Formy mocarstwowości we współczesnym świecie – studium przypadków

Autorzy

Magdalena Marczuk-Karbownik (ed)
Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Katedra Amerykanistyki i Mass Mediów
https://orcid.org/0000-0002-5452-7217
Karol Żakowski (ed)
Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Katedra Studiów Azjatyckich
https://orcid.org/0000-0003-2715-570X

Słowa kluczowe:

mocarstwowość, polityka zagraniczna, stosunki międzynarodowe

Streszczenie

Monografia analizuje mocarstwowość wybranych krajów – militarną, gospodarczą oraz polityczną. Zawiera studia przypadków poświęcone zwłaszcza tym aktorom stosunków międzynarodowych, którzy albo aspirują do roli wielkich mocarstw, albo pogodziły się ze swoją rangą „średniej potęgi”. Potencjał Unii Europejskiej czy Indii predestynuje je do zabiegania o miejsce pośród najbardziej znaczących aktorów na arenie międzynarodowej. Z kolei Japonia, Kanada czy Korea Południowa, zdając sobie sprawę z ograniczeń swojej potęgi, skupiają się raczej na wzmacnianiu istniejącego ładu międzynarodowego bądź balansowaniu między wielkimi mocarstwami.

Rozdziały

Okladka

Pobrania

Opublikowane

12 października 2023

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8331-302-3

Inne prace tego samego autora