Finansyzacja gospodarki w teorii i praktyce: Pomyśleć kapitalizm od nowa

Autorzy

Dariusz Urban
Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa
https://orcid.org/0000-0003-0500-1830

Słowa kluczowe:

finansyzacja, definansyzacja, sektor finansowy, bank centralny, bank komercyjny, rynki kapitałowe

Streszczenie

Finansyzacja przynależy do tej kategorii zjawisk ekonomicznych, które niczym w soczewce skupiają w sobie największe słabości współczesnego systemu kapitalistycznego (wśród nich m.in. krótkowzroczność inwestorów, inflację aktywów na rynkach kapitałowych, bezprecedensową skalę nierówności dochodowych i majątkowych, postępujący wzrost zadłużenia tak indywidualnych podmiotów, jak i całych państw czy wreszcie niestabilność systemu finansowego). Co więcej, w procesie finansyzacji nastąpiło redefiniowanie ekonomicznej roli sektora finansowego w gospodarce. Ze służebnej, podporządkowanej funkcji pośrednika, a także mediatora i katalizatora w procesach gospodarczych, przekształcił się on w kreatora nadrzędnych reguł i zasad, w radykalny sposób zmieniając optykę i logikę funkcjonowania wielu podmiotów z realnej sfery gospodarki, fundamentalnie przeobrażając rynki towarowe oraz modyfikując zachowania gospodarstw domowych.

Dominacja motywów i imperatywów finansowych doprowadziła do przekształcenia kapitalizmu przemysłowego w kapitalizm finansowy, w którym o sile i znaczeniu gospodarki w dużo mniejszym stopniu decydują podmioty wywodzące się z realnych jej sektorów. Ostatni globalny kryzys finansowy, stan wielu gospodarek kapitalistycznych świata zachodniego, a także odczucia społeczeństw wyrażane w procesie wyborczym wraz z wyzwaniami natury społecznej, demograficznej i środowiskowej, przed jakimi obecnie stoimy, skłaniają do stawiania pytań, czy można dalej akceptować model rozwoju, który w tak wyraźny sposób faworyzuje jeden sektor gospodarki. Stanowią one jednocześnie przesłankę do podjęcia rozważań na temat zasadności, a być może nieuchronnej konieczności, przywrócenia historycznie ugruntowanej roli sektora finansowego w gospodarce, co w niektórych przypadkach wiązać się może z przeprowadzeniem procesu definansyzacji.

Bibliografia

Aalbers M. (2008), The Financialization of Home and the Mortgage Market Crisis, „Competition & Change”, Vol. 12(2), s. 148–166.
Zobacz w Google Scholar

Acharya V., Richardson M. (2009), Causes of the Financial Crisis, „Critical Review”, Vol. 21(2–3), s. 195–210.
Zobacz w Google Scholar

Acharya V., Lochstoer L., Ramadorai T. (2013), Limits to Arbitrage and Hedging: Evidence from Commodity Markets, „Journal of Financial Economics”, Vol. 109(2), s. 441–465.
Zobacz w Google Scholar

Adamczyk S. (2016), Finansyzacja przedsiębiorstwa jako czynnik jego alienacji od sfery realnej, Autoreferat rozprawy doktorskiej napisanej pod kierunkiem naukowym prof. SGH dr hab. Marii Aluchny, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Adams Z., Glück T. (2015), Financialization in Commodity Markets: A Passing Trend or the New Normal?, „Journal of Banking & Finance”, No. 60, s. 93–111.
Zobacz w Google Scholar

Adams Z., Kartsakli M. (2017), Has Crude Oil Become a Financial Assets? Evidence from Ten Years of Financialization, „University of St. Gallen Working Papers”, No. 10, s. 1–32.
Zobacz w Google Scholar

Adamska A. (2017), Finansjalizacja a zmiana matrycy instytucjonalnej, „FINANSE Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN”, nr 1(10), s. 45–56.
Zobacz w Google Scholar

Adamska A., Główka G., Sobiecki G. (2018), Pieniądz, kapitał i nieruchomości w procesie finansjeryzacji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ailon G. (2014), Financial Risk-taking as A Sociological Gamble: Notes on the Development of a New Social Perspective, „Sociology”, Vol. 48(3), s. 606–621.
Zobacz w Google Scholar

Akkemik A., Özen Ş. (2013), Macroeconomic and Institutional Determinants of Financialisation of Non – financial Firms: Case Study of Turky, „Socio-Economic Review”, Vol. 12(1), s. 71–98.
Zobacz w Google Scholar

Allen J., Pryke M. (2013), Financializing Household Water: Thames Water, MEIF and Ring-fenced Politics, „Cambridge Journal of Regions, Economy and Society”, Vol. 6(3), s. 419–439.
Zobacz w Google Scholar

Amir S. (2014), The Implosion of Capitalism, Pluto Press, London.
Zobacz w Google Scholar

Appleyard L., Rowlingson K., Gardner J. (2016), The Variegated Financialization of Sub-prime Credit Markets, „Competition & Change”, Vol. 20(5), s. 297–313.
Zobacz w Google Scholar

Arcand J.-L., Berkes E., Panizza U. (2012), Too Much Finance?, „IMF Working Paper”, No. WP/12/161, s. 1–50.
Zobacz w Google Scholar

Arestis P., Sawyer M. (2003), Inflation Targeting: A Critical Appraisal, The Levy Economics Institute and University of Leeds, Working Paper, No. 388, s. 1–31.
Zobacz w Google Scholar

Arestis P., Sawyer M. (eds.) (2018), Inequality, „International Papers in Political Economy”, Palgrave Macmillan, Cham.
Zobacz w Google Scholar

Arrighi G. (1994), The Long Twentieth Century: Money, Power and the Origins of Our Times, Verso, New York.
Zobacz w Google Scholar

Askari H., Mirakhor A. (2015), The Next Financial Crisis and How to Save Capitalism, Palgrave Macmillan, New York.
Zobacz w Google Scholar

Assa J. (2012), Financialization and its Consequences: the OECD Experience, „Finance Research”, No. 1(1), s. 35–39.
Zobacz w Google Scholar

Baines J. (2017), Accumulation through Food Crisis? Farmers Commodity Traders and the Distributional Politics of Financialization, „Review of International Political Economy”, Vol. 24(3), s. 497–537.
Zobacz w Google Scholar

Ball L., Sheridan N. (2003), Does Inflation Targeting Matter?, NBER Working Paper Series, No. 9577, Cambridge, s. 1–50.
Zobacz w Google Scholar

Barba A., Pivetti M. (2009), Rising Household Debt: Its Causes and Macroeconomic Implications – a Long-period Analysis, „Cambridge Journal of Economics”, Vol. 33(1), s. 113–137.
Zobacz w Google Scholar

Basley T., Hennessy P., List do Królowej Brytyjskiej, 22 July 2009, s. 1–3.
Zobacz w Google Scholar

Batt R., Appelbaum E. (2013), The Impact of Financialization on Management and Employment Outcomes, Upjohn Institute Working Paper, No. 13–191, s. 1–45.
Zobacz w Google Scholar

Becker J., Jäger J. Leubolt B., Weissenbacher R. (2010), Peripheral Financialization and Vulnerability to Crisis: A Regulationist Perspective, „Competition & Change”, Vol. 14(3–4), s. 225–247.
Zobacz w Google Scholar

Berger A., Molyneux P., Wilson J. (eds.) (2014), The Oxford Handbook of Banking, Second Edition, Oxford University Press, Oxford.
Zobacz w Google Scholar

Bieling H.-J. (2013), European Capitalism and the Politics of (De-)financialization, „Competition & Change”, Vol. 17(3), s. 283–298.
Zobacz w Google Scholar

Biondi Y., Sierra M. (2018), Pension Management between Financialization and Intergenerational Solidarity: A Socio-economic Analysis and a Comprehensive Model, „Socio-Economic Review”, Vol. 16(4), s. 791–822.
Zobacz w Google Scholar

BIS (2001), Annual Report, June.
Zobacz w Google Scholar

Blaug M. (1994), Teoria ekonomii: ujęcie retrospektywne, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Blecker R. (2005), Financial Globalization, Exchange Rates and International Trade, [w:] G. Epstein (ed.), Financialization and the World Economy, Edward Elgar, Cheltenham, UK.
Zobacz w Google Scholar

Block F. (2010), Wprowadzenie, [w:] K. Polanyi, Wielka transformacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Block F., Somers M. (2014), The Power of Market Fundamentalism. Karl Polanyi’s Critique, Harvard University Press, London.
Zobacz w Google Scholar

Bloom P. (2016), Authoritarian Capitalism in the Age of Globalization, Edward Elgar Publishing, Cheltenham UK.
Zobacz w Google Scholar

Błasiak W. (2010), Światowy kryzys gospodarczy a globalna akumulacja kapitału, „Współczesna Ekonomia”, nr 2(14), s. 35–51.
Zobacz w Google Scholar

Bonizzi B., Kaltenbrunner A., Powell J. (2019), Subordinate Financialization in Emerging Capitalist Economies, „Greenwich Papers in Political Economy”, No. GPERC69, s. 1–16.
Zobacz w Google Scholar

Botzem S., Sobusch L. (2017), Financialization as Strategy: Accounting for Inter-Organizational Value Creation in the European Real Estate Industry, „Accounting, Organizations and Society”, No. 59, s. 31–43.
Zobacz w Google Scholar

Brown A., Spencer D., Passarella M. (2017), The Extend and Variegation of Financialisation in Europe: A Preliminary Analysis, „Revista de Economia Mundial”, No. 46, s. 49–69.
Zobacz w Google Scholar

Bruno M., Pleskowic B. (eds.) (1993), Proceedings of the World Bank Annual Conference on Development Economics 1993, Supplement to the World Bank Economic Review and the World Bank Research Observer, Washington D.C., s. 19–52.
Zobacz w Google Scholar

Bryan D., Rafferty M. (2006), Capitalism with Derivatives: A Political Economy of Financial Derivatives, Capital and Class, Palgrave Macmillan, New York.
Zobacz w Google Scholar

Buchanan B. (2017), The Way we Live Now: Financialization and Securitization, „Research in International Business and Finance”, No. 39, s. 663–677.
Zobacz w Google Scholar

Buiter W. (2014), The Unfortunate Uselessness of Most State of the Art Academic Monetary Economics, „MPRA Paper”, No. 58407, s. 1–6.
Zobacz w Google Scholar

Caille A. (2001), Wywiad dla „Liberation” opublikowany pt. Jej totalność ekonomia, „Forum”, nr 25, s. XX–XX.
Zobacz w Google Scholar

Camacho C., Nieto J. (2012), The Globalization of Financial Capital, 1997–2008, [w:] C. Lapavitsas (ed.), Financialisation in Crisis, „Historical Materialism Book Series”, Vol. 32, Brill, Leiden–Boston.
Zobacz w Google Scholar

Cecchetti S., Kharroubi E. (2012), Reassessing the Impact of Finance on Growth, „BIS Working Papers”, No. 381, s. 1–21.
Zobacz w Google Scholar

Cheng I.-H., Xiong W. (2014), Financializaton of Commodity Markets, „Annual Review of Financial Economics”, No. 6, s. 419–441.
Zobacz w Google Scholar

Chesnais F., Plihon D. (2003), Prologo a la Edición Espanola, [w:] F. Chesnais, D. Plihon (eds.), Las Tempas de las Finanzas Mundiales, Akal Ediciones, Madrid.
Zobacz w Google Scholar

Chołaj H. (2003), Ekonomia polityczna globalizacji. Wprowadzenie, Wydawnictwo Fundacja Innowacje i Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Christophers B. (2015), From Financialization to Finance: For De-financialization, „Dialogues in Human Geography”, Vol. 5(2), s. 229–232.
Zobacz w Google Scholar

Christopherson S., Martin R., Pollard J. (2013), Financialisation: Roots and Repercussions, „Cambridge Journal of Regions, Economy and Society”, No. 6, s. 351–357.
Zobacz w Google Scholar

Clapp J., Helleiner E. (2012), Troubled Futures? The Global Food Crisis and the Politics of Agricultural Derivatives Regulation, „Review of International Political Economy”, No. 19(2), s. 181–207.
Zobacz w Google Scholar

Clapp J., Isakson S. (2018), Risky Returns: The Implications of Financialization in the Food System, „Development and Change”, Vol. 49(2), s. 437–460.
Zobacz w Google Scholar

Cooper M., Gulen H., Rau R. (2009), Performance for Pay? The Relation Between CEO Incentive Compensation and Future Stock Price Performance, Unpublished Working Paper.
Zobacz w Google Scholar

Coppock S. (2013), The Everyday Geographies in Financialization: Impact, Subjects and Alternatives, „Cambridge Journal of Regions, Economy and Society”, Vol. 6(3), s. 479–500.
Zobacz w Google Scholar

Correa E., Vidal G., Marshall V. (2012), Financialization in Mexico: Trajectory and limits, „Journal of Post Keynesian Economics”, Vol. 35(2), s. 255–275.
Zobacz w Google Scholar

Crotty J. (2005), The Neoliberal Paradox: The Impact of Destructive Product Market Competition and Modern Financial Markets on Nonfinancial Corporation Performance in the Neoliberal Era, [w:] G. Epstein (ed.), Financialization and the World Economy, Edward Elgar, Northampton (MA).
Zobacz w Google Scholar

D’Arista J. (2005), The Role of International Monetary System in Financialization, [w:] G. Epstein (ed.), Financialization and the World Economy, Edward Elgar, Cheltenham.
Zobacz w Google Scholar

Davis G. (2009), Managed by the Markets: How Finance Re-Shaped America, Oxford University Press, Oxford.
Zobacz w Google Scholar

Davis L. (2017), Financialization and Investment: A Survey of the Empirical Literature, „Journal of Economic Surveys”, No. 31(5), s. 1332–1358.
Zobacz w Google Scholar

Davis L. (2017), Financialization and the Non-financial Corporation: An Investigation of Firm-level Investment Behavior in the United States, „Metroeconomica. International Review of Economics”, Vol. 69(1), s. 1–38.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowski T. (2017), Finansjeryzacja jako systemowy czynnik erozji reputacji banków, [w:] A. Fierla (red.), Finansjeryzacja gospodarki i jej wpływ na przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowski T., Fierdla A., Grygiel-Tomaszewska A. (2018), Pomiar finansyzacji. Próba konceptualizacji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Deku S., Kara A. (2017), Securitization: Past, Present and Future, [w:] P. Molyneux (ed.), Palgrave Macmillan Studies in Banking and Financial Institutions, London.
Zobacz w Google Scholar

Dembinski P. (2009), Finance: Servant or Deceiver? Financialization at the Crossroads, Palgrave Macmillan, Houndmills, Basingstoke.
Zobacz w Google Scholar

Desmarais A., Qualman D., Magnan A., Wiebe N. (2017), Investor Ownership or Social Investment? Changing Farmland Ownership in Saskatchewan, Canada, „Agriculture and Human Values”, Vol. 34(1), s. 149–166.
Zobacz w Google Scholar

Dixon A., Sorsa V. (2009), Institutional Change and the Financialisation of Pensions in Europe, „Competition & Change”, Vol. 13(4), s. 347–367.
Zobacz w Google Scholar

Dore R. (2008), Financialization of the Global Economy, „Industrial and Corporate Change”, Vol. 17(6), s. 1097–1112.
Zobacz w Google Scholar

Dos Santos P. (2012), On the Content of Banking in Contemporary Capitalism, [w:] C. Lapavitsas (ed.), Financialised Capitalism: Crisis and Financial Expropriation, „Historical Materialism Book Series”, Vol. 32, Brill, Leiden–Boston.
Zobacz w Google Scholar

Dudziński J. (2013), Uwagi o działalności inwestorów finansowych na rynkach towarowych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 315, s. 223–233.
Zobacz w Google Scholar

Duménil G., Lévy D. (2005), Cost and Benefits of Neoliberalism: A Class Analysis, [w:] G. Epstein (ed.), Financialization and the World Economy, Edward Elgar, Cheltenham.
Zobacz w Google Scholar

Dymski G. (2012), Racial Exclusion and the Political Economy of the Subprime Crisis, [w:] C. Lapavitsas (ed.), Financialised Capitalism: Crisis and Financial Expropriation, „Historical Materialism Book Series”, Vol. 32, Brill, Leiden–Boston.
Zobacz w Google Scholar

Easterly W., Islam R., Stiglitz J. (2000), Shaken and Stirred. Explaining Growth Volatility, „Annual Bank Conference on Development Economics”, World Bank Washington D.C.
Zobacz w Google Scholar

Engelen E. (2008), The Case for Financialization, „Competition & Change”, Vol. 12(2), s. 111–119.
Zobacz w Google Scholar

Epstein G. (2018), On the Social Efficiency of Finance, „Development and Change”, Vol. 49(2), s. 330–352.
Zobacz w Google Scholar

Epstein G. (ed.) (2005), Financialization and the World Economy, Edward Elgar, Cheltenham.
Zobacz w Google Scholar

Epstein G., Jayadev A. (2005), The Rise of Rentier Incomes in OECD Countries: Financialization, Central Bank Policy and Labor Solidarity, [w:] G. Epstein (ed.), Financialization and the World Economy, Edward Elgar, Northampton (MA).
Zobacz w Google Scholar

Epstein G., Montecio J. (2016), Overcharged: The High Cost of High Finance, Roosevelt Institute, New York.
Zobacz w Google Scholar

Erturk I., Solari S. (2007), Banks as Continuous Reinvention, „New Political Economy”, Vol. 13(3), s. 369–388.
Zobacz w Google Scholar

Etula E. (2013), Broker – Dealer Risk Appetite and Commodity Returns, „Journal of Financial Econometrics”, Vol. 11(3), s. 486–521.
Zobacz w Google Scholar

Falkowski M. (2011), Financialization of Commodities, „Contemporary Economics”, Vol. 5(4), s. 4–17.
Zobacz w Google Scholar

Fastenrath F., Schwan M., Trampusch Ch. (2017), Where States and Markets Meet: The Financialisation of Sovereign Debt Management, „New Political Economy”, Vol. 22(3), s. 273–293.
Zobacz w Google Scholar

Faust M., Kädtler J. (2019), The (Not Entirely) Financialized Enterprise – A Conceptual Proposal, „Historical Social Research”, No. 44, s. 285–307.
Zobacz w Google Scholar

Ferrarese M. (2016), The Truth of the Market, [w:] B. Lomfeld, A. Somma, P. Zumbansen, Reshaping Markets. Economic Governance, the Global Financial Crisis and Liberal Utopia, Cambridge University Press, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Ferreiro J. (2018), Macroeconomic Lessons from the Financialisation Process, [w:] P. Arestis (ed.), Alternative Approaches in Macroeconomics. Essays in Honour of John McCombie, Palgrave Macmillan, New York.
Zobacz w Google Scholar

Fierla A. (red.) (2017), Finansjeryzacja gospodarki i jej wpływ na przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Fierla A., Grygiel-Tomaszewska A. (2017), Proces finansjeryzacji, [w:] A. Fierla (red.), Finansjeryzacja gospodarki i jej wpływ na przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Fine B. (2013), Towards a Material Culture of Financialisation, „FESSUD Working Paper Series”, No. 15, s. 1–55.
Zobacz w Google Scholar

Fine B., Saad-Filho A. (2018), Ekonomia marksistowka, [w:] L. Fischer, J. Hasell, Ch. Proctor, D. Uwakwe, Z. Ward-Perkins, C. Watson (eds.) Pomyśleć ekonomię od nowa. Przewodnik po głównych nurtach ekonomii heterodoksyjnej, Wydawnictwo Ekonomiczne Heterodox, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Foster B., Magdoff F. (2009), La Gran Crisis Financiera. Causas y Consecuenias, „Fondo de Cultura Económica”, s. 242–246.
Zobacz w Google Scholar

Foster J.B. (2007), The Financialization of Capitalism, „Monthly Review”, Vol. 58(11), s. 1–12.
Zobacz w Google Scholar

Franc-Dąbrowska J. (2018), Ufinansowienie gospodarki i finansowy wzrost wartości, „Ekonomista”, nr 6, s. 701–718.
Zobacz w Google Scholar

French S., Leyshon A., Wainwright T. (2011), Financializing Space, Spacing Financialization, „Progress in Human Geography”, Vol. 36(6), s. 798–819.
Zobacz w Google Scholar

Froud J., Haslam C., Johal S., Williams K. (2000), Shareholder Value and Financialization: Consultancy, Promises, Management Moves, „Economy and Society”, Vol. 29(1), s. 80–110.
Zobacz w Google Scholar

Fuller G. (2016), The Great Debt Transformation, Households, Financialization and Policy Responses, Palgrave Macmillan, Basingstoke.
Zobacz w Google Scholar

Gabor D. (2010), (De)Financialization and Crisis in Eastern Europe, „Competition & Change”, Vol. 14(3–4), s. 248–270.
Zobacz w Google Scholar

Gabor D. (2018), Goodbye (Chinese) Shadow Banking, Hello Market-based Finance, „Development and Change”, Vol. 49(2), s. 394–419.
Zobacz w Google Scholar

Galbraith J. (2014), The End of Normal. The Great Crisis and the Future of Growth, Simon & Schuster, New York.
Zobacz w Google Scholar

Gemzik-Salwach A., Opolski K. (2016), Finansjalizacja w świetle wyzwań współczesnej gospodarki, [w:] A. Gemzik-Salwach, K. Opolski (red.), Finansjalizacja – wpływ na gospodarkę i społeczeństwo, CeDeWu, Warszawa, s. 13–22
Zobacz w Google Scholar

Gemzik-Salwach A., Perz P. (2018), Financialization in the Region Aspect. An Attempt to Measure a Phenomenon, „Central European Economic Journal”, No. 5(55), s. 1–11.
Zobacz w Google Scholar

Gkanoutas-Leventis A. (2017), Spikes and Shocks. The Financialisation of the Oil Market from 1980 to the Present Day, Palgrave Macmillan, London.
Zobacz w Google Scholar

Gkanoutas-Leventis A., Nesvetailova A. (2015), Financialisation, oil and the Great Recession, „Energy Policy”, No. 86, s. 891–902.
Zobacz w Google Scholar

Gołębiowski G., Szczepankowski P. (2015), Finansyzacja gospodarki krajów Europy Środkowo-Wschodniej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, R. LXXVII, z. 4, s. 197–215.
Zobacz w Google Scholar

Gortz P., Kaltenbrunner A. (2018), The International Dimension of Financialization in Developing and Emerging Economies, „Development and Change”, Vol. 49(2), s. 375–393.
Zobacz w Google Scholar

Gostomski E. (2014), Finansyzacja w gospodarce światowej, „Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej”, nr 33, s. 299–311.
Zobacz w Google Scholar

Greenspan A. (2005), Speech at the Federal Reserve Bank of Chicago, May 5.
Zobacz w Google Scholar

Guay-Boutet C. (2019), The Financialization of Quebec Student Debt and the Theory of Monetary Circuit: A Case for A Reinterpretation?, „Studies in Political Economy”, Vol. 99(3), s. 1–22.
Zobacz w Google Scholar

Gulski B. (2018), Finansyzacja jako czynnik wpływający na zawłaszczanie wartości przez przedsiębiorstwa, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH”, Zeszyt Naukowy nr 160, s. 79–97.
Zobacz w Google Scholar

Guttmann R. (2016), Finance-Led Capitalism. Shadow Banking, Re-regulation, and the Future of Global Markets, Palgrave Macmillan, New York.
Zobacz w Google Scholar

Hahn K. (2019), Innovation in Times of financialization: Do Future-oriented Innovation Strategies Suffer? Examples from German Industry, „Research Policy”, Vol. 48(4), s. 923–935.
Zobacz w Google Scholar

Haiven M. (2014), Cultures of Financialization. Fictitious Capital in Popular Culture and Everyday Life, Palgrave Macmillan, Basingstoke.
Zobacz w Google Scholar

Hardie I. (2011), How Much Can Government Borrow? Financialization and Emerging Markets Government Borrowing Capacity, „Review of International Political Economy”, No. 18(2), s. 141–167.
Zobacz w Google Scholar

Hardie I. (2012), Financialization and Government Borrowing Capacity in Emerging Markets, Palgrave Macmillan UK, London.
Zobacz w Google Scholar

Hardie I., Howarth D. (2009), Die Krise but not La Crise? The Financial Crisis and the Transformation of German and French Banking Systems, „Journal of Common Market Studies”, Vol. 47(5), s. 1017–1039.
Zobacz w Google Scholar

Harvey D. (2008), Neoliberalizm. Historia katastrofy, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Harvey D. (2018), Przewodnik po Kapitale Karola Marksa, cz. 2, Wydawnictwo Heterodox, Poznań. http://sjp.pwn.pl/slowniki/gospodarki.html [dostęp 23.07.2019].
Zobacz w Google Scholar

Hudson D. (2008), Developing Geographies of Financialisation: Banking the poor and Remittance Securitization, „Contemporary Politics”, Vol. 14(3), s. 315–333.
Zobacz w Google Scholar

Hudson M. (2012), The Bubble and Beyond. Ficticious Capital, Debt Deflation and the Global Crisis, ISLET – Verlag, Dresden.
Zobacz w Google Scholar

IMF (2006), Global Financial Stability Report: Market Developments and Issues, April, s. 1–204.
Zobacz w Google Scholar

Itoh M. (2012), The Historical Significance and the Social Costs of the Subprime Crisis: Drawing on the Japanese Experience, [w:] C. Lapavitsas (ed.), Financialisation in Crisis, „Historical Materialism Book Series”, Vol. 32, Brill, Leiden–Boston.
Zobacz w Google Scholar

Jackson A., Dyson B. (2012), Modernizing Money. Why Our Monetary System Is Broken and How It Can Be Fixed, Positive Money, London.
Zobacz w Google Scholar

Jajuga K. (2014), W poszukiwaniu miar ryzyka finansowego, [w:] J. Czekaj, S. Owsiak (red.), Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym, PWE, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Janc A., Jurek M., Marszałek P. (2015), Polish Financial System in the Age of Financialisation, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jaworski W., Szelągowska A. (2014), Służebna rola banków w polskiej gospodarce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 10(934), s. 19–34.
Zobacz w Google Scholar

Jayadev A., Mason J., Schröder E. (2018), The Political Economy of Financialization in the United States, Europe and India, „Development and Change”, Vol. 49(2), s. 353–374.
Zobacz w Google Scholar

Jensen N., Barrett C. (2017), Agricultural Index Insurance for Development, „Applied Economic Perspectives and Policy”, Vol. 39(2), s. 199–219.
Zobacz w Google Scholar

Jha R., Gaiha R., Deolalikar A. (eds.) (2014), Handbook on Food. Demand, Supply, Sustainability and Security, Edward Elgar, Cheltenham.
Zobacz w Google Scholar

Kamela-Sowińska A. (2014), Finansyzacja gospodarki wyzwaniem dla rachunkowości, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 329, s. 145–151.
Zobacz w Google Scholar

Kamiński T. (2018), Pieniądze w służbie dyplomacji. Państwowe fundusze majątkowe jako narzędzie polityki zagranicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Kashkari N. (2016), Lessons from the Crisis: Ending Too Big to Fail, Remarks at the Brookings Institution, Washington, D.C., February 16, s. 1–7.
Zobacz w Google Scholar

Kąsek L., Lubiński M. (2010), Hyman Minsky – wczoraj i dziś, „Współczesna Ekonomia”, nr 1(13), s. 5–20.
Zobacz w Google Scholar

Keucheyan R. (2018), Insuring Climate Change: New Risks and the Financialization of Nature, „Development and Change”, Vol. 49(2), s. 484–501.
Zobacz w Google Scholar

Kindelberger C., Aliber R. (2005), Manias, Panics and Crashes: A History of Financial Crisis, John Wiley & Sons, Hoboke.
Zobacz w Google Scholar

Kluza K., Cholewiński R. (2010), Wnioski z kryzysu w kontekście hipotezy niestabilności finansowej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”, nr 143, s. 33–43.
Zobacz w Google Scholar

Kołakowski L. (2009), Główne nurty marksizmu, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kołodko G. (red.) (2010), Globalizacja, kryzys i co dalej?, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Korenik D. (2009), O roli służebnej banków komercyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Kosowski P., Rychlicki S., Stopa J. (2008), Transakcje „spot” i „futures” na rynku ropy naftowej, „Wiertnictwo, Nafta, Gaz”, t. 25, z. 2, s. 389–396.
Zobacz w Google Scholar

Kregel J. (2008), Minsky’s cushions of safety, Levy Economics Institute of Bard College, „Public Policy Brief”, No. 93, s. 1–31.
Zobacz w Google Scholar

Krippner G. (2004), What Is Financialization?, UCLA.
Zobacz w Google Scholar

Krippner G. (2005), The Financialization of the American Economy, „Socio-Economic Review”, Vol. 3, s. 173–208.
Zobacz w Google Scholar

Krippner G. (2011), Capitalizing on Crisis. The Political Origins of the Rise of Finance, Harvard University Press, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Kurlantzick J. (2016), State Capitalism. How the Return of Statism is Transforming the World, Oxford University Press, New York.
Zobacz w Google Scholar

Kuttner R. (2018), Can Democracy Survive Global Capitalism, W.W. Norton & Company, New York.
Zobacz w Google Scholar

Laeven L., Valencia F. (2016), Systemic Banking Crisis Database: An Update, „IMF Working Paper”, No. 12(163), s. 1–33.
Zobacz w Google Scholar

Lagoarde-Segot T. (2017), Financialization: Towards a New Research Agenda, „International Review of Financial Analysis”, No. 51, s. 113–123.
Zobacz w Google Scholar

Langley P. (2008), The Everyday Life of Global Finance. Saving and Borrowing in Anglo-America, Oxford University Press, Oxford.
Zobacz w Google Scholar

Langley P. (2008), Financialization and the Consumer Credit Boom, „Competition & Change”, Vol. 12(2), s. 133–147.
Zobacz w Google Scholar

Langley P. (2004), In the Eye of the Perfect Storm: The Final Salary Pensions Crisis and Financialisation of Anglo-American Capitalism, „New Political Economy”, No. 9, s. 539–558.
Zobacz w Google Scholar

Lapavitsas C. (2009), Financialised Capitalism: Crisis and Financial Expropriation, „Historical Materialism”, No. 17, s. 114–148.
Zobacz w Google Scholar

Lapavitsas C. (2011), Theorizing Financialization, „Work, Employment and Society”, No. 25(4), s. 611.
Zobacz w Google Scholar

Lapavitsas C. (2012), Financialised Capitalism: Crisis and Financial Expropriation, [w:] C. Lapavitsas (ed.), Financialisation in Crisis, „Historical Materialism Book Series”, Vol. 32, Brill, Leiden–Boston.
Zobacz w Google Scholar

Lapavitsas C. (2012), Introduction: A Crisis of Financialisation, [w:] C. Lapavitsas (ed.), Financialisation in Crisis, „Historical Materialism Book Series”, Vol. 32, Brill, Leiden–Boston, s. 3–4.
Zobacz w Google Scholar

Lapavitsas C. (2013), Profiting Without Producing. How Finance Exploits Us All, Verso, London.
Zobacz w Google Scholar

Lapavitsas C., Powell J. (2013), Financialisation Varied: A Comparative Analysis of Advanced Economies, „Cambridge Journal of Regions, Economy and Society”, No. 6(3), s. 359–379.
Zobacz w Google Scholar

Lavinas L. (2017), The Takeover of Social Policy by Financialization. The Brazilian Paradox, Palgrave Macmillan.
Zobacz w Google Scholar

Lazonick W. (1992), Controlling the Market for Corporate Control: The Historical Significance of Managerial Capitalism, „Industrial and Corporate Change”, Vol. 1(3), s. 445–488.
Zobacz w Google Scholar

Lazonick W. (2010), Innovative Business Models and Varieties of Capitalism: Financialization of the U.S. Corporation, „Business History Review”, No. 84, s. 675–702.
Zobacz w Google Scholar

Lee R., Clark G., Pollard J., Leyshon A. (2009), The Remit of Financial Geography – Before and After the Crisis, „Journal of Economic Geography”, Vol. 9(5), s. 723–747.
Zobacz w Google Scholar

Lewis M. (2010), The Big Short. Inside the Doomsday Machine, W.W. Norton & Company Ltd., London.
Zobacz w Google Scholar

Lin K., Domaskovic-Devey D. (2013), Financialization and US Income Inequality: 1970–2008, „American Journal of Sociology”, Vol. 118(5), s. 1284–1329.
Zobacz w Google Scholar

Lucarelli B. (2012), Financialization and Global Imbalances: Prelude to Crisis, „Review of Radical Political Economics”, Vol. 44(4), s. 429–447.
Zobacz w Google Scholar

Lucas R. (2003), Macroeconomic Priorities, Presidential Address to the American Economic Association, Washington, DC, January.
Zobacz w Google Scholar

Machaj M. (2012), Krótki przewodnik po teorii pieniądza, Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa.
Zobacz w Google Scholar

Mączyńska E. (2011), Dysfunkcje gospodarki w kontekście ekonomii kryzysu, „Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego”, nr 9, s. 43–70.
Zobacz w Google Scholar

Madrick J. (2014), Seven Bad Ideas. How Mainstream Economics Have Damaged America and the World, Alfred A. Knopf, New York.
Zobacz w Google Scholar

Małecki W. (2016), Finansjalizacja cykli koniunkturalnych i jej konsekwencje dla polityki stabilizacyjnej, „Gospodarka Narodowa”, nr 4(284), s. 47–68.
Zobacz w Google Scholar

Malvey J. (2017), The Early 21-st Century Evolution of Global Capital Markets. The Great Transition Era, [w:] G. Strumeyer, S. Swammy (eds.), The Capital Markets. Evolution of the Financial Ecosystem, Wiley & Sons, New Jersey.
Zobacz w Google Scholar

Mann G. (2010), Hobbes Redoubt? Toward a Geography of Monetary Policy, „Progress in Human Geography”, Vol. 34(5), s. 601–625.
Zobacz w Google Scholar

Marks K. (1986), Zarys krytyki ekonomii politycznej, Książka i Wiedza, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Marszałek P. (2012), Finansyzacja – problemy i kontrowersje, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 247, s. 220–230.
Zobacz w Google Scholar

Marszałek P. (2013), Finansyzacja w Polsce – ciekawostka teoretyczna czy realny problem?, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 306, s. 235–246.
Zobacz w Google Scholar

Martin F. (2014), Money the Unauthorized Biography, Vintage, London.
Zobacz w Google Scholar

Martin R. (2002), Financialization of Daily Life, Temple University Press, Philadelphia.
Zobacz w Google Scholar

Martin R., Fafferty M., Bryan D. (2008), Financialization, Risk and Labour, „Competition & Change”, Vol. 12 (2), s. 120–132.
Zobacz w Google Scholar

Massó M. (2016), The Effects of Government Debt Market Financialization: The Case of Spain, „Competition & Change”, Vol. 20(3), s. 166–186.
Zobacz w Google Scholar

Merkel W. (2016), The Challenge of Capitalism to Democracy, „Zeitschrift für Vergleichende Politikwissenschaft”, No. 10, s. 61–80.
Zobacz w Google Scholar

Merkel W., Kneip S. (eds.) (2018), Democracy and Crisis, Springer.
Zobacz w Google Scholar

Miam A., Sufi A. (2014), House of Debt, How They (and You) Caused the Great Recession, and How We Can Prevent It From Happening Again, The University of Chicago Press, Chicago.
Zobacz w Google Scholar

Michailidou D. (2016), The Inexorable Evolution of Financialisation. Financial Crisis In Emerging Markets, Palgrave Macmillan, Hampshire.
Zobacz w Google Scholar

Mirowski P. (2013), Never Let a Serious Crisis go to Waste: How Neoliberalism Survived he Financial Meltdown, Verso, New York.
Zobacz w Google Scholar

Mises L. von (2012), Teoria pieniądza i kredytu, Fijorr Publishing, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Mitręga-Niestrój K. (2014), Niestabilność finansowa i jej źródła we współczesnym świecie, „Studia Ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach”, nr 171, s. 9–30.
Zobacz w Google Scholar

Miyazaki H. (2013), Arbitraging Japan. Dreams of Capitalism at the End of Finance, University of California Press, Berkley.
Zobacz w Google Scholar

Mongomerie J. (2006), The Financialization of the American Credit Card Industry, „Competition & Change”, Vol. 10(3), s. 301–319.
Zobacz w Google Scholar

Mongomerie J. (2009), The Pursuit of (Past) Happiness?: Middle-class Indebtedness and American Financialisation, „New Political Economy”, Vol. 14(1), s. 1–24.
Zobacz w Google Scholar

Moolenkamp C., Solomon D., Sidel R., Bauerlein V. (2007), How London Created a Snarl in Global Markets, „Wall Street Journal”, 18 October: A1.
Zobacz w Google Scholar

Moosa I. (2018), Does Financialization Retard Growth? Time Series and Cross-sectional evidence, „Applied Economics”, Vol. 50(31), s. 3405–3415.
Zobacz w Google Scholar

Nesvetailova A. (2005), United In debt: Towards a Global Crisis of Debt-driven Finance?, „Science & Society”, Vol. 69(3), s. 396–419.
Zobacz w Google Scholar

Newberry S., Robb A. (2008), Financialisation: Constructing Shareholder Value … For Some, „Critical Perspective on Accounting”, No. 19, s. 741–763.
Zobacz w Google Scholar

O’Boyle E., Solari S., Maragoni G. (2009), Financialization: Critical Assessment Based on Catholic Social Teaching, „International Journal of Social Economics”, Vol. 37(1), s. 4–16.
Zobacz w Google Scholar

Onaran Ö., Stockhammer E., Grafl L. (2011), Financialisation, Income Distribution and Aggregate Demand in the USA, „Cambridge Journal of Economics”, Vol. 35(4), s. 637–661.
Zobacz w Google Scholar

Orhangazi O. (2008), Financialisation and Capital Accumulation in the Non-Financial Corporate Sector: A Theoretical and Empirical Investigation on the US Economy: 1973 –2003, „Cambridge Journal of Economics”, No. 32, s. 863–886.
Zobacz w Google Scholar

Palley T. (2007), Financialization: What It Is and Why It Matters, „The Levy Economics Institute of Bard College Working Paper”, No. 525, s. 1–31.
Zobacz w Google Scholar

Palley T. (2013), Financialization. The Economics of Finance Capital Domination, Palgrave Macmillan, London.
Zobacz w Google Scholar

Palma G. (2009), The Revenge of the Market on the Rentiers. Why Neo-liberal Reports of the End of History Turn Out to be Premature, „Cambridge Journal of Economics”, Vol. 33(4), s. 829–869.
Zobacz w Google Scholar

Panizza U. (2012), Finance and Economic Development, [w:] G. Carbonier (ed.), International Development Policy. Aid, Emerging Economies and Global Policies, Palgrave Macmillan, Geneva.
Zobacz w Google Scholar

Papadimitriou D., Wray L. (eds.) (2011), The Elgar Companion to Hyman Minsky, Elgar, Cheltenham.
Zobacz w Google Scholar

Pasianos A., Guevara D., Pierros C. (2016), Have We Been Here Before? Phases of Financialization within the 20th Century in the United States, Levy Economics Institute of Bard Colleges, Working Paper, No. 869, s. 1–39.
Zobacz w Google Scholar

Pataccini L. (2017), From „Communautaire Spirit” to the „Ghost of Maastricht”: European Integration and the Rise of Financialization, „International Journal of Political Economy”, Vol. 46(4), s. 267–293.
Zobacz w Google Scholar

Pellandini-Simányi L., Hammer F., Vargha Z. (2015), The Financialization of Everyday Life or the Domestication of Finance? How Mortgages Engage with Borrowers’ Temporal Horizons, Relationship and Rationality in Hungary, „Cultural Studies”, Vol. 29(5–6), s. 733–759.
Zobacz w Google Scholar

Phillips K. (2006), American Theocracy: The Persil and Politics of Radical Religion, Oil, and Borrowed Money in the 21st Century, Viking Penguin, New York.
Zobacz w Google Scholar

Piketty T. (2015), Kapitał XXI wieku, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Polanyi K. (2010), Wielka transformacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Rachon L.-P. (2012), Financialization and the Theory of the Monetary Circuit: Financial and Monetary Policies Reconsidered, „Journal of Post Keynesian Economics”, No. 35(2), s. 167–169.
Zobacz w Google Scholar

Rajan R., Zingales L. (2014), Saving Capitalism from the Capitalist. Unleashing the Power of Financial Markets to Create Wealth and Spread Opportunity, Collins Business, New Dehli.
Zobacz w Google Scholar

Ratajczak M. (2012), Finansyzacja gospodarki, „Ekonomista”, nr 3, s. 281–302.
Zobacz w Google Scholar

Ratajczak M. (2014), Ekonomia i edukacja ekonomiczna w dobie finansyzacji gospodarki, „Ekonomista”, nr 3, s. 207–219.
Zobacz w Google Scholar

Ratajczak M. (2017), Finansjalizacja gospodarki: wymiary dyskusji, „Bezpieczny Bank”, nr 3(68), s. 7–22.
Zobacz w Google Scholar

Reich R. (2015), Saving Capitalism. For the Many, Not the Few, Alfred A. Knopf, New York.
Zobacz w Google Scholar

Reinhart C., Rogoff K. (2009), This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly, Princeton University Press, Princeton.
Zobacz w Google Scholar

Rousseau P., Wachtel P. (2011), What is Happening to The Impact of Financial Deepening on Economic Growth?, „Economic Inquiry”, Vol. 49(1), s. 276–288.
Zobacz w Google Scholar

Richardson D., Castree N., Goodchild M., Kobayashi A., Liu W., Marston R. (eds.) (2017), International Encyclopedia of Geography, John Wiley & Sons Ltd.
Zobacz w Google Scholar

Salerno J. (1994), Ludwig von Mises’s Monetary Theory in Light of Modern Monetary Thought, „The Review of Austrian Economics”, Vol. 8(1), s. 71–115.
Zobacz w Google Scholar

Sawyer M. (2014), What is Financialization?, „International Journal of Political Economy”, No. 42(4), s. 5–18.
Zobacz w Google Scholar

Sawyer M. (2016), Confronting Financialisation, [w:] P. Arestis, M. Sawyer (eds.), Financial Liberalization: Past, Present and Future, Annual Edition of International Papers in Political Economy, Palgrave Macmillan, Houndmills, Basingstoke, s. 34–85.
Zobacz w Google Scholar

Schularick M., Taylor M. (2012), Credit Booms Gone Bust: Monetary Policy Leverage Cycles and Financial Crisis, 1870–2008, „American Economic Review”, Vol. 102(4), s. 1029–1061.
Zobacz w Google Scholar

Shaikh A. (2016), Capitalism. Competition, Conflict, Crisis, Oxford University Press, Oxford.
Zobacz w Google Scholar

Shiller R. (2012), Finance and the Good Society, Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
Zobacz w Google Scholar

Shipman A. (2015), Capitalism without Capital. Accounting for the Crash, Palgrave Macmillan, Houndmills, Basingstoke.
Zobacz w Google Scholar

Shucksmhith M., Brown D. (eds.) (2016), Routledge International Handbook of Rural Studies, Routledge.
Zobacz w Google Scholar

Sieroń A. (2015), Efekt Cantillona, „Optimum. Studia Ekonomiczne”, nr 2(74), s. 68–87.
Zobacz w Google Scholar

Sieroń A. (2016), Znaczenie efektu Cantillona w teorii ekonomii, „Ekonomia – Wroclaw Economic Review”, No. 22(3), „Acta Universitatis Wratislaviensis”, nr 3732, s. 9–25.
Zobacz w Google Scholar

Sieroń A. (2014), Neutralność pieniądza, „Studia Ekonomiczne INE PAN”, nr 1(LXXX), Warszawa, s. 88–107.
Zobacz w Google Scholar

Silvennoinen A., Thorp S. (2013), Financialization, Crisis and Commodity Correlation Dynamics, „Journal of International Financial Markets, Institutions and Money”, Vol. 24(C), s. 42–65.
Zobacz w Google Scholar

Sinapi C. (2013), The Role of Financialization in Financial Instability: A Post-Keynesian Institutional Perspective, „Svetska Ekonomska I Društvena Kriza”, No. 3, s. 207–231.
Zobacz w Google Scholar

Singelton K. (2014), Investor Flows and the 2008 Boom / Bust Oil Prices, „Management Science”, Vol. 60(2), s. 300–318.
Zobacz w Google Scholar

Sinn H.-W. (2010), Casino Capitalism. How The Financial Crisis Came About And What Needs To Be Done Now, Oxford University Press, New York.
Zobacz w Google Scholar

Soener M. (2015), Why Do Firms Financialize? Meso-level Evidence from the US Apparel and Footwear Industry, 1991–2005, „Socio-Economic Review”, Vol. 13(3), s. 549–573.
Zobacz w Google Scholar

Sokół H. (2017), Krótkoterminowe papiery dłużne w zarządzaniu płynnością przedsiębiorstwa, [w:] A. Fierla (red.), Finansjeryzacja gospodarki i jej wpływ na przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Spoz A. (2016), Wpływ finansyzacji na działalność i sprawozdawczość przedsiębiorstw, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 436, s. 270–277.
Zobacz w Google Scholar

Stiglitz J. (2010), Słowo wstępne, [w:] K. Polanyi, Wielka transformacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Stockhammer E. (2004), Financialisation and the Slowdown of Accumulation, „Cambridge Journal of Economics”, No. 28, s. 719–741.
Zobacz w Google Scholar

Stockhammer E. (2010), Financialization and the Global Economy, „University of Massachusetts Working Paper”, No. 240, s. 1–18.
Zobacz w Google Scholar

Stockhammer E. (2012), Financialization, Income Distribution and the Crisis, „Investigación Económica”, Vol. 71(279), s. 39–70.
Zobacz w Google Scholar

Storm S. (2018), Financialization and Economic Development: A Debate on the Social Efficiency of Modern Finance, „Development and Change”, Vol. 49(2), s. 302–329.
Zobacz w Google Scholar

Stout L. (2012), The Shareholder Value Myth, How Putting Shareholders First Harms Investors, Corporations, and the Public, Berrett – Koehler Publishers, San Francisco.
Zobacz w Google Scholar

Streeck W. (2014), Bying Time: The Delayed Crisis of Democratic Capitalism, Verso, London.
Zobacz w Google Scholar

Styhre A. (2015), The Financialization of the Firm. Managerial and Social Implications, Edward Elgar Publishing, Cheltenham.
Zobacz w Google Scholar

Svilokos T., Burin I. (2017), Financialization and Its Impact on Process of Deindustrialization in the EU, „Zbornik Radova Ekonomskog Fakultet au Rijeci”, Vol. 35(2), s. 583–610.
Zobacz w Google Scholar

Sweezy P. (1997), More (or Less) on Globalization, „Monthly Review”, No. 49(4), s. 1–4.
Zobacz w Google Scholar

Szczepankowski P. (2015), Wpływ zarządzania wartością na finansjalizację przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 73, s. 497–510.
Zobacz w Google Scholar

Szczepankowski P. (2016), Finansyzacja przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 1(38), s. 31–47.
Zobacz w Google Scholar

Szczepankowski P. (2017), Financialisation of the Non-Financial Corporations and Enterprise Value Migration. Evidence from the Polish Stock Market: 2000–2015, „Studia i Prace WNEiZ US”, nr 50(3), s. 155–172.
Zobacz w Google Scholar

Szunke A. (2014), The Role of Financialization in Banking Sector Instability, „Journal of Economics & Management”, Vol. 16, s. 97–111.
Zobacz w Google Scholar

Tabb W. (2012), The Restructuring of Capitalism, Columbia University Press, New York.
Zobacz w Google Scholar

Tabb W. (2013), The International Spread of Financialization, [w:] W. Martin, G. Epstein (eds.), Handbook of the Political Economy of Financial Crisis, Oxford University Press, Oxford.
Zobacz w Google Scholar

Tang K., Xiong W. (2012), Index Investment and Financialization of Commodities, „Financial Analyst Journal”, Vol. 68(6), s. 54–74.
Zobacz w Google Scholar

Timofiejuk I. (2001), Redivivus Marks. Czy koło historii zatoczyło pełny obrót, „Ekonomia. Rynek, Gospodarka, Społeczeństwo”, nr 4 s. 39–53.
Zobacz w Google Scholar

Tobin J. (1984), On the Efficiency of the Financial System, „Lloyds Bank Review”, July, s. 1 –15.
Zobacz w Google Scholar

Tomaskovic-Devey D. (2015), Beware Financialization, Attractive and Dangerous, But Mostly Dangerous, „Teorija in Praksa”, No. 52(3), s. 382–393.
Zobacz w Google Scholar

Tomaszewski J. (2012), Inwestycje w indeksy rynków towarowych a poziom cen i ryzyka na rynkach towarowych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio H., Vol. XLVI(1), s. 395–404.
Zobacz w Google Scholar

Tomaszewski J. (2015), Finansjalizacja a zmiany strukturalne na rynku towarów rolnych w pierwszych latach XXI wieku, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H”, Vol. XLIX(4), s. 601–610.
Zobacz w Google Scholar

Tomaszewski J. (2016), Finansjalizacja rynku towarowego a regulacja rynku towarowych instrumentów pochodnych Unii Europejskiej, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 1(79), s. 137–147.
Zobacz w Google Scholar

Toporowski J. (2000), The End of Finance: The Theory of Capital Market Inflation, Financial Derivatives, and Pension Fund Capitalism, Routledge, London.
Zobacz w Google Scholar

Tori D., Onaran Ö. (2018), The Effects of Financialization on Investment: Evidence from Firm–level Data for the UK, „Cambridge Journal of Economics”, Vol. 42(5), s. 1393–1416.
Zobacz w Google Scholar

Tridico P., Pariboni R. (2018), Inequality, Financialization and Economic Decline, „Journal of Post Keynesian Economics”, Vol. 41(2), s. 236–259.
Zobacz w Google Scholar

Turbeville W. (2013), Financialization and a New Paradigm for Financial Markets, https://www.demos.org/sites/default/files/publications/Tuberville.pdf [dostęp 4.11.2018].
Zobacz w Google Scholar

Turner A. (2016), Between Debt and the Devil. Money, Credit and Fixing Global Finance, Princeton University Press, Princeton.
Zobacz w Google Scholar

Urban D. (2017), Państwowe fundusze majątkowe. Pomiędzy krajowa gospodarką a globalnymi rynkami finansowymi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Van der Zon H. (2016), Globalized Finance and Varieties of Capitalism, Palgrave Macmillan, Houndmills, Basingstoke.
Zobacz w Google Scholar

Van der Zwan N. (2014), Making Sense of Financialization, „Socio-Economic Review”, Vol. 12(1), s. 99–129.
Zobacz w Google Scholar

Varoufakis J. (2017), Talking to My Daughter About the Economy. A Brief History of Capitalism, The Bodley Head, London.
Zobacz w Google Scholar

Vasudevan R. (2009), From the Gold Standard to the Floating Dollar Standard: An Appraisal in the Light of Marx’s Theory of Money, „Review of Radical Political Economics”, Vol. 41(4), s. 473–491.
Zobacz w Google Scholar

Vercelli A. (2013), Financialisation in a Long-run Perspective: An Evolutionary Approach, „International Journal of Political Economy”, Vol. 42(2), s. 19–46.
Zobacz w Google Scholar

Vercelli A. (2017), Crisis and Sustainability. The Delusion of Free Markets, Palgrave Macmillan.
Zobacz w Google Scholar

von Weizsäcker E., Wijkman A. (2018), Come On! Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet. A Report to the Club of Rome, Springer Nature, New York.
Zobacz w Google Scholar

Waine B. (2006), Ownership and Security: Individualized Pensions and Pension Policy in the United Kingdom and the United States, „Competition and Change”, No. 10, s. 321–337.
Zobacz w Google Scholar

Waliszewski K. (2016), Financialization of the Economy and the Need for Personal Finance Advisory Servives, „Financial Internet Quarterly e-Finance”, Vol. 12(2), s. 13–23.
Zobacz w Google Scholar

Whalen Ch. (2017), Understanding Financialization: Standing on the Shoulders of Minsky, „Financial Internet Quarterly e-Finance”, Vol. 13(3), s. 45–61.
Zobacz w Google Scholar

Williams K. (2000), From Shareholder Value to Present-day Capitalism, „Economy and Society”, Vol. 29(1), s. 1–12.
Zobacz w Google Scholar

Wisman J. (2013), Wage Stagnation, Rising Inequality and the Financial Crisis of 2008, „Cambridge Journal of Economics, Vol. 37(4), s. 921–945.
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewski P. (2018), Państwowe fundusze majątkowe jako globalny inwestor alternatywny, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Woo H. (2017), Growth Without Inequality. Reinventing Capitalism, Routledge, New York.
Zobacz w Google Scholar

Wrzesiński M. (2014), Finansjalizacja gospodarki – fakty czy mity?, [w:] J. Ostaszewski, E. Kosycarz (red.), Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Xie F., Li A., Zhu A. (2013), Marxist Crisis Theory and the Rate of Profit In the U.S. Economy during 1975–2008, „Economic and Political Studies”, Vol. 1(1), s. 44–78.
Zobacz w Google Scholar

Zaremba A. (2014), Wykorzystanie surowców do dywersyfikacji portfela wobec zjawiska finansjalizacji, „Studia Ekonomiczne”, nr 2(LXXXI), s. 243–263.
Zobacz w Google Scholar

Zingales L. (2015), Presidential Address: Does Finance Benefit Society?, „The Journal of Finance”, August, Vol. LXX(4), s. 1327–1363.
Zobacz w Google Scholar

Żelazny J. (2016), Financialization and Commodity Market Stability, „Financial Internet Quarterly e-Finance”, Vol. 12(4), s. 33–42.
Zobacz w Google Scholar

Zinowiew A. (1996), Post-komunisticzeskaja Rossija, Wydawnictwo Respublika, Moskwa.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

6 marca 2020

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-743-2

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-744-9

Inne prace tego samego autora