Niepamięć i niedziałanie: Wojna i pojednanie w Sri Lance

Autorzy

Kala Dobosz
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii

Słowa kluczowe:

Sri Lanka, Tamilskie Tygrysy Wyzwolenia Eelamu, Tamilowie, Syngalezi, wojna w Sri Lance, Cejlon, Lankijczycy

Streszczenie

Autorka zarysowuje szereg kontekstów związanych z separatystyczną walką partyzantów z organizacji Tamilskie Tygrysy Wyzwolenia Eelamu, która doprowadziła do wojny domowej w Sri Lance trwającej od 1983 do 2009 roku. Wpisuje ją w zjawiska polityczno-społeczne związane z kolonializmem i globalizacją, poruszając problematykę kategoryzacji i ram, w jakich widziana jest historia Sri Lanki oraz jej, innych niż etniczne, konfliktów społecznych i politycznych. Historię walki Tamilskich Tygrysów prezentuje w kontekście równoległych walk toczonych w innych częściach kraju, ukazując kaskadowy charakter wojen i przemocy.

Książka zawiera chronologiczny opis rozwoju konfliktu – ostatecznie zamkniętego w ramach pojęciowych konfliktu etnicznego pomiędzy Tamilami i Syngalezami – oraz krytycznych punktów wcielanego po wojnie projektu pojednania. Autorka przygląda się, jak postrzegana jest w tym kontekście tamilska diaspora oraz jaki jest stosunek wobec wysuwanych przez nią wobec rządu oskarżeń o dokonanie ludobójstwa na tamilskiej mniejszości. Poruszane zagadnienia odnoszą się do kwestii wyłonionych z wywiadów przeprowadzonych przez autorkę w czasie jej badań w Holandii wśród osób z doświadczeniem uchodźczym oraz w Sri Lance, gdzie rozmawiała z pracownikami pozarządowych organizacji pomocowych i rozwojowych. Autorka wskazuje na nich jako na ważnych aktorów powojennego pejzażu. Prezentuje również szczególnie ważne uczestniczki procesu pojednania, jakimi są lankijskie kobiety. Oddaje także głos fizycznej przestrzeni, będącej świadkiem śmierci nie tylko żołnierzy obu walczących stron, ale też tysięcy cywilów, którzy znaleźli się pod koniec wojny w tzw. strefach bez ognia.

Bibliografia

Agbajobi D. (2010), The Role of Women in Conflict Resolution and Peacebuilding, [w:] R. Bowd, A. Chikwanha (red.), Understanding Africa’s contemporary conflicts. Origins, challenges and peace-building, Addis Abeba: African Human Security Initiative.
Zobacz w Google Scholar

Ananthavinayagan T.V. (2019), Sri Lanka, Human Rights and the United Nations. A Scrutiny into the International Human Rights Engagement with a Third World State, Singapore: Springer Nature.
Zobacz w Google Scholar

Anteby-Yemini L., Berthomière W. (2005), Diaspora: A Look Back on a Concept, Bulletin du Centre de recherche français à Jérusalem, Vol. 16, s. 262–270, [on-line:] http://journals.openedition.org/bcrfj/257 (dostęp: 12.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Aspinall E., Jeffrey R., Regan A. (red.) (2013), Diminishing Conflict in Asia and the Pacific: Why Some Subside and Others Don’t, London, New York: Routledge.
Zobacz w Google Scholar

Auerbach J., Castronovo R. (red.) (2013), The Oxford Handbook of Propaganda Studies, New York: Oxford University Press.
Zobacz w Google Scholar

Bachrach P., Baratz M. (1963), Decisions and Nondecisions: An Analytical Framework, The American Political Science Review, Vol. 57, No. 3, s. 632–642.
Zobacz w Google Scholar

Bachrach P., Baratz M.S. (1962), Two Faces of Power, The American Political Science Review, Vol. 56, Iss. 4, s. 947–952.
Zobacz w Google Scholar

Bandarage A. (2009), The Separatis Conflict in Sri Lanka. Terrorism, ethnicity, political economy, Lon-don, New York: Routledge.
Zobacz w Google Scholar

Biziouras N. (2014), The Political Economy of Ethnic Conflict in Sri Lanka: Economic Liberalization, Mobilizational Resources, and Ethnic Collective Action, London, New York: Routledge,.
Zobacz w Google Scholar

Braithwaite J., D’Costa B. (2016), Cascades Across An „Extremely Violent Society: Sri Lanka, „Ex-tremely Violent Societies”, Vol. 10, No. 1, s. 1–14.
Zobacz w Google Scholar

Brewer J. (2006), Memory, truth and victimhood in post-trauma societies, [w:] G. Delanty, K. Kumar (red.), The SAGE handbook of nations and nationalism, London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications.
Zobacz w Google Scholar

Brubaker R. (2015), Grounds for Difference, Cambridge, Massachusetts, London: Harvard University Press.
Zobacz w Google Scholar

Buckley-Zistel S. (2009), We are Pretending Peace: Local Memory and the Absence of Social Trans-formation and Reconciliation in Rwanda, [w:] P. Clark, Z. Kaufman (red.), After Genocide: Transitional Justice, Post-Conflict Reconstruction, and Reconciliation in Rwanda and Beyond, New York: Columbia University Press, s. 153–171.
Zobacz w Google Scholar

Cheran R. 2000, Changing Formations: Tamil Nationalism and National Liberation in Sri Lanka and the Diaspora, niepublikowana praca doktorska, Toronto: York University.
Zobacz w Google Scholar

Clavero B. (2008), Genocide Or Ethnocide, 1933–2007: How to Make, Unmake, and Remake Law with Words, Milano.
Zobacz w Google Scholar

Cohen R. (2008), Global Diasporas: An Introduction, London, New York: Routledge.
Zobacz w Google Scholar

Collins P., Czarna myśl feministyczna w macierzy dominacji, [w:] A. Jasińska-Kania, L. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski (red.), Współczesne teorie socjologiczne, Tom 2, Warszawa: Wydawnictwo Scholar.
Zobacz w Google Scholar

Coser L. (2009), Funkcje konfliktu społecznego, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
Zobacz w Google Scholar

Czyżewski M. (2010), Analiza ramowa, czyli „co tu się dzieje”, [w:] E. Goffman, Analiza ramowa, Kra-ków: Nomos, s. VII–XLVII.
Zobacz w Google Scholar

Demmers J. (2007), New wars and diasporas: suggestions for research and Policy, „Journal of Peace Conflict & Development”, Iss. 11, November 2007, [on-line:] http://www.brad.ac.uk/ssis/peace-conflict-and-development/issue-11/PCD-ISSUE-11-ARTICLE_-New-Wars-and-Diasporas_-Joell-Demmers.pdf (dostęp: 12.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

DeVotta N. (2003), Ethnolinguistic Nationalism and Ethnic, [w:] M.A. Brown, S. Ganguly (red.), Fighting Words: Language Policy and Ethnic Relations in Asia, Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
Zobacz w Google Scholar

DeVotta N. (2004), Blowback: Linguistic Nationalism, Institutional Decay, and Ethnic Conflict in Sri Lanka, Stanford: Stanford University Press.
Zobacz w Google Scholar

Domańska E. (2006), Historie niekonwencjonalne, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
Zobacz w Google Scholar

Entman R. (1993), Framing: Towards clarification of a fractured paradigm, „Journal of Communica-tion”, No. 43(4), s. 51–58.
Zobacz w Google Scholar

Fernandez J. (2011), Wywód za pomocą obrazów a doświadczenie powrotu do Całości, [w:] V. Tur-ner, E. Bruner (red.), Antropologia doświadczenia z epilogiem Clifforda Geertza, tłum. E. Klekot, A. Szurek, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Zobacz w Google Scholar

Gamburd M. (2014), Review of: Dhana Hughes, Violence, Torture and Memory in Sri Lanka: Life after Terror, and Gordon Weiss, The Cage: The Fight for Sri Lanka and the Last Days of the Tamil Tigers, Asian Ethnology, No. 73(1–2).
Zobacz w Google Scholar

Geiger W. (1912), The Mahavamsa or the Great Chronicle of Ceylon, London: Oxford University Press, Amen Corner, E.C.
Zobacz w Google Scholar

Goldhagen D. (2012), Wiek ludobójstwa, Kraków: Wydawnictwo Znak.
Zobacz w Google Scholar

Gombrich R.F. (2006), Theravada Buddhism: A Social History from Ancient Benares to Modern Co-lombo, London, New York: Routledge, s. 171–195.
Zobacz w Google Scholar

Hamber B. and van der Merwe H. (1998), What is this thing called reconciliation? Paper presented at the Goedgedacht forum, ‘After the Truth and Reconciliation Commission’, Cape Town, March 1998. [on-line:] https://brandonhamber.blogspot.com/1998/03/what-is-this-thing-called-reconciliation.html (dostęp: 12.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Harff B. (2003), No Lessons Learned from the Holocaust? Assessing Risks of Genocide and Political Mass Murder since 1955, The American Political Science Review, Vol. 97, No. 1, s. 57–73.
Zobacz w Google Scholar

Hinton A. (red.) (2001), Genocide: An Anthropological Reader, Oxford: Wiley-Blackwell.
Zobacz w Google Scholar

Hughes D. (2013), Violence, Torture and Memory in Sri Lanka: Life after Terror, Abingdon, Oxon: Routledge.
Zobacz w Google Scholar

Hyndman A., Amarasingham J. (2016), Touring “Terrorism”: Landscapes of Memory in Post-War Sri Lanka, „Geography Compass”, 2014, Vol. 8, No. 8, s. 560–575.
Zobacz w Google Scholar

Jacoby R. (1975), Social Amnesia: A Critique of Contemporary Psychology, New Brunswick, London: Transaction Publishers.
Zobacz w Google Scholar

Jaskułowski K. (2009), Nacjonalizm bez narodów. Nacjonalizm w koncepcjach anglosaskich nauk społecznych, Wrocław: Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
Zobacz w Google Scholar

Jayasundara-Smits S. (2011), Contemporary Sinhala-Buddhist Nationalism in Sri Lanka: The Rele-vance of a (Neo-) Marxist Interpretation, The Open Area Studies Journal, No. 4, s. 73–85.
Zobacz w Google Scholar

Joseph N. (2009), Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, Warszawa: Wydaw-nictwa Akademickie i Profesjonalne.
Zobacz w Google Scholar

Kapferer B. (1988), Legends of People, Myths of State: Violence, Intolerance, and Political Culture in Sri Lanka and Australia, Washington, London: Smithsonian Institution Press.
Zobacz w Google Scholar

Kappusamy C. (2009), Prabhakaran: The Story of his struggle for Eelam, Chennai, India: Oxygen Books.
Zobacz w Google Scholar

Kapralski S. (red.) (2010), Pamięć, przestrzeń, tożsamość, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scho-lar.
Zobacz w Google Scholar

Karstedt S. (2015), Does democracy matter? Comparative perspectives on violence and democratic institutions, European Journal of Criminology, Vol. 12, Iss. 4, s. 457–481.
Zobacz w Google Scholar

Kłodkowski P. (2017), Fenomen polityzacji buddyzmu w XXI wieku. Buddyzm jako narzędzie budo-wania ideowej tożsamości narodu w Birmie (Mjanma) i na Sri Lance oraz realizowania polityki zagra-nicznej w kontekście współzawodnictwa indyjsko-chińskiego w Azji, „Studia Religiologica”, t. 50, nr 1, s. 25–51.
Zobacz w Google Scholar

Kowalska B. (2013), Kobiety, rozwój, obywatelstwo w Haszymidzkim Królestwie Jordanii, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Zobacz w Google Scholar

LaCapra D. (1997), Lanzmann’s „Shoah”: „Here There Is No Why”, Critical Inquiry, No. 23(2), s. 231–269.
Zobacz w Google Scholar

Lanzmann C. (1990), Le lieu et la parole, [w:] M. Deguy, C. Lanzmann (red.), Au sujet de Shoah. Le film de Claude Lanzmann, Paris: Belin.
Zobacz w Google Scholar

Little A. (2011), Disjunctured narratives: rethinking reconciliation and conflict transformation, „Inter-national Political Science Review”, Vol. 33(1), s. 82–98.
Zobacz w Google Scholar

Lukes S. (2006), Władza w ujęciu radykalnym, [w:] A. Jasińska-Kania, L. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziół-kowski (red.) „Współczesne teorie socjologiczne”, t. 1, Warszawa: Wydawnictwo Scholar.
Zobacz w Google Scholar

Malalgoda (1970), Millenialism in Relation to Buddhism, „Comparative Studies in Society and Histo-ry”, Vol. 12, Iss. 4, s. 424–441.
Zobacz w Google Scholar

McGilvray D.B. (1993), The Presence of the Past: Chronicles, Politics, and Culture in Sinhala Life. By Steven Kemper, „The Journal of Asian Studies”, No. 52, s. 1057–1058, [on-line:] http://journals.cambridge.org/abstract_S0021911800036603 (dostęp: 12.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Meyer E. (2006), Labour circulation between Sri Lanka and South India in historical perspective, [w:] Claude Markovits, Jacques Pouchepadass, Sanjay Subrahmanyam (red.), Society and Circulation: Mobile People and Itinerant Cultures in South Asia, 1750–1950, New Delhi: Anthem Press.
Zobacz w Google Scholar

Mittal A. (2015), The Long Shadow of War. The Struggle for Justice in Postwar Sri Lanka, Oakland: Oakland Institute.
Zobacz w Google Scholar

Nijakowski L. (2018), Ludobójstwo. Historia i socjologia ludzkiej destrukcyjności, Warszawa: Wy-dawnictwo Iskry.
Zobacz w Google Scholar

Nora P. (2001), Czas pamięci, tłum. W. Dłuski, „Res Publica Nowa”, Lipiec, s. 37–43.
Zobacz w Google Scholar

Nordstrom C. (2004), Shadows of War: Violence, Power, and International Profiteering in the Twen-ty-First Century, Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.
Zobacz w Google Scholar

Nordstrom C. (2010), Women, economy, war, „International Review of the Red Cross”, Vol. 92, No. 877.
Zobacz w Google Scholar

Obeyesekere G. (1970), Religious Symbolism and Political Change in Ceylon, „Modern Ceylon Stud-ies”, No. 1, s. 43–63.
Zobacz w Google Scholar

Obeyesekere G. (2007), Apoteoza kapitana Cooka: Europejskie mitotwórstwo w rejonie Pacyfiku, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Zobacz w Google Scholar

Ondaatje M. (2004), Oczy Buddy, Warszawa: Prószyński i S-ka.
Zobacz w Google Scholar

Pietraś Z.-J. (2000), Decydowanie polityczne, Warszawa–Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Pomian K. (2006), Historia – nauka wobec pamięci, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Zobacz w Google Scholar

Pragasam N. (2012), ‘Tigers On The Mind’: An Interrogation of Conflict Diasporas and Long Distance Nationalism. A Study of the Sri Lankan Tamil Diaspora in London, rozprawa doktorska, London School of Economics and Political Science [on-line:] http://etheses.lse.ac.uk/460/1/Pragasam_Tigers%20On%20The%20Mind.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Prothero S. (1995), Henry Steel Olcott and „Protestant Buddhism”, „Journal of the American Acade-my of Religion”, Vol. 63, No. 2, s. 281–302.
Zobacz w Google Scholar

Raghavan M.D. (1967), Sin.hala Nat.um: Dances of the Sinhalese, Colombo: M.D. Gunasena.
Zobacz w Google Scholar

Ramsbotham O. (2011), Reconciliation, [w:] O. Ramsbotham, H. Miall, T. Woodhouse (red.), Con-temporary Conflict Resolution, Cambridge, Malden: Polity Press.
Zobacz w Google Scholar

Reeves P. (2013), The Encyclopedia of the Sri Lankan Diaspora, Singapore: Didier Millet.
Zobacz w Google Scholar

Rogers J.D. (1994), Post-Orientalism and the Interpretation of Premodern and Modern Political Identities: The Case of Sri Lanka, [w:] „The Journal of Asian Studies”, Vol. 53, No. 1, s. 10 –23.
Zobacz w Google Scholar

Ross R., Savada A. (1988), Sri Lanka: a country study, Washington: Federal Research Division, Library of Congress.
Zobacz w Google Scholar

Ruwanpura K. (2007), Awareness and Action: The Ethno-Gender dynamics of Sri Lankan NGOs, „Gender, Place and Culture: A Journal of Feminist Geography”, Vol. 14, No. 3, s. 317–333.
Zobacz w Google Scholar

Schaap A. (2008), Reconciliation as Ideology and Politics, „Constellations”, Vol. 15(2), s. 249–264.
Zobacz w Google Scholar

Sendyka R. (2013), Pryzma – zrozumieć nie-miejsce pamięci, [w:] D. Czaja (red.), Inne przestrzenie, inne miejsca. Mapy i terytoria, Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.
Zobacz w Google Scholar

Sivasupramaniam V. (2000), History Of The Tamil Diaspora, Tamil Electronic Library, [on-line:] www.murugan.org/Research/Sivasupramaniam (dostęp: 12.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Skąpska G. (2005), Restitutive Justice, Rule of Law, and Constitutional Dilemmas, [w:] A. Czarnota, M. Krygier, W. Sadurski (red.), Rethinking the Rule of Law After Communism, Budapest: Central Eu-ropean University Press.
Zobacz w Google Scholar

Smith D. (2006), Poznawanie społeczeństwa od wewnątrz: kobiecy punkt widzenia, [w:] A. Jasińska-Kania, L. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski (red.), Współczesne teorie socjologiczne, t. 2, Warsza-wa: Wydawnictwo Scholar.
Zobacz w Google Scholar

Snow D.A., Benford R.D. (1988), Ideology, Frame Resonance, and Participant Mobilization, „Interna-tional Social Movement Research” Vol. 1, Iss. 1, s. 197–217.
Zobacz w Google Scholar

Strathern M. (2005), Three lectures on the future of anthropology in Europe. Experiments in inter-disciplinarity, „Social Anthropology”, Vol. 13, Iss. 1, Cambridge University Press, s. 75–90.
Zobacz w Google Scholar

Tambiah S.J. (1986), Sri Lanka. Ethnic Fratricide and the Dismantling of Democracy, Chicago, Chicago: University of Chicago Press.
Zobacz w Google Scholar

Tambiah S.J. (1997), Leveling Crowds: Ethnonationalist Conflicts and Collective Violence in South Asia, Berkeley: University of California Press.
Zobacz w Google Scholar

Tambiah S.J. (2007), Magia, nauka, religia a zakres racjonalności, Kraków: Wydawnictwo Uniwersyte-tu Jagiellońskiego.
Zobacz w Google Scholar

Tekwani S. (2003), The Tamil diaspora, Tamil militancy, and the Internet, [w:] K.C. Ho, R. Kluver, K.C.C. Yang (red.), Asia.com: Asia encounters the Internet, New York: RoutledgeCurzon, s. 175–192.
Zobacz w Google Scholar

Trouillot M.-R. (1995), Silencing the Past: Power and the Production of History, Boston: Beacon Press.
Zobacz w Google Scholar

Vardeja (2005), Review: The Stakes in Reconciliation Andrew Schaap, Political Reconciliation, „Border-lands – e-journal”, Vol. 4, No. 3, [on-line:] http://www.borderlands.net.au/vol4no3_2005/verdeja_schaap.htm (dostęp: 12.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Venugopal R. (2018), Nationalism, Development and Ethnic Conflict in Sri Lanka, Cambridge: Cam-bridge University Press.
Zobacz w Google Scholar

Whitaker M. (1990), A compound of many histories: the many pasts of an east coast Tamil commu-nity, [w:] J. Spencer (red.), Sri Lanka: history and the roots of conflict, New York, London: Routledge.
Zobacz w Google Scholar

Wickramasinghe N. (2006), Sri Lanka in the Modern Age: A History of Contested Indentities, Honolu-lu: University of Hawaii Press.
Zobacz w Google Scholar

Younger P. (2002), Playing Host to Deity: Festival Religion in the South Indian Tradition, Oxford: Ox-ford University Press.
Zobacz w Google Scholar

Zieleński J. (1963), Stan oblężenia w raju, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Iskry.
Zobacz w Google Scholar

Aiken S., Rudhramoorthy C. (2019), Rwanda and Sri Lanka: A tale of two genocides, „The Conversa-tion”, 16.05.2019, [on-line:] http://theconversation.com/rwanda-and-sri-lanka-a-tale-of-two-genocides-116135 (dostęp: 12.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Anketell N. (2016), Accountability and a Political Solution: A Response to Ram Manikkalingam, „Ground Views”, February, [on-line:] http://groundviews.org/2016/02/14/accountability-and-a-political-solution-a-response- to-ram-manikkalingam/ (dostęp: 17.05.2016).
Zobacz w Google Scholar

Aryasinha R. (2015), The Role of Women in Peace-building: a Sri Lankan Perspective, „Geneva Peace Conference Mobilizing Civil Society for Building Peace Ambassador’s Luncheon Series”, [on-line:] http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2-april-2015---sri-lanka---speech.pdf (dostęp: 1.06.2015).
Zobacz w Google Scholar

Buerk, „BBC News” 23.7.2008, Sri Lankan families count cost of war, „BBC News” [on-line:] http://archive.today/8fCv (dostęp: 12.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Bunkombe A. (2010), Up to 40,000 civilians ‘died in Sri Lanka offensive’, „Independent”, 12.02.2010, [on-line:] http://www.independent.co.uk/news/world/asia/up-to-40000-civilians-died-in-sri-lanka-offensive-1897865.html (dostęp: 12.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Carter C., A Sinhalese-English Dictionary [on-line:] http://dsalsrv02.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/search3advanced?dbname=carter&query=reconciliation&matchtype=exact&display=utf8 (dostęp: 12.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Ceylon Citizenship Act No. 18 of 1948 [on-line:] https://en.wikisource.org/wiki/Ceylon_Citizenship_Act#Part_IV_Loss_of_Citizenship (dostęp: 12.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Colombage D. (2014), Sri Lanka accused of trying to gag NGOs, „Al Jazeera”, 22.09.2014, [on-line:] http://www.aljazeera.com/indepth/features/2014/09/sri-lanka-accused-trying-gag-ngos-201492263518312357.html (dostęp: 12.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Commonwealth leaders end difficult Sri Lanka summit, „BBC News”, 17.11.2013, [on-line:] http://www.bbc.com/news/world-asia-24977597 (dostęp: 12.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Department of Census and Statistics Ministry of Finance and Planning Sri Lanka (2011), Enumeration of Vital Events 2011 – Northern Province, [on-line:] http://www.statistics.gov.lk/PopHouSat/VitalStatistics/EVE2011_FinalReport.pdf (dostęp: 12.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Department of Census and Statistics Ministry of Policy Planning and Economic Affairs (2012), Census of Population and Housing, www.statistics.gov.lk/PopHouSat/CPH2011/index.php?fileName=FinalReportE&gp=Activities&tpl=3 (dostęp: 12.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Duchaussois P. (1931), W płomieniach Cejlonu, Poznań: Wydawnictwo OO. Oblatów M.N.
Zobacz w Google Scholar

Eelam.com (2014), [on-line:] https://web.archive.org/web/20140810210508/http://www.eelam.com/ (dostęp: 15.03.2021).
Zobacz w Google Scholar

Eelamweb.com (2007), [on-line:] https://web.archive.org/web/20071011172415/http://eelamweb.com/aboutus/ (dostęp: 15.03.2021).
Zobacz w Google Scholar

Feinstein International Center (2007), Humanitarian Agenda 2015, Sri Lanka Country Study October 2007, [on-line:] http://fic.tufts.edu/assets/SLReportweb.pdf (dostęp: 12.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Fernando L., Michael Roberts As An Apologist For Sinhala Nationalism/Chauvinism, „Colombo Tele-graph”, 26.02.2014, [on-line:] https://www.colombotelegraph.com/index.php/michael-roberts-as-an-apologist-for-sinhala-nationalismchauvinism/ (dostęp: 12.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Freeman R. (2013), Dom przy Sal Mal Lane, Warszawa: Prószyński i S-ka.
Zobacz w Google Scholar

Harrison F. (2015), Do dziś liczymy zabitych. Nieznana wojna w Sri Lance, Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.
Zobacz w Google Scholar

Haviland C., Rohana Wijeweera: The killing of Sri Lanka’s Stalinist icon, „BBC News”, 13.11.2014, [on-line:] https://www.bbc.com/news/world-asia-30017905 (dostęp: 12.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Human Rights Council, A/HRC/25/1: Promoting reconciliation, accountability and human rightsin Sri Lanka, [on-line:] http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/OISL.aspx (dostęp: 12.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Human Rights Council, A/HRC/25/23: Promoting reconciliation and accountability in Sri Lanka. Re-port of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, [on-line:] https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/25/23 (dostęp: 12.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Iqbal MCM (2012), Rehabilitation of Sri Lankan War Victims: Why NGOs should co-ordinate, „Groundviews, Journalism for Citizens”, 22.07.2012 [on-line:] https://groundviews.org/2012/09/22/rehabilitation-of-sri-lankan-war-victims-why-ngos-should-co-ordinate/ (dostęp: 12.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Iqbal R. (2013), Travails of the Women in the Wanni, prezentacja wygłoszona podczas spotkania UNHCR, Geneva, 11.03.2013.
Zobacz w Google Scholar

Jan Egeland: R2P failed against ‘horror’ in Sri Lanka, „Tamil Guardian”, 08.06.2009, [on-line:] https://www.tamilguardian.com/content/jan-egeland-r2p-failed-against-%E2%80%98horror%E2%80%99-sri-lanka (dostęp: 12.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Klawiter A. (2016), Główne problemy kognitywistyki: Reprezentacja – Wykład piąty: Reprezentacja mentalna – wprowadzenie, [on-line] http://www.staff.amu.edu.pl/~klawiter/repr-w5-2016.pdf (dostęp: 20.09.2017).
Zobacz w Google Scholar

Kozimor Z. (2007), O ludobójstwie Indian, odczyt wygłoszony na XV seminarium Polsko-Amerykańskiego Towarzystwa Etnograficznego im. Bronisława Malinowskiego, 3.11.2007, [on-line:] http://www.cochise.com.pl/ludobojstwo_indian.html (dostęp: 12.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Luning S. (2013), Anthropologists in the company of gatekeepers, 3.09, [on-line:] http://www.leidenanthropologyblog.nl/articles/anthropologists-in-the-company-of-gatekeepers (dostęp: 12.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Manikkalingam R. (2016), The politics of punishing war crimes in Sri Lanka, 8.02.2016, „Open De-mocracy” [on-line:] https://www.opendemocracy.net/openglobalrights/ram-manikkalingam/politics-of-punishing-war-crimes-in-sri-lanka (dostęp: 12.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Mendez J. (2010), Sprawozdanie z wykładu pamięci Marka Nowickiego wygłoszonego przez prof. Juana Mendeza, 10 listopada 2010 r., [on-line:] http://www.hfhrpol.waw.pl/Nowicki/sprawozdania-z-wykladow/wyklad-prof-juana-mendeza-wspolczesne-kierunki-prawnych-rozliczen-z-przeszloscia (dostęp: 01.05.2016).
Zobacz w Google Scholar

Moonesinghe V., Bracegirdle: The Young Anglo-Australian Behind Sri Lanka’s Independence Struggle, „Roar Media”, 21.05.2017, [on-line:] https://roar.media/english/life/history/bracegirdle-the-young-anglo-australian-behind-sri-lankas-independence-struggle/ (dostęp: 12.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Mullivaikal Remembrance Day is commemorated in Kilinochchi, „Global Tamil News”, 18.05.2017, [on-line:] http://globaltamilnews.net/english/mullivaikal-remembrance-day-is-commemorated-in-kilinochchi-reporter-for-global-tamil-news/ (dostęp: 12.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Murari (2012), The Prabhakaran Saga: The Rise and Fall of an Eelam Warrior, New Delhi: SAGE Publi-cations India.
Zobacz w Google Scholar

Nadarajah S. (2014), New World Summit: Stateless State. Suthaharan Nadarajah (Tamil Eelam), Bel-gia, wrzesień 2014, nagranie wykładu dostępne [on-line:] https://vimeo.com/121240853 (dostęp: 12.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

No fire zone: The killing fields of Sri Lanka, [on-line:] https://nofirezone.org/ (dostęp: 12.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Obama B., nagranie z przemowy 13.05.2009: President Obama on Sri Lanka and Detainee Photos, [on-line:] https://www.youtube.com/watch?v=gahJwnMLwtE (dostęp: 12.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Official Language Act No. 33 of 1956 [on-line:] https://en.wikisource.org/wiki/Sinhala_Only_Act (dostęp: 12.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Rajapaksa M. (2008), Address by Mr. Mahinda Rajapaksa,at the 63 rd session of the United Nations General Assembly United Nations, New York, [on-line:] https://www.un.org/en/ga/63/generaldebate/pdf/srilanka_en.pdf (dostęp: 12.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Ratnavel R. (2012), In the Memories of the Massacred, [on-line:] http://sangam.org/2012/05/Memories_Massacred.php?uid=4712 (dostęp: 12.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Ratnayake K. (2014), Sri Lankan government imposes political gag on NGOs, „World Socialist Web Site”, [on-line:] www.wsws.org/en/articles/2014/07/10/sril-j10.html (dostęp: 15.08.2014).
Zobacz w Google Scholar

Roberts M., Nationalism, The Past And The Present: The Case Of Sri Lanka, „Colombo Telegraph”, 24.02.2014, [on-line:] https://www.colombotelegraph.com/index.php/nationalism-the-past-and-the-present-the-case-of-sri-lanka/ (dostęp: 12.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Roy A. (2009), This is not a war on terror. It is a racist war on all Tamils, „The Guardian”, 1.04.2009, [on-line:] http://www.theguardian.com/commentisfree/2009/apr/01/sri-lanka-india-tamil-tigers (dostęp: 12.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Sachithanandam S. (2013), Reflection on the nature of social change, „TEDxColombo 2013”, [on-line:] https://www.youtube.com/watch?v=iba4U8HUBIw (dostęp: 12.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Sandrasagra M., The Kataragama Pada Yatra Pilgrimage, Kataragama Devotees Trust, [on-line:] http://kataragama.org/padayatra_pilgrimage.htm (dostęp: 12.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Science and Human Rights Program (2009), High-Resolution Satellite Imagery and the Conflict in Sri Lanka Summary Report May 12, 2009, American Association for the Advancement of Science and Human Rights Program New York, Washington, [on-line:] https://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/srilanka_12may2009.pdf (dostęp: 12.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Silva C.R. de i in. (red.) (2011), Report of the Commission of Inquiry on Lessons Learnt and Reconcili-ation, [on-line:] http://slembassyusa.org/downloads/LLRC-REPORT.pdf (dostęp: 1.06.2015).
Zobacz w Google Scholar

Sri Lanka fighting traps civilians in no-fire zone – 21 Apr 09, „Al Jazeera English”, 21.04.2009 [on-line:] https://www.youtube.com/watch?v=FWxgiv8JBls (dostęp: 12.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Sriskandarajah D. (2004), Tamil Diaspora Politics, 2004, [on-line:] http://www.sangam.org/taraki/articles/2006/02-09_Diaspora_Tamil_Politics.pdf (dostęp: 12.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Tambiah S.J. (1992), Stanley Tombiah Interviewed by Alan Macfarlane on the 8th of July 1983, [online:] https://www.haujournal.org/haunet/tambiah.php (dostęp: 12.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Tamil Dictionary [on-line:] http://dictionary.tamilcube.com/ (dostęp: 12.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Tamileelamnews.com (2009) , [on-line:] https://web.archive.org/web/20100104011445/http://tamileelamnews.com/gallery/main.php?g2_itemId=893 (dostęp: 15.03.2021).
Zobacz w Google Scholar

Vaddukoddai Resolution, [on-line:] https://www.sangam.org/FB_HIST_DOCS/vaddukod.htm (dostęp: 12.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Vimalarajah L., Kanapathipillai V., Neuweiler S., Kanatathan R. (2011), Engaging the Tamil Diaspora in Peace-Building Efforts in Sri Lanka, 2.08.2015 [on-line:] https://www.berghof-founda-tion.org/fileadmin/redaktion/Publications/Other_Resources/SL_Diaspora_Project_Report.pdf (dostęp: 12.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Okladka

Opublikowane

30 grudnia 2021

Kategorie

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

ISBN Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

ISBN-13 (15)

978-83-8220-418-6

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book) Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

ISBN (e-book) Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

ISBN-13 (15)

978-83-8220-419-3

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN AGENT PR

ISBN AGENT PR

ISBN-13 (15)

978-83-64462-64-1

Inne prace tego samego autora