Elektrochemia: wybrane zagadnienia z ćwiczeniami

Autorzy

Paweł Krzyczmonik
Uniwersytet Łódzki, Zakład Elektroanalizy i Elektrochemii, Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
https://orcid.org/0000-0002-1743-4310
Barbara Burnat
Uniwersytet Łódzki, Zakład Elektroanalizy i Elektrochemii, Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
https://orcid.org/0000-0002-3399-3147
Sławomir Domagała
Uniwersytet Łódzki, Zakład Elektroanalizy i Elektrochemii, Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
https://orcid.org/0000-0002-2406-0361
Andrzej Leniart
Uniwersytet Łódzki, Zakład Elektroanalizy i Elektrochemii, Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
https://orcid.org/0000-0002-8933-911X

Słowa kluczowe:

Elektrochemia, woltamperometria, korozja, polimery przewodzące, ogniwa fotowoltaiczne, ogniwa paliwowe

Streszczenie

Ostatnie ćwierć wieku to bardzo szybki rozwój elektrochemii we wszystkich jej obszarach. Nowoczesne elektrochemiczne źródła energii, nowe materiały, polimery przewodzące, nanomateriały, sensory i biosensory, rozwój technik pomiarowych, miniaturyzacja sprzętu wszystko to prowadzi do coraz szerszego zastosowania technologii związanych z elektrochemią we wszelkich dziedzinach życia i nauki. Wymaga to od nas ciągłego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności praktycznych. W związku z tym zagadnienia dotyczące elektrochemii i jej zastosowań są poważną częścią programów dydaktycznych współczesnych studiów chemicznych. Chcielibyśmy, aby ten podręcznik był naszym wkładem w doskonalenie procesu nauczania elektrochemii. Ma to być swego rodzaju przewodnik po wybranych zagadnieniach współczesnej elektrochemii. Z jednej strony chcemy przybliżyć teoretyczne podstawy wybranych zagadnień, tak, aby studenci w jednej publikacji dostali podstawowe informacje dotyczące wybranych zagadnień elektrochemicznych i metod pomiarowych. Z drugiej strony skrypt ma stanowić zbiór instrukcji do ćwiczeń eksperymentalnych wykonywanych w ramach Laboratorium z Elektrochemii.

Skrypt składa się z ośmiu rozdziałów,  w których opisano teoretyczne podstawy wybranych zagadnień elektrochemicznych. I tak rozdziały 1, 2 i 3 poświęcone zostały opisowi metod woltamperometrycznych: woltamperometrii liniowej, cyklicznej, metodom pulsowym oraz woltamperometrii strippingowej. W rozdziale 4 przedstawiono podstawowe definicje związane z korozją chemiczną i elektrochemiczną. Scharakteryzowane zostały metody badań korozji elektrochemicznej, w tym przyspieszone badania korozyjne, techniki stało- i zmiennoprądowe. Opisano sposób przeprowadzania pomiarów i możliwe sposoby interpretacji uzyskiwanych wyników. Przedstawione zostały również sposoby zapobiegania korozji takie, jak modyfikacja środowiska korozyjnego, ochrona elektrochemiczna, nakładanie powłok i zastosowanie inhibitorów. W rozdziale 5 opisano podstawy elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej. Rozdział 6 został poświęcony procesom elektropolimeryzacji i właściwościom polimerów przewodzących. W rozdziale 7 przedstawione zostały podstawy teoretyczne pracy ogniw fotowoltaicznych, zasady ich konstrukcji oraz charakterystyka prądowo-napięciowa i sprawność ogniw. W rozdziale 8 autorzy opisali budowę i działanie wodorowych ogniw paliwowych. Omówione zostały zasady budowy, pracy, sposoby przeprowadzania elektrochemicznej charakterystyki i właściwości oraz zastosowanie ogniw paliwowych z membraną wymiany protonów, alkalicznych ogniw paliwowych, ogniw paliwowych z kwasem fosforowym, ogniw paliwowych ze stałym elektrolitem tlenkowym oraz ogniw paliwowych ze stopionym węglanem.

We współczesnym świecie, język angielski stał się podstawowym narzędziem komunikacji dla naukowców, dlatego każdy rozdział opisujący zagadnienia teoretyczne (od 1 do 8) został zakończony słowniczkiem angielsko-polskim zawierającym specjalistyczne angielskie określenia i zwroty dotyczące tematyki opisanej w danym rozdziale. Autorzy mają nadzieję, że ułatwi to czytelnikom pracę z podręcznikami i innymi publikacjami w języku angielskim.

Drugą część skryptu stanowi rozdział 9, w którym zebrane zostały szczegółowe instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych tematycznie bezpośrednio związanych z treściami przedstawionymi w rozdziałach 1-8. Zakończenie skryptu to rozdział 10 poświęcony oprogramowaniu pomiarowemu używanemu na Laboratorium z Elektrochemii, oraz spis literatury.

Bibliografia

Bala H., Korozja materiałów – teoria i praktyka, Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Bard A.J., Faulkner L.R., Electrochemical Methods, Fundamentals and Applications, John Wiley & Sons, Inc., New York–Chichester–Weinheim–Brisbane–Singapore–Toronto 2001.
Zobacz w Google Scholar

Bard A.J., Inzelt G., Scholz F., Electrochemical Dictionary, Springer, Berlin 2008.
Zobacz w Google Scholar

Bartlett P.N. (red.), Bioelectrochemietry, fundamentals, experimental techniques and applications, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken 2008.
Zobacz w Google Scholar

Baszkiewicz J., Kamiński M., Podstawy korozji materiałów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Bockris J.O’M., Reddy J.K., Modern Electrochemistry, Plenum Rosetta, New York 1973.
Zobacz w Google Scholar

Compton R.G., Banks C.E., Understanding Voltammetry, World Scientific, Singapore 2018.
Zobacz w Google Scholar

Galus Z., Fundamentals of Electrochemical Analysis, Ellis Horwood, New York–London–Toronto–Sydney–Tokyo–Singapore, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Galus Z., Metody instrumentalne w analizie chemicznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1979.
Zobacz w Google Scholar

Inzelt G., Conducting polymers, Springer, Berlin 2008.
Zobacz w Google Scholar

Kisza A., Elektrochemia I, „Jonika”, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Kisza A., Elektrochemia II, „Elektrodyka”, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Koryta I., Dvorak I., Bohackowa V., Elektrochemia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980.
Zobacz w Google Scholar

Lund H., Hammerich O., Organic Electrochemistry, CRC Press, Boca Raton 2001.
Zobacz w Google Scholar

Scholl H., Błaszczyk T., Krzyczmonik P., Elektrochemia. Zarys teorii i praktyki, Wydawnictwo Uniwersytety Łódzkiego, Łódź 1998.
Zobacz w Google Scholar

Szczepaniak W., Metody instrumentalne w analizie chemicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Wang J., Analytical Electrochemistry, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken 2006.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

22 września 2023

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8331-240-8

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8331-241-5

Inne prace tego samego autora