Słowo architekta: Opowieści o architekturze Polski Ludowej. Wydanie II

Autorzy

Błażej Ciarkowski
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Historii Sztuki, Katedra Historii Architektury
https://orcid.org/0000-0001-5661-3429

Słowa kluczowe:

architektura modernistyczna, historia mówiona, Polska Rzeczpospolita Ludowa, socmodernizm, socrealizm

Streszczenie

W latach 60. i 70. człowiek siedział w domu i albo pił wódkę albo myślał. Był czas na myślenie, bo nie było co robić. Francuz, Niemiec czy Amerykanin ciągle pracował, a ten się nudził. Wobec tego robił konkursy.

W ten żartobliwy sposób architekt Stefan Müller opisywał genezę międzynarodowych sukcesów polskich projektantów. Czy rzeczywiście szarzyzna peerelowskiej codzienności zmuszała do ucieczki w sferę wyobraźni, a fantastyczne wizje nowoczesnych budynków miały być odskocznią od projektowania nudnych osiedli z wielkiej płyty? A może to zasługa organizacji wielobranżowych biur projektów i doskonałej edukacji, jaką młodzi polscy projektanci odebrali od starych mistrzów?

By spróbować odpowiedzieć na te pytania i wiele innych, autor postanowił wsłuchać się w głosy wybitnych architektów działających w latach 1945–1989. Kilkadziesiąt wywiadów, setki anegdot, różne stanowiska i wybory – to wszystko tworzy rozproszoną strukturę książki Słowo architekta. Opowieści o architekturze Polski Ludowej. Mnogość osobistych narracji i wspomnień układa się tu w wielowarstwowy obraz, w którym pojęcie „prawdy" stale podlega negocjacjom. Zamiast jednej, wiodącej ścieżki interpretacyjnej autor przedstawia wielość równoprawnych, indywidualnych mikrohistorii – fascynujących i niejednoznacznych jak architektura tamtych czasów.

Bibliografia

Architekt wobec współczesnych problemów wykształcenia zawodowego, twórczości, etyki zawodowej, Konferencja Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN – Radziejowice, 26–27.04.1996, mps, Archiwum domowe B. i I. Kardaszewskich.
Zobacz w Google Scholar

Budzyński M., Wzajemne zależności architektury i urbanistyki – refleksje z praktyki, Wrocław 1984, mps, Archiwum Oddziału Dolnośląskiego SARP.
Zobacz w Google Scholar

Dom wypoczynkowy CZSP w Bukowinie Tatrzańskiej. Projekt techniczny architektoniczny, Kraków 1963, Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. 29/789/1059.
Zobacz w Google Scholar

Dzielnica Wyższych Uczelni w Łodzi. Projekt architektoniczny planu ogólnego zagospodarowania terenu, Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Miastoprojekt Łódź, Archiwum Państwowe w Łodzi, sygn. 39/1917/0/-/133.
Zobacz w Google Scholar

Konkurs SARP nr 549 na projekt koncepcyjny Łódzkiego Zespołu Kultury w Łodzi. Generalne ustalenia programowe, dokumentacja pokonkursowa, Archiwum ZG SARP.
Zobacz w Google Scholar

Konkurs zamknięty SARP 273 na Pomnik Grunwaldu, Archiwum ZG SARP.
Zobacz w Google Scholar

Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego. Ankiety personalne pracowników naukowy, Archiwum Akt Nowych, sygn. 7688.
Zobacz w Google Scholar

Niemierko S.W., Architekci we Wrocławiu. Okres początkowy, Wrocław, mps, Archiwum Dolnośląskiego Oddziału SARP.
Zobacz w Google Scholar

Niemierko S.W., List w sprawie Projektu Założenia Grunwaldzkiego, Wrocław 1970, mps, Archiwum Oddziału Dolnośląskiego SARP.
Zobacz w Google Scholar

Ośrodek wypoczynkowy CZSP Bukowina Tatrzańska. Projekt wstępny architektoniczny, Kraków 1962, Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. 29/789/1058.
Zobacz w Google Scholar

Programy ramowe studiów magisterskich dla kierunku architektury, Warszawa 1966, Archiwum Akt Nowych, sygn. 2/317/0/14.2/2059.
Zobacz w Google Scholar

Schronisko przy Morskim Oku w Tatrach. Analiza porównawcza lokalizacji, Kraków 1961, Archiwum Akt Nowych, sygn. 2/1648/0/15/15/109.
Zobacz w Google Scholar

Stenogram z 34 posiedzenia X sesji Sejmu, I kadencja, Warszawa, 9.11.1956, BS.
Zobacz w Google Scholar

Stenogram z 16 posiedzenia IV sesji Sejmu, III kadencja, Warszawa, 21.12.1962, BS.
Zobacz w Google Scholar

Stenogram z 26 posiedzenia VI sesji Sejmu, III kadencja, Warszawa, 25.02.1964, BS.
Zobacz w Google Scholar

Stenogram z 6 posiedzenia II sesji Sejmu, VI kadencja, Warszawa, 19.10.1972, BS.
Zobacz w Google Scholar

Stenogram z 8 posiedzenia II sesji Sejmu, VI kadencja, Warszawa, 16.12.1972, BS.
Zobacz w Google Scholar

Stenogram z 3 posiedzenia I sesji Sejmu, VIII kadencja, Warszawa, 22.05.1980, BS.
Zobacz w Google Scholar

Stenogram z 19 posiedzenia III sesji Sejmu, VIII kadencja, Warszawa, 26.02.1982, BS.
Zobacz w Google Scholar

Stenogram z posiedzenia sejmowej Komisji Budownictwa i Materiałów Budowlanych, BPS 446/VII kadencja, Warszawa, 13.07.1978, BS.
Zobacz w Google Scholar

Stenogram z posiedzenia sejmowej Komisji Budownictwa i Materiałów Budowlanych, BPS 612/VII kadencja, Warszawa, 30.05.1979, BS.
Zobacz w Google Scholar

Stenogram z posiedzenia sejmowej Komisji Budownictwa i Materiałów Budowlanych, BPS 751/VII kadencja, Warszawa, 20.11.1980, BS.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała nr XXI/595/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, http://edziennik.mazowieckie.pl/eli/POL_WOJ_MZ/2019/13168/ogl/pol/pdf (dostęp: 8.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Uchwała nr 126 Rady Ministrów z dnia 13 maja 1966 r. w sprawie dalszego rozwoju typizacji budownictwa („Monitor Polski” 1966, nr 30, poz. 157).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 7 marca 1950 r. o zapobieżeniu płynności kadr pracowników w zawodach lub specjalnościach szczególnie ważnych dla gospodarki uspołecznionej (Dz.U. z 1950 r. Nr 10, poz. 107).
Zobacz w Google Scholar

Aleksander Zwierko. Status twórcy, Teczka 142, Archiwum ZG SARP.
Zobacz w Google Scholar

Danuta Olędzka. Status twórcy, Teczka 213, Archiwum ZG SARP.
Zobacz w Google Scholar

Henryk Buszko. Aleksander Franta. Status twórcy, Archiwum ZG SARP.
Zobacz w Google Scholar

Janusz Wyżnikiewicz. Status twórcy, Teczka 141, Archiwum ZG SARP.
Zobacz w Google Scholar

Jerzy Kurmanowicz. Status twórcy, Teczka 133, Archiwum ZG SARP.
Zobacz w Google Scholar

Krystyna Krygier. Status twórcy, Teczka 500, Archiwum ZG SARP.
Zobacz w Google Scholar

Mieczysław Gliszczyński. Status twórcy, Teczka 158, Archiwum ZG SARP.
Zobacz w Google Scholar

Stanisław Spyt. Zbigniew Mikołajewski. Status twórcy, Teczka 122, Archiwum ZG SARP.
Zobacz w Google Scholar

Zdzisław Lipski. Andrzej Owczarek. Jakub Wujek. Status twórcy, Teczka 134, Archiwum ZG SARP.
Zobacz w Google Scholar

Aleksander Zwierko. Akta paszportowe, Instytut Pamięci Narodowej, sygn. 101922.
Zobacz w Google Scholar

Bogdan Wyporek. Akta paszportowe, Instytut Pamięci Narodowej, sygn. 1386/533067.
Zobacz w Google Scholar

Bolesław Kardaszewski. Akta paszportowe, Instytut Pamięci Narodowej, sygn. 533/29564.
Zobacz w Google Scholar

Jakub Wujek. Akta paszportowe, Instytut Pamięci Narodowej, sygn. 533/2998.
Zobacz w Google Scholar

Janusz Wyżnikiewicz. Akta paszportowe, Instytut Pamięci Narodowej, sygn. 533/102377.
Zobacz w Google Scholar

Jerzy Jan Kurmanowicz. Akta paszportowe, Instytut Pamięci Narodowej, sygn. 533/19861.
Zobacz w Google Scholar

Józef Zbigniew Polak. Akta paszportowe, Instytut Pamięci Narodowej, sygn. 763/19986.
Zobacz w Google Scholar

Tadeusz Zipser. Akta paszportowe, Instytut Pamięci Narodowej, sygn. 521/62501.
Zobacz w Google Scholar

Wacław Zalewski. Akta paszportowe, Instytut Pamięci Narodowej, sygn. 153/2220.
Zobacz w Google Scholar

Baum S., Notatka sporządzona przez S. Bauma, Gdańsk, 4.02.2013, rkps.
Zobacz w Google Scholar

Frey J., Jarczyński T., „URT” łódzka metoda wznoszenia budynków wysokich, mps.
Zobacz w Google Scholar

Gliszczyński M., Życie w cieniu architektury. Diariusz 1945–1970, mps.
Zobacz w Google Scholar

Krygier K., Wpływ struktury wieku mieszkańców na przestrzeń społeczną osiedla, mps.
Zobacz w Google Scholar

Piechotka M., Piechotka K.M., Zapiski z przeszłości 1919–2010, Warszawa 2010, mps.
Zobacz w Google Scholar

Rusak T., Wpływ kształtowania konstrukcji na formę architektoniczną w twórczości doktorów honoris causa Politechniki Warszawskiej. Rozprawa doktorska, mps.
Zobacz w Google Scholar

Wyporek B., Warszawa 1945 i BOS, Warszawa 2015, mps.
Zobacz w Google Scholar

Bloki, reż. K. Królikowski, 2017.
Zobacz w Google Scholar

Uzdrowisko. Architektura Zawodzia, reż. E. Trzcionka, 2017.
Zobacz w Google Scholar

Budnik E., Co zamiast LOT-u? Danziger Hof czy nowa zabudowa?, https://www.trojmiasto.pl (dostęp: 5.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Odbudowa czy doburzanie Warszawy? Rozmawiają historycy: Artur Bojarski, Błażej Brzostek, Andrzej Skalimowski, w rolę moderatora wcielił się Bogusław Kubisz. https://mowiawieki.pl/index.php?page=artykul&id=1071 (dostęp: 8.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Ruzikowski T., Huta Warszawa, socjalistyczny zakład pracy, https://przystanekhistoria.pl/pa2/tematy/gospodarka/81698,Huta-Warszawa-socjalistyczny-zaklad-pracy.html (dostęp: 8.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Sutowski M., Piątek: Moja historia o odbudowie Warszawy to krzepiący mit, https://krytykapolityczna.pl/kultura/historia/michal-sutowski-grzegorz-piatek-warszawa-najlepsze-miasto-swiata/ (dostęp: 8.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Tak powstawał Ursynów, https://www.haloursynow.pl/niezbednik/tak-powstawal-ursynow,203 (dostęp: 8.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

http://bacu.ro/ (dostęp: 8.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

http://m20.waw.pl/wybielanie-komunizmu/ (dostęp: 8.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

http://noweidzieodmorza.com/pl/7952-danuta-oledzka-projektowanie-falowca-w-epoce-normatywow/ (dostęp: 8.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

http://sedina.pl/wordpress/index.php/2007/01/06/prezydent-piotr-zaremba-odpiera-atak/ (dostęp: 11.09.2016).
Zobacz w Google Scholar

http://socialistmodernism.com/ (dostęp: 8.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

http://www.bielany.waw.pl/data/newsFiles/dsh_-_broszura_podglad_-_piechotkowie_-_.pdf (dostęp: 8.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://archinect.com/news/article/73467/architecture-is-a-team-sport (dostęp: 8.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://dziennikzachodni.pl/protest-nie-burzcie-dworca-pkp-katowice-wideo/ar/301052 (dostęp: 8.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://gloskoninski.pl/konin-sprawa-murku-przed-hala-rondo-zakonczona-profesor-przyjal-wyjasnienia-prezydenta-konina/ (dostęp: 8.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://historia.interia.pl/drogi-do-wolnosci/news-sondaz-interii-odzyskanie-niepodleglosci-budzi-najwieksza-du,nId,2659272 (dostęp: 8.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://hotelharnas.com/ (dostęp: 8.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://issuu.com/niaiu5/docs/loegler_autoportret_tom_0-korekta18102021 (dostęp: 8.01.2022).
Zobacz w Google Scholar

https://lebbeuswoods.wordpress.com/2007/11/26/michael-sorkin-interview-by-aleksandra-wagner/ (dostęp: 8.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://magazynszum.pl/nowoczesnosc-umierajaca-na-zawal-o-zakopianskiej-plastyce/ (dostęp: 8.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://pl.wikipedia.org/wiki/Piotr_Zaremba_(urbanista) (dostęp: 8.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://podkluczyk.pl/aktualne-ceny-mieszkan-w-warszawie-raport-listopad-2021/ (dostęp: 8.01.2022).
Zobacz w Google Scholar

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/budownictwo/budownictwo-mieszkaniowe-w-okresie-styczen-grudzien-2021-roku,5,122.html (dostęp: 8.01.2022).
Zobacz w Google Scholar

https://tvn24.pl/wroclaw/wroclawski-manhattan-czeka-na-remont-ra398304-3349748 (dostęp: 8.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://wgospodarce.pl/informacje/106645-zbudowalismy-najwiecej-mieszkan-od-1979-roku (dostęp: 8.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.1944.pl/archiwum-historii-mowionej/kazimierz-maciej-piechotka,558.html (dostęp: 19.10.2019).
Zobacz w Google Scholar

https://www.1944.pl/archiwum-historii-mowionej/maria-piechotka,354.html (dostęp: 20.02.2016).
Zobacz w Google Scholar

https://www.arcelormittal-warszawa.com/upload/files/magazine/21_14.pdf (dostęp: 8.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2018/K_124_18.PDF (dostęp: 8.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.geni.com/people/Karol-Mandel/5068439780850053169 (dostęp: 8.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.lm.pl/aktualnosci/informacja/95439/palac_sportu_w_koninie/tekst/2 (dostęp: 8.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.newsweek.pl/polska/sikorski-palac-kultury-powinien-zostac-zburzony/162hqf9 (dostęp: 8.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.newyorker.com/magazine/1977/05/23/forms-under-light (dostęp: 8.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.pressreader.com/poland/angora/20210613/281797106926132 (dostęp: 8.01.2022).
Zobacz w Google Scholar

https://www.wielkiepytania.pl/article/przypadki-w-historii-i-w-dziejach/ (dostęp: 8.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Ajewski E., Polska walcząca na moim podwórku. Pamiętniki z lat 1939–1947, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Archipelag CIAM. Listy Heleny Syrkus, red. A. Kędziorek, K. Uchowicz, M. Wirkus, Warszawa 2019.
Zobacz w Google Scholar

Arno A., Konstanty Ildefons Gałczyński. Niebezpieczny poeta, Kraków 2013.
Zobacz w Google Scholar

Ashworth G., Tunbridge J., Dissonant Heritage. The Management of the Past as a Re­source in Conflict, Chichester 1996.
Zobacz w Google Scholar

Badiou A., The Subject of Change. Lessons from the European Graduate School, New York–Dresden 2013.
Zobacz w Google Scholar

Baraniewski W., Pałac w Warszawie, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Barucki T., Zielone konie – Henryk Buszko, Aleksander Franta, Jerzy Gottfried, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Basista A., Betonowe dziedzictwo: architektura w Polsce czasów komunizmu, Warszawa–Kraków 2001.
Zobacz w Google Scholar

Biegański P., U źródeł architektury współczesnej, Warszawa 1972.
Zobacz w Google Scholar

Bielecki Cz., Głowa. Instrukcja użytkowania, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Biskupska K., Przestrzeń i zieleń. O krajobrazie kulturowym Ziem Zachodnich i Północnych – inaczej, [w:] „Ziemie Odzyskane”. W poszukiwaniu nowych narracji, red. E. Kledzik, M. Michalski, M. Praczyk, Poznań 2018.
Zobacz w Google Scholar

Bojarski A., Z kilofem na kariatydę. Jak nie odbudowano Warszawy, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Boratyński A., red., Biogramy nauczycieli, którzy odeszli, [w:] Kroniki 50-lecia Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, red. J.W. Rączka, Kraków 1996.
Zobacz w Google Scholar

Budownictwo i architektura w Polsce 1945–1956, red. J. Zachwatowicz, Warszawa 1968.
Zobacz w Google Scholar

Butelski K., Architekt Zbigniew Kupiec 1905–1990. Ewolucja twórczości od modernizmu do regionalizmu, Kraków 2012.
Zobacz w Google Scholar

Cęckiewicz W., Rozmowy o architekturze. Projekty, red. M. Karpińska, D. Leśniak­-Rychlak, M. Wiśniewski, t. 1, Kraków 2015.
Zobacz w Google Scholar

Chomątowska B., Lachert i Szanajca. Architekci awangardy, Wołowiec 2015.
Zobacz w Google Scholar

Ciarkowski B., Miastoprojektanci. Łódzcy architekci w czasach PRL-u, Łódź 2018.
Zobacz w Google Scholar

Ciarkowski B., Odcienie szarości. Architekci i polityka w PRL-u, Łódź 2017.
Zobacz w Google Scholar

Cichońska I., Popera K., Snopek K., Architektura VII dnia, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Connerton P., How Societies Remember, Cambridge 2006.
Zobacz w Google Scholar

Crowley D., Modernizm realny około 1981 roku, [w:] Teksty modernizmu. Antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918–1981, t. 2: Eseje, red. D. Jędruch, M. Karpińska, D. Leśniak-Rychlak, Kraków 2018.
Zobacz w Google Scholar

Cymer A., Architektura w Polsce 1945–1989, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Czapelski M., Moduły i wieżowce. Polscy architekci wobec przemian w budownictwie mieszkaniowym 1956–1970, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Dawidowski R., Szymski A.M., Architektura polska lat 1945–1960 na obszarze Pomorza Zachodniego, Szczecin 2004.
Zobacz w Google Scholar

Dobosz A., Z różnych półek, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Drzewiecki H., Ruch nowoczesny w architekturze sakralnej: nowość a tradycja myśli klasycznej, [w:] Seminarium SARP nt. architektury obiektów sakralnych. Kazimierz Dolny, 20–21 listopada 1982 r. Wydawnictwo poseminaryjne, oprac. R. Girtler, K. Kucza-Kuczyński, J. Miazek, J. Pełka, Warszawa 1983.
Zobacz w Google Scholar

Duda M., Patchwork. Architektura Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak, Wrocław 2016.
Zobacz w Google Scholar

Erll A., Kultura pamięci – wprowadzenie, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Fiuk P., Architektura miasta odbudowanego. Wybrane przykłady: Elbląg, Głogów, Kołobrzeg, Szczecin na tle historycznym, Szczecin 2017.
Zobacz w Google Scholar

Frampton K., Towards a Critical Regionalism. Six Points for an Architecture of Resistance, [w:] The Anti-Aesthetic. Essays on Postmodern Culture, ed. H. Foster, Port Townsend 1983.
Zobacz w Google Scholar

Frankl P., Principles of Architectural History, Cambridge 1968.
Zobacz w Google Scholar

Friedrich J., Problem nowoczesności w kulturze architektonicznej powojennego Gdańska, [w:] Niechciane dziedzictwo. Różne oblicza architektury nowoczesnej w Gdańsku i Sopocie, red. A. Wołodźko, Gdańsk 2005.
Zobacz w Google Scholar

Fudala T., Odbudowa Warszawy i miastobójstwo „małego Paryża”. Spór o odbudowę 70 lat później, [w:] Spór o odbudowę Warszawy. Od gruzów do reprywatyzacji, red. T. Fudala, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Gabiś A., Całe morze budowania. Wrocławska architektura 1956–1970, Wrocław 2019.
Zobacz w Google Scholar

Gabiś A., Muzeum Panoramy Racławickiej, [w:] Leksykon architektury Wrocławia, red. R. Eysymontt, Wrocław 2011.
Zobacz w Google Scholar

Gawlicki M., Zabytkowa architektura Gdańska w latach 1945–1951, Gdańsk 2012.
Zobacz w Google Scholar

Ghirardo D., Architektura po modernizmie, Toruń–Wrocław 1999.
Zobacz w Google Scholar

Gierszon M., Metoda Segala. O wspólnotowym budownictwie mieszkaniowym, Poznań 2021.
Zobacz w Google Scholar

Goldzamt E., Architektura zespołów śródmiejskich i problemy dziedzictwa, Warszawa 1956.
Zobacz w Google Scholar

Gomułka W., Pamiętniki, t. 2, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Gzell S., Nowy wspaniały świat. Racjonalizm Karty Ateńskiej i jego wpływ na kształt paradygmatów w urbanistyce XX wieku, [w:] Manifesty urbanistyczne. W poszukiwaniu współczesnego modelu miasta, red. T. Majda, I. Mironowicz, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Halicka B., „Polski Dziki Zachód”. Przymusowe migracje i kulturowe oswajanie Nadodrza 1945–48, Kraków 2015.
Zobacz w Google Scholar

Hekster O., The Size of History: Coincidence, Counterfactuality and Questions of Scale in History, [w:] The Challenge of Chance. A Multidisciplinary Approach from Science and the Humanities, eds. K. Landsam, E. van Wolde, Cham 2016.
Zobacz w Google Scholar

Ingarden R., O budowie obrazu, [w:] R. Ingarden, Studia z estetyki, t. 2, Warszawa 1966.
Zobacz w Google Scholar

Ingarden R., O dziele literackim, Warszawa 1988.
Zobacz w Google Scholar

Jankowski S., Z fałszywym ausweisem w prawdziwej Warszawie, t. 2, Warszawa 1984.
Zobacz w Google Scholar

Jarosz D., Mieszkanie się należy… Studium z peerelowskich praktyk społecznych, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Jencks Ch., Architektura postmodernistyczna, Warszawa 1987.
Zobacz w Google Scholar

Jencks Ch., Le Corbusier. Tragizm współczesnej architektury, Warszawa 1982.
Zobacz w Google Scholar

Jencks Ch., Ruch nowoczesny w architekturze, Warszawa 1987.
Zobacz w Google Scholar

Judycka A., Judycki Z., Architekci polscy w świecie, t. 1, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Karpińska M., Scenografie polityki historycznej. Realizacje pomnikowe Witolda Cęckiewicza z epoki rządów Władysława Gomułki, [w:] Witold Cęckiewicz. Socrealizm, socmodernizm, postmodernizm. Eseje, t. 2, red. M. Karpińska, D. Leśniak-Rychlak, M. Wiśniewski, Kraków 2015.
Zobacz w Google Scholar

Karpiński Z., Wspomnienia, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Kieślowski K., O sobie, oprac. D. Stok, Kraków 1997.
Zobacz w Google Scholar

Kostuch B., Kolor i blask. Ceramika architektoniczna oraz mozaiki w Krakowie i Małopolsce po 1945 roku, Kraków 2015.
Zobacz w Google Scholar

Kotarbiński A., Na drodze ku realizmowi socjalistycznemu w architekturze, Warszawa 1952.
Zobacz w Google Scholar

Kotarbiński A., Rozwój urbanistyki i architektury polskiej w latach 1944–1964. Próba charakterystyki krytycznej, Warszawa 1967.
Zobacz w Google Scholar

Kotkin S., Magnetic Mountain. Stalinism as a Civilization, Berkeley 1997.
Zobacz w Google Scholar

Kozłowski K., Piotr Zaremba – pierwszy prezydent polskiego Szczecina, [w:] Prezydenci Polskiego Szczecina, red. K. Kozłowski, Z. Pacała, P. Chrobak, Szczecin 2014.
Zobacz w Google Scholar

Krzysztof Wiśniowski, Anna Wiśniowska, Magdalena Wiśniowska, Jan Wiśniowski – katalog wystawy, Wrocław 2006.
Zobacz w Google Scholar

Kto jest kim w Polsce 1984, Warszawa 1984.
Zobacz w Google Scholar

Kucza-Kuczyński K., Zawód – architekt. O etyce zawodowej i moralności architektury, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Kucza-Kuczyński K., Mroczek A., Nowe kościoły w Polsce, Warszawa 1991.
Zobacz w Google Scholar

Kulik A., Józef Niewiadomski. Wywiad rzeka z prezydentem Łodzi w latach 1978–1985, Łódź 2015.
Zobacz w Google Scholar

Latour S., Piotr Zaremba 1910–1993, [w:] Nauka, Polska Akademia Nauk, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Le Corbusier, W stronę architektury, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Leszczyński A., Skok w nowoczesność. Polityka wzrostu w krajach peryferyjnych 1943–1980, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Leśniakowska M., Architektura kompromisów, [w:] A. Czyżewski, Bulanda i Mucha Architekci: 1991–2011, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Leyko A., Wawrzyniak J., Cięcia. Mówiona historia transformacji, Warszawa 2020.
Zobacz w Google Scholar

Lipiński P., Bierut. Kiedy partia była bogiem, Wołowiec 2017.
Zobacz w Google Scholar

Lipiński P., Gomułka. Władzy nie oddamy, Wołowiec 2019.
Zobacz w Google Scholar

Loegler R., Z porządku uwolniona forma, Kraków 2001.
Zobacz w Google Scholar

MacCarthy F., Walter Gropius – człowiek, który zbudował Bauhaus, tłum. J. Dzierzgowski, Warszawa 2021.
Zobacz w Google Scholar

Majakowski W., Włodzimierz Iljicz Lenin. Poemat, tłum. J. Litwiniuk, P. Kożuch, T. Mongird, F. Parecki, A. Ważyk, Kraków 1951.
Zobacz w Google Scholar

Majewski P., Ideologia i konserwacja. Architektura zabytkowa w Polsce w czasach socrealizmu, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Majmurek J., PRL jako projekt modernizacji peryferyjnej, [w:] PRL bez uprzedzeń, red. J. Majmurek, P. Szumlewicz, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Marciniak P., Architektura i urbanistyka Poznania w latach 1945–1989, [w:] Architektura i urbanistyka Poznania w XX wieku, red. T. Jakimowicz, Poznań 2005.
Zobacz w Google Scholar

Marciniak P., Doświadczenia modernizmu. Architektura i urbanistyka Poznania w czasach PRL, Poznań 2010.
Zobacz w Google Scholar

Mazur R., From Socialist Realism to Modernism: Józef Zbigniew Polak – a Forgotten Champion on Poland’s Architectural Post-war Map, „IOP Conference Series. Materials Science and Engineering”, 2019.
Zobacz w Google Scholar

Mika G., Od wielkiej idei do wielkiej płyty. Burzliwe dzieje warszawskiej architektury, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Miłobędzki A., Architektura ziem Polski, Kraków 2014.
Zobacz w Google Scholar

Miłosz Cz., Zniewolony umysł, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Miziołek J., Zabytkowe falsyfikaty, [w:] Spotkania w willi Struvego 1998–2001. Wykłady o dziedzictwie kultury, red. K. Kwiecińska, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Müller S., Wynurzenia, czyli nic, Wrocław 2010.
Zobacz w Google Scholar

Murawski M., Kompleks Pałacu. Życie społeczne stalinowskiego wieżowca w kapitalistycznej Warszawie, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Mycek T., Spotkania z mistrzami. Portrety 63 architektów polskich, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Nawratek K., Ideologie w przestrzeni – próby demistyfikacji, Kraków 2005.
Zobacz w Google Scholar

Nettmann-Multanowska K., Warszawa rysuje Skopje, Warszawa 2022.
Zobacz w Google Scholar

Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, t. 6, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

O polską architekturę socjalistyczną, red. J. Minorski, Warszawa 1950.
Zobacz w Google Scholar

Oczko P., Marek Dziekoński. Koncepcja, kreacja, konteksty, Tychy 2017.
Zobacz w Google Scholar

Ogólnopolska Narada Architektów, red. T. Barucki, Warszawa 1956.
Zobacz w Google Scholar

Omilanowska M., Kreacja, konstrukcja, rekonstrukcja. Studia z architektury XIX–XXI wieku, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

On the Methodology of Architectural History, red. D. Porphyrios, London 1981.
Zobacz w Google Scholar

Opaliński M., „Zgody nie wyrażono”. Problem budownictwa sakralnego w diecezji łódzkiej 1945–1989, Łódź 2018.
Zobacz w Google Scholar

Ossowski P., Czerwona Michalina. Michalina Tatarkówna-Majkowska: prządka, działaczka, łodzianka, Łódź 2017.
Zobacz w Google Scholar

Pakuła R., Miastoprojekt – Łódź swojemu miastu. Konkursy – projekty – realizacje, Łódź 2019.
Zobacz w Google Scholar

Pańkow L., Bloki w słońcu. Mała historia Ursynowa Północnego, Wołowiec 2017.
Zobacz w Google Scholar

Pasierski E., Miłosz i Putrament. Żywoty równoległe, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Perlińska-Kobierzyńska E., „Na zapleczu Nowego Światu” – między modernizmem a socrealizmem, [w:] Socrealizmy i modernizacje, red. A. Sumorok, T. Załuski, Łódź 2017.
Zobacz w Google Scholar

Peter J., The Oral History of Modern Architecture. Interviews with the Greatest Architects of the Twentieth Century, New York 1994.
Zobacz w Google Scholar

Pevsner N., Pionierzy współczesności. Od Williama Morrisa do Waltera Gropiusa, Warszawa 1978.
Zobacz w Google Scholar

Piątek G., Najlepsze miasto świata. Warszawa w odbudowie 1944–1949, Warszawa 2020.
Zobacz w Google Scholar

Piątek G., Niezniszczalny. Bohdan Pniewski – architekt salonu i władzy, Warszawa 2021.
Zobacz w Google Scholar

Pietrzak A., Żołnierze Batalionu Armii Krajowej „Zośka” represjonowani w latach 1944–1956, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Piotrowski P., Znaczenia modernizmu. W stronę historii sztuki polskiej po 1945 roku, Poznań 2011.
Zobacz w Google Scholar

Podgórzec Z., Rozmowy z Jerzym Nowosielskim. Wokół ikony – Mój Chrystus – Mój Judasz, Kraków 2009.
Zobacz w Google Scholar

Politechnika Warszawska 1939–1945. Wspomnienia pracowników i studentów, red. E. Domański, Warszawa 1990.
Zobacz w Google Scholar

Popiołek M., Powojenna odbudowa ulicy Nowy Świat w Warszawie, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Popławski B., Projektowanie szkół wyższych, Warszawa 1982.
Zobacz w Google Scholar

Postmodernizm polski. Architektura i urbanistyka. Antologia tekstów, red. L. Klein, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Postmodernizm polski. Architektura i urbanistyka. Z architektami rozmawiają Alicja Gzowska i Lidia Klein, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Problem przebudowy Śródmiejskiej Dzielnicy Mieszkaniowej w Łodzi. Materiały z konkursu TUP nr 11/68, Łódź 1969.
Zobacz w Google Scholar

Projekt – miasto. Wspomnienia poznańskich architektów 1925–2005, red. D. Książkiewicz-Bartkowiak, Poznań 2013.
Zobacz w Google Scholar

Rozenau-Rybowicz A., Szlenk-Dziubek D., Białoskórski P., Atlas dóbr kultury współczesnej województwa małopolskiego, Kraków 2009.
Zobacz w Google Scholar

Rymaszewski B., Polska ochrona zabytków, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Seminarium SARP nt. architektury obiektów sakralnych, Kazimierz Dolny 20–21 listopada 1982 roku, red. R. Girtler, K. Kucza-Kuczyński, J. Miazek, J. Pełka, Warszawa 1983.
Zobacz w Google Scholar

Sepioł J., Architektura polskiej demokracji, [w:] Form Follows Freedom. Architektura dla kultury w Polsce 2000+, red. J. Purchla, J. Sepioł, Kraków 2015.
Zobacz w Google Scholar

Sigalin J., Warszawa 1944–1980. Z archiwum architekta, t. 1–3, Warszawa 1986.
Zobacz w Google Scholar

Skalimowski A., Dom Partii. Historia gmachu KC PZPR w Warszawie, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Skalimowski A., Partyjny kolektyw i jego eksponenci. Bezpośrednia ingerencja kierownictwa PZPR w organizację odbudowy Warszawy w latach 1949–1956, [w:] Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2011. Referaty, red. P. Gasztold-Seń, Ł. Kamiński, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Skalimowski A., Sigalin. Towarzysz odbudowy, Wołowiec 2018.
Zobacz w Google Scholar

Skoczek A., Radziewanowski Z., Architektura rekreacji na obszarach Polski południowej, Kraków 1987.
Zobacz w Google Scholar

Skolimowska A., Modulor Polski. Historia osiedla Za Żelazną Bramą, [w:] Mister Warszawy. Architektura mieszkaniowa lat 60. XX wieku, red. Ł. Gorczyca, M. Czapelski, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Sławińska J., Ruchy protestu w architekturze współczesnej, Wrocław 1995.
Zobacz w Google Scholar

Słomczyński M., Wilczek W., Jerzy Ziętek z daleka i bliska, Katowice 2010.
Zobacz w Google Scholar

Słynne wille Polski, red. R. Nakonieczny, Praha 2013.
Zobacz w Google Scholar

Snopek K., Bielajewo. Zabytek przyszłości, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Sokołowska-Gwizdka J., Teatr spełnionych nadziei. Kartki z życia emigracyjnej sceny, Gdynia 2016.
Zobacz w Google Scholar

Sołtan J., On i ja. O architekturze i Le Corbusierze, Warszawa 2020.
Zobacz w Google Scholar

Sołtan J., Rozmowy o architekturze, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Sowińska-Heim J., Regionalne ambicje a rzeczywistość centralnego planowania. Trudna historia budowy nowego gmachu Muzeum Sztuki w Łodzi, [w:] Centrum, prowincje, peryferia. Wzajemne relacje w dziejach sztuki, red. P. Gryglewski, K. Stefański, R. Wróbel, Łódź 2013.
Zobacz w Google Scholar

Springer F., Zaczyn. O Zofii i Oskarze Hansenach, Kraków–Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Springer F., Źle urodzone. Reportaże o architekturze PRL-u, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Spychalski M., Warszawa architekta. Wspomnienia pierwszego powojennego prezydenta stolicy, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Stanek Ł., Architecture in Global Socialism. Eastern Europe, West Africa, and the Middle East in the Cold War, New Jersey 2020.
Zobacz w Google Scholar

Stanek Ł., Postmodernizm jest prawie w porządku. Polska architektura po socjalistycznej globalizacji, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Stefański K., Ciarkowski B., Modernizm w architekturze Łodzi XX wieku, Łódź 2018.
Zobacz w Google Scholar

Stępiński Z., Gawędy warszawskiego architekta, Warszawa 1984.
Zobacz w Google Scholar

Stępiński Z., Sprawa spuścizny kulturalnej i historycznej przy projektowaniu i budowie Trasy W-Z, [w:] Pamięć warszawskiej odbudowy 1945–1949. Antologia, red. J. Górski, Warszawa 1972.
Zobacz w Google Scholar

Stobiecka B., Zdzisław Pawlak – architekt kompletny, Wrocław 2020.
Zobacz w Google Scholar

Stratigakos D., Gdzie są architektki?, Warszawa 2019.
Zobacz w Google Scholar

Sumorok A., Architektura i urbanistyka Łodzi okresu realizmu socjalistycznego, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Sylwetki profesorów Politechniki Warszawskiej: Tadeusz Tołwiński (1887–1951), oprac. B. Gadomski, Warszawa 1988.
Zobacz w Google Scholar

Syrkus H., Ku idei osiedla społecznego, Warszawa 1976.
Zobacz w Google Scholar

Syska A., To nie był żaden socrealizm! Architekci wobec stylu oficjalnego, [w:] Socrealizmy i modernizacje, red. A. Sumorok, T. Załuski, Łódź 2017.
Zobacz w Google Scholar

Syska A., Jaworski P., Granice transformacji. Poszukiwanie nowej formuły zawodu projektanta, [w:] Polskie Las Vegas i szwagier z Corelem. Architektura, moda i projektowanie wobec transformacji systemowej w Polsce, red. L. Klein, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Szafer T.P., Nowa architektura polska. Diariusz lat 1966–1970, Warszawa 1972.
Zobacz w Google Scholar

Szafer T.P., Nowa architektura polska. Diariusz lat 1971–1975, Warszawa 1979.
Zobacz w Google Scholar

Szafer T.P., Nowa architektura polska. Diariusz lat 1976–1980, Warszawa 1981.
Zobacz w Google Scholar

Szafer T.P., Współczesna architektura polska, Warszawa 1988.
Zobacz w Google Scholar

Teksty modernizmu. Antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918–1981, t. 1: Źródła, red. D. Jędruch, M. Karpińska, D. Leśniak-Rychlak, Kraków 2018.
Zobacz w Google Scholar

Teksty modernizmu. Antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918–1981, t. 2: Eseje, red. D. Jędruch, M. Karpińska, D. Leśniak-Rychlak, Kraków 2018.
Zobacz w Google Scholar

Thum G., Obce miasto. Wrocław 1945 i potem, Wrocław 2005.
Zobacz w Google Scholar

Torańska T., Aneks, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Torańska T., Oni, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Tournikiotis P., The Historiography of Modern Architectury, [w:] Back from Utopia. The Challenge of the Modern Movement, eds. H.-J. Henket, H. Heynen, Rotterdam 2002.
Zobacz w Google Scholar

Traverso E., Historia jako pole bitwy, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Trzeciak P., Przygody architektury XX wieku, Warszawa 1976.
Zobacz w Google Scholar

Tyrmand L., Dziennik 1954, Londyn 1980.
Zobacz w Google Scholar

Urban F., Postmodern Architecture in Socialist Poland. Transformation, Symbolic Form and National Identity, London 2021.
Zobacz w Google Scholar

Urbanek M., Genialni. Lwowska szkoła matematyczna, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Urbańska M., Halina Skibniewska. Architektura, społeczeństwo, władza?, [w:] Architektki, red. T. Kunz, Kraków 2016.
Zobacz w Google Scholar

Vademecum konserwatora zabytków, red. B. Szmygin, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Vasari G., Żywoty najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów, tłum. K. Estrei­cher, Warszawa 1980.
Zobacz w Google Scholar

Wallis M., Semantyczne i symboliczne pierwiastki architektury, [w:] M. Wallis, Wybór pism estetycznych, Kraków 2004.
Zobacz w Google Scholar

Warszawska Szkoła Architektury 1915–1965: 50-lecie Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, kom. red. J. Zachwatowicz et al., Warszawa 1967.
Zobacz w Google Scholar

Węcławowicz-Gyurkovich E., Postmodernizm w polskiej architekturze, Kraków 1998.
Zobacz w Google Scholar

Wierzbicka A.M., Architektura jako narracja znaczeniowa, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Włodarczyk W., Socrealizm. Sztuka polska w latach 1950–1954, Paryż 1986.
Zobacz w Google Scholar

Wojciechowski Ł., Jadwiga Grabowska-Hawrylak, [w:] Architektki, red. T. Kunz, Kraków 2016.
Zobacz w Google Scholar

Wróbel R., Nowe kościoły w Diecezji Łódzkiej 1945–1989. Uwarunkowania i klasyfikacja rzymskokatolickiej architektury sakralnej, Łódź 2005.
Zobacz w Google Scholar

Wujek J., Mity i utopie architektury XX wieku, Warszawa 1986.
Zobacz w Google Scholar

Wyporek B., Daleko od Warszawy. Architekta zapiski z trzech kontynentów, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Z Oskarem Hansenem rozmawia Wojciech Włodarczyk (przedruk za: W kręgu formy otwartej [katalog wystawy], oprac. J. Gola, E. Józefowska, M. Sitkowska, W. Włodarczyk, Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, 25 kwietnia – 23 maja 1986, Warszawa 1986), [w:] Wobec Formy Otwartej Oskara Hansena. Idea – utopia – reinterpretacja, red. M. Lachowski, M. Linkowska, Z. Sobczuk, Lublin 2009.
Zobacz w Google Scholar

Zabłocki W., Architektura, Olszanica 2007.
Zobacz w Google Scholar

Zachwatowicz J., Problemy zachowania historycznych założeń przy odbudowie Warszawy, [w:] Warszawa współczesna, geneza i rozwój, red. J. Kazimierski, Warszawa 1981.
Zobacz w Google Scholar

Zarecor K.E., Manufacturing a Socialist Modernity. Housing In Czechoslovakia 1945–1960, Pittsburgh 2011.
Zobacz w Google Scholar

Zaremba P., Koligacje rodzinne pierwszego prezydenta Szczecina Piotra Zaremby, Szczecin 2013.
Zobacz w Google Scholar

Zaremba P., Walka o polski Szczecin, Wrocław 1986.
Zobacz w Google Scholar

Zaremba P., Wspomnienia prezydenta Szczecina 1945–1950, Poznań 1977.
Zobacz w Google Scholar

Zaremba P., Orlińska H., Urbanistyczny rozwój Szczecina, Poznań 1965.
Zobacz w Google Scholar

Zipser T., Zygzakiem przez symbole czyli Samouczek drwala znaleziony na Saharze, Wrocław 2014.
Zobacz w Google Scholar

Żmudzińska-Nowak M., Architektura i urbanistyka, [w:] Reflektory. Interdyscyplinarne spojrzenie na dziedzictwo architektury Górnego Śląska drugiej połowy XX wieku, red. M. Żmudzińska-Nowak, I. Herok-Turska, Katowice 2017.
Zobacz w Google Scholar

30 lat projektowania dla Łodzi, wywiad A. Pilarskiej z dr. B. Kardaszewskim, „Wędrownik” 1985, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Architekt marzeń państwowych. Z Markiem Budzyńskim rozmawia Dariusz Bartoszewicz, „Magazyn Gazety”, 17.06.1994.
Zobacz w Google Scholar

Baraniewski W., Ideologia w architekturze Warszawy okresu realizmu socjalistycznego, „Rocznik Historii Sztuki” 1996, nr 22.
Zobacz w Google Scholar

Baraniewski W., Rozprawa z modernizmem, „Miejsce” 2015, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Barucki T., Bohdan Pniewski (1897–1965), „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki” 2000, t. 4, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Barucki T., Uzdrowiskowe refleksje, „Arch” 2011, nr 7.
Zobacz w Google Scholar

Basista A., Ideowy model studiów architektury, „Architektura” 1969, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Benedek W., Systemy funkcjonalno-przestrzenne w projektowaniu szkół wyższych, „Architektura” 1971, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Benedek W., Niewiadomski S., Uniwersytet Gdański, „Architektura” 1971, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Bielecki Cz., Ciągłość w architekturze, „Architektura” 1978, nr 3–4.
Zobacz w Google Scholar

Bohdanowicz-Dworzecki A., Śródmiejska Dzielnica Mieszkaniowa, „Architektura” 1973, nr 5–6.
Zobacz w Google Scholar

Borawski L., Szczepanik J., Szkop A., Ursynów Północny w Warszawie, „Architektura” 1975, nr 1–2.
Zobacz w Google Scholar

Budzyński M., Ursynów Północny – uwarunkowania, zasady, „Architektura” 1975, nr 1–2.
Zobacz w Google Scholar

Celiński A., Ryszard Karłowicz, „Gazeta Wyborcza”, 10.08.2007.
Zobacz w Google Scholar

Charles Jencks: Pluralizm jest dobry na wszystko. Z Charlesem Jencksem rozmawiają: Henryk Drzewiecki i Lech Kłosiewicz, „Architektura” 1982, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Chmielewski M., Wrocławska sensacja. Nagroda SARP 1974, „Trybuna Ludu” 1974, nr 240.
Zobacz w Google Scholar

Chomątowska B., Pomniki epoki, „Herito” 2019/2020, nr 37–38.
Zobacz w Google Scholar

Chrobaczyńska-Plucińska E., Posłanki na Sejm PRL II kadencji (1957–1961). Cechy socjopolityczne i aktywność poselska, „Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych” 2019, nr 2(7).
Zobacz w Google Scholar

Ciechanowski S., Konkurs na Schronisko przy Morskim Oku, „Architektura” 1960, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Crowley D., Nakierowani na przyszłość, „Autoportret” 2015, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Czerner O., Konkurs na budynek Panoramy Racławickiej we Wrocławiu, „Architektura” 1958, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Czym przebić Ateńską Kartę?, „Architektura” 1982, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Deńko S., „Ambasada”, „Autoportret” 2017, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Dobre miejsce pracy, „Polska” 1977.
Zobacz w Google Scholar

Dyskusja na temat Centralnego Domu Towarowego w Warszawie, „Architektura” 1952, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Dziekońska E., Partycypacja – udział mieszkańców w projektowaniu i realizacji własnego domu, „Zeszyty Architektury Polskiej” 1986, nr 6(19).
Zobacz w Google Scholar

Filas A., Ludzie z wielkiej płyty, „Wprost” 2000, nr 37.
Zobacz w Google Scholar

Fiuk P., Przywrócenie środowiska miejskiego w Szczecinie. Podzamcze – odbudowa nadwodnej „dzielnicy” staromiejskiej, „Przestrzeń – Urbanistyka – Architektura” 2017, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Frampton K., W stronę krytycznego regionalizmu. Sześć punktów architektury oporu, „Autoportret” 2017, nr 2(57).
Zobacz w Google Scholar

Franta A., Kim był dla mnie Juliusz Żórawski, „Teka Komisji Urbanistyki i Architektury O/PAN w Krakowie” 2013, t. 41.
Zobacz w Google Scholar

Gądek Z., Rekreacja a środowisko naturalne, „Architektura” 1970, nr 12.
Zobacz w Google Scholar

Gawor P., „Harnaś” dom wypoczynkowy w Bukowinie Tatrzańskiej, „Architektura” 1971, nr 4–5.
Zobacz w Google Scholar

Goldzamt E., O realizm socjalistyczny w architekturze, „Nowa Droga” 1949, nr 3(15).
Zobacz w Google Scholar

Goldzamt E., Gurjanowa H., Ośrodek wypoczynkowo-profilaktyczny CRZZ w Kołobrzegu, „Architektura” 1964, nr 11.
Zobacz w Google Scholar

Górska A., Przegląd dorobku architektonicznego Zakopanego i okolic, „Architektura” 1963, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Hryniewiecki J., Koniński przykład architektury sportowej, „Architektura” 1972, nr 5–6.
Zobacz w Google Scholar

„Informator SARP Wrocław” 1973, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Jabłoński R., Dom wieżowy na placu Napoleona, „Życie Warszawy”, 20.11.2011.
Zobacz w Google Scholar

Jadwiga Grabowska-Hawrylak. Rzeźba w prefabrykacie. Rozmawiał Grzegorz Piątek, „Architektura–Murator” 2006, nr 11.
Zobacz w Google Scholar

Jakie będziemy mieli Muzeum Sztuki, „Głos Robotniczy” 1973, nr 180.
Zobacz w Google Scholar

Janković-Beguš J., „Between East and West”: Socialist Modernism as the Official Paradigm of Serbian Art Music in the Socialist Federal Republic of Yugoslavia, „International Journal of Music Studies” 2017, vol. 1.
Zobacz w Google Scholar

Jankowski S., Pamiętam 4 lipca 1947 roku, „Świat” 1956, nr 13.
Zobacz w Google Scholar

Jarecka D., Muzeum wraca na rynek, „Gazeta Wyborcza”, 12.12.2006.
Zobacz w Google Scholar

Jasica P., Słynna Pijalnia zagrożona, „Rzeczpospolita”, 8.02.2009.
Zobacz w Google Scholar

Kardaszewski B., Bliżej architektury, „Dziennik Łódzki” 1992, nr 227.
Zobacz w Google Scholar

Kardaszewski B., Dziesięć pytań architekta, „Odgłosy” 1985, nr 21.
Zobacz w Google Scholar

Kardaszewski B., Rozważania o teoretycznych i praktycznych uwarunkowaniach nauczania projektowania architektonicznego, „Politechnika Łódzka. Zeszyty naukowe – Budownictwo” 1996, z. 47.
Zobacz w Google Scholar

Kardaszewski B., Z kręgu doświadczeń lat 1976–1997, „Przestrzeń. Magazyn Planowania Przestrzennego” 1998, nr 1(6).
Zobacz w Google Scholar

Kędziorek A., Co nam mówią siedziby szkół architektury, „Autoportret” 2018, nr 1(60).
Zobacz w Google Scholar

Kępiński K., Produkt osiedle, „Autoportret” 2019, nr 1(64).
Zobacz w Google Scholar

Klewin J., Doświadczenia bielańskie, „Architektura” 1958, nr 7.
Zobacz w Google Scholar

Klimowicz J., Prace polskich architektów w Syrii w latach osiemdziesiątych XX wieku: Stanisława Niewiadomskiego i Wojciecha Zabłockiego, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki” 2010, t. 55, z. 3.
Zobacz w Google Scholar

Knap P., Sylweta zapowiadała się tak korzystnie… Kontrowersje wokół odbudowy szczecińskiego Starego Miasta (1945–1970), „Biuletyn IPN” 2007, nr 3(74).
Zobacz w Google Scholar

Knapik B., Stefan Müller: Wrocław? Po wojnie wygląda jak kurnik, „Gazeta Wrocławska”, 30.05.2009.
Zobacz w Google Scholar

Kobylarczyk K., Inżynier Nowa Huta, „Dziennik Polski”, 5.02.2008.
Zobacz w Google Scholar

Konkurs SARP nr 515 na architektoniczny projekt koncepcyjny wielofunkcyjnego obiektu Muzeum Sztuki w Łodzi, „Komunikat SARP” 1973, nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Kościół na Ursynowie Północnym w Warszawie, „Architektura” 1982, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Kozubal M., Trzecie życie niebotyku, „Życie Warszawy”, 21.01.2019.
Zobacz w Google Scholar

Krzemińska B., Zwiedzanie na planie, „Dziennik Bałtycki. Magazyn Rejsy” 1997, nr 195.
Zobacz w Google Scholar

Kulic V., The Builders of Socialism: Eastern Europe’s Cities in Recent Historiography, „Contemporary European History” 2017, vol. 3(26).
Zobacz w Google Scholar

Kurnicki K., Postmodernizm albo logika kulturowa polskiej przestrzeni, „Autoportret” 2018, nr 4(63).
Zobacz w Google Scholar

Laserowe dziwy w nowym gmachu Muzeum Sztuki Nowoczesnej, „Express Wieczorny” 1973, nr 13.
Zobacz w Google Scholar

Lewandowski T., Bielany, „Architektura” 1958, nr 7.
Zobacz w Google Scholar

Lipski Z., Owczarek A., Wujek J., Budownictwo przez aktywne współuczestnictwo, „Architektura” 1980, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Lipski Z., Wujek J., Doświadczenia z projektowania i realizacji dużych zespołów mieszkaniowych na terenie Łodzi, „Architektura” 1986, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Łabyncew J., Szczawinska Ł., Jak burzono sobór św. Aleksandra Newskiego, „Przegląd Prawosławny” 2006, nr 7(253).
Zobacz w Google Scholar

Macdonald S., Undesirable Heritage: Fascist Material Culture and Historical Consciousness in Nuremberg, „International Journal of Heritage Studies” 2006, vol. 12(1).
Zobacz w Google Scholar

Maciejewska B., Szaber w majestacie prawa, „Ale Historia” dodatek do „Gazety Wyborczej”, 4.10.2013.
Zobacz w Google Scholar

Malkowski T., Superjednostka – katowicka maszyna do mieszkania, „Gazeta Katowice”, 1.09.2006.
Zobacz w Google Scholar

Marian Fikus + Jerzy Gurawski, „Architektura” 1982, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Mezga D., Political Factors in the Reconstruction of Warsaw’s Old Town, „Urban Design Studies” 1998, vol. 4.
Zobacz w Google Scholar

Milewski W., Skupniewicz Z., Sternal L., Za mało kresek, „Architektura” 2006, nr 12.
Zobacz w Google Scholar

Minorski J., Analiza obecnego etapu rozwoju twórczości architektów Warszawy na tle współczesnych zadań architektury, „Architektura” 1950, nr 7/8.
Zobacz w Google Scholar

Minorski J., Dom kultury w Rzeszowie, „Architektura” 1953, nr 11.
Zobacz w Google Scholar

Monkiewicz K., Blokersi, „Przegląd” 2001, nr 46.
Zobacz w Google Scholar

Muzeum Sztuki w Łodzi, konkurs SARP nr 51, „Architektura” 1974, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Mycielski K., Skazani na kompromis – o hotelu Warszawa, „Architektura–Murator” 2019, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Nasi kandydaci – Bolesław Kardaszewski, „Odgłosy” 1976, nr 12.
Zobacz w Google Scholar

Nasterski Z., Spółdzielcze budownictwo mieszkaniowe we Wrocławiu, „Architektura” 1974, nr 11–12.
Zobacz w Google Scholar

Nowicki J., O kierunkach w architekturze współczesnej, „Architektura” 1960, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Nowowiejski W., W tym mieście dziwy z cudami chodziły w parze, „Kurier Polski”, 28–31.03.1975.
Zobacz w Google Scholar

O problemie psiej budy, czyli jak zdjąć gorset. Rozmowa z Krzysztofem Herbstem, „Miasto” 1984, nr 11.
Zobacz w Google Scholar

Od gorsetu socbiurokracji do służby niewolników bez panów. Z Maciejem Miłobędzkim rozmawiają Marta Karpińska i Dorota Leśniak-Rychlak, „Autoportret” 2016, nr 3(54).
Zobacz w Google Scholar

Olkiewicz J., Pomniki – przestrzeń architektonicznie zorganizowana, „Architektura” 1967, nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Olkiewicz J., Przymorze, „Architektura” 1968, nr 11.
Zobacz w Google Scholar

Osiedle „Nowy Dwór” we Wrocławiu, „Architektura” 1980, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Ośrodek parafialny wraz z kościołem pw. św. Maksymiliana Kolbego w Łodzi, osiedle Dąbrowa, „Miscellanea łódzkie” 1984, z. 6.
Zobacz w Google Scholar

Owczarek A., Odkrywanie współmieszkańców, „Architektura” 1984, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Parzybut T., Kłopoty z Warszawą, „Newsweek Historia” 2016, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Piątek G., Bardzo długa transformacja, „Autoportret” 2016, nr 3(54).
Zobacz w Google Scholar

Piątek G., Bohdan Pniewski. Sługa czy pan?, „Herito” 2019/2020, nr 37–38.
Zobacz w Google Scholar

Piniński Z., Architekt: kryzys czy metamorfoza zawodu? (propozycje kształcenia architekta), „Architektura” 1971, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Piotrowski R., Architekt i społeczeństwo, „Architektura” 1948, nr 8–9.
Zobacz w Google Scholar

Piotrowski R., Terlikowska-Woysznis G., Odbudowa Warszawy 1945–1947, „Przegląd Budowlany” 1947, z. 9.
Zobacz w Google Scholar

Pniewski B., Polska twórczość architektoniczna w I połowie XX wieku. Fragment referatu wygłoszonego na VIII Plenum SARP, „Biuletyn Techniczny Centralnego Zarządu Biur Projektowych Budownictwa Miejskiego” 1955, nr 6(45).
Zobacz w Google Scholar

Pokaz Prac Biur Projektowych Warszawy, „Architektura” 1950, nr 7/8.
Zobacz w Google Scholar

Poliński J., Oblicze architektoniczne miast… polskich, „Prosto z mostu” 1939, nr 14–15.
Zobacz w Google Scholar

Ptaszycki T., Nowa Huta, „Architektura” 1953, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Purchla J., Kwestia dojrzałości. Z profesorem Jackiem Purchlą rozmawia Łukasz Galusek, „Herito” 2017, nr 29.
Zobacz w Google Scholar

Rajewski A., Rozważania na temat Assmannowskiej teorii pamięci, „Rocznik Antropologii Historii” 2013, r. 3, nr 1(4).
Zobacz w Google Scholar

Rezolucja Krajowej Partyjnej Narady Architektów z dnia 20–21 czerwca 1949 r. w Warszawie, „Architektura” 1949, nr 6–8.
Zobacz w Google Scholar

Rogowski L., Centrum Warszawy. Konkurs zamknięty SARP nr 456, „Architektura” 1971, nr 9.
Zobacz w Google Scholar

Romanowicz A., Zostaliśmy w cieniu, „Architektura” 2006, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Roszewski W., Zbiorowisko rodzin, „Stolica” 1983, nr 51(1865).
Zobacz w Google Scholar

Różański M., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, „Architektura” 1971, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Sałaciński K., Kto zdewastował Szczecin? (kilka pytań do prof. P. Zaremby), „Solidarność Szczecińska” 1990, nr 24.
Zobacz w Google Scholar

Samujłło J., Realizacje i projekty budynków szkolnictwa wyższego w Łodzi, „Architektura” 1970, nr 8.
Zobacz w Google Scholar

Skalimowski A., „Pierwsza szczera narada architektów”. Motywy, przebieg i konsekwencje Ogólnopolskiej Narady Architektów z 1956 roku, „Polska 1944/45–1989. Studia i Materiały” 2011, z. 10.
Zobacz w Google Scholar

Sobierajska K., Z duchem czasu. Rozmowa z posłem – inż. arch. Bolesławem Kardaszewskim, „Głos Robotniczy” 1978, nr 84.
Zobacz w Google Scholar

Sokołowicz M., Przygodzki Z., The Value of Ambiguous Architecture in Cities. The Concept of a Valuation Method of 20th Century Post-socialist Train Stations, „Cities” 2020, vol. 104.
Zobacz w Google Scholar

Sołtysik J., O wolności w architekturze, „Architektura” 1974, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Spyt S., Nowa Pijalnia Wód Mineralnych w Krynicy, „Architektura” 1973, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Statut CBPAiB, „Monitor Polski” 1949, nr 58, poz. 791.
Zobacz w Google Scholar

Stefański K., Architektura polska 1949–1956, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki” 1982, t. 27.
Zobacz w Google Scholar

Stępiński Z., Odbudowa Nowego Świata, „Biuletyn Historii Sztuki” 1947, nr 1–2.
Zobacz w Google Scholar

Stępiński Z., Postawy, „Architektura” 1978, nr 1–2.
Zobacz w Google Scholar

Stępiński Z., Wejchertowie. Wokół miasta, wywiad Z. Stępińskiego z H. Adamczewską-Wejchert i K. Wejchertem, „Architektura” 1977, nr 3–4.
Zobacz w Google Scholar

Stobiecki R., Historiografia na przełomie XIX/XX wieku. Krajobraz po bitwie, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Historycznego” 2005, nr 11.
Zobacz w Google Scholar

Sukces czy porażka? Dyskusja pokonkursowa, „Architektura” 1974, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Sumorok A., Socrealizm polski? Socrealizm w Polsce? Relacje architektury polskiej i radzieckiej w latach 1949–1956: kilka uwag badawczych, „Sztuka Europy Wschodniej” 2014, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Sumorok A., Zaprojektować socrealizm? W obronie architektury, „Herito” 2017, nr 29.
Zobacz w Google Scholar

Syrkus H., Syrkus S., Architekt i uprzemysłowione budownictwo, „Architektura” 1948, nr 8–9.
Zobacz w Google Scholar

Syrkus S., W sprawie rozwoju twórczości architektonicznej, „Architektura” 1949, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

System szkół – Ursynów Północny w Warszawie, „Architektura” 1981, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Szafer T.P., Łódź odmieniona, „Fundamenty” 1965, nr 8.
Zobacz w Google Scholar

Szczypińska H., Jakie będą nasze świątynie?, „Przegląd Powszechny” 1984, nr 7–8.
Zobacz w Google Scholar

Szermer B., Retroizacja. Co to jest i dokąd prowadzi?, „Wiadomości Konserwatorskie” 2004, nr 15.
Zobacz w Google Scholar

Takiego terenu jak Wyspa Spichrzów nie ma nigdzie na świecie, „Gazeta Wyborcza – Trójmiasto”, 3.03.2015.
Zobacz w Google Scholar

Tezy do dyskusji na Walny Zjazd Delegatów SARP, marzec 1985 r., przyjęte przez Zarząd Główny SARP uchwałą z dnia 13 stycznia 1985 r., „Architektura” 1985, nr 1–2.
Zobacz w Google Scholar

Toniak E., Budynek warszawskiego Prudentialu jako afektywna heterotopia – rekonesans, „Miejsce” 2017, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Trębacz W., Obraz Panoramy Racławickiej w obiektywie „bezpieki”, „Biuletyn IPN” 2007, nr 3(74).
Zobacz w Google Scholar

Tumiłowicz B., Na zakupy do supersamca, „Przegląd”, 10.06.2012.
Zobacz w Google Scholar

Tyszkowski J.L., Współczesna metoda kształcenia architektów, „Architektura” 1971, nr 11.
Zobacz w Google Scholar

Urzykowski T., Kiedyś CDT, Supersam… Gorsze wyparło lepsze?, „Gazeta Wyborcza”, 14.11.2014.
Zobacz w Google Scholar

Weinfeld M., Dom wieżowy na placu Napoleona, „Architektura i Budownictwo” 1931, nr 10–11.
Zobacz w Google Scholar

Wielki świat zajmował się nadbudową, a my wciąż nie mogliśmy się uporać z bazą. Z Barbarą Gadomską i Andrzejem Karpowiczem rozmawiają Dorota Leśniak-Rychlak i Marta Karpińska, „Autoportret” 2015, nr 3(50).
Zobacz w Google Scholar

Wierzbicki J., Polemika z A. Kijowskim, „Komunikat SARP” 1974, nr 5–6.
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewski M., Płaszcz narodowych dekoracji, „Herito” 2019/2020, nr 37–38.
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewski M., Spóźnione ułaskawienie. Kilka uwag o nostalgii za niechcianym dziedzictwem PRL, „Herito” 2012, nr 7.
Zobacz w Google Scholar

Wojciechowski K., PiS nie chce uczcić Bohdana Lacherta, twórcy Muranowa. Bo należał do PZPR, „Gazeta Wyborcza – Warszawa”, 10.09.2019.
Zobacz w Google Scholar

Wojciechowski Ł., Pierwsze w Polsce: muzeum w krajobrazie, „Architektura–Murator” 2014, nr 1(232).
Zobacz w Google Scholar

Wojtkun G., Wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe w Polsce. W cieniu wielkiej płyty, „Przestrzeń i Forma” 2008, nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Wrońska J., Requiem dla nieboszczki, „Odgłosy” 1986, nr 8.
Zobacz w Google Scholar

Wszyscy wtedy czytali Derridę i wszystko wydawało się możliwe. Z architektami Krzysztofem Ingardenem, Dariuszem Kozłowskim oraz Romualdem Loeglerem rozmawiają historyczki architektury Alicja Gzowska, Marta Karpińska i Dorota Leśniak-Rychlak, „Autoportret” 2018, nr 4(63).
Zobacz w Google Scholar

Wypowiedź J. Hryniewieckiego, prezesa ZG SARP na Walnym Zebraniu w dniu 24.03.1961, „Komunikat SARP” 1961, nr 4–5.
Zobacz w Google Scholar

Zabłocki W., Krytykujcie – my się nie obrazimy, „Architektura” 1975, nr 12.
Zobacz w Google Scholar

Zabłocki W., Ośrodek treningowy Polskiego Komitetu Olimpijskiego przy Akademii Wychowania Fizycznego na Bielanach, „Architektura” 1963, nr 11.
Zobacz w Google Scholar

Zachwatowicz J., Pomniki kultury polskiej na Ziemiach Odzyskanych – ich losy, ochrona i upowszechnienie, „Przegląd Budowlany” 1948, nr 7.
Zobacz w Google Scholar

Zalewski W., Intuicja inżyniera, „Architektura–Murator” 2013, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Zaremba P., Odezwa Prezydenta Szczecina z dnia 9 lipca 1945 „Polacy! Szczecin jest polski!”, inż. Piotr Zaremba, „Biuletyn Wiadomości Szczecińskie”, nr 1(1), 9.07.1945.
Zobacz w Google Scholar

Zespół Opiekunów Kulturowego Dziedzictwa Warszawy, „Urbanista” 2005, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Zieleśkiewicz S., Projekt Ośrodka Uniwersyteckiego w Poznaniu. Konkurs SARP nr 410, „Architektura” 1971, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Żórawski A., Maksymalne rozpiętości, „Inżynieria i Budownictwo” 1989, nr 10–12.
Zobacz w Google Scholar

Żylski T., Trzy wcielenia Prudentialu, „Architektura–Murator” 2019, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Opublikowane

13 lutego 2024

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8331-424-2

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8331-425-9

Inne prace tego samego autora