Niepodległa: Rozważania prawno-ustrojowe w 100. rocznicę odrodzenia suwerennego państwa polskiego

Autorzy

Aldona Domańska (ed)
Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Konstytucyjnego, Łódź 90-232, ul. Kopcińskiego 8/12
Anna Michalak (ed)
Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Konstytucyjnego, Łódź 90-232, ul. Kopcińskiego 8/12

Słowa kluczowe:

II Rzeczypospolita, władza publiczna, samorząd terytorialny, administracja rządowa, edukacja po odzyskaniu niepodległości, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Streszczenie

Odzyskana przez Polskę w 1918 roku suwerenność państwowa dała początek długiej i krętej drodze reform, jaką mieli przebyć Polacy przez kolejne 20 lat. Ich założeniem było odzyskanie przez odrodzoną Rzeczpospolitą wewnętrznej spójności na wszystkich płaszczyznach, a także zaistnienie na arenie międzynarodowej jako suwerenne państwo. Towarzyszyły tym działaniom, z jednej strony brak doświadczenia, a nawet niezbędnej wiedzy, z drugiej ostra, wręcz brutalna, walka polityczna, która niekiedy wpływała na kierunek reform, ich pośpiech, który powodował, że zmiany przebiegały w niewyobrażalnym, na dzisiejsze czasy, tempie. Niemniej, w ciągu zaledwie dwóch dekad, Rzeczpospolita nie tylko odrodziła się jako państwo, ale i wykonała ogromny skok cywilizacyjny. Oddajemy do Państwa rąk publikację, w której chcieliśmy pokazać z jak wieloma problemami musieli zmierzyć się ówcześni reprezentanci organów władzy podejmując działania mające na celu stworzenie jednolitych struktur organizacyjnych i wspólnego systemu prawnego dla odzyskanego bytu państwowego.

Rozdziały

 • Wstęp
  Anna Michalak, Aldona Domańska
 • Narodziny władzy najwyższej w II Rzeczypospolitej
  Dariusz Górecki
 • Powstanie II Rzeczypospolitej z perspektywy prawnomiędzynarodowej
  Joanna Połatyńska
 • Formowanie się i organizacja suwerennej władzy publicznej/państwowej w warunkach pierwszego prowizorium konstytucyjnego – samorząd terytorialny
  Robert Krzysztof Adamczewski
 • Droga do ujednolicenia systemu polskiej edukacji po odzyskaniu niepodległości (1917–1921)
  Aldona Domańska
 • Problem najwyższego organu kontroli państwowej u progu tworzenia państwowości polskiej po I wojnie światowej
  Ryszard P. Krawczyk
 • Administracja rządowa w okresie pierwszego prowizorium konstytucyjnego (1918–1921) – struktura i zadania
  Anna Michalak
 • Wolności i prawa człowieka
  Anna Rakowska-Trela
 • Zasady prawa wyborczego w pierwszej ordynacji wyborczej w okresie II Rzeczypospolitej
  Konrad Składowski
 • Sprawy narodowościowe u progu odzyskania niepodległości i w pierwszych latach II Rzeczypospolitej
  Krzysztof Skotnicki
 • Sądownictwo powszechne w pierwszych latach niepodległości
  Dorota Wiśniewska
 • Prawo karne w okresie od narodzin i odbudowy niepodległego państwa polskiego do uchwalenia ustawy z dnia 17 marca 1921 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
  Justyna Badziak
 • Początki polskiego systemu źródeł prawa
  Anna Chmielarz-Grochal
 • Droga do ujednoliconego prawa cywilnego w odrodzonej Polsce
  Beata Giesen
 • Początki polskiego systemu prawa administracyjnego
  Maria Karcz-Kaczmarek
 • Wpływ nowoczesnej myśli podatkowej na kształtowanie konstrukcji podatków w II Rzeczypospolitej Polskiej
  Aneta Szymczak
Okladka

Opublikowane

30 grudnia 2018

Kategorie

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-142-3

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-143-0

Inne prace tego samego autora