Wczesna alfabetyzacja i jej miejsce w działalności bibliotek publicznych

Autorzy

Agata Walczak-Niewiadomska
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Informatologii i Bibliologii
https://orcid.org/0000-0002-9292-1805

Słowa kluczowe:

alfabetyzacja, biblioteki publiczne, usługi biblioteczne, biblioteka dla dzieci, edukacja biblioteczna

Streszczenie

Monografia mieści się w obszarze bibliologii. Jest jedną z nielicznych publikacji zwartych dotyczących bibliotekarstwa dla dzieci w Polsce i jedną z kilku książek na temat usług bibliotek dla dzieci w wieku 0–5 lat i ich rodziców w skali europejskiej. Autorka prezentuje prekursorskie ujęcie tych zagadnień, skupiając się na ukazaniu roli bibliotek publicznych w procesie wczesnej alfabetyzacji najmłodszych oraz nabywaniu przez nich umiejętności prowadzących do nauki czytania i pisania.

Książka rzuca nowe światło na bibliotekarstwo publiczne dla dzieci. Dzięki niej można się przekonać, że biblioteki są przygotowane na przyjęcie czytelnika w każdym wieku. Dostarczenie dowodów na rolę tych instytucji w nauce czytania i pisania poszerza pole badań bibliologicznych oraz motywuje do szukania nowych rozwiązań i strategii czytelniczych lepiej dopasowanych do potrzeb odbiorcy.

Bibliografia

EBSCO – Academic Search Complete; Education Resource Information Center (ERIC); Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA)
Zobacz w Google Scholar

JSTOR – Scopus; Taylor & Francis Wiley Online Library
Zobacz w Google Scholar

Brooks Greg, Burton Maxine, ELINET analytic glossary of the initial teaching and learning of literacy [on-line]. University of Sheffield, 2017 [dostęp 13 sierpnia 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://www.eli-net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/Elinet_analytic_glossary.pdf/
Zobacz w Google Scholar

Dzieci, młodzież – Internet – biblioteka. Wytyczne IFLA Sekcji Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży, red. Grażyna Lewandowicz-Nosal, Elżbieta Barbara Zybert, Warszawa: Wyd. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2009.
Zobacz w Google Scholar

Early years foundation stage [on-line]. Gov.uk [dostęp 14 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://www.gov.uk/early-years-foundation-stage/
Zobacz w Google Scholar

Guidelines for library services to babies and toddlers, hague: IFLA, 2007 – (IFLA Professional Reports; 100).
Zobacz w Google Scholar

The modernisation review of public libraries: A policy statement [on-line]. Department of Culture, Media and Sport, London: TSO, 2010 [dostęp 12 maja 2018]. Dostępny w World Wide Web: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/228855/7821.pdf/
Zobacz w Google Scholar

Stein Sondra, Equipped for the future content standards: What adults need to know and be able to do in the 21st century [on-line]. Washington 2000 [dostęp 12 maja 2018]. Dostępny w World Wide Web: http://eff.cls.utk.edu/PDF/standards_guide.pdf/
Zobacz w Google Scholar

Wytyczne dotyczące usług w bibliotekach dla dzieci, [w:] Dzieci, młodzież – Internet – biblioteka: wytyczne IFLA Sekcji Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży, red. Grażyna Lewandowicz-Nosal, Elżbieta Barbara Zybert, Warszawa: Wyd. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2009, s. 49-58.
Zobacz w Google Scholar

Wytyczne IFLA dla bibliotek obsługujących niemowlęta i małe dzieci (do 3 lat), [w:] Dzieci, młodzież – Internet – biblioteka: wytyczne IFLA Sekcji Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży, red. Grażyna Lewandowicz-Nosal, Elżbieta Barbara Zybert, Warszawa: Wyd. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2009, s. 13-48.
Zobacz w Google Scholar

Clay Marie M., Emergent reading behaviour, niepublikowana praca doktorska, University of Auckland, New Zealand 1966.
Zobacz w Google Scholar

McKechnie Lynn, Lewandowicz-Nosal Grażyna, Opening the preschoolers’ doors to learning: An ethnographic study of the use of public libraries by preschool girls, niepublikowana praca doktorska, University of Western Ontario, London 1996.
Zobacz w Google Scholar

Kinney Molly S., A naturalistic inquiry into the effect of emergent literacy behavior on families in public housing communities, niepublikowana praca doktorska, University of Pittsburgh, USA 1996.
Zobacz w Google Scholar

Lewandowicz-Nosal Grażyna, Biblioteki publiczne dla dzieci i młodzieży – księgozbiory, czytelnicy i wypożyczenia, maszynopis niepublikowany, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

th anniversary of International Literacy Day: Literacy rates are on the rise but millions remain illiterate [on-line]. UNESCO Institute of Statistics, UIS Fact Sheet, 2016, no. 38 [dostęp 17 stycznia 2018]. Dostępny w World Wide Web: http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs38-50th-anniversary-of-international-literacy-day-literacy-rates-are-onthe-rise-but-millions-remain-illiterate-2016-en.pdf/
Zobacz w Google Scholar

Biblioteki publiczne w 2016 r. [on-line]. Główny Urząd Statystyczny, 2017 [dostęp 25 kwietnia 2018]. Dostępny w World Wide Web: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/kultura/biblioteki-publiczne-w-2016-r-,14,1.html/
Zobacz w Google Scholar

Kultura w 2016 roku – tablice [on-line]. Główny Urząd Statystyczny. Obszary tematyczne. Kultura. Turystyka. Sport [dostęp 12 maja 2018]. Dostępny w World Wide Web: http:// stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/kultura/biblioteki-publiczne-w-2017-roku,14,2.html/
Zobacz w Google Scholar

Literacy, economy and society: Results of the first international adult literacy survey, OECD & Statistics Canada, Paris, Ottawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Aplikacje książkowe [on-line]. Małe kruki: strona o książkach dla dzieci [dostęp 15 czerwca 2018]. Dostępny w World Wide Web: http://www.malekruki.com/aplikacje-ksiazkowe/
Zobacz w Google Scholar

Archiwalne konferencje SBP [on-line]. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Ogólnopolski portal bibliotekarski [dostęp 15 czerwca 2018]. Dostępny w World Wide Web: http://www.sbp.pl/konferencje/archiwum_konferencji/
Zobacz w Google Scholar

AWE Learning [on-line] [dostęp 19 marca 2018]. Dostępny w World Wide Web: https:// awelearning.com/
Zobacz w Google Scholar

Baby and toddler activities [on-line]. Wokingham Borough Council. Libraries and Arts [dostęp 22 sierpnia 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://wokingham-tc.gov.uk/culture/events/event/dad-and-baby-rhymetime/
Zobacz w Google Scholar

Bajki i opowiadania Grzegorza Kasdepke – spotkanie z przedszkolakami [on-line]. Gminna Biblioteka Publiczna im. A. Grabowskiego w Kętach [dostęp 15 czerwca 2018]. Dostępny w World Wide Web: http://www.biblioteka.kety.pl/archiwalna-strona/filie/bielany/aktualnosci/item/1237-bajki-i-opowiadania-grzegorza-kasdepke-spotkanie-z-przedszkolakami/
Zobacz w Google Scholar

Biblioteka dla niepełnosprawnych [on-line]. Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim [dostęp 10 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://www.biblioteka.piotrkow.pl/oferta/biblioteka-dla-niepelnosprawnych/
Zobacz w Google Scholar

Bookstart [on-line]. Booktrust [dostęp 15 czerwca 2018]. Dostępny w World Wide Web: https://www.booktrust.org.uk/what-we-do/programmes-and-campaigns/bookstart/
Zobacz w Google Scholar

Bookster recommends [on-line]. helsinki Library [dostęp 16 marca 2016]. Dostępny w World Wide Web: http://www.lib.hel.fi/en-GB/children/bookster_recommends/
Zobacz w Google Scholar

Borrow a musical instrument [on-line]. Forbes Library. Northampton’s Public Library [dostęp 13 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://forbeslibrary.org/help/borrow-a-musical-instrument/
Zobacz w Google Scholar

Borrow a musical instrument [on-line]. Toronto Public Library [dostęp 12 maja 2018]. Dostępny w World Wide Web: http://www.torontopubliclibrary.ca/services/borrow-a-musical-instrument.jsp/
Zobacz w Google Scholar

Braham Natalie, Passive programming and early literacy: Designing creative spaces for young learners [on-line]. ALSC Blog, 2017 [dostęp 15 czerwca 2018]. Dostępny w World Wide Web: https://www.alsc.ala.org/blog/2017/03/passive-programming-and-early-literacy/
Zobacz w Google Scholar

Children’s Books Online [on-line] [dostęp 7 czerwca 2017]. Dostępny w World Wide Web: http:// childrensbooksonline.org/library.htm/
Zobacz w Google Scholar

ClearVision [on-line] [dostęp 10 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://www.clearvisionproject.org/
Zobacz w Google Scholar

McCrum Kirstie, Literatura i książka dla dzieci, Writer Neil Griffiths on helping children become more engaged with reading [on-line]. WalesOnline.co.uk, 2012 [dostęp 10 maja 2018]. Dostępny w World Wide Web: http://www.walesonline.co.uk/lifestyle/writer-neil-griffiths-helping-children-2028594/
Zobacz w Google Scholar

Daddy Cool [on-line]. Essex County Council [dostęp 22 sierpnia 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://libraries.essex.gov.uk/events/brentwood-library-events/daddy-cool-brentwood-library/
Zobacz w Google Scholar

Dlaczego i kiedy warto sięgać po pierwsze komiksy dla dzieci? [on-line]. Tylko dla mam: jak wychować szczęśliwe dziecko [dostęp 15 czerwca 2018]. Dostępny w World Wide Web: https://tylkodlamam.pl/pierwsze-komiksy-dla-dzieci/
Zobacz w Google Scholar

Early education [on-line]. American Academy of Pediatrics [dostęp 12 maja 2018]. Dostępny w World Wide Web: https://www.aap.org/en-us/advocacy-and-policy/aap-health-initiatives/ EBCD/Pages/Five.aspx/
Zobacz w Google Scholar

Early literacy stations [on-line]. Idaho Commission for Libraries [dostęp 9 lutego 2018]. Dostępny w World Wide Web: http://libraries.idaho.gov/page/early-literacy-stations/
Zobacz w Google Scholar

Early years library provision [on-line]. CILIP: The library and information association [dostęp 1 marca 2018]. Dostępny w World Wide Web: https://archive.cilip.org.uk/productsservices/onsite-training/working-children-young-people/early-years-library-provision/
Zobacz w Google Scholar

Events [on-line]. New York Public Library [dostęp 19 marca 2018]. Dostępny w World Wide Web: https://www.nypl.org/events/calendar?keyword=every&location=34&type=&topic=&audience=4336%2B4337%2B4338%2B4339%2B4340&series=/
Zobacz w Google Scholar

Every Child Ready to Read @ Your Library [on-line] [dostęp 15 czerwca 2018]. Dostępny w World Wide Web: http://everychildreadytoread.org/
Zobacz w Google Scholar

Family Place Libraries [online] [dostęp 15 czerwca 2018]. Dostępny w World Wide Web: https://www.familyplacelibraries.org/
Zobacz w Google Scholar

Good practice [on-line]. Lesen macht stark: Lesen und digitale Medien [dostęp 19 marca 2018]. Dostępny w World Wide Web: http://www.lesen-und-digitale-medien.de/de_DE/good-practice/
Zobacz w Google Scholar

Grandparents Plus [on-line] [dostęp 9 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://www.grandparentsplus.org.uk/
Zobacz w Google Scholar

Help my kid learn [on-line]. Department of Education and Skills [dostęp 13 marca 2018]. Dostępny w World Wide Web: http://www.helpmykidlearn.ie/
Zobacz w Google Scholar

ICDL [on-line]. International Children’s Digital Library [dostęp 14 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://www.childrenslibrary.org/icdl/SimpleSearchCategory?ids=107&langid=&pnum=1&cnum=1&text=&lang=English&ilang=English/
Zobacz w Google Scholar

Katalog Dziecięcy [on-line]. Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu [dostęp 16 marca 2018]. Dostępny w World Wide Web: http://www.katalozek.biblioteka.wroc.pl/
Zobacz w Google Scholar

Kirjatti – kirjastokissa seikkailee [on-line]. Pirkanmaan Kirjastot [dostęp 16 marca 2018]. Dostępny w World Wide Web: https://piki.verkkokirjasto.fi/web/arena/kirjatti/
Zobacz w Google Scholar

Konferencja: dzieci lubią książki – książka jako narzędzie wspierające kształtowanie pozytywnych zachowań u dzieci [on-line]. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli [dostęp 28 lutego 2018]. Dostępny w World Wide Web: http://zcdn.edu.pl/aktualnosci-biblioteka-pedagogiczna/2023/
Zobacz w Google Scholar

Labib [on-line] [dostęp 1 marca 2018]. Dostępny w World Wide Web: http://labib.pl/
Zobacz w Google Scholar

Lazim Ann, Reading our world: Multicultural books [on-line]. Booktrust [dostęp 10 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://www.booktrust.org.uk/books/children/books-from-around-the-world/multicultural-books/
Zobacz w Google Scholar

Let’s Move in Libraries [on-line] [dostęp 12 maja 2018]. Dostępny w World Wide Web: http://letsmovelibraries.org/
Zobacz w Google Scholar

Library Rhymetime [on-line]. Cambridgeshire.net [dostęp 15 czerwca 2018]. Dostępny w World Wide Web: https://www.cambridgeshire.net/activity/library-rhymetime/118963.aspx#.XDhzu1VKiUk/
Zobacz w Google Scholar

Literatura i książka dla dzieci i młodzieży wobec wyzwań nowoczesności [on-line]. Instytut Literatury Polskiej. Wydział Polonistyki UW [dostęp 28 lutego 2018]. Dostępny w World Wide Web: http://ilp.uw.edu.pl/strona-glowna-ilp/studia-podyplomowe/literatura-dla-dzieci-i-mlodziezy/
Zobacz w Google Scholar

Mała książka wielki człowiek [on-line]. Instytut Książki [dostęp 8 lutego 2018]. Dostępny w World Wide Web: http://wielki-czlowiek.pl/
Zobacz w Google Scholar

MOLIK – Bajeczny Katalog Dziecięcy [on-line]. PATRON [dostęp 16 marca 2018]. Dostępny w World Wide Web: https://www.patron.pl/molik-bajeczny-katalog-dzieciecy/#/
Zobacz w Google Scholar

„Na dobry początek” – wyprawki czytelnicze dla wrocławskich noworodków [on-line]. Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu [dostęp 15 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://www.biblioteka.wroc.pl/home/2013-10-17-10-18-39/na-dobry-poczatek/
Zobacz w Google Scholar

Nature Explorium [on-line]. Middle Country Public Library in Centereach, NY 2010 [dostęp 12 maja 2018]. Dostępny w World Wide Web: https://www.mcplibrary.org/children/ nature-explorium/
Zobacz w Google Scholar

Ogólnopolska Konferencja Laboratorium Aktywnego Bibliotekarza [on-line]. Leksykon Kultury Warmii i Mazur, 2011 [dostęp 1 marca 2018]. Dostępny w World Wide Web: http://leksykonkultury.ceik.eu/index.php/Og%C3%B3lnopolska_Konferencja_Laboratorium_Aktywnego_Bibliotekarza/
Zobacz w Google Scholar

Ogólnopolska konferencja „Nie zmuszajmy dzieci do czytania – nowe spojrzenie na czytelnictwo dziecięce” Olsztyn 17-18.03.2016 [on-line] [dostęp 28 lutego 2018]. Dostępny w World Wide Web: http://www.abecadlo.olsztyn.pl/konferencja/
Zobacz w Google Scholar

Online Training Programmes [on-line]. CILIP: The library and information association [dostęp 7 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://archive.cilip.org.uk/productsservices/onsite-training/course?title=&tid=2943/
Zobacz w Google Scholar

Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych (ul. Czerwony Dwór 21) [on-line]. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku [dostęp 10 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://www.wbpg.org.pl/osrodek_czytelnictwa_chorych_i_niepelnosprawnych/
Zobacz w Google Scholar

PEGI [on-line]. Pan European Game Information [dostęp 16 lutego 2018]. Dostępny w World Wide Web: http://www.pegi.info/pl/
Zobacz w Google Scholar

Pierwsza Książka Mojego Dziecka [on-line]. Fundacja ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom [dostęp 15 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/pkmd
Zobacz w Google Scholar

Roberson Amanda, Felt boards in the hands of children! [on-line]. ALSC Blog, 2011 [dostęp 9 lutego 2018]. Dostępny w World Wide Web: http://www.alsc.ala.org/blog/2011/04/felt-boards-in-the-hands-of-children/
Zobacz w Google Scholar

Serieteket [on-line]. Deichman [dostęp 9 listopada 2017]. Dostępny w World Wide Web: https:www.deichman.no/side/serieteket/
Zobacz w Google Scholar

Serieteket [on-line]. Kulturhuset. Stadsteatern. Stockholm [dostęp 9 listopada 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://kulturhusetstadsteatern.se/Bibliotek/Serieteket/
Zobacz w Google Scholar

Solska Anna, Czy warto czytać dzieciom książki obrazkowe? [on-line]. CzasDzieci.pl [dostęp 10 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://czasdzieci.pl/ksiazki/artykuly,art,id,1871c81.html/
Zobacz w Google Scholar

Storyline Online [on-line] [dostęp 21 lutego 2018]. Dostępny w World Wide Web: www.storylineonline.net/
Zobacz w Google Scholar

Story Place [on-line]. The Children’s Digital Learning Library [dostęp 9 lutego 2018]. Dostępny w World Wide Web: https://www.storyplace.org/
Zobacz w Google Scholar

Storysack [on-line]. Inspiring a lifelong love of reading [dostęp 12 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://www.storysack.com/
Zobacz w Google Scholar

Storytime schedule [on-line]. Eastern regional libraries [dostęp 15 czerwca 2018]. Dostępny w World Wide Web: https://www.yourlibrary.com.au/storytimes/
Zobacz w Google Scholar

Storytimes and programs [on-line]. Park City Library [dostęp 13 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://parkcitylibrary.org/kids/storytimes-programs/
Zobacz w Google Scholar

Sure Start [on-line]. Department of Education [dostęp 15 czerwca 2018]. Dostępny w World Wide Web: https://www.educationni.gov.uk/articles/sure-start/
Zobacz w Google Scholar

Szkolenia dla opiekuna dzieci do lat 3 [on-line]. Instytut Komeńskiego [dostęp 1 marca 2018]. Dostępny w World Wide Web: http://instytutkomenskiego.pl/
Zobacz w Google Scholar

Tablety w Twojej bibliotece [on-line]. Program Rozwoju Bibliotek [dostęp 12 maja 2018]. Dostępny w World Wide Web: http://frsi.org.pl/tablety-w-twojej-bibliotece-jak-je- atrakcyjnie-udostepniac/
Zobacz w Google Scholar

Talk to your baby [on-line]. National Literacy Trust [dostęp 9 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://www.literacytrust.org.uk/talk_to_your_baby/
Zobacz w Google Scholar

TAPit [on-line]. Touchboards [dostęp 19 marca 2018]. Dostępny w World Wide Web: http://www.touchboards.com/tapit/
Zobacz w Google Scholar

Toddler Time [on-line]. Washoe County Library [dostęp 15 czerwca 2018]. Dostępny w World Wide Web: http://events.washoecountylibrary.us/event/3782280?hs=a/
Zobacz w Google Scholar

Vers und Rheim Toddler Time [on-line]. SIKJM: Schwiezerisches Institut für Kinderund Jugendmedien [dostęp 8 lutego 2018]. Dostępny w World Wide Web: http://www.vers-und-reim.net/
Zobacz w Google Scholar

Welkom bij de Nationale Opleiding MediaCoach! [on-line]. Mediaenmaatschappij.nl [dostęp 1 marca 2018]. Dostępny w World Wide Web: https://www.mediaenmaatschappij.nl/opleidingen/nationale-opleiding-mediacoach/
Zobacz w Google Scholar

Wyprawka Czytelnicza dla trzylatka [on-line]. Instytut Książki [dostęp 10 grudnia 2018]. Dostępny w World Wide Web: http://wielki-czlowiek.pl/trzylatki/
Zobacz w Google Scholar

Yoga kids [on-line]. Madison Public Library [dostęp 22 lutego 2018]. Dostępny w World Wide Web: https://www.madisonpubliclibrary.org/new/yoga-kids/
Zobacz w Google Scholar

Zabawa w Internet [on-line]. Necio.pl [dostęp 17 marca 2018]. Dostępny w World Wide Web: http://www.necio.pl/
Zobacz w Google Scholar

Abramo Peggy, Communicating with environments, Illinois Libraries 1978, vol. 60, issue 10, pp. 875-876.
Zobacz w Google Scholar

Ambition & opportunity: A strategy for public libraries in Scotland 2015-2020 [on-line] [dostęp 30 lipca 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://scottishlibraries.org/media/1133/ambition-opportunity-scotlands-national-public-library-strategy.pdf/
Zobacz w Google Scholar

Anderson Richard C. [et al.], Becoming a nation of readers: The report of the Commission on Reading, Washington: National Institute of Education, 1985.
Zobacz w Google Scholar

Aponte Castro Rocío, La Bebeteca: un espacio adecuado para desarrollar y estimular en hábitos de lectura a los niños [on-line], Biblios 2006, no. 23 [dostęp 28 sierpnia 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://eprints.rclis.org/7398/1/aponte_bebeteca.pdf/
Zobacz w Google Scholar

Aram Dorit, Levin Iris, Mother–child joint writing and storybook reading and their effects on kindergartners’ literacy: An intervention study, Reading and Writing 2012, vol. 25, issue 1, pp. 217-249.
Zobacz w Google Scholar

Arzubiaga Angela, Rueda Robert, Lilia Monzó, Family matters related to the reading engagement of Latino children, Journal of Latinos and Education 2002, vol. 1, issue 4, pp. 231-243.
Zobacz w Google Scholar

Baker Linda, Scher Deborah, Mackler Kirsten, Home and literacy influences on motivations for reading, Educational Psychology 1997, vol. 32, issue 2, pp. 69-82.
Zobacz w Google Scholar

Baker Linda, Sonnenschein Susan, Serpell Robert, A five-year comparison of actual and recommended parental practices for promoting children’s literacy development, [in:] Early literacy at the crossroads: Policy, practice and promise, ed. Kathleen Roskos, ‘Annual Meeting of the American Educational Research Association’, Montreal, Quebec, Canada, April 19-23, 1999.
Zobacz w Google Scholar

Bala Agnieszka, Przedszkolak kocha czytać: czytanie sekwencyjne, Kraków: Wyd. Edukacyjne, 2014.
Zobacz w Google Scholar

Baluch Alicja, Dziecko i świat przedstawiony, czyli tajemnice dziecięcej lektury, Wrocław: Wyd. Wacław Bagiński i Synowie, 1994.
Zobacz w Google Scholar

Baluch Alicja, Książka jest światem: o literaturze dla dzieci małych oraz dla dzieci starszych i nastolatków, Kraków: „Universitas”, 2005.
Zobacz w Google Scholar

Bamkin Marianne, Goulding Anne, Maynard Sally, The children sat and listened: Storytelling on children’s mobile libraries, New Review of Children’s Literature & Librarianship 2013, vol. 19, issue 1, pp. 47-78.
Zobacz w Google Scholar

Barratt-Pugh Caroline, Rohl Mary, Allen Nola, The first time I’ve felt included: Identifying inclusive literacy learning in early childhood through the evaluation of Better Beginnings, [in:] Inclusive principles and practices in literacy education, ed. Marion Milton, Bingley: Emerald Publishing Limited, 2017, pp. 125-142 – (International Perspectives on Inclusive Education; 11).
Zobacz w Google Scholar

Barton David, Literacy: An introduction to the ecology of written language, London: Blackwell Publishing, 2007.
Zobacz w Google Scholar

Beckett Sandra, Crossover picturebooks. A genre of all ages, Londyn: Routledge, 2012.
Zobacz w Google Scholar

Białecki Ireneusz, Edukacja w zmieniającym się społeczeństwie, Warszawa: „Tepis”, 1996.
Zobacz w Google Scholar

Białkowska Barbara, Biblioteka publiczna dla dzieci. Wybrane zagadnienia, Warszawa: Biblioteka Narodowa, 1980.
Zobacz w Google Scholar

Białkowska Barbara, Czytelnictwo najmłodszych, [w:] Z działalności bibliotek publicznych dla dzieci i młodzieży: materiały szkoleniowe z seminariów dla instruktorów czytelnictwa dziecięcego, wybór B. Białkowska, Warszawa: Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy, 1989.
Zobacz w Google Scholar

Białkowska Barbara, Doskonalenie zawodowe instruktorów czytelnictwa dziecięcego w latach 1981-1984, [w:] Z działalności bibliotek publicznych dla dzieci i młodzieży, wybór B. Białkowska, Warszawa: Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy, 1989, s. 84-91.
Zobacz w Google Scholar

Białkowska Barbara, Wybrane zagadnienia organizacji i wyposażenia bibliotek publicznych dla dzieci, Warszawa: Biblioteka Narodowa, 1992.
Zobacz w Google Scholar

Blakemore Caroline J., Weston-Ramirez Barbara, Baby read-aloud basics, Amacom, 2006.
Zobacz w Google Scholar

Block Marylaine, The thriving library: Successful strategies for challenging times, Medford: Information Today, 2007.
Zobacz w Google Scholar

Bloom Benjamin Samuel, Stability and change in human characteristics, New York: Wiley, 1964.
Zobacz w Google Scholar

Bloome David, Bedtime story reading as a social process, National Reading Conference Yearbook 1985, vol. 34, pp. 287-294.
Zobacz w Google Scholar

Bråthen Liv Beathe, NORWAY: Books in the kindergarten [on-line], Scandinavian Library Quarterly 2007, vol. 40, no. 3 [dostęp 27 maja 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://slq.nu/?article=norway-books-in-the-kindergarten/
Zobacz w Google Scholar

Bronfenbrenner Urie, The ecology of human development, Cambridge: harvard University Press, 1979.
Zobacz w Google Scholar

Brunac Dajana, Early reading programmes at Zadar Public Library, [in:] Library services from birth to five: Delivering the best start, eds. Carolynn Rankin, Avril Brock, London: Facet Publishing, 2015, pp. 243-247.
Zobacz w Google Scholar

Brzezińska Anna, Czytanie i pisanie – nowy język dziecka, Warszawa: Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, 1998.
Zobacz w Google Scholar

Brzezińska Anna, Gotowość dzieci w wieku przedszkolnym do czytania i pisania, Poznań: Wyd. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1987 – (Psychologia i Pedagogika – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; 68).
Zobacz w Google Scholar

Brzezińska Anna, Burtowy Maria, Psychopedagogiczne problemy edukacji przedszkolnej: wybrane zagadnienia z teorii i metodyki wychowania przedszkolnego, Poznań: Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1985.
Zobacz w Google Scholar

Bullas Shelley, Lawrence Ben, Music and rhyme time sessions for the under-fives, [in:] Library services from birth to five: Delivering the best start, eds. Carolynn Rankin, Avril Brock, London: Facet Publishing, 2015, pp. 199-211.
Zobacz w Google Scholar

Burtowy Maria, Przygotowywanie dzieci w wieku przedszkolnym do nauki czytania i pisania w szkole, Poznań: Wyd. Naukowe UAM, 1992 – (Psychologia i Pedagogika – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; 90).
Zobacz w Google Scholar

Cackowska Małgorzata, Co ma książka obrazkowa do interaktywnej aplikacji książkowej? [on-line], Ryms 2013, nr 20, s. 2-4 [dostęp 16 marca 2018]. Dostępny w World Wide Web: http://ryms.pl/artykul_szczegoly/146/index.html/
Zobacz w Google Scholar

Cackowska Małgorzata, Emergent literacy, visual literacy i czytanie dialogowe. Potencjał edukacyjny i emancypacyjny książki obrazkowej w środowisku rodzinnym i przedszkolnym, Problemy Wczesnej Edukacji 2016, nr 2, s. 102-113.
Zobacz w Google Scholar

Cackowska Małgorzata, Wincencjusz-Patyna Anita, Polska szkoła książki obrazkowej, Gdańsk: Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, 2017.
Zobacz w Google Scholar

Cackowska Małgorzata, Zając Michał, Social issues in children picturebook apps and their reception by the parents of children in early education, Problemy Wczesnej Edukacji 2016, nr 3, s. 132-142.
Zobacz w Google Scholar

Carlson Ann D., Early childhood literature sharing programs in libraries, hamden: Library Professional Publications/The Shoe String Press, 1985.
Zobacz w Google Scholar

Catts hugh W. [et al.], A longitudinal investigation of reading outcomes in children with language impairments, Journal of Speech, Language and hearing Research 2002, vol. 45, issue 6, pp. 1142-1157.
Zobacz w Google Scholar

Celano Marianne [et al.], Promoting emergent literacy in a pediatric clinic: Predictors of parent-child reading, Children’s health Care 1998, vol. 27, issue 3, pp. 171-183.
Zobacz w Google Scholar

Centner-Guz Małgorzata, Środowisko rodzinne miejscem przybliżania dziecku książki, [w:] Psychopedagogiczne aspekty rozwoju i edukacji małego dziecka, red. Teresa Parczewska, Lublin: Wyd. Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, 2010, s. 147-164.
Zobacz w Google Scholar

Cerny Rosanne, How tots learn lots: Queens Borough takes on math and science, Children and Libraries 2004, Winter, pp. 11-13.
Zobacz w Google Scholar

Chen Shu-hsien L., Improving reading skills through audiobooks, School Libraries Media Activities Monthly 2004, vol. 21, no. 1, pp. 22-25.
Zobacz w Google Scholar

Cieszyńska Jagoda, Kocham uczyć czytać: poradnik dla rodziców i nauczycieli, Kraków: Wyd. Edukacyjne, 2006.
Zobacz w Google Scholar

Cieślikowski Jerzy, Literatura osobna, wybór R. Waksmund, Warszawa: „Nasza Księgarnia”, 1985.
Zobacz w Google Scholar

Cieślikowski Jerzy, Wielka zabawa: folklor dziecięcy, wyobraźnia dziecka, wiersze dla dzieci, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985.
Zobacz w Google Scholar

Clark Christina, Why fathers matter to their children’s literacy [on-line]. National Literacy Trust, 2009 [dostęp 12 maja 2018]. Dostępny w World Wide Web: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED513437.pdf/
Zobacz w Google Scholar

Clay Marie M., The reading behavior of five-year-old children: A research report, New Zealand Journal of Educational Studies 1967, vol. 2, pp. 11-31.
Zobacz w Google Scholar

The contribution of early years bookgifting programmes to literacy attainment: A literature review, Centre for Education and Inclusion Research (CEIR), Sheffield: CEIR/Sheffield hallam University, 2014.
Zobacz w Google Scholar

Copeland Kathleen A., Edwards Patricia A., Towards understanding the roles parents play in supporting young children’s development in writing, Early Child Development and Care 1990, vol. 56, issue 1, pp. 11-17.
Zobacz w Google Scholar

Cunningham Anne E., Stanovich Keith E., Tracking the unique effects of print exposure in children: Associations with vocabulary, general knowledge, and spelling, Journal of Educational Psychology 1991, vol. 83, no. 2, pp. 264-274.
Zobacz w Google Scholar

Czerska Aneta, Czytanie dla rozwoju: wczesnodziecięca nauka czytania metodą Cudowne Dziecko, Warszawa: Instytut Rozwoju Małego Dziecka, 2016.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowska Ewa, Współczesna książka-zabawka w Bibliotece Jagiellońskiej, Bibliotheca Nostra: Śląski kwartalnik naukowy 2016, nr 1, s. 162-174.
Zobacz w Google Scholar

Deane Paul, Literacy redefined, Library Journal 2004, vol. 129, no. 14, pp. 49‐50.
Zobacz w Google Scholar

DeLoache Judy S., What’s this? Maternal questions in joint picturebook reading with toddlers, Quarterly Newsletter of the Laboratory of Comparative human Cognition 1984, vol. 6, pp. 87-95.
Zobacz w Google Scholar

DeSalvo Nancy N., Beginning with books: Library programming for infants, toddlers and preschoolers, hamden: Library Professional Publications/The Shoe String Press, 1993.
Zobacz w Google Scholar

Dewey John, Doświadczenie i edukacja, tłum. E. Czujko-Moszyk, Warszawa: Warszawska Firma Wydawnicza, 2014.
Zobacz w Google Scholar

Dewey John, Experience and education, New York: Macmillan, 1938.
Zobacz w Google Scholar

Developing early literacy: Report of the National Early Literacy Panel [on-line]. National Early Literacy Panel, 2009 [dostęp 11 stycznia 2018]. Dostępny w World Wide Web: https://lincs.ed.gov/publications/pdf/NELPReport09.pdf/
Zobacz w Google Scholar

Diamant-Cohen Betsy, First day of class: The public library’s role in ‘school readiness’, Children and Libraries 2007, Spring, pp. 40-48.
Zobacz w Google Scholar

Dickerson Constance, The preschool literacy and you (PLAY)Room: Creating an early literacy play area in your library, Children and Libraries 2012, Spring, pp. 12-13.
Zobacz w Google Scholar

Doman Glenn, Doman Janet, Jak nauczyć małe dziecko czytać, przeł. M. Pietrzak, Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza EXCALIBUR, 1992.
Zobacz w Google Scholar

Dowd Frances S., Evaluating the impact of public library story time programs upon the emergent literacy of preschoolers: A call for research, Public Libraries 1997, vol. 36, no. 6, pp. 346, 348351, 354.
Zobacz w Google Scholar

Doyle Brooke G., Bramwell Wendie, Promoting emergent literacy and social–emotional learning through dialogic reading, The Reading Teacher 2006, vol. 59, issue 6, pp. 554-564.
Zobacz w Google Scholar

Dudzińska Irena, Dziecko sześcioletnie uczy się czytać, Warszawa: Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, 1981.
Zobacz w Google Scholar

Durkin Dolores, Children who read early, New York: Teachers College Press, 1966.
Zobacz w Google Scholar

Duursma Elisabeth, Pan Barbara Alexander, Raikes helen, Predictors and outcomes of low-income fathers’ reading with their toddlers, Early Childhood Research Quarterly 2008, vol. 23, issue 3, pp. 351-365.
Zobacz w Google Scholar

Dwyer Julie, Neuman Susan B., Selecting books for children birth to four: A developmental approach, Early Childhood Education Journal 2008, vol. 35, issue 6, pp. 484-494.
Zobacz w Google Scholar

Dziecko, książka, biblioteka, red. Grażyna Lewandowicz, Warszawa: Biblioteka Narodowa, 1993 – (Zeszyty Przekładów; 53).
Zobacz w Google Scholar

Early Beginnings: Early literacy knowledge and instruction: A guide for early childhood administrators and professional development providers, Washington: National Institute for Literacy, 2009.
Zobacz w Google Scholar

Early childhood literacy: The national early literacy panel and beyond, eds. Timothy Shanahan, Christopher J. Lonigan, Baltimore: Brookes Publishing Co., 2012.
Zobacz w Google Scholar

East Barbara, Early childhood creative library: Interim report, Washington: Bureau of Libraries and Learning Resources, 1975.
Zobacz w Google Scholar

The economic & social cost of illiteracy: A snapshot of illiteracy in a global context [on-line]. World Literacy Foundation, 2015 [dostęp 17 stycznia 2018]. Dostępny w World Wide Web: https://worldliteracyfoundation.org/wp-content/uploads/2015/02/WLF-FINALECONOMIC-REPORT.pdf/
Zobacz w Google Scholar

Education and training of librarians in children’s librarianship, ed. Eva Glistrup, hague: IFLA, 1986.
Zobacz w Google Scholar

Edukacja małych dzieci: standardy, bariery, szanse: raport [on-line], pod red. A. Gizy, Warszawa: Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, 2010 [dostęp 12 maja 2018]. Dostępny w World Wide Web: http://www.frd.org.pl/wp-content/uploads/2016/02/Raport_o_barierach.pdf/
Zobacz w Google Scholar

Elkin Judith, Babies need books in the critical early years of life, New Review of Children’s Literature and Librarianship 2014, vol. 20, issue 1, pp. 40-63.
Zobacz w Google Scholar

Elkin Judith, Kinnel Margaret, A place for children: Public libraries as a major force in children’s reading, London: Library Association, 2000 – (British Library Research and Innovation Centre; Report 117).
Zobacz w Google Scholar

Emergent literacy. Children’s books from 0 to 3, ed. Bettina Kümmerling-Meibauer, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2011.
Zobacz w Google Scholar

Emergent literacy and language development: Promoting learning in early childhood, ed. Paula M. Rhyner, New York, London: Guilford Press, 2009.
Zobacz w Google Scholar

Emergent literacy in early childhood education [on-line]. UNESCO, 1992 [dostęp 9 stycznia 2018]. Dostępny w World Wide Web: http://www.unesco.org/education/pdf/21_33.pdf/
Zobacz w Google Scholar

Experiences & reflections: Families at play in the library [on-line]. Aarhus: Culture and Citizens’ Services, 2011 [dostęp 8 marca 2018]. Dostępny w World Wide Web: http://www.legende-familier.dk/wp-content/uploads/2011/02/Families_at_Play_in_-the_Library_Experiences_Reflections_2.pdf/
Zobacz w Google Scholar

Family literacy – Schenk mir eine Geschichte, BuB: Forum Bibliothek und Information 2008, vol. 60, nr 6, s. 475.
Zobacz w Google Scholar

Farganus Agnieszka, Poczytaj ze mną, Guliwer 2002, nr 2, s. 65-69.
Zobacz w Google Scholar

Farrell Diane G., Library and information needs of young children, [in:] National commission on libraries and information science, library and information science needs of the nation: Proceedings of a conference of the needs of occupational, ethnic, and other groups in the United States, Washington: U.S. Government Printing Office, 1974, pp. 143-261.
Zobacz w Google Scholar

Fasick Adele, From boardbook to Facebook: Children’s services in an interactive age, Santa Barbara: Libraries Unlimited, 2011.
Zobacz w Google Scholar

Fehrenbach Laurie A. [et al.], Developing the emergent literacy of preschool children through a library outreach program, Journal of Youth Services in Libraries 1998, vol. 12, no. 1, pp. 40-45.
Zobacz w Google Scholar

Feinberg Sandra [et al.], The family-centered library handbook, New York, London: Neal-Schuman Publishers, 2007.
Zobacz w Google Scholar

Feinberg Sandra, Kuchner Joan F., Feldman Sari, Learning environments for young children: Rethinking library spaces and services, Chicago: American Library Association, 1998.
Zobacz w Google Scholar

Fielding‐Barnsley Ruth, Purdey Nola, Developing pre‐literacy skills via shared book reading, Australian Journal of Learning Disabilities 2002, vol. 7, issue 3, pp. 13-19.
Zobacz w Google Scholar

Fisher heather, Children’s librarians: What are they?, Orana: Journal of School and Children’s Librarianship 2000, vol. 36, issue 1, pp. 9-13.
Zobacz w Google Scholar

Fletcher Richard, Dally Kelly, Fathers’ involvement in their children’s literacy development, New Castle: The University of Newcastle, 2002.
Zobacz w Google Scholar

Fox Mem, Reading magic – why reading aloud to our children will change their lives forever, San Diego: harcourt Inc., 2001.
Zobacz w Google Scholar

Gardner howard, Inteligencje wielorakie: teoria w praktyce, Poznań: Media Rodzina, 2002.
Zobacz w Google Scholar

Gee James P., Social linguistics and literacies: Ideology in discourses, London: Falmer, 1990.
Zobacz w Google Scholar

Getting the blokes on board: Involving fathers and male carers with their children, ed. Rodie Akerman, London: National Literacy Trust, 2007.
Zobacz w Google Scholar

Ghoting Saroj N., Martin-Diaz Pamela, Early literacy storytimes @ your library: Partnering with caregivers for success, Chicago: American Library Association, 2006.
Zobacz w Google Scholar

Gi rom for lesing! Veien videre [on-line]. Oslo: Utdanningsdirektoratet, 2007 [dostęp 27 maja 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://bestilling.utdanningsdirektoratet.no/Bestillingstorg/PDF/GRFL_Veien%20videre.pdf/
Zobacz w Google Scholar

Gillon Gail T., Dodd Barbara, Exploring the relationship between phonological awareness, speech impairment, and literacy, Advances in Speech-Language Pathology 2001, vol. 3, issue 2, pp. 139-147.
Zobacz w Google Scholar

Goldschmied Elinor, Jackson Sonia, People under three – young children in daycare, 2nd ed., London: Routledge, 2004.
Zobacz w Google Scholar

Goodman Kenneth S., Goodman Yetta M., Learning to read is natural, [in:] Theory and practice of early reading, eds. Lauren B. Resnick, Phyllis Weaver, hillsdale: Erlbaum, 1979.
Zobacz w Google Scholar

Gordon Christine J., Wczesne czytelnictwo, Życie Szkoły 1991, nr 7, s. 404-410.
Zobacz w Google Scholar

Górska Dorota, Biblioteka miejscem przyjaznym dla osób niepełnosprawnych, FIDES – Biuletyn Bibliotek Kościelnych 2003, nr 1-2, s. 103-134.
Zobacz w Google Scholar

Grabowska Dorota, Formy i metody pracy w bibliotekach, Animacja w Bibliotece, dodatek do Poradnika Bibliotekarza 2013, nr 2, s. 4-6.
Zobacz w Google Scholar

Grabowska Dorota, Metody pracy bibliotecznej z młodszym czytelnikiem dziecięcym, [w:] Młody czytelnik w świecie książki, biblioteki i informacji, red. Krystyna heska-Kwaśniewicz, Irena Socha, Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 1996, s. 243-249.
Zobacz w Google Scholar

Grabowska Dorota, Najmłodsi czytelnicy w bibliotece. Wybrane formy pracy, [w:] Kultura czytelnicza dzieci i młodzieży początku XXI wieku. Szkice bibliologiczne, red. Mariola Antczak, Alina Brzuska-Kępa, Agata Walczak-Niewiadomska, Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 2013, s. 243-268.
Zobacz w Google Scholar

Greene Ellin, Books, babies and libraries: Serving infants, toddlers, their parents and caregivers, Chicago, London: American Library Association, 1991.
Zobacz w Google Scholar

Groniowska Barbara, Gutry Maria, Organizacja i metody pracy bibliotek dziecięcych, wyd. 2 popr., Warszawa: Państwowy Ośrodek Kształcenia Korespondencyjnego Bibliotekarzy, 1962.
Zobacz w Google Scholar

Grzelczyk Jolanta, „Na dobry początek” – projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu promujący czytelnictwo od najmłodszych lat [on-line], Biuletyn EBIB 2011, nr 4(122) [dostęp 8 lutego 2018]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.pl/images/stories/numery/122/122_grzelczyk.pdf/
Zobacz w Google Scholar

Hall Jennifer, Tech for tots, Cite 2010, vol. 31, no. 6, p. 18.
Zobacz w Google Scholar

Hamada Dalia, Stavridi Sylvia, Required skills for children’s and youth librarians in the digital age, IFLA Journal 2014, vol. 40, issue 2, pp. 102-109.
Zobacz w Google Scholar

Hammer Carol S. [et al.], The language and literacy development of young dual language learners: A critical review, Early Childhood Research Quarterly 2014, vol. 29, issue 4, pp. 715-733.
Zobacz w Google Scholar

Han Jisu, Neuharth-Pritchett Stacey, Meaning-related and print-related interactions between preschoolers and parents during shared book reading and their associations with emergent literacy skills, Journal of Research in Childhood Education 2015, vol. 29, issue 4, pp. 528-550.
Zobacz w Google Scholar

Handbook of early childhood literacy, eds. Nigel hall, Joanne Larson, Jackie Marsh, Thousand Oaks: SAGE, 2003.
Zobacz w Google Scholar

Handbook of early literacy research, eds. Susan B. Neuman, David K. Dickinson, vol. 1-3, New York: Guilford Press, 2001-2011.
Zobacz w Google Scholar

Handbook of family literacy, ed. Barbara h. Wasik, New York, London: Routledge, 2004, 2nd ed. 2012.
Zobacz w Google Scholar

Harris Albert J., How to increase reading ability, New York: Longmans Green, 1940.
Zobacz w Google Scholar

Heath Shirley B., What no bedtime story means: Narrative skills at home and school, Language in Society 1982, vol. 11, no. 1, pp. 49-76.
Zobacz w Google Scholar

Hennig Nicole, Selecting and evaluating the best mobile apps for library services, Library Technology Reports 2014, vol. 50, no. 8, pp. 5-14.
Zobacz w Google Scholar

Hill Susan [et al.], 100 children go to school: Connections and disconnections in literacy development in the year prior to school and the first year of school, vol. 1, Canberra: DEETYA, 1998.
Zobacz w Google Scholar

Hillmann Marguerite, Moore Terry J., The Web and early literacy, Computers in the Schools 2004, vol. 21, issue 3-4, pp. 15-21.
Zobacz w Google Scholar

Huey Edmund Burke, Learning to read at home, [in:] The psychology and pedagogy of reading, New York: Macmillan, 1908, pp. 313-335.
Zobacz w Google Scholar

Hughes-Hassell Sandra, Agosto Denise, Xiaoning Sun, Making storytime available to children of working parents: Public libraries and the scheduling of children’s literacy programs, Children and Libraries 2007, issue 5, pp. 43-48.
Zobacz w Google Scholar

Iredell harriet, Eleanor learns to read, Education 1898, vol. 19, pp. 233-238.
Zobacz w Google Scholar

Iwańska Katarzyna, Owspółpracy Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii nr 13 w Kielcach z Zespołem Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 17 w kształtowaniu kultury czytelniczej dzieci niepełnosprawnych [on-line]. iNFOTEZY 2013, t. 3, nr 1 [dostęp 10 września 2018]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ujk.edu.pl/infotezy/ojs/index.php/infotezy/article/view/56/182/
Zobacz w Google Scholar

Jalongo Mary Renck, Sobolak Michelle J., Supporting young children’s vocabulary growth: The challenges, the benefits, and evidence-based strategies, Early Childhood Education Journal 2011, vol. 38, no. 6, pp. 421-429.
Zobacz w Google Scholar

Jeffery Debby A., Literate beginnings: Programs for babies & toddlers, Chicago: American Library Association, 1995.
Zobacz w Google Scholar

Jenkins Christine A., The history of youth service librarianship: A review of the research literature, Libraries & Culture 2000, vol. 35, no. 1, pp. 103-140.
Zobacz w Google Scholar

Justice Laura M. [et al.], Sequential analysis of children’s responsiveness to parental print references during shared book-reading interactions, American Journal of Speech-Language Pathology 2002, vol. 11, issue 1, pp. 30-40.
Zobacz w Google Scholar

Justice Laura M., Bowles Ryan P., Skibbe Lori E., Measuring preschool attainment of print concept knowledge: A study of typical and at-risk 3to 5-year-old children using item response theory, Language, Speech, and hearing Services in Schools 2006, vol. 37, pp. 224-235.
Zobacz w Google Scholar

Justice Laura M., Ezell Helen K., Use of storybook reading to increase print awareness in at-risk children, American Journal of Speech-Language Pathology 2002, vol. 11, pp. 17-29.
Zobacz w Google Scholar

Kaasa Monica, NORWAY: Planting the seed – kindergarten libraries [on-line], Scandinavian Library Quarterly 2009, vol. 42, no. 2 [dostęp 27 maja 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://slq.nu/?article=norway-planting-the-seed-kindergarten-libraries/
Zobacz w Google Scholar

Källström Ingrid, Library activities for children 0-5 years old: Some best practices from Sweden, [in:] Library services from birth to five: Delivering the best start, eds. Carolynn Rankin, Avril Brock, London: Facet Publishing, 2015, pp. 259-261.
Zobacz w Google Scholar

Källström Ingrid, Rum för Barn: Room for children: A cultural center for children in Stockholm, SCL News 2009, vol. 71, pp. 13-14.
Zobacz w Google Scholar

Kamhi Alan G., Catts hugh W., Reading development, [in:] Language and reading disabilities, eds. Hugh W. Catts, Alan G. Kamhi, Boston: Allyn & Bacon, 2004, pp. 25-46.
Zobacz w Google Scholar

Kamińska Krystyna, Nauka czytania dzieci w wieku przedszkolnym, wyd. 4, Warszawa: Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, 2005.
Zobacz w Google Scholar

Kamishibai. Przewodnik metodyczny [on-line] [dostęp 10 lutego 2018]. Dostępny w World Wide Web: http://www.minilandeducational.com/wp-content/descargas/22230/2-Kamishibai_ Guide_pl.pdf/
Zobacz w Google Scholar

Kanazawa Midori, Maruyama Yukiko, An evaluation of public library websites: Describing children’s services in Japan, Public Library Quarterly 2008, vol. 27, issue 4, pp. 291-310.
Zobacz w Google Scholar

Kegel Cornelia, Bus Adriana, Online tutoring as a pivotal quality of web-based early literacy programs, Journal of Educational Psychology 2012, vol. 104, issue 1, pp. 182-192.
Zobacz w Google Scholar

Kimmel Margaret Mary, Paper for president’s conference, [in:] The changing role in children’s work in public libraries: issues and answers. A post-conference report on a pre-conference workshop, Detroit: Detroit Public Library, 1977, pp. 30-31.
Zobacz w Google Scholar

Kinsbourne Marcel, Looking and listening strategies and beginning reading, [in:] Aspects of reading acquisition, ed. John Guthrie, Baltimore: Johns hopkins Press, 1976.
Zobacz w Google Scholar

Kleeck Anne van, Preliteracy domains and stages: Laying the foundations for beginning reading, Journal of Children’s Communication Development 1998, vol. 20, issue 1, pp. 33-51.
Zobacz w Google Scholar

Korat Ofra [et al.], Early literacy programme as support for immigrant children and as transfer to early numeracy, Early Child Development and Care 2017, vol. 187, issue 3-4, pp. 672-689.
Zobacz w Google Scholar

Koźmińska Irena, Olszewska Elżbieta, Wychowanie przez czytanie, Warszawa: Grupa Wydawnicza Weltbild, 2011.
Zobacz w Google Scholar

Krasowicz-Kupis Grażyna, Rozwój i ocena umiejętności czytania dzieci sześcioletnich, Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2006.
Zobacz w Google Scholar

Krolak Lisa, Therole of libraries in the creation of literate environments [on-line]. Papercommissioned for the EFA Global Monitoring Report 2006, Literacy for Life [dostęp 9 lutego 2018]. Dostępny w World Wide Web: https://www.ifla.org/files/assets/literacy-and-reading/publications/role-of-libraries-in-creation-of-literate-environments.pdf/
Zobacz w Google Scholar

Krueger Karen, They didn’t tell me it would be like this and other what do you do tales, Illinois Libraries 1976, vol. 58, pp. 786-791.
Zobacz w Google Scholar

Krueger Susanne, Schmitt Rita, Reading ability and the new technology – developments in Germany [on-line], IFLA Council and General Conference. Conference Programme and Proceedings (65th, Bangkok, Thailand, August 20-28, 1999), pp. 2-9 [dostęp 19 marca 2018]. Dostępny w World Wide Web: http://origin-archive.ifla.org/IV/ifla65/papers/115-145e.htm/
Zobacz w Google Scholar

Kulik Maria, Przedszkolaki w bibliotece, Guliwer 1998, nr 3, s. 47-48.
Zobacz w Google Scholar

Kumiega Jerzy, Niemowlęta i małe dzieci w bibliotece, Guliwer 2003, nr 3(65), s. 75-78.
Zobacz w Google Scholar

Kümmerling-Meibauer Bettina, Meibauer, Jörg, Early-concept books. Acquiring nominal and verbal concepts, [in:] Emergent literacy. Children’s books from 0 to 3, ed. Bettina KümmerlingMeibauer, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2011, pp. 91-114.
Zobacz w Google Scholar

Kümmerling-Meibauer Bettina, Meibauer Jörg, Toward a cognitive theory of picturebooks, International Research in Children’s Literature 2013, vol. 6, issue 2, pp. 143-160.
Zobacz w Google Scholar

Kupetz Barbara N., Green Elise J., Sharing books with infants and toddlers: Facing the challenges, Young Children 1997, vol. 52, no. 2, pp. 22-27.
Zobacz w Google Scholar

Kuprel Barbara, Przedszkolaki w bibliotece, Bibliotekarz Podlaski 2002, nr 4, s. 18-23.
Zobacz w Google Scholar

Kuszak Kinga, Poważna rola niepoważnych rymowanek. Zabawa (gra) słowna w literaturze dla dzieci – jej wartość edukacyjna, Studia Edukacyjne 2016, nr 40, s. 89-112.
Zobacz w Google Scholar

Kwieciński Zbigniew, Nieuniknione? Funkcje alfabetyzacji w dorosłości, Olsztyn, Toruń: Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2002.
Zobacz w Google Scholar

Kwieciński Zbigniew, Skutki poziomu wczesnej alfabetyzacji w dorosłości, Ars Educandi 2008, t. 5, s. 205-217.
Zobacz w Google Scholar

Kwieciński Zbigniew, Związki poziomu wczesnej alfabetyzacji z poziomem i jakością życia w dorosłości, Studia Edukacyjne 2010, nr 12, s. 7-20.
Zobacz w Google Scholar

La Rue James, Literacy and parents [on-line]. Public Libraries Online 2016, July/August [dostęp 22 lutego 2018]. Dostępny w World Wide Web: http://publiclibrariesonline.org/2016/10/perspectives-literacy-and-parents/
Zobacz w Google Scholar

Lamoreaux Lillian A., Lee Dorris M., Learning to read through experience, New York: AppletonCentury-Crofts, 1943.
Zobacz w Google Scholar

Landis Beth, The eclectic curriculum in American music education: Contributions of Dalcroze, Kodaly, and Orff, Washington: Music Educators National Conference, 1972.
Zobacz w Google Scholar

Langer hanna, Biblioteki publiczne dla dzieci w Polsce w świetle form pracy z czytelnikiem, [w:] Literatura dla dzieci i młodzieży, red. Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 2009, t. 2, s. 189-200.
Zobacz w Google Scholar

Langer Hanna, Programy czytelnicze dla małych dzieci w bibliotekach zagranicznych, Bibliotheca Nostra: Śląski Kwartalnik Naukowy 2007, nr 3(11), s. 15-21.
Zobacz w Google Scholar

Lattanzio Marian, Usługi prowadzone przez biblioteki amerykańskie dla dzieci i ich rodziców, [w:] Biblioteki publiczne w Polsce i na świecie: materiały z Europejskiego Forum Bibliotekarzy. Warszawa 23-25 maja 1995, red. Elżbieta Górska, Warszawa: Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, 1996, s. 184-186.
Zobacz w Google Scholar

Learning Institute of North Carolina: Evaluation report for Institute for Public Libraries in service to young children, Washington: Bureau of Libraries and Educational Technology, 1973.
Zobacz w Google Scholar

Lewandowicz Grażyna, Biblioteki publiczne dla dzieci w Polsce: raport z badań, Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2003 – (Materiały Informacyjne Instytutu Książki i Czytelnictwa; 35).
Zobacz w Google Scholar

Lewandowicz-Nosal Grażyna, Biblioteki publiczne dla dzieci w Polsce: raport z badań, Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2012.
Zobacz w Google Scholar

Lewandowicz Grażyna, W bibliotece dla dzieci, Warszawa: Fundacja „Książka dla Dziecka”, 1994.
Zobacz w Google Scholar

Lewandowicz-Nosal Grażyna, Biblioteki dla dzieci wczoraj i dziś: poradnik, Warszawa: Wyd. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2008.
Zobacz w Google Scholar

Lewandowicz-Nosal Grażyna, Książki dla najmłodszych. Od zera do trzech, Warszawa: Wyd. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2011.
Zobacz w Google Scholar

Lewandowicz-Nosal Grażyna, Małe dziecko w bibliotece, Poradnik Bibliotekarza 2000, nr 3, s. 5-8.
Zobacz w Google Scholar

Lewandowicz-Nosal Grażyna, Od czterech do sześciu. Książki dla przedszkolaka, Warszawa: Wyd. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2012 – (Biblioteki, Dzieci, Młodzież; 4).
Zobacz w Google Scholar

Lewandowicz-Nosal Grażyna [et al.], Warto mieć w bibliotece: książki dla dzieci 2010-2013: katalog, Warszawa: Wyd. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2014.
Zobacz w Google Scholar

Library buildings and equipment and libraries for children and young adults [on-line]. Open Session in Milan, 2009 [dostęp 28 kwietnia 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://www.ifla.org/files/assets/library-buildings-and-equipment/Conferences/milano-_report-2009.pdf/
Zobacz w Google Scholar

Library services from birth to five: Delivering the best start, eds. Carolynn Rankin, Avril Brock, London: Facet Publishing, 2015.
Zobacz w Google Scholar

Library Trends: Library Services for the Early Years, ed. Carolynn Rankin, 2016, vol. 65, no. 1.
Zobacz w Google Scholar

Lipowska Małgorzata, Profil rozwoju kompetencji fonologicznej dzieci w wieku przedszkolnym, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2001.
Zobacz w Google Scholar

Lisowska-Kożuch Urszula, Kamishibai, booktalking, storytelling…, czyli formy pracy z młodym czytelnikiem, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 2014, vol. 12, s. 149-164.
Zobacz w Google Scholar

Lonigan Christopher J., Emergent literacy skills and family literacy, [in:] Handbook of family literacy, ed. Barbara h. Wasik, Mahwah: Erlbaum, 2004, pp. 57-81.
Zobacz w Google Scholar

Lonigan Christopher J., Burgess Stephen R., Anthony Jason L., Development of emergent literacy and early reading skills in preschool children: Results from a latent-variable longitudinal study, Developmental Psychology 2000, vol. 36, issue 5, pp. 596-613.
Zobacz w Google Scholar

Lonigan Christopher J. [et al.], Relations among emergent literacy skills, behavioral problems, and social competence in preschool children from lowand middle-income backgrounds, Topics in Early Childhood Special Education 1999, vol. 19, issue 1, pp. 40-53.
Zobacz w Google Scholar

Lonsdale Ray, Collection development and reading, [in:] A place for children: Public libraries as a major force in children’s reading, eds. Judith Elkin, Margaret Kinnel, London: Library Association Publishing, 2000, pp. 51-67 – (British Library Research and Innovation Report; 117).
Zobacz w Google Scholar

Lopez M. Elena, Caspe Margaret, Simpson Christina, Engaging families in public libraries, Public Library Quarterly 2017, vol. 36, issue 4, pp. 318-333.
Zobacz w Google Scholar

Louv Richard, NATUREBRARIES: How libraries can connect children and adults to nature and build support for libraries [on-line], Children & Nature Network 2011 [dostęp 12 maja 2018]. Dostępny w World Wide Web: https://www.childrenandnature.org/2011/03/02/how-libraries-can-connect-children-and-adults-to-nature/
Zobacz w Google Scholar

Ludwiczak Joanna S., O książce obrazkowej w kontekście pedagogicznym, Kultura i Wychowanie 2014, nr 7, p. 134-140.
Zobacz w Google Scholar

Lunden Tone, The red thread – New central Library in Hjoerring, Denmark [on-line]. World Library and Information Congress: 75th IFLA General Conference and Council, 23-27 August 2009, Milan, Italy [dostęp 15 czerwca 2018]. Dostępny w World Wide Web: https://www.ifla.org/past-wlic/2009/103-lunden-en.pdf/
Zobacz w Google Scholar

Łopińska halina, Czego się wymaga od bibliotekarza dziecięcego; Organizacja szkolenia bibliotekarzy dziecięcych, [w:] W bibliotece dla dzieci: poradnik metodyczny, red. Izabela Nieczowa, Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1965, s. 55-62.
Zobacz w Google Scholar

Makin Laurie, Literacy 8-12 months: What are babies learning?, Early Years 2006, vol. 26, issue 3, pp. 267-277.
Zobacz w Google Scholar

Maples Claire Edwards, Maternal literacy practices and toddlers’ emergent literacy skills, Journal of Early Childhood Literacy 2014, vol. 14, issue 1, pp. 53-79.
Zobacz w Google Scholar

Marino Jane, Babies in the library!, Guilford: Scarecrow Press, 2003.
Zobacz w Google Scholar

Marino Jane, houlihan Dorothy F., Mother Goose time: Library programs for babies and their caregivers, New York: h. W. Wilson Company, 1992.
Zobacz w Google Scholar

Maroń Agnieszka, Książka-zabawka na polskim rynku wydawniczo-księgarskim w PRL-u, [w:] Literatura dla dzieci i młodzieży, red. Krystyna heska-Kwaśniewicz, Katarzyna Tałuć, Katowice 2014, t. 4, s. 295-309.
Zobacz w Google Scholar

Media smart with Dutch National Media Coaches! [on-line]. SCL News 2009 [dostęp 1 marca 2018]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ifla.org/files/assets/libraries-for-children-and-ya/newsletters/december-2009.pdf/
Zobacz w Google Scholar

McKechnie Lynn, Observations of babies and toddlers in library settings, Library Trends 2006, vol. 55, issue 1, pp. 190-201.
Zobacz w Google Scholar

McKend heather, Early literacy storytimes for preschoolers in public libraries [on-line]. Library and Archives Canada Cataloguing in Publication, 2010 [dostęp 12 maja 2018]. Dostępny w World Wide Web: https://ptplc-cptbp.ca/wp-content/uploads/2015/12/early_lit_storytimes_final_english_with_cip_electronic_nov10.pdf/
Zobacz w Google Scholar

McKinney E. R., The good seed: Library planning for urban disadvantaged children ages 3 to 7, Kalamazoo: Western Michigan University, 1970.
Zobacz w Google Scholar

McNichol Rebekah, Case Donald O., Developing pre-literacy skills from inside the library [on-line]. 2016, issue 6 [dostęp 22 lutego 2018]. Dostępny w World Wide Web: http://growthroughreading.com/files/developing_preliteracy_skills.pdf
Zobacz w Google Scholar

Michelet Casbergue Renee, harris Karen, Listening and literacy: Audiobooks in the reading program, Reading horizons 1996, vol. 37, issue 1, pp. 48-59.
Zobacz w Google Scholar

Milewska Paulina, Kokosińska Magdalena, Marciniak Aleksandra, Jedno miasto – jedna miejska biblioteka publiczna. Relacja z wizyty studyjnej w MBP we Wrocławiu [on-line]. Biuletyn EBIB 2015, nr 7 [dostęp 12 maja 2018]. Dostępny w World Wide Web: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/13901/EBIB_MBPwroc%C5%82aw. pdf?sequence=1&isAllowed=y/
Zobacz w Google Scholar

Mizera Agnieszka, Książka-zabawka jako nowe zjawisko na rynku księgarskim, Bytomskie Zeszyty Pedagogiczne 2003, nr 7, s. 92-95.
Zobacz w Google Scholar

Moerk Ernst L., Picture-book reading by mothers and young children and its impact on language development, Journal of Pragmatics 1985, vol. 9, issue 4, pp. 547-566.
Zobacz w Google Scholar

Morgan Anne, Nutbrown Cathy, Hannon Peter, Fathers’ involvement in young children’s literacy development: Implications for family literacy programmes, British Educational Research Journal 2009, vol. 35, no. 2, pp. 167-185.
Zobacz w Google Scholar

Murmann Jensen Lena, The Storymobile: A trailer designed for reading stories aloud and storytelling [on-line]. Worlds Library and Information Congress: 72nd IFLA General Conference and Council, 20-24 August 2006, Seoul, Korea [dostęp 22 lutego 2018]. Dostępny w World Wide WEb: https://archive.ifla.org/IV/ifla72/papers/081-Jensen-en.pdf/
Zobacz w Google Scholar

Muter Valerie [et al.], Phonemes, rimes, vocabulary, and grammatical skills as foundations of early reading development: Evidence from a longitudinal study, Developmental Psychology 2004, vol. 40, issue 5, pp. 665-681.
Zobacz w Google Scholar

Nespeca Sue M., Parental involvement in emergent literacy skills of urban Head Start children, Early Child Development and Care 1995, vol. 111, issue 1, pp. 153-180.
Zobacz w Google Scholar

Neuman Susan B., Celano Donna, Access to print in low-income and middle-income communities: An ecological study of four neighbourhoods, Reading Research Quarterly 2001, vol. 36, no. 1, pp. 8-26.
Zobacz w Google Scholar

Neuman Susan B., Celano Donna, Giving our children a fighting chance: Poverty, literacy, and the development of information capital, New York: Teachers College Press, 2012.
Zobacz w Google Scholar

Neuman Susan B., Celano Donna, The knowledge gap: Implications of leveling the playing field for low-income and middle-income children, Reading Research Quarterly 2006, vol. 41, no. 2, pp. 176-201.
Zobacz w Google Scholar

New course at Pittsburgh, Australian Library Journal 1976, April, vol. 25, p. 99.
Zobacz w Google Scholar

Nicholas David, Marden Mary, Parents and their information needs: A case study: Parents of children under the age of five, Journal of Librarianship and Information Science 1998, vol. 30, issue 1, pp. 35-47.
Zobacz w Google Scholar

Nichols Sue, Young children’s literacy in the activity space of the library: A geosemiotic investigation, Journal of Early Childhood Literacy 2011, vol. 11, issue 2, pp. 164-189.
Zobacz w Google Scholar

Niedziela Stanisława, Edukacja czytelnicza rodziców i dzieci w bibliotece dziecięcej, Poradnik Bibliotekarza 2002, nr 4, s. 5-10.
Zobacz w Google Scholar

Ninio Anat, Picture-book reading in mother-infant dyads belonging to two subgroups in Israel, Child Development 1980, vol. 51, no. 2, pp. 587-590.
Zobacz w Google Scholar

Nodelman Perry, Words about pictures: The narrative art of children’s picture books, Athens, London: University of Georgia Press, 1988.
Zobacz w Google Scholar

Norling Martina, Sandberg Anette, Almqvist Lena, Engagement and emergent literacy practices in Swedish preschools, European Early Childhood Education Research 2015, vol. 23, issue 5, pp. 619-634.
Zobacz w Google Scholar

Ortiz Robert W., The many faces of learning to read: The role of fathers in helping their children to develop early literacy skills, Multicultural Perspectives 2000, vol. 2, issue 2, pp. 10-17.
Zobacz w Google Scholar

Ortiz Robert, Stile Stephen, Brown Christopher, Early literacy activities of fathers: Reading and writing with young children, Young Children 1999, vol. 54, no. 5, pp. 16-18.
Zobacz w Google Scholar

Pajerska Katarzyna, Starzak Joanna, Rola głośnego czytania w kształtowaniu przez rodziców postaw czytelniczych u dzieci w wieku 3-6 lat (na przykładzie Miejskiego Przedszkola nr 3 w Katowicach), Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy 2016, nr 3(45), s. 100-112.
Zobacz w Google Scholar

Palm Glen, Fathers in early literacy, [in:] Father involvement in young children’s lives: A global analysis, ed. Jyotsna Pattnaik, Dordrecht: Springer, 2013, p. 13-29 – (Educating the Young Child, Advances in Theory and Research, Implications for Practice; 6).
Zobacz w Google Scholar

Papuzińska Joanna, Czytania domowe, Warszawa: Nasza Księgarnia, 1975.
Zobacz w Google Scholar

Papuzińska Joanna, Dziecięce spotkania z literaturą, Warszawa: Wyd. Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, 2007.
Zobacz w Google Scholar

Papuzińska Joanna, Inicjacje literackie: problemy pierwszych kontaktów dziecka z książką, Warszawa: Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, 1981.
Zobacz w Google Scholar

Papuzińska Joanna, Książki, dzieci, biblioteka: z zagadnień upowszechniania czytelnictwa i książki dziecięcej, Warszawa: Fundacja „Książka dla Dziecka”, 1992.
Zobacz w Google Scholar

Papuzińska-Beksiak Joanna, Misja biblioteki dziecięcej, [w:] Rola biblioteki publicznej w edukacji dzieci i młodzieży: Kielce / Cedzyna, 9-11 października 2006 r., red. Zenon Szczerba, Kielce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 2006.
Zobacz w Google Scholar

Pawlikowska Ewa, Państwowy Ośrodek Kształcenia Bibliotekarzy w Jarocinie, Poradnik Bibliotekarza 1958, nr 11, s. 314-318.
Zobacz w Google Scholar

Peifer Karen, Perez Linda, Effectiveness of a coordinated community effort to promote early literacy behaviors, Maternal & Child health Journal 2011, vol. 15, issue 6, pp. 765-771.
Zobacz w Google Scholar

Penny Severns Summer Literacy Program, Illinois Literacy 2008, Winter, no. 1-2.
Zobacz w Google Scholar

Piaget Jean, The language and thought of the child, London: Routledge & Kegan Paul, 1959. Piaget Jean, Mowa i myślenie u dziecka, tłum. J. Kołudzka, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1992.
Zobacz w Google Scholar

Pijanowska Jadwiga, Dziecko przedszkolne w bibliotece publicznej, Poradnik Bibliotekarza 1996, nr 3, s. 10-12.
Zobacz w Google Scholar

Pilch Tadeusz, Zasady badań pedagogicznych, wyd. 2 popr. i rozsz., Warszawa: „Żak”, 1998. Podlasińska Iwona, Czytelnictwo najmłodszych [on-line]. Biuletyn EBIB 2004, nr 3 [dostęp 17 stycznia 2018]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.pl/2004/54/podlasinska.php/
Zobacz w Google Scholar

Podlasińska Iwona, Rodzice inspiratorami czytelnictwa dzieci, Guliwer 2003, nr 1, s. 73-77.
Zobacz w Google Scholar

Pogoda Iwona, Szostakowska Magdalena, Szczurek Agnieszka, Badanie efektów czytania dzieciom od urodzenia [on-line]. Warszawa: Fundacja ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom, 2015 [dostęp 20 stycznia 2018]. Dostępny w World Wide Web: http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/ckfinder_pliki/files/Badanie%20efekt%C3%B3w%20czytania%20dzieciom%20 od%20urodzenia.pdf/
Zobacz w Google Scholar

Prendergast Tess, Growing readers: A critical analysis of early literacy content for parents on Canadian public library websites, Journal of Library Administration 2013, vol. 53, issue 4, pp. 234-254.
Zobacz w Google Scholar

Prendergast Tess, Seeking early literacy for all: An investigation of children’s librarians and parents of young children with disabilities’ experiences at the public library, Library Trends 2016, vol. 65, no. 1, pp. 65-91.
Zobacz w Google Scholar

Prepare for life! Raising awareness for early literacy education: Results and implications of the International Conference of Experts, eds. Jörg F. Maas, Simone C. Ehmig, Carolin Seelmann, Leipzig: Stiftung Lesen, 2013.
Zobacz w Google Scholar

Preventing reading difficulties in young children, eds. Catherine E. Snow, M. Susan Burns, Peg Griffin, Washington: National Academy of Sciences National Research Council, 1999.
Zobacz w Google Scholar

Przecławska Anna, Rozwój zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży, [w:] Literatura dla dzieci i młodzieży w procesie wychowania, red. Anna Przecławska, Warszawa: Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, 1978, s. 222-244.
Zobacz w Google Scholar

Ptacek Bill, Early literacy and the public literacy: An opportunity of a lifetime (of reading), Public Library Quarterly 2016, vol. 35, issue 4, pp. 338-343.
Zobacz w Google Scholar

Purcell-Gates Victoria, Emergent literacy is emerging knowledge of written, not oral, language, New Directions For Child and Adolescent Development 2001, issue 92, pp. 7-22.
Zobacz w Google Scholar

Purcell-Gates Victoria, Family literacy as the site for emerging knowledge of written language, [in:] Handbook of family literacy, ed. Barbara h. Wasik, Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates, 2004, pp. 101-116.
Zobacz w Google Scholar

Ralli Jessica, Payne Rachel G., Let’s play at the library: Creating innovative play experiences for babies and toddlers, Library Trends 2016, vol. 65, issue 1, pp. 43-64.
Zobacz w Google Scholar

Ramos Ana Margarida, Learning to read before you walk: Portuguese libraries for babies and toddlers, IFLA Journal 2012, vol. 38, pp. 78-85.
Zobacz w Google Scholar

Ramos Ana Margarida, Vila Inês, The role of public libraries in promoting reading within the family, IFLA Journal 2015, vol. 41, issue 4, pp. 364-369.
Zobacz w Google Scholar

Rankin Carolynn [et al.], The role of the early years librarian in developing an information community: A case study of effective partnerships and early years literacy within a Sure Start project in Wakefield [on-line]. 2007 [dostęp 1 marca 2018]. Dostępny w World Wide Web: http://www.cais-acsi.ca/ojs/index.php/cais/article/viewFile/727/484/
Zobacz w Google Scholar

Rankin Carolynn, Brock Avril, People and partnerships, skills and knowledge, [in:] Library services from birth to five: Delivering the best start, eds. Carolynn Rankin, Avril Brock, London: Facet Publishing, 2015, pp. 99-119.
Zobacz w Google Scholar

Rankin Carolynn, Brock Avril, Resources for early years libraries: Books, toys and other delights, [in:] Library services from birth to five: Delivering the best start, eds. Carolynn Rankin, Avril Brock, London: Facet Publishing, 2015, pp. 121-152.
Zobacz w Google Scholar

Recruitment and training of volunteers to work with young children and library materials, American Library Association, Children’s Services Division, Preschool Services and Parent Education Committee, Top of the News 1974, issue 3, pp. 63-67.
Zobacz w Google Scholar

Remember toddler privacy online [on-line]. Dublin Institute of Technology (DIT), Science Daily 2013, 2 September [dostęp 1 marca 2018]. Dostępny w World Wide Web: http://www.sciencedaily.com/releases/2013/09/130902123916.htm/
Zobacz w Google Scholar

Report of the national reading panel: Teaching children to read [on-line]. National Institute of Child health and human Development, 2006 [dostęp 12 lutego 2018]. Dostępny w World Wide Web: https://www.nichd.nih.gov/publications/pubs/nrp/smallbook/
Zobacz w Google Scholar

Riboulet Pierre, L’espace pour les enfants dans les bibliothèques publiques, Bulletin des Bibliothèques de France 1999, no. 3, p. 70-73.
Zobacz w Google Scholar

Roberts Joanne, Jergens Julia, Burchinal Margaret, The role of home literacy practices in preschool children’s language and emergent literacy skills, Journal of Speech, Language and hearing Research 2005, vol. 48, issue 2, pp. 345-359.
Zobacz w Google Scholar

Roskos Kathleen A. [et al.], E-books in the early literacy environment: Is there added value for vocabulary development?, Journal of Research in Childhood Education 2016, vol. 30, issue 2, pp. 226-236.
Zobacz w Google Scholar

Runge Anna, Metodologiczne problemy badania miast średnich w Polsce, Prace Geograficzne 2012, z. 129, s. 83-101.
Zobacz w Google Scholar

Samtani hiten, Libraries ‘app up’ storytime, School Library Journal 2013, January, p. 14.
Zobacz w Google Scholar

Savage Robert, Evidence‐informed teaching strategies for improved literacy skills. National Strategy for EarlyLiteracy (NSEL), Ontario: Policy Research Papers: Canadian Language and Literacy Research Network (CLLRNet), 2009.
Zobacz w Google Scholar

Schaffer David R., Kipp Katherine, Psychologia rozwoju: od dziecka do dorosłości, Gdańsk: harmonia Universalis, 2015.
Zobacz w Google Scholar

Schreyer Inge, Prepare for life – with stories! Dialog, imagination and motion in Germany’s public libraries, [in:] Prepare for life! Raising awareness for early literacy education, eds. Jörg F. Maas, Simone C. Ehmig, Carolin Seelmann, Leipzig: Stiftung Lesen, 2013, pp. 178-181.
Zobacz w Google Scholar

Segers Eliane, Verhoeven Ludo, Multimedia support of early literacy learning, Computers & Education 2002, vol. 39, pp. 207-221.
Zobacz w Google Scholar

Sénéchal Monique, LeFevre Jo-Anne, Parental involvement in the development of children’s reading skill: A five-year longitudinal study, Child Development 2002, vol. 73, issue 2, pp. 445-460.
Zobacz w Google Scholar

Ševa Nada, Radišić Jelena, The development of emergent literacy in Serbian kindergartens: Basic resources and related practices, Psihološka Istraživanja 2013, vol. XVI, issue 2, pp. 159-174.
Zobacz w Google Scholar

Sharing books and stories to promote language and literacy, ed. Anne van Kleeck, San Diego: Plural Publishing, 2006.
Zobacz w Google Scholar

Sharon Amiel T., What do adults read?, Reading Research Quarterly 1973, vol. 3, pp. 148-169.
Zobacz w Google Scholar

Shonkoff Jack, Phillips Deborah, From neurons to neighborhoods: The science of early childhood development, Washington: National Academies Press, 2000.
Zobacz w Google Scholar

Siekierycz Klara, Bibliotekarz-pedagogiem, Poradnik Bibliotekarza 1958, nr 1-2, s. 6-9.
Zobacz w Google Scholar

Silberg Jackie, Nauka czytania przez zabawę, Warszawa: Wyd. K. E. Liber, 2005.
Zobacz w Google Scholar

Skibska Joanna, Myśl Lwa S. Wygotskiego we współczesnej edukacji małego dziecka, [w:] Edukacja jutra – od tradycji do nowoczesności. Aksjologia w edukacji jutra, red. Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz, Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, 2014, s. 307-316.
Zobacz w Google Scholar

Smardo Frances A., Are librarians prepared to serve young children?, Journal of Education for Librarianship 1980, vol. 20, no. 4, pp. 274-284.
Zobacz w Google Scholar

Smoleń Jerzy, Rodzinne czytanie książek jako czynnik rozwoju psychospołecznego i kulturowego dziecka, Pedagogika Rodziny 2016, nr 6(3), s. 25-33.
Zobacz w Google Scholar

Smuda Janice, Project LEAP: Cuyahoga County Public Library’s investment in literacy for young children, Journal of Youth Services in Libraries 2002, vol. 15, no. 2, pp. 20-23.
Zobacz w Google Scholar

Snow Catherine E., Literacy and language: relationships during the preschool years, Harvard Educational Review 1983, vol. 53, issue 2, pp. 165-189.
Zobacz w Google Scholar

Snow Catherine E., What counts as literacy in early childhood?, [in:] Handbook of early child development, eds. Kathleen McCartney, Deborah Phillips, Oxford: Blackwell, 2004, pp. 274-295.
Zobacz w Google Scholar

Snow Sharon, Building blocks: Building a parent-child literacy program at your library, Exeter: Libraries Unlimited, 2007.
Zobacz w Google Scholar

Sochacka Krystyna, Rozwój umiejętności czytania, Białystok: Wyd. Uniwersyteckie Trans Humana, 2004.
Zobacz w Google Scholar

Sołtysiewicz Anna, Książki rozkładanki w ofercie polskich wydawców, Bibliotheca Nostra: Śląski Kwartalnik Naukowy 2016, nr 3, s. 24-39.
Zobacz w Google Scholar

Soundy Cathleen S., Nurturing literacy with infants and toddlers in group settings, Childhood Education 1997, vol. 73, issue 3, pp. 149-153.
Zobacz w Google Scholar

Spacey Rachel, Family learning and public libraries: A scoping study Leicester: National Institute for Continuing Adult Education (NAICE), 2005.
Zobacz w Google Scholar

Sparling Joseph, Earliest literacy: From birth to age 3, [in:] Handbook of family literacy, ed. Barbara H. Wasik, Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates, 2004, pp. 45-56.
Zobacz w Google Scholar

Spionek Halina, Psychologiczna analiza trudności i niepowodzeń szkolnych, Warszawa: Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, 1970.
Zobacz w Google Scholar

Starting out right: A guide to promoting children’s reading success, eds. M. Susan Burns, Catherine E. Snow, Washington: National Academy Press, 1999.
Zobacz w Google Scholar

Stile Stephen, Ortiz Robert, A model for involvement of fathers in literacy development with young at-risk and exceptional children, Early Childhood Education Journal 1999, vol. 26, issue 4, pp. 221-224.
Zobacz w Google Scholar

Strickland Dorothy S., Morrow Lesley, New perspectives on young children learning to read and write, The Reading Teacher 1988, vol. 42, pp. 70-71.
Zobacz w Google Scholar

Study: Public library training for parents, caregivers, dramatically boosts early literacy across income, education levels [on-line]. American Library Association, News Release, 2004, 24 February [dostęp 12 maja 2018]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ala.org/ala/newspresscenter/news/pr2004/prfeb2004/
Zobacz w Google Scholar

Sulzby Elisabeth, A study of children’s early reading development, [in:] Psychological bases for early education, ed. Anthony D. Pellegrini, New York: John Wiley & Sons Ltd., 1988, pp. 30-75.
Zobacz w Google Scholar

Sulzby Elisabeth, Assessment of writing and of children’s language while writing, [in:] The role of assessment and measurement in early literacy instruction, eds. Lesley M. Morrow, J. Smith, Englewood Cliffs: Prentice-hall, 1989, pp. 83-109.
Zobacz w Google Scholar

Sulzby Elisabeth, Children’s emergent reading of favorite storybooks: A developmental study, Reading Research Quarterly 1985, vol. 20, no. 4, pp. 458-481.
Zobacz w Google Scholar

Svenson Sven-Olof, A manual of public library premises, Scandinavian Public Library Quarterly 1982, vol. 15, no. 2-3, pp. 59-75.
Zobacz w Google Scholar

Szlendak Tomasz, Olechnicki Krzysztof, Nowe praktyki kulturowe Polaków. Megaceremoniały i subświaty, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017.
Zobacz w Google Scholar

Świderska-Wasik Maria, Praca z czytelnikiem w bibliotece: (wybrane zagadnienia), Warszawa: Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy, 1990.
Zobacz w Google Scholar

Świerczyńska-Jelonek Danuta, Walczewska-Klimczak Danuta, Dziecko w dialogu z tekstem literackim, Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015.
Zobacz w Google Scholar

Tabors Patton O., Snow Catherine E., Young bilingual children and early literacy development, [in:] Handbook for early literacy research, eds. Susan B. Neuman, David K. Dickinson, New York: Guilford, 2001, pp. 159-178.
Zobacz w Google Scholar

Tate B., Lange P.C., The role of the public library as an alternative force in early childhood education, Washington: Bureau of Post-secondary Education, 1974.
Zobacz w Google Scholar

Teale William h., Public libraries and emergent literacy: helping set the foundation for school success, [in:] Achieving school readiness: Public libraries and national education goal no. 1, eds. Barbara F. Immroth, Viki Ash-Geisler, Chicago: American Library Association, 1995, pp. 113-133.
Zobacz w Google Scholar

Teale William h., Sulzby Elisabeth, Emergent literacy as a perspective for examining how young children become writers and readers, [in:] Emergent literacy: Writing and reading, eds. William h. Teale, Elisabeth Sulzby, Norwood: Ablex, 1986, pp. VII-XXV.
Zobacz w Google Scholar

Teale William h., Sulzby Elisabeth, Emergent literacy: Writing and reading, Norwood: Ablex, 1986.
Zobacz w Google Scholar

Teatr w bibliotece: dodatek do Poradnika Bibliotekarza [on-line], red. Jadwiga Chruścińska, Dorota Grabowska, Warszawa: Wyd. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2013 [dostęp 10 listopada 2017]. Dostępny w World Wide Web: https://issuu.com/poradnikbibliotekarza/docs/dodatek_teatr_final/
Zobacz w Google Scholar

Thomas Adele, Skage Sharon, Overview of perspectives on family literacy: Research and practice, [in:] Family literacy in Canada: Profile of effective practices, ed. Adele Thomas, Welland: Soleil, 1998, pp. 5‐24.
Zobacz w Google Scholar

Thompson Sara Q., Setting up a library iPad program: Guidelines for success, College & Research Libraries News 2011, vol. 72, no. 4, pp. 212-236.
Zobacz w Google Scholar

Toy libraries – their benefi for children and communities NATLL and Capacity [on-line]. National Association of Toy and Leisure Libraries, 2007 [dostęp 13 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: www.natll.org.uk/pdfs/CapacityReportJune07.pdf/
Zobacz w Google Scholar

Truskolaska Justyna, Wychować miłośnika książki czyli czytelnictwo i okolice, Tychy: Maternus Media, 2007.
Zobacz w Google Scholar

Ungeheuer-Gołąb Alicja, Literackie inspiracje w rozwoju przedszkolaka, Warszawa: Wyd. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012 – (Biblioteki, Dzieci, Młodzież; 5).
Zobacz w Google Scholar

Ungeheuer-Gołąb Alicja, Rozwój kontaktów małego dziecka z literaturą: podręcznik, Warszawa, Rzeszów: Wyd. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Uniwersytet Rzeszowski, 2011 – (Biblioteki, Dzieci, Młodzież; 2).
Zobacz w Google Scholar

Vårheim Andreas, Trust in libraries and trust in most people: Social capital creation in the public library, Library Quarterly 2014, vol. 84, no. 3, pp. 258-277.
Zobacz w Google Scholar

Verhallen Marian J. A., Bus Adriana G., Young second language learners’ visual attention to illustrations in storybooks, Journal of Early Childhood Literacy 2011, vol. 11, issue 4, pp. 480-500.
Zobacz w Google Scholar

Vygotsky Lev S., Mind in society. The development of higher psychological processes, Cambridge: harvard University Press, 1978.
Zobacz w Google Scholar

Wade Barrie, Moore Maggie, Bookstart: A qualitative evaluation, Educational Review 2003, vol. 55, issue 1, pp. 3-13.
Zobacz w Google Scholar

Walczak-Niewiadomska Agata, Biblioteka jako centrum zabawek, Przegląd Biblioteczny 2010, t. 78, nr 4, s. 476-488.
Zobacz w Google Scholar

Walczak-Niewiadomska Agata, Biblioteki przyjazne dzieciom, Poradnik Bibliotekarza 2010 (dod. Świat książki dziecięcej), nr 7-8, s. 1-2.
Zobacz w Google Scholar

Walczak-Niewiadomska Agata, Najmłodsi użytkownicy w norweskich bibliotekach, Poradnik Bibliotekarza 2012, nr 6, s. 3-8.
Zobacz w Google Scholar

Walczak-Niewiadomska Agata, Niemowlak w bibliotece. Historia i perspektywy rozwoju usług w Polsce, Toruńskie Studia Bibliologiczne 2015, nr 2, s. 115-135.
Zobacz w Google Scholar

Walczak-Niewiadomska Agata, Przyszłość edukacji bibliotekarzy dziecięcych w świetle międzynarodowych trendów, [w:] Region i książka: szkice z dziejów książki regionalnej, red. Ewa Andrysiak, Elżbieta Steczek-Czerniawska, Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2016, s. 177-192.
Zobacz w Google Scholar

Walentynowicz Maria, Działalność pedagogiczna bibliotekarza, Toruń: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956.
Zobacz w Google Scholar

Walter Virginia A., Who will serve the children? Recruiting and educating future children’s librarians, IFLA Journal 2014, vol. 40, issue 1, pp. 24-29.
Zobacz w Google Scholar

Waty Bérénice, Des tout-petits usagers de la section jeunesse, Bulletin des Bibliothèques de France 2013, no. 2, p. 20-23.
Zobacz w Google Scholar

What’s in the picture? Responding to illustrations in picture books, ed. Janet Evans, London: Paul Chapman Publishing, 1998.
Zobacz w Google Scholar

Whipple Guy Montrose, Report of the National Committee on Reading, [in:] Yearbook of the United States National Society for the Study of Education, part 1, Bloomington: Public School Pub. Co, 1925.
Zobacz w Google Scholar

Whitehurst Grover J., Dialogic reading: An effective way to read to preschoolers [on-line]. Reading Rockets [dostęp 8 lutego 2018]. Dostępny w World Wide Web: http://www.readingrockets.org/article/dialogic-reading-effective-way-read-preschoolers/
Zobacz w Google Scholar

Whitehurst Grover J. [et al.], A picture book reading intervention in day care and home for children from low-income families, Developmental Psychology 1994, vol. 30, no. 5, pp. 679-689.
Zobacz w Google Scholar

Whitehurst Grover J., Lonigan Christopher J., Child development and emergent literacy, Child Development 1998, vol. 69, no. 3, pp. 848-872.
Zobacz w Google Scholar

Whiting Robyn, Dooley Karen, Literacy in kindergarten, Educating Young Children: Learning and Teaching in the Early Childhood Years 2013, vol. 19, no. 3, pp. 19-20.
Zobacz w Google Scholar

Wildová Radka, Kropáčková Jana, Early childhood pre-reading literacy development, Procedia – Social and Behavioral Sciences 2015, vol. 191, pp. 878-883.
Zobacz w Google Scholar

Wilkinson Karen, Children’s favorite books, Journal of Early Childhood Literacy 2003, vol. 3, issue 3, pp. 275-301.
Zobacz w Google Scholar

Williams Fiona, Churchill Harriet, Empowering parents in Sure Start local programmes. National Evaluation of Sure Start (NESS) Institute for the Study of Children, Families and Social Issues. Research Report NESS/2006/FR/018, Birkbeck: University of London, 2006.
Zobacz w Google Scholar

Wnuk-Lipińska Elżbieta, Wnuk-Lipiński Eryk, Problematyka kształtowania się potrzeb czytelniczych, Warszawa: Biblioteka Narodowa, 1975 – (Materiały Informacyjne Instytutu Książki i Czytelnictwa; 6).
Zobacz w Google Scholar

Wojciechowski Jacek, Czytelnictwo, Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000. Wojciechowski Jacek, Praca z użytkownikiem w bibliotece, Warszawa: Wyd. SBP, 2000.
Zobacz w Google Scholar

Theworld through picture books, eds. Annie Everall, Viviana Quiñones, Hague: IFLA headquarters, 2015 – (IFLA Professional Reports; 136).
Zobacz w Google Scholar

Woźniczka-Paruzel Bronisława, Biblioteki dla dzieci w Europie Zachodniej i w Polsce – porównania i refl ksje, [w:] Biblioteki publiczne wobec Unii Europejskiej. Materiały pokonferencyjne, Przysiek-
Zobacz w Google Scholar

-Chełmża, 17-19 września 2001, red. Jan Krajewski, Dorota Sawicka, Toruń: Wyd. Adam Marszałek, 2003, s. 47-62.
Zobacz w Google Scholar

Woźniczka-Paruzel Bronisława, Biblioteki wobec czytelników niepełnosprawnych: od dyskryminacji do integracji [on-line], 2003 [dostęp 29 stycznia 2018]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/torun/wozniczka.php/
Zobacz w Google Scholar

Woźniczka-Paruzel Bronisława, Działania biblioterapeutyczne w bibliotece publicznej: moda czy powinność?, [w:] Materiały z sesji popularnonaukowej pt. Biblioterapia i biblioteka: odrodzenie i nowa szansa, red. Mirosław Rzeszowski, Szubin: Rejonowa Biblioteka Publiczna, 2007, s. 11-35.
Zobacz w Google Scholar

Wygotski Lew S., Dziecko wśród rówieśników, red. Anna I. Brzezińska, Poznań: Zysk i S-ka, 1995.
Zobacz w Google Scholar

Wygotski Lew S., Dziecko w świecie ludzi i przedmiotów, red. Anna I. Brzezińska, Grzegorz Lutomski, Poznań: Zysk i S-ka, 1994.
Zobacz w Google Scholar

Wygotski Lew S., Dziecko w zabawie i świecie języka, red. Anna I. Brzezińska, Poznań: Zysk i S-ka, 1995.
Zobacz w Google Scholar

Wygotski Lew S., Narzędzie i znak w rozwoju dziecka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.
Zobacz w Google Scholar

Wygotski Lew S., Wybrane prace psychologiczne II. Dzieciństwo i dorastanie, Poznań: Zysk i S-ka, 2002.
Zobacz w Google Scholar

Yilmaz Arif, Public policies and public library-emergent literacy relationship in the USA, BİLGİ DÜNYASI 2009, no. 10(1), pp. 80-93.
Zobacz w Google Scholar

Young Susan, Music with the under-fours, London: RoutledgeFalmer, 2003.
Zobacz w Google Scholar

Zając Michał, Biblioteka dziecięca 2.0 – najnowsze tendencje komunikacyjne i organizacyjne, [w:] Biblioteki w systemie kultury jednoczącej się Europy, red. Michał Zając, Elżbieta Barbara Zybert, Warszawa: Wyd. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2007, s. 99-100.
Zobacz w Google Scholar

Zając Michał, Darmowa książka dla nowonarodzonego dziecka: jeden pomysł – wiele realizacji, [w:] Książki w życiu najmłodszych, red. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska, Warszawa, Łódź: Wyd. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 2015, s. 133-141.
Zobacz w Google Scholar

Zając Michał, Książki zabawki: długa historia i dzień dzisiejszy, Poradnik Bibliotekarza 2008, dodatek do nr. 3, s. 1-4.
Zobacz w Google Scholar

Zając Michał, Wielka Brytania – „Becikowe książki”, Poradnik Bibliotekarza 2006, nr 12, s. 29-30.
Zobacz w Google Scholar

Zakrzewska Barbara, Każdy przedszkolak dobrym uczniem w szkole, Warszawa: Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, 2003.
Zobacz w Google Scholar

Zasacka Zofia, Czytelnictwo dzieci i młodzieży, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2014.
Zobacz w Google Scholar

Zucker Tricia A., Grant Staci, Assessing home supports for literacy, [in:] Assessment in emergent and early literacy, ed. Khara L. Pence, San Diego: Plural, 2007, pp. 181-187.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

17 kwietnia 2019

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-467-7

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-468-4

Inne prace tego samego autora