20 lat Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego

Autorzy

Tomasz Domański
Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Katedra Marketingu Międzynarodowego i Dystrybucji
https://orcid.org/0000-0001-8233-5872
Alicja Stępień-Kuczyńska
Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Katedra Systemów Politycznych
https://orcid.org/0000-0002-0101-8216

Słowa kluczowe:

stosunki międzynarodowe, nauki o polityce, politologia, strategia internacjonalizacji uczelni

Streszczenie

Celem publikacji jest ukazanie dorobku naukowego, dydaktycznego oraz organizacyjnego Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Opracowanie zostało przygotowane z okazji jubileuszu 20-lecia — przypadającego w roku 2020. Wydział jest unikatową interdyscyplinarną jednostką akademicką, kształcącą studentów polskich i zagranicznych z blisko 50 różnych krajów. Wyróżnia się bardzo silną orientacją międzynarodową — widoczną na wszystkich polach działalności naukowej oraz dydaktycznej. Prowadzi też unikatowe programy kształcenia studentów w językach obcych: angielskim i francuskim na studiach dziennych i podyplomowych typu MBA. Kształci studentów w zakresie stosunków międzynarodowych, politologii, bezpieczeństwa narodowego, międzynarodowych studiów kulturowych, International and Political Studies, International Marketing.  

W zakresie badań naukowych pracownicy Wydziału zajmują się szeroko rozumianą problematyką stosunków międzynarodowych w odniesieniu do relacji politycznych, ekonomicznych i społecznych w przekroju różnych obszarów geograficznych (Europy, Azji, Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej, Rosji i krajów byłego ZSRR, Ameryki Północnej i Łacińskiej, Australii) oraz w odniesieniu do problematyki bezpieczeństwa międzynarodowego i międzynarodowego biznesu. Wydział prowadzi również studia doktoranckie w zakresie nauki o polityce i administracji. WSMiP posiada również szeroką sieć kontaktów partnerskich z uczelniami na całym świecie. Celem jednostki jest świadczenie szerokiego wachlarza usług doradczych i eksperckich w zakresie stosunków międzynarodowych na rzecz otoczenia lokalnego, regionalnego i centralnego.  

Bibliografia

Kmieciński J. (red.) (1998a), Perspektywy rozwoju badań Wschodu we współczesnej sytuacji społeczno-politycznej, „Eastern Review”, t. 2.
Zobacz w Google Scholar

Kmieciński J. (red.) (1998b), Religia jako czynnik porozumienia i konfliktów społecznych, „Eastern Review”, t. 3.
Zobacz w Google Scholar

Kmieciński J. (red.) (2000), Polska diaspora na Wschodzie, „Eastern Review”, t. 4.
Zobacz w Google Scholar

Kmieciński J. (red.) (2001), Sanktuaria i kult, „Eastern Review”, t. 5.
Zobacz w Google Scholar

Kmieciński J., Pietrasiak M. (1997), Informacja o Ośrodku Badań i Studiów Wschodu, „Eastern Review”, t. 1.
Zobacz w Google Scholar

Kmieciński J., Olędzki M., Natkański K.E. (2005), Trade Routes and Pilgrimage Trails as a Factor of Integration, Łódź–Santiago de Compostela.
Zobacz w Google Scholar

Bryła P. (2010), Charakterystyka uczestnictwa Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego w realizacji programu Erasmus, [w:] Profesjonalne kadry dla nowoczesnego miasta, regionu i kraju. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ wobec wyzwań internacjonalizacji gospodarki, kultury i mediów, red. T. Domański, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 175–181.
Zobacz w Google Scholar

Bryła P. (2011), Rola programu Erasmus w marketingu akademickim, [w:] Marketing akademicki. Rola uniwersytetów w promocji miast i regionów, red. T. Domański, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 71–95.
Zobacz w Google Scholar

Bryła P. (2012), Znaczenie internacjonalizacji kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem udziału w programie Erasmus w procesie budowania przewagi konkurencyjnej uczelni na przykładzie Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu”, nr 44, s. 219–232.
Zobacz w Google Scholar

Bryła P. (2014a), The Results of the MERGE Survey among Former Erasmus Participants in Poland, [w:] The Impact of the Erasmus Programme on Mobility and Employability, red. P. Bryła, T. Domański, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Bryła P. (2014b), The Use of Online Social Networks by Polish Former Erasmus Students: A Large-scale Survey, „The Turkish Online Journal of Educational Technology”, Vol. 13, No. 3, s. 232–238.
Zobacz w Google Scholar

Bryła P., Ciabiada B. (2014), Obstacles to International Student Mobility: The Case of Poland, „Trends Journal of Sciences Research” 2014, Vol. 1, No. 1, s. 12–16.
Zobacz w Google Scholar

Bryła P. (2015a), Self-reported Effects of and Satisfaction with International Student Mobility: A Large-scale Survey among Polish Former Erasmus Students, „Procedia – Social and Behavioral Sciences”, Vol. 191, s. 2074–2082.
Zobacz w Google Scholar

Bryła P. (2015b), The Impact of International Student Mobility on Subsequent Employment and Professional Career: A Large-scale Survey among Polish Former Erasmus Students, „Procedia – Social and Behavioral Sciences”, Vol. 176, s. 633–641.
Zobacz w Google Scholar

Bryła P. (2019), International Student Mobility and Subsequent Migration: The Case of Poland, „Studies in Higher Education”, Vol. 44, No. 8, s. 1386–1399.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

11 sierpnia 2022

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (oprawa miękka)

ISBN (oprawa miękka)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-844-3

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (oprawa twarda)

ISBN (oprawa twarda)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-876-4

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-845-0

Inne prace tego samego autora