Innowacje kreujące nowe wartości w transporcie samochodowym

Autorzy

Jarosław Sosnowski
Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu
https://orcid.org/0000-0001-9077-7494
Łukasz Nowakowski
Emaus International, Transport & Logistics

Słowa kluczowe:

transport drogowy, transport samochodowy, łańcuch logistyczny, , zasoby ludzkie w transporcie, transport autonomiczny

Streszczenie

W publikacji poruszono najbardziej aktualne kwestie dotyczące rozwoju branży transportowej. Przedstawiono w niej obszary związane z zarządzaniem oraz nowościami technologicznymi. Książka jest adresowana do osób zainteresowanych funkcjonowaniem i rolą transportu drogowego we współczesnej gospodarce, a w szczególności do studentów takich kierunków, jak logistyka i transport oraz pracowników sektora usług TSL (transport – spedycja – logistyka).

Bibliografia

pojazdów Vos Logistics z systemami zarządzania flotą WABCO, http://laj.pl/transport/4722/1200-pojazdow-vos-logistics-z-systemami-zarzadzania-flota-wabco/ (dostęp: 25.03.2019).
Zobacz w Google Scholar

rocznica zamachów na World Trade Center, https://www.polskieradio24.pl/39/156/Artykul/2366634,18-rocznica-zamachow-na-World-Trade-Center (dostęp: 10.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

zalet autonomicznych ciężarówek. Z niektórymi kierowcy raczej się nie zgodzą…, https://trans.info/pl/5-zalet-autonomicznych-ciezarowek-z-niektorymi-kierowcy-raczej-sie-nie-zgodza-583fd0+ad3bc04fa1f288b4c72–17873 (dostęp: 20.11.2018).
Zobacz w Google Scholar

About Havco, https://www.havco.com/about-us/ (dostęp: 15.06.2019).
Zobacz w Google Scholar

Adaptacja podwozia/przyczepy do transportu wózka widłowego, http://old.wesob.com.pl/nowosci/adaptacja-podwozia-przyczepy-do-transportu-wozka-widlowego (dostęp: 15.03.2019).
Zobacz w Google Scholar

Aerodynamiczna naczepa, https://truck.intercars.com.pl/pl/aktualnosci/aktualnosci/Aerodynamiczna-naczepa/ (dostęp: 15.06.2019).
Zobacz w Google Scholar

Altkorn J., Strategia marki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

An Enormous Boeing 747 Landed At The Wrong Airport, And Now Taking Off Again Is Going To Be Tricky, https://www.businessinsider.in/An-Enormous-Boeing-747-Landed-At-The-Wrong-Airport-And-Now-Taking-Off-Again-Is-Going-To-Be-Tricky/articleshow/26163351.cms (dostęp: 3.03.2019).
Zobacz w Google Scholar

ANA Group opte pour l’A380, https://www.airbus.com/newsroom/press-releases/fr/2016/01/ana-group-selects-the-a380.html (dostęp: 3.03.2019).
Zobacz w Google Scholar

Antonowicz M., Gonsior T., Rola innowacji w procesie zakupowym przedsiębiorstw, „Handel Wewnętrzny” 2018, nr 4(1), s. 17–26.
Zobacz w Google Scholar

Association for European Transport, http://www.aetransport.org (dostęp: 20.12.2012).
Zobacz w Google Scholar

Atkins E., ITF Report: The future of autonomous trucks, https://www.insidelogistics.ca/features/future-autonomous-trucks/ (dostęp: 5.09.2017).
Zobacz w Google Scholar

Bain & Company, www.bain.com (dostęp: 20.11.2018).
Zobacz w Google Scholar

Banach M., Od inteligentnego transportu do inteligentnych miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Bank Światowy, https://mfiles.pl/pl/index.php/Bank_%C5%9Bwiatowy (dostęp: 25.05.2013).
Zobacz w Google Scholar

Bank Światowy ma receptę dla Polski: Wyższe mandaty, więcej fotoradarów, https://www.newsweek.pl/polska/raport-banku-swiatowego-o-wypadkach-drogowych-w-polsce-newsweek/g19jlqb (dostęp: 10.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Baraniecka A., ECR – Efficient Consumer Response – Łańcuch dostaw zorientowany na klienta, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2004.
Zobacz w Google Scholar

Bentkowska-Senator K., Kordel Z., Gis W., Waśkiewicz J., Pawlak P., Polish road transport, Motor Transport Institute, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Berglund M., Laarhoven P., Wandel S., Third-party Logistics: Is There a Future?, „International Journal of Value Chain Management” 2006, vol. 10, no. 1, s. 59–70.
Zobacz w Google Scholar

Bezpieczeństwo w polskim transporcie, https://www.logistyka.net.pl/aktualnosci/transport-i-spedycja/item/88002-bezpieczenstwo-w-polskim-transporcie (dostęp: 7.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

Będzie połączenie promowe ze Świnoujścia do Kłajpedy?, http://radioszczecin.pl/7,361451,bedzie-polaczenie-promowe-ze-swinoujscia-do-klaj (dostęp: 3.03.2019).
Zobacz w Google Scholar

Bielefeld K., Papacz W., Walkoniak J., Ekologiczny samochód. Tworzywa sztuczne w technice motoryzacyjnej, cz. 1, Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-3453-3081/c/httpwww_bg_utp_edu_plartarchiwum20motoryzacji2011bielefeldt2.pdf (dostęp: 15.06.2019).
Zobacz w Google Scholar

Biesok G., Logistyka usług, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Big data w przemyśle transportowym, http://laj.pl/transport/4491/big-data-w-przemysle-transportowym/ (dostęp: 20.11.2018).
Zobacz w Google Scholar

Biznes Polska, www.biznespolska.pl (dostęp: 3.03.2019).
Zobacz w Google Scholar

biznespartner.pl, http://www.biznespartner.pl (dostęp: 25.05.2013).
Zobacz w Google Scholar

Blaik P., Efektywność procesów logistycznych w aspekcie strategicznym, [w:] Zarządzanie łańcuchem dostaw, LOGISTICS ’98, materiały konferencyjne, t. I, Instytut Logistyki i Magazynowania, Biblioteka Logistyka, Katowice 1998, s. 36–39.
Zobacz w Google Scholar

Blaik P., Matwiejczuk R., Logistyczny łańcuch tworzenia wartości, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008.
Zobacz w Google Scholar

Bogunia-Borkowska M., Śleboda M., Globalizacja i konsumpcja – dwa elementy współczesności, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2001.
Zobacz w Google Scholar

Breschi S., Malebra F., Clusters, Network and Innovation, Oxford University Press, Oxford 2007.
Zobacz w Google Scholar

Brodzicki T., Szultka S., Koncepcja klastrów a konkurencyjność regionów, opracowanie w ramach grantu Komisji Badań Naukowych 2HO2C 073022, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2002, http://www.rsi.org.pl/dane/download/koncepcja_klastrow_artykul.doc (dostęp: 10.05.2009).
Zobacz w Google Scholar

Brown S.W., When executives speak, we should listen and act differently, „Journal of Marketing” 2005, vol. 69, s. 1–25.
Zobacz w Google Scholar

Brzeziński J., Zarządzanie informacjami jako źródło przewagi konkurencyjnej łańcucha dostaw w kontekście koncepcji Big Data, [w:] B. Ocicka, M. Zięba (red.), Innowacje w łańcuchu dostaw źródłem przewagi konkurencyjnej w XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 21–29.
Zobacz w Google Scholar

Bucharski P., RFID w 2005 r. – największe problemy stojące przed technologią jutra, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2005, nr 2, s. 19–23.
Zobacz w Google Scholar

Burnewicz J., Sektor samochodowy Unii Europejskiej, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Burnewicz J., Szałucki K., Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na transport w Polsce, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Cameron K.S., Quinn R.E., DeGraff J., Thakor A.V., Competing Values Leadership. Creating Value in organizations, Edward Elgar Publishing, Northampton 2006.
Zobacz w Google Scholar

Carden S.D., What global executives thinks about growth and risk, „McKinsey Quarterly” 2005, no. 2, s. 16–25.
Zobacz w Google Scholar

CEDR, https://www.cedr.eu/ (dostęp: 8.08.2019).
Zobacz w Google Scholar

Cena (ekonomia), http://pl.wikipedia.org/wiki/cena_ekonomia (dostęp: 3.03.2013).
Zobacz w Google Scholar

Cewińska J., Strach w miejscu pracy i jego negatywne konsekwencje, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, nr 430, s. 49–57.
Zobacz w Google Scholar

Chaberek M., Trzuskawska-Grzesińska A., Metody i narzędzia strategicznej oceny i wyboru kanałów logistycznych w procesie wariantowego kreowania konkurencyjnych łańcuchów do staw, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2018, nr 505, s. 13–34.
Zobacz w Google Scholar

Christopher M., Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Christopher M., Logistyka i zarządzanie łańcuchem podaży, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
Zobacz w Google Scholar

Christopher M., Peck H., Logistyka marketingowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Christopher M., Payne A., Ballantyne D., Relationship Marketing: Branding Customer Service Quality and Marketing Together, Butterworth Heinemann, Oxford 1991.
Zobacz w Google Scholar

Christopher M., Peck H., Towill D., A Taxonomy for Selecting Global Supply Chain Strategies, „The International Journal of Logistics Management” 2006, no. 2, s. 227–287.
Zobacz w Google Scholar

Chyłek M., Współczesne zarządzanie przedsiębiorstwem a partycypacja pracownicza, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach” 2011, nr 90, seria „Administracja i Zarządzanie”, s. 181–194.
Zobacz w Google Scholar

Ciesielski M., Rynek usług logistycznych, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Ciesielski M., Sieci logistyczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.
Zobacz w Google Scholar

Ciesielski M. (red.), Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Ciężarówki z kompozytowym podwoziem, o nawet 40 proc. lżejszym niż w przypadku klasycznej ramy, https://40ton.net/ciezarowki-z-kompozytowym-podwoziem-o-nawet-40-proc-lzejszym-niz-w-przypadku-ramy/ (dostęp: 15.06.2019).
Zobacz w Google Scholar

Ciężarówki zasilane gazem ziemnym?, https://warsztat.pl/dzial/17-pojazdy-uzytkowe/artykuly/ciezarowki-zasilane-gazem-ziemnym,64880/4 (dostęp: 15.06.2019).
Zobacz w Google Scholar

Civi E., Knowledge management as a competitive asset: A review, „Marketing Intelligence and Planning” 2000, vol. 18(4), s. 166–174.
Zobacz w Google Scholar

CLECAT, http://www.clecat.org (dostęp: 29.03.2018).
Zobacz w Google Scholar

CRM.pl, www.crm.pl (dostęp: 7.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

Czarnecki J., Wystąpienie podczas spotkania Best Price, questus, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Czubała A., Jonas A., Smoleń T., Wiktor J.W., Marketing usług, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Czy auta na wodór zastąpią elektryczne?, https://www.auto-swiat.pl/wiadomosci/aktualnosci/czy-auta-na-wodor-zastapia-elektryczne/08pp071 (dostęp: 15.06.2019).
Zobacz w Google Scholar

DAF XF jako stosunkowo prosta i niedroga hybryda „EcoChamps” – to bardzo przekonujący prototyp, https://40ton.net/daf-xf-jako-stosunkowo-prosta-niedroga-hybryda-ecochamps-przekonujacy-prototyp/ (dostęp: 15.06.2019).
Zobacz w Google Scholar

Dahl M.S., Pedersen C., Knowledge Flows through Informal Contacts in Industrial Clusters: Myths or Realities?, „Research Policy” 2004, no. 33, s. 1673–1686.
Zobacz w Google Scholar

Deszczyński B., CMR – strategia, system, zarządzanie zmianą, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Development of clusters and networks of SMEs, The UNIDO Programme, Vienna 2001.
Zobacz w Google Scholar

Długosz J., Metody sterowania przepływami w przedsiębiorstwach, [w:] M. Ciesielski (red.), Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009, s. 11–50.
Zobacz w Google Scholar

Długosz J., Nowoczesne technologie w logistyce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Do 2040 roku ponad połowa sprzedanych samochodów pasażerskich będzie elektryczna, https://businessinsider.com.pl/technologie/nowe-technologie/sprzedaz-samochodow-elektrycznych-prognozy-bloombergnef/3g2efxe (dostęp: 3.03.2019).
Zobacz w Google Scholar

Do Europy wjeżdżają elektryczne ciężarówki, https://www.energetyka24.com/do-europy-wjezdzaja-elektryczne-ciezarowki (dostęp: 26.07.2019).
Zobacz w Google Scholar

Do Gdańska ma przypłynąć największy kontenerowiec świata, https://www.polishclub.org/2013/08/20/do-gdanska-ma-przyplynac-najwiekszy-kontenerowiec-swiata/ (dostęp: 3.03.2013).
Zobacz w Google Scholar

Doyle P., Value-Based Marketing. Marketing Strategies for Corporate Growth and Shareholder Value, „Journal of Brand Management” 2001, vol. 8(6), s. 463–466.
Zobacz w Google Scholar

Drugie już elektryczne Volvo FE Electric, http://trailer.pl/drugie-juz-elektryczne-volvo-fe-electric/ (dostęp: 15.06.2019).
Zobacz w Google Scholar

Dwa samochody ciężarowe DAF CF Electric dla firmy Rhenus Logistics w Niemczech, https://www.daftrucks.pl/pl-pl/wiadomosci-oraz-media/news-articles/global/2019/q2/06-05-2019-two-dafs-cf-electric-for-rhenus-logistics (dostęp: 15.06.2019).
Zobacz w Google Scholar

Dżumaga P., Big Data, czyli znaczenie wielkich ilości danych w transporcie, https://edu.trans.eu/wydarzenie/big-data-czyli-znaczenie-wielkich-ilosci-danych-w-transporcie/1#content (dostęp: 20.11.2018).
Zobacz w Google Scholar

Eiglier P., Marketing Consumer Services. New Insight, Marketing Science Institute, Cambridge 1977.
Zobacz w Google Scholar

Eiright M., Regional Clusters and Economic Development: A Research Agenda, [w:] U. Staber, N. Schaefer, B. Sharma (red.), Business Networks: Prospects for Regional Development, Walter de Gruyter, Berlin 1996, s. 190–212.
Zobacz w Google Scholar

Ekologiczne ciężarówki na gaz ziemny, http://www.moto.egospodarka.pl/119164,Ekologiczne-ciezarowki-na-gaz-ziemny,1,87,1.html (dostęp: 15.06.2019).
Zobacz w Google Scholar

Elektromobilność zmieni rynek dostawców, https://forsal.pl/artykuly/1393570,elektromobilno sc-zmieni-rynek-dostawcow.html (dostęp: 3.03.2019).
Zobacz w Google Scholar

Elektryczne i hybrydowe pojazdy ciężarowe, https://www.daftrucks.pl/pl-pl/trucks/electric-and-hybrid-trucks (dostęp: 15.06.2019).
Zobacz w Google Scholar

ERTICO, https://ertico.com/ (dostęp: 8.08.2019).
Zobacz w Google Scholar

Europa ujednolica system kontroli i naruszeń w transporcie, http://samochody-specjalne.pl/2018/06/11/europa-ujednolica-system-kontroli-i-naruszen-w-transporcie (dostęp: 27.02.2019).
Zobacz w Google Scholar

European Transport Safety Council, http://www.etsc.eu/home.php (dostęp: 29.03.2018).
Zobacz w Google Scholar

European Trend Chart on Innovation, Thematic Report Cluster Policies, Covering period up to March 2003, European Commission Enterprise Directorate General, Brussels 2004.
Zobacz w Google Scholar

Fedoruk A., Volvo testuje ciężarówki przyszłości. Pojazdy autonomiczne mogą mieć wpływ na całą gospodarkę, https://businessinsider.com.pl/technologie/nowe-technologie/testy-ciezarowek-autonomicznych-volvo-trucks/rdr0tev (dostęp: 20.11.2018).
Zobacz w Google Scholar

FIATA, http://www.fiata.com (dostęp: 29.03.2018).
Zobacz w Google Scholar

Ficoń K., Logistyka kryzysowa. Procedury, potrzeby, potencjał, Belstudio, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Fijałkowski T., Transport drogowy, Wydawnictwo Arwil, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

First Electric Trucks Delivered, http://www.dieselnews.com.au/first-electric-trucks-delivered/ (dostęp: 15.06.2019).
Zobacz w Google Scholar

Forsyth P., Kay F., Skuteczne strategie na trudne czasy, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Frankowska M., Czyżycki R., Implementacja standardów logistycznych jako mechanizm izomorficzny łańcucha dostaw, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2018, nr 505, s. 81–95.
Zobacz w Google Scholar

Frings M., Co tak naprawdę jest istotne w giełdach transportowych, https://www.log24.pl/artykuly/co-jest-naprawde-istotne-w-gieldach-transportowych,504 (dostęp: 6.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Fuks K., Elektroniczna wymiana danych, [w:] J. Długosz (red.), Nowoczesne technologie w logistyce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009, s. 97–131.
Zobacz w Google Scholar

Fuks K., SCOR – model referencyjny łańcucha dostaw, [w:] M. Ciesielski (red.), Instrumenty zarządzania logistycznego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009, s. 167–191.
Zobacz w Google Scholar

Gabaryty.pl, http://www.gabaryty.pl (dostęp: 1.02.2013).
Zobacz w Google Scholar

Gableta M., Cierniak-Emerych A., Pietroń-Pyszczek A., Bodak A., Kształtowanie warunków pracy z wykorzystaniem partycypacji pracowników jako wyraz respektowania ich interesów, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, nr 430, s. 106–116.
Zobacz w Google Scholar

Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Gigaliner, https://maer1.wordpress.com/2011/05/23/gigaliner (dostęp: 21.03.2019).
Zobacz w Google Scholar

Gis M., Materiały konstrukcyjne w nowoczesnych pojazdach samochodowych (cz. 1), https://autokult.pl/4985,materialy-konstrukcyjne-w-nowoczesnych-pojazdach-samochodowych-cz-1 (dostęp: 15.06.2019).
Zobacz w Google Scholar

Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Raporty, https://gitd.gov.pl/dla-przedsiebiorcow/raporty (dostęp: 30.11.2009).
Zobacz w Google Scholar

Grabara I., Integracja procesów gospodarczych warunkiem efektywnej działalności polskich przedsiębiorstw przyszłości, http://www.zti.com.pl/instytut/pp/referaty/ref6_full.html (dostęp: 3.03.2013).
Zobacz w Google Scholar

Hajduk-Stelmachowicz M., Bariery w realizacji celów w przedsiębiorstwach wdrażających ekoinnowacje organizacyjne, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, nr 444, s. 179–189.
Zobacz w Google Scholar

Hałas E., Kody kreskowe. Rodzaje. Standardy. Sprzęt. Zastosowania, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2000.
Zobacz w Google Scholar

Harnessing automation for a future that works, https://www.mckinsey.com/featured-insights/digital-disruption/harnessing-automation-for-a-future-that-works (dostęp: 20.11.2018).
Zobacz w Google Scholar

Holenderska żegluga śródlądowa, https://www.wiatrak.nl/46686/holenderska-zegluga-srodladowa (dostęp: 3.03.2019).
Zobacz w Google Scholar

Hołodnik D., Perechuda K., Odsieciowienie, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, nr 421, s. 159–174.
Zobacz w Google Scholar

http://i.auto-bild.de/ir_img/2/1/5/1/0/7/1/MAN-eTruck-2018-Test-alle-Infos-1200x800-ad-0963f72a47412d.jpg (dostęp: 15.06.2019).
Zobacz w Google Scholar

http://picdeer.com/tag/tatokierowca (dostęp: 3.03.2019).
Zobacz w Google Scholar

http://www.gitd.gov.pl//content/misja (dostęp: 1.06.2013).
Zobacz w Google Scholar

http://www.its.waw.pl/O_Instytucie,1492,1492,1.html (dostęp: 1.06.2013).
Zobacz w Google Scholar

http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86196.asp?soid=F1B7FC434FE64586BF9F6404E9C8BDC9 (dostęp: 10.07.2019).
Zobacz w Google Scholar

https://40ton.net/wp-content/uploads/2018/04/schenker_einride_tpod-768x455.jpg (dostęp: 10.07.2019).
Zobacz w Google Scholar

https://donbur.co.uk/gb-en/products/double-deck-trailers.php (dostęp: 3.03.2019).
Zobacz w Google Scholar

https://dzienniklodzki.pl/samolot-an124-ruslan-w-lodzi-zaladunek-smiglowcow-film-zdjecia/ga/12721378/zd/26484144 (dostęp: 3.03.2019).
Zobacz w Google Scholar

https://freightliner.com/media/1860/industry-leading-results-inspirationtruck-page1-01.jpg (dostęp: 10.07.2019).
Zobacz w Google Scholar

https://i.cbc.ca/1.3063566.1430932322!/fileImage/httpImage/image.jpg_gen/derivatives/original_780/world-premiere-freightliner-inspiration-truck.jpg (dostęp: 10.07.2019).
Zobacz w Google Scholar

https://i.iplsc.com/man concept-s-jeszcze-nie-autonomiczny-ale-juz czerpiacy-z-p/0007LJ3YTLJVTH1L-C122-F4.png (dostęp: 10.07.2019).
Zobacz w Google Scholar

https://i.iplsc.com/volvo-oraz-ich-autonomiczny-koncept-vera/0007LJ2U0KTFNYYY-C122-F4.jpg (dostęp: 10.07.2019).
Zobacz w Google Scholar

https://imged.pl/mercedes-sprinter-316-skrzyniowy-skrzynia-plandeka-12976730.html (dostęp: 15.03.2019).
Zobacz w Google Scholar

https://lohr.fr/lohruploads/2016/03/Les-wagons-LOHR-UIC.jpg (dostęp: 3.03.2019).
Zobacz w Google Scholar

https://lohr.fr/lohruploads/2016/03/uic-2.jpg (dostęp: 3.03.2019).
Zobacz w Google Scholar

https://pl.pinterest.com/pin/294704369347217978 (dostęp: 3.03.2019).
Zobacz w Google Scholar

https://s.redefine.pl/dcs/o2/redefine/cp/v1/v1qgvmxw7zhyoruoi3fsdgjzqwcgjhfo.jpg (dostęp: 10.07.2019).
Zobacz w Google Scholar

https://samochody-specjalne.pl/wp-content/uploads/2017/03/Na-progu-ery-1-s.jpg (dostęp: 10.07.2019).
Zobacz w Google Scholar

https://truckeronroad.com/wp-content/uploads/2019/01/forum-kierowcy-cystern-truckeron-road.com_.jpeg (dostęp: 21.03.2019).
Zobacz w Google Scholar

https://wielton.com.pl/produkty-wielton/naczepy-podkontenerowe/rozsuwane/# (dostęp: 25.09.2018).
Zobacz w Google Scholar

https://wielton.com.pl/produkty-wielton/naczepy-wywrotki/aluminiowe/weight-master/# (dostęp: 25.09.2018).
Zobacz w Google Scholar

https://wielton.com.pl/produkty-wielton/naczepy-z-ruchoma-podloga/ns-3-r-m2/# (dostęp: 21.03.2019).
Zobacz w Google Scholar

https://www.daftrucks.pl/-/media/images/press-releases/exhibitions-and-events/2018/09-daf-cf-hybrid.jpg (dostęp: 15.06.2019).
Zobacz w Google Scholar

https://www.daftrucks.pl/pl-pl/trucks/electric-and-hybrid-trucs (dostęp: 15.06.2019).
Zobacz w Google Scholar

https://www.truckitalia.com/veicolo/mercedes-benz-sprinter-furgone-316-cdi-f-37–35-euro-5b-sku84181 (dostęp: 15.03.2019).
Zobacz w Google Scholar

Hybrydowe ciężarówki, https://www.motocaina.pl/artykul/hybrydowe-ciezarowki-645.html (dostęp: 15.06.2019).
Zobacz w Google Scholar

ICT Polska Centralna Klaster, www.ictcluster.pl/en (dostęp: 10.07.2019).
Zobacz w Google Scholar

Ile zwierząt ginie na naszych drogach, http://www.grupaimage.com.pl/?s=prd&i=informacja&id=11765 (dostęp: 3.03.2019).
Zobacz w Google Scholar

Imponujące pojazdy „w krainie tysiąca jezior”, http://samochody-specjalne.pl/2016/03/22/imponujace-pojazdy-w-krainie-tysiaca-jezior (dostęp: 27.02.2019).
Zobacz w Google Scholar

infoCAR, https://info-car.pl/infocar/konto/word/rezerwacja.html (dostęp: 9.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Innowacyjność 2006. Stan innowacyjności, metody wspierania, programy badawcze. Raport PARP, PARP, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

International Road Federation, https://www.irf.global/ (dostęp: 8.08.2019).
Zobacz w Google Scholar

IRU Organisation, https://www.iru.org/who-we-are/iru-organisation (dostęp: 7.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

IRU Organisation, Our values, https://www.iru.org/who-we-are/about-iru/our-values (dostęp: 9.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Iwińska-Knop K., Szymczak A., Wartość dla klienta jako determinanta lojalności na rynku pasażerskich usług lotniczych, „Handel Wewnętrzny” 2018, nr 4(1), s. 136–144.
Zobacz w Google Scholar

Jacobs D., de Man A.P., Clusters, Industrial Policy and Firm Strategy: a menu approach technology, „Analysis and Strategic Management” 1996, vol. 8, no. 4, s. 425–427.
Zobacz w Google Scholar

Jak big data wywołuje rewolucję w transporcie, https://msp.money.pl/intel/chmura/jak-big-data-wywoluje-rewolucje-w-transporcie,121,0,2137977.html (dostęp: 20.11.2018).
Zobacz w Google Scholar

Jakość i bezpieczeństwo w transporcie drogowym, https://edu.trans.eu/kursy/zarzadzanie-ludzmi/jakosc-i-bezpieczenstwo-w-transporcie-drogowym/5#content (dostęp: 7.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

Jakowski S., Opakowania transportowe, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Januła E., Truś T., Gospodarka elektroniczna, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Jawor-Joniewicz A., Budowanie zaangażowania pracowników z uwzględnieniem zarządzania różnorodnością, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2016, nr 3–4, s. 39–51.
Zobacz w Google Scholar

Jeszka A.M., VMI – zarządzanie zapasami przez dostawcę, [w:] M. Ciesielski (red.), Instrumenty zarządzania logistycznego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009, s. 192–204.
Zobacz w Google Scholar

Jurczak M., Indeks giełdowy, „Transport, Cargo, Fracht” sierpień – wrzesień 2012, nr 4, s. 3.
Zobacz w Google Scholar

Kacperczyk R., Środki transportowe, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarek T.T., Globalna gospodarka i globalny kryzys, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Kale V., SAP R/3. Przewodnik dla menadżerów, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2001.
Zobacz w Google Scholar

Kanafa-Chmielewska D., Bartosz N., Piróg-Nabokowa I., Wybrane aspekty stylu życia a utrzymanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, nr 430, s. 154–164.
Zobacz w Google Scholar

Karlsson Ch., Johansson B., Stough R., Industrial Clusters and Inter-Firm Networks, Edward Elgar Publishing Ltd., Cheltenham–Northampton 2005.
Zobacz w Google Scholar

Karwatka T., Sadulski D., E-commerce. Proste odpowiedzi, trudne pytania, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Kawa A., Zastosowanie technologii agendowej w konfigurowaniu łańcucha dostaw, rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2009.
Zobacz w Google Scholar

Kawa A., Wieczerzycki W., Informatyczne wspomaganie zarządzania łańcuchem dostaw, [w:] M. Ciesielski (red.), Instrumenty zarządzania logistycznego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006, s. 147–161.
Zobacz w Google Scholar

Kay J., Podstawy sukcesu firmy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Kierowca samochodu ciężarowego, https://www.wup.pl/images/uploads/IV.DLA_BEZROBOTNEGO/a.CLIPKZ_poradnictwo_zawodowe/V.do_pobrania/2.ulotki_do_zawodow/ulotki_2017/Kierowca_samochodu_ci%C4%99%C5%BCarowego.pdf (dostęp: 7.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

Kierunki działania inspekcji transportu drogowego w 2012 roku, http://www.gitd.gov.pl/sites/default/files/kierunki-dzialania-inspekcji-transportu-drogowego-w-2012-roku.pdf (dostęp: 1.06.2013).
Zobacz w Google Scholar

Kieżel M., Wiechoczek J., Narzędzia e-marketingu w procesie kreowania wartości dla klienta, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej” 2017, „Organizacja i Zarządzanie”, z. 114, s. 203–220.
Zobacz w Google Scholar

Kilometrowa kolejka tirów przed terminalem promowym w Świnoujściu, https://www.gospodarkamorska.pl/Porty,Transport/kilometrowa-kolejka-tirow-przed-terminalem-promowym-w-swinoujsciu-.html (dostęp: 3.03.2019).
Zobacz w Google Scholar

Kisperska-Moroń D., Zarządzanie konfliktem w łańcuchach logistycznych, referat na międzynarodową konferencję Logistics ’98, Biblioteka Logistyka, Poznań 1998.
Zobacz w Google Scholar

Kłak M., Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych, Kielce 2010.
Zobacz w Google Scholar

Komenda Główna Policji, Biuro Ruchu Drogowego, Wypadki drogowe w Polsce w 2018 roku, http://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,Wypadki-drogowe-raporty-roczne.html (dostęp: 9.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Kompozyty w automotive – zastosowanie w transporcie wielkogabarytowym materiały, Centrum Materiałów i Technologii Kompozytowych, CMTK.pl (dostęp: 15.06.2019).
Zobacz w Google Scholar

Kontenery, https://docplayer.pl/3503973-As-kontenery-strona-1-z-6.html (dostęp: 3.03.2019).
Zobacz w Google Scholar

Konwencja TIR, http://www.akademia-tp.pl/konwencja-tir.htm (dostęp: 25.05.2013).
Zobacz w Google Scholar

Kopeć M., Słabość przewag konkurencyjnych – zjawisko utowarowienia w globalnych łańcuchach dostaw, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2018, nr 505, s. 105–113.
Zobacz w Google Scholar

Kopertyńska M.W., Kmiotek K., Zaangażowanie pracowników a sukces organizacji, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance” 2016, vol. 14, no. 2/1, s. 5–7.
Zobacz w Google Scholar

Korczyński M., Human Resource Management in Service Work, Palgrave, New York 2002.
Zobacz w Google Scholar

Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Kozłowski R., Sikorski A., Nowoczesne rozwiązania w logistyce, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Kraków 2009.
Zobacz w Google Scholar

Koźlak A., Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
Zobacz w Google Scholar

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, http://www.krbrd.gov.pl/krajowa%20rada%20brd/krajowa_rada_brd.htm (dostęp: 1.06.2013).
Zobacz w Google Scholar

Krone, Coil Liner Compact, https://www.krone-trailer.com/polski/produkty/naczepa-skrzyniowa-z-plandeka/coil-liner-compact/ (dostęp: 25.02.2019).
Zobacz w Google Scholar

KRONE naczepa firanka, http://www.amktrucks.pl/index.php/pl/Oferta-sprzedazy/naczepy-i-przyczepy/KRONE-naczepa-firanka (dostęp: 15.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

Krzykała F., Socjologia transportu w zarysie, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2004.
Zobacz w Google Scholar

Krzyżanowski L., O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, modele, metafory, filozofia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Kuffel M., Raczkująca elektromobilność w Europie, http://biznesalert.pl/elektromobilnosc-europa/ (dostęp: 3.03.2019).
Zobacz w Google Scholar

Laskowska-Rutkowska A., Rola innowacji w wybranych obszarach działań logistycznych przedsiębiorstw, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2018, nr 505, s. 125–133.
Zobacz w Google Scholar

Latoszek E., Proczek M., Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Liberadzki B., Rola transportu w systemach logistycznych, „Logistyka” 1994, nr 1, s. 3–6.
Zobacz w Google Scholar

Liberadzki B., Mindur L. Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski, Szkoła Główna Handlowa, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa–Poznań–Radom 2006.
Zobacz w Google Scholar

Lindstrom M., Zakupologia, Wydawnictwo Znak, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

List przewozowy – fakty i mity, http://www.transportoweprawo.pl/2012/list-przewozowy-%E2%80%93-fakty-i-mity (dostęp: 25.05.2013).
Zobacz w Google Scholar

Łaźniewska E., Deszczyński P. (red.), Kompendium wiedzy o organizacjach międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Łukasik Z., Bril J., Bril D., Zagrożenia związane z transportem drogowym, „Autobusy” 2013, nr 3, s. 45–57.
Zobacz w Google Scholar

Madeyski M., Lissowska E., Badania analityczne transportu samochodowego, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1981.
Zobacz w Google Scholar

Małek P., Ekonomika transportu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1969.
Zobacz w Google Scholar

MAN TGL Híbrido está sendo testado em condições reais na Alemanha, http://kombiecia.blogspot.com/2011/09/teste-alemao.html (dostęp: 15.06.2019).
Zobacz w Google Scholar

Mapa klastrów w Polsce, https://mapaklastrow.parp.gov.pl/Klastry2/index.html (dostęp: 3.03.2019).
Zobacz w Google Scholar

Marciniak-Neider D., Warunki dostaw w handlu zagranicznym, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia 2011.
Zobacz w Google Scholar

Marzęda K., Proces globalizacji korporacyjnej, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2006.
Zobacz w Google Scholar

Maskell P., Towards Knowledge-based Theory of Geographical Clusters, „Industrial and Corporate Change” 2001, vol. 10, no. 4, s. 921–943.
Zobacz w Google Scholar

Matwiejczuk R., Strategia logistyczna w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2018, nr 505, s. 44–55.
Zobacz w Google Scholar

Mazur M., Motywowanie pracowników jako istotny element zarządzania organizacją, „Nauki Społeczne, Social Sciences” 2013, nr 2(8), s. 156–163.
Zobacz w Google Scholar

Mazurek-Łopacińska K., Orientacja na klienta w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Menes M., Implikacje ćwierćwiecza gospodarki rynkowej w Polsce w transporcie towarowym, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Mercedes-Benz, Atego, https://www.mercedes-benz-trucks.com/pl_PL/models/atego-distribution.html (dostęp: 15.03.2019).
Zobacz w Google Scholar

Mercedes-Benz, Citaro, https://www.mercedes-benz-bus.com/pl_PL/models/citaro.html (dostęp: 15.03.2019).
Zobacz w Google Scholar

Mercedes-Benz eActros, https://roadstars.mercedes-benz.com/pl_PL/magazine/2016/september/mercedes-benz-eactros.html (dostęp: 15.06.2019).
Zobacz w Google Scholar

Mercedes-Benz, Intouro, https://www.mercedes-benz-bus.com/pl_PL/models/intouro.html (dostęp: 15.03.2019).
Zobacz w Google Scholar

Mercedes-Benz, New Sprinter City, https://www.mercedes-benz-bus.com/pl_PL/models/new-minibuses/new-sprinter-city.html (dostęp: 15.03.2019).
Zobacz w Google Scholar

Mercedes-Benz, Nowy Actros, https://www.mercedes-benz-trucks.com/pl_PL/models/new-actros.html (dostęp: 21.03.2019).
Zobacz w Google Scholar

Mercedes-Benz, Tourismo, https://www.mercedes-benz-bus.com/pl_PL/models/tourismo-rhd.html (dostęp: 15.03.2019).
Zobacz w Google Scholar

Mercedes Efficiency Run – pomysł na ciężarówkę przyszłości!, https://www.auto-swiat.pl/mercedes-efficiency-run-pomysl-na-ciezarowke-przyszlosci/7qm6w68#slajd-5 (dostęp: 15.06.2019).
Zobacz w Google Scholar

MFG’s Role in America’s Most Beautiful Automobile, https://www.moldedfiberglass.com/aboutus/corvette-story (dostęp: 15.06.2019).
Zobacz w Google Scholar

Mikołajczyk B., Kurczewska A., Fila J., Klastry na świecie. Studia przypadków, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Mindur L., Technologie w transporcie samochodowym, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1990.
Zobacz w Google Scholar

Mistrz ładowności – naczepa Goldhofer STZ-VP na Solutrans 2019, http://samochody-specjalne.pl/2019/10/31/naczepa-goldhofer-stz-vp-8-na-solutrans2019/ (dostęp: 27.02.2019).
Zobacz w Google Scholar

Mitraszewska I., Walendzik M., Ucińska M., Łazowska E., Kruszewski M., Organizacja i funkcjonowanie przedsiębiorstwa transportu drogowego rzeczy, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Mizera K., Trendy w konsumpcji w kierunku zrównoważonego rozwoju, seba.totkom.com/dokumenty/finanse/trendy.doc (dostęp: 25.05.2013).
Zobacz w Google Scholar

Monitorowanie opon, https://www.technologiedlatransportu.pl/single-post/2018/09/12/Monitorowanie-opon (dostęp: 20.11.2018).
Zobacz w Google Scholar

Montwiłł A., Port morski jako wielofunkcyjna przestrzeń gospodarcza. Od węzła transportowego do morsko-lądowej platformy logistycznej, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie” 2017, z. 100, s. 317–326.
Zobacz w Google Scholar

Neider J., Transport międzynarodowy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Neider J., Transport w handlu międzynarodowym, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2006.
Zobacz w Google Scholar

Networks, partnerships, clusters and intellectual property rights: opportunities and challenges for innovative SMEs in Global Economy, OECD, Istanbul, 3–5 June 2004.
Zobacz w Google Scholar

Nicholls R., New directions for customer-to-customer interaction research, „Service Marketing” 2010, vol. 24, s. 87–97.
Zobacz w Google Scholar

Niedbala J., Uber Advanced Technologies Group wants to discuss the future of trucking, http://fanvive.com/2018/02/06/uber-advanced-technologies-group-wants-to-discuss-the-future-of-trucking/ (dostęp: 11.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Niemcy testują autonomiczne ciężarówki z „przewodnikiem” konwoju, https://www.wnp.pl/logistyka/niemcy-testuja-autonomiczne-ciezarowki-z-quot-przewodnikiem-quot-konwoju,325818_1_0_0.html (dostęp: 25.06.2018).
Zobacz w Google Scholar

Nikola Corp, Hydrogen Advantages, https://nikolamotor.com/hydrogen (dostęp: 15.06.2019). Nikola Corp, Nikola One, https://nikolamotor.com/one (dostęp: 15.06.2019).
Zobacz w Google Scholar

Nikola One – ciężarówka przyszłości napędzana wodorem, https://profiauto.pl/blog/2016/12/05/nikola-one-ciezarowka-przyszlosci-napedzana-wodorem/ (dostęp: 15.06.2019).
Zobacz w Google Scholar

Nikola Two – ciężarówka na wodór do dystrybucji, http://gashd.eu/2018/09/15/nikola-two-ciezarowka-na-wodor-do-dystrybucji/ (dostęp: 15.06.2019).
Zobacz w Google Scholar

Nine US states have already approved full truck platooning, https://enterpriseiotinsights.com/20180821/connected-cars-2/nine-us-states-already-approved-full-truck-platooning-study (dostęp: 10.07.2019).
Zobacz w Google Scholar

Nowacki G., Telematyka transportu drogowego, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Nowy Actros ma autopilota, kamery zamiast lusterek i wielkie ekrany – trochę szczegółów oraz galeria zdjęć, https://40ton.net/nowy-actros-ma-autopilota-kamery-zamiast-lusterek-i-wielkie-ekrany-troche-szczegolow-oraz-galeria-zdjec/ (dostęp: 15.06.2019).
Zobacz w Google Scholar

Nowy sposób na kolejowy transport ciężarówek – adaptery roadrailLink oszczędzają mnóstwo miejsca, https://40ton.net/nowy-sposob-na-kolejowy-transport-ciezarowek-adaptery-roadraillink-oszczedzaja-mnostwo-miejsca/ (dostęp: 3.03.2019).
Zobacz w Google Scholar

Nyere J., The Design-Chain Operations Model, http://www.supplychain-org (dostęp: 1.12.2008).
Zobacz w Google Scholar

O spółce, https://www.ac.com.pl/pl-firma-o-spolce (dostęp: 15.06.2019).
Zobacz w Google Scholar

Ocicka B., Rozwój innowacji otwartych w świetle strategii zarządzania łańcuchem dostaw, „Management Sciences. Nauki o Zarządzaniu” 2017, nr 2(31), s. 33–39.
Zobacz w Google Scholar

Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego, https://www.ozptd.pl/ozptd/o-nas (dostęp: 3.03.2019).
Zobacz w Google Scholar

Ordnance Survey, https://www.ordnancesurvey.co.uk (dostęp: 3.03.2019).
Zobacz w Google Scholar

Oryginalny, autonomiczny pojazd od Volvo Trucks będzie realizował transport pomiędzy centrum logistycznym a portem, https://www.cargonews.pl/oryginalny-autonomiczny-pojazd-od-volvo-trucks-bedzie-realizowal-transport-pomiedzy-centrum-logistycznym-a-portem/ (dostęp: 10.07.2019).
Zobacz w Google Scholar

Ostańska P., Wykorzystanie Big Data do zabezpieczenia cyberbezpieczeństwa mediów społecznościowych, [w:] A. Opolska-Bielańska (red.), Logistyka i administrowanie w mediach. Zarządzanie Big Data, Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Warszaw 2019, s. 29–36.
Zobacz w Google Scholar

Owczarzak W., Pojazdy autonomiczne na przykładzie samojeżdżącego samochodu Google’a, https://www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/send/333-artykuly-na-plycie-cd-1/7946-owczarzak-pojazdy-autonomiczne (dostęp: 11.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Padborg cluster, https://www.eurofound.europa.eu/observatories/emcc/erm/restructuring-case-studies/padborg-cluster (dostęp: 7.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

PasCom, www.pascom.pl (dostęp: 15.03.2019).
Zobacz w Google Scholar

Pawłowski M., Piątkowski Z., Wójcik-Kośla D., Logistyka w przedsiębiorstwie. Część II. Logistyka jako funkcja sprawności organizacyjnej przedsiębiorstwa oraz zastosowanie logistyki w praktyce, „Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego”, 2005, t. 15, nr 2, s. 104–112.
Zobacz w Google Scholar

PIARC, https://www.piarc.org/en/ (dostęp: 8.08.2019).
Zobacz w Google Scholar

Piercy N., Marketing: strategiczna reorientacja firmy, Felberg SJA, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Piernikarski D., Elektryczny MAN TGS, https://samochody-specjalne.pl/2017/03/20/elektryczny-man-tgs/3/ (dostęp: 15.06.2019).
Zobacz w Google Scholar

Piórko K., Władza korporacji transnarodowych w stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Płoszczyński M., Autonomiczne auta przyspieszają. Ich ciężarowe wersje niebawem na drogach publicznych, https://antyweb.pl/autonomiczne-ciezarowki-perspektywa/ (dostęp: 20.11.2018).
Zobacz w Google Scholar

Pociąg z Chin z towarami z AliExpress jedzie do Polski, http://www.dlahandlu.pl/e-commerce/wiadomosci/pociag-z-chin-z-towarami-z-aliexpress-jedzie-do-polski,70828.html (dostęp: 10.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Początek sprzedaży Volvo FE Hybrid, https://motogazeta.mojeauto.pl/Aktualnosci/Poczatek_sprzedazy_Volvo_FE_Hybrid,a,186742.html (dostęp: 15.06.2019).
Zobacz w Google Scholar

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji, http://www.pigtsis.pl/o-izbie/ (dostęp: 9.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Polska Izba Spedycji i Logistyki, http://pisil.pl/ (dostęp: 1.06.2013).
Zobacz w Google Scholar

Polska Izba Spedycji i Logistyki, Rola izby, https://pisil.pl/informacje-o-izbie/rola-izby/ (dostęp: 29.03.2013).
Zobacz w Google Scholar

Polski Instytut Transportu Samochodowego, Problem braku kierowców zawodowych – rekomendowane rozwiązania, 2018, http://pitd.org.pl/wp-content/uploads/2018/01/raport_Styczen2018.pdf (dostęp: 7.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

Pomykalski A., Nowoczesne strategie marketingowe, Wydawnictwo INFOR, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Porter M.E., Competitive Advantage, The Free Press, New York 1985.
Zobacz w Google Scholar

Porter M.E., Location, Competition and Economic Development: Local Clusters in a Global Economy, „Economic Development Quarterly” 2000, vol. 14, issue 1, s. 15–34.
Zobacz w Google Scholar

Porter M.E., Porter o konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Porter M.E., The Competitive Advantage of Nations, „Harvard Business Review” March – April 1990, s. 73–91.
Zobacz w Google Scholar

Prestiż zawodów, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 2013, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/K_008_09.PDF? (dostęp: 7.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

Produkty Wielton, https://wielton.com.pl/produkty-wielton/naczepy-skrzyniowe/standard/# (dostęp: 15.06.2019).
Zobacz w Google Scholar

Przybylski R., Autonomiczne pojazdy są rewolucją dla przemysłu i szansą dla przewoźników, https://moto.rp.pl/archiwum/8970-ciezarowa-autonomia (dostęp: 15.06.2019).
Zobacz w Google Scholar

Przyszłość transportu drogowego – autonomiczne ciężarówki zastąpią fizycznego kierowcę?, https://nt.interia.pl/raporty/raport-samochodyjutra/samochodyjutra/news-przyszlosc-transportu-drogowego-autonomiczne-ciezarowki-zast,nId,2631233 (dostęp: 3.03.2019).
Zobacz w Google Scholar

PwC, Rynek pracy kierowców w Polsce. Raport, 2016, https://www.pwc.pl/pl/pdf/pwc-raport-rynek-pracy-kierowcow.pdf (dostęp: 7.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

Renault presents complete electric truck range, https://www.electrive.com/2018/06/27/renault-presents-complete-electric-truck-range (dostęp: 15.06.2019).
Zobacz w Google Scholar

Rifkin J., The Age of Access: The New Culture of Hypercapitalism, Where all of Life is a Paid-For Experience?, Tarcher Putman, New York 2000.
Zobacz w Google Scholar

Rockwell J.R., Particelli M.C., New Products Management for the 1980, Booz, Allen & Hamilton, New York 1982.
Zobacz w Google Scholar

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2018.
Zobacz w Google Scholar

Rogoziński K., Zarządzanie wartością z klientem, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Rojek T., Koncepcja łańcucha wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwem, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2014, nr 803, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 66, s. 813–822.
Zobacz w Google Scholar

Rolbiecki R., Współczesna polityka transportowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Romanowska M., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Rudolf S., Skorupińska K., Bezpośrednie formy partycypacji pracowniczej. Polska na tle starych krajów Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
Zobacz w Google Scholar

Rutkowski K., Zintegrowany łańcuch dostaw. Doświadczenia globalne i polskie, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Rydzkowski W., Usługi logistyczne. Teoria i praktyka, Biblioteka Logistyka, Poznań 2011.
Zobacz w Google Scholar

Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K., Transport, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K., Transport, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Rymanowicz P., Truck platooning – kiedy na naszych drogach pojawią się autonomiczne ciężarówki, https://polska.raben-group.com/magazyn-wiedzy/magazyn-wiedzy-artykul/news/truck-platooning-kiedy-na-naszych-drogach-pojawia-sie-autonomiczne-ciezarowki (dostęp: 20.11.2018).
Zobacz w Google Scholar

Rymarczyk J., Niemiec W., Rola organizacji międzynarodowych w przezwyciężaniu problemów globalnych, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2010.
Zobacz w Google Scholar

Ryś A., Prymon-Ryś E., Tworzenie wartości w przedsiębiorstwach produkcyjnych a zjawisko planowego postarzania produktu, „Handel Wewnętrzny” 2017, nr 5, s. 327–335.
Zobacz w Google Scholar

Rząd uruchamia olbrzymie budżety na eko-mobilność, http://wgospodarce.pl/informacje/53216-rzad-uruchamia-olbrzymie-budzety-na-eko-mobilnosc (dostęp: 3.03.2019).
Zobacz w Google Scholar

Sagan L., Mercedes-Benz Future Truck 2025, https://www.auto-swiat.pl/mercedes-benz-future-truck-2025/xky1nbm#slajd-1 (dostęp: 10.07.2019).
Zobacz w Google Scholar

Samochody autonomiczne. Jakie mają zalety i wady?, https://nokautmoto.pl/artykuly/samochody-autonomiczne-jakie-maja-zalety-i-wady.html (dostęp: 20.11.2018).
Zobacz w Google Scholar

Sawers P., Pierwsze komercyjne ciężarówki samobieżne Volvo będą wykorzystywane w górnictwie, https://venturebeat.com/2018/11/20/volvos-first-commercial-self-driving-trucks-will-be-used-in-mining/ (dostęp: 20.11.2018).
Zobacz w Google Scholar

Scholte J.A., Globalizacja, Krytyczne wprowadzenie, Oficyna Wydawnicza Humanista, Sosnowiec 2006.
Zobacz w Google Scholar

Segal R.B., Online Marketplaces: A New Strategic Option, „Business Strategy” 2000, vol. 21, no. 2, s. 27–28.
Zobacz w Google Scholar

Self-Driving Trucks: Are Truck Drivers Out of a Job?, https://www.atbs.com/knowledge-hub/self-driving-trucks-are-truck-drivers-out-of-a-jo (dostęp: 5.09.2018).
Zobacz w Google Scholar

Siedlecka S., Mądziel M., Problemy bezpieczeństwa w logistyce transportu drogowego, „Autobusy” 2016, nr 6, s. 1536–1539.
Zobacz w Google Scholar

Sommerfeldt N., Vor den Gigalinern muss niemand Angst haben, https://www.welt.de/wirtschaft/article118034207/Vor-den-Gigalinern-muss-niemand-Angst-haben.html (dostęp: 21.03.2019).
Zobacz w Google Scholar

Sosnowski J., Systemy automatycznej identyfikacji oparte na kodach kreskowych w procesach logistycznych, [w:] Ł. Nowakowski (red.), Nowoczesna infrastruktura i systemy elektroniczne w logistyce, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych, Kielce 2016, s. 71–99.
Zobacz w Google Scholar

Sosnowski J., Technologie radiowe w procesach automatycznej identyfikacji, [w:] Ł. Nowakowski, (red.), Nowoczesna infrastruktura i systemy elektroniczne w logistyce, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych, Kielce 2016, s. 59–70.
Zobacz w Google Scholar

Sosnowski J., Nowakowski Ł., Elektroniczne giełdy transportowe stymulujące procesy gospodarcze, [w:] Ł. Nowakowski, M. Woźniakowski (red.), Zarządzanie we współczesnej logistyce, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych, Kielce 2016, s. 75–94.
Zobacz w Google Scholar

Sosnowski J., Nowakowski Ł., Systemy elektroniczne w transporcie drogowym, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Specjalne prawa ciągnienia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Specjalne_prawa_ci%C4%85gnienia (dostęp: 3.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Stajniak M., Koliński A., Współczesne technologie transportowe w łańcuchach dostaw, Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, Radom 2016.
Zobacz w Google Scholar

Stajniak M., Hajdul M., Foltyński M., Krupa A., Transport i spedycja, Biblioteka Logistyka, Poznań 2008.
Zobacz w Google Scholar

Statut Stowarzyszenia Inteligentne Systemy Transportowe „ITS Polska”, http://www.itspolska.pl/admin/pliki/ITS_POLSKA_-_Statut.pdf (dostęp: 1.06.2013).
Zobacz w Google Scholar

Stefaniak P., PwC: transport drogowy wszedł w fazę rewolucji, https://www.wnp.pl/logistyka/pwc-transport-drogowy-wszedl-w-faze-rewolucji,332081.html (dostęp: 9.10.2018).
Zobacz w Google Scholar

Stefaniak P., Transport drogowy nadal będzie dominował w Polsce, 21.11.2018, https://logistyka.wnp.pl/transport-drogowy-nadal-bedzie-dominowal-w-polsce,334741_1_0_0.html (dostęp: 23.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

Stowarzyszenie Polskie Forum Transportu, http://www.spft.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=27 (dostęp: 1.06.2013).
Zobacz w Google Scholar

Stowarzyszenie Psychologów Transportu w Polsce, http://www.spt.pl/?p=10 (dostęp: 1.06.2013).
Zobacz w Google Scholar

Strzyżewska M., Rószkiewicz M., Analizy marketingowe, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2002.
Zobacz w Google Scholar

Szczepaniak T. (red.), Transport i spedycja międzynarodowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1985.
Zobacz w Google Scholar

Szozda N., Wykorzystanie rozszerzonej rzeczywistości w łańcuchach dostaw – studia przypadków, „Management Sciences. Nauki o Zarządzaniu” 2017, nr 2(31), s. 47–54.
Zobacz w Google Scholar

Szreder M., Big data wyzwaniem dla człowieka i statystyki, „Wiadomości Statystyczne” 2015, nr 8, s. 1–11.
Zobacz w Google Scholar

Sztucki T., Encyklopedia marketingu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Szultka S., Klastry – innowacyjne wyzwanie dla Polski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2004.
Zobacz w Google Scholar

Szymonik A., Ekonomika transportu dla potrzeb logistyka. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Szymura-Tyc M., Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i dla przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2005.
Zobacz w Google Scholar

Ścigaj M., Kształtowanie kultury bezpieczeństwa w organizacji jako jednej z form rozwoju zawodowego człowieka, w aspekcie rozwoju kultury ekonomicznej państwa i wzrostu gospodarczego, „Problemy Profesjologii” 2011, nr 2, s. 139–150.
Zobacz w Google Scholar

Światowa Organizacja Handlu, https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowa_Organizacja_Handlu (dostęp: 25.05.2013).
Zobacz w Google Scholar

Świderski A., Inżynieria jakości w wybranych obszarach transportu, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Tambunan T., Promoting Small and Medium Enterprises with a Clustering Approach: A Policy Experience from Indonesia, „Journal of Small Business Management” April 2005, vol. 43/2, s. 138–154.
Zobacz w Google Scholar

Teleroute, http://www.teleroute.pl (dostęp: 3.03.2013).
Zobacz w Google Scholar

Ten DAF CF Electric wygląda niczym najzwyklejsza ciężarówka i trafił do codziennego, sklepowego użytku, https://40ton.net/daf-cf-electric-wyglada-niczym-najzwyklejsza-ciezarowka-trafil-codziennego-sklepowego-uzytku/ (dostęp: 15.06.2019).
Zobacz w Google Scholar

Tesla, https://www.tesla.com/semi (dostęp: 26.07.2019).
Zobacz w Google Scholar

Tesla Semi electric semi truck production back into focus, Elon Musk is looking forward to it, https://electrek.co/2019/04/01/tesla-semi-electric-semi-truck-production-elon-musk/ (dostęp: 15.06.2019).
Zobacz w Google Scholar

Tesla Semi Truck: rewolucja w transporcie, https://moto.rp.pl/tu-i-teraz/25661-tesla-semi-truck-rewolucja-w-transporcie (dostęp: 15.06.2019).
Zobacz w Google Scholar

TGL z napędem hybrydowym poddany testom, https://www.logistyka.net.pl/aktualnosci/transport-i-spedycja/item/7531-tgl-z-napedem-hybrydowym-poddany-testom (dostęp: 15.06.2019).
Zobacz w Google Scholar

Thompson A.A., Strickland A.J., Strategic Management, 10th ed., Irwin McGraw-Hill, Boston 1992. TimoCom.pl, http://www.timocom.pl (dostęp: 3.03.2013).
Zobacz w Google Scholar

Toffler A., Trzecia fala, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1985.
Zobacz w Google Scholar

Towards fair and efficient pricing in transport. Policy options for internalizing the external costs of transport in the European Union. Com(95)691 final. Toyota opracowała elektryczną ciężarówkę na wodór, https://www.toyota.pl/articles/2018/toyota-opracowala-elektryczna-ciezarowke-na-wodor (dostęp: 15.06.2019).
Zobacz w Google Scholar

Toyota zrobiła „tira” na wodór. Taka będzie przyszłość ciężarówek?, https://motoryzacja.interia.pl/samochody-nowe/prototypy/news-toyota-zrobila-tira-na-wodor-taka-bedzie-przyszlosc-ciezarow,nId,2384657 (dostęp: 15.06.2019).
Zobacz w Google Scholar

Traktat o Unii Europejskiej, http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=14424&Itemid=427 (dostęp: 25.05.2019).
Zobacz w Google Scholar

Trans.eu, http://www.trans.eu (dostęp: 2.02.2013).
Zobacz w Google Scholar

Transport 65t lokomotywy na Nooteboomie, http://samochody-specjalne.pl/2018/03/05/transport-65t-lokomotywy-na-nooteboomie/ (dostęp: 27.02.2019).
Zobacz w Google Scholar

Transport drogowy towarów zwiększy się 2,5 razy. Bez autonomicznych pojazdów firmy nie dadzą rady, https://www.wnp.pl/logistyka/transport-drogowy-towarow-zwiekszy-sie-2–5-razy-bez-autonomicznych-pojazdow-firmy-nie-dadza-rady,333825_1_0_0.html (dostęp: 3.03.2019).
Zobacz w Google Scholar

Transport drogowy w Polsce w latach 2005–2009, GUS, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Transport drogowy w Polsce w latach 2010–2011, GUS, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Transport drogowy w Polsce w latach 2014–2015, GUS, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Transport materiałów sypkich, https://www.pkt.pl/artykul/transport-materialow-sypkich-8190 (dostęp: 21.03.2019).
Zobacz w Google Scholar

Transport międzynarodowy pod skrzydła Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Co się zmienia?, http://logistyka.infor.pl/transport/artykuly/480640,transport-miedzynarodowy-pod-skrzydla-glownego-inspektoratu-transportu-drogowego-co-sie-zmienia.html (dostęp: 1.06.2013).
Zobacz w Google Scholar

Truck platooning jako szansa na zmianę środowiska transportu, https://www.freightlink.pl/knowledge/artyku%C5%82y/truck-platooning-jako-szansa-na-zmian%C4%99-%C5%9Brodowiska-transportu (dostęp: 20.11.2018).
Zobacz w Google Scholar

Truck Platooning, Past, Present, and Future, https://www.truckinginfo.com/156677/truck-platooning-past-present-and-future (dostęp: 10.07.2019).
Zobacz w Google Scholar

Urban G.L., Hauser J.R., Design of Marketing of New Products, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1980.
Zobacz w Google Scholar

Urbanowska-Sojkin E., Zarządzanie przedsiębiorstwem. Od kryzysu do sukcesu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1999.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych podmiotów gospodarczych (Dz.U. z 1989 r. Nr 35, poz. 194 z późn. zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 57, poz. 491 z późn. zm.).
Zobacz w Google Scholar

Vandermerwe S., From Tin Soldiers to Russian Dolls. Creating Added Value Through Services, Butterworth-Heinemann, Boston 1993.
Zobacz w Google Scholar

ViaTOLL – system poboru opłat czy kar?, http://www.log24.pl/artykuly/viatoll-system-poboru-oplat-czy-kar,2285 (dostęp: 1.06.2013).
Zobacz w Google Scholar

Viscelli S., Driverless? Autonomous Trucks and the Future of the American Trucker, http://laborcenter.berkeley.edu/driverless/ (dostęp: 4.09.2018).
Zobacz w Google Scholar

Volvo FL Electric ma 300 kilometrów zasięgu, będzie produkowane seryjnie i wkrótce trafi do sprzedaży, https://40ton.net/volvo-fl-electric-300-kilometrow-zasiegu-bedzie-produkowane-seryjnie-wkrotce-trafi-sprzedazy/ (dostęp: 15.06.2019).
Zobacz w Google Scholar

Volvo Trucks: autonomiczne rozwiązanie transportowe w firmie Brønnøy Kalk AS, https://www.trucks.com.pl/2018/11/20/volvo-trucks-autonomiczne-rozwiazanie-transportowe-w-firmie-bronnoy-kalk-as/ (dostęp: 10.07.2019).
Zobacz w Google Scholar

Volvo trucks presents second all-electric truck model in three weeks, https://www.volvotrucks.com/en-en/news/press-releases/2018/may/pressrelease-180509.html (dostęp: 15.06.2019).
Zobacz w Google Scholar

Volvo Trucks, www.volvotrucks.co.uk (dostęp: 15.06.2019).
Zobacz w Google Scholar

Wach-Kąkolewicz A., Rozwój zawodowy – motywy podejmowania aktywności uczenia się, „E-mentor” 2008, nr 4(26), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/26/id/577 (dostęp: 7.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

Walker O.C., Boyd H.W., Larreche J.C., Marketing Strategy. Planning and Implementation, 3rd ed., Irwin McGraw-Hill, Boston 1999.
Zobacz w Google Scholar

Weis H.C., Marketing, Friedrich Kiehl Verlag, Ludwigshafen 1993.
Zobacz w Google Scholar

Whitehead A., Nauka i świat współczesny, Wydawnictwo PAX, Warszawa 1988.
Zobacz w Google Scholar

Większość niemieckich kierowców przejdzie na emeryturę w ciągu najbliższych 15 lat. Kto za parę lat będzie jeździł dla Niemców?, https://trans.info/pl/wiekszosc-niemieckich-kierowcow-przejdzie-na-emeryture-w-ciagu-najblizszych-15-lat-kto-za-pare-lat-bedzie-jezdzil-dla-niemcow-595656a7bd04fa89028b47a9-20078 (dostęp: 20.11.2018).
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewska S., Zarządzanie różnorodnością kulturową – aspekt teoretyczno-praktyczny, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2016, nr 3–4, s. 7–24.
Zobacz w Google Scholar

Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Wojciechowski S., Terroryzm na początku XXI wieku, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz– Poznań 2011.
Zobacz w Google Scholar

Wojciechowski T., Marketingowo-logistyczne zarządzanie przedsiębiorstwem, wyd. II, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Wojewódzka-Król K., Rolbiecki R., Rydzkowski W., Transport wodny śródlądowy, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2007.
Zobacz w Google Scholar

Wolffgram E., Proces integrowania łańcucha dostaw – dotychczasowe tempo i przewidywane kierunki zmian w Europie, referat na międzynarodową konferencję Logistics ’98, Biblioteka Logistyka, Poznań 1998.
Zobacz w Google Scholar

Woźniakowski M., Marketing społecznościowy w polskich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2016.
Zobacz w Google Scholar

Wrzosek W. (red.), Strategie marketingowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Wrzosek W. (red.), Strategie marketingowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013. http://www.uriasz.am.szczecin.pl (dostęp: 3.03.2019).
Zobacz w Google Scholar

Wykaz stowarzyszeń przewoźników międzynarodowych, http://www.gitd.gov.pl/dla-przedsiebiorcow/zezwolenia/przewoz-rzeczy/stowarzyszenia/wykaz-stowarzyszen-przewoznikow-miedzynarodowych (dostęp: 10.07.2019).
Zobacz w Google Scholar

Wyrwich-Płotka S., Zależności partnerskiej współpracy i poziomu dojrzałości łańcucha dostaw w warunkach globalizacji, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2018, nr 505, s. 155–165.
Zobacz w Google Scholar

Zabielski K., Finanse międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998. Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych, http://www.stowarzyszenie.szn.pl (dostęp: 30.03.2018).
Zobacz w Google Scholar

Zachorowska-Mazurkiewicz A., Społeczne implikacje dysproporcji ekonomicznych w zglobalizowanym świecie, [w:] J. Klebaniuk (red.), Oblicza nierówności społecznych, Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 2007, s. 75–92.
Zobacz w Google Scholar

Zajączkowski K., Unia Europejska jako aktor globalny – aspekty polityczno-obronne, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/1-2009_zajaczkowskikamil.pdf (dostęp: 25.05.2013).
Zobacz w Google Scholar

Załadunki w Wielkiej Brytanii będą odbywały się w tylko 10 miejscach? Jest plan na bezcłowe porty, https://40ton.net/zaladunki-w-wielkiej-brytanii-beda-odbywaly-sie-w-tylko-10-miejscach-jest-plan-na-bezclowe-porty (dostęp: 3.03.2019).
Zobacz w Google Scholar

Zbyszyński M., Kamiński T., Krysiuk C., Mitraszewska I., Odachowska E., Zakrzewski B., Ekonomiczna jazda samochodem i jej wpływ na środowisko. Ekojazda, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Zeithaml V., Consumer Perception of Price, Quality and Value, „Journal of Marketing” 1988, vol. 52, s. 2–22.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

29 maja 2020

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-881-1

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-882-8

Inne prace tego samego autora