Prawda i życie. Dlaczego prawda jest ważna

Autorzy

Michael Patrick Lynch
Uniwersytet Connecticut
Dawid Misztal

Słowa kluczowe:

prawda, kłamstwo, postprawda, relatywizm, pragmatyzm, naturalizm, nihilizm, pluralizm, Nietzsche, minimalizm, szczęście, uczciwość, szczerość

Streszczenie

Michael Patrick Lynch broni prawdy obiektywnej jako jednej z podstawowych wartości w życiu każdego człowieka. Konstruuje „cztery truizmy” o prawdzie, dzięki którym diagnozuje źródła naszego cynizmu w stosunku do jej wartości. Jednocześnie przekonuje, dlaczego właśnie teraz – w świecie, w którym media, politycy i biznesmeni zniekształcają rzeczywistość – prawda powinna być dla nas szczególnie ważna.

Cynizm wobec wartości prawdy zawsze będzie w interesie możnych. Kiedy różnica między tym, co jest, a co nie jest prawdziwe, zaczyna wydawać się mniej istotna albo mniej uchwytna, narracja dyktatora, skrajnego nacjonalisty bądź tyrana, staje się bardziej uwodzicielska. Opowieści władzy, o czym wiedzieli Orwell, Arendt i Miłosz, są często przebrane za głos rozsądku. A teraz mogą być przebrane za głos waszego przyjaciela, którego echo dochodzi z portalu Facebook. W rzeczywistości nie są jednak żadnym z tych głosów. To dlatego zrozumienie filozoficznych korzeni prawdy i naszych błędnych mniemań o niej jest nadal ważne, ważniejsze niż kiedykolwiek.

Fragment książki 
Prawda i życie

Biogram autora

Michael Patrick Lynch - Uniwersytet Connecticut

Michael Patrick Lynch (ur.1966). Ceniony amerykański filozof, dyrektor Instytutu Humanistyki na Uniwersytecie Connecticut. Jego zainteresowania badawcze oscylują wokół zagadnień prawdy, epistemologii, polityki i etyki nowych technologii.

Lynch jest zwolennikiem pluralistycznego modelu prawdy – pluralizmu aletycznego - zgodnie z którym istnieje wiele własności prawdy, a każda z nich może spełniać kryteria prawdziwości.

Autor m.in.: Truth as One and Many, The internet of Us: Knowing More and Understanding Less in the Age of Big Data oraz Know-It-All Society: Truth and Arrogance in Political Culture.

Bibliografia

A Source Book in Chinese Philosophy, Wing-Tsit Chan (red. i tłum.), Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1963.
Zobacz w Google Scholar

Alcoff Linda, Real Knowing: New Versions of Coherence Theory, Cornell University Press, Ithaca, New York 1996. Allen Barry, Truth in Philosophy, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 1993.
Zobacz w Google Scholar

Alston William Payne, A Realist Conception of Truth, Cornell University Press, Ithaca, New York 1996.
Zobacz w Google Scholar

Alston William Payne, „Ontological Commitments”, Philosophical Studies, 1958, 9, s. 8–17.
Zobacz w Google Scholar

Annas Julia, The Morality of Happiness, Oxford University Press, Oxford 1995.
Zobacz w Google Scholar

Arystoteles, Etyka Nikomachejska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Arystoteles, Metafizyka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984.
Zobacz w Google Scholar

Ashford Elizabeth, „Utilitarianism, Integrity and Partiality”, Journal of Philosophy, 2000, 97, s. 421–439.
Zobacz w Google Scholar

Augustyn z Hippony, „Lying”, „Against Lying”, [w:] Treatises on Various Subjects, vol. 16, Roy Joseph Defarrari (red.), Fathers of the Church, Catholic University Press of America, New York 1952, s. 47–183.
Zobacz w Google Scholar

Ayer Alfred Jules, Language, Truth and Logic, Dover, New York 1952.
Zobacz w Google Scholar

Ayer Alfred Jules, Origins of Pragmatism, Freeman, Cooper, San Francisco, California 1968.
Zobacz w Google Scholar

Battaly Heather Dawn, „Thin Concepts to the Rescue: Thinning the Concepts of Epistemic Justification and Intellectual Virtue”, [w:] Virtue Epistemology, Abrol Fairweather, Linda Trinkaus, Linda Zagzebski (red.), Oxford University Press, New York 2001, s. 98–116.
Zobacz w Google Scholar

Battaly Heather Dawn, What Are the Virtues of Virtue Epistemology? (Ph.D. dissertation, Syracuse University, 2000).
Zobacz w Google Scholar

Bell J. C., Truth and Falsity, Oxford University Press, New York 2004.
Zobacz w Google Scholar

Benacerraf Paul, „Mathematical Truth”, Journal of Philosophy, 1973, 70, s. 661–679.
Zobacz w Google Scholar

Bennett William, Why We Fight: Moral Clarity and the War on Terrorism, Regnery Publishing, New York 2003.
Zobacz w Google Scholar

Berkeley George, Traktat o zasadach ludzkiego poznania, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2005.
Zobacz w Google Scholar

Berkeley George, Trzy dialogi między Hylasem a Philonousem, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Berlin Isaiah, „Dwie koncepcje wolności”, [w:] idem, Dwie koncepcje wolności i inne eseje, Res Publica, Warszawa 1991.
Zobacz w Google Scholar

Blackburn Simon, Ruling Passions, Oxford University Press, Oxford 1998.
Zobacz w Google Scholar

Blanshard Brand, The Nature of Thought, vol. 2, HarperCollins, New York 1939.
Zobacz w Google Scholar

Bloom Allan, Umysł zamknięty, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2007.
Zobacz w Google Scholar

Bloomfield Paul, Moral Reality, Oxford University Press, Oxford 2001.
Zobacz w Google Scholar

Bok Sissela, Lying: Moral Choice in Public and Private Life, Vintage, New York 1979.
Zobacz w Google Scholar

Bork Robert, Slouching toward Gomorrah: Modern Liberalism and American Decline, Regan Books, New York 1996.
Zobacz w Google Scholar

Bradley Francis Herbert, Essays on Truth and Reality, Clarendon Press, Oxford 1914.
Zobacz w Google Scholar

Brandom Robert, „Pragmatism, Phenomenalism, and Truth Talk”, Midwest Studies in Philosophy, 1988, 12, s. 75–94.
Zobacz w Google Scholar

Calhoun Cheshire, „Standing for Something”, Journal of Philosophy, 1995, 92, s. 235–260.
Zobacz w Google Scholar

Campbell Jeremy, The Liar’s Tale: A History of Falsehood, Norton, New York 2001.
Zobacz w Google Scholar

Camus Albert, Upadek, Wydawnictwo MUZA SA, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Carnap Rudolf, Logiczna składnia języka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Clark Maudemarie, Nietzsche on Truth and Philosophy, Cam-bridge University Press, Cambridge 1990.
Zobacz w Google Scholar

Cohen Nava, „Medical Experiments”, [w:] The Encyclopedia of the Holocaust, Macmillan, New York 1990, s. 957–966.
Zobacz w Google Scholar

Danto Arthur, Nietzsche as a Philosopher, Macmillan, New York 1965.
Zobacz w Google Scholar

Dao James & Schmitt Eric, „Pentagon Readies Efforts to Sway Sentiment Abroad”, New York Times, 19 lutego 2002.
Zobacz w Google Scholar

Davidson Donald, „Deception and Division”, [w:] The Multiple Self, Jon Elster (red.), Cambridge University Press, Cambridge 1986, s. 79–92.
Zobacz w Google Scholar

Davidson Donald, „Reply to Pascal Engel”, [w:] The Philosophy of Donald Davidson, Lewis Hahn (red.), Open Court, LaSalle, Illinois 1991, s. 460–462.
Zobacz w Google Scholar

Davidson Donald, „Truth Rehabilitated”, [w:] Rorty and His Critics, Robert Brandom (red.), Blackwell, Cambridge 2001, s. 65–73.
Zobacz w Google Scholar

Descartes René, Medytacje o pierwszej filozofii, Wydawnictwo ANTYK, Kęty 2001.
Zobacz w Google Scholar

Devitt Michael, Designation, Columbia University Press, New York 1981.
Zobacz w Google Scholar

Devitt Michael, Realism and Truth, Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1997.
Zobacz w Google Scholar

Dretske Fred, Knowledge and the Flow of Information, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts 1981.
Zobacz w Google Scholar

Dummett Michael, „Truth”, Proceedings of the Aristotelian Society, 1959, 59, s. 141–142.
Zobacz w Google Scholar

Dummett Michael, Truth and Other Enigmas, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 1978.
Zobacz w Google Scholar

Dworkin Ronald, „Liberalism”, [w:] idem, A Matter of Principle, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 1985, s. 181–204.
Zobacz w Google Scholar

Dworkin Ronald, Taking Rights Seriously, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 1978.
Zobacz w Google Scholar

Elgin Catherine, Considered Judgement, Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1999.
Zobacz w Google Scholar

Engel Pascal, „Is Truth a Norm?”, [w:] Interpreting Davidson, Petr Kotatko, Peter Pagin, Gabriel Segal (red.), CSLI Publications, Stanford, California 2001, s. 37–50.
Zobacz w Google Scholar

Field Hartry, „A Prosentential Theory of Truth”, Philosophical Studies, 1975, 27, s. 73–125.
Zobacz w Google Scholar

Field Hartry, Science without Numbers, Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1980.
Zobacz w Google Scholar

Field Hartry, „Tarski’s Theory of Truth”, [w:] The Nature of Truth, Michael Patrick Lynch (red.), The MIT Press, Cambridge, Massachusetts 2001, s. 365–397.
Zobacz w Google Scholar

Field Hartry, Truth and the Absence of Fact, Oxford University Press, New York 2001.
Zobacz w Google Scholar

Fish Stanley, „Condemnation without Absolutes”, New York Times, 15 października 2001.
Zobacz w Google Scholar

Fish Stanley, „Postmodern Warfare”, Harper’s Magazine, lipiec 2002, 35, nr 1826, s. 33–40.
Zobacz w Google Scholar

Fish Stanley, „Truth But No Consequences: Why Philosophy Doesn’t Matter”, Critical Inquiry, 2003, 29, s. 389– 417.
Zobacz w Google Scholar

Flanagan Owen, Self Expression, Oxford University Press, Oxford 1996.
Zobacz w Google Scholar

Flanagan Owen, The Varieties of Moral Personality, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 1991.
Zobacz w Google Scholar

Fodor Jerry, A Theory of Content and Other Essays, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts 1990.
Zobacz w Google Scholar

Fodor Jerry, Psychosemantics, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts 1987.
Zobacz w Google Scholar

Fodor Jerry, „Psychosemantics, or Where Do Truth Conditions Come From?”, [w:] Mind and Cognition, William Lycan (red.), Blackwell, Oxford 1990, s. 312–338.
Zobacz w Google Scholar

Foucault Live. Collected Interviews 1961–1984, Selvére Lotringer, Semiotext(e), New York 1989.
Zobacz w Google Scholar

Foucault Michel, Narodziny kliniki, Wydawnictwo KR, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Foucault Michel, Słowa i rzeczy: archeologia nauk humanistycznych, Słowo/Obraz/Terytoria, Gdańsk 2006.
Zobacz w Google Scholar

Foucault Michel, „Truth and Power”, [w:] Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972–1977. Michel Foucault, Colin Gordon (red.), Harvester Press, New York 1980, s. 109–133.
Zobacz w Google Scholar

Frankfurt Harry, The Importance of What We Care About, Cambridge University Press, Cambridge 1988.
Zobacz w Google Scholar

Frankfurt Harry, Necessity, Volition, and Love, Cambridge University Press, Cambridge 1999.
Zobacz w Google Scholar

Gauker Chris, Words without Meaning, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts 2002.
Zobacz w Google Scholar

Geach Peter, Truth and Hope, University of Notre Dame Press, Notre Dame, Indiana 2001.
Zobacz w Google Scholar

Goldman Alvin, Knowledge in a Social World, Oxford University Press, Oxford 1999.
Zobacz w Google Scholar

Goodchild Peter, J. Robert Oppenheimer: Shatterer of Worlds, Houghton Mifflin, Boston, Massachusetts 1981.
Zobacz w Google Scholar

Greco John, „Virtues and Vices in Virtue Epistemology”, Canadian Journal of Philosophy, 1993, 23, s. 413–432.
Zobacz w Google Scholar

Haack Susan, Evidence and Inquiry, Oxford University Press, Oxford 1993.
Zobacz w Google Scholar

Hales Steven & Welshon Rex, Nietzsche’s Perspectivism, University of Illinois Press, Urbana, Illinois 2000.
Zobacz w Google Scholar

Hare Richard Mervyn, The Language of Morals, Clarendon Press, Oxford 1952.
Zobacz w Google Scholar

Hempel Carl, „On the Logical Positivist’s Theory of Truth”, Analysis, 1935, 2, s. 49–59.
Zobacz w Google Scholar

Hitchens Christopher., Why Orwell Matters, Basic Books, New York 2002.
Zobacz w Google Scholar

Holmes Oliver Wendell Jr., Abrams v. United States, 250 U.S. (1919), 630.
Zobacz w Google Scholar

Howrich Paul, „A Defense of Minimalism”, [w:] The Nature of Truth, Michael Patrick Lynch (red.), The MIT Press, Cambridge, Massachusetts 2001, s. 559–577.
Zobacz w Google Scholar

Howrich Paul, Meaning, Oxford University Press, Oxford 1998.
Zobacz w Google Scholar

Horwich Paul, „Norms of Truth and Meaning”, [w:] What Is Truth?, Richard Schantz (red.), De Gruyter, Berlin 2001.
Zobacz w Google Scholar

Horwich Paul, Truth, Basil Blackwell, Oxford 1990. Horwich Paul, Truth, wyd. 2, Oxford University Press, Oxford 1998.
Zobacz w Google Scholar

James William, Pragmatism and the Meaning of Truth, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 1978.
Zobacz w Google Scholar

James William, Pragmatyzm, Skład Główny Księgarni E. Wende i S-ka, Warszawa 1911.
Zobacz w Google Scholar

Jan Paweł II, Fides et Ratio, Liberia Editrice Vaticana, Watykan 1998, https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html (dostęp: 19.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Jastrow Joseph, Fact and Fable in Psychology, Houghton, Mifflin and Company, Boston, New York 1900.
Zobacz w Google Scholar

Johnson Dirk „Illinois, Citing Faulty Verdicts, Bars Executions”, New York Times, 1 lutego 2000.
Zobacz w Google Scholar

Jones James, Bad Blood: The Tuskegee Syphylis Experiment, Free Press, New York 1993.
Zobacz w Google Scholar

Kant Immanuel, Krytyka czystego rozumu, Wydawnictwo ANTYK, Kęty 2001.
Zobacz w Google Scholar

Kant Immanuel, „On a Supposed Right to Lie from Altruistic Motives”, [w:] Critique of Practical Reason and Other Writtings in Moral Philosophy, University of Chicago Press, Chicago, Illinois 1949.
Zobacz w Google Scholar

Kant Immanuel, Uzasadnienie metafizyki moralności, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1981.
Zobacz w Google Scholar

Kaufman Walter Arnold, Nietzsche: Philosopher, Psychologist, Antichrist, Vintage Press, New York 1968.
Zobacz w Google Scholar

Kim Jaegwon, Philosophy of Mind, Westview Press, Boulder, Colorado 1996.
Zobacz w Google Scholar

King Martin Luther, „Letter from a Birmingham Jail”, [w:] Reason and Responsibility, wyd. 10, Joel Feinberg, Russ Shafer-Landau, Wadsworth, New York 2013, s. 657–666.
Zobacz w Google Scholar

Kirkham Richard, Theories of Truth, The MIT Press, Cam-bridge, Massachusetts 1992.
Zobacz w Google Scholar

Kitcher Philip Stuart, Science, Truth and Democracy, Oxford University Press, Oxford 2001.
Zobacz w Google Scholar

Klein Peter, Certainty: A Refutation of Scepticism, University of Minnesota Press, Minneapolis, Minnesota 1981.
Zobacz w Google Scholar

Kovach Adam, „Truth as a Value Concept”, [w:] Circularity, Definition, and Truth, Andre Chapuis, Anil Gupta (red.), Indian Council of Philosophical Research, New Delhi 2000, s. 199–215.
Zobacz w Google Scholar

Kripke Saul, Naming and Necessity, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 1980.
Zobacz w Google Scholar

Kuhn Thomas, Struktura rewolucji naukowych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1968.
Zobacz w Google Scholar

Kunetka James William, Oppenheimer: The Years of Risk, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 1982.
Zobacz w Google Scholar

Leiter Brian, „Law and Objectivity”, [w:] The Oxford Hand book of Jurisprudence and Philosophy of Law, Jules Coleman, Scott Shapiro (red.), Oxford University Press, Oxford 2002.
Zobacz w Google Scholar

Letters from a New World: Amerigo Vespucci’s Discovery of America, Luciano Formisano (red.), Marsilio, New York 1992.
Zobacz w Google Scholar

Loewer Barry, „A Guide to Naturalizing Semantics”, [w:] Companion to the Philosophy of Language, Bob Hale, Crispin Wright (red.), Blackwell, Oxford 1997, s.108–127.
Zobacz w Google Scholar

Logical Positivism, Alfred Jules Ayer (red.), Free Press, Glencoe, Illinois 1959.
Zobacz w Google Scholar

Lowe Edward Jonathan, Introduction to the Philosophy of Mind, Cambridge University Press, Cambridge 2000.
Zobacz w Google Scholar

Lynch Michael Patrick, „A Functionalist Theory of Truth”, [w:] The Nature of Truth, Michael Patrick Lynch (red.), The MIT Press, Cambridge, Massachusetts 2001, s. 723– 749.
Zobacz w Google Scholar

Lynch Michael Patrick, „How to Be a Relativist”, [w:] Truth and Judgement, Patrick Nerhot (red.), Franco Angeli, Milan 2008, s. 13–26.
Zobacz w Google Scholar

Lynch Michael Patrick, „Minimalism and the Value of Truth”, Philophical Quarterly, 2004, 54, z. 217, s. 497–517.
Zobacz w Google Scholar

Lynch Michael Patrick, „Truisms about Truth”, [w:] Perspectives on the Philosophy of William P. Alston, Heather Dawn Battaly, Michael Patrick Lynch (red.), Rowman and Littlefield, Lanham, Maryland 2004, s. 255–274.
Zobacz w Google Scholar

Lynch Michael Patrick, „Truth and Multiple Realizability”, Australian Journal of Philosophy, 2004, 82, s. 384–408.
Zobacz w Google Scholar

Lynch Michael Patrick, Truth in Context, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts 1998.
Zobacz w Google Scholar

Lyotard Jean-François, Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

MacIntyre Alasdair, Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Mackie John Leslie, Inventing Right and Wrong, Penguin Books, London 1977.
Zobacz w Google Scholar

McFall Lynne, „Integrity”, Ethics, 1987, 98, s. 5–20. Menand Louis, The Metaphisical Club, Ferrar, Straus, Giroux, New York 2001.
Zobacz w Google Scholar

Mill John Stuart, Utylitaryzm. O wolności, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1959.
Zobacz w Google Scholar

Millikan Ruth, Language, Thought, and Other Biological Categories, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts 1984.
Zobacz w Google Scholar

Montmarquet James, Epistemic Virtue and Doxastic Responsibility, Rowman and Littlefield, Lanham, Maryland 1993.
Zobacz w Google Scholar

Moore George Edward, „A Reply to My Critics”, [w:] The Philosophy of G. E. Moore, Paul Arthur Schilpp (red.), Open Court, Chicago, Illinois 1942.
Zobacz w Google Scholar

Moore George Edward, Principia Ethica, Cambridge University Press, New York 1903.
Zobacz w Google Scholar

Moral Particularism, Brad W. Hooker, Margaret Little (red.), Oxford University Press, Oxford 2000.
Zobacz w Google Scholar

Morton Samuel George, Crania Americana; or A Comparative View of the Skulls of Various Aboriginal Nations of North and South America, J. Dobson, Philadelphia, Pennsylvania 1839.
Zobacz w Google Scholar

The Nature of Truth, Michael Patrick Lynch (red.), The MIT Press, Cambridge, Massachusetts 2001.
Zobacz w Google Scholar

Nietzsche Friedrich, Poza dobrem i złem. Preludium do filozofii przyszłości, Wydawnictwo A, Kraków 2001.
Zobacz w Google Scholar

Nietzsche Friedrich, Will to Power, Friedrich Wilhelm Kaufmann, Reginald John Hollingsdale (red. i tłum.), Vintage Books, New York 1968.
Zobacz w Google Scholar

Nietzsche Friedrich, Wola mocy, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2003.
Zobacz w Google Scholar

Nozick Robert, Anarchia, państwo i utopia, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

O’Brien Tim, Going aſter Cacciato, Delta Publishing, New York 1979.
Zobacz w Google Scholar

Papineau David, „Normativity and Judgement”, Proceedings of the Aristotelian Society, 1999, supp. vol. 72, s. 17–44.
Zobacz w Google Scholar

Papineau David, Reality and Representation, Basil Blackwell, Oxford 1987.
Zobacz w Google Scholar

Parfit Derek, Reasons and Persons, Oxford University Press, New York 1984
Zobacz w Google Scholar

Patterson Dennis, Law and Truth, Oxford University Press, Oxford 1996.
Zobacz w Google Scholar

Peirce Charles Sanders, „Jak uczynić nasze myśli jasnymi”, [w:] idem, Wybór pism semiotycznych, Znak – Język – Rzeczywistość. Polskie Towarzystwo Semiotyczne, Warszawa 1997, s. 73–93.
Zobacz w Google Scholar

The Philosophy of Law, Jeffrie G. Murphy, Jules L. Coleman (red.), Westview Press, Boulder, Colorado 1990.
Zobacz w Google Scholar

Platon, Fileb, [w:] idem, Dialogi, t. II, Wydawnictwo ANTYK, Kęty 1999, s. 571–655.
Zobacz w Google Scholar

Polger Tom, Natural Minds, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts 2004.
Zobacz w Google Scholar

Popper Karl Raimund, Logika odkrycia naukowego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1977.
Zobacz w Google Scholar

Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972–1977. Michel Foucault, Colin Gordon (red.), Harvester Press, New York 1980.
Zobacz w Google Scholar

Putnam Hilary, „James’s Theory of Truth”, [w:] The Cam-bridge Companion to William James, Ruth Anna Putnam (red.), Cambridge University Press, Cambridge 1997.
Zobacz w Google Scholar

Putnam Hilary, „The Meaning of Meaning”, [w:] Mind, Language, and Reality: Philosophical Papers, vol. 2, Cambridge University Press, Cambridge 1975.
Zobacz w Google Scholar

Putnam Hilary, „The Nature of Mental States”, [w:] The Nature of the Mind, David Rosenthal (red.), Oxford University Press, Oxford 1991, s. 197–203.
Zobacz w Google Scholar

Putnam Hilary, Reason, Truth, and History, Cambridge University Press, Cambridge 1981.
Zobacz w Google Scholar

Quine Willard Van Orman, Ontological Relativity and Other Essays, Columbia University Press, New York 1969.
Zobacz w Google Scholar

Quine Willard Van Orman, „Truth”, [w:] idem, The Pursuit of Truth, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 1990, s. 77–88.
Zobacz w Google Scholar

Rawls John, Teoria sprawiedliwości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Rorty Richard, Consequences of Pragmatism, University of Minnesota Press, Minneapolis, Minnesota 1982.
Zobacz w Google Scholar

Rorty Richard, „Ethics without Principles”, [w:] idem, Philosophy and Social Hope, Penguin Books, New York 1999, s. 72–90.
Zobacz w Google Scholar

Rorty Richard, „Is Truth a Goal of Inquiry? Donald Davidson vs. Crispin Wright”, [w:] The Nature of Truth, Michael Patrick Lynch (red.), The MIT Press, Cambridge, Massachusetts 2001, s. 259–286.
Zobacz w Google Scholar

Rorty Richard, „Pragmatyzm, Davidson i prawda”, [w:] idem, Obiektywność, relatywizm i prawda, Fundacja Aletheia, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Rorty Richard, Przygodność, ironia i solidarność, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Rorty Richard, Truth and Progress, Cambridge University Press, Cambridge 1998.
Zobacz w Google Scholar

Rorty Richard, „Universality and Truth”, [w:] Rorty and His Critics, Robert Brandom (red.), Blackwell, Cambridge 2001.
Zobacz w Google Scholar

Russell Bertrand, The Problems of Philosophy, Oxford University Press, Oxford 1912.
Zobacz w Google Scholar

Russell Bertrand, Problemy filozofii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Sandel Michael, Liberalism and the Limits of Justice, Cambridge University Press, Cambridge 1998.
Zobacz w Google Scholar

Sanger David E., „A Shiſting Spotlight on Uranium Sales”, New York Times, 15 lipca 2003.
Zobacz w Google Scholar

Sartre Jean-Paul, „Bad Faith”, [w:] Jean-Paul Sartre: Essays in Existentialism, Wade Baskin (red.), Carol Publishing, Newark 1956, s. 147–186.
Zobacz w Google Scholar

Schmitt Eric, „Pentagon in Bogus News: All Is Denied”, New York Times, 5 grudnia 2003.
Zobacz w Google Scholar

Seligman Martin, Optymizmu można się nauczyć, Media Rodzina, Poznań 1996.
Zobacz w Google Scholar

Simpson David, „Lying, Liars, and Language”, Philosophy and Phenomenological Research, 1992, 52, nr 3, s. 623–639.
Zobacz w Google Scholar

Sosa Ernest, „For the Love of Truth”, [w:] Virtue of Epistemology: Essays on Epistemic Virtue and Responsibility, Abrol Fairweather, Linda Zagzebski (red.), Oxford University Press, New York 2001.
Zobacz w Google Scholar

Sosa Ernest, Knowledge in Perspective, Cambridge University Press, New York 1991.
Zobacz w Google Scholar

Sosa Ernest, „Putnam’s Pragmatic Realism”, Journal of Philosophy, 1993, 90, s. 605–626.
Zobacz w Google Scholar

Stalnaker Robert, Inquiry, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts 1984.
Zobacz w Google Scholar

Stampe Dennis, „Towards a Theory of Linguistic Representation”, Midwest Studies in Philosophy, 1977, 2, s. 42–63.
Zobacz w Google Scholar

Stich Stephen P., The Fragmentation of Reason, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts 1991.
Zobacz w Google Scholar

Stocker Michael, „Desiring the Bad: An Essay on Moral Psychology”, Journal of Philosophy, 1979, 76, s. 738–753.
Zobacz w Google Scholar

Szekspir William, Hamlet, przeł. Józef Paszkowski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1973.
Zobacz w Google Scholar

Szekspir William, Miarka za miarkę, przeł. Jan Kasprowicz, Księgarnia Polska, Lwów 1897.
Zobacz w Google Scholar

Tanesini Alessandra, „Nietzsche’s Theory of Truth”, Australian Journal of Philosophy, 1995, 73, nr 4, s. 548–559.
Zobacz w Google Scholar

Taylor Charles, The Ethics of Authenticity, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 1991.
Zobacz w Google Scholar

Taylor Shelley Elizabeth, Positive Illusions: Creative Self-deception and Healthy Mind, Basic Books, New York 1989.
Zobacz w Google Scholar

Taylor Sheller Elizabeth & Brown Jonathon, „Ilusion and Well-being: A Social Psychological Perspective on Mental Health”, Psychological Bulletin, 1988, 103, s. 193–210.
Zobacz w Google Scholar

Voltaire, Philosophical Dictionary, Herman Irwell Woolf (red. i tłum.), Alfred Knopf, New York 1929.
Zobacz w Google Scholar

Voltaire, Słownik filozoficzny, Biblioteka Kwartalnika Kronos, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Walker Ralph, „The Coherence Theory of Truth”, [w:] The Nature of Truth, Michael Patrick Lynch (red.), The MIT Press, Cambridge, Massachusetts 2001, s. 123–158.
Zobacz w Google Scholar

Warnock Mary, Existentialism, Oxford University Press, London 1970.
Zobacz w Google Scholar

Watson Gary, „Free Action and Free Will”, Mind, 1987, 94, s. 145–172.
Zobacz w Google Scholar

Williams Bernard, Ethics and the Limits of Philosophy, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 1985.
Zobacz w Google Scholar

Williams Bernard, „Integrity”, [w:] Utilitarianism: For and Against, John Jamieson Carswell Smart, Bernard Williams (red.), Cambridge University Press, New York 1973, s.108–117.
Zobacz w Google Scholar

Williams Bernard, Moral Luck, Philosophical Papers 1973– 1980, Cambridge University Press, Cambridge 1981.
Zobacz w Google Scholar

Williams Bernard, Truth and Truthfulness, Princeton University Press, Princeton, New Jersez 2002.
Zobacz w Google Scholar

Williams Michael, „Do We Epistemologists Need a Theory of Truth?”, Philosophical Topics, 1986, 14, s. 223–242.
Zobacz w Google Scholar

Wilson Edward Osborne, Konsiliencja: jedność wiedzy, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2011.
Zobacz w Google Scholar

Wittgenstein Ludwig, Dociekania filozoficzne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Wittgenstein Ludwig, Tractatus Logico-Philosophicus, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Wittgenstein Ludwig, Tractatus Logico-Philosophicus, Humanities Press, New York 1961.
Zobacz w Google Scholar

Wolf Susan, Freedom within Reason, Oxford University Press, Oxford 1990.
Zobacz w Google Scholar

Woodbridge James, „Truth as a Pretense”, [w:] Fictionalism in Metaphysics, Mark Kalderon (red.), Oxford University Press, New York 2005, s. 134–177.
Zobacz w Google Scholar

Wrenn Chase, Truth and the Normativity of Epistemology (Ph.D. dissertation, Washington University, 2001).
Zobacz w Google Scholar

Wright Crispin, Truth and Objectivity, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 1992.
Zobacz w Google Scholar

Wright Crispin, „Truth in Ethics”, Ratio, 1995, 8, s. 210–226. Zagzebski Linda, „Recovering Understanding”, [w:] Know
Zobacz w Google Scholar

ledge, Truth, and Duty, Matthias Steup (red.), Oxford University Press, Oxford 2001, s. 235–253.
Zobacz w Google Scholar

Zagzebski Linda, Virtues of the Mind, Cambridge University Press, Cambridge 1996.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Opublikowane

17 kwietnia 2020

Kategorie

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-655-8

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-656-5

Inne prace tego samego autora