Aleksander Szczęsny (1885–1929): Poeta, baśniopisarz, patriota

Autorzy

Aleksandra Ewelina Mikinka
Aleksandra Ewelina Mikinka – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski
https://orcid.org/0000-0002-6000-8157

Słowa kluczowe:

Aleksander Szczęsny, bajki, baśnie, gawędy, opowiadania dla dzieci, wiersze dla dzieci

Streszczenie

Niedoceniony w pełni, choć uznany przez największych – m.in. Przesmyckiego i Leśmiana; wycofany i melancholijny, delikatny i marzycielski; poeta, ojciec, patriota – przedwcześnie zmarły, następnie niemalże zapomniany, później wspominany rzadko, „przy okazji”, „po przecinku”, gdzieś pomiędzy tymi, których historia uznała za bardziej utalentowanych. Aleksander Szczęsny to przykład twórcy tyleż niezwykłego, co tragicznego. Jako należący do pokolenia przełomu wieków, Szczęsny debiutował na styku dwóch epok. Niefortunnie, gdyż jedna bezpodstawnie niepochlebna recenzja sprawiła, że zaliczono go do grona epigonów. Tymczasem jego twórczość stanowi niezwykły pomost pomiędzy poetyką Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego.

Bibliografia

Szczęsny A., 30 bajeczek dla małych czytelników, Warszawa 1910.
Zobacz w Google Scholar

Szczęsny A., Bajka, „Z Bliska i z Daleka” 1913, R. 1, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Szczęsny A., Baśnie wiosenne, Warszawa 1914.
Zobacz w Google Scholar

Szczęsny A., Dla naszej dziatwy. 40 ciekawych i zajmujących bajeczek, Warszawa 1910.
Zobacz w Google Scholar

Szczęsny A., Dla was, Warszawa 1921 [1920].
Zobacz w Google Scholar

Szczęsny A., Dzieciństwo i – dzisiaj, [w:] W pamiętnym roku wojny, red. S. Wyspiański, Warszawa 1916, s. 175–177.
Zobacz w Google Scholar

Szczęsny A., Jesienne dnie, „Z Bliska i z Daleka” 1913, R. 1, nr 7.
Zobacz w Google Scholar

Szczęsny A., Kolorowe okienko, Warszawa 1913.
Zobacz w Google Scholar

Szczęsny A., Mądrość serdeczna. Z cyklu „O pozornej historii rzeczy ludzkich”, „Miesięcznik Literacki i Artystyczny” 1911, R. 1, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Szczęsny A., Obłoki, „W słońcu”. Dodatek do: „Z Bliska i z Daleka” 1913, R. 1, nr 7.
Zobacz w Google Scholar

Szczęsny A., Otym, jak kiedyś miesiące brata swego, marca, obdarowały, „Wieniec-Pszczółka” 1925, nr 12–13.
Zobacz w Google Scholar

Szczęsny A., O ziemi cudownej i o ludzkim ukochaniu, Warszawa 1916.
Zobacz w Google Scholar

Szczęsny A., Pieśń białego domu, Warszawa 1915.
Zobacz w Google Scholar

Szczęsny A., Pieśń o drodze, Warszawa 1932. Wyd. pośmiertne.
Zobacz w Google Scholar

Szczęsny A., Piętna niewoli, „Sfinks” 1909, z. 5–6.
Zobacz w Google Scholar

Szczęsny A., Poezje wybrane, oprac. R. Okulicz-Kozaryn, M. Ignaszak, Kraków 2000.
Zobacz w Google Scholar

Szczęsny A., Rady oddalone, „Sfinks” 1909, z. 5–6.
Zobacz w Google Scholar

Szczęsny A., Spadkobierca skarbów ojcowskich, Warszawa 1908.
Zobacz w Google Scholar

Szczęsny A., Sumienie, [w:] Warszawa Wołyniowi, oprac. I. Baliński, Warszawa 1917, s. 53–54.
Zobacz w Google Scholar

Szczęsny A., Szopka, „Z Bliska i z Daleka” 1913, R. 1, nr 11–12.
Zobacz w Google Scholar

Szczęsny A., Tarnina, Warszawa 1920.
Zobacz w Google Scholar

Szczęsny A., To, co się stało, Warszawa 1912.
Zobacz w Google Scholar

Wigilie, wyd. A. Szczęsny, Warszawa 1914.
Zobacz w Google Scholar

Szczęsny do Z. Przesmyckiego. Rkps Bibl. Nar., sygn. 2862.
Zobacz w Google Scholar

Banzhaf H., Droga Tarota, czyli mistyczny klucz do Wielkich Arkanów Tarota, Białystok 2007.
Zobacz w Google Scholar

Baran Z., Idee-mity-symbole w polskich baśniach literackich wydanych w XIX i XX wieku, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Blake D., Litha. Rytuały, przepisy i zaklęcia na przesilenie letnie, tłum. A. Alochno-Janas, Białystok 2015.
Zobacz w Google Scholar

Boleski A., Wstęp, [w:] A. Szczęsny, Pieśń o drodze, Warszawa 1936.
Zobacz w Google Scholar

Czabanowska-Wróbel A., Baśń w literaturze Młodej Polski, Kraków 1996.
Zobacz w Google Scholar

Czabanowska-Wróbel A., Dziecko. Symbol i zagadnienie antropologiczne w literaturze Młodej Polski, Kraków 2003.
Zobacz w Google Scholar

Czabanowska-Wróbel A., Dzieci, pajace i lalki (O młodopolskich dziejach motywu), „Teksty Drugie” 1998, nr 1–2.
Zobacz w Google Scholar

Czabanowska-Wróbel A., Złotnik i śpiewak, Kraków 2009.
Zobacz w Google Scholar

Czekalski A., Na strunach śpiewnego słowa, „Romans i Powieść” 1920, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Dębicki Z., Wśród poetów, „Kurier Warszawski” 1912, nr 39.
Zobacz w Google Scholar

Gruszecka A., Literatura dla dzieci, „Przegląd Warszawski” 1922, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Grzymała-Siedlecki A., Nowe nazwiska, „Głos Warszawski” 1912, R. 4, nr 61.
Zobacz w Google Scholar

Gutowski W., Nagie dusze i maski: o młodopolskich mitach miłości, Kraków 1997.
Zobacz w Google Scholar

Harding M., A Little Book of the Green Man, London 1998.
Zobacz w Google Scholar

Historia Polski w liczbach. Ludność. Terytorium, Warszawa 1993.
Zobacz w Google Scholar

Jonca M., Enfant terribles. Dzieci złe, źle wychowane w literaturze polskiej XIXwieku, Wrocław 2005.
Zobacz w Google Scholar

Jonca M., Sierota w literaturze polskiej dla dzieci w XIX wieku, Wrocław 1994.
Zobacz w Google Scholar

Kozikowski E., Więcej prawdy niż plotki, Warszawa 1964.
Zobacz w Google Scholar

Kuliczkowska K., Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1864–1918, Warszawa 1975.
Zobacz w Google Scholar

Lam A., Aleksander Szczęsny, [w:] Literatura okresu Młodej Polski, t. 1, red. K. Wyka,
Zobacz w Google Scholar

Hutnikiewicz, M. Puchalska, Warszawa 1968, s. 605–610.
Zobacz w Google Scholar

Leśmian B., Recenzja „To, co się stało”, „Literatura i Sztuka” 1912, nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Leśmian B., Utwory rozproszone. Listy, oprac. J. Trznadel, Warszawa 1962.
Zobacz w Google Scholar

Lorentowicz J., Wydawnictwa gwiazdkowe, „Nowa Gazeta” 1912, nr 586. Mit dzieciństwa w sztuce młodopolskiej, red. J. Papuzińska, Warszawa 1992.
Zobacz w Google Scholar

Mlekicka M., Jakub Mortkowicz. Księgarz i wydawca, Wrocław 1974.
Zobacz w Google Scholar

Napierski S., Na mogile poety. Wiersze Aleksandra Szczęsnego, „Wiadomości Literackie” 1931, nr 11 (376).
Zobacz w Google Scholar

Nelken J., Wrażenia i refleksy, „Prawda” 1912, nr 52.
Zobacz w Google Scholar

Nowy Korbut, t. 15, red. Z. Szweykowski, Warszawa 1977, s. 639.
Zobacz w Google Scholar

Nycz R., Gest śmiechu: z przemian świadomości literackiej początku w. XX (do pierwszej wojny światowej), „Pamiętnik Literacki” 1977, z. 4.
Zobacz w Google Scholar

Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Okopień J., Książka wyzwolona 1918–1950, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Okulicz-Kozaryn R., Aleksander Jerzy Szczęsny, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 47, Kraków 2011, s. 427–429.
Zobacz w Google Scholar

Okulicz-Kozaryn R., Cudowność wzgardzonych szczegółów, [w:] A. Szczęsny, Poezje wybrane, oprac. R. Okulicz-Kozaryn, M. Ignaszak, Kraków 2000, s. 5–44.
Zobacz w Google Scholar

Pilch U.M., Światło wielkiego miasta w liryce Młodej Polski, „Ruch Literacki” 2013, R. LIV, z. 6 (321).
Zobacz w Google Scholar

Pilch U.M., „Życie nad nim otwarte trzymało ramiona”. Witalizm w młodopolskiej liryce, [w:] Młodopolski witalizm. Modernistyczne witalizmy, red. A. Czabanowska-Wróbel, U.M. Pilch, Kraków 2016.
Zobacz w Google Scholar

Reuttowa N., Działalność Jadwigi Chrząszczewskiej na łamach „Przeglądu Pedagogicznego”, „Roczniki Filozoficzne” 1955–1957, z. 4.
Zobacz w Google Scholar

Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław 2002.
Zobacz w Google Scholar

Słownik mitów i tradycji kultury, oprac. W. Kopaliński, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Strugińska K., Zapomniany młodopolski twórca wszechstronny, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2010, nr 13.
Zobacz w Google Scholar

Studnicka S., Wydawnictwa gwiazdkowe, „Kurier Litewski” 1913, nr 285. Sz., Na gwiazdkę, „Kurier Litewski” 1912, nr 279.
Zobacz w Google Scholar

Sz., Poezje, „Kurier Litewski” 1912, nr 184.
Zobacz w Google Scholar

Święcicki Ł., Choroba afektywna sezonowa (depresja zimowa). Monografia z uwzględnieniem wyników badań własnych, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Trybuś K., Młoda Polska, codzienność i Norwid, „Studia Norwidiana” 2017, nr 35.
Zobacz w Google Scholar

USC Warszawa 1885 / parafia św. Antoniego Padewskiego, [w:] Archiwum Państwowe w Warszawie, akt urodzenia nr 341 z roku 1885.
Zobacz w Google Scholar

Zabawa K., „Kalejdoskop myśli, wrażeń i obrazów” – młodopolskie odmiany krótkiego poematu prozą, Kraków 1999, s. 207.
Zobacz w Google Scholar

„Zakopane” 1929, nr 23, s. 8.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

5 października 2020

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8220-004-1

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-005-8

Inne prace tego samego autora