Arystokratka i biedermeier: Rzecz o Gabrieli z Güntherów Puzyninie (1815–1869)

Autorzy

Maria Berkan-Jabłońska
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Literatury i Tradycji Romantyzmu
https://orcid.org/0000-0002-7137-6094

Słowa kluczowe:

arystokracja polska, biedermeier, Gabriela Puzynina, poezja litewska, życie literackie

Streszczenie

Gabriela z Güntherów Puzynina, autorka poczytnych wspomnień „W Wilnie i w dworach litewskich”, jest jedną z licznego grona pisarek, których nazwiska nie są obce historykom literatury XIX w. Mimo to trudno ją uznać za autorkę cenioną albo przynajmniej znaną. Nie przemawiałaby za tym ani fragmentaryczna znajomość twórczości Puzyniny, ani liczba prac naukowych jej poświęconych, ani jej niejasna pozycja w historii literatury, ani protekcjonalny ton, jakim zwykle kwituje się dorobek tej autorki. A przecież, gdyby rzetelnie i z dobrą wiarą przestudiować twórczość tej pisarki (a także autorek podobnych do niej), można by zbudować nieco odmienny obraz historii literatury XIX w.: bogatszy, bardziej zróżnicowany, adekwatniejszy historycznie. Niniejsza książka, wychodząc naprzeciw tym nadziejom, stanowi ważny krok na drodze do rewizji utrwalonych hierarchii literatury XIX-wiecznej. Jest nie tylko pierwszą (bardzo obszerną!) monografią życia i twórczości tej autorki, ale i niebywale kompetentnym opisem całego jej dorobku: lirycznego, epickiego, dramatycznego, epistolograficznego i pamiętnikarskiego.

Bibliografia

W imię Boże, [Podp.] G. Günther, Wilno 1843.
Zobacz w Google Scholar

Dalej w świat, [Podp.] Autorka W imię Boże, Wilno 1845.
Zobacz w Google Scholar

Dzieci litewskie, ich słówka, odpowiedzi, postrzeżenia. Z prawdziwych wydarzeń, [Podp.] Autorka W imię Boże, Lipsk 1847; edycja druga, poprawiona i pomnożona 17 powiastkami, Wilno 1856.
Zobacz w Google Scholar

Prozą i wierszem, [Podp.] Autorka W imię Boże, t. 1, Wilno 1856.
Zobacz w Google Scholar

Proza i wiersze, [Podp.] Autorka W imię Boże, t. 2, Wilno 1857.
Zobacz w Google Scholar

Małe a prawdziwe opowiadania, [Podp.] Autorka W imię Boże, Wilno 1857.
Zobacz w Google Scholar

W imię Boże – dalej w świat! Zbiór poezyj dawniejszych i nowych, [Podp.] Gabryjela z G. … P. …, wyd. 2. poprawne i pomnożone, Wilno 1859 (Rkps ocenzurowany / autograf, LMAVB, sygn. F9–370).
Zobacz w Google Scholar

Teatr amatorski, [Podp.] Gabriela P. …, Petersburg 1861 (zawiera dwie sztuki: Czy ładna, czy bogata? oraz Za miastem).
Zobacz w Google Scholar

Jadwiga. Dramat historyczny z XIV w. w 5 aktach i 6 odsłonach, [Podp.] Gabryela księżna Puzynina, Lwów 1870 (Biblioteka „Mrówki” t. 18); wyd. 2., Poznań 1886 (przekład serbsko-chorwacki: Jadviga. Istorijski dramat iz XIV stoleća u pet nova, [Podp.] Gavrilo K. Puzinina, tłum. D. Popović-Daničar, Pancêvo 1881).
Zobacz w Google Scholar

W Wilnie i w dworach litewskich. Pamiętnik z lat 1815–1843, [Podp.] Z Güntherów Gabrjela Puzynina, wyd. A. Czartkowski, H. Mościcki, Wilno 1928; reprint Chotomów 1988, Kraków 1990.
Zobacz w Google Scholar

Co miłość może. Zdarzenie prawdziwe, [Podp.] Gabryella Księżna Puzynina, „Teka Wileńska” 1858, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Deszcz w dni krzyżowe, [Podp.] Gabryela z hr. G. Puzynina, „Słowo. Dodatek Miesięczny Literacki”, Petersburg 1859, z. 1.
Zobacz w Google Scholar

Do czcigodnego Stanisława Jachowicza, [Podp.] Gabryela z hr. Güntherów Księżna Puzynina, „Wieniec. Pismo Zbiorowe Ofiarowane Stanisławowi Jachowiczowi” 1858, t. 2.
Zobacz w Google Scholar

Do Ignacego Chodźki 9 listów – ogłoszone w artykule: T. Kończyc [T. Grot-Bęczkowski], Gabriela Puzynina i jej listy do Chodźki, „Bluszcz” 1909, nr 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12.
Zobacz w Google Scholar

Do młodej panienki, [Podp.] Gabryela Puzynina, układ i rysunek Antoniego Zaleskiego, „Tygodnik Ilustrowany” 1868, nr 14 (przedruk bez ilustracji: „Opiekun Domowy” 1869, nr 6).
Zobacz w Google Scholar

Do siana, [Podp.] Gabryella Günther, „Pielgrzym” 1844, t. 2.
Zobacz w Google Scholar

Do Władysława Syrokomli, wracając z pierwszego przedstawienia „Karlińskiego”, [Podp.] Gabryela z Ginterów Puzynina, „Mrówka” 1869, nr 24.
Zobacz w Google Scholar

Drugi luty, [Podp.] Gabr. P., „Noworocznik (Kalendarz) Ilustrowany dla Polek na Rok 1863”, R. III.
Zobacz w Google Scholar

Dumanie nad otwartym fortepianem, [Podp.] G. z G. P., „Kurier Wileński” 1860, nr 14 (16 lutego).
Zobacz w Google Scholar

Dusza, [Podp.] Gabryela Puzynina, „Bluszcz” 1866, nr 60.
Zobacz w Google Scholar

Dwie nędze. Przerobione z poematu p. Legouvé, [Podp.] Gabryela z Ginterów Puzynina, „Tygodnik Ilustrowany” 1866, nr 327–328.
Zobacz w Google Scholar

Dwie rzeki – dwie siły w duszy (z rękopismów pośmiertnych śp. Gabrjeli Puzyniny), „Kronika Rodzinna” 1869, R. III, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Dwie skarbonki (Do Pani A.P*), [Podp.] Gabryela Puzynina, „Bluszcz” 1867, nr 13.
Zobacz w Google Scholar

Dymek, [Podp.] Autorka W imię Boże, „Gazeta Codzienna” 1854, nr 275 (przedruk: „Nowiny” 1855, nr 18).
Zobacz w Google Scholar

Dziś, [Podp.] Gabrjela Puzynina, „Kronika Rodzinna” 1867, nr 3 (przedruk: „Mrówka” 1869, nr 19 [Podp.] Gabryela G.).
Zobacz w Google Scholar

Dzwony na głuchych, [Podp.] Gabryela z hr. G. Puzynina, „Słowo (Dodatek Miesięczny Literacki)”, Petersburg 1859, z. 1.
Zobacz w Google Scholar

Edyp i Sfinks. Wspomnienie obrazu P. Moreau, [Podp.] Gabryela Puzynina, „Tygodnik Ilustrowany” 1868, nr 15.
Zobacz w Google Scholar

Egzaltacja i egzaltacja, [Podp.] Gabrjela Puzynina, „Kronika Rodzinna” 1869, nr 9.
Zobacz w Google Scholar

Fantazja, [Podp.] Gabrjela Puzynina, „Tygodnik Mód i Nowości Gospodarstwa Domowego” 1867, nr 19.
Zobacz w Google Scholar

Fotografie z życia, [Podp.] Gabriela Puzynina, „Kronika Rodzinna” 1867, z. 1 (I, II), 2 (III, IV), 3 (V), 5 (VI).
Zobacz w Google Scholar

Ganek, [Podp.] G.G., „Biruta” 1838, cz. 2.
Zobacz w Google Scholar

Głos siostry Litwinki, [Podp.] z Ginterów Gabryela Puzynina, „Czas. Dodatek Miesięczny” 1858, t. 12, z. 1.
Zobacz w Google Scholar

Gniazdko (poezja z drzeworytem – układ i rysunek Henryka Pillatego), [Podp.] Gabrjela Puzynina, „Tygodnik Ilustrowany” 1867, nr 384.
Zobacz w Google Scholar

Hrabina się nudzi. Obrazek z modnego świata w dwóch odsłonach, [Podp.] Gabryella z Günterów Puzynina, „Kłosy” 1869, nr 219–220 (rękopis sztuki z dedykacją dla Aleksandry Grzegorzewskiej, [Podp.] Gabryiela P., Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie, sygn. 6909, k. 1–15).
Zobacz w Google Scholar

[inc.] Jednak jeżeli życie…, [w:] Sztambuch Kazimiery Wołowskiej, zewnętrzna strona okładki. Cyt. za: A. Czartkowski, Ze sztambucha Kazimiery Wołowskiej, „Ruch Literacki” 1932, R. VII, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

[inc.] Już karnawał…, [Podp.] G.G., „Motyl” 1828, nr 15.
Zobacz w Google Scholar

Karty z drugiej części Mojej pamięci na podstawie Archiwum Mieczysława Rulikowskiego, Instytut Sztuki PAN w Warszawie, nr inwentarza 1067/68, k. 9–13; ogłoszone w artykule: M. Berkan-Jabłońska, Kilka urywków wspomnień o teatrze wileńskim z utraconego pamiętnika Gabrieli z Güntherów Puzyniny, „Pamiętnik Teatralny” 2012, z. 3–4.
Zobacz w Google Scholar

Korespondencja, [Podp.] G.P., „Kurier Wileński” 1862, nr 36.
Zobacz w Google Scholar

Korespondencja do Redakcji „Kroniki Rodzinnej”, [Podp.] Gabryela Puzynina, „Kronika Rodzinna” 1867, nr 23.
Zobacz w Google Scholar

Korespondencja z okolic Wilna, List IIgi, [Podp.] Gabrjella Puzynina, „Kółko Domowe” 1865, z. 24.
Zobacz w Google Scholar

Korespondencja z okolic Wilna, List Iszy, [Podp.] Gabrjella z G. Puzynina, „Kółko Domowe” 1865, z. 23.
Zobacz w Google Scholar

Kościół w Białyniczach (wiersz napisany z powodu pożaru tegoż kościoła w sierpniu 1859 roku), [Podp.] G.P., „Kurier Wileński” 1860, nr 9.
Zobacz w Google Scholar

Kryształ górny, [Podp.] Gabrjella Puzynina, „Kółko Domowe” 1865, z. 19.
Zobacz w Google Scholar

Krzyż w lesie, [Podp.] Gabryella Günther, „Pielgrzym” 1845, t. 1.
Zobacz w Google Scholar

Kwiaty, [Podp.] Gabryela Puzynina, „Bluszcz” 1867, nr 31.
Zobacz w Google Scholar

Kwiaty pamięci. Z rękopismów pośmiertnych, [Podp.] Gabryella Puzynina, „Kronika Rodzinna” 1886, nr 21.
Zobacz w Google Scholar

Kwiaty z cmentarza, [Podp.] Gabryela Puzynina, „Tygodnik Ilustrowany” 1867, nr 417. Listy do N.N. i K. z Lipińskich Lewockiej z lat 1868–1869, Rkps. Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, sygn. 718, k. 579–586; ogłoszone w artykule: M. Berkan-Jabłońska, Korespondencja Puzyniny i Lewockiej, „Tematy i Konteksty” 2012, nr 2 (7): Z archiwum polonisty, pod red. Z. Ożoga i M. Stanisza.
Zobacz w Google Scholar

Mówcie mi prawdę, [Podp.] Gabryela Puzynina, „Tygodnik Ilustrowany” 1867, nr 425.
Zobacz w Google Scholar

Muzyka, [Podp.] Gabryella Günther, „Niezapominajki. Noworocznik na Rok 1847” (przedruk: „Kółko Domowe” 1865, z. 19 [Podp.] Gabrjela Puzynina).
Zobacz w Google Scholar

Na łące, [Podp.] Gabrjela Puzynina, „Tygodnik Mód i Nowości Gospodarstwa Domowego” 1867, nr 16.
Zobacz w Google Scholar

Na słońcu, [Podp.] Gabrjela Puzynina, „Tygodnik Mód i Nowości Gospodarstwa Domowego” 1867, nr 16.
Zobacz w Google Scholar

Na widok portretów Brandta i Gryglewskiego, [Podp.] Gabryela Puzynina, „Tygodnik Ilustrowany” 1868, nr 52.
Zobacz w Google Scholar

Nadzieja, [Podp.] Gabryella Puzynina, „Opiekun Domowy” 1865, nr 33.
Zobacz w Google Scholar

Nadzieja i wspomnienie, [Podp.] Gabryela Puzynina, „Bluszcz” 1868, nr 32.
Zobacz w Google Scholar

Niewiasty święte u grobu Chrystusa (Do obrazu Simmlera), [Podp.] Gabryela Puzynina, „Bluszcz” 1866, nr 55.
Zobacz w Google Scholar

Niezapominki, [Podp.] Gabryela Puzynina, „Bluszcz” 1868, nr 21.
Zobacz w Google Scholar

Nowy Dante. Nieznany utwór Puzyniny, ogłosił L. Uziębło, „Kurier Litewski” 1906, 30 XII.
Zobacz w Google Scholar

O 10ciu Trędowatych (z Ewangelii), „Czytelnia Niedzielna” 1859, nr 15 [bez podpisu].
Zobacz w Google Scholar

O grzeczności. Opowiadanie pewnej pani, [Podp.] Gabrjela Puzynina, „Kółko Domowe” 1866, z. 1.
Zobacz w Google Scholar

O nauczycielstwie. List młodego nauczyciela do siostry będącej w tymże zawodzie, [Podp.] Gabrjella Puzynina, „Kółko Domowe” 1865, z. 21.
Zobacz w Google Scholar

O szczęściu, [Podp.] Autorka W imię Boże, „Gazeta Codzienna” 1854, nr 38. O wiośnie, [Podp.] Autorka W imię Boże, „Gazeta Codzienna” 1854, nr 33. O wiośnie, [Podp.] Autorka W imię Bożę, „Przyjaciel Domowy”, s. 712.
Zobacz w Google Scholar

Obmówcy, [Podp.] Gabryella z Ginterów Puzynina, „Opiekun Domowy” 1867, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Obrazy z życia ludu litewskiego, [Podp.] Puzynina, „Czytelnia Niedzielna” 1859, R. 4, nr 5–7.
Zobacz w Google Scholar

Obrączki zaręczynowe. Obrazek salonowy w jednym akcie (z pism pośmiertnych Gabrjeli Puzyniny), „Kronika Rodzinna” 1869/1870, nr 21–22.
Zobacz w Google Scholar

Odpowiedź, „Kurier Wileński” 1860, nr 48.
Zobacz w Google Scholar

Ostrzeżenie, [Podp.] Autorka W imię Boże, „Rozrywki dla Młodocianego Wieku: Dzieło Zbiorowe w Tomach 5 Obejmujące Powieści, Podróże, Literaturę i Rozmaitości” 1857, t. 5.
Zobacz w Google Scholar

Pierwszy deszcz wiosenny, [Podp.] Z., „Przyjaciel Domowy” 1864, nr 38.
Zobacz w Google Scholar

Piosenka narzeczonej, [Podp.] G z G. P., Piosennik Ludwika Nowickiego, nr 6, Warszawa ca. 1880, ze zbiorów Biblioteki i Fonoteki Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, sygn. 6524/6.
Zobacz w Google Scholar

Poezje***, „Ondyna Druskiennickich Żródeł. Pismo Zbiorowe dla Zdrowych i Chorych, w Czasie Czteromiesięcznego u Wód Mineralnych Pobytu”, 1845, z. 4 (także: Do Gabr… G. … przez J.A., tamże, z. 3; J.A. to być może Józef Abramowicz, doktor z Mińska, lub Juliusz Andrzejkowicz, zapisany w „Ondynie” jako obywatel).
Zobacz w Google Scholar

Powinszowanie domowników w dniu imienin ich pana, [bez podpisu], „Czytelnia Niedzielna” 1859, nr 31.
Zobacz w Google Scholar

Procesja Bożego Ciała, [Podp.] Gabryela Puzynina, „Bluszcz” 1867, nr 26.
Zobacz w Google Scholar

Rocznica urodzin, [Podp.] Gabryela Puzynina, „Bluszcz” 1866, nr 47.
Zobacz w Google Scholar

Rozmowa z wiejską dziewczynką, [Podp.] Gabryela z hr. G. Puzynina, „Słowo (Dodatek Miesięczny Literacki)”, Petersburg 1859, z. 1.
Zobacz w Google Scholar

Róże, [Podp.] Gabrjela Puzynina, „Kółko Domowe” 1866, z. 3 (z drzeworytem).
Zobacz w Google Scholar

Siejba (Obrazek z naszych okolic), [Podp.] Gabryela Puzynina, (układ i rysunek Antoniego Zaleskiego), „Tygodnik Ilustrowany” 1868, nr 38 (przedruk w „Kalinie” 1869, nr 25).
Zobacz w Google Scholar

Sierota, [Podp.] Gabryella Puzynina, „Opiekun Domowy” 1865, nr 32.
Zobacz w Google Scholar

Skarb życia, [Podp.] Gabr. P., „Przyjaciel Domowy” 1864, nr 36 (Przedruk: „Przyjaciel Domowy” 1864, nr 58; pod tytułem Skarb, [Podp.] Gabryela Puzynina, „Bluszcz” 1866, nr 48).
Zobacz w Google Scholar

Stoczki roratne, [Podp.] Gabryela z hr. G. Puzynina, „Słowo (Dodatek Miesięczny Literacki)”, Petersburg 1859, z. 1.
Zobacz w Google Scholar

Święty Edward (król angielski), [bez podpisu], „Opiekun Domowy” 1865, nr 22.
Zobacz w Google Scholar

Święty Symeon Słupnik, [Podp.] Gabryella z Ginterów Puzynina, „Opiekun Domowy” 1866, nr 16.
Zobacz w Google Scholar

Tajemnica Ondyny. Opowiadanie, [Podp.] Gabryela Puzynina, „Kłosy” 1870, nr 236–241.
Zobacz w Google Scholar

Tęsknota, [Podp.] Gabryela Puzynina, „Bluszcz” 1866, nr 62.
Zobacz w Google Scholar

Towarzyszki, [Podp.] Gabrjela Puzynina, „Tygodnik Mód i Nowości Gospodarstwa Domowego” 1867, nr 14.
Zobacz w Google Scholar

Trafiła kosa na kamień. Krotofila w dwóch odsłonach (z rękopismów pośmiertnych ś.p. Gabrjeli Puzyniny), „Kronika Rodzinna” 1869/1870, nr 7.
Zobacz w Google Scholar

Typy niewieście, albo Kobieta, [Podp.] Gabryela z G. P. Autorka dzieła W Imię Boże, „Niewiasta” 1862, nr 16, 17, 18, 20, 22.
Zobacz w Google Scholar

W lesie, [Podp.] Gabrjela Puzynina, „Tygodnik Mód i Nowości Gospodarstwa Domowego” 1867, nr 17.
Zobacz w Google Scholar

Wianek cierniowy (Słuchając improwizacyi muzycznej), [Podp.] Gabryela Puzynina, „Tygodnik Ilustrowany” 1868, nr 15.
Zobacz w Google Scholar

Wiersz do Mickiewicza, [Podp.] Litwinka, „Warta” 1854.
Zobacz w Google Scholar

Wierzba, „Przegląd Poznański” 1857, t. 24.
Zobacz w Google Scholar

Wiosna, [Podp.] Z., „Przyjaciel Domowy” 1864, nr 39.
Zobacz w Google Scholar

Wspomnienie z wycieczki do Marienbadu, [Podp.] Gabrjela Puzynina, „Kronika Rodzinna” 1868, nr 16.
Zobacz w Google Scholar

Wybór, [Podp.] G.G., „Biruta” 1838, cz. 2.
Zobacz w Google Scholar

Z rękopismów pośmiertnych Gabryelli Puzyniny, „Kronika Rodzinna” 1886, nr 19 (opis kaplicy w Dobrowlanach).
Zobacz w Google Scholar

Za i przeciw. Zdarzenie prawdziwe, [Podp.] Autorka W imię Boże, „Gazeta Codzienna” 1856, nr 135–136.
Zobacz w Google Scholar

Zemsta Litwinki, [Podp.] autorka W imię Boże,, „Gazeta Codzienna”, 1856, nr 139–140.
Zobacz w Google Scholar

Zielona sukienka. Wspomnienie z życia starego majora, [Podp.] Gabryela z hr. Güntherów Księżna Puzynina, „Wieniec. Pismo Zbiorowe Ofiarowane Stanisławowi Jachowiczowi” 1858, t. 2 (przedruk: „Przyjaciel Domowy” 1858, nr 28).
Zobacz w Google Scholar

Żal i żal. Do pani ***, [Podp.] Gabrjela Puzynina, „Kronika Rodzinna” 1868, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

[inc.] Znów Cię słyszymy, słyszą Cię i z nieba, Wiersz ks. Puzyninej przy bukiecie do Pana Jana Karłowicza, LVIA, F 1135, op. 10, teka 47, k. 4 (Litteraria).
Zobacz w Google Scholar

[inc.] Jutro nie nasze! Dobrze o tym wiemy…, [odpis wiersza, 1852] oraz Mazurek (Myśl z S…W…), [odpis wiersza bez ostatniej strofy w stosunku do późniejszego druku w Dalej w świat], Album Donata Reykowskiego, Rkps Muzeum Literatury, sygn. 301(1), k. 133v–135r.
Zobacz w Google Scholar

[inc.] Musi być zimny jako lodu bryła…, [wiersz, podp.] Gabryiela z G. … P. …, Rkps Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, sygn. 1352, k. 148 (pod wierszem nota: r. 1844–1866, na górze strony motto z komedii Za miastem Puzyniny).
Zobacz w Google Scholar

[inc.] O tak! Cześć Zana Tomasza cnotom… [wiersz, 1858], Album Wiktoryna Zana, Rkps Muzeum Literatury, sygn. 290 (2), k. 10.
Zobacz w Google Scholar

Bratek wzięty z twojej dłoni [wiersz], Album Henryka Skimborowicza pt. Wiersze, autografy, improwizacje i krytyki na Deotymę, Rkps Muzeum Literatury, sygn. 243/III/6, k. 200 (opatrzony błędną adnotacją jakoby wiersz cytowano za „Gazetą Warszawską” 1857, nr 181).
Zobacz w Google Scholar

Do S[tanisława] J[achowicza] [wiersz], Album Eryka Jachowicza, Rkps Zakładu Naukowego im. Ossolińskich, sygn. 12293, k. 49.
Zobacz w Google Scholar

Do Szanownego Profesora Wagi, [Podp.] Litwinka, Rkps Biblioteki PAU i PAN w Krakowie, sygn. 718, k. 586.
Zobacz w Google Scholar

Dzwony na głuchych (1858), Rkps ze zbiorów Lucjana Uziembły (oryginalna pisownia), LMAVB, sygn. F151–1848.
Zobacz w Google Scholar

En envoyant des fleurs en cuir [wiersz], Rkps Biblioteki Jagiellońskiej, sygn. 5206, k. 67 (data: 31 Mai 1854).
Zobacz w Google Scholar

Historia i kuchnia, Rkps LMAVB, sygn. F–188, k. 21–33.
Zobacz w Google Scholar

Imionnik Aleksandra Tyszyńskiego (1866), Rkps Biblioteki Narodowej, sygn. 9266, k. 174. Improwizacja na cześć Józefa Korzeniowskiego po przedstawieniu Żydów 3 czerwca 1849, pełny tekst podaje J. Titius, Daty i wspomnienia dla mojej rodziny. Rozmaitości, Rkps LMAVB, sygn. F9–218, k. 56 v. (fragmenty przedruk: „Gazeta Warszawska” 1857, nr 37).
Zobacz w Google Scholar

Kapliczka Maryi Śnieżnej, czyli Ofiara wnuczek [wiersz], Album Eryka Jachowicza, Rkps Zakładu Naukowego im. Ossolińskich, sygn. 12293, k. 50.
Zobacz w Google Scholar

Circulus viciosus: Dialog na fortepian z towarzyszeniem słów, Kolekcja rękopisów muzycznych Gabrieli [Puzyniny], LMAVB, sygn. F30–130.
Zobacz w Google Scholar

Kościół w Białyniczach (wiersz napisany z powodu pożaru tegoż kościoła w sierpniu 1859 roku), [Podp.] GP., Rkps Biblioteki Jagiellońskiej, sygn. 7033, k. 125–126 (datowanie: Horodziłłów 16 stycznia 1860).
Zobacz w Google Scholar

List do Aleksandry Grzegorzewskiej, Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie, sygn. 06909, k. 16–18 (z Horodziłłowa 18/30 marca1869).
Zobacz w Google Scholar

List do Józefa Ignacego Kraszewskiego, Rkps Biblioteki Jagiellońskiej, sygn. 6476, k. 472– 473 (z Potulina 27 maja 1857).
Zobacz w Google Scholar

List do Wincentyny Zawadzkiej, Rkps LMAVB, sygn. F7–827, k. 1 (z 1 listopada1856).
Zobacz w Google Scholar

Listy do Franciszka Wężyka z lat 1857–1860, [w:] Papiery Franciszka Wężyka. Korespondencja z lat 1815–1862, Rkps Zakładu Naukowego im. Ossolińskich, sygn. 12320/ II, k. 63–264 (tam także wiersz niedrukowany wcześniej Pierwszy toast Bractwa Trzeźwości, datowany w marcu 1859 r., k. 211).
Zobacz w Google Scholar

Listy do Marii i Aleksandra Przeździeckich, Rkps. AGAD w Warszawie, zasoby Archiwum Przeździeckich, sygn. D–36 (1865, 1869; w języku francuskim).
Zobacz w Google Scholar

Listy do Adama Zawadzkiego, Rkps LMAVB, sygn. F7–824, k. 1 (25 maja 1858), k. 2 (22 października 1858).
Zobacz w Google Scholar

Na zgon Syrokomli, [w:] Mowy i poezje nad grobem Syrokomli (1862), LMAVB, sygn. F9–1927, k. 10–11(bez podpisu).
Zobacz w Google Scholar

Poezje Gabrjeli z Güntherów Puzyniny z lat 1839–1862 z Dobrowlan, Gościewicz i Potulina (Teczka Grafaites Gabriele Günther), Rkps LMAVB, sygn. F147–909 (Dar ks. Franciszka Tyczkowskiego z dnia 18 kwietnia 1935, Wilno Zarzecze lub Biblioteka Seminarium Teologicznego, ul. Uniwersytecka 7).
Zobacz w Google Scholar

Waldquelle. Przechadzka poranna [wiersz, lipiec 1857], w zbiorze: Rozmaitości wierszem i prozą, zebrane przez ks. Jana Wiśniewskiego, Rkps Biblioteki Jagiellońskiej, sygn. 7033, k. 123; druga lokalizacja: Papiery Franciszka Wężyka, Rkps Zakładu Naukowego im. Ossolińskich, sygn. 12323/III, k. 209–210 (Marienbad 25 lipca 1857; pierwotnie błędnie przypisany Deotymie).
Zobacz w Google Scholar

Que’est-ce que l’ennui? [wiersz], poprzedzony tytułem: Tłumaczenie moje dowolne: Co jest tęsknić, Rkps Biblioteki Jagiellońskiej, sygn. 9277, k. 68 (w tym zespole również k. 66r. – wiersz oryginalny z datą 17 października 1857, [Podp.] Gabryela z Güntherów Puzynina, przepisany cudzą ręką; k. 66v. – brudnopis tłumaczenia bez podpisu; k. 67 – druga kopia wiersza w polskiej wersji, również z datą 17 października 1857).
Zobacz w Google Scholar

W Karlsbadzie nad Sprudlem [wiersz], w zbiorze: Rozmaitości wierszem i prozą, zebrane przez ks. Jana Wiśniewskiego, Rkps Biblioteki Jagiellońskiej, sygn. 7033, k. 124 (24 sierpnia, Karlsbad; poniżej wiersza dopisek z dedykacją do N.N. z datą 31 lipca 1857 r., Marienbad); druga lokalizacja: Z papierów Franciszka Wężyka, t. 28, Rkps Biblioteki Ossolieum, sygn. 12323/III, k. 223–226.
Zobacz w Google Scholar

Wiersz do Celiny Kirkorowej [Podp.] Autorka W imię Boże, inc. I cóż ma szkodzić że się nie znamy (17 lutego 1860, Wilno, Popielec), Rkps LMAVB, sygn. F9–2538.
Zobacz w Google Scholar

Wiersz do J.B. Zaleskiego, Rkps Biblioteki Jagiellońskiej, sygn. 9277, k. 67–68.
Zobacz w Google Scholar

Zapytanie na obiedzie polskim, [wiersz, Podp.] G z Gint. Ks. Puzynina, w zbiorze: Rozmaitości wierszem i prozą, zebrane przez ks. Jana Wiśniewskiego, Rkps Biblioteki Jagiellońskiej, sygn. 7033, t. 1, k. 121–122r. (z towarzyszeniem Odpowiedzi F. Wężyka).
Zobacz w Google Scholar

Oberża, której nie ma, wyst. w Wojtkuszkach 1856. Muzułmanin na Litwie, powst. 1859, wyst. w Wilnie 1860. Córka filozofa XVIII wieku, wyst. w Wilnie 1860.
Zobacz w Google Scholar

Krzyż wojskowy, wyst. w Wilnie 1861.
Zobacz w Google Scholar

Ψ [Wieczorkowski W.], Wiadomości literackie [rec. Prozą i wierszem], „Kronika Wiadomości Krajowych i Zagranicznych” 1856, nr 28.
Zobacz w Google Scholar

A.N. [Antoni Nowosielski], List [rec. Małe a prawdziwe opowiadania], „Gazeta Warszawska” 1857, nr 281.
Zobacz w Google Scholar

Anonim, [rec. Muzułmanin na Litwie], „Kurier Wileński” 1860, nr 8.
Zobacz w Google Scholar

Anonim, [rec. Prozą i wierszem], „Gazeta Codzienna” 1856, nr 79 (dział: Kronika warszawska i krajowa).
Zobacz w Google Scholar

Anonim, [rec. Za miastem], „Kurier Warszawski” 1860, nr 144.
Zobacz w Google Scholar

B.J., [rec.], W Wilnie i w dworach litewskich, „Myśl Narodowa” 1931, nr 47.
Zobacz w Google Scholar

B…cki K. [Bujnicki Kazimierz], [rec.] „W imię Boże” przez Gabrielę Günther, „Tygodnik Petersburski” 1843, nr 68.
Zobacz w Google Scholar

Bednarski S., Przegląd piśmiennictwa, [rec. W Wilnie i w dworach litewskich] „Przegląd Powszechny” 1928, nr 539.
Zobacz w Google Scholar

Chmielowski P., Przegląd utworów dramatycznych z roku 1869 [rec. Trafiła kosa na kamień, Obrączki zaręczynowe], „Biblioteka Warszawska 1870, t. 4.
Zobacz w Google Scholar

Chmielowski P., Przegląd utworów dramatycznych z roku 1870 [rec. Hrabina się nudzi], „Biblioteka Warszawska” 1871, t. 3.
Zobacz w Google Scholar

Chodyniecki K., [rec.] W Wilnie i w dworach litewskich, „Ateneum Wileńskie” 1928, z. 15. Chrzanowski I., [rec.] W Wilnie i w dworach litewskich, „Ruch Literacki” 1928, nr 9.
Zobacz w Google Scholar

D., [rec.], W Wilnie i w dworach litewskich, „Znad Wilii” 1991, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Gr. M. [Grabowski Michał], [rec.] W imię Boże, „Tygodnik Petersburski” 1843, nr 63.
Zobacz w Google Scholar

J.O. [ J. Obst], Przed 100 laty [rec. W Wilnie i w dworach litewskich], „Dziennik Wileński” 1928, nr 142.
Zobacz w Google Scholar

Janowicz L., [rec.] W Wilnie i w dworach litewskich, „Kurier Polski” 1989, nr 127.
Zobacz w Google Scholar

K.B. [K. Bielańska], [rec.] W Wilnie i w dworach litewskich, „Kobieta Współczesna. Ilustrowany Tygodnik Społeczno-Literacki” 1928, nr 32.
Zobacz w Google Scholar

Kamiński J., [rec.] W dworach litewskich między rodziną, sąsiedztwem i stolicą, „Autograf” 1989, nr 6/7/8.
Zobacz w Google Scholar

Klecel M., [rec.] Powrót do Wilna, „Nowe Książki” 1990, nr 11.
Zobacz w Google Scholar

Kraszewski J.I. [Podp. dr Omega], [rec.] Jadwiga, „Tydzień Polityczny, Naukowy, Literacki i Artystyczny”, Drezno 1870, nr 12 (dział Nowe Książki).
Zobacz w Google Scholar

Kraszewski J.I., Listy do Redakcji „Gazety Warszawskiej” [rec. tomów Prozą i wierszem, t. II oraz Małe a prawdziwe opowiadania], „Gazeta Warszawska” 1857, nr 207.
Zobacz w Google Scholar

Kraszewski J. I., Listy do Redakcji „Gazety Warszawskiej” [rec. Prozą i wierszem], „Gazeta Warszawska” 1856, nr 283.
Zobacz w Google Scholar

Miniatt J. [Podp.] M., List z Wilna do redakcji, [rec. Córka filozofa XVIII wieku], „Kurier Wileński” 1860, nr 46.
Zobacz w Google Scholar

Przybylski W. [Podp.] Wacław P., Korespondencja „Gazety Warszawskiej” [rec. Prozą i wierszem], „Gazeta Warszawska” 1856, dodatek do nr 126.
Zobacz w Google Scholar

Przybylski W. [Podp.] Wacław P., Korespondencja „Gazety Warszawskiej” [rec. Czy ładna, czy bogata?], „Gazeta Warszawska” 1859, nr 193.
Zobacz w Google Scholar

Romer H. [Romer-Ochenkowska], [rec.], W Wilnie i w dworach litewskich, „Kurier Wileński” 1928, nr 157.
Zobacz w Google Scholar

Schreyer J., Słówko z powodu „Listu z Wilna”, [rec. Córka filozofa XVIII wieku], „Kurier Wileński” 1860, nr 47.
Zobacz w Google Scholar

Ziemięcka E., [rec.], „Dalej w świat” przez autorkę „W imię Boże”, „Pielgrzym” 1845, t. 3. Ziemięcka E., [rec.], „W imię Boże”. Poezje Gabrieli Günther. Rozbiór, „Pielgrzym” 1843, t. 4.
Zobacz w Google Scholar

[nota informacyjna o wystawieniu Za miastem], „Kurier Wileński” 1860, nr 35. [nota informacyjna], Przewodnik, „Dziennik Literacki” 1870, nr 28.
Zobacz w Google Scholar

[nota wspomnieniowa] G. księżna Puzynina, „Kalendarz Warszawski” J. Ungra na rok 1871.
Zobacz w Google Scholar

[nota wspomnieniowa], „Biblioteka Warszawska” 1869, t. 4. [nota] Doniesienia Literackie, „Biblioteka Warszawska” 1857, t. 3.
Zobacz w Google Scholar

[nota], [inc.]: Znakomita autorka księżna Puzynina…, „Kronika Wiadomości Krajowych i Zagranicznych” 1860, nr 89.
Zobacz w Google Scholar

[A.E. Koźmian], Część literacko-artystyczna. Korespondencja z Bad-Baden dnia 28 września, „Czas” 1857, nr 230.
Zobacz w Google Scholar

Afisz z benefisu Bolesława Nowińskiego, 19 maja 1860 (godz. 20.00), Teatr Wileński (tam: Córka filozofa XVIII wieku), Kolekcja Lucjana Uziembło, LMAVB, sygn. F 151–32.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Tyzenhauzów, AGAD w Warszawie, nr 351, sygn. C-1; C-8; C-28; C-31; C-32.
Zobacz w Google Scholar

Berkan-Jabłońska M., Dom rodzinny Gabrieli z Güntherów Puzyniny, „Literaturoznawstwo” 2010, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Berkan-Jabłońska M., Dzierganie wierszy. Salonowe błahostki czy bunt poetki? – na marginesie trzech utworów Gabrieli Puzyniny (1815–1869), „Acta Universitatis Lodziensis” 2012, Folia Litteraria Polonica 4 (18).
Zobacz w Google Scholar

Berkan-Jabłońska M., Gabriela Puzynina szuka recenzentów, „Prace Polonistyczne” 2012, seria LXVII.
Zobacz w Google Scholar

Brensztejn M., hasło: Buczyńska Matylda, [w:] Polski słownik biografi zny, t. 3, Kraków 1937.
Zobacz w Google Scholar

Broszura reklamowa z 1928 r.: G. Puzynina, W Wilnie i w dworach litewskich, Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego, sygn. F 39–8.
Zobacz w Google Scholar

Chodźko I., List do Aleksandra Przeździeckiego (z 12 marca 1842 r.), Rkps AGAD w Warszawie, zasoby Archiwum Przeździeckich, nr 352, sygn. D–69, k. 9.
Zobacz w Google Scholar

Chodźko I., List do Aleksandra Przeździeckiego (z 8 września 1841 r.), Rkps AGAD w Warszawie, zasoby Archiwum Przeździeckich, nr 352, sygn. D–69, k. 13.
Zobacz w Google Scholar

Chodźko I., Toast w rocznicę urodzin Autorki „W imię Boże”, „Gazeta Codzienna” 1856, nr 275.
Zobacz w Google Scholar

Czartkowski A., Po powrocie z wygnania (Z nieznanej puścizny po Tomaszu Zanie), „Pamiętnik Literacki” 1931, t. XXVIII.
Zobacz w Google Scholar

Encyklopedia Ziemi Wileńskiej, t. 1: Wileński słownik biograficzny, pod red. H. Dubowika, L.J. Malinowskiego, Bydgoszcz 2002 (wyd. 2 poszerzone 2008; tu hasło: Puzynina Gabriela).
Zobacz w Google Scholar

Estreicher K. [Podp.] L.R., Polki literatki, ,,Niewiasta” 1860, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Frąckiewicz M., Gabriela Puzynina z hrabiów Güntherów [Materiały do Słownika Biografi go], Rkps Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, sygn. 2159, k. 448–452.
Zobacz w Google Scholar

Grabowski M., List… do Gabrieli z hr. Günther Puzyniny, ogł. w art.: Z teki autografów biblioteki hr. Przeździeckich (Nie wydane korespondencje literackie), „Kronika Rodzinna” 1891, nr 16.
Zobacz w Google Scholar

Grabowski M., Prospekt nowego pisma dla kobiet, „Tygodnik Petersburski” 1846, nr 49/50.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorzewska S., Zapiski dot[yczące] Gabrieli Puzyniny, Rkps Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, sygn. 6904 (4 karty bez numeracji).
Zobacz w Google Scholar

Günther A., List do Idy Günther, Rkps AGAD w Warszawie, zasoby Archiwum Tyzenhauzów, nr 353, sygn. B–171 (z 12 maja 1845 r.; w języku francuskim).
Zobacz w Google Scholar

Ilnicka M., Gabriela Puzynina, „Bluszcz” 1869, nr 42 (skrócony przedruk: „Gwiazda” 1870, nr 2).
Zobacz w Google Scholar

Jankowski Cz., Jeszcze o dawnych czasach, „Słowo” 1928, nr 146.
Zobacz w Google Scholar

Jankowski Cz., Materiały warsztatowe do pracy „Powiat oszmiański”, Rkps Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, sygn. 5571.
Zobacz w Google Scholar

Jankowski Cz., Powiat oszmiański. Materiały do dziejów ziemi i ludzi, t. 2, Petersburg 1877.
Zobacz w Google Scholar

Korotyński W., Gabriela księżna Puzynina, „Tygodnik Ilustrowany” 1869, nr 92.
Zobacz w Google Scholar

Kostecki J., Rowicka M., Granice wolności słowa w zaborze rosyjskim w latach 1865–1904. Wykaz publikacji polskojęzycznych zakwestionowanych oraz dopuszczonych do obiegu przez carską cenzurę zagraniczną, t. 1, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Kraszewski J. I., [nota wspomnieniowa], „Strzecha. Pismo Ilustrowane dla Polskich Rodzin” 1870, R. 3, z. 1.
Zobacz w Google Scholar

Literatura ziemi wileńskiej od XVI w. do 1945, oprac. M. Jackiewicz, Bydgoszcz 2004 (tam hasło: Puzynina w oprac. L. Narkowicz).
Zobacz w Google Scholar

Łepkowski J., List do Gabrieli Puzyniny, Rkps Biblioteki Jagiellońskiej, sygn. 7912, k. 219–220 (z 13 grudnia 1867 r.).
Zobacz w Google Scholar

Maldzis A., Восень пасярод вясны. Аповесць, сатканая з гістарычных матэрыялаў і мясцовых паданняў (białor., polski tytuł: Jesień pośrodku wiosny. Opowieść oparta na historycznych materiałach i lokalnych podaniach), Mińsk 1984.
Zobacz w Google Scholar

Mickiewicz W., Pamiętniki, t. 2: 1862–1870, Warszawa 1870.
Zobacz w Google Scholar

Nowy Korbut, hasło: Puzynina Gabriela, t. 9, Warszawa 1972.
Zobacz w Google Scholar

Odyniec A.E., Gabriela Puzynina. Wspomnienie pośmiertne , „Kronika Rodzinna” 1869, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Przeździecki A., List do Aleksandry z Hrabiów Tyzenhauzów Hrabiny Ginterowej, Rkps. AGAD, zasoby Archiwum Przeździeckich, nr 352, sygn. D-5, k. 3–4 (z 19 czerwca 1841).
Zobacz w Google Scholar

Puzyna T., Listy do Konstantego Przeździeckiego, Rkps AGAD w Warszawie, zasoby Archiwum Tyzenhauzów, nr 352, sygn. D-520, k. 1–8.
Zobacz w Google Scholar

R., Gabriela Puzynina, „Kłosy” 1869, nr 228.
Zobacz w Google Scholar

Sabowski W., Eleonora Ziemięcka i Gabriela Puzynina, „Opiekun Domowy” 1870, nr 32 (z portretem autorki).
Zobacz w Google Scholar

Skręt R., hasło: Puzynina Gabriela, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 29, Kraków 1986.
Zobacz w Google Scholar

Sukiennicki W., Pradziadów szlakiem (1832–1939), „Wiadomości” 1949, R. 4, nr 49 (192).
Zobacz w Google Scholar

Syga T., Woda z Niemna, Warszawa 1957.
Zobacz w Google Scholar

Szymanowski W., Kronika tygodniowa, „Tygodnik Ilustrowany” 1869, nr 87.
Zobacz w Google Scholar

Świerczyńska D., Polski pseudonim literacki, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Titius J., Daty i wspomnienia dla mojej rodziny. Rozmaitości, Rkps LMAVB, sygn. F9–218, k. 55 r.–56 v., k. 80 v.–81 r.
Zobacz w Google Scholar

Uziębło L., Nieznany utwór Puzyniny. Nowy Dante, „Kurier Litewski”, 31 grudnia 1906 (13 stycznia 1907).
Zobacz w Google Scholar

Wdowiszewski Z., hasło: Günther Adam, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 9, Wrocław 1960–1961.
Zobacz w Google Scholar

Wężyk F., Pisma. Poezje z pośmiertnych rękopisów, t. II: Utwory dramatyczne z dodaniem urywkowych pamiętników autora, Kraków 1878.
Zobacz w Google Scholar

Wężyk F., Korespondencja z J. I. Kraszewskim, Rkps Biblioteki Jagiellońskiej, sygn. 6483, k. 171–194.
Zobacz w Google Scholar

Wężyk F., Korespondencja z Michałem Wiszniewskim, wyd. L. Bernacki, Lwów 1927.
Zobacz w Google Scholar

Witkowska A., Gabriela Puzynina, [w:] Literatura krajowa w okresie romantyzmu 1831–1863, pod red. M. Janion, M. Maciejewskiego, M. Gumkowskiego, Warszawa 1992.
Zobacz w Google Scholar

Z papierów Franciszka Wężyka, t. 27: Listy różne z lat 1814–1870, Rkps Zakładu Naukowego im. Ossolińskich, sygn. 12322/II.
Zobacz w Google Scholar

Wpis w księdze chrzcielnej parafii św. Jana w Wilnie, Rkps LVIA, sygn. F 604–10–240, k. 3.
Zobacz w Google Scholar

Wpis w księdze ślubów parafii świrskiej, Rkps LVIA, sygn. F 604–52–55, k. 408.
Zobacz w Google Scholar

AA., Ze wspomnień sybirskiego zesłańca: Edward Czapski 1819–1888, Kraków 1893 (odb. z „Przeglądu Polskiego”.
Zobacz w Google Scholar

Anna L… Krakowianka, Jadwiga królowa Polski. Dramat w trzech aktach, Kraków 1867. [Anonim], Deotyma i jej otoczenie, „Myśl Niepodległa” 1908, nr 77.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Filomatów. Listy z zesłania. Krąg Tomasza Zana, Jana Czeczota i Adama Suzina, zebrał, oprac. i wstępami opatrzył Z. Sudolski, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Bachmatowicz C., Rustem J., Souvenir pittoresque des petits ouvrages de J. Rustem, Wilno 1837.
Zobacz w Google Scholar

Bachmatowicz K., Przypomnienie Wilna, Wilno 1837.
Zobacz w Google Scholar

Bartkiewicz Z. TJ, Krótki rys życia śp. ks. Zygmunta Goliana, prałata i proboszcza wielickiego, t. 1, Kraków 1888.
Zobacz w Google Scholar

Berg N.W., Pamiętniki o polskich spiskach i powstaniach 1831–1862, przeł. W. Ralex, Kraków 1894.
Zobacz w Google Scholar

Błędowska z Działyńskich H., Pamiątka przeszłości. Wspomnienia z lat 1794–1832, oprac. i wstęp K. Kostenicz i Z. Makowiecka, Warszawa 1960.
Zobacz w Google Scholar

Brodziński K., O klasyczności i romantyczności, tudzież o duchu poezji polskiej, z wstępem i objaśnieniami A. Łuckiego, BN I 10, Kraków 1925.
Zobacz w Google Scholar

Brodziński K., Poezje, t. 1–2, oprac. Cz. Zgorzelski, Wrocław 1959.
Zobacz w Google Scholar

Brodziński K., Wybór pism, oprac. A. Witkowska, BN I 191, Wrocław 1966.
Zobacz w Google Scholar

Bujnicki K., Nowe wędrówki po małych drogach, Wilno 1852.
Zobacz w Google Scholar

Bujnicki K., Pamiętniki (1795–1875), wstęp i oprac. P. Bukowiec, Kraków 2001.
Zobacz w Google Scholar

Chmielowski P., Autorki polskie wieku XIX, Warszawa 1885.
Zobacz w Google Scholar

Chodźko I., List do Adama Günthera z 1832, „Kronika Rodzinna” 1878, nr 15.
Zobacz w Google Scholar

Chodźko I., Listy do A.E. Odyńca (15) z lat 1824–1861, „Kronika Rodzinna” 1882, nr 4–6.
Zobacz w Google Scholar

Chodźko I., Obrazy litewskie, oprac. M. Stankiewicz-Kopeć, Kraków 2010.
Zobacz w Google Scholar

Chodźko I., Periody życia. Dokończenie autobiografii autora „Obrazów litewskich”, „Teka Wileńska” 1858, t. 3.
Zobacz w Google Scholar

Chodźko I., Pisma, t. 3: Podania litewskie, ser. 1–4, Wilno 1881.
Zobacz w Google Scholar

Choiseul Z. de, Władysław Jagiełło i Jadwiga, czyli Połączenie Litwy z Polską: romans historyczny, t. 1–2, tłum. J. Widulińska, Warszawa 1824.
Zobacz w Google Scholar

Ciundziewicka A., Gospodyni litewska, Wilno 1848.
Zobacz w Google Scholar

Dembowska A., Co ja lubię, „Przegląd Naukowy” 1843, t. 1, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Dembowska A., Jaż Ciebie mam kochać?, „Przegląd Naukowy” 1843, t. 2, nr 14.
Zobacz w Google Scholar

Deotyma [Łuszczewska J.], Klementyna Hoffmanowa wobec nowych pokoleń, „Kronika Rodzinna” 1881, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Deotyma [Łuszczewska J.], Królowa Jadwiga czyli Księga miłości, Warszawa 1933.
Zobacz w Google Scholar

Deotyma [Łuszczewska J.], Pamiętniki 1834–1897, wstęp i przyp. J.W. Gomulicki, Warszawa 1968.
Zobacz w Google Scholar

Dymidowiczowa z Wrońskich T., Wspomnienia z lat dziecinnych spisane dla mojej córki, Petersburg 1854.
Zobacz w Google Scholar

Felińska E., Pamiętniki z życia, t. 1–3, Wilno 1856. Felińska E., Hersylia, Wilno 1849.
Zobacz w Google Scholar

Fiszerowa W., Dzieje moje własne i osób postronnych: wiązanka spraw poważnych, ciekawych i błahych, tłum. E. Raczyński, Warszawa 1975.
Zobacz w Google Scholar

Frank J., Pamiętniki, t. 1–3, z franc. przeł. W. Zahorski, Wilno 1913. Gieysztor J., Litwa przed rokiem 1863, Lwów 1888.
Zobacz w Google Scholar

Goethe J. W., Powinowactwa z wyboru, przeł. W. Markowska, Warszawa 1959.
Zobacz w Google Scholar

Golański F.N., O wymowie i poezji, [w:] Oświeceni o literaturze. Wypowiedzi pisarzy polskich 1740–1800, red. T. Kostkiewiczowa, Z. Goliński, Warszawa 1993.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorzewska z Gostkowskich S., Pamiętniki, Warszawa 1889.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorzewska z Gostkowskich S., Wspomnienia rodzinne, „Kółko Domowe” 1862, 1863.
Zobacz w Google Scholar

Hoffmanowa z Tańskich K., Krystyna, t. 1–2, Lipsk 1841.
Zobacz w Google Scholar

Hoffmanowa z Tańskich K., Pamiątka po dobrej matce, czyli ostatnie jej rady dla córki, wyd. 7, Warszawa 1855 (pierwodruk: Warszawa 1819).
Zobacz w Google Scholar

Hoffmanowa z Tańskich K., Pamiętniki, t. 1–3, Berlin 1849.
Zobacz w Google Scholar

Ilnicka M., U grobu Pańskiego (pod obrazem Simmlera „Trzy Marye”), „Bluszcz” 1868, nr 14.
Zobacz w Google Scholar

Jolanta [Kazimiera z Łuszczewskich Komierowska], Poezje, Poznań 1862.
Zobacz w Google Scholar

Karpiński F., Wybór poezji, oprac. W. Jankowski, BN I 89, Kraków 1926.
Zobacz w Google Scholar

Kicka N., Pamiętniki, wstęp i przypisy J. Dutkiewicz, tekst oprac., przypisy uzupełnił oraz indeksy sporządził T. Szafrański, Warszawa 1972.
Zobacz w Google Scholar

Kirkor A. [Podp. Jan ze Śliwina], Wycieczka archeologiczna po guberni wileńskiej, „Biblioteka Warszawska” 1855, t. 4.
Zobacz w Google Scholar

Kirkor A., Obrazki litewskie. Ze wspomnień tułacza Sobarri, Poznań 1874.
Zobacz w Google Scholar

Kirkor A., Przechadzki po Wilnie i jego okolicach, Wilno 1856.
Zobacz w Google Scholar

Kitowicz J., Opis obyczajów za panowania Augusta III, wstęp M. Dernałowicz, Warszawa 1985.
Zobacz w Google Scholar

Klaczko J., Odstępcy, „Wiadomości Polskie” 1860, R. 7, nr 5. Klaczko J., Rozprawy i szkice, oprac. I. Węgrzyn, Kraków 2005.
Zobacz w Google Scholar

Koźmian K., Ziemiaństwo polskie, Kraków 2000.
Zobacz w Google Scholar

Kraków P., Obrazy i obrazki Warszawy, Warszawa 1848.
Zobacz w Google Scholar

Kraków P., Pamiętniki młodej sieroty, Warszawa 1839.
Zobacz w Google Scholar

Krasiński Z., Listy do Jerzego Lubomirskiego, oprac. Z. Sudolski, Warszawa 1965.
Zobacz w Google Scholar

Kraszewski J.I., Anafielas. Pieśni z podań Litwy, Wilno 1840.
Zobacz w Google Scholar

Kraszewski J.I., Listy do Redakcji „Gazety Warszawskiej”, „Gazeta Warszawska” 1853, nr 228 (dodatek).
Zobacz w Google Scholar

Kraszewski J.I., Listy, „Kłosy” 1870, nr 242. Kraszewski J.I., Obrazy z życia i podróży, Wilno 1842.
Zobacz w Google Scholar

Kraszewski J.I., Pamiętniki, oprac. W. Danek, Wrocław 1972.
Zobacz w Google Scholar

Kraszewski J.I., Spojrzenie na literaturę polską dzisiejszą, „Atheneum” 1841, t. 1.
Zobacz w Google Scholar

Kraszewski J.I., Studia literackie, Wilno 1842
Zobacz w Google Scholar

Kraszewski J.I., Wieczory wołyńskie, Lwów 1859.
Zobacz w Google Scholar

Kraszewski J.I., Wilno od początków jego do roku 1750, t. 1, Wilno 1838 [wydanie nowe, poprawione i znacznie pomnożone], t. 1–4, Wilno 1840–1842.
Zobacz w Google Scholar

Kraszewski J.I., Władysław Syrokomla (Ludwik Kondratowicz), Warszawa 1863.
Zobacz w Google Scholar

Kraushar A., Polki twórcze czasów nowszych, ser. 1, Warszawa 1929.
Zobacz w Google Scholar

Kufer Kasyldy, czyli wspomnienia z lat dziewczęcych, wyboru z pamiętników XVIII–XIX w. dokonały D. Stępniewska i B. Walczyna, Warszawa 1974.
Zobacz w Google Scholar

Kwiaty i poezje. Pamiętnik Mieczysławy, Rkps Biblioteki Jagiellońskiej, sygn. J 50/64.
Zobacz w Google Scholar

Lenartowicz T., Poezje, wybrał i oprac. J. Nowakowski, Warszawa 1968.
Zobacz w Google Scholar

Lewocka z Lipińskich K., Urywek ze wspomnień, „Kółko Domowe” 1863, z. 7.
Zobacz w Google Scholar

Libelt K., Humor i prawda w kilku obrazkach, Petersburg 1852.
Zobacz w Google Scholar

Łaszczyński W., Deotyma, „Nasze Kłosy” 1902, nr 42.
Zobacz w Google Scholar

Łukaszewicz L., Rys dziejów piśmiennictwa polskiego, wyd. 2, Poznań 1860.
Zobacz w Google Scholar

Mańkowska B., Pamiętniki (w wyjątkach), t. 1, z. 1, Poznań 1881.
Zobacz w Google Scholar

Mochnacki M., Pisma krytyczne i polityczne, t. 1, wstęp Z. Przychodniak, wybór i oprac. J. Kubiak, E. Nowicka i Z. Przychodniak, Kraków 1996.
Zobacz w Google Scholar

Morawski S., Kilka lat młodości mojej w Wilnie (1818–1825), wyd. A. Czartkowski i H. Mościcki, Warszawa 1924; wyd. 2, Warszawa 1959.
Zobacz w Google Scholar

Nakwaska A., Aniela czyli ślubna obrączka. Powieść narodowa, Warszawa 1831.
Zobacz w Google Scholar

Nakwaska K., Pamiętnik o Adamie hr. Potockim, Pułkowniku 11 Pułku Jazdy Królestwa Warszawskiego, Kraków 1862.
Zobacz w Google Scholar

Nowakowski J.F., Wycieczka na Litwę. Wspomnienia podróży, „Biblioteka Warszawska” 1857, t. 1–3.
Zobacz w Google Scholar

Odyniec A.E., Felicyta, czyli męczennicy kartagińscy, Wilno 1849. Odyniec A.E., Poezje, t. 1, Warszawa 1874.
Zobacz w Google Scholar

Odyniec A.E., Wspomnienia z przeszłości opowiadane Deotymie, Warszawa 1884.
Zobacz w Google Scholar

Olizar G., Pamiętniki 1798–1865, z przedmową J. Leszczyca, Lwów 1892.
Zobacz w Google Scholar

Opowieści dziewczęce. Ustępy z pamiętników młodych panien 1776–1866, oprac. S. Wasylewski, Kraków 1957.
Zobacz w Google Scholar

Osipowska J., Wajdelotka czyli Dolina Aleksoty. Powieść z pierwszej połowy trzynastego wieku, oparta na podaniach z kronik litewskich, t. 1–3, Warszawa 1844.
Zobacz w Google Scholar

Pawłowicz E., Wspomnienia znad Wilii i Niemna, Lwów 1883.
Zobacz w Google Scholar

Podczaszyński K., O piękności w dziełach przemysłu, „Dziennik Wileński” 1821, z. 2.
Zobacz w Google Scholar

Pol W., Wybór poezji, wyboru dokonała i wstępem poprzedziła M. Janion, BN I 180, Wrocław 1963.
Zobacz w Google Scholar

Potocka z Działyńskich A., Mój pamiętnik, oprac. A. Jastrzębski, Warszawa 1973.
Zobacz w Google Scholar

Prusiecka J., Poezje, Warszawa 1843.
Zobacz w Google Scholar

Pruszakowa z Żochowskich S. [secundo voto Duchińska], Gawędy i powieści, t. 1–2, Warszawa 1854.
Zobacz w Google Scholar

Pruszakowa z Żochowskich S. [secundo voto Duchińska], Pamiętnik rodzinny, „Rozrywki dla Młodocianego Wieku”, Warszawa 1856, t. 2.
Zobacz w Google Scholar

Przeździecki A., Jadwiga: dramat historyczny w pięciu aktach, Wilno 1844.
Zobacz w Google Scholar

Przeździecki A., Wiadomość o szkicach Szymona Czechowicza, „Atheneum” 1842, t. 1/2.
Zobacz w Google Scholar

Przeździecki A., Życie domowe Jadwigi i Jagiełły z regestrów skarbowych z lat 1388–1417, Warszawa 1854.
Zobacz w Google Scholar

Przeździecki A., Galeria obrazów postawska, , „Atheneum” 1842, t. 1/2.
Zobacz w Google Scholar

Rautenstrauchowa Ł., W Alpach i za Alpami, t. 1–3, Warszawa 1847.
Zobacz w Google Scholar

Rautenstrauchowa Ł., Wspomnienia moje o Francji, Kraków 1839.
Zobacz w Google Scholar

Rok 1844 pod względem oświaty, przemysłu i wypadków czasowych, Poznań 1844.
Zobacz w Google Scholar

Rzewuska A.R., Jadwiga królowa polska, przekł. W. Ostrowski, t. 1, 2, Warszawa 1823.
Zobacz w Google Scholar

Siemieński L., Znaczenie kobiet w literaturze i Poemata Pani Pruszakowej, [w:] Kilka rysów z literatury i społeczeństwa od roku 1848–1858, t. 1, Warszawa 1859.
Zobacz w Google Scholar

Skibiński K., Pamiętnik aktora (1785–1858), oprac. i wydał M. Rulikowski, Warszawa 1912.
Zobacz w Google Scholar

Skrodzki E. (Wielisław), Wieczory piątkowe, oprac. M. Opałek, Warszawa 1962.
Zobacz w Google Scholar

Słowacki E., Prawidła wymowy i poezji wyjęte z dzieł, Wilno 1858 (pierwodruk 1827).
Zobacz w Google Scholar

Sowiński J., O uczonych Polkach, Warszawa 1821.
Zobacz w Google Scholar

Strumiłło J., Ogrody północne, t. 1–3, Wilno 1820.
Zobacz w Google Scholar

Swaracka K., Marzenia i rzeczywistość, „Pamiętniki Umysłowe” 1845, t. 2.
Zobacz w Google Scholar

Syrokomla o sobie, przepisał i objaśnił W.R. Korotyński, Warszawa 1896.
Zobacz w Google Scholar

Syrokomla W. [Kondratowicz L.], Poezje, wydanie zupełne na rzecz wdowy i sierot autora, t. 7, oprac. W. Korotyński, Warszawa 1872.
Zobacz w Google Scholar

Syrokomla W. [Kondratowicz L.], Wędrówki po moich niegdyś okolicach. Wspomnienia, studia historyczne i obyczaje, Wilno 1853.
Zobacz w Google Scholar

Syrokomla W. [Kondratowicz L.], Wycieczki po Litwie w promieniach od Wilna, Wilno 1857; t. 2, Wilno 1860.
Zobacz w Google Scholar

Syrokomla W. [Kondratowicz L.], Życie i pisma Ignacego Chodźki, Wilno 1861 (odbitka z „Kuriera Wileńskiego”).
Zobacz w Google Scholar

Szajnocha K., Jadwiga i Jagiełło, wyd. 1, Lwów 1855–1856; wyd. 2 poprawione, Lwów 1861.
Zobacz w Google Scholar

Szlagier Kazimierz, „Kłosy” 1878, nr 654–655.
Zobacz w Google Scholar

Szujski J., Królowa Jadwiga. Dramat w pięciu aktach, [w:] Dramata, ser. 1, Kraków 1867.
Zobacz w Google Scholar

Szumski S., W walkach i więzieniach: pamiętniki z lat 1812–1848, oprac. H. Mościcki, Wilno 1930.
Zobacz w Google Scholar

Szymański S., Wzory biletów, listów i memoriałów, Warszawa 1784.
Zobacz w Google Scholar

Śmigielska J., Spotkanie w Marienbadzie. Komedia w 2ch aktach oryginalnie napisana, „Kółko Domowe” 1861, z. 12.
Zobacz w Google Scholar

Tarczewska A., Historia mego życia. Wspomnienia warszawianki, oprac. i wstępem opatrzyła I. Kaniowska-Lewańska, Wrocław 1967.
Zobacz w Google Scholar

Tomkowicz S., Żywot Franciszka Wężyka z użyciem głównie własnych zapisków poety skreślony, [w:] Pisma Franciszka Wężyka. Poezje z pośmiertnych rękopisów, wyd. S. Tomkowicz, t. 2, Kraków 1878.
Zobacz w Google Scholar

Tripplin T., Dziennik podróży po Litwie i Żmudzi odbytej w 1856 r., Wilno 1858.
Zobacz w Google Scholar

Tyszkiewicz E., Obrazy domowego pożycia na Litwie. Poczet 2, z sześciu rycinami, t. 1–2, Warszawa 1865.
Zobacz w Google Scholar

Wąsowiczowa z Potockich A., Wspomnienia naocznego świadka, oprac. i wstępem opatrzyła B. Grochulska, Warszawa 1965.
Zobacz w Google Scholar

Wężyk F., Listy Franciszka Wężyka, „Kronika Rodzinna” 1883, nr 16.
Zobacz w Google Scholar

Wężyk F., Pisma Franciszka Wężyka, Poezje z pośmiertnych rękopisów, t. 2: Utwory dramatyczne z dodaniem urywkowych pamiętników autora, Kraków 1878.
Zobacz w Google Scholar

Wilkońska P., Moje wspomnienia o życiu towarzyskim w Warszawie, oprac. Z. Lewinówna, pod red. J.W. Gomulickiego, wstęp tenże, Warszawa 1959.
Zobacz w Google Scholar

Wilkońska P., Różni ludzie, t. 1–2, Warszawa 1853.
Zobacz w Google Scholar

Wojnarowska K., Bluszcze. Poezje przez młodą Polkę, Lipsk 1846.
Zobacz w Google Scholar

Wójcicki K.W., Pamiętniki dziecka Warszawy i inne wspomnienia warszawskie, wybrał J.W. Gomulicki, oprac. Z. Lewinówna, wstęp M. Grabowska, Warszawa 1974.
Zobacz w Google Scholar

Z listów Franciszka Wężyka, oprac. K. Stachowska, „Rocznik Biblioteki PAN”, Kraków1967, R. XIII.
Zobacz w Google Scholar

Zahorski W., Pamiątki narodowe w Wilnie: uzupełnienie przewodnika po Wilnie Kirkora, Kraków 1904.
Zobacz w Google Scholar

Zaleski J. B., Wybór poezji, oprac. B. Stelmaszczyk-Świontek, BN I 30, Wrocław 1985.
Zobacz w Google Scholar

Zawadzka W., Kucharka litewska, Wilno 1854 (reprint: Olsztyn 1985, wstęp W. Odyniec, s. V–XI).
Zobacz w Google Scholar

Zbiór poetów polskich XIX wieku, ułożył i oprac. P. Hertz, t. 1–7, Warszawa 1959–1979.
Zobacz w Google Scholar

Ziemęcka E. Myśli o wychowaniu kobiet, Warszawa 1843 (fragmenty przedruk. Charakterystyka kobiet. Wyciąg z dzieła o wychowaniu kobiet przez Eleonorę Ziemięcką, „Biblioteka Warszawska” 1841, t. 1).
Zobacz w Google Scholar

Żmichowska N. (Gabryella), Wybór pism, z przed. I. Chrzanowskiego, Warszawa 1901; reprint Warszawa 1991.
Zobacz w Google Scholar

Żmichowska N., Listy, t. 1: W kręgu najbliższych, do druku przygotowała i komentarzem opatrzyła M. Romankówna, Wrocław 1957.
Zobacz w Google Scholar

Żmichowska N., Listy, t. 2: Rozdroża, red. S. Pigoń, przygotowanie do druku i komentarz M. Romankówna, Wrocław 1960.
Zobacz w Google Scholar

Afisze wileńskie (1815–1884). Fotografie, „Pamiętnik Teatralny” 1992, nr 1, s. 153–186 (ze wstępem Jerzego Timoszewicza: Jeszcze o afiszach wileńskich).
Zobacz w Google Scholar

Aftanazy R., Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej, t. 4, Warszawa 1986– 1993.
Zobacz w Google Scholar

Aleksandrowicz A., Preromantyczne listowanie jako forma ekspresji uczuć, „Pamiętnik Literacki” 1993, z. 2.
Zobacz w Google Scholar

Aleksandrowicz M., Dzieje teatru wileńskiego (odbitka z: Wilno i ziemia wileńska, t. II), Wilno 1938.
Zobacz w Google Scholar

Alpers P., What is pastoral, ,,Critical Inquiry” 1982, vol. 8, no. 3.
Zobacz w Google Scholar

Antropologia doświadczenia z epilogiem Clifforda Geertza, red. V.W. Turner, E. Bruner, przekł. E. Klekot, A. Szurek, Kraków 2011.
Zobacz w Google Scholar

Antropologia kultury – antropologia literatury, pod red. E. Kosowskiej przy współudziale E. Jaworskiego, Katowice 2005.
Zobacz w Google Scholar

Antropologia pisma. Od teorii do praktyki, red. Ph. Artières, P. Rodak, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Apiciusz, O sztuce kulinarnej (ksiąg dziesięć), przekł. i komentarz I. Mikołajczyk i S. Wyszomirski, Poznań 2012.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Informator o zasobie archiwalnym, oprac. zbiorowe pod red. D. Lewandowskiej, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Przewodnik po zasobie, t. 2: Epoka porozbiorowa, oprac. zbiorowe pod red. F. Ramotowskiej, Warszawa 1988.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Główne Akt Dawnych. Informator o zasobie, oprac. zbiorowe pod red. T. Zielińskiej, Warszawa 1992.
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe M.St. Warszawy z woj. warszawskiego. Inwentarze archiwalne, t. LXXIII, cz. II, Zbiór Korotyńskich 1767–1946, oprac. A. Wróblewski, Warszawa 1973.
Zobacz w Google Scholar

Arendt H., Rahel Varnhagen. Historia życia niemieckiej Żydówki z okresu romantyzmu, tłum. i posłowie K. Leszczyńska, Sejny 2012.
Zobacz w Google Scholar

Armstrong I., Victorian poetry: Poetry Poetics and Politics, London 1993.
Zobacz w Google Scholar

Autobiografia, pod red. M. Czermińskiej, Gdańsk 2009.
Zobacz w Google Scholar

Bachórz J., Jak pachnie na Litwie Mickiewicza i inne studia o romantyzmie, Gdańsk 2003.
Zobacz w Google Scholar

Bachórz J., Józef Ignacy Kraszewski, [w:] Literatura krajowa w okresie romantyzmu 1831–1863, pod red. M. Janion, M. Maciejewskiego, M. Gumkowskiego, Warszawa 1992.
Zobacz w Google Scholar

Bachórz J., Litwa – ojczyzna Kraszewskiego, [w:] Romantyzm – Janion – fantazmaty, pod red. D. Siwickiej i M. Bieńczyka, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Bachórz J., Miasto z perspektywy Kraszewskiego, [w:] Miasto – kultura – literatura. Wiek XIX, pod red. J. Daty, Gdańsk 1993.
Zobacz w Google Scholar

Bachórz J., Pamiętnik w polskiej kulturze romantycznej, [w:] Prace ofiarowane Henrykowi Markiewiczowi, pod red. T. Weissa, Kraków 1985.
Zobacz w Google Scholar

Bachórz J., Poszukiwanie realizmu. Studium o polskich obrazkach prozą w okresie międzypowstaniowym 1831–1863, Gdańsk 1972.
Zobacz w Google Scholar

Bachórz J., Romantyzm a romanse. Studia i szkice o prozie polskiej w pierwszej połowie XIX w., Gdańsk 2005.
Zobacz w Google Scholar

Baczko B., Wyobrażenia społeczne. Szkice o nadziei i pamięci zbiorowej, przeł. M. Kowalska, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Bakutyte V., Vilniaus miesto teatras (1785–1915), Vilnius 2011. Bar A., Kumoszki na Parnasie, Kraków 1947.
Zobacz w Google Scholar

Baranowska A., Kobiety w powstaniu listopadowym 1830–1831, Lublin 1998.
Zobacz w Google Scholar

Barański J., Świat rzeczy. Zarys antropologiczny, Kraków 2007.
Zobacz w Google Scholar

Beaujour M., Autobiografia i autoportret, [w:] Autobiografia, pod red. M. Czermińskiej, Gdańsk 2009.
Zobacz w Google Scholar

Berkan-Jabłońska M., „Ja” poetka. O kilku kwestiach autorskiej podmiotowości w kobiecej liryce romantycznej, [w:] Przygody romantycznego ,,Ja”. Idee – strategie twórcze – rezonanse, red. M. Berkan-Jabłońska, B. Stelmaszczyk, Poznań 2012.
Zobacz w Google Scholar

Bibler V.S., Myślenie jako dialog, przeł. i wstępem opatrzył J. Dobieszewski, Warszawa 1982.
Zobacz w Google Scholar

Biernacki A., hasło: Aleksander Przeździecki, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 29, Kraków 1986.
Zobacz w Google Scholar

Biografia – geografia – kultura literacka, pod red. J. Ziomka i J. Sławińskiego, Wrocław 1975.
Zobacz w Google Scholar

Bobowski K., Użyteczność psychologii przy interpretowaniu materiałów autobiograficznych, „Pamiętnikarstwo Polskie” 1975, nr 1–4.
Zobacz w Google Scholar

Bogucka M., Gorsza płeć. Kobieta w dziejach Europy od antyku po wiek XX, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Borkowska G., „Wstań, siostro! wstań!” – polska proza kobieca (1840–1918), „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 1991–1992, t. XXVI/XXVII.
Zobacz w Google Scholar

Borkowska G., Biografie kresowych inteligentów, [w:] Z domu niewoli. Sytuacja polityczna a kultura literacka w drugiej połowie XIX wieku, red. J. Maciejewski, Wrocław 1988.
Zobacz w Google Scholar

Borkowska G., Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Borkowska G., M. Czermińska, U. Phillips, Pisarki polskie od średniowiecza do współczesności. Przewodnik, Gdańsk 2000.
Zobacz w Google Scholar

Borkowska G., Metafora drożdży: co to jest literatura/poezja kobieca, „Teksty Drugie” 1995, nr 3/4 (33/34).
Zobacz w Google Scholar

Borowy W., Ignacy Chodźko (artyzm i umysłowość), Kraków 1914.
Zobacz w Google Scholar

Braudel F., Historia i trwanie, przeł. B. Geremek, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Bruchnalska M., Ciche bohaterki. Udział kobiet w powstaniu styczniowym, Miejsce Piastowe 1933.
Zobacz w Google Scholar

Bujnicki T., W Wielkim Księstwie Litewskim i w Wilnie, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Bujnowska A., Życie codzienne pogrobowców romantyzmu (Teofil Lenartowicz i jego korespondenci), wstęp M. Janion, Pułtusk 2006.
Zobacz w Google Scholar

Bursztyńska H., J.I. Kraszewski o poetach i poezji polskiej, Katowice 1982.
Zobacz w Google Scholar

Bystroń J., Publiczność literacka, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Charewiczowa Ł., Kobieta w dawnej Polsce. Do okresu rozbiorów, przedmową opatrz. J. Suchmiel, Poznań 2002.
Zobacz w Google Scholar

Chowaniec U., Odzyskiwanie ciała: problem kobiecej tożsamości na przykładzie literatury polskiej i rosyjskiej, „Ruch Literacki” 2008, nr 4/5.
Zobacz w Google Scholar

Chwalewik E., Zbiory polskie, archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie, t. 1–2, Kraków 1991.
Zobacz w Google Scholar

Cieński A., Dzieje moje własne Wirydianny Fiszerowej na tle pamiętnikarstwa oświeceniowego, „Pamiętnik Literacki” 1981, z. 2.
Zobacz w Google Scholar

Cieński A., Pamiętnikarstwo polskie XVIII wieku, Wrocław 1981.
Zobacz w Google Scholar

Cieński A., Pamiętniki i autobiografie światowe, Wrocław 1992.
Zobacz w Google Scholar

Cieśla-Korytowska M., Autor, autor, Kraków 2010.
Zobacz w Google Scholar

Codzienność w literaturze XIX (i XX) wieku. Od Adalberta Stiftera do współczesności, red. G. Borkowska i A. Mazur, Opole 2007.
Zobacz w Google Scholar

Cwenk M., Felińska, Lublin 2011.
Zobacz w Google Scholar

Cywiński S., Syrokomla. Człowiek i twórca, Wilno 1932.
Zobacz w Google Scholar

Czachowski K., Między romantyzmem a realizmem, oprac. A. Czachowski, Warszawa 1967.
Zobacz w Google Scholar

Czarnecka M., Wieszczki. Rekonstrukcja kobiecej genealogii w historii niemieckiej literatury kobiecej od połowy XIX do końca XX wieku, Wrocław 2004.
Zobacz w Google Scholar

Czartkowski A., Po powrocie z wygnania (Z nieznanej spuścizny po T. Zanie), „Pamiętnik Literacki” 1931, t. XXVIII.
Zobacz w Google Scholar

Czepulis-Rastenis R., Inteligencja nieromantyczna. Korespondenci Kraszewskiego z lat międzypowstaniowych, „Przegląd Historyczny” 1989, t. 80, z. 3.
Zobacz w Google Scholar

Czermińska M., Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Kraków 2000.
Zobacz w Google Scholar

Czermińska M., O autobiografii i autobiograficzności, [w:] Autobiografia, pod red. M. Czermińskiej, Gdańsk 2009.
Zobacz w Google Scholar

Czermińska M., Pomiędzy listem a powieścią, „Teksty” 1975, z. 4/22.
Zobacz w Google Scholar

Czermińska M., Postawa autobiograficzna, [w:] Studia o narracji, red. J. Błoński, S. Jaworski, J. Sławiński, Wrocław 1982.
Zobacz w Google Scholar

Czernianin H., Ambicje literackie pań w świetle druków wileńskich (1800–1822), „Pamiętnik Literacki” 2008, z. 4.
Zobacz w Google Scholar

Czwórnóg-Jadczak B., Franciszek Wężyk – poeta zapomniany, Lublin 1994.
Zobacz w Google Scholar

Czwórnóg-Jadczak B., Klasyk aż do śmierci. Twórczość literacka Franciszka Wężyka, Lublin 1994.
Zobacz w Google Scholar

Dant T., Kultura materialna w rzeczywistości społecznej. Wartości, działania, style życia, przekład [zbiorowy] zredagował i poprawił J. Barański, Kraków 2007.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowska D., Udomowiony świat. O kobiecym doświadczaniu historii, Szczecin 2004.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowska D., Czas szukania kobiecej podmiotowości – wiek XIX, [w:] Gender w weekend, pod red. A. Zawiszewskiej, przy współpracy J. Mielcarek i A. Gieczys, Warszawa 2006, wyd. 2 poprawione, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowska J., Klementyna. Rzecz o Klementynie z Tańskich Hoffmanowej, Białystok 2008.
Zobacz w Google Scholar

Delsol Ch., Czym jest człowiek? Kurs antropologii dla niewtajemniczonych, tłum. M. Kowalska, Kraków 2011.
Zobacz w Google Scholar

Dickstein A., O profesorach architektury w dawnej Wszechnicy Wileńskiej, „Przegląd Techniczny 1920, nr 27, s. 140; nr 30, s. 150–151.
Zobacz w Google Scholar

Dobaczewska W., Dzieje kultury wileńskiej pomiędzy dwoma powstaniami, Wilno 1937. Domańska E., Historia feminizmu i feministyczna historia, „Odra” 1994, nr 7/8.
Zobacz w Google Scholar

Domańska E., Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przeszłości w nowej humanistyce, Poznań 2006.
Zobacz w Google Scholar

Domańska E., Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach, wyd. 2, Poznań 2005.
Zobacz w Google Scholar

Dumanowski J., Ślimaki a kuchnia staropolska, www.wilanow-palac.pl, dostęp 10.05.2015.
Zobacz w Google Scholar

Dzieje teatru polskiego, pod red. T. Siverta, Warszawa 1993 (t. 2: Teatr polski od schyłku XVIII wieku do roku 1863, pod red. J. Lipińskiego, Warszawa 1993).
Zobacz w Google Scholar

Eco U., Semiologia życia codziennego, tłum. J. Ugniewska i P. Salwe, Warszawa 1993.
Zobacz w Google Scholar

Empson W., Some Versions of the Pastoral, London 1968.
Zobacz w Google Scholar

Encyklopedia Ziemi Wileńskiej, t. 1: Wileński słownik biograficzny, pod red. H. Dubowika, L.J. Malinowskiego, Bydgoszcz 2002.
Zobacz w Google Scholar

Estreicher K., Teatra w Polsce, Kraków 1873, wyd. 2, Warszawa 1953.
Zobacz w Google Scholar

Estreicher K., Teatra w Polsce, t. 3, Wilno (niedrukowane dotąd hasło Wilno, przeznaczone do Teatrów w Polsce, ogłosił z rękopisu K. Nowacki, z notą K. Nowackiego Od edytora; ze wstępem od redakcji, podp. J.T. [Timoszewicz J.]), „Pamiętnik Teatralny” 1992, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Fabianowski A., Piękno życia: romantyczne biografie jako teksty kultury, [w:] Piękno wieku XIX. Studia i szkice z historii literatury i estetyki, red. E. Nowicka, Z. Przychodniak, Poznań 2008.
Zobacz w Google Scholar

Fedorowicz I., Literatki litewskie z przełomu XIX i XX wieku. Rekonesans, [w:] Krytyka feministyczna: siostra teorii i historii literatury, pod red. G. Borkowskiej i L. Sikorskiej, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Fedorowicz I., W służbie ziemi ojczystej. Czesław Jankowski w życiu kulturalnym Wilna lat 1905–1929, Kraków 2005.
Zobacz w Google Scholar

Feliksiak E., Norwidowski świat myśli, [w:] Polska myśl filozoficzna i społeczna, t. 1: 1831– 1863, pod red. A. Walickiego, Warszawa 1973.
Zobacz w Google Scholar

Fornalczyk F., Hardy lirnik wioskowy. Studium o Kondratowiczu – Syrokomli, Poznań 1972.
Zobacz w Google Scholar

Franke J., Polska prasa kobieca w latach 1820–1918, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Gajewska A., Zwrot biograficzny krytyki feministycznej, [w:] Dwadzieścia lat literatury polskiej 1989–2009. Idee, ideologie, metodologie, red. I. Iwasiów, A. Galant, Szczecin 2008.
Zobacz w Google Scholar

Geertz C., Interpretacja kultur. Wybrane eseje, tłum. M.M. Piechaczek, Kraków 2005.
Zobacz w Google Scholar

Gilbert S., Gubar S., The Madwoman in the Attic, Yale 1984.
Zobacz w Google Scholar

Gorsza kobieta. Dyskursy inności, samotności, szaleństwa, pod red. D. Adamowicz, Y. Anisimovets, O. Taranek, Wrocław 2008.
Zobacz w Google Scholar

Gospodarek T., Julia Molińska-Woykowska (1816–1851), Wrocław 1962.
Zobacz w Google Scholar

Górnicka-Boratyńska A., Stańmy się sobą. Cztery projekty emancypacji (1863–1939), Izabelin 2001.
Zobacz w Google Scholar

Górski K., Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Warszawa 1975.
Zobacz w Google Scholar

Gracz-Chmura E., Anna Libera „Krakowianka”. Narodowość i regionalizm, „Tematy i Konteksty” 2012, nr 2(7): Z archiwum polonisty, pod red. Z. Ożoga i M. Stanisza.
Zobacz w Google Scholar

Greenblatt S., Poetyka kulturowa. Pisma wybrane, red. i wstęp K. Kujawińska Courtney, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Gunn J.V., Sytuacja autobiograficzna, [w:] Autobiografia, pod red. M. Czermińskiej, Gdańsk 2009.
Zobacz w Google Scholar

Gusdorf G., Warunki i ograniczenia autobiografii, „Pamiętnik Literacki” 1979, nr 70, z. 1 (przedruk w: Autobiografia, pod red. M. Czermińskiej, Gdańsk 2009).
Zobacz w Google Scholar

Halbwachs M., Społeczne ramy pamięci, przeł. M. Król, Warszawa 1969.
Zobacz w Google Scholar

Hertz P., Rozważania na marginesie lektury polskich „poetów mniejszych” pierwszej połowy XIX stulecia, [w:] Domena polska, Warszawa 1961 (przedruk: Świat i dom. Szkice i uwagi wybrane, Warszawa 1977).
Zobacz w Google Scholar

Historia, o jeden świat za daleko?, wstęp i oprac. E. Domańska, Poznań 2002.
Zobacz w Google Scholar

Hulewicz J., Sprawa wyższego wykształcenia kobiet w Polsce w wieku XIX, Kraków 1939.
Zobacz w Google Scholar

Idylla polska. Antologia, wybór tekstów A. Witkowska przy współudziale I. Jarosińskiej, wstęp A. Witkowska, komentarze I. Jarosińska, BN I 284, Wrocław 1995.
Zobacz w Google Scholar

Ihnatowicz E., Proza Kraszewskiego. Codzienność, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Ihnatowicz I., Projekt instrukcji wydawniczej dla źródeł historycznych XIX i początku XX wieku, „Studia Źródłoznawcze” 1962, t. 7.
Zobacz w Google Scholar

Inglot M., Niezrealizowane projekty czasopism polskich na ziemiach litewsko-ruskich w latach 1832–1851, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 1964, nr 30, Prace Literackie, t. 6.
Zobacz w Google Scholar

Inglot M., Polskie czasopisma literackie ziem litewsko-ruskich, Warszawa 1966.
Zobacz w Google Scholar

Inny, inna, inne. O inności w kulturze, pod red. M. Janion, C. Snochowskiej-Gonzales i K. Szczuki, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Inwentarz zespołu archiwalnego Archiwum Tyzenhauzów z lat 1254, 1269, 1361–1874, Nr zespołu 351, oprac. S. Biernacka, Warszawa 1956.
Zobacz w Google Scholar

Iwasiów I., Gender dla średnio zaawansowanych, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Iwasiów I., Intymność i rynek, „Dekada Literacka” 2004, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Jackiewicz M., Literatura polska na Litwie XVI–XX wieku, Olsztyn 1993.
Zobacz w Google Scholar

Jaka antropologia literatury jest dzisiaj możliwa?, pod red. P. Czaplińskiego, A. Legeżyńskiej, M. Telickiego, Poznań 2010.
Zobacz w Google Scholar

Jakubowski H.T., Amatorski ruch teatralny. Zarys historii do roku 1939, Warszawa 1975.
Zobacz w Google Scholar

Jakubowski T., Wilno w grafice. Katalog rycin z Zakładu Zbiorów Ikonograficznych Biblioteki Narodowej, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Janion M., Gorączka romantyczna, Warszawa 1975.
Zobacz w Google Scholar

Janion M., Romantyzm. Studia o ideach i stylu, Warszawa 1964.
Zobacz w Google Scholar

Janion M., Zmierzch romantyzmu, „Pamiętnik Literacki” 1963, z. 4.
Zobacz w Google Scholar

Jankowski J., Nieromantyczni romantycy, Wrocław 1997.
Zobacz w Google Scholar

Jauss H., Historia literatury jako prowokacja, przekł. M. Łukasiewicz, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Jędrychowski Z., Aktorzy teatru wileńskiego na Grodzieńszczyźnie 1841–1843, „Pamiętnik Teatralny” 1992, z. 1.
Zobacz w Google Scholar

Jonca M., Królowa Jadwiga w literaturze dla dzieci i młodzieży. Rekonesans badawczy, „Litteraria. Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” 2007, ser. XXXVI.
Zobacz w Google Scholar

Kamiński R., Przejawy strategii satyrycznych w wybranych tekstach publikowanych na łamach „Wiadomości Brukowych”. Rozpoznanie zagadnienia, „Prace Polonistyczne” 2009, ser. LX, R. IV.
Zobacz w Google Scholar

Kamionkowa J., Zbłąkany wędrowiec. Z dziejów romantycznej topiki, Wrocław 1992.
Zobacz w Google Scholar

Kamionkowa J., Życie literackie w Polsce w pierwszej połowie XIX wieku, Warszawa 1970.
Zobacz w Google Scholar

Kawecka E., W salonie i w kuchni. Opowieść o kulturze materialnej pałaców i dworów polskich w XIX wieku, Warszawa 1984.
Zobacz w Google Scholar

Klemensiewicz-Bajerowa I., Modernizacja pisowni w tekstach z pierwszej połowy XIX wieku, „Pamiętnik Literacki” 1955, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Kłosińska K., Feministyczna krytyka literacka, Katowice 2010. Kłosińska K., Kobieta autorka, „Teksty Drugie” 1995, nr 3–4.
Zobacz w Google Scholar

Kłoskowska A., Autor – publiczność – cenzura. Wokół warszawskiego wydania Pism Adama Mickiewicza, [w:] Z historii i socjologii kultury, Warszawa 1969.
Zobacz w Google Scholar

Kobieta i edukacja na ziemiach polskich XIX i XX wieku, t. 2, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Kobieta i kultura czasu wolnego, t. 7, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Kobieta i kultura życia codziennego, t. 5, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Kobieta i kultura. Kobiety wśród twórców kultury intelektualnej i artystycznej w dobie rozbiorów i w niepodległym państwie polskim, t. 4, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Kobieta i małżeństwo. Społeczno-kulturowe aspekty seksualności. Wiek XIX i XX, t. 8, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Kobieta i praca. Wiek XIX i XX, t. 6, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Kobieta i rewolucja obyczajowa. Społeczno-kulturowe aspekty seksualności. Wiek XIX i XX, t. 9, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Kobieta i społeczeństwo na ziemiach polskich w XIX wieku, t. 1, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 1990.
Zobacz w Google Scholar

Kolbuszewski J., Szczęście wiosłem wyliczane. Motyw rzeki w myśleniu symbolicznym i literaturze, [w:] Rzeki. Kultura, cywilizacja, historia, t. 1, pod red. J. Kołtuniaka, Katowice 1992.
Zobacz w Google Scholar

Komedia dworkowa. Antologia, wybór, oprac. i wstęp A. Ziołowicz, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Kossakowska-Szanajca Z., Zapiski dla wnuków, Kraków 2009
Zobacz w Google Scholar

Kostkiewiczowa T., hasła: Okolicznościowa poezja, Ulotna poezja, [w:] Słownik terminów literackich, pod red.. J. Sławińskiego, wyd. 2, Wrocław 1989.
Zobacz w Google Scholar

Kostkiewiczowa T., Tradycja sentymentalizmu w poezji epoki romantyzmu (zarys problemu), [w:] Problemy polskiego romantyzmu. Seria 3, red. M. Żmigrocka, Wrocław 1981.
Zobacz w Google Scholar

Kowal J., Droga na Parnas. O twórczości poetyckiej Antoniego Goreckiego, Kraków 2008.
Zobacz w Google Scholar

Kraskowska E., Kobieta jako czytelnik, Poznań 2008.
Zobacz w Google Scholar

Kraskowska E., O tak zwanej „kobiecości” jako konwencji literackiej, [w:] Krytyka feministyczna: siostra teorii i historii literatury, pod red. G. Borkowskiej i L. Sikorskiej, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Kraskowska E., Polskie pisarstwo kobiet w wieku XX – projekt syntezy, „Ruch Literacki” 2012, z. 2 (311).
Zobacz w Google Scholar

Kresowianki. Krąg pisarek heroicznych, red. K. Stępnik, M. Gabryś, Lublin 2006.
Zobacz w Google Scholar

Krukowska A., Piękno jako esencja kobiecości czy stygmat? Mit piękna a samoograniczenia w dziewiętnastowiecznej prozie kobiecej, [w:] Piękno wieku XIX. Studia i szkice z historii literatury i estetyki, red. E. Nowicka, Z. Przychodniak, Poznań 2008.
Zobacz w Google Scholar

Kruszelnicki W., „Na powrót zadomowić się w świecie”. O romantyzmie jako filozofii sztuki życia (z krytycznym odniesieniem do myśli Nietzschego), „Anthropos” 2011, nr 16–17. Krytyka feministyczna: siostra teorii i historii literatury, pod red. G. Borkowskiej i L. Sikorskiej, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Książek E., Tekst epistolarny w świetle etykiety językowej, Kraków 2008.
Zobacz w Google Scholar

Księgowanie. Literatura, pieniądze, kobiety, red. I. Iwasiów, A. Zawiszewska, Szczecin 2014.
Zobacz w Google Scholar

Kubacki W., Pierwiosnki polskiego romantyzmu, Kraków 1949.
Zobacz w Google Scholar

Kukulski L., „Czego ja nie lubię”. Nieznany wiersz Anieli Dembowskiej, „Pamiętnik Literacki” 1956, t. XLVII, z. 3.
Zobacz w Google Scholar

Kultura materialna w rzeczywistości społecznej. Wartości, działania, style życia, przekł. zredagował i poprawił J. Barański, Kraków 2007.
Zobacz w Google Scholar

Kurkowska M., Dwa światy pod jednym dachem. Kobiece i męskie ideały życia i wzorce obyczajowe epoki biedermeieru, [w:] Wiek kobiet w literaturze, pod red. J. Zacharskiej i M. Kochanowskiego, Białystok 2002.
Zobacz w Google Scholar

Le Goff J., Historia i pamięć, przeł. A. Gronowska i J. Stryjczyk, wstęp P. Rodak, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Lejeune Ph., „Drogi zeszycie…”, „drogi ekranie…”. O dziennikach osobistych, przeł. A. Karpowicz, M.P. Rodakowie, oprac. P. Rodak, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Lejeune Ph., Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii, przeł. W. Grajewski, S. Jaworski, A. Labuda, R. Lubas-Bartoszyńska, red. R. Lubas-Bartoszyńska, Kraków 2001 (wyd. 2, rozszerzone – 2007).
Zobacz w Google Scholar

Lisowski W., Polska służba zdrowia w powstaniach narodowych 1794–1944, t. 1, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

List (hasło), [w:] M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławinska, J. Sławinski, Słownik terminów literackich, Wrocław 1982.
Zobacz w Google Scholar

Liszewscy E.B., Księżna Kunegunda Ogińska, „Panorama Polska” 2011, nr 8 (214).
Zobacz w Google Scholar

Lorentz S., Wycieczki po województwie wileńskim, Wilno 1932.
Zobacz w Google Scholar

Lubas-Bartoszyńska R., Między autobiografią a literaturą, Warszawa 1993.
Zobacz w Google Scholar

Lubas-Bartoszyńska R., Pisanie autobiograficzne w kontekstach europejskich, Katowice 2003.
Zobacz w Google Scholar

Lubas-Bartoszyńska R., Style wypowiedzi pamiętnikarskiej, Kraków 1983.
Zobacz w Google Scholar

Ławski J., Marie romantyków. Metafizyczne wizje kobiecości. Mickiewicz – Malczewski – Krasiński, Białystok 2003.
Zobacz w Google Scholar

Łebkowska A., Czy „płeć” może uwieść poetykę?, [w:] Poetyka bez granic, red. W. Bolecki, W. Tomasik, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Łebkowska A., Między antropologią literatury i antropologią literacką, „Teksty Drugie” 2007, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Łozińska M., W ziemiańskim dworze. Codzienność, obyczaje, święta, zabawy, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Maciejewski J., Literatura w perspektywie długiego trwania, [w:] Sporne i bezsporne problemy wiedzy o literaturze, red. W. Bolecki, R. Nycz, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Maciejewski J., Przedburzowcy. Z problematyki przełomu między romantyzmem a pozytywizmem, Kraków 1971.
Zobacz w Google Scholar

Maciejewski M., Ignacy Chodźko, [w:] Literatura krajowa w okresie romantyzmu 1831– 1863, t. 3, red. M. Janion, M. Maciejewski, M. Gumkowski, Warszawa 1992.
Zobacz w Google Scholar

Maciejewski M., Od erudycji do poznania. Z dziejów romantycznej liryki opisowej, „Roczniki Humanistyczne” 1966, t. XIV, z. 1.
Zobacz w Google Scholar

Makaruk M., Antoni Edward Odyniec – romantyk w zwierciadle biedermeieru, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Malewski Cz., Rody szlacheckie na Litwie w XIX wieku. Wilno i powiat wileński, rkps udostępniony na stronie www. genealogia.lt/szlachtawileńska.pdf
Zobacz w Google Scholar

Maliszewski E., Bibliografia pamiętników polskich i Polski dotyczących, Warszawa 1928.
Zobacz w Google Scholar

Maliszewski E., Przewodnik po Guberni Wileńskiej. Zarys statystyczno-opisowy (z mapką), Warszawa 1919.
Zobacz w Google Scholar

Mała encyklopedia kultury antycznej, red. Z. Piszczek, Warszawa 1966.
Zobacz w Google Scholar

Małachowski-Łempicki S., Wykaz polskich lóż wolnomularskich oraz ich członków w latach 1738–1821 poprzedzony zarysem historii wolnomularstwa polskiego i ustroju Wielkiego Wschodu Narodowego Polskiego, Kraków 1929.
Zobacz w Google Scholar

Markiewicz H., Rodowód i losy mitu trzech wieszczów, [w:] Badania nad krytyką literacką. Seria druga, red. M. Głowiński i K. Dybciak, Wrocław 1984.
Zobacz w Google Scholar

Matuszewska A., Pod hasłem naturalności. O listowniku Stanisława Szymańskiego, „Pamiętnik Literacki” 1977, z. 2.
Zobacz w Google Scholar

Matuszewska P., Listowniki polskie. Stan i perspektywy badań, „Pamiętnik Literacki” 1982, z. 3–4.
Zobacz w Google Scholar

Mazan B., Mikroświat tekstowy „listów”, [w:] Prus i inni. Prace ofiarowane profesorowi Stanisławowi Ficie, red. J.A. Malik, E. Paczoska, Lublin 2003.
Zobacz w Google Scholar

Mądra B., hasło: Biedermeier, [w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław 1991.
Zobacz w Google Scholar

Mencwel A., Wyobraźnia antropologiczna. Próby i studia, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Michałowska H.., Salony artystyczno-literackie w Warszawie 1830–1860, Warszawa 1974.
Zobacz w Google Scholar

Mieszczaństwo i mieszczańskość w literaturze polskiej drugiej połowy XIX w., pod red. E. Ihnatowicz, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Miller A., Teatr polski i muzyka na Litwie jako strażnice kultury Zachodu 1745–1865, Wilno 1936; przedruk w serii: Wilno i ziemia wileńska (zbiór), t. 2, Wilno 1937.
Zobacz w Google Scholar

Miozga E., Osiemnastowieczne listowniki. Teoria i praktyka, Katowice 2000.
Zobacz w Google Scholar

Nemoianu V., The Taming of Romanticism. European Literature and Age of Biedermeier, London 1984.
Zobacz w Google Scholar

Nowe historie 1. Ustanawianie historii, red. A. Adamiecka-Sitek, D. Buchwald, D. Kosiński, Poznań 2010.
Zobacz w Google Scholar

Nowicka E., Omamienie – cudowność – afekt. Dramat w kręgu dziewiętnastowiecznych wyobrażeń i pojęć, Poznań 2003.
Zobacz w Google Scholar

Nycz R., Antropologia literatury – kulturowa teoria literatury – poetyka doświadczenia, „Teksty Drugie” 2007, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

O biografii i metodzie biograficznej, red. T. Rzepa, J. Leoński, Poznań 1993.
Zobacz w Google Scholar

O epistolografii. Zapis dyskusji o sztuce pisania listów (A. Arno, E. Rybicka, D. Wojda, A. Pekaniec), „Nowa Dekada Krakowska” 2012, nr 3–4.
Zobacz w Google Scholar

Od kobiety do mężczyzny i z powrotem. Rozważania o płci w kulturze, red. J. Brach-Czaina, Białystok 1997.
Zobacz w Google Scholar

Okoń W., Sztuki siostrzane. Malarstwo a literatura w Polsce w drugiej połowie XIX wieku. Wybrane zagadnienia, Wrocław 1992.
Zobacz w Google Scholar

Opacki I., „W środku niebokręga”. Poezja romantycznych przełomów, Katowice 1980.
Zobacz w Google Scholar

Paja A., Normy lektury kobiet w XIX w. Rekonesans, [w:] Ludzie i książki. Studia historyczne, pod red J. Kosteckiego, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Pamiętniki i relacje w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Narodowej, oprac. D. Kamolowa przy współpracy T. Sieniateckiej, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Partyka J. Żona wyćwiczona. Kobieta pisząca w kulturze XVI i XVII wieku, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Pekaniec A., Czy w tej autobiografii jest kobieta? Kobieca literatura dokumentu osobistego od początku XIX wieku do wybuchu II wojny światowej, Kraków 2013.
Zobacz w Google Scholar

Pekaniec A., Listy kobiet. Historia, interpretacja, krytyka, „Nowa Dekada Krakowska” 2012, nr 3–4.
Zobacz w Google Scholar

Perrot M., Życie rodzinne, [w:] Historia życia prywatnego, t. 4: Od rewolucji francuskiej do I wojny światowej, red. M. Perrot, tłum. A. Paderewska-Gryza, B. Panek, W. Gilewski, red. nauk. przekładu M. Czapliński, Wrocław 1999.
Zobacz w Google Scholar

Peterson L.H., Becoming a Woman of Letters: Myths of Authorship and Facts of the Victorian Market, Princeton 2009.
Zobacz w Google Scholar

Peterson L.H., Traditions of Victorian Women’s Autobiography. The Poeticts and Politics of Life Writing, Charlottesville 1999.
Zobacz w Google Scholar

Piękno wieku XIX. Studia i szkice z historii literatury i estetyki, red. E. Nowicka, Z. Przychodniak, Poznań 2008.
Zobacz w Google Scholar

Poezja ostrobramska, zebrał, oprac. i wstępem poprzedził T. Krahel, Białystok 1991.
Zobacz w Google Scholar

Poklewska K., Galicja romantyczna 1816–1840, Warszawa 1976.
Zobacz w Google Scholar

Polska tragedia neoklasycystyczna, wybór i oprac. D. Ratajczakowa, BN I 260, Wrocław 1988.
Zobacz w Google Scholar

Polski list romantyczny. Antologia, wybór i oprac. Z. Sudolski, Kraków 1997.
Zobacz w Google Scholar

Pomian K., Historia. Nauka wobec pamięci, Lublin 2006.
Zobacz w Google Scholar

Pomian K., Przeszłość jako przedmiot wiedzy, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Prašmantaite A., Bractwo Pań Miłosierdzia Bożego św. Wincentego à Paulo (1860–1863) w Wilnie. Geneza i główne kierunki działalności, [w:] Ad fontes. Studia ofiarowane księdzu profesorowi Alojzemu Szorcowi w siedemdziesięciolecie urodzin, red. Z. Jaroszewicz-Pieresławcew, Olsztyn 2006.
Zobacz w Google Scholar

Przerabianie XIX wieku. Studia, pod red. E. Paczoskiej i B. Szleszyńskiego, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Przewodnik po zbiorach rękopisów w Wilnie, oprac. M. Kocójowa, Kraków 1993.
Zobacz w Google Scholar

Przeździecki R., Aleksander Przeździecki. Historyk literat z XIX wieku, Toruń 2000.
Zobacz w Google Scholar

Przychodniak Z., U progu romantyzmu. Przemiany warszawskiej krytyki teatralnej w latach 1815–1825, Wrocław 1991.
Zobacz w Google Scholar

Pusz W., Literatura okolicznościowa – okazjonalna – ulotna – chwilowa. Propozycje rozróżnień, „Prace Polonistyczne” 2009, ser. LXIV.
Zobacz w Google Scholar

Pusz W., Współistnienie romantyków z klasykami, czyli prawdziwy koniec polskiego Oświecenia, [w:] tenże, Oświeceni i nie tylko, Łódź 2003.
Zobacz w Google Scholar

Raszewski Z., Staroświecczyzna i postęp czasu. O teatrze polskim 1765–1865, Warszawa 1963.
Zobacz w Google Scholar

Ratajczakowa D., Obrazy narodowe w dramacie i teatrze, Wrocław 1994.
Zobacz w Google Scholar

Ratajczakowa D., W krysztale i w płomieniu. Studia i szkice o dramacie i teatrze, t. 1, 2, Wrocław 2006.
Zobacz w Google Scholar

Ricoeur P., Czas i opowieść, t. 1: Intryga i historyczna opowieść, tłum. M. Frankiewicz, Kraków 2008.
Zobacz w Google Scholar

Rodak P., Pismo, książka, lektura. Rozmowy: Le Goff, Chartier, Hebrard, Fabre, Lejeune, przedmowa K. Pomian, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Romankówna M., Narcyza Żmichowska, Kraków 1970.
Zobacz w Google Scholar

Romanowski A., Pozytywizm na Litwie. Polskie życie kulturalne na ziemiach litewsko-białorusko-inflanckich w latach 1864–1904, Kraków 2003.
Zobacz w Google Scholar

Romantyczne przemowy i przedmowy, pod red. J. Lyszczyny i M. Bąk, Katowice 2010.
Zobacz w Google Scholar

Romer H. [Romer-Ochenkowska], Wilno przed stu laty, „Źródła Mocy. Czasopismo Krajowe, Poświecone Kulturze Regjonalnej Ziem b. Wielkiego Księstwa Litewskiego” 1928, z. 4.
Zobacz w Google Scholar

Rozmaitości warsztatowe (seria Problemy tekstologii i edytorstwa dzieł literackich), red. naukowa M. Strzyżewski, red. tomu M. Lutomierski, J. Zyśk, Toruń 2010.
Zobacz w Google Scholar

Rudziński W., Stanisław Moniuszko. Studia i materiały, cz. 1, Kraków 1955; cz. 2, Kraków 1961.
Zobacz w Google Scholar

Rybicka E., Antropologiczne i komunikacyjne aspekty dyskursu epistolograficznego, [w:] Narracja i tożsamość (1), red. W. Bolecki, R. Nycz, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Rulikowski M., Teatr polski na Litwie 1784–1906, Wilno 1907.
Zobacz w Google Scholar

Rygielska M., Dwa guziki. Norwid i ewolucjonizm, Katowice 2011.
Zobacz w Google Scholar

Samborska-Kukuć D., Hrabianka z Inflant Polskich. Twórczość literacka Ludwiki Platerówny (1821–1897), Białystok 2014.
Zobacz w Google Scholar

Samborska-Kukuć D., Jak rekonstruować biografię i jak opisać twórczość XIX-wiecznego pisarza minorum gentium? (metodologia, źródła, struktury narracji), Łódź 2012.
Zobacz w Google Scholar

Samborska-Kukuć D.,. Polski Inflantczyk Kazimierz Bujnicki (1788–1878) – pisarz i wydawca, Kraków 2008.
Zobacz w Google Scholar

Sidlauskas R., Jan Rustem a teatr wileński, „Pamiętnik Teatralny” 1992, z. 1.
Zobacz w Google Scholar

Sikora A., Przemiany epistolografii a kategoria autobiograficzności, „Kultura i Społeczeństwo” 2008, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Siwiec M., O kobiecie – „podrzędnicy”. Pytanie o feminizm Krasińskiego, „Czytanie Literatury” 2013, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Siwiec M., Romantyczne koncepcje poezji. Poeta i Muza – relacja w stanie kryzysu (Alfred de Musset i Juliusz Słowacki), Kraków 2012.
Zobacz w Google Scholar

Skrzypek J., Bibliografia pamiętników polskich do roku 1964, Wrocław 1976.
Zobacz w Google Scholar

Skuczyński J., Konstruowanie obrazów przeszłości nowej tragedii narodowej. „Jerzy Lubomirski” K. Szajnochy, A.E. Odyńca i J. Szujskiego, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska” 1995, z. 45 (289).
Zobacz w Google Scholar

Skwarczyńska S., Teoria listu, (na podst. lwowskiego pierwodruku) oprac. E. Feliksiak i M. Leś, Białystok 2006.
Zobacz w Google Scholar

Słownik biograficzny teatru polskiego 1765–1965, kom. red. S. Dąbrowski i in., t. 1, Warszawa 1973.
Zobacz w Google Scholar

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 2, nakł. F. Sulimierskiego i W. Walewskiego, Warszawa 1880–1914.
Zobacz w Google Scholar

Słownik języka polskiego, oprac. J. Karłowicz, A. Kryński i W. Niedźwiecki, Warszawa 1900–1927.
Zobacz w Google Scholar

Słownik języka polskiego, t. 1–6, oprac. S.B. Lindego, Warszawa 1807.
Zobacz w Google Scholar

Słownik literatury polskiej XIX wieku, pod red. J. Bachórza i A. Kowalczykowej, Warszawa 1991.
Zobacz w Google Scholar

Słownik wileński, pod red. A. Zdanowicza, M. B. Szyszki, J. Filipowicza i in., Wilno 1861 (wersja elektroniczna).
Zobacz w Google Scholar

Smoleń B., Między feminizmem a Wallenrodem. O kobiecej lekturze antykobiecych tekstów kultury, „ResPublica Nowa” 1997, nr 9.
Zobacz w Google Scholar

Sobieraj T., Fabuły i światopogląd. Studia z historii polskiej powieści XIX-wiecznej, Poznań 2004.
Zobacz w Google Scholar

Sokół Z., Kobiece czasopisma Krakowa i Lwowa w XIX wieku, [w:] Książki, czasopisma, biblioteki Krakowa i Lwowa XIX i XX wieku, t. 2, red. J. Jarowiecki, Kraków 1993.
Zobacz w Google Scholar

Sokół Z., Rola czasopism kobiecych w kształtowaniu modelu domu rodzinnego i wzoru osobowego matki (1860–1914), [w:] Partnerka, matka, opiekunka: status kobiety w dziejach nowożytnych od XVI do XX wieku, red. K. Jakubiak, Bydgoszcz 2000.
Zobacz w Google Scholar

Spory o biedermeier, wybór, wstęp i oprac. J. Kubiak, Poznań 2006.
Zobacz w Google Scholar

Stanisz M., „Klasyczność” i klasycy w literaturze polskiej XIX w. Przegląd stanowisk badawczych, [w:] Klasycyzm. Estetyka – doktryna literacka – antropologia, pod red. K. Meller, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Stanisz M., Poglądy estetyczne bohaterów soplicowskich na tle sporów przełomu romantycznego, [w:] „Pan Tadeusz” i jego dziedzictwo. Poemat, pod red. B. Doparta i F. Ziejki, Kraków 1999.
Zobacz w Google Scholar

Stanisz M., Przedmowy romantyków: kreacje autorskie, idee programowe, gry z czytelnikiem, Kraków 2007.
Zobacz w Google Scholar

Stanisz M., Wczesnoromantyczne spory o poezję, Kraków 1998.
Zobacz w Google Scholar

Stanisz M., Wokół koncepcji poezji chrześcijańskiej: „Felicyta” Antoniego Edwarda Odyńca wobec „Dziadów cz. III”, [w:] Adam Mickiewicz. Dwa wieki kultury polskiej, red. K. Maciąg, M. Stanisz, Rzeszów 2007.
Zobacz w Google Scholar

Stańczak-Wiślicz K., Przez historię życia codziennego do historii kobiet. O współczesnej polskiej historiografii kobiecej, „Kultura i Społeczeństwo” 2005, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Stawiak-Ososińska M., Ponętna, uległa, akuratna. Ideał i wizerunek kobiety polskiej pierwszej połowy XIX wieku (świetle ówczesnych poradników), Kraków 2009.
Zobacz w Google Scholar

Stelmaszczyk-Świontek B., O poezji Bohdana Zaleskiego z lat emigracji. Tradycja sentymentalna w romantyzmie polskim, „Pamiętnik Literacki” 1981, z. 3.
Zobacz w Google Scholar

Stolzman M., Nigdy od ciebie miasto… Dzieje kultury wileńskiej lat międzypowstaniowych (1832–1863), Olsztyn 1987.
Zobacz w Google Scholar

Stolzman M., Teatralne wierszyki Władysława Syrokomli, „Pamiętnik Teatralny” 1986, z. 2–3.
Zobacz w Google Scholar

Strony autobiografizmu, red. M. Pieczara, R. Słodczyk i A. Witkowska, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Strzelczyk J., Pióro w wątłych dłoniach. O twórczości kobiet w wiekach dawnych, t. 2, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Style zachowań romantycznych, red. M. Janion, M. Zielińska, Warszawa 1986.
Zobacz w Google Scholar

Sudolski Z., Główne tendencje w rozwoju epistolografii romantycznej w Polsce (Mickiewicz – Krasiński – Słowacki – Norwid), „Przegląd Humanistyczny” 1987, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Sulikowski A., „Naśladowanie Chrystusa” jako książka użytkowa, „Znak” 1998, nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Szczuka K., Czy feministki wybić się mogą na mit, „ResPublica Nowa” 1997, nr 9.
Zobacz w Google Scholar

Sztuka pisania. O liście polskim w wieku XIX, red. J. Sztachelska, E. Dąbrowicz, Białystok 2000.
Zobacz w Google Scholar

Szulska I., Litwa Józefa Ignacego Kraszewskiego, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Szyszka M., Konstanty Tyzenhauz (1786–1853) – pasjonat ptaków i malarstwa, „Ptaki Polskie” 2011, nr 2 (22).
Zobacz w Google Scholar

Śliwowska W., Kobiety w konspiracjach patriotycznych lat czterdziestych XIX wieku (Ewa Felińska, Eleonora Wolańska i inne), [w:] Kobiety i świat polityki. Polska na tle porównaw czym w XIX i w początkach XX wieku, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Śliwowska W., Polskie drogi do emancypacji. O udziale kobiet w ruchu niepodległościowym w okresie międzypowstaniowym 1833–1856, [w:] Losy Polaków w XIX–XX w. Studia ofiarowane profesorowi Stefanowi Kieniewiczowi w osiemdziesiątą rocznicę Jego urodzin, red. M. Skowronek, Warszawa 1987.
Zobacz w Google Scholar

Taylor Ch., Źródła podmiotowości nowoczesnej, przeł. M. Gruszczyński i in., oprac. T. Gadacz, wstęp A. Bielik-Robson, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Timoszewicz J., Estreicher – Bułharyn – Każyński. Przyczynki do przyczynków, „Pamiętnik Teatralny” 1994, z. 3–4.
Zobacz w Google Scholar

Timoszewicz J., Z dziejów teatru wileńskiego. Parę uwag o latach 1832–1864, „Zeszyty Historyczne” [Paryż] 1993, z. 103.
Zobacz w Google Scholar

Tobie Wilno. Antologia poetycka, w wyborze i pod redakcją E. Feliksiak, M. Skorko i P. Waszaka, Białystok 1989.
Zobacz w Google Scholar

Trojanowski M., W poszukiwaniu zaginionego przekładu Platona, „Winieta” 2009, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Troszyński M., Zapomniane ogniwo, [w:] Zygmunt Krasiński: pytania o twórczość, red. B. Kuczera-Chachulska, M. Prussak i E. Szczeglacka, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Trzebiński J., Narracja jako sposób rozumienia świata, Gdańsk 2002.
Zobacz w Google Scholar

Trzynadlowski J., List i pamiętnik. Dwie formy wypowiedzi osobistej, „Pamiętnikarstwo Polskie” 1975, nr 1–4.
Zobacz w Google Scholar

Trzynadlowski J., Struktura relacji pamiętnikarskiej, [w:] Księga pamiątkowa ku czci Stanisława Pigonia, red. Z. Czerny i in., Kraków 1961.
Zobacz w Google Scholar

Trzynadlowski J., Małe formy literackie, Wrocław 1977.
Zobacz w Google Scholar

Turkowski T., Archiwum księgarni Zawadzkich w Wilnie, Warszawa 1932.
Zobacz w Google Scholar

Turkowski T., Materiały do dziejów literatury i oświaty na Litwie i Rusi z archiwum drukarni i księgarni Józefa Zawadzkiego w Wilnie z lat 1805–1865, Wilno 1935.
Zobacz w Google Scholar

Turkowski T., Nieznane materiały historyczno-literackie w archiwum Zawadzkich w Wilnie, Warszawa1931.
Zobacz w Google Scholar

Uliasz S., O literaturze kresów i pograniczu kultur, Rzeszów 2001.
Zobacz w Google Scholar

Umińska-Tytoń E., Polszczyzna dziewiętnastowiecznych salonów, Łódź 2011.
Zobacz w Google Scholar

Urban O., Podmiotowość jednostki ludzkiej jako przedmiot badań nauk humanistycznych, Poznań 2008.
Zobacz w Google Scholar

Uziębło Lucjan – katalog wystawy teatralnej, Wilno 1902.
Zobacz w Google Scholar

Walas T., Czy jest możliwa inna historia literatury?, Kraków 1993.
Zobacz w Google Scholar

Walas T., Historia literatury w perspektywie kulturowej – dawniej i dziś, [w:] Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M.P. Markowskiego, R. Nycza, wyd. 2, Kraków 2012.
Zobacz w Google Scholar

Walczewska S., Damy, rycerze i feministki. Kobiecy dyskurs emancypacyjny w Polsce, Kraków 2002.
Zobacz w Google Scholar

Wasylewski S., Życie polskie w XIX wieku, oprac. Z. Jabłoński, Kraków 1962.
Zobacz w Google Scholar

Waszkiel H., Zapomniane XIX-wieczne dramaty jako źródło informacji o teatrze, „Pamiętnik Teatralny” 2011, R. LX, z. 1–2.
Zobacz w Google Scholar

Waśko A.., Romantyczny sarmatyzm czy „polski biedermeier”?, „Perspektywy Historii” 2012, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Wawrzykowska-Wierciochowa D., Sercem i orężem ojczyźnie służyły. Emilia Plater i inne uczestniczki powstania listopadowego 1830–1831, Warszawa 1982.
Zobacz w Google Scholar

Wdowiszewski Z., Straty artystyczne i kulturalne Zbiorów Przeździeckich w Warszawie, „Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie” 1958, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Węglicka K., Białoruskie ścieżki. Gawędy kresowe, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Węglicka K., Moja Litwa, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

White H., Poetyka pisarstwa historycznego, tłum. E. Domańska, M. Loba, A. Marciniak, M. Wilczyński, red. E. Domańska, M. Wilczyński, Kraków 2010.
Zobacz w Google Scholar

Wiersze o Matce Boskiej Ostrobramskiej. Antologia, wybór i oprac. J. Malinowski, Bydgoszcz 1993.
Zobacz w Google Scholar

Wilno i Kresy Północno-Wschodnie, t. 4, red. E. Feliksiak, A. Kieżuń, Białystok 1996.
Zobacz w Google Scholar

Wilno i świat. Dzieje środowiska intelektualnego, t. 2, red. E. Feliksiak, M. Leś, Białystok 2002.
Zobacz w Google Scholar

Wilno literackie na styku kultur, red. T. Bujnicki, K. Zajas, Kraków 2007.
Zobacz w Google Scholar

Wilno teatralne. Materiały z konferencji naukowej ,,Wilno teatralne”, Szczecin 1995, pod red. M. Kalinowskiej, Szczecin 1998.
Zobacz w Google Scholar

Wilno – Wileńszczyzna jako krajobraz i środowisko wielu kultur, red. E. Feliksiak, Białystok 1992.
Zobacz w Google Scholar

Witkowska A., Kazimierz Brodziński, Warszawa 1968.
Zobacz w Google Scholar

Witkowska A., Mickiewicz – słowo i czyn, Warszawa 1975.
Zobacz w Google Scholar

Witkowska A., Słowianie, my lubim sielanki…, Warszawa 1972.
Zobacz w Google Scholar

Witkowski M., Świat teatralny młodego Mickiewicza, Warszawa 1971.
Zobacz w Google Scholar

Wobec romantyzmu, red. M. Łukaszuk, M. Maciejewski, Lublin 2006.
Zobacz w Google Scholar

Woolf W., Wspólny pokój. O poezji i prozie tworzonej przez kobiety, [w:] Własny pokój. Trzy gwinee, tłum. E. Krasińska, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Wspomnienia aktorów 1800–1925, oprac. S. Dąbrowski, R. Górski, Warszawa 1963.
Zobacz w Google Scholar

XXV-lecie wskrzeszonego teatru w Wilnie, oprac. H. Romer-Ochenkowska, Wilno 1932.
Zobacz w Google Scholar

Z domu niewoli. Sytuacja polityczna a kultura literacka w drugiej połowie XIX wieku, red. J. Maciejewski, Wrocław 1988.
Zobacz w Google Scholar

Z dziejów polskiej krytyki i teorii sztuki, t. 2, oprac. I. Jakimowicz, Warszawa 1961.
Zobacz w Google Scholar

Z warsztatu edytora dzieł romantyków, seria Problemy tekstologii i edytorstwa dzieł literackich, pod red. M. Bizior-Dombrowskiej, M. Lutomierskiego, Toruń 2008.
Zobacz w Google Scholar

Zamącińska D., Wiersze i piosenki Tomasza Zana, odb.: „Archiwum Literackie”, t. 7: Miscellanea z lat 1800–1850, pod red. S. Pigonia, Wrocław 1963.
Zobacz w Google Scholar

Zasztowt L., Kresy 1832–1864, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce, wyd. 2 poprawione i rozszerzone, indeks, oprac. D. Kamelowa i T. Sieniatycka, t. 1–2, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Zgorzelski Cz., Przełom romantyczny w dziejach liryki polskiej, [w:] tenże, Obserwacje, Warszawa 1993.
Zobacz w Google Scholar

Zgorzelski Cz., Władysław Syrokomla 1823–1862, [w:] Literatura krajowa w okresie romantyzmu 1831–1863, pod red. M. Janion, M. Maciejewskiego, M. Gumkowskiego, Warszawa 1992.
Zobacz w Google Scholar

Znane, zapomniane. Z literatury polskiej XIX i XX wieku, pod red. K. Eremus i T. Linknera, Gdańsk 2011.
Zobacz w Google Scholar

Zwolińska B., O kwestiach kobiecych w korespondencji Narcyzy Żmichowskiej, Gdańsk 2007.
Zobacz w Google Scholar

Żmigrodzka M., Polska powieść biedermeierowska, „Pamiętnik Literacki” 1966, z. 2.
Zobacz w Google Scholar

Żmigrodzka M., Wojaż romantyka smorgońskiego, „Twórczość” 1962, nr 9.
Zobacz w Google Scholar

Życie literackie i literatura w Wilnie XIX–XX wieku, pod red. T. Bujnickiego i A. Romanowskiego, Kraków 2000.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

8 grudnia 2015

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-7969-761-8

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-7969-762-5

Inne prace tego samego autora