Accents 2023. Accent perception and production. 16th International Conference on Native and Non-native Accents of English, Łódź, 30 Nov – 2 Dec, 2023. The Book of Abstracts

Autorzy

Aleksandra Matysiak (ed)

Słowa kluczowe:

Fonetyka i fonologia języka angielskiego, nauczanie i uczenie się wymowy, akcenty i dialekty, percepcja mowy, produkcja mowy, segmenty, suprasegmenty, prozodia

Streszczenie

"Accents" to odbywająca się corocznie konferencja organizowana przez Zakład Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego. Pierwsza edycja konferencji "Accents" odbyła się w 2007 roku. 

Wydarzenie to co roku licznie gromadzi badaczy i nauczycieli zainteresowanych rodzimymi i nierodzimymi akcentami języka angielskiego, rozpatrywanymi z różnych perspektyw teoretycznych i/lub praktycznych. Kluczowe zagadnienia omawiane każdego roku obejmują indywidualną charakterystykę akcentu, dynamikę użycia akcentu, nauczanie i uczenie się akcentu/wymowy oraz metody i narzędzia do badań nad wymową. 

Motywem przewodnim tegorocznej edycji konferencji Accents (2023) są liczne odmiany akcentu i ich wpływ na percepcję i tożsamość, a także rodzima i nierodzima produkcja akcentu,

Pobrania

Opublikowane

21 listopada 2023

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8331-376-4