Łódź poprzez wieki. Historia miasta, tom 1: do 1820 roku

Autorzy

Tadeusz Grabarczyk (ed)
Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Historii, Katedra Historii Średniowiecznej
https://orcid.org/0000-0002-6197-9457

Słowa kluczowe:

Łódź, historia Łodzi, osadnictwo na terenie Łodzi, ziemia obiecana

Streszczenie

Historia miast przeżywa obecnie wyraźny rozkwit, o czym świadczą liczne, często obszerne tomy przedstawiające dzieje światowych aglomeracji i mniejszych ośrodków miejskich. Rozmaite aspekty życia miejskiego przybliżane są w naukowych monografiach, esejach, a także w historiach literackich, kryminalnych czy kulinarnych. Poszukiwanie lokalnych tożsamości stanowi przeciwwagę dla procesów kulturowej unifikacji i globalizacji – jest odkrywaniem swoistego miejskiego genius loci. Popularność badań nad przeszłością i współczesnością miast wynika także z refleksji świadomej znaczenia miejskości jako ważnego czynnika postępu cywilizacyjnego i nowoczesności. Powyższe konstatacje odnoszą się także do Łodzi, mającej od sześciu wieków prawa miejskie, a od dwóch stuleci status jednego z najważniejszych ośrodków miejskich w Polsce. Pomimo istnienia ogromnej liczby różnego typu publikacji o mieście nad Łódką, odczuwalny jest brak nowego syntetycznego opracowania jego pełnej historii. Oddawana w ręce Czytelników wielotomowa publikacja, będąca efektem prac licznego zespołu autorskiego, ma na celu zaradzić temu niedostatkowi.

Pierwszy tom publikacji poświęcony jest dziejom Łodzi do 1820 r., a więc czasom, gdy była ona niewielkim miasteczkiem rolniczym. Opisana w nim została również przeszłość osad, które kiedyś stanowiły odrębne wioski, a obecnie znajdują się w granicach miasta. Dziś przypominają o nich jedynie nazwy poszczególnych części miasta, osiedli czy ulic. Autorzy, którzy wykorzystali wiele nieprzebadanych dotąd źródeł, nie tylko porządkują dotychczasowe ustalenia badaczy, ale również odkrywają przed Czytelnikiem wiele nowych faktów. Ta publikacja pozwala poznać przeszłość administracyjną i gospodarczą miasta, ukazuje życie codzienne jego mieszkańców w okresie staropolskim i przednowoczesnym. Tekst główny uzupełniają kapsuły zawierające fragmenty wartościowych źródeł, biogramy i ciekawostki oraz ilustracje. To książka o Łodzi, nim stała się ona „ziemią obiecaną”.

Publikacja ukazała się dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Łodzi

Rozdziały

 • Nasze miasto, nasza Łódź
  Hanna Zdanowska
 • Przedmowa
  Elżbieta Żądzińska
 • Wstęp
  Tadeusz Grabarczyk
 • Przeszłość terenów współczesnej Łodzi w badaniach archeologicznych
  Artur Ginter, Radosław Janiak, Marek Olędzki, Janusz Pietrzak, Paweł Zawilski
 • Na marginesie wielkiej polityki. Dzieje polityczne i przynależność administracyjna obszaru współczesnej Łodzi do 1793 roku
  Jan Szymczak
 • Najstarsze dzieje Łodzi
  Tadeusz Nowak, Alicja Szymczakowa
 • Osadnictwo do XVI wieku
  Łukasz Ćwikła, Tadeusz Nowak
 • W latach klęsk i nieszczęść. Łódź i jej mieszkańcy w XVII i XVIII wieku
  Michał Kobierecki
 • Sieć osadnicza na obszarze współczesnej Łodzi od XVI do schyłku XVIII wieku
  Hanka Żerek-Kleszcz
 • Pod berłem Hohenzollernów (1793–1806)
  Zdzisław Włodarczyk
 • Schyłek „Łodzi rolniczej” (1807–1820)
  Jarosław Kita
 • Kościół w Łodzi do połowy XVI wieku
  Anna Kowalska-Pietrzak
 • Zabytki architektury dawnej w granicach Łodzi
  Piotr Gryglewski
 • Przeszłość językowa Łodzi do początku XIX wieku
  Elżbieta Umińska-Tytoń, Marek Cybulski
 • Pieczęcie i herb Łodzi. Część 1: Do początku XIX wieku
  Marek Adamczewski
 • Środowisko fizjogeograficzne Łodzi
  Adam Bartnik, Krzysztof Fortuniak, Marcin Jaskulski, Piotr Kittel, Aleksander Szmidt, Wojciech Tołoczko
 • Aneks. Spis burmistrzów Łodzi do 1820 roku
  Tadeusz Grabarczyk, Jan Szymczak, Michał Kobierecki, Zdzisław Włodarczyk, Jarosław Kita

Biogramy autorów

Hanna Zdanowska

Prezydent Łodzi

Elżbieta Żądzińska - Uniwersytet Łódzki

Rektor Uniwersytetu Łódzkiego

okladka

Opublikowane

19 lipca 2023

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

ISBN Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

ISBN-13 (15)

978-83-8331-202-6

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book) Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

ISBN (e-book) Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

ISBN-13 (15)

978-83-8331-203-3

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN Biblioteka Miejska w Łodzi

ISBN Biblioteka Miejska w Łodzi

ISBN-13 (15)

978-83-967982-0-6

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book) Biblioteka Miejska w Łodzi

ISBN (e-book) Biblioteka Miejska w Łodzi

ISBN-13 (15)

978-83-967982-1-3

Inne prace tego samego autora

 • Jarosław Kita, Krzysztof Paweł Woźniak, Wiesław Puś, Kamil Śmiechowski, Violetta Wiernicka, Ewelina M. Kostrzewska, Marzena Iwańska, Grażyna Ewa Karpińska, Marta Sikorska, Krzysztof Stefański, Irmina Gadowska, Daria Rutkowska-Siuda, Piotr Gryglewski, Joanna Sosnowska, Grzegorz Markiewicz, Karolina Kołodziej, Anna Śmiechowicz, Katarzyna Orszulak-Dudkowska, Elżbieta Umińska-Tytoń, Marek Adamczewski, Łódź poprzez wieki. Historia miasta, tom 2: 1820-1914
 • Jarosław Kita, Maria Korybut-Marciniak, Jolanta Załęczny, Kinga Fink, Kinga Raińska, Marta Milewska, Anna Śmiechowicz, Tadeusz Srogosz, Krzysztof Marchlewicz, Jolanta Kowalik, Andrzej Szmyt, Emilian Prałat, Marta Kłak-Ambrożkiewicz, Piotr Hubicki, Karolina Studnicka-Mariańczyk, Olga Morozowa, Katarzyna Głowania, Olga Szadkowska-Mańkowska, Życie prywatne Polaków w XIX wieku
 • Tadeusz Grabarczyk, Magdalena Pogońska-Pol, Josef Hložek, Petr Menšík, Olgierd Ławrynowicz, Myroslav Voloshchuk, Silviu Oța, Zoltán Szolnoki, Jan Szymczak, Yaroslav Andrusyak, Yana Tovtyn, Taras Kovalets, Klára Andresová, Leontiy Voitovych, Taras Piatnychuk, Urszula Kurcewicz, David Hubený, Nadezda Kruglova, Helena Diakova, Adam Mordzak, Przed bitwą
 • Witold Jarno, Jarosław Kita, Patrycja Matusiak, Andrzej Niewiński, Łukasz Ćwikła, Tadeusz Grabarczyk, Jolanta A. Daszyńska, Małgorzata Karkocha, Dawid Gralik, Dariusz Faszcza, Andrzej Dubicki, Tadeusz Dubicki, Wiesław Bolesław Łach, Agnieszka Jędrzejewska, Waldemar Kozyra, Ireneusz Bieniecki, Robert Majzner, Andrzej Wojtaszak, Robert Pietrygała, Zdzisław Cutter, Magdalena Pogońska-Pol, Armia kontra natura
 • Tadeusz Grabarczyk, Jarosław Kita, Magdalena Pogońska-Pol, Myroslav Voloshchuk, Serhii Belinskyi, Andrii Dmytrenko, Yulia Ivashko, Aneta Pawłowska, Myroslav Voloshchuk, Volodymyr Hutsul, Oleg Hański, Denys Toichkin, Taras P’yatnychuk, Wiktor Węglewicz, Ihor Drohobyts’kyy, Oleksandr Kolomyychuk, Dmytro Tytarenko, Oksana Tytarenko, Jacek Stanislawski, Narzędzia wojny
 • Tadeusz Grabarczyk, Magdalena Pogońska-Pol, Kamil Anduła, Aleksander Bołdyrew, Konrad Aleksander Czernielewski, Katarzyna Derlatka, Tomasz Gliniecki, Marian Głosek, Jarosław Kita, Hubert Michalski, Marek Olędzki, Jan Ptak, Rafał Roguski, Paweł Samuś, Katarzyna Stelmasiak, Piotr Strzyż, Damian Waszak, Dariusz Wybranowski, Witold Jarno, Armia kontra natura
 • Witold Jarno, Jarosław Kita, Maciej Gdaniec, Jarosław Sochacki, Myroslav Voloshchuk, Izabela Śliwińska-Słomska, Konstantin Kupchenko, Natalya Nikitina, Jolanta A. Daszyńska, Piotr Opaliński, Kamil Śmiechowski, Anna Jakimowicz, Marcin Michnicki, Halina Łach, Leontiy Voitovych, Sergey Stelnikovich, Mateusz Drozdowski, Marta Frączkiewicz, Dariusz Złotkowski, Anna Polańska, Hanna Grzeszczuk-Brendel, Andrzej Wojcieszak, Joanna Nikel, Jan Salm, Miasto i wojna
 • Tadeusz Grabarczyk, Michał Wilczyński, Jędrzej Tomasz Kałużny, Jacek Zinkiewicz, Piotr Szlanta, Tomasz Walkiewicz, Adam Lajdenfrost, Michał Maciejewski, Andrzej Wojtaszak, Dariusz Wybranowski, Tomasz Gliniecki, Robert Pietrygała, Magdalena Pogońska-Pol, Narzędzia wojny
 • Tadeusz Grabarczyk, Magdalena Pogońska-Pol , Ferenc Sebők, Zoltán Szolnoki, Piotr Strzyż, Maciej Talaga, Aleksander Bołdyrew, István Petrovics, Silviu Oța, Jacek Zinkiewicz, Robert Gaweł, István Tóth, Beata Kozaczyńska, Agnieszka Kita, Marek Brylew, Miasto i wojna
 • Łukasz Ćwikła, Ród Prusów w Łęczyckiem, Sieradzkiem i Sandomierskiem do XVI wieku
1 2 > >>