Edukacyjna wartość dziecięcych pytań

Autorzy

Jolanta Bonar
Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Katedra Pedagogiki Wieku Dziecięcego
https://orcid.org/0000-0003-4167-3976
Anna Buła
Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Katedra Pedagogiki Wieku Dziecięcego
https://orcid.org/0000-0002-2531-0318

Słowa kluczowe:

ciekawość poznawcza dziecka, aktywność poznawcza dziecka, myślenie pytajne, pedagogika wczesnoszkolna, filozofowanie z dziećmi

Streszczenie

Inicjatywa cyklicznego publikowania prac w ramach serii „Twórczość i Edukacja” wyrosła z potrzeby stworzenia miejsca spotkania badaczy i praktyków zainteresowanych rozwijaniem oraz wspieraniem zdolności twórczych dzieci, młodzieży, a także osób dorosłych. W serii ukazują się prace dotyczące problematyki edukacyjnych oraz społecznych uwarunkowań rozwoju szeroko pojętej aktywności twórczej.

Bibliografia

Amabile T. M., Growing up Creative: Nurturing a Lifetime of Creativity, C. E. F. Press, The Creative Education Foundation, Buffalo, New York 1992.
Zobacz w Google Scholar

Anderson C., Questions No One Knows the Answers To, TEDEd, wykład na konferencji, 2012, https://www.ted.com/talks/questions_no_one_knows_the_answers_to (dostęp: 12.12.2017).
Zobacz w Google Scholar

Angrosino M., Badania etnograficzne i obserwacyjne, tłum. M. Brzozowska-Brywczyńska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Bentyn A., Bereska M., Depta-Marel D. i inni, Myśleć w szkole. Doświadczenia z realizacji projektu innowacyjnego, praca zbiorowa przygotowana przez zespół SEF „Phronesis”, Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium, Gniezno 2014.
Zobacz w Google Scholar

Bieluga K., Nauczycielskie rozpoznawanie cech inteligencji i myślenia twórczego, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2003.
Zobacz w Google Scholar

Bonar J., Rozwijanie twórczości uczniów klas początkowych poprzez zadania dydaktyczne w toku kształcenia zintegrowanego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
Zobacz w Google Scholar

Bonar J., Wiśniewska-Kin M., Stwarzanie środowiska edukacyjnego dla dziecięcych sposobów konceptualizowania świata, „Forum Oświatowe” 2018, t. 30, nr 1 (59).
Zobacz w Google Scholar

Bonar J., Burakowska E., Dąbrowski M. i inni, Program nauczania zintegrowanego dla I etapu kształcenia w szkole podstawowej „Przygoda z klasą”, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Bruner J. S., Kultura edukacji, tłum. T. Brzostowska-Tereszkiewicz, Universitas, Kraków 2006. Buber M., Ja – Ty. Wybór pism filozoficznych, tłum. J. Doktór, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1992.
Zobacz w Google Scholar

Buzan T., Siła twórczej inteligencji, tłum. G. Fąfara, Muza, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Calaprice A., Einstein w cytatach, tłum. M. Krośniak, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Chavannes I., Lekcje Marii Skłodowskiej-Curie, opatrzone wstępem A. K. Wróblewskiego, tłum. M. Jarosiewicz, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Claparède É., La psychologie de l’intelligence, „Scientia” 1917, nr 11 (22).
Zobacz w Google Scholar

Craft A., Creativity Across the Primary Curriculum: Framing and Developing Practice, Routledge, London 2000.
Zobacz w Google Scholar

Czaja-Chudyba I., Rozwijanie myślenia krytycznego u dzieci powinnością współczesnej edukacji, [w:] Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej, t. 2, red. B. Muchacka, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Depta-Marel D., Pytanie jako przemiana – analiza dziecięcych pytań, „Edukacja Wczesnoszkolna. Filozofia dla Dzieci” 2018/2019, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Dewey J., Jak myślimy, tłum. Z. Bastgenówna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1988.
Zobacz w Google Scholar

Diduszko H., Filozofowanie z dziećmi, „Scena Myśli” 2010, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Diduszko H., Piłat R., Myśli na podium. Materiały pomocnicze do programu „Filozoficzne dociekania z dziećmi i młodzieżą” (temat: sport), Stowarzyszenie Edukacji Filozoficznej
Zobacz w Google Scholar

„Phronesis” i Fundacja Centrum Edukacji Olimpijskiej, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Dilts R. B., Strategie geniuszy. Myśl jak Albert Einstein, tłum. C. Matkowski, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2012.
Zobacz w Google Scholar

Dobrołowicz W., Psychodydaktyka kreatywności, Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Donaldson M., Myślenie dzieci, tłum. A. Hunca-Badnarska, E. Hunca, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1986.
Zobacz w Google Scholar

Dydaktyka twórczości. Koncepcje – problemy – rozwiązania, red. K. J. Szmidt, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005.
Zobacz w Google Scholar

Dzieci i świat. Materiały pomocnicze do pracy z programem Filozofia dla Dzieci, Fundacja Edukacja dla Demokracji, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Elwich B., Łagodzka A., Piłat R., Filozofia dla dzieci. Informacja o programie, CODN, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Elwich B., Łagodzka A., Pytkowska-Kapulkin B., „Filozoficzne dociekania z dziećmi i młodzieżą”. Opis programu edukacyjnego, Agencja Wydawniczo-Reklamowa Halina Wodniak, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Elżbieta, Kruszek i Jagusia, tłum. D. Doboszowa, Wydawnictwo Endo, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Excellence in Schools, Raport Narodowego Komitetu ds. Kreatywnej i Kulturalnej Edukacji, 1997, www.dfes.gov.uk/naccce/naccce.pdf (dostęp: 15.01.2017).
Zobacz w Google Scholar

Fedirko J., Einsteiniana, „Alma Mater” 2009, nr 114.
Zobacz w Google Scholar

Filipiak E., Rozwijanie zdolności uczenia się. Z Wygotskim i Brunerem w tle, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2012.
Zobacz w Google Scholar

Fisher R., Uczymy, jak myśleć, tłum. K. Kruszewski, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Fisher R., Uczymy, jak się uczyć, tłum. K. Kruszewski, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Frazier N., Gelman S. A., Wellman H. M., Preschoolers’ Search for Explanatory Information Within Adult-Child Conversation, „Child Development” 2009, vol. 80 (6).
Zobacz w Google Scholar

Gloton R., Clero C., Twórcza aktywność dziecka, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, tłum. I. Wojnar, Warszawa 1985.
Zobacz w Google Scholar

Gołębniak B. D., Nauczanie i uczenie się w klasie, [w:] Pedagogika 2. Podręcznik akademicki, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Gopnik A., Dziecko filozofem. Co dziecięce umysły mówią nam o prawdzie, miłości oraz sensie życia, tłum. M. Trzcińska, Prószyński Media, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Góralski A., Twórczość jako dążenie do mistrzostwa, [w:] Twórczość – wyzwanie XXI wieku, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2003.
Zobacz w Google Scholar

Guiford J. P., Natura inteligencji człowieka, tłum. B. Czerniawska, W. Kozłowski, J. Radzicki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978.
Zobacz w Google Scholar

Gurycka A., Przeciw nudzie. O aktywności, Nasza Księgarnia, Warszawa 1977.
Zobacz w Google Scholar

Heesen B., Mali, lecz dzielni. Materiały pomocnicze do programu Filozofia w Szkole, tłum. B. Elwich, J. Kucharczyk, A. Łagodzka, Fundacja Edukacja dla Demokracji, Warszawa 1994, wyd. 2: Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Heesen B., Najdziwniejsze krzesło świata. Materiały pomocnicze do programu Filozofia dla Dzieci, tłum. K. Bobiński, B. Elwich, R. Klynstra, A. Łagodzka, R. Piłat, Ł. Żebrowski, Fundacja Edukacja dla Demokracji, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Hurlock E. B., Rozwój dziecka, tłum. B. Hornowski, K. Lewandowska, B. Rosemann, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985.
Zobacz w Google Scholar

Jastrun T., Znaki czasu, „Wprost” 28.10.2012.
Zobacz w Google Scholar

Karwowski M., Dzieci kreatywne, czy konformistyczne?, [w:] Kreatywność – nowe aspekty poznawcze i praktyczne, red. W. Dobrołowicz, J. Gralewski, Wszechnica Polska Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Kielar M., Twórcze opanowanie i używanie języka przez dziecko, [w:] Aktywność twórcza dzieci i młodzieży, red. S. Popek, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1988.
Zobacz w Google Scholar

Kleiber M., Czy współczesny człowiek skazany jest na twórczość?, „Meritum” 2008, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Klus-Stańska D., Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Klus-Stańska D., Dyskursy pedagogiki wczesnoszkolnej, [w:] Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania, red. D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Korczak J., Prawidła życia, [w:] Janusz Korczak. Pisma wybrane, t. 1, Nasza Księgarnia, Warszawa 1978.
Zobacz w Google Scholar

Kozielecki J., Człowiek oświecony czy innowacyjny, [w:] idem, Człowiek wielowymiarowy, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Kozielecki J., Społeczeństwo transgresyjne. Szansa i ryzyko, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Książę Indyk, [w:] Dzieci w świecie myśli. Materiały szkoleniowe Studium Podyplomowego Nowoczesna dydaktyka w szkole. Dociekania filozoficzne z dziećmi i młodzieżą, red. zespołowa, Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Kubicka D., Twórcza działalność dziecka w sytuacji zabawowo-zadaniowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003.
Zobacz w Google Scholar

Labuda I., Twórczy nauczyciel w oczach uczniów, [w:] Kreatywność – nowe aspekty poznawcze i praktyczne, red. W. Dobrołowicz, J. Gralewski, Wszechnica Polska Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Ledzińska M., Czerniawska E., Psychologia nauczania. Ujęcie poznawcze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Lipman M., Sharp A. M., Oscanyan F. S., Filozofia w szkole, tłum. B. Elwich, A. Łagodzka, CODN, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Lubecka J., Dańda A., Casebook. Metodologia tworzenia case study, Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera, Kraków 2010.
Zobacz w Google Scholar

Łagodzka A., Dyskusja dialogiczna – filozofia dzieciństwa i filozofia dorosłych, „Analiza i Egzystencja” 2014, nr 25.
Zobacz w Google Scholar

Łagodzka A., Filozoficzne dociekania w klasach I–III, „Trendy” 2014, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Łukaszewicz R., Edukacja: prowokować, oferować, wybierać, „Bliżej Przedszkola” 2010, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Martens E., Orientować się w myśleniu. Pierwsze kroki w filozofowaniu z dziećmi, [w:] Filozofia dla dzieci. Wybór artykułów, red. B. Elwich, A. Łagodzka, CODN, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Maslow A. H., W stronę psychologii istnienia, tłum. I. Wyrzykowska, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1986.
Zobacz w Google Scholar

Matthews G. B., Z dziećmi zastanawiać się nad światem, [w:] Filozofia dla dzieci. Wybór artykułów, red. B. Elwich, A. Łagodzka, CODN, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Medina J., Jak wychować szczęśliwe dziecko, tłum. A. Sak, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2012.
Zobacz w Google Scholar

Millar G., The Power of Questioning: An Enabling Strategy to Enhance Learning [w:] On the Edge and Keeping on the Edge, ed. E. P. Torrance, The University of Georgia Annual Lectures on Creativity, Ablex Publishing, Westport 2000.
Zobacz w Google Scholar

Millar G., Questioning Creativity, „The Alberta Teachers’ Magazine” 2011, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Millar G., Dahl Ch., The Power of Creativity, „The Alberta Teachers’ Magazine” 2011, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Monks F. J., Zdolności a twórczość, [w:] Teoria i praktyka edukacji uczniów zdolnych, red. W. Limont, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2004.
Zobacz w Google Scholar

Nalaskowski A., Społeczne uwarunkowania twórczego rozwoju jednostki, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Nęcka E., Psychologia twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
Zobacz w Google Scholar

Nęcka E., Stymulowanie ciekawości, „Carpe Diem. Pismo ludzi twórczych” 1998, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Nowe teorie twórczości. Nowe metody pomocy w tworzeniu, red. K. J. Szmidt, K. Piotrowski, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2002.
Zobacz w Google Scholar

Okoń W., Słownik pedagogiczny, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984.
Zobacz w Google Scholar

Palka S., Innowacje dydaktyczne jako czynnik rozwoju aktywności twórczej uczniów, [w:] Aktywność twórcza dzieci i młodzieży, red. S. Popek, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1988.
Zobacz w Google Scholar

Pedagogika 2. Podręcznik akademicki, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Piaget J., Dokąd zmierza edukacja, tłum. M. Domańska, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1977.
Zobacz w Google Scholar

Piaget J., Mowa i myślenie dziecka, tłum. J. Kołudzka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Pieter J., Psychologia filozofowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005.
Zobacz w Google Scholar

Pietrasiński Z., Przygotowanie do aktywności twórczej, [w:] Model wykształconego Polaka, red. B. Suchodolski, Ossolineum, Wrocław 1980.
Zobacz w Google Scholar

Piłat R., Filozofia jako sztuka pytania. Filozoficzne rozmowy z dziećmi. Komentarz filozoficzny, [w:] Konspekty lekcji. Materiały pomocnicze do programu Filozofia w szkole, praca zbiorowa, Fundacja Edukacja dla Demokracji, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Piłat R., „Filozofowanie z dziećmi” M. Lipmana jako program etyki dla szkół podstawowych, „Etyka” 1993, nr 26.
Zobacz w Google Scholar

Pobojewska A., Edukacja filozoficzna – niektóre dylematy i środki zaradcze, „Analiza i Egzystencja” 2009, nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Pobojewska A., Filozofia, edukacja interaktywna. Metody, środki, scenariusze, Stentor, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Pobojewska A., O istotnej kompetencji nauczyciela filozofii i etyki, „Studia Philosophiae Christianae” 2014, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Pobojewska A., Po co, kogo i jak uczyć dzisiaj filozofii?, „Zeszyty Szkolne. Edukacja Humanistyczna” 2007, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Pobojewska A., Pytania autentyczne w nauczaniu (Tekst zainspirowany ćwiczeniem Berri Hessena oraz Roberta Piłata), „Edukacja Wczesnoszkolna. Filozofia dla Dzieci” 2018/2019, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Pobojewska A., Waga pytań w procesie edukacji, [w:] Jak uczyć, by nauczyć filozofii? Refleksje akademików i dydaktyków, red. P. Mroczkiewicz, W. Kamińska, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Pobojewska A., Zajęcia warsztatowe z filozofii a relatywizm. Dyrektywa wycofania się prowadzącego z merytorycznej warstwy dialogu, „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria” 2012, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Postman N., The End of Education. Redefining the Value of School, Vintage, New York 1995.
Zobacz w Google Scholar

Postman N., W stronę XVIII stulecia, tłum. R. Frąc, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Przetacznik-Gierowska M., Makiełło-Jarża G., Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1992.
Zobacz w Google Scholar

Radlińska H., Oświata dorosłych, Ludowy Instytut Oświaty i Kultury, Warszawa 1947.
Zobacz w Google Scholar

Rinaldi C., Creativity as a Quality of Thought, [w:] In Dialogue with Reggio Emilia: Listening, Researching and Learning, Routledge, London 2006.
Zobacz w Google Scholar

Robinson K., Oblicza umysłu. Ucząc się kreatywności, tłum. A. Baj, Wydawnictwo Element, Kraków 2010.
Zobacz w Google Scholar

Rogers C. R., O stawaniu się sobą. Poglądy na psychoterapię, tłum. M. Karpiński, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2002.
Zobacz w Google Scholar

Rozwijanie aktywności twórczej uczniów klas początkowych, red. J. Kujawiński, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1990.
Zobacz w Google Scholar

Sajduk B., Kilka uwag o zadawaniu pytań i ich roli w dydaktyce akademickiej, „Pedagogika Szkoły Wyższej” 2016, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Schmitt E. E., Oskar i pani Róża, tłum. B. Grzegorzewska, Wydawnictwo Znak, Kraków 2011.
Zobacz w Google Scholar

Schulz R., Twórczość – społeczne aspekty zjawiska, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1990.
Zobacz w Google Scholar

Stasiakiewicz M., Twórczość i interakcja, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1999.
Zobacz w Google Scholar

Sternberg R. J., Spear-Swerling L., Jak nauczyć dzieci myślenia, tłum. O. i W. Kubińscy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
Zobacz w Google Scholar

Szaszkiewicz A., Stymulowanie pytajności uczniów w procesie filozofowania w edukacji wczesnoszkolnej, niepublikowana praca magisterska, Łódź 2018.
Zobacz w Google Scholar

Szczepska-Pustkowska M., Dociekania filozoficzne z dziećmi, [w:] Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania, red. D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Szczepska-Pustkowska M., Jak polska szkoła uśmierca dziecięce filozoficzne zmagania ze światem?, [w:] Wczesna edukacja. Między schematem a poszukiwaniem nowych ujęć teoretyczno-badawczych, red. D. Klus-Stańska, E. Szatan, D. Bronk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006.
Zobacz w Google Scholar

Szczepska-Pustkowska M., Tropami dziecięcych pytań filozoficznych, [w:] Światy dziecięcych znaczeń, red. D. Klus-Stańska, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Szmidt K. J., Nuda jako problem pedagogiczny, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2013, nr 3 (63).
Zobacz w Google Scholar

Szmidt K. J., Pedagogika twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.
Zobacz w Google Scholar

Szmidt K. J., Pedagogika twórczości. Idee – aplikacje – rady na twórczą drogę, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005.
Zobacz w Google Scholar

Szmidt K. J., Teoretyczne i metodyczne podstawy procesu rozwijania zdolności „myślenia pytajnego”, [w:] Dylematy edukacji artystycznej. Edukacja artystyczna a potencjał twórczy człowieka, t. 2, red. W. Limont, K. Nielek-Zawadzka, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Szmidt K. J., Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2008.
Zobacz w Google Scholar

Szmidt K. J., Bonar J., Program edukacyjny Żywioły. Lekcje twórczości w nauczaniu zintegrowanym, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Szuman S., Dzieła wybrane. Podstawy rozwoju i wychowania w ontogenezie, t. 2, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1985.
Zobacz w Google Scholar

Szuman S., Dzieła wybrane. Studia nad rozwojem psychicznym dziecka, t. 1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1985.
Zobacz w Google Scholar

Szuman S., Rozwój pytań dziecka: badania nad rozwojem umysłowości dziecka na tle jego pytań, Nasza Księgarnia, Warszawa 1939.
Zobacz w Google Scholar

Światy dziecięcych znaczeń, red. D. Klus-Stańska, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982. Tischner J., Alfabet Tischnera, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012.
Zobacz w Google Scholar

Tokarz A., O wzbudzaniu ciekawości, cz. 1 i 2, „Przegląd Psychologiczny” 1989, nr 3 i 4.
Zobacz w Google Scholar

Torrance E. P., Safter H. T., Making The Creative Leap Beyond, Creative Education Foundation Press, Buffalo, New York 1999.
Zobacz w Google Scholar

Trojanowska-Kaczmarska A., Dziecko i twórczość, Ossolineum, Wrocław 1971.
Zobacz w Google Scholar

Tynan B., Naucz swoje dziecko myśleć, tłum. M. Stopa, Bauer-Weltbild Media, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Uszyńska-Jarmoc J., Twórcza aktywność dziecka, Trans Humana, Białystok 2003.
Zobacz w Google Scholar

Witkowski L., Uwagi o funkcjach edukacji, „Kultura i Społeczeństwo” 1991, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Wood D., Jak dzieci uczą się i myślą. Społeczne konteksty rozwoju poznawczego, tłum. R. Pawlik, A. Kowalcze-Pawlik, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Zborowski J., Rozwijanie aktywności twórczej dzieci, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1986.
Zobacz w Google Scholar

Zdunowski Z., Edukacja filozoficzna wobec wyzwań relatywizmu na przykładzie programu Matthew Lipmana „Filozofia w szkole”, „Analiza i Egzystencja” 2009, nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Zubelewicz J., Lipmana Filozofia dla dzieci – analiza krytyczna, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2001, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Żytko M., Edukacja językowa w szkole – między dążeniem do formalizacji schematu a refleksją nad uczestnictwem w zdarzeniach komunikacyjnych, [w:] (Anty)edukacja wczesnoszkolna, red. D. Klus-Stańska, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015.
Zobacz w Google Scholar

Żytko M., Pozwólmy dzieciom mówić i pisać, Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

14 listopada 2019

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-568-1

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-569-8

Inne prace tego samego autora