Zależne Zwierzęta Rozumne. Dlaczego ludzie potrzebują cnót

Autorzy

Alasdair MacIntyre
Wojciech Szymański

Słowa kluczowe:

filozofia moralności, zwierzęta, ludzie, etyka, tożsamość

Streszczenie

Alasdair MacIntyre sprzeciwia się stanowiskom akcentującym istnienie radykalnej, jakościowej różnicy między kondycją zwierzęcą i ludzką. Zwraca uwagę na różne formy wspólnotowego życia, które odgrywają istotną rolę w wielogłosie współczesnych dyskusji w dziedzinie filozofii moralności, a także w kształtowaniu i utrzymywaniu naszych zdolności do prowadzenia dobrego życia.

Biogram autora

Alasdair MacIntyre

Alasdair MacIntyre (ur. 1929). Filozof, etyk i historyk idei, jeden z ważniejszych współczesnych filozofów moralności. Ukończył studia na uniwersytetach w Londynie, Oksfordzie i Manchesterze. Twórca jednej z odmian komunitaryzmu. Autor m.in.: Marxism: An Interpretation (1953), A Short History of Ethics (1966), After Virtue (1981), Whose Justice? Which Rationality? (1988), Three Rival Versions of Moral Enquiry (1990), Edith Stein: The Origin and Development of Her Thought (2005).

Bibliografia

Arystoteles, Etyka nikomachejska, tłum. Daniela Gromska, Warszawa 1982.
Zobacz w Google Scholar

Arystoteles, Metafizyka, [w:] idem, Dzieła wszystkie, t. II, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Arystoteles, Zoologia. Historia animalium, tłum. Paweł Siwek, Warszawa 1982.
Zobacz w Google Scholar

Arnhart Larry, Darwinian Natural Right: The Biological Ethics of Human Nature, New York 1998.
Zobacz w Google Scholar

Asch Solomon E., Forming Impressions of Personality, „The Journal of Abnormal and Social Psychology” 1946, 41 (3), s. 258–290.
Zobacz w Google Scholar

Barad Judith A., Aquinas on the Nature and Treatment of Animals, San Francisco 1995.
Zobacz w Google Scholar

Becker Lawrence C., Reciprocity, London 1986.
Zobacz w Google Scholar

Bel’kovich V. M. i in., Herd Structure, Hunting, and Play Bottlenose Dolphins in the Black Sea, [w:] Dolphin Societies: Discoveries and Puzzles, red. Karen Pryor, Kenneth S. Norris, Berkeley–Los Angeles 1991, s. 17–77.
Zobacz w Google Scholar

Bennett Jonathan, Rationality, London 1964.
Zobacz w Google Scholar

Cohn Bernard S., Colonialism and Its Forms of Knowledge: The British in India, Princeton 1996.
Zobacz w Google Scholar

Davidson Donald, Expressing Evaluations, Manhattan 1982.
Zobacz w Google Scholar

Davidson Donald, Thought and Talk, [w:] idem, Truth and Interpretation, Oxford 1984, s. 155–170.
Zobacz w Google Scholar

Dewey John, Experience and Nature, La Salle 1925.
Zobacz w Google Scholar

Dion Karen, Berscheid Ellen, Walster Elaine, What is Beautiful is Good, „Journal of Personality and Social Psychology” 1972, 24, s. 285–290.
Zobacz w Google Scholar

Dolphin Societies: Discoveries and Puzzles, red. Karen Pryor, Kenneth S. Norris, Berkeley–Los Angeles 1991.
Zobacz w Google Scholar

Dunbar Robin, The Ghost in the Machine, [w:] idem, Grooming, Gossip, and the Evolution of Language, Massachusetts 1996, s. 80–105.
Zobacz w Google Scholar

Gadamer Hans-Georg, Truth and Method, New York 1975.
Zobacz w Google Scholar

Gauthier David, Morals by Agreement, Oxford 1986.
Zobacz w Google Scholar

Gilson Etienne, From Aristotle to Darwin and Back Again, tłum. John Lyon, Notre Dame 1984.
Zobacz w Google Scholar

Haldane John, Rational and Other Animals, [w:] ‘Verstehen’ and Human Understanding, red. Anthony O’Hear, Cambridge 1996, s. 17–28.
Zobacz w Google Scholar

Hartnack Justus, On Thinking, „Mind” 1972, 81, s. 551.
Zobacz w Google Scholar

Hearne Vicki, How to say ‘Fetch!’, „Raritan” jesień 1983, III, 2, s. 1–33.
Zobacz w Google Scholar

Hearne Vicki, How to say ‘Fetch!’, [w:] eadem, Adam’s Task: Calling Animals by Name, rozdz. III, New York 1987, s. 3–76.
Zobacz w Google Scholar

Hauser Marc, Minding the Behavior of Deception, [w:] Machiavellian Intelligence II, red. Andrew W. Whiten, Richard W. Byrne, Cambridge 1997, s. 112–143.
Zobacz w Google Scholar

Hauser Marc, Nelson Douglas, ‘Intentional’ Signaling in Animal Communication, „Trends in Ecology and Evolution” czerwiec 1991, 6, s. 186–189.
Zobacz w Google Scholar

Hegel Georg Wilhelm Friedrich, Vorlesungen über die
Zobacz w Google Scholar

ÄsthetikI, Berlin 2010.
Zobacz w Google Scholar

Heidegger Martin, The Fundamental Concepts of Metaphysics: World, Finitude, Solitude, tłum. William McNeil, Nicholas Walker, Bloomington–Indianapolis 1995.
Zobacz w Google Scholar

Herman Louis, What the Dolphin Knows, or Might Know, in Its Natural World, [w:] Dolphin Societies: Discoveries and Puzzles, red. Karen Pryor, Kenneth S. Norris, Berkeley– Los Angeles 1991, s. 349–363.
Zobacz w Google Scholar

Hume David, A Treatise of Human Nature, III, II, 1, red. Sir Lewis Amherst Selby-Bigge, Oxford 1978.
Zobacz w Google Scholar

Hume David, Badania dotyczące rozumu ludzkiego, tłum. Dawid Misztal, Tomasz Sieczkowski, Kraków 2005.
Zobacz w Google Scholar

Janik Vincent, Slater Peter James, Vocal Learning in Mammals, series: Advances in the Study of Behavior, t. 26, New York 1997.
Zobacz w Google Scholar

Kenny Anthony John Patrick, Aquinas on Mind, London 1993.
Zobacz w Google Scholar

Kittay Eva Feder, Taking Dependency Seriously: The Family and Medical Leave Act Considered in the Light of the Social Organization of Dependency Work and Gender Equality, „Hypatia” zima 1995, 10, 1, s. 8–29.
Zobacz w Google Scholar

Kittay Eva Feder, Not My Way, Sesha, Your Way, Slowly: „Maternal Thinking” in the Raising of a Child with Profound Intellectual Disabilities, [w:] No Easy Answers: Mothering in the US Today, red. Julia Hanisberg, Sara Ruddick, New York 1998, s. 237–250.
Zobacz w Google Scholar

Kittay Eva Feder, Love’s Labor: Essays on Women, Equality and Dependency, London–New York 1999.
Zobacz w Google Scholar

Kittay Eva Feder, Human Dependency and Rawlsian Equality, [w:] Feminists Rethink the Self, red. Diana Tietjens Meyers, Colorado 1996, s. 219–266.
Zobacz w Google Scholar

Labarrière Jean-Louis, De la ‘phronesis’ animale, [w:] Biologie, logique et métaphysique chez Aristote, red. Daniel Devereux, Pierre Pellegrin, Paris 1990, s. 405–428.
Zobacz w Google Scholar

Machiavellian Intelligence: Social Expertise and the Evolution of Intellect in Monkeys, Apes, and Humans, red. Richard W. Byrne, Andrew Whiten, Oxford 1988.
Zobacz w Google Scholar

MacIntyre Alasdair, Czyja sprawiedliwość? Jaka racjonalność?, tłum. Adam Chmielewski i in., Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

MacIntyre Alasdair, Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności, tłum. Adam Chmielewski, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

MacIntyre Alasdair, Trzy antagonistyczne wersje dociekań moralnych: Etyka, Genealogia i Tradycja, tłum. Michał Filipczuk, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Malcolm Norman, Thoughtless Brutes, [w:] idem, Thought and Knowledge, Ithaca 1977, s. 40–57.
Zobacz w Google Scholar

Marten Ken, Shariff Karim, Psarakos Suchi, White Don J., Ring Bubbles of Dolphins, „Scientific American” sierpień 1996, 275, 2, s. 82–87.
Zobacz w Google Scholar

Matthews Gareth B., The Philosophy of Childhood, Massachusetts 1994.
Zobacz w Google Scholar

Mencius, The Book of Mencius, 2A: 5, [w:] Wingtsit Chan, A Source Book in Chinese Philosophy, Princeton 1963, s. 65.
Zobacz w Google Scholar

McDowell John, Mind and World, Cambridge, Massachusetts 1994.
Zobacz w Google Scholar

McMahan Jeff, Cognitive Disability, Misfortune and Justice, „Philosophy and Public Affairs” zima 1996, 25, 1, s. 3–35.
Zobacz w Google Scholar

Nietzsche Friedrich, Antychryst, tłum. Leopold Staff, Kraków 2003.
Zobacz w Google Scholar

Nietzsche Friedrich, O drogach twórcy, [w:] idem, Tako rzecze Zaratustra, tłum. Wacław Berent, Warszawa 1908.
Zobacz w Google Scholar

Nietzsche Friedrich, O duchu ciężkości, 2, [w:] idem, Tako rzecze Zaratustra, tłum. Wacław Berent, Warszawa 1908.
Zobacz w Google Scholar

Nietzsche Friedrich, O starych i nowych tablicach, 29, [w:] idem, Tako rzecze Zaratustra, tłum. Wacław Berent, Warszawa 1908.
Zobacz w Google Scholar

Nietzsche Friedrich, O przyjacielu, [w:] idem, Tako rzecze Zaratustra, tłum. Wacław Berent, Warszawa 1908.
Zobacz w Google Scholar

Nietzsche Friedrich, The Will to Power, tłum. Walter Arnold Kaufman, London 1967.
Zobacz w Google Scholar

Nietzsche Friedrich, Wiedza radosna, tłum. Leopold Staff, Warszawa 1906.
Zobacz w Google Scholar

Nagel Thomas, Jak to jest być nietoperzem?, [w:] idem, Pytania ostateczne, Warszawa 1997, s. 203–219.
Zobacz w Google Scholar

Norris Kenneth S., Dohl Thomas P., Structure and Function of Cetacean Schools, [w:] Cetacean Behavior: Mechanisms and Functions, red. Louis Herman, New York 1980, s. 211–261.
Zobacz w Google Scholar

Olson Eric T., The Human Animal: Personal Identity without Psychology, Oxford 1998.
Zobacz w Google Scholar

Plutarch, Które zwierzęta są zmyślniejsze, lądowe czy wodne, [w:] idem, Moralia. Wybór pism filozoficzno-moralnych, tłum. Zofia Abramowiczówna, Wrocław 2005.
Zobacz w Google Scholar

Rousseau Jean-Jacques, Émile, ou De l’éducation, Paris 1762.
Zobacz w Google Scholar

Quinn Warren, Putting Rationality in Its Place, [w:] idem, Morality and Action, Cambridge 1993, s. 228–255.
Zobacz w Google Scholar

Reinders Hans S., Should We Prevent Handicapped Lives? Reflections on the Future of Disabled People, [w:] idem, Future of the Disabled in Liberal Society: An Ethical Analysis, Notre Dame 2000, s. 862–864.
Zobacz w Google Scholar

Rorty Richard, Przygodność, ironia i solidarność, tłum. Wacław Jan Popowski, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Searle John, Animal Minds, „Midwest Studies in Philosophy” 1994, 19, s. 206–219.
Zobacz w Google Scholar

Silvers Anita, Wasserman David, Mahowald Mary, Disability, Difference, Discrimination: Perspectives on Justice in Bioethics and Public Policy, Lanham, Maryland 1999.
Zobacz w Google Scholar

Smith Adam, Teoria uczuć moralnych, Warszawa 1989, IV, rozdz. I.
Zobacz w Google Scholar

Smith Adam, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, tłum. G. Wolff, O. Einfeld, Z. Sadowski i in., t. I, rozdz. II, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Soldier Lydia Whirlwind, ‘Wancantognaka’: the Continuing Lakota Custom of Generosity, „Tribal College” zima 1995–1996, VII, 3, s. 10–12.
Zobacz w Google Scholar

Stich Stephen, Animal Beliefs, [w:] idem, From Folk Psychology to Cognitive Science: The Case Against Belief, Massachusetts 1983, s. 104–105.
Zobacz w Google Scholar

Stich Stephen, Do Animals Have Beliefs?, „Australian Journal of Philosophy” 1979, 57, 1, s. 15–28.
Zobacz w Google Scholar

św. Tomasz zAkwinu, De Veritate, 24, 2.
Zobacz w Google Scholar

św. Tomasz zAkwinu, Suma teologiczna, Londyn 1966.
Zobacz w Google Scholar

św. Tomasz zAkwinu, Wykład Listu do Koryntian, Poznań 1987.
Zobacz w Google Scholar

Tuozzo Thomas M., Conceptualized and Unconceptualized Desire in Aristotle, „Journal of the History of Philosophy” październik 1994, XXXII, 4, s. 525–549.
Zobacz w Google Scholar

Vision Gerald, Perceptual Content, „Philosophy” lipiec 1998, 73, s. 395–427.
Zobacz w Google Scholar

Wendell Susan, The Rejected Body: Feminist Philosophical Reflections on Disability, New York 1996.
Zobacz w Google Scholar

White Thomas, Is a Dolphin a Person?, [w:] idem, Discovering Philosophy, Upper Saddle River 1996.
Zobacz w Google Scholar

White Thomas, Herzing Denise, Dolphins and the Question of Personhood, „Etica & Animali” 1998, 9, s. 64–84.
Zobacz w Google Scholar

Williams Bernard, Internal and External Reasons, [w:] idem, Moral Luck, Cambridge 1981, s. 101–113.
Zobacz w Google Scholar

Winnicott Donald Woods, Ego Distortion in Terms of True and False Self, [w:] idem, The Maturational Process and the Facilitating Environment: Studies in the Theory of Emotional Development, London 1965, s. 140–152.
Zobacz w Google Scholar

Winnicott Donald Woods, Home Is Where We Start From: Essays by a Psychoanalyst, London 1987.
Zobacz w Google Scholar

Winnicott Donald Woods, Primary Maternal Preoccupation, [w:] idem, Collected Papers: Through Pediatrics to Psychoanalysis, London 1958, s. 300–305.
Zobacz w Google Scholar

Winnicott Donald Woods, Playing and Reality, London 1971.
Zobacz w Google Scholar

Winnicott Donald Woods, The Baby as a Person, [w:] idem, The Child, the Family, and the Outside World, Massachusetts 1987, s. 75–79.
Zobacz w Google Scholar

Wittgenstein Ludwig, Dociekania filozoficzne, tłum. Bogusław Wolniewicz, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Opublikowane

13 sierpnia 2021

Kategorie

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8220-405-6

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-406-3