Miasto mozaika: Opis kulturowy

Autorzy

Aleksandra Krupa-Ławrynowicz (ed)
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
https://orcid.org/0000-0003-3532-9677
Katarzyna Orszulak-Dudkowska (ed)
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
https://orcid.org/0000-0002-1997-6105

Słowa kluczowe:

miasto, badania etnograficzne, antropologia kulturowa, miasto w perspektywie interdyscyplinarnej, studia miejskie

Streszczenie

Książka jest zbiorem tekstów o mieście. Miasto występuje w nich jako dynamiczna figura przestrzenna i wielowymiarowa kulturowo-społeczna idea. Autorzy – etnografowie, antropolodzy kultury, socjolodzy, historycy – układają miejską mozaikę, prezentując sąsiadujące ze sobą, przenikające się, a czasem i spierające się ze sobą różne strategie poznawania miasta i obejmowania go naukową refleksją. Niekiedy czynią to np. na marginesie dyskusji na temat mariażu antropologii kultury i historii. Miasto jako inspiracja jest dla nich wyzwaniem, któremu próbują sprostać, opisując i interpretując zmieniające się miejskie krajobrazy i lokalną historię budującą lokalne dziedzictwo, oraz tropiąc „miejskie wątki” w rozmaitych tekstach kultury.

Publikacja dedykowana jest Profesor Grażynie Ewie Karpińskiej – etnografce i antropolożce kultury związanej z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego. MIASTO – różnorako opisywane i interpretowane w niniejszym tomie – jest bowiem dominującym tematem oraz terenem badawczej, publikacyjnej, dydaktycznej i eksperckiej działalności tej badaczki. Jej dorobek naukowy obejmuje m.in. studia nad kulturą robotników przemysłowych, a także etnograficzne eksploracje oraz antropologiczny namysł nad takimi kategoriami, jak miejska codzienność czy przeszłość w krajobrazie miast i miasteczek.

Rozdziały

okladka

Pobrania

Opublikowane

30 grudnia 2023

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8331-408-2

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8331-409-9

Inne prace tego samego autora

<< < 1 2 3