Planowanie lekcji języka angielskiego, czyli to plan or not to plan: Przewodnik metodyczny

Autorzy

Anna Parr-Modrzejewska
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Zakład Translatoryki i Glottodydaktyki
Weronika Szubko-Sitarek
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Zakład Translatoryki i Glottodydaktyki

Słowa kluczowe:

planowanie lekcji, nauczanie języka angielskiego, konspekt

Streszczenie

Podręcznik 'PLANOWANIE LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO' stanowi cenne wsparcie dla wykładowców, studentów i praktykujących nauczycieli. Skupia się na projektowaniu skutecznych lekcji, uwzględniających cele nauczania, potrzeby uczniów i różnorodność metod dydaktycznych. Zawiera praktyczne wskazówki dotyczące wyznaczania celów, doboru metod, przewidywania problemów lekcyjnych, projektowania zadań domowych i budowania konspektu. Publikacja składa się z dwóch części: kart pracy do praktycznego ćwiczenia planowania lekcji oraz szczegółowego poradnika z gotowymi rozwiązaniami i modelowymi odpowiedziami. Wskazówki i porady w podręczniku są oparte na solidnych podstawach teoretycznych oraz wynikają z praktycznych obserwacji rzeczywistych sytuacji lekcyjnych. Podręcznik jest efektem projektu "Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli przedmiotów humanistycznych w Uniwersytecie Łódzkim". Projekt ten został współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Nr POWR.03.01.00-IP.08-00-PKN/18).

Biogramy autorów

Anna Parr-Modrzejewska - Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Zakład Translatoryki i Glottodydaktyki

Anna Parr-Modrzejewska, dr

Adiunkt w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładowca przedmiotów specjalności nauczycielskiej i pełnomocnik dziekana do spraw praktyk pedagogicznych na Wydziale Filologicznym. Absolwentka filologii angielskiej, polskiej, pedagogiki wczesnoszkolnej, opieki i terapii pedagogicznej. Trenerka dydaktyczna, autorka podręczników szkolnych, egzaminatorka maturalna.

Weronika Szubko-Sitarek - Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Zakład Translatoryki i Glottodydaktyki

Weronika Szubko-Sitarek, dr

Adiunkt w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładowca przedmiotów specjalności nauczycielskiej i pełnomocnik dziekana do spraw kształcenia nauczycieli na Wydziale Filologicznym. Absolwentka filologii angielskiej, trenerka dydaktyczna, egzaminatorka egzaminu ósmoklasisty

okladka

Pobrania

Opublikowane

27 grudnia 2023

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8331-305-4

Inne prace tego samego autora