Inwestorzy instytucjonalni w nadzorze korporacyjnym nad spółkami publicznymi w Polsce

Autorzy

Łukasz Błoch
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Finansów, Katedra Finansów Korporacji
Agnieszka Czajkowska
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Finansów, Katedra Finansów Korporacji
https://orcid.org/0000-0002-7445-887X
Marlena Grzelczak
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Finansów, Katedra Finansów Korporacji
https://orcid.org/0000-0002-3653-3920
Radosław Pastusiak
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Finansów, Katedra Finansów Korporacji
https://orcid.org/0000-0003-4878-2008

Słowa kluczowe:

corporate governance, spółka portfelowa, spółki publiczne, common law, rynki finansowe

Streszczenie

Corporate governance stanowi istotny nurt ekonomii instytucjonalnej, która ma na celu podniesienie efektywności przedsiębiorstw i pozyskanie zaufania inwestorów. W wyniku zmian w strukturze akcjonariatu współczesnych korporacji maleje znaczenie inwestorów indywidualnych, a ich miejsce zastępują inwestorzy instytucjonalni, w szczególności instytucje finansowe. Monografia określa miejsce inwestorów instytucjonalnych w nadzorze korporacyjnym nad polskimi spółkami publicznymi, w których instytucje te mają swoje udziały. Zaprezentowano zestaw narzędzi dostępnych dla inwestorów instytucjonalnych, które mogą zostać przez nich wykorzystane w sprawowaniu lepszego nadzoru nad udziałami w spółkach portfelowych. Udzielono odpowiedzi na pytanie, czy inwestorzy korzystają z dostępnych im narzędzi i decydują się na podejmowanie prób ewentualnej restrukturyzacji spółki portfelowej, czy zamiast tego wybierają w takiej sytuacji wyjście z inwestycji poprzez sprzedaż akcji danej spółki, pozostawiając kwestie nadzoru i podejmowania ewentualnych działań naprawczych pozostałym udziałowcom. W monografii określono udział inwestorów instytucjonalnych w procesach i mechanizmach nadzoru korporacyjnego nad polskimi spółkami publicznymi ze wskazaniem na rozbieżność pomiędzy udziałem instytucji w tworzeniu ram ładu korporacyjnego a rzeczywistym stosowaniem jego wytycznych w praktyce nadzoru nad polskimi spółkami publicznymi.

Książka adresowana jest m.in. do pracowników naukowych uczelni ekonomicznych zajmujących się problematyką funkcjonowania rynków finansowych, finansów korporacyjnych, zarządzania spółkami kapitałowymi, przedstawicieli wyższych szczebli korporacji, słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu zarządzania finansami spółek kapitałowych oraz nadzoru instytucjonalnego nad rynkiem kapitałowym, a także do studentów, w szczególności kierunków finansowych i zarządzania, zainteresowanych corporate governance.

Bibliografia

Abbink, J.B., Alternative Assets and Strategic Allocations: Rethinking the Institutional Approach, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken 2010.
Zobacz w Google Scholar

Al-Kaber, M., Rynki finansowe i instytucje, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2004.
Zobacz w Google Scholar

Allen, D., Fundamentals of Investor Relations, [w:] The New Investor Relations Expert Perspectives on the State of the Art, B.M. Cole (red.), Bloomberg Press, Princeton 2004.
Zobacz w Google Scholar

Aluchna, M., Struktura własności a nadzór korporacyjny, [w:] Ład korporacyjny, D. Dobija, I. Koładkiewicz (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Barker, R.M., Corporate Governance, Competition, and Political Parties: Explaining Corporate Governance Change in Europe, Oxford University Press, Oxford 2010.
Zobacz w Google Scholar

Baums, T., Buxbaum, R.M., Hopt, K.J., Institutional Investors and Corporate Governance, Walter de Gruyter & co, Berlin 1993.
Zobacz w Google Scholar

Berle, A., Means, G., The Modern Corporation and Private Property, Macmillan Co., New York 1932.
Zobacz w Google Scholar

Bielecki, A., Nadzór korporacyjny w spółkach giełdowych, [w:] Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa, H. Król (red.), nr 6, Wydawnictwo Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Bielecki, A., Rola inwestorów instytucjonalnych w monitorowaniu spółek, [w:] Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego, S. Rudolf (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
Zobacz w Google Scholar

Bloch, E., Inside Investment Banking: Second Edition, Beard Books, Washington 2005.
Zobacz w Google Scholar

Błoch, Ł., Pac-Man Defense jako forma obrony spółki przed wrogim przejęciem, [w:] Polityka ekonomiczna, J. Sokołowski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
Zobacz w Google Scholar

Błoch, Ł., Trujące pigułki (poison pills) jako narzędzia obrony spółki przed wrogim przejęciem, [w:] Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, P. Urbanek (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010. Bojańczyk, M., Managers and Owners on the Capital Market. Crisis In Company Management. Warsaw School of Economics, Warsaw 2010.
Zobacz w Google Scholar

Borkowska, B., Ramy instytucjonalne a corporate governance, [w:] Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, P. Urbanek (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
Zobacz w Google Scholar

Borowiecki, R., Jaki A., Misiołek K., Rojek T. (red.), Nadzór korporacyjny w procesie kreowania wartości i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo ABRYS, Kraków 2005.
Zobacz w Google Scholar

Carlsson, R.H., Strategic Corporate Governance in the New Economy, John Wiley & Sons, LTD, Chichester 2001.
Zobacz w Google Scholar

Colley Jr., J.L., Ład korporacyjny, Wydawnictwo K.E. LIBER, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Davis, E.P., Steil, B., Institutional Investors, The MIT Press, Cambridge 2001.
Zobacz w Google Scholar

DePamphilis, D.M., Mergers, Acquisitions, and Other Restructuring Activities, Elsevier/Academic Press, London 2008.
Zobacz w Google Scholar

Developing Government Bond Markets: A Handbook, Wydawnictwo Banku Światowego, Washington 2001.
Zobacz w Google Scholar

Dębski, W., Rynek finansowy i jego mechanizmy – podstawy teorii i praktyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Dhanji, F., Milanović, B., Privatization in Eastern and Central Europe: Objectives, Constraints, and Models of Divestiture, Wydawnictwo Banku Światowego, Washington 1991.
Zobacz w Google Scholar

DiPiazza Jr., S.A., Eccles, R.G., Building Public Trust: The Future of Corporate Reportings, John Wiley & Sons, Inc., New Jork 2002.
Zobacz w Google Scholar

Dreyer, J.S., Aktywizm inwestorów instytucjonalnych w systemie rynkocentrycznym, [w:] Nadzór korporacyjny, K.A. Lis, H. Sterniczuk (red.), Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
Zobacz w Google Scholar

Duda-Piechaczek, E., Fundusze inwestycyjne w praktyce, Wydawnictwo Złote Myśli, Gliwice 2008.
Zobacz w Google Scholar

Dyl, M., Fundusze inwestycyjne. Zasady funkcjonowania, Wydawnictwo KiK Konieczny i Kruszewski, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Dziawgo, D., Relacje inwestorskie. Ewolucja – funkcjonowanie wyzwania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Fabozzi, F.J., Institutional Investment Management: Equity and Bond Portfolio Strategies and Applications, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey 2009.
Zobacz w Google Scholar

Fleming, A., Bokros, L., Votava C. (red.), Financial Transition in Europe and Central Asia: challenges of the New Decade, Wydawnictwo Banku Światowego, Washington 2001.
Zobacz w Google Scholar

Gatnar, E., Walesiak, M. (red.), Analiza danych jakościowych i symbolicznych z wykorzystaniem programu R, C.H. Beck, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Gaughan, P.A., Mergers, Acquisitions, and Corporate Restructurings, John Wiley & Sons, New Jersey 2007.
Zobacz w Google Scholar

Golding, T., The City: Inside the Great Expectation Machine, Pearson Education Limited, London 2003.
Zobacz w Google Scholar

Gonnard, E., Kim, E.J., Ynesta, I., Recent Trends in Institutional Investors Statistics, Wydawnictwo OECD, 2008.
Zobacz w Google Scholar

Hart, O., Firms, Contracts, and Financial Structure, Oxford University Press, London 1995.
Zobacz w Google Scholar

Hawley, J.P., Kamath, S.J., Williams, A.T. (red.), Corporate Governance Failures. The Role of Institutional Investors in the Global Financial Crisis, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2011.
Zobacz w Google Scholar

Hirschey, M., John, K., Makhija, A.K., Corporate Governance And Firm Performance, Wydawnictwo JAI Press, Bingley 2009.
Zobacz w Google Scholar

Jeszeck, Ch., 401 (K) Plans: Certain Investment Options and Practices That May Restrict Withdrawals Not Widely Understood, United States Government Accountability Office, Washington 2011.
Zobacz w Google Scholar

Jeżak, J., Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, C.H. Beck, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Kennelly, J.J., Institutional Ownership and Multinational Firms: Relationships to Social and Environmental Performance, Garland Publishing, Inc., New York 2000.
Zobacz w Google Scholar

Kochard, L.E., Rittereiser, C.M., Foundation and Endowment Investing, John Wiley & Sons, Hoboken 2008.
Zobacz w Google Scholar

Koładkiewicz, I., Rola akcjonariuszy instytucjonalnych w sprawowaniu nadzoru, [w:] Strategiczne obszary nadzoru korporacyjnego zewnętrznego i wewnętrznego, S. Rudolf (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
Zobacz w Google Scholar

Kropiwnicki, J., Fundusze inwestycyjne. Prawna ochrona interesu uczestników, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Kulesza, T., Nadzór korporacyjny a zarządzanie spółką kapitałową, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Lis, K.A., Sterniczuk, H., Nadzór korporacyjny, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
Zobacz w Google Scholar

Marnet, O., Behaviour and Rationality in Corporate Governance, Routledge, New York 2008.
Zobacz w Google Scholar

Martin, R., Casson, P.D., Nisar, T.M., Investor Engagement: Investors and Management Practice under Shareholder Value, Oxford University Press, Oxford 2007.
Zobacz w Google Scholar

Mendel, T., Ignyś, A., Współczesne koncepcje nadzoru korporacyjnego, [w:] Strategiczne obszary nadzoru korporacyjnego zewnętrznego i wewnętrznego, S. Rudolf (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
Zobacz w Google Scholar

Mesjasz, Cz., Ład (nadzór) korporacyjny. Geneza, definicje i podstawowe problemy, [w:] Ład korporacyjny, D. Dobija, I. Koładkiewicz (red.), Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Mesjasz, Cz., Teorie nadzoru korporacyjnego, [w:] Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego, S. Rudolf (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
Zobacz w Google Scholar

Miklaszewska, E. (red.), Bank na rynku finansowym. Problemy skali, efektywności i nadzoru, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Nawojczyk, M., Przewodnik po statystyce dla socjologów, Wydawnictwo Predictive Solutions, SPSS, Kraków 2010.
Zobacz w Google Scholar

Noel, M., Kantur, Z., Rutledge, S., Krasnov, Y., Development of Capital Markets and Institutional Investors in Russia: Recent Achievements and Policy Challenges Ahead, Wydawnictwo Banku Światowego, 2006.
Zobacz w Google Scholar

Oplustil, K., Instrumenty nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w spółce akcyjnej, C.H. Beck, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Osińska, M., Wpływ otwartych funduszy emerytalnych na rynek akcji w Polsce. Analiza zdarzeń, [w:] Rynki finansowe, H. Mamcarz (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006.
Zobacz w Google Scholar

Postrach, K., Teoria agencji a teoria stewarda w nadzorze korporacyjnym, [w:] Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, P. Urbanek (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
Zobacz w Google Scholar

Rapaport, A., Wartość dla akcjonariuszy: poradnik menedżera i inwestora, Wydawnictwo Wig-Press, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Rudolf, S., Kierunki ewolucji głównych systemów nadzoru korporacyjnego, [w:] Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego, M. Jerzemowska, (red.), „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”, nr 2/1, Sopot 2011.
Zobacz w Google Scholar

Scott, M.C., Achieving Fair Value: How Companies Can Better Manage Their Relationships with Investors, John Wiley & Sons, Ltd., Chichester 2005.
Zobacz w Google Scholar

Sharpe, W.F., Investments, Prentice Hall International, London 1995.
Zobacz w Google Scholar

Siudek, T., Wybrane zagadnienia z finansów, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2006. Sławiński, A., Rynki finansowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Słomka-Gołębiowska, A., Corporate Governance. Banki na straży efektywności przedsiębiorstw, CeDeWu.pl, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Smith, A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 2, PWN, Warszawa 1954.
Zobacz w Google Scholar

Solarz, J.K., Metodologia badania złożonych układów organizacyjnych. Perspektywa Corporate Governence, Materiały powielane, 1997, cyt. za: R. Borowiecki, A. Jaki, K. Misiołek, T. Rojek (red.), Nadzór korporacyjny w procesie kreowania wartości i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo ABRYS, Kraków 2005.
Zobacz w Google Scholar

Solomon, J., Corporate Governance and Accountability, John Wiley & Sons, Chichester 2007.
Zobacz w Google Scholar

Starzyńska, W., Statystyka praktyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Suchecka, J., Metody statystyczne. Zarys teorii i zadania, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Szymański, M., Nogalski, B., Obrona przed wrogim przejęciem. Jak ochronić swój biznes, Wolters Kluwer, Warszawa. 2011
Zobacz w Google Scholar

Śliwa, J., Podstawy finansów, Wydawnictwo Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łodź–Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Waśniewski, K.A., Decyzje inwestycyjne współczesnej korporacji – dylematy racjonalności, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2011.
Zobacz w Google Scholar

Webel, B., Financial Regulatory Reform and the 111th, Congressional Research Service, 2010.
Zobacz w Google Scholar

Zabielski, K., Finanse międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Zalega, K., Systemy corporate governance a efektywność zarządzania spółką kapitałową, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Zaleska M. (red.), Współczesna bankowość, t. 1, Difin, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Alves, C.F., Vicente, E.F.R., Does the Latin Corporate Governance Model Perform Worse than Others in Preventing Earnings Management? „Faculdade de Economia da Universidade do Porto Working Papers” February 2012, Vol. 447.
Zobacz w Google Scholar

Bainbridge, S.M., Shareholder Activism and Institutional Investors, UCLA School of Law, „Law-Econ Research Paper” September 2005, No. 05–20.
Zobacz w Google Scholar

Bebchuk, L.A., Cohen, A., Wang, Ch.C.Y., Golden Parachutes and the Wealth of Shareholders, „Journal of Corporate Finance” April 2014, Vol. 25.
Zobacz w Google Scholar

Benartzi, S., Thaler, R.H., Myopic Loss Aversion and the Equity Premium Puzzle, „NBER Working Paper Series” May 1993, Working Paper No. 436.
Zobacz w Google Scholar

Bierzanek, R., „Miękkie” prawo międzynarodowe, „Sprawy Międzynarodowe” 1987, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Błoch, Ł., Golden Parachute as a Component of the Salary of Presidents of the Management Boards, „Theory of management 3” 2011.
Zobacz w Google Scholar

Bothe, M., Legal and Non Legal Norms: A Meaningful Distinction in International Relations, „Netherlands Yearbook of International Law” 1980.
Zobacz w Google Scholar

Brickley, J.A., Lease, R.C., Smith, C.W., Ownership Structure and Voting on Antitakeover Amendments, „Journal of Financial Economics” January–March 1988, No. 20.
Zobacz w Google Scholar

Camara, K.A.D., Classifying Institutional Investors, „Social Science Research Network” August 2004.
Zobacz w Google Scholar

Donaldson, L., The ethereal hand: Organizational Economics and Management Theory, „Academy of Management Reviev” 1990, Vol. 15, No. 3.
Zobacz w Google Scholar

Eisenhardt, K.M., Agency Theory: An Assessment and Review, „The Academy of Management Review” January 1989, Vol. 14, No. 1.
Zobacz w Google Scholar

Enriques, L., Volpin, P., Reformy corporate governance w Europie kontynentalnej, „Czasopismo HUK” 2007, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Faccio, M., Lasfer, M., Do Occupational Pension Funds Monitor Companies in Which They Hold Large Stakes?, „Journal of Corporate Finance” March 2000, Vol. 6, No. 1.
Zobacz w Google Scholar

Fama, E.F., Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, „Journal of Finance” 1970, No. 25(2).
Zobacz w Google Scholar

Fama, E.F., Jensen, M.C., Separation of Ownership and Control, „Journal of Law and Economics” June 1983, Vol. XXVI.
Zobacz w Google Scholar

Farrar, J.H., A Brief Thematic History of Corporate Governance, „Bond Law Review” 12 January 1999, No. 11(2).
Zobacz w Google Scholar

Franks, J., Mayer, C., Wagner, H.F., The Origins of the German Corporation – Finance, Ownership and Control, „Review of Finance” 2006, Vol. 10.
Zobacz w Google Scholar

Gad, J., Sprawozdawczość biznesowa wobec założeń teorii agencji, „Zarządzanie i Finanse” 2013, Vol. 11, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Gillan, S., Starks, L.T., Corporate Governance, Corporate Ownership, and the Role of Institutional Investors: A Global Perspective, „Weinberg Center for Corporate Governance Working Paper” August 2003, No. 2003-01.
Zobacz w Google Scholar

Hung, H., A typology of the theories of the roles of governing boards, “Corporate Governance. An International Review” 1998, Vol. 6, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Jensen, M.C., Meckling, W.H., Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, „Journal of Financial Economics” October 1976, Vol. 3, No. 4.
Zobacz w Google Scholar

Jin, L., Capital Gain Tax Overhang and Price Pressure, „AFA 2005 Philadelphia Meetings” 2004, June 2.
Zobacz w Google Scholar

Krzysztofek, A., Teoretyczne aspekty funkcjonowania nadzoru korporacyjnego, „Zarządzanie i Finanse. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” 2012, nr 4/1.
Zobacz w Google Scholar

La Porta, R., Lopez-de-Silane, F., Shleifer, A., Vishny, R., Investor Protection and Corporate Governance, „Journal of Financial Economics” 2000, No. 58.
Zobacz w Google Scholar

Lülje, T., Menkhoff, L., Risk Management, Rational Herding and Institutional Investors: A Macro View, „Leibniz Universität Discussion Paper” 2003, No. 285.
Zobacz w Google Scholar

Manne, H.M., Mergers and the Market for Corporate Control, „Journal of Political Economy” 1965, Vol. 73, No. 2.
Zobacz w Google Scholar

Maurer, R., Institutional Investors in Germany: Insurance Companies and Investment Funds, Center for Financial Studies an der Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main, „CFS Working Paper” 05 June 2003.
Zobacz w Google Scholar

Mesjasz, Cz., „Corporate governance”. Nadzór nad przedsiębiorstwem czy „władanie korporacyjne”, „Przegląd Organizacji” 1998, nr 11.
Zobacz w Google Scholar

Monks, R., What Will be the Impact of Active Shareholders: A Practical Recipe for Constructive Change, „Long Range Planning” January 1999, No. 32.
Zobacz w Google Scholar

Morck, R., Nakamura, M., Banks and corporate control in Japan, „Journal of Finance” February 1999, Vol. 54, Iss. 1.
Zobacz w Google Scholar

Oviatt, B.M., Agency and Transaction Cost Perspectives on the Manager-Shareholder Relationship: Incentives for Congruent Interests, „The Academy of Management Review” April 1998, Vol. 13, No. 2.
Zobacz w Google Scholar

Palmiter, A.R., Staying Public: Institutional Investors in U.S. Capital Markets, „Brooklyn Journal of International Law” 2009, Vol. 3.
Zobacz w Google Scholar

Payne, T.H., Millar, J.A., Glezen, G.W., Fiduciary Responsibility and Bank-firm Relationships: An Analysis of Shareholder Voting by Banks, „Journal of Corporate Finance” 1996, No. 3.
Zobacz w Google Scholar

Prosterman, R.L., Handstad, T., Legal Impediments to Effective Rural Land Relations in Eastern Europe and Central Asia. A Comparative Perspective, „World Bank Technical Paper” 1999, No. 436.
Zobacz w Google Scholar

Ryan, L.V. Schneider, M., Institutional Investor Power and Heterogeneity: Implications for Agency and Stakeholder Theories, „Sage Journals, Business Society” December 2003, Vol. 42, No. 4.
Zobacz w Google Scholar

Samborski, A., Nadzór Korporacyjny w Kontekście Globalizacji, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2012, nr 267.
Zobacz w Google Scholar

Shleifer, A., Vishny, R., A., Survey on Corporate Governance, „Journal of Finance” 1998, No. 52.
Zobacz w Google Scholar

Urbanek, P., Rynek kontroli nad korporacją w warunkach zamkniętego modelu kontroli (na przykładzie polskich spółek publicznych), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, „Zeszyty Naukowe” 2011, nr 9.
Zobacz w Google Scholar

Urbanek, P., Struktura własności i kontroli w polskich spółkach publicznych w warunkach kryzysu gospodarczego, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” 2009, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Urbanek, P., Zmiany akcjonariatu a rotacja członków zarządu na przykładzie polskich spółek publicznych, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2014, Vol. 166.
Zobacz w Google Scholar

Van Nuys, K., Corporate Governance through the Proxy Process: Evidence from the 1989 Honeywell Proxy Solicitation, „Journal of Financial Economics” 1993, No. 34(1), August.
Zobacz w Google Scholar

Vittas, D., Institutional Investors and Securities Markets: Which Comes First?, Wydawnictwo Banku Światowego, artykuł z konferencji ABCD LAC 28–30 czerwca 1998 roku w San Salvador, 1998.
Zobacz w Google Scholar

Wierzbicka, A., Rola inwestorów w rozwoju nadzoru korporacyjnego, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 263.
Zobacz w Google Scholar

Zalega, K., Wpływ nadzoru bankowego na sektor bankowy w świetle najnowszych badań, „Bank i Kredyt” październik 2003.
Zobacz w Google Scholar

Code on the Responsibilities of Institutional Investors, The Institutional Shareholders’ Committee, 2009, http://institutionalshareholderscommittee.org.uk/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/ISCCode161109.pdf [dostęp: 06.10.2016].
Zobacz w Google Scholar

The Cadbury Report – The final report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance, http://www.icaew.com/~/media/Files/Library/subjects/corporate%20governance/financial%20aspects%20of%20corporate%20governance.pdf [dostęp: 06.10.2016].
Zobacz w Google Scholar

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016, https://static.gpw.pl/pub/files/PDF/RG/DPSN2016 GPW.pdf [dostęp: 06.10.2016].
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:390:0038:0038:PL:PDF [dostęp: 06.10.2016].
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa2006/43/WEParlamentuEuropejskiegoiRadyzdnia17maja2006r.wsprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/ EWG oraz uchylająca dyrektywę Rady 84/253/EWG, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:157:0087:0107:PL:PDF [dostęp: 06.10.2016].
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa 2006/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek, 83/349/EWG w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych, 86/635/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków i innych instytucji finansowych oraz 91/674/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zakładów ubezpieczeń, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServdo?uri=OJ:L:2006:224:0001:0007:PL:PDF [dostęp:06.10.2016].
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 200 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:184:0017:0024:PL:PDF, [dostęp: 06.10.2016].
Zobacz w Google Scholar

Institutional Investors. Statistical Yearbook 1992–2001, OECD, Paris 2003. International Federation of Accountants, Defining and Developing an Effective Code of Conduct, Exposure Draft, September 2006.
Zobacz w Google Scholar

Kodeks Dobrych Praktyk Inwestorów Instytucjonalnych, Warszawa 24 października 2006, http://www.odpowiedzialni.gpw.pl/pub/files/kodeks.pdf [dostęp: 06.10.2016].
Zobacz w Google Scholar

Stosowanie dobrych praktyk ładu korporacyjnego, Deloitte, https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_stosowanie_dobrych_praktyk_ladu%20korporacyjnego_FINAL.PDF [dostęp: 06.06.2017].
Zobacz w Google Scholar

UK Stewardship Code, http://www.frc.org.uk/Our-Work/Codes-Standards/Corporate-governance/UK-Stewardship-Code.aspx [dostęp: 06.10.2016].
Zobacz w Google Scholar

Uniform Securities Act (Last Revised or Amended in 2005), http://web.archive.org/web/20120719003919/http://www.law.upenn.edu/bll/archives/ulc/securities/2002final.htm [dostęp: 06.10.2016].
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000, nr 94, poz. 1037).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. 2006, nr 157, poz. 1119).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. 2004, nr 146, poz. 1546).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. 1997, nr 139, poz. 933).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. 1997, nr 139, poz. 934).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. 2005, nr 183, poz. 1537).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005, nr 183, poz. 1538).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005, nr 184, poz. 1539).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 2002, nr 72, poz. 665, z późn. zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz.U. 1993, nr 44, poz. 202).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. 2009, nr 77, poz. 649).
Zobacz w Google Scholar

Zalecenie Komisji z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:385:0055:0059:PL:PDF [dostęp: 06.10.2016].
Zobacz w Google Scholar

Zalecenie Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczące roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:052:0051:0063:PL:PDF [dostęp: 06.10.2016].
Zobacz w Google Scholar

Zalecenie Komisji uzupełniające zalecenia 2004/913/WE i 2005/162/WE w sprawie systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na rynku regulowanym, http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/directors-remun/directorspay_290409_pl.pdf [dostęp: 06.10.2016].
Zobacz w Google Scholar

Zasady nadzoru korporacyjnego OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris 2004.
Zobacz w Google Scholar

Zielona Księga, Unijne ramy ładu korporacyjnego, Komisja Europejska, Bruksela.
Zobacz w Google Scholar

Aggarwal, R., i inni, (2010), Does Governance Travel Around the World? Evidence from Institutional Investors, Charles A. Dice Center for Research in Financial Economics, Ohio, https://fisher.osu.edu/supplements/10/9860/200908.pdf [dostęp: 06.10.2016].
Zobacz w Google Scholar

Akademia Prasy Lokalnej, Definicja mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Warszawa, listopad 2004, http://web.archive.org/web/20120131093559/; http:// www.aplszkolenia.pl/definicja_msp.pdf [dostęp: 06.10.2016].
Zobacz w Google Scholar

Bitner, M., Narodowe Fundusze Inwestycyjne – epilog po 20 latach, Wealth Solutions, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Narodowe-Fundusze-Inwestycyjne-epilog-po-20-latach-2483607.html [dostęp: 06.10.2016].
Zobacz w Google Scholar

Bottazzi, L., Da Rin, M., Hellmann, T., What Role of Legal Systems in Financial Intermediation? Theory and Evidence, http://web.archive.org/web/20100717041435/http://www.afajof.org/pdfs/2005program/UPDF/P513_Corporate_Governance.pdf [dostęp: 06.10.2016].
Zobacz w Google Scholar

Certus Capital, Subemisja inwestycyjna, http://www.certuscapital.pl/slownik/Subemisja-inwestycyjna [dostęp: 06.10.2016].
Zobacz w Google Scholar

Financial Times Lexicon, Institutional Investor, http://lexicon.ft.com/Term?term=institutional-investor [dostęp: 06.10.2016].
Zobacz w Google Scholar

Formularz skargi na spółkę publiczną dostępny na stronie KNF, https://www.knf.gov.pl/dane_wspolne/Serwis_konsumenta/pomoc/skarga_na_spolke_publiczna.jsp [dostęp: 06.10.2016].
Zobacz w Google Scholar

Forum Odpowiedzialnego Biznesu, http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl [dostęp: 06.10.2016].
Zobacz w Google Scholar

Fox, E., Introduction To Institutional Investing, „Investopedia” 1 August 2011, http://www.investopedia.com/articles/financial-theory/11/introduction-institutional-investing.asp#axzz1pJqH0ZYm [dostęp: 06.10.2016].
Zobacz w Google Scholar

Fundusze hedgingowe kuszą inwestorów, „Bankier.pl”, 15 kwietnia 2007, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Fundusze-hedgingowe-kusza-inwestorow-1600559. html [dostęp: 06.10.2016].
Zobacz w Google Scholar

Fundusze hedgingowe, http://www.skarbiec.biz/inwestycyjne-fundusze/hedgingowe.htm [dostęp: 06.10.2016].
Zobacz w Google Scholar

Fundusze Venture Capital i Private Equity cenią Polskę, „Egospodarka” 9 września 2013, http://www.egospodarka.pl/98664,Fundusze-Venture-Capital-i-Private-Equity-cenia-Polske,1,39,1.html [dostęp: 06.10.2016].
Zobacz w Google Scholar

Gadomski, W., Inwestorzy, gracze, piraci, „Gazeta.pl Gospodarka” 12 października 2007, http://web.archive.org/web/20081011063223/; http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,85710,4572454.html [dostęp: 06.10.2016].
Zobacz w Google Scholar

Gregoriou, A., Lecture 9 Institutional Investors, „The Economics Network”, http://www.economicsnetwork.ac.uk/sites/default/files/Kent%20Matthews/Lecture%209%20Institutional%20Investors.pdf [dostęp: 06.10.2016].
Zobacz w Google Scholar

Horodyska, B., Keiretsu – japoński model biznesowy a innowacje, „Portal Innowacji”, http://web.archive.org/web/20130606102933/; http://www.pi.gov.pl/Polityka/chapter_95759.asp [dostęp: 06.10.2016].
Zobacz w Google Scholar

ICGN, Statement of Principles on Institutional Shareholder Responsibilities, International Corporate Governance Network, London 2007, http://www.icgn.org/files/icgn_main/pdfs/best_practice/inst_share_responsibilities/2007_principles_on_institutional_shareholder_responsibilities.pdf [dostęp: 06.10.2016].
Zobacz w Google Scholar

ICGN, Statement on Global Corporate Governance Principles – Revised 2009, http://www.icgn.org/files/icgn_main/pdfs/best_practice/global_principles/icgn_global_corporate_governance_principles-_revised_2009.pdf [dostęp: 06.10.2016].
Zobacz w Google Scholar

Internal Revenue Service, Public Charities, http://www.irs.gov/charities/charitable/article/0,,id=137894,00.html [dostęp: 06.10.2016].
Zobacz w Google Scholar

Introduction To Institutional Investing, „Investopedia”, http://www.investopedia.com/articles/financial-theory/11/introduction-institutional-investing.asp [dostęp: 06.10.2016].
Zobacz w Google Scholar

Inwestor instytucjonalny, [w:] Słownik ekonomiczny, http://biznes.pwn.pl/index.php?module=haslo&id=3915260 [dostęp: 06.10.2016].
Zobacz w Google Scholar

Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, http://www.igte.com.pl [dostęp: 06.10.2016].
Zobacz w Google Scholar

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, http://www.izfa.pl/pl [dostęp: 06.10.2016].
Zobacz w Google Scholar

Janus, B., Co to jest private equity/venture capital?, „Biznesfirma.pl”, 1 lutego 2009, http://web.archive.org/web/20120420023025/http://www.biznesfi ma.pl/Co_ to_jest_private_equity_venture_capital_,13738.html [dostęp: 06.10.2016].
Zobacz w Google Scholar

Jara-Bertin, M., López-Iturriaga, F.J., López-de-Foronda, Ó., Does the Influence of Institutional Investors Depend on the Institutional Framework? An International Analysis, http://economia.ucsc.cl/wp-content/uploads/2011/10/Does-the-influence-of-institutional-investors-depend-on-the-institutional-framework-An-international-analysis.pdf [dostęp: 06.10.2016].
Zobacz w Google Scholar

Kozarzewski, P., Privatization and Corporate Governance in Poland: Problems and Trends, Warszawa 2006, http://www.case-research.eu/sites/default/files/publications/10761471_sa325_0.pdf [dostęp: 06.10.2016].
Zobacz w Google Scholar

Kozioł, L., Kontrakty menedżerskie w systemie nadzoru i zarządzania przedsiębiorstwem, http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/5.2.pdf [dostęp: 06.06.2016].
Zobacz w Google Scholar

Kunz, P.V., Swiss Corporate Governance – an Overview, http://web.archive.org/web/20140308021400/; http://www.iwr.unibe.ch/content/e7137/e7138/e8539/e8655/099-134KUNZ_ger.pdf [dostęp: 06.10.2016].
Zobacz w Google Scholar

Kurs giełdowy, Fundusze inwestycyjne, http://bossa.pl/index.jsp?layout=2&page=0&news_cat_id=248 [dostęp: 06.10.2016].
Zobacz w Google Scholar

La Porta, R., Lopez-de-Silane, F., Shleifer, A., Vishny, R., Law and Finance, National Bureau of Economic Research Working Paper 5661, Cambridge, July 1996, http://www.nber.org/papers/w5661.pdf [dostęp: 06.10.2016].
Zobacz w Google Scholar

La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., Corporate Ownership Around the World, http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/rafael.laporta/docs/publications/LaPorta%20PDF%20Papers-ALL/Corp%20Ownership.pdf [dostęp: 06.10.2016].
Zobacz w Google Scholar

López-Iturriaga, F.J. López-de-Foronda, Ó., Corporate Social Responsibility and Large Shareholders: An Analysis of European Firms, http://www.efmaefm.org/0EFMAMEETINGS/EFMA%20ANNUAL%20MEETINGS/2009-Milan/papers/Corporate%20social%20responsability%20and%20large%20shareholders.pdf [dostęp: 06.10.2016].
Zobacz w Google Scholar

Lynott, W.J., Investors Need to Know Strategies to Minimize the Taxes on Their Portfolio, „Water Well Journal”, 1 June 2011, http://web.archive.org/web/20120218101148/http://waterwelljournal.org/2011/06/tax-sensitive-investing [dostęp: 06.10.2016].
Zobacz w Google Scholar

Management Commentary. A Framework for Presentation, http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Management-Commentary/Pages/Management-Commentary.aspx [dostęp: 06.10.2016].
Zobacz w Google Scholar

Ministerstwo Skarbu Państwa, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie opublikowała dziś prospekt emisyjny, 14 października 2010, http://web.archive.org/web/20101104103207/; http://msp.gov.pl/portal/pl/29/12681/Gielda_Papierow_Wartosciowych_w_Warszawie_opublikowala_dzis_prospekt_emisyjny.html [dostęp: 06.10.2016].
Zobacz w Google Scholar

Morel, D., Is your Management Aligned with Shareholders or Entrenched?, „Fusion Investing”, 20 April 2011, http://www.fusioninvesting.com/2011/04/is-your-management-aligned-with-shareholders-or-entrenched [dostęp: 06.10.2016].
Zobacz w Google Scholar

Nowa firma zarządzająca aktywami rozpoczyna działalność, http://wyborcza.biz, 23 czerwca 2010; http://wyborcza.biz/finanse/1,105684,8054700,Nowa_firma_zarzadzajaca_aktywami_rozpoczyna_dzialalnosc.html#ixzz2tbPtsfYB [dostęp: 06.10.2016].
Zobacz w Google Scholar

OECD, Institutional Investors and Governance in Selected OECD Countries, http://www.oecd.org/dataoecd/46/4/2506329.pdf [dostęp: 06.10.2016].
Zobacz w Google Scholar

Polska atrakcyjnym rynkiem dla funduszy private equity i venture capital, „Newseria”, 6 lutego 2015, https://inwestor.newseria.pl/newsy/polska-atrakcyjnym-rynkiem,p1487342506 [dostęp: 06.10.2016].
Zobacz w Google Scholar

Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych (PSIK), http://www.ppea.org.pl/new/slowniczek.php [dostęp: 06.10.2016].
Zobacz w Google Scholar

Rödl & Partner, Jakie obowiązki informacyjne ciążą na spółkach giełdowych?, http://www.roedl.com/pl/pl/warto_wiedziec/audyt_finansowy/jakie_obowiazki_informacyjne_ciaza_na_spolkach_gieldowych.html [dostęp:06.10.2016].
Zobacz w Google Scholar

Sławiński, A., Rola inwestorów instytucjonalnych, banków i funduszy arbitrażowych w rozwoju globalnego rynku finansowego, Referat na konferencję „Współczesne problemy finansów międzynarodowych” Kolegium Gospodarki Światowej SGH, 17 listopada 2006, http://www.nbp.pl/publikacje/wyklady/slawinski112006.pdf [dostęp: 06.10.2016].
Zobacz w Google Scholar

Koelner S.A., Spółka Godna Zaufania 2006, Koelner SA, 26 maja 2006, http://web.archive.org/web/20100813122443/; http://www.koelner.se/c?lang=pl&mod=company&c=1&p1=awards&p3=4 [dostęp: 06.10.2016].
Zobacz w Google Scholar

Sterniczuk, H., Nadzór, rozwój korporacji i satysfakcja interesariuszy, „Magazyn CEO”, kwiecień 2006, http://ceo.cxo.pl/artykuly/51529_0/Nadzor.rozwoj.korporacji.i.satysfakcja.interesariuszy.html [dostęp: 06.10.2016].
Zobacz w Google Scholar

Szomburg, J., Tamowicz, P., Dzierżanowski, M., Corporate governance dla rozwoju Polski, Wyjściowe tezy na inauguracyjne posiedzenie Polskiego Forum Corporate Governance, Gdańsk, 2001, http://www.law.uj.edu.pl/~kpg/images/stories/lad_korporac/cg%20dla%20rozwoju%20polski.pdf [dostęp: 06.10.2016].
Zobacz w Google Scholar

Ślepaczuk, R., Anomalie rynku kapitałowego w świetle hipotezy efektywności rynku, e-Finanse, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, http://www.skarbiec.biz/domy-maklerskie/efektywnosc.htm [dostęp: 06.10.2016].
Zobacz w Google Scholar

Tamowicz, P., Dzierżanowski, M., Własność i kontrola polskich korporacji. Ewolucja struktur własnościowo-kontrolnych, Wydawnictwo Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2002, http://www.nbportal.pl/library/pub_auto_B_0013/KAT_B4560.PDF [dostęp: 06.10.2016].
Zobacz w Google Scholar

Wirtualna Akademia Giełdowa, http://web.archive.org/web/20100209110449/http://sgi.gpw.com.pl/wyklady/wyklad_2/wpr02/11wpr02.htm [dostęp: 06.10.2016].
Zobacz w Google Scholar

Wu, X., Sercu, P., Chen, Ch.J.P., Keiretsu Membership, Firm Size, and Corporate Returns on Value and Cost, ssrn.com [dostęp: 06.10.2016].
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

19 stycznia 2021

Serie

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8220-235-9

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-236-6

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN Agent PR

ISBN Agent PR

ISBN-13 (15)

978-83-64462-49-8

Inne prace tego samego autora