Garnizon Wojska Polskiego w Tomaszowie Mazowieckim w latach 1918–1939

Autorzy

Witold Jarno
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Katedra Historii Polski i Świata po 1945 r.

Słowa kluczowe:

II Rzeczpospolita, Strzelcy Kaniowscy, Pułk Artylerii Ciężkiej, wrzesień 1939, koszary w Tomaszowie Mazowieckim, garnizon w Tomaszowie Mazowieckim

Streszczenie

Książka dotyczy historii garnizonu Wojska Polskiego w Tomaszowie Mazowieckim od chwili odzyskania przez Polskę niepodległości do kampanii wrześniowej. Dzieje garnizonu ukazano na tle ówczesnych przemian organizacyjnych polskiej armii, w tym jego związków z lokalnym społeczeństwem. W monografii wiele miejsca poświęcono sprawom personalnym, przywracając pamięci potomnych wielu zapomnianych oficerów związanych z tomaszowskim garnizonem. Bogactwo informacji, uzupełnione obszernym zbiorem fotografii, sprawia, że publikacja zainteresuje nie tylko grono naukowców, lecz także pasjonatów i osoby chcące wzbogacić swoją wiedzę o historii Tomaszowa Mazowieckiego, a być może także o własnych rodzinach.

Bibliografia

Centralne Archiwum Wojskowe, Komenda Garnizonu w Tomaszowie Maz., sygn. I.372.59
Zobacz w Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe, 10. DP, sygn. I.313.10
Zobacz w Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe, 13. DP, sygn. I.313.13
Zobacz w Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe, 4. pac, sygn. I.322.51
Zobacz w Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe, 25. pp, sygn. I.320.25
Zobacz w Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe, 28. pp, sygn. I.320.28
Zobacz w Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe, 30. pp, sygn. I.300.30
Zobacz w Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe, 45. pp, sygn. I.320.45
Zobacz w Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe, Batalion Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 4, sygn. I.340.17
Zobacz w Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe, Biuro Personalne MSWojsk., sygn. I.300.18
Zobacz w Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe, Departament Artylerii i Uzbrojenia MSWojsk, sygn. I.300.32
Zobacz w Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe, Departament Artylerii MSWojsk, sygn. I.300.34
Zobacz w Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe, Departament Budownictwa MSWojsk, sygn. I.300.63
Zobacz w Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe, Departament Dowodzenia Ogólnego MSWojsk., sygn. I.300.22
Zobacz w Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe, Departament Piechoty MSWojsk, sygn. I.300.28
Zobacz w Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe, Dowództwo OK IV, sygn. I.371.4
Zobacz w Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe, Dziennik Rozkazów DOK IV 1918–1939
Zobacz w Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe, Generalny Inspektorat Artylerii, sygn. I.300.26
Zobacz w Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe, Generalny Inspektorat Piechoty, sygn. I.300.24
Zobacz w Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe, Kolekcja akt personalnych i odznaczeniowych
Zobacz w Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe, Komenda Garnizonu Tomaszów Maz., I.372.59
Zobacz w Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe, Krakowska Brygada Kawalerii, sygn. I.314.17
Zobacz w Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe, Oddział I NDWP, sygn. I.301.7
Zobacz w Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe, Oddział I SG, sygn. I.303.3
Zobacz w Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe, Oddział V SG, sygn. I.300.11
Zobacz w Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe, Relacje z kampanii wrześniowej 1939 r., sygn. I.3.3, II.3.22, II.11.21 i II.11.24
Zobacz w Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe, Zbiór dawnego Wojskowego Biura Badań Historycznych – obecnie w zbiorach CAW WBH (w tym wypadku podano stare sygnatury):
Zobacz w Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe, sygn. II.2.23, F. Libert, Relacja z wojny 1939 r.
Zobacz w Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe, sygn. II.2.260, W. Kaliński, Relacja o walkach 13 dywizji piechoty w wojnie obronnej Polski 1939 r. (sprawdź w I i II rozdziale Relacja w września 1939 r.)
Zobacz w Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe, sygn. II.2.394, W. Szalewicz, Walki 13 Dywizji Piechoty Kresowej w 1939 r.
Zobacz w Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe, sygn. II.3.122, J. Górski, Działania 13 Kresowej Dywizji Piechoty w wojnie 1939 roku
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim oddział w Tomaszowie Mazowieckim, Akta Miasta Tomaszowa
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim oddział w Tomaszowie Mazowieckim, Zbiór akt różnych
Zobacz w Google Scholar

Dokumenty pamiętnych wydarzeń 1918 roku w Tomaszowie Maz., Opocznie i Rawie Maz., oprac. W. Rudź, Tomaszów Maz. 1988.
Zobacz w Google Scholar

DzU RP z 1925 r. i 1927 r.
Zobacz w Google Scholar

DzUrz Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z 1927 r.
Zobacz w Google Scholar

Garlicki A., Stawecki P., Przewrót wojskowy w Polsce w 1926 r. Wybór dokumentów, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1977, R. XXII, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Instrukcja wyszkolenia szeregowych z cenzusem, Warszawa 1925.
Zobacz w Google Scholar

„Monitor Polski” 1926.
Zobacz w Google Scholar

Rocznik Oficerski 1923, Warszawa 1923.
Zobacz w Google Scholar

Rocznik Oficerski 1924, Warszawa 1924.
Zobacz w Google Scholar

Rocznik Oficerski 1928, Warszawa 1928.
Zobacz w Google Scholar

Rocznik Oficerski 1932, Warszawa 1932.
Zobacz w Google Scholar

Rybka R., Stepan K., Najlepsza broń. Plan mobilizacyjny „W” i jego ewolucja, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Rybka R., Stepan K., Rocznik Oficerski 1939, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Wojna obronna Polski 1939. Wybór źródeł, red. E. Kozłowski, Warszawa 1968.
Zobacz w Google Scholar

Zarzycki P., Plan mobilizacyjny „W”. Wykaz oddziałów zmobilizowanych na wypadek wojny, Pruszków 1995.
Zobacz w Google Scholar

„Gazeta Krakowska”
Zobacz w Google Scholar

„Myśl Wojskowa”
Zobacz w Google Scholar

„Polska Zbrojna”
Zobacz w Google Scholar

„Przegląd Nauk Historycznych”
Zobacz w Google Scholar

„Rocznik Łódzki”
Zobacz w Google Scholar

„Rzeczypospolita”
Zobacz w Google Scholar

„Studia i Materiały do Historii Wojskowości”
Zobacz w Google Scholar

„Wojskowy Przegląd Historyczny”
Zobacz w Google Scholar

„Żołnierz Polski”
Zobacz w Google Scholar

Kryska-Karski T., Materiały do historii Wojska Polskiego, t. VIII, Londyn 1984.
Zobacz w Google Scholar

Kryska-Karski T., Straty korpusu oficerskiego 1939–1945, Londyn 1996.
Zobacz w Google Scholar

Kryska-Karski T., Żurakowski S., Generałowie Polski Niepodległej, Warszawa 1991.
Zobacz w Google Scholar

Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, red. E. Pawłowski, t. I: Żołnierze września: A–M, Pruszków 1993.
Zobacz w Google Scholar

Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, red. E. Pawłowski, t. II: Żołnierze września: N–Z, Pruszków 1993.
Zobacz w Google Scholar

Nowakowski T., Miejsca pamięci narodowej w województwie piotrkowskim, Warszawa–Łódź 1988.
Zobacz w Google Scholar

Odziemkowski J., Leksykon wojny polsko-rosyjskiej 1919–1920, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Pataj S., Artyleria lądowa 1871–1970, Warszawa 1975.
Zobacz w Google Scholar

Paruch J., Słownik skrótów, wyd. II, Warszawa 1992.
Zobacz w Google Scholar

Tomaszowski słownik biograficzny, z. 1, Tomaszów Maz. 1994; z. 4, Tomaszów Maz. 2001.
Zobacz w Google Scholar

Ajnenkiel A., Od rządów ludowych do przewrotu majowego. Zarys dziejów politycznych Polski 1918–1926, Warszawa 1978.
Zobacz w Google Scholar

Bieliński P., 43 Pułk Strzelców Legionu Bajończyków, Pruszków 2011.
Zobacz w Google Scholar

Bieliński P., 44 Pułk Strzelców Legii Akademickiej, Pruszków 2010.
Zobacz w Google Scholar

Bieliński P., 45 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych, Pruszków 2010.
Zobacz w Google Scholar

Bieliński P., Działania ofensywne Wehrmachtu i obrona Wojska Polskiego w rejonie Tomaszowa Mazowieckiego we wrześniu 1939 roku – przebieg i specyfika wydarzeń, [w:] Militarne i polityczne aspekty udziału Polski w II wojnie światowej. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w 70 rocznicę wybuchu II wojny światowej w dniu 9 września 2009 r. w Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego, Tomaszów Maz. 2009, s. 35–48.
Zobacz w Google Scholar

Bielski M., Grupa Operacyjna „Piotrków” 1939, Warszawa 1991.
Zobacz w Google Scholar

Böhm T., Wychowanie fizyczne w II Rzeczypospolitej, „Przegląd Wojsk Lądowych” 1990, R. XXXII, nr 10, s. 67–72.
Zobacz w Google Scholar

Borkowski K., Społeczeństwo Tomaszowa Mazowieckiego w latach 1918–1939, Piotrków Tryb. 2010.
Zobacz w Google Scholar

Chinciński T., Forpoczta Hitlera. Niemiecka dywersja w Polsce w 1939 roku, Gdańsk–Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Ciechanowski K., Armia „Pomorze” 1939, Warszawa 1983.
Zobacz w Google Scholar

Cieplewicz M., Organizacja, wyposażenie i wyszkolenie broni głównych Wojska Polskiego w latach 1921–1926, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 1990, t. XXXIII, s. 273–287.
Zobacz w Google Scholar

Cieplewicz M., Przejście Wojska Polskiego w 1921 r. na stopę pokojową oraz jego kadry i budżet w pierwszej połowie lat dwudziestych, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 1988, t. XXXI, s. 275–298.
Zobacz w Google Scholar

Cieplewicz M., Wojsko Polskie w latach 1921–1926. Organizacja, wyposażenie, wyszkolenie, Wrocław–Warszawa–Kraków 1998.
Zobacz w Google Scholar

Datner S., 55 dni Wehrmachtu w Polsce, Warszawa 1967.
Zobacz w Google Scholar

Emmerling E., Luftwaffe nad Polską 1939, tłum. A. Maliszewski, t. I: Jagdflieger, Gdynia 2002; t. II: Kampfflieger, Gdynia 2005; t. III: Stukaflieger, Gdynia 2006.
Zobacz w Google Scholar

Fularski M., Przysposobienie wojskowe w Polsce, Warszawa 1929
Zobacz w Google Scholar

Galster K., Księga pamiątkowa artylerii polskiej 1914–1939, Londyn 1975.
Zobacz w Google Scholar

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985
Zobacz w Google Scholar

Godzemba-Wysocki W. S., Domagała-Zamorski M., Historia Kaniowszczyków, czyli Dzieje 30 Pułku Piechoty Strzelców Kaniowskich, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Góral J., Kotewicz R., Dwa wieki Tomaszowa Mazowieckiego. Zarys dziejów miasta 1788–1990, Tomaszów Maz. 1992.
Zobacz w Google Scholar

Grzelak C., Stańczyk H., Kampania polska 1939 roku. Początek II wojny światowej, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Jagiełło Z., Piechota Wojska Polskiego 1918–1939, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Jarno W., 4 Pułk Artylerii Ciężkiej w latach 1921–1939. Organizacja, uzbrojenie i działania bojowe, [w:] Mieczem i szczytem. Broń na polu walki. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, red. A. Niewiński, Oświęcim 2016, s. 217–239.
Zobacz w Google Scholar

Jarno W., 13. Dywizja Piechoty w wojnie 1939 roku, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Jarno W., 45. Pułk Strzelców Kresowych w obronie Tomaszowa Mazowieckiego we wrześniu 1939 r., „Przegląd Nauk Historycznych” 2012, R. IX, nr 2, s. 127–161.
Zobacz w Google Scholar

Jarno W., Batalion Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 4 w latach 1927–1929, „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne” 2016, s. 175–188.
Zobacz w Google Scholar

Jarno W., Major Władysław Car – ofiara zbrodni katyńskiej (1895–1940), „Przegląd Nauk Historycznych” 2017, R. XVI, nr 1, s. 193–218.
Zobacz w Google Scholar

Jarno W., Miejski Komitet Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w Tomaszowie Mazowieckim w latach Drugiej Rzeczypospolitej, „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku” 2015, t. XV, s. 117–133.
Zobacz w Google Scholar

Jarno W., Okręg Generalny Wojska Polskiego nr III Kielce w latach 1918–1921, Łódź 2003.
Zobacz w Google Scholar

Jarno W., Okręg Korpusu Wojska Polskiego nr IV Łódź 1918–1939, Łódź 2001.
Zobacz w Google Scholar

Jarno W., Powstanie Okręgu Generalnego Wojska Polskiego nr IV w Łodzi i tworzenie jego struktur (od listopada 1918 r. do sierpnia 1919 r.), [w:] O suwerenność państwową i narodową. W 80 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Materiały z sesji naukowej. Łódź – 10 listopada 1998 r., red. S. Pytlas i H. Siemiński, Łódź 1999, s. 74–106.
Zobacz w Google Scholar

Jarno W., Strzelcy Kaniowscy w latach 1919–1939, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Jarno W., Zarys wojskowych dziejów Tomaszowa Mazowieckiego w latach II Rzeczypospolitej, „Przegląd Nauk Historycznych” 2015, nr 2, s. 147–176.
Zobacz w Google Scholar

Jurga T., Obrona Polski 1939, Warszawa 1990.
Zobacz w Google Scholar

Konstankiewicz A., Broń strzelecka i sprzęt artyleryjski formacji polskich i Wojska Polskiego w latach 1914–1939, Lublin 2003.
Zobacz w Google Scholar

Kozłowski E., Wojsko Polskie 1936–1939. Próby modernizacji i rozbudowy, Warszawa 1964.
Zobacz w Google Scholar

Kozłowski W., Powstanie Okręgu Generalnego Wojska Polskiego w Łodzi w 1918 r., [w:] 75-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Łódź i województwo łódzkie. Materiały z sesji naukowej. Łódź 12 listopada 1993 r., red. K. Badziak i J. Szymczak, Łódź 1993, s. 105–119.
Zobacz w Google Scholar

Krawczyk E., Demobilizacja i pokojowa organizacja Wojska Polskiego w latach 1920–1921, Warszawa 1971.
Zobacz w Google Scholar

Kuprianis A., Łódzka 4 Grupa Artylerii w latach 1929–1939, Łódź 2010.
Zobacz w Google Scholar

Kurus A., Janicki P., Haubica 155 mm wz. 1917, [w:] Wielki leksykon uzbrojenia. Wrzesień 1939, t. XXVII, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Łossowski P., Jak Feniks z popiołów. Oswobodzenie ziem polskich spod okupacji w listopadzie 1918, Łowicz 1998.
Zobacz w Google Scholar

Łoś R., Artyleria polska 1914–1939, Warszawa 1991.
Zobacz w Google Scholar

Makowski T., Zarys historii wojennej 30 Pułku Strzelców Kaniowskich, Warszawa 1928.
Zobacz w Google Scholar

Makulec W., 25 Pułk Piechoty, Pruszków 1995.
Zobacz w Google Scholar

Militarne i polityczne aspekty udziału Polski w II wojnie światowej. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w 70 rocznicę wybuchu II wojny światowej w dniu 9 września 2009 r. w Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego, Tomaszów Maz. 2009.
Zobacz w Google Scholar

Nałęcz T., Polska Organizacja Wojskowa 1914–1918, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1984.
Zobacz w Google Scholar

Pindel K., Obrona terytorialna w II Rzeczypospolitej, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Piwowarski E., Przebieg i wyniki częściowej mobilizacji alarmowej z 23 marca 1939 r., „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1995, R. XL, nr 1–2, s. 99–119.
Zobacz w Google Scholar

Podchorążówka. Baon Podchorążych Rezerwy Piechoty numer 4, Tomaszów Maz. 1928–1929
Zobacz w Google Scholar

Polski czyn zbrojny w II wojnie światowej, t. I: Wojna obronna Polski w 1939, oprac. M. Cieplewicz, T. Jurga, E. Kozłowski, K. Radziwończyk, W. Ryżewski, A. Rzepniewski, P. Stawecki, Warszawa 1979.
Zobacz w Google Scholar

Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej, t. I: Kampania wrześniowa 1939 r., cz. 1. Polityczne i wojskowe położenie Polski przed wojną, Londyn 1951; cz. 2. Przebieg działań od 1 do 8 września, Londyn 1954.
Zobacz w Google Scholar

Porwit M., Komentarze do historii polskich działań obronnych 1939, t. I i II, Warszawa 1983.
Zobacz w Google Scholar

Rudź W., Obrońcy ostatniej reduty. Z walk 13 kresowej dywizji piechoty w obronie Tomaszowa Maz. 5–7 IX 1939, Tomaszów Maz. 1985.
Zobacz w Google Scholar

Rudź W., Tomaszowa Mazowieckiego droga do niepodległości 1914–1918, Tomaszów Maz. 1988.
Zobacz w Google Scholar

Rudź W., Wojna we wrześniu 1939 r., [w:] Tomaszów Mazowiecki. Dzieje miasta, red. B. Wachowska, Łódź 1980, s. 386–400.
Zobacz w Google Scholar

Rybka R., Stepan K., L.850.Mob., czyli o dacie wycofania Korpusu Interwencyjnego, „Biuletyn DWS.org.pl” 2010, nr 8, s. 21–25.
Zobacz w Google Scholar

Satora K., Opowieści wrześniowych sztandarów, Warszawa 1990.
Zobacz w Google Scholar

Szalewicz W., Wyprawa po Gdańsk nie doszła do skutku, „Gazeta Krakowska” 1971, nr 213, s. 6.
Zobacz w Google Scholar

Szczepański J., Landszturm w Generalnym Gubernatorstwie Warszawskim 1915–1918. Formacja głębokich rezerw, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Tomaszów Mazowiecki. Dzieje miasta, red. B. Wachowska, Łódź 1980.
Zobacz w Google Scholar

Wiączek K., Makulec W., Dzieje 25 Pułku Piechoty w latach 1918–1939, Piotrków Tryb. 1991.
Zobacz w Google Scholar

Wiliński M., Zarys historii wojennej 4 Pułku Artylerii Ciężkiej, Warszawa 1929.
Zobacz w Google Scholar

Wojtycza J., Przysposobienie wojskowe w odrodzonej Polsce do roku 1926, Kraków 2001.
Zobacz w Google Scholar

Woskowski A., Harcerstwo w Tomaszowie Mazowieckim w latach 1911–1918, Tomaszów 1987.
Zobacz w Google Scholar

Wróbel A., Roman Tuchowski 1896–1979 – od gorącego patrioty do zagorzałego komunisty, [w:] Elity komunistyczne w Polsce, red. M. Szumiło, Warszawa 2015, s. 564–581.
Zobacz w Google Scholar

Wróbel A., Władze miasta Tomaszowa Mazowieckiego w okresie niepodległego Państwa Polskiego 1918–1939, „Rocznik Łódzki” 2007, t. LIV, s. 207–228.
Zobacz w Google Scholar

Wróblewski J., Armia „Prusy” 1939, Warszawa 1986.
Zobacz w Google Scholar

Wyszczelski L., W obliczu wojny. Wojsko Polskie 1935–1939, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Zaborowski J., 90 lat Sekcji Piłki Nożnej „RKS Lechia 2013” w Tomaszowie Mazowieckim, Tomaszów Maz. 2013.
Zobacz w Google Scholar

Zaborowski W., Zarys historii wojennej 28 Pułku Strzelców Kaniowskich, Warszawa 1928.
Zobacz w Google Scholar

Zalewski W., Piotrków 1939. Działania wojenne północnego zgrupowania Armii „Prusy” w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego i Tomaszowa Mazowieckiego, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Zarys dziejów wojskowości polskiej w latach 1864–1939, red. P. Stawecki, Warszawa 1990.
Zobacz w Google Scholar

Zarzycki P., 4 Pułk Artylerii Ciężkiej, Pruszków 1999.
Zobacz w Google Scholar

Zarzycki P., 13 Kresowy Pułk Artylerii Lekkiej, Pruszków 1998.
Zobacz w Google Scholar

Zarzycki P., Południowe zgrupowanie Armii „Prusy” we wrześniu 1939 roku, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Zawilski A., Bitwy polskiego września, t. I i II, Łódź 1989.
Zobacz w Google Scholar

Zgórniak M., Możliwości wojenne Niemiec i Polski w 1939 r., „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1989, R. XXXIV, nr 3, s. 94–107.
Zobacz w Google Scholar

Żak A., W 70 rocznicę komunistycznej dywersji. Eksplozja w cytadeli, „Polska Zbrojna” 1993, nr 41, s. 1.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

30 grudnia 2019

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-245-1

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-246-8

Inne prace tego samego autora

  • Witold Jarno, Jarosław Kita, Patrycja Matusiak, Andrzej Niewiński, Łukasz Ćwikła, Tadeusz Grabarczyk, Jolanta A. Daszyńska, Małgorzata Karkocha, Dawid Gralik, Dariusz Faszcza, Andrzej Dubicki, Tadeusz Dubicki, Wiesław Bolesław Łach, Agnieszka Jędrzejewska, Waldemar Kozyra, Ireneusz Bieniecki, Robert Majzner, Andrzej Wojtaszak, Robert Pietrygała, Zdzisław Cutter, Magdalena Pogońska-Pol, Armia kontra natura
  • Tadeusz Grabarczyk, Magdalena Pogońska-Pol, Kamil Anduła, Aleksander Bołdyrew, Konrad Aleksander Czernielewski, Katarzyna Derlatka, Tomasz Gliniecki, Marian Głosek, Jarosław Kita, Hubert Michalski, Marek Olędzki, Jan Ptak, Rafał Roguski, Paweł Samuś, Katarzyna Stelmasiak, Piotr Strzyż, Damian Waszak, Dariusz Wybranowski, Witold Jarno, Armia kontra natura
  • Witold Jarno, Jarosław Kita, Maciej Gdaniec, Jarosław Sochacki, Myroslav Voloshchuk, Izabela Śliwińska-Słomska, Konstantin Kupchenko, Natalya Nikitina, Jolanta A. Daszyńska, Piotr Opaliński, Kamil Śmiechowski, Anna Jakimowicz, Marcin Michnicki, Halina Łach, Leontiy Voitovych, Sergey Stelnikovich, Mateusz Drozdowski, Marta Frączkiewicz, Dariusz Złotkowski, Anna Polańska, Hanna Grzeszczuk-Brendel, Andrzej Wojcieszak, Joanna Nikel, Jan Salm, Miasto i wojna
  • Tadeusz Grabarczyk, Magdalena Pogońska-Pol, Patrycja Matusiak, Myroslav Voloshchuk, Łukasz Ćwikła, Radosław Skrycki, Zdzisław Włodarczyk, Krzysztof Augustyniak, Krzysztof Ślusarek, Marta Milewska, Antonina Pawłowska, Andrzej Wojtaszak, Aleksey Gavrilenkov, Witold Jarno, Monika Tomkiewicz, Barbara Łochowska, Joanna Lusek, Denis Aleksiejev, Aleksey Kozhemyakin, Yuliya Minutina-Lobanova, Urszula Kurcewicz, Sławomir Lucjan Szczesio, Miasto i wojna
  • Witold Jarno, Przemysław Waingertner, Tomasz Matuszak, Maciej Hubka, Jarosław Olbrychowski, Agnieszka Jędrzejewska, Leszek Olejnik, Krzysztof Lesiakowski, Maciej Mańkowski, Konrad A. Czernielewski, Bartosz Górecki, Łódź i łodzianie wobec wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku
  • Witold Jarno, Jarosław Kita, Vladimir A. Goroncharovskiy, Oleg Hański, Denis Toiczkin, Maksim Mojsiejew, Jakub Puziuk, Dariusz Faszcza, Volodymyr Dolinovskyi, Jolanta Załęczny, Konrad Aleksander Czernielewski, Anna Ambrochowicz-Gajownik, Agnieszka Jędrzejewska, Krzysztof Lesiakowski, Vitalija Stravinskienė, Tomasz Gliniecki, Paulina Fronczak-Chruściel, Marcin Grad, Wiesław Bolesław Łach, Miasto i wojna
  • Witold Jarno, Garnizon Wojska Polskiego w Tomaszowie Mazowieckim w latach 1918–1939
  • Witold Jarno, Gierkowska „prosperita”. Łódź w latach 1971–1980