Cyfryzacja w działaniach na rzecz efektywności energetycznej w firmach sektora MŚP

Autorzy

Anna Pamuła
Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki

Słowa kluczowe:

sektor energetyczny, efektywność energetyczna, energia elektryczna i cieplna, prosumpcja, technologie cyfrowe, MŚP

Streszczenie

Transformacja cyfrowa to kierunek, który zmienia nie tylko biznesowy sposób funkcjonowania, ale ma wpływ na wzrost efektywności energetycznej w organizacjach.

W monografii zawarto rozważania teoretyczne dotyczące potencjału przedsiębiorstw sektora MŚP w zakresie efektywności energetycznej oraz wpływu cyfryzacji na jego wykorzystanie. W sposób holistyczny przedstawiono w niej zagadnienia związane z cyfryzacją energetyki w powiązaniu z działaniami, jakie na rzecz efektywności mogą podejmować mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa o różnym rodzaju działalności. Oprócz rozważań teoretycznych autorka przedstawia wyniki badań dotyczące zainteresowania i stopnia zaangażowania polskich przedsiębiorstw sektora MŚP w działania na rzecz EE. Monografia jest przeznaczona dla środowiska naukowego, ale szeroki zakres wiedzy znajdą w niej właściciele firm lub menadżerowie zainteresowani wprowadzaniem działań na rzecz EE.

Bibliografia

Andersson E., Arfwidsson O., Bergstrand V., Thollander P. (2017), A study of the comparability of energy audit program evaluations. Journal of Cleaner Production, vol. 142, s. 2133–2139. DOI: 10.1016/j.jclepro.2016.11.070.
Zobacz w Google Scholar

Antunes P., Carreira P.J., da Silva M.M. (2014). Towards an energy management maturity model. Energy Policy, vol. 73, DOI: 10.1016/j.enpol.2014.06.011.
Zobacz w Google Scholar

ATKearney. Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Rynkowo-Społeczny. Pobrane z: https://www.ure.gov.pl/download/9/6347/Raportrynkowy-finalv4.pdf (dostęp: 12.10.2020).
Zobacz w Google Scholar

Banks N., Fawcett T., Redgrove Z., Gunn M., Mullen J. (2012). What are the factors influencing energy behaviours and decision-making in the non-domestic sector. Pobrane z: https://www.cse.org.uk/downloads/reports-and-publications/behaviour-change/factors_influencing_energy_behaviours_in_non-dom_sector.pdf (dostęp: 20.08.2020).
Zobacz w Google Scholar

BASEE (2020). Department for Business, Energy & Industrial Strategy. Pobrane z: https://www.gov.uk/government/publications/boosting-access-for-smes-to-energy-efficiency-basee-competition-winning-projects/basee-projects-selected-for-phase-2 (dostęp: 15.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

BiznesAlert (2018). Liczniki smart, jak to wygląda? Pobrane z: https://biznesalert.pl/liczniki-smart-jak-to-wyglada/ (dostęp: 15.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

Bodas-Freitas I.A., Corrocher N. (2019). The use of external support and the benefits of the adoption of resource efficiency practices: an empirical analysis of European SMEs. Energy Policy, vol. 132, s. 75–82. DOI: 10.1016/j.enpol.2019.05.019.
Zobacz w Google Scholar

Brzóska J., Krannich M. (2016). Modele biznesu innowacyjnej energetyki, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 280.
Zobacz w Google Scholar

Buchmann M. (2017). Digital platforms in the energy sector – definition & first applications. Pobrane z: https://www.enerquire.com/blog/platforms-in-the-energy-sector-definition-and-potential-applications (dostęp: 10.07.2020).
Zobacz w Google Scholar

Chan Y., Kantamaneni R. (2015). Study on Energy Efficiency and Energy Saving Potential in Industry from possible Policy Mechanisms, ICF International. Pobrane z: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/151201%20DG%20ENER%20Industrial%20EE%20study%20-%20final%20report_clean_stc.pdf (dostęp: 15.05.2020).
Zobacz w Google Scholar

Chebbo M., van Hove P., Hatziargyiou N. (2016). Digitalisation of energy: a vision becoming today a reality. Pobrane z: http://www.europeanenergyinnovation.eu/Articles/Spring-2016/Digitalisation-of-Energy-A-vision-becoming-today-a-reality (dostęp: 12.07.2020).
Zobacz w Google Scholar

Christoffersen L.B., Larsen A., Togeby M. (2006). Empirical analysis of energy management in Danish industry. Journal of Cleaner Production, vol. 14.5, s. 515–526, DOI: 10.1016/j.jclepro.2005.03.017.
Zobacz w Google Scholar

Christophe D. (2019). Enabling tomorrow’s power grid and new business models. Pobrane z: https://www.smart-energy.com/industry-sectors/smart-grid/enabling-tomorrows-power-grid-and-new-business-models/ (dostęp: 10.05.2020).
Zobacz w Google Scholar

Contreras S. (2016). A multi-criteria decision method to prioritise energy improvement projects using sustainability criteria. Galway: National University of Ireland.
Zobacz w Google Scholar

Cooremans C. (2013). Investment in Energy Efficiency by Large-Scale Consumers: an innovative audit programme, Conference: ECEEE. 2013 summer study on energy efficiency At: Presqu’île de Giens Toulon/Hyères, France vol. 2–459–13. Pobrane z: https://www.researchgate.net/publication/274640355_Investment_in_Energy_Efficiency_by_Large-Scale_Consumers_an_innovative_audit_programme (dostęp: 1.08.2020).
Zobacz w Google Scholar

Cornelis E. (2019). History and prospect of voluntary agreements on industrial energy efficiency in Europe. Energy Policy, vol. 132, s. 567–582. DOI: 10.1016/j.enpol.2019.06.003.
Zobacz w Google Scholar

Crossley D., Maloney M., Watt G. (2000). Developing Mechanisms for Promoting Demand-Side Management and Energy Efficiency in Changing Electricity Businesses, Research Report, No 3, Task VI of the International Energy Agency Demand-Side Management Programme, Energy Futures Australia Pty Ltd.
Zobacz w Google Scholar

Digital platforms in the energy sector – definition & first applications (4.08.2017). Pobrane z: https://www.enerquire.com/blog/platforms-in-the-energy-sector-definition-and-potential-applications (dostęp: 12.10.2020).
Zobacz w Google Scholar

Duch-Brown N., Rossetti F. (2020). Digital platforms across the European regional energy markets. Energy Policy, vol. 144. DOI: 10.1016/j.enpol.2020.111612.
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE (Dz.U. UE L 09.211.55).
Zobacz w Google Scholar

Dzienniki UE (2019). Wdrożenie nowych przepisów z zakresu opomiarowania i rozliczeń zawartych w dyrektywie 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej. Pobrane z: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-UE/wdrozenie-nowych-przepisow-z-zakresu-opomiarowania-i-rozliczen-zawartych-w-69235864 (dostęp: 6.08.2020).
Zobacz w Google Scholar

Eco-Bot (2020). Personalised ICT-tools for the Active Engagement of Consumers Towards Sustainable Energy. Pobrane z: https://cordis.europa.eu/project/id/767625 (dostęp: 15.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

EFFI (2009). Making energy services SME attractive. Implementation of energy services in small and medium sized enterprises – EFFI. Publishable Report, Ljubljana, April 2009. Pobrane z: https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/sites/iee-projects/files/projects/documents/effi_publishable_final_report.pdf (dostęp: 10.08.2020).
Zobacz w Google Scholar

Engine (2010). Energy efficiency in small and medium-sized enterprises (ENGINE). Pobrane z: https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/engine (dostęp: 10.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

Farell T. (2018). Wywiad – Efektywność energetyczna jest korzystna dla wszystkich. Europejska Agencja Środowiskowa. Pobrane z: https://www.eea.europa.eu/pl/sygna142y/sygnaly-2017/artykuly/wywiad-2013-efektywnosc-energetyczna-jest (dostęp: 15.10.2018).
Zobacz w Google Scholar

Fawcett T., Hampton S. (2020). Why & how energy efficiency policy should address SMEs. Energy Policy, vol. 140, 111337. DOI: 10.1016/j.enpol.2020.111337.
Zobacz w Google Scholar

Fawcett T., Rosenow J., Bertoldi P. (2019). Energy efficiency obligation schemes: their future in the EU. Energy Efficiency, vol. 12, s. 57–71. DOI: 10.1007/s12053-018-9657-1.
Zobacz w Google Scholar

Finnerty N., Sterling R., Coakley D., Keane D., Keane M.M. (2017). An energy management maturity model for multi-site industrial organizations with a global presence. Journal of Cleaner Production, vol. 167, DOI: 10.1016/j.jclepro.2017.07.192.
Zobacz w Google Scholar

Finnerty N., Sterling R., Contreras S., Coakley D., Keane D., Marcus M. (2018). Defining corporate energy policy and strategy to achieve carbon emissions reduction targets via energy management in non-energy intensive multi-site manufacturing organizations. Energy, Elsevier, vol. 151(C), s. 913–929. DOI: 10.1016/j.energy.2018.03.070.
Zobacz w Google Scholar

Fleiter T. (2012). The adoption of energy-efficient technologies by firms. An integrated analysis of the technology, behavior and policy dimensions. Fraunhofer Verlag.
Zobacz w Google Scholar

Gajewski J., Paprocki W., Pieriegud J. (red.) (2016). Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa – szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Gdańska Akademia Bankowa. Pobrane z: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/11162/Pieriegud_Cyfryzacja_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y (dostęp: 6.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Gawer A. (2009). Platforms, markets and innovation. DOI: 10.4337/9781849803311.
Zobacz w Google Scholar

Gawer A., Cusumano M.A. (2014). Industry platforms and ecosystem innovation. Journal of Production Innovation Management, vol. 31(3), s. 417–433. DOI: 10.1111/jpim.12105.
Zobacz w Google Scholar

Gillingham K., Karen P. (2013), Bridging the Energy Efficiency Gap. Insights for Policy from Economic Theory and Empirical Analysis. Disscussion Paper. Pobrane z: https://media.rff.org/archive/files/sharepoint/WorkImages/Download/RFF-DP-13-02.pdf (dostęp: 11.07.2020).
Zobacz w Google Scholar

Globenergia (2019). https://globenergia.pl/audyt-energetyczny-dla-msp-nowy-obowiazek/ (dostęp: 11.08.2020).
Zobacz w Google Scholar

Głuszek A. (2019). Efektywność energetyczna na maksa! CIRE. Pobrane z: https://www.cire.pl/item,180141,2,0,0,0,0,0,efektywnosc-energetyczna-na-maksa.html (dostęp: 15.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

Goldbach K., Rotaru A.M., Reichert S., Stiff G., Gölz S. (2018). Which digital energy services improve energy efficiency? A multi-criteria investigation with European experts. Energy Policy, vol. 115, s. 239–248. DOI: 10.1016/j.enpol.2017.12.036.
Zobacz w Google Scholar

Gramwzielone (2019). Polski rynek usług ESCO warty 200 mln zł. Pobrane z: https://www.gramwzielone.pl/trendy/101124/polski-rynek-uslug-esco-warty-200-mln-zl (dostęp: 15.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Horbach J. (2016). Empirical determinants of eco-innovation in European countries using the community innovation survey. Environmental Innovation and Societal Transitions, vol. 19, s. 1–14. DOI: 10.1016/j.eist.2015.09.005.
Zobacz w Google Scholar

Hrovatin N., Dolšak N., Zorić J. (2016). Factors impacting investments in energy efficiency and clean technologies: empirical evidence from Slovenian manufacturing firms. Journal of Cleaner Production, vol. 127, s. 475–486. DOI: 10.1016/j.jclepro.2016.04.039.
Zobacz w Google Scholar

IEA (2017). Digitalization and Energy, International Energy Agency, Paris. Pobrane z: https://www.iea.org/reports/digitalisation-and-energy https://webstore.iea.org/download/direct/269 (dostęp: 12.10.2020).
Zobacz w Google Scholar

Introna V., Cesarotti V., Benedetti M., Biagiotti S., Rotunno R. (2014). Energy Management Maturity Model: an organizational tool to foster the continuous reduction of energy consumption in companies. Journal of Cleaner Production, vol. 83, s. 108–117. DOI: 10.1016/j.jclepro.2014.07.001.
Zobacz w Google Scholar

Jaffe A., Stavins R. (1994a). Energy-efficiency gap. What does it mean? Energy Policy, vol. 22(10), s. 804–810. Pobrane z: https://scholar.harvard.edu/files/stavins/files/the_energy_efficiency_gap.pdf (dostęp: 1.12.2020).
Zobacz w Google Scholar

Jaffe A., Stavins R. (1994b). Energy-efficiency investments and public policy. The Energy Journal, vol. 15, issue 2, s. 43–66.
Zobacz w Google Scholar

Jakob M. (2006). Marginal costs, cost dynamics and co-benefits of energy efficiency investments in the residential buildings sector. Energy Policy, vol. 34, s. 172–187.
Zobacz w Google Scholar

Jovanović B., Filipović J. (2016). ISO 50001. Standard-based energy management maturity model – proposal and validation in industry. Journal of Cleaner Production, vol. 112, part 4, s. 2744–2755. DOI: 10.1016/j.jclepro.2015.10.023.
Zobacz w Google Scholar

Kalantzis F., Revoltella D. (2019). Do energy realize energy-efficiency audits help SMEs to opportunities? Energy Economics, vol. 83, s. 229–239. DOI: 10.1016/j.eneco.2019.07.005.
Zobacz w Google Scholar

Kammerer D. (2009). The Effects of Customer Benefit and Regulation on Environmental Product Innovation. Ecological Economics, vol. 68(8–9), s. 2285–2295. DOI: 10.1016/j.ecolecon.2009.02.016.
Zobacz w Google Scholar

Karbownik K. (2017). Możliwości wykorzystania kwestionariuszy badawczych w zarządzaniu. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, t. 2, nr 25, s. 176–183.
Zobacz w Google Scholar

Kloppenburg S., Boekelo M. (2019). Digital platforms and the future of energy provisioning: Promises and perils for the next phase of the energy transition. Energy Research & Social Science, vol. 49. DOI: 10.1016/j.erss.2018.10.016.
Zobacz w Google Scholar

Koszyrek-Cyra A. (2016). Systemy zarządzania energią jako narzędzie wspierające proces racjonalizacji zużycia energii w organizacjach. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, nr 22, s. 210–217. Pobrane z: http://www.zim.pcz.pl/znwz (dostęp: 10.08.2020).
Zobacz w Google Scholar

Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030. Założenia i cele oraz polityki i działania (18.12.2019). Ministerstwo Aktywów Państwowych. Pobrane z: http://www.gov.pl
Zobacz w Google Scholar

Kuch D., Stringer N., Marshall L., Young L., Roberts M., Macgill I., Bruce A., Passey R. (2019). An energy data manifesto, s. 77–93. W: A. Daly, M. Mann, S.K. Devitt (red.). Good Data. Amsterdam: Institute of Network Cultures.
Zobacz w Google Scholar

Kurt T., Tautor H. Transformacja sektora energetycznego: następuje era cyfryzacji i rozproszonych źródeł energii, WAGO. Pobrane z: https://www.wago.com/pl/rozwiazania/energetyka/cyfrowy-rynek-energii/wywiad-transformacja-rynku-energetycznego (dostęp: 12.12.2020).
Zobacz w Google Scholar

Langea S., Pohlc J., Santariusa T. (2020). Digitalization and energy consumption. Does ICT reduce energy demand? Ecological Economics, vol. 176, 106760. DOI: 10.1016/j.ecolecon.2020.106760.
Zobacz w Google Scholar

Leszczyńska A., Lee K-H. (2016). Źródła i bariery efektywności energetycznej polskich przedsiębiorstw. Annales H – Oeconomia. DOI: 10.17951/h.2016.50.3.105.
Zobacz w Google Scholar

Levine M.D., Koomey J.G., McMahon J.E. Sanstad A.H., Hirt E. (1995). Energy efficiency policy and market failures. Annual Review of Energy and the Environment, vol. 20(1), s. 535–555. Pobrane z: https://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev.eg.20.110195.002535 (dostęp: 12.12.2020).
Zobacz w Google Scholar

Lista dostępnych dostawców usług związanych ze zużyciem energii. Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Pobrane z: https://www.gov.pl/web/klimat/lista-dostepnych-dostawcow-uslug-energetycznych (dostęp: 15.02.2021).
Zobacz w Google Scholar

MAP (2019). Wsparcie techniczne dla promowania audytu energetycznego oraz inwestycji w efektywność energetyczną w małych i średnich przedsiębiorstwach. Ministerstwo Aktywów Państwowych, Pobrane z: https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/promowanie-audytow-energetycznych-w-msp (dostęp: 15.10.2020).
Zobacz w Google Scholar

Martínez C. (2011). Energy efficiency development in German and Colombian non-energy-intensive sectors: a non-parametric analysis. Energy Efficiency, vol. 4, s. 115–131, DOI: 10.1007/s12053-010-9078-2.
Zobacz w Google Scholar

Martusewicz J., Szumowski W. (2018). Modele dojrzałości a modele doskonałości. Niezależność czy współzależność na drodze do rozwoju organizacji. Organizacja i Kierowanie, nr 1(180). Pobrane z: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2018_1_180/martusewicz-szumowski-modele-dojrzalosci-modele-doskonalosci-niezale%C5%BCnosc-czy-wspolzaleznosc-na-drodze-do-rozwoju.pdf (dostęp: 20.10.2020).
Zobacz w Google Scholar

Mengelkamp E., Notheisen B., Beer C., Dauer D., Weinhardt C. (2018). A blockchain-based smart grid: towards sustainable local energy markets. Comput Sci Res Dev, vol. 33, s. 207–214. DOI: 10.1007/s00450-017-0360-9.
Zobacz w Google Scholar

Ministerstwo Energii (2017). Koncepcja funkcjonowania klastrów energii w Polsce. Pobrane z: https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/3164-koncepcja-funkcjonowania-klastrow-energii-w-polsce.pdf (dostęp: 30.08.2018).
Zobacz w Google Scholar

Ngai E.W.T, Chau D.C.K., Poon J.K.L., To C.K.M. (2013). Energy and utility management maturity model for sustainable manufacturing process, International Journal of Production Economics, vol. 146, issue 2, s. 453–464, DOI: 10.1016/j.ijpe.2012.12.018.
Zobacz w Google Scholar

O’Keeffe J.M., Gilmour D., Simpson E. (2016). A network approach to overcoming barriers to market engagement for SMEs in energy efficiency initiatives such as the GreenDeal. Energy Policy, vol. 97, s. 582–590. DOI: 10.1016/j.enpol.2016.08.006.
Zobacz w Google Scholar

Oliveira M.A., Lopes I. (2019). Evaluation and improvement of maintenance management performance using a maturity model. International Journal of Productivity and Performance Management. DOI: 10.1108/IJPPM-07-2018-0247.
Zobacz w Google Scholar

O’Sullivan J. (2012). Energy Management Maturity Model (EM3) – A Strategy to Maximize the Potential for Energy Savings through EnMS. 66.
Zobacz w Google Scholar

Pacheco D.A. de J., Chwengber ten Caten C., Jung C.F., Sassanelli C., Terzi S. (2019). Overcoming barriers towards sustainable product-service systems in small and medium-sized enterprises: State of the art and a novel Decision Matrix. Journal of Cleaner Production, vol. 222, s. 903–921. DOI: 10.1016/j.jclepro.2019.01.152.
Zobacz w Google Scholar

Palm J., Backman F. (2020). Energy efficiency in SMEs: overcoming the communication barrier. Energy Efficiency. DOI: 10.1007/s12053-020-09839.
Zobacz w Google Scholar

Pamuła A. (2016a). Potencjał analiz Big Data w procesach obsługi odbiorców energii, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych (1232–4671), nr 40, s. 285–297
Zobacz w Google Scholar

Pamuła A. (2016b). Rozwój usług niematerialnych w polskich przedsiębiorstwach energetycznych. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie, nr 97, 1641–3466, s. 225–238.
Zobacz w Google Scholar

Pamuła A. (2017a). Knowledge transfer methods applied on polish energy innovation and efficiency platforms. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie, nr 114/7, 1641–3466, 7, s. 393–403.
Zobacz w Google Scholar

Pamuła A. (2017b). Informacja jako wartość dodana w usługach dla odbiorców energii. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, nr 45, 1232–4671, s. 93–105.
Zobacz w Google Scholar

Pamuła A. (2020). Energy Efficiency Clusters and Platforms as a Potential for SMEs Development: Poland Case Study. Eurasian Business Perspectives, nr 14/2, 2364–5067.
Zobacz w Google Scholar

Papetti A., Marilungo E., Gregori F., Germani M. (2016). Driving process innovation: a structured method for improving efficiency inSMEs. Procedia CIRP, vol. 50, s. 448–453. DOI: 10.1016/j.procir.2016.04.143.
Zobacz w Google Scholar

Prashar A. (2017a). Adopting PDCA (Plan-Do-Check-Act) cycle for energy optimization, in energy-intensive SMEs. Journal of Cleaner Production, vol. 145, 277e293.
Zobacz w Google Scholar

Prashar A. (2017b). Energy efficiency maturity (EEM) assessment framework for energy-intensive SMEs: Proposal and evaluation. Journal of Cleaner Production, vol. 166, 1187e1201. DOI: 10.1016/j.jclepro.2017.08.116.
Zobacz w Google Scholar

Pye M., McKane A. (2000). Making a stronger case for industrial energy efficiency by quantifying non-energy benefits, resources. Conservation and Recycling, vol. 28, iss. 3–4, s. 171–183. DOI: 10.1016/S0921-3449(99)00042-7.
Zobacz w Google Scholar

Rasolomampionona D., Robak S., Chmurski P., Tomasik G. (2010). Przegląd istniejących mechanizmów DSR stosowanych na rynkach energii elektrycznej. Rynek Energii, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Rączka J. (2010). Efektywność energetyczna szansą na podniesienie konkurencyjności polskiego przemysłu. Pobrane z: http://www.nfosigw.gov.pl (dostęp: 15.10.2020).
Zobacz w Google Scholar

Reddy A.K.N., (1991). Barriers to improvements in energy efficiency. Energy Policy, vol. 19, issue 10, s. 953–961. DOI: 10.1016/0301-4215(91)90115-5.
Zobacz w Google Scholar

Reddy S.B. (2002). Barriers to the diffusion of renewable energy technologies, monograph. Centre for Energy and Environment/UNEP, Roskilde, Denmark.
Zobacz w Google Scholar

Reddy S.B. (2013). Barriers and drivers to energy efficiency – A new taxonomical approach. Energy Conversion and Management, vol. 74, s. 403–416. DOI: 10.1016/j.enconman.2013.06.040.
Zobacz w Google Scholar

Renewable energy statistics. Eurostat. Pobrane z: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Renewable_energy_statistics (dostęp: 15.01.2021).
Zobacz w Google Scholar

Rodríguez-Molina J., Martinez-Nuñez M., Martínez J.F., Pérez-Aguiar W. (2014). Business models in the smart grid: Challenges, opportunities and proposals for prosumer profitability. Energies, vol. 7, s. 6142–6171. DOI: 10.3390/en7096142.
Zobacz w Google Scholar

Rohdin, P., Thollander, P. (2006), Barriers to and driving forces for energy efficiency in the non-energy intensive manufacturing industry in Sweden. Energy, vol. 31 s. 1836–1844. DOI: 10.1016/j.energy.2005.10.010.
Zobacz w Google Scholar

Santalla H. (2016). Ile jest rodzajów audytów energetycznych? (26 stycznia). Pobrano z: https://leonardo-energy.pl/baza-wiedzy/ile-jest-rodzajow-audytow-energetycznych/ (dostęp: 10.10.2020)
Zobacz w Google Scholar

Schleich J., Fleiter T. (2019). Effectiveness of energy audits in small business organizations. Resource and Energy Economics, vol. 56, s. 59–70. DOI: 10.1016/j.reseneeco.2017.08.002.
Zobacz w Google Scholar

Schleich J., Gruber E. (2008). Beyond case studies: Barriers to energy efficiency in commerce and the services sector. Energy Economics, vol. 30, issue 2, s. 449–464. DOI: 10.1016/j.eneco.2006.08.004.
Zobacz w Google Scholar

Schor J. (2017). Does the sharing economy increase inequality within the eighty percent?: findings from a qualitative study of platform providers, economics. Cambridge Journal of Regions. Pobrane z: https://www.bc.edu/content/dam/files/schools/cas_sites/sociology/pdf/SharingEconomyInequality.pdf (dostęp: 17.12.2020).
Zobacz w Google Scholar

Segarra-Blasco A., Jové-Llopise E. (2019). Determinants of energy efficiency and renewable energy in European SMEs. Economics of Energy & Environmental Policy, vol. 8, no. 2. DOI: 10.5547/2160-5890.8.2.aseg.
Zobacz w Google Scholar

Słupik S. (red.) (2018). Deliverable 2.2. Taxonomy of energy efficiency models. Pobrane z: http://eco-bot.eu/wp-content/uploads/2019/04/ECO-BOT_D2.2_Taxonomy-of-energy-efficiency-models.pdf (dostęp: 10.10.2020).
Zobacz w Google Scholar

Smutek H .(2001). Identyfikacja potencjału menadżerskiego. Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 567, s. 55.
Zobacz w Google Scholar

Solnørdal M.T., Foss L. (2018). Closing the energy efficiency gap-a systematic review of empirical articles on drivers to energy efficiency in manufacturing firms. Energies, vol. 11(3). DOI: 10.3390/en11030518.
Zobacz w Google Scholar

Soroka J.M. (2011). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a role menadżerskie. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr 22.
Zobacz w Google Scholar

Sorrell S., O’Malley E., Schleich J., Scott S. (2004). The economics of energy efficiency: barriers to cost-effective investment. JO-Fraunhofer ISI ER. Pobrane z: https://www.researchgate.net/publication/43185108_The_Economics_of_Energy_Efficiency_Barriers_to_Cost-Effective_Investment (dostęp: 20.08.2020).
Zobacz w Google Scholar

Sowa-Hawdziejuk S. (2020). Comarch IoT. Rola systemów smart metering perspektywy 2020–2040. Pobrane z: https://www.comarch.pl/files-pl/file_584/PL_White_Paper_Smart_Metering.pdf (dostęp: 13.10.2020).
Zobacz w Google Scholar

Start2Act. Kontrola zużycia energii: pomiary i monitorowanie. Pobrane z: https://pl.start2act.eu/online-energy-saving-platform/knowledge-base/5/track-your-energy-use-metering-and-monitoring/sme/manager (dostęp: 6.10.2020).
Zobacz w Google Scholar

Thiede S., Posselt G., Herrmann C. (2013). SME appropriate concept for continuously improving the energy and resource efficiency in manufacturing companies. Journal of Manufacturing Science and Technology, vol. 6, s. 204–211. DOI: 10.1016/j.cirpj.2013.02.006.
Zobacz w Google Scholar

Thollander P., Ottosson, M. (2008). An energy efficient Swedish pulp and paper industry – Exploring barriers to and driving forces for cost-effective energy efficiency investments. Energy Efficiency, vol. 1, s. 21–34. DOI: 10.1007/s12053-007-9001-7.
Zobacz w Google Scholar

Thollander P., Palm, J. (2013). Improving Energy Efficiency in Industrial Energy Systems: An Interdisciplinary Perspective on Barriers, Energy Audits, Energy Management, Policies, and Programs. Springer-Verlag London, DOI: 10.1007/978-1-4471-4162-4.
Zobacz w Google Scholar

Thollander P., Paramonowa S., Cornelis E., Kimura O., Trianni A., Karlsson M., Cagno E., Morales I., Jimenez J.P. (2015). International study on energy end-use data among industrial SMEs (small and medium-sized enterprises) and energy end-use efficiency improvement opportunities. Journal of Cleaner Production. DOI: 10.1016/j.jclepro.2015.04.073.
Zobacz w Google Scholar

Thumann A., Niehus T., Younger W.J. (2012). Handbook of Energy Audits, Fairmont Press.
Zobacz w Google Scholar

Trianni A., Cagno E., Farne S. (2016). Barriers, drivers and decision-making process for industrial energy efficiency: a broad study among manufacturing small and medium-sized enterprises. Appl. Energy, vol. 162, 1537e1551.
Zobacz w Google Scholar

Tricoire J.P. (2019). Cyfryzacja pomaga oszczędzać energię. Pobrane z: https://www.rp.pl/Biznes/191019382-Cyfryzacja-pomaga-oszczedzac-energie.html (dostęp: 2.04.2020).
Zobacz w Google Scholar

Usługi energetyczne typu ESCO na polskim rynku. Pobrane z: https://dane.gov.pl/pl/dataset/1727,usugi-energetyczne-typu-esco-na-polskim-rynku (dostęp: 15.01.2021).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r. (art. 2, Dz.U. 2016, poz. 831 tekst jednolity).
Zobacz w Google Scholar

Weber L. (1997). Some reflections on barriers to the efficient use of energy. Energy Policy, s. 833–83. DOI: 10.1016/S0301-4215(97)00084-0.
Zobacz w Google Scholar

Weigel P., Fischedick M. (2019). Review and categorization of digital applications in the energy sector, Applied Science, vol. 9, 5350. DOI: 10.3390/app9245350.
Zobacz w Google Scholar

Weiller C.M., Pollitt M.G. (2013). Platform markets and energy services EPRG Working Paper 1334 Cambridge Working Paper in Economics 1361. Pobrano z: https://www.eprg.group.cam.ac.uk/wp-content/uploads/2013/12/1334-PDF.pdf (dostęp: 15.07.2020).
Zobacz w Google Scholar

Worrell E., Laitner J.A, Ruth M., Finman H. (2003). Productivity benefits of industrial energy efficiency measures. Energy, vol. 28, iss, 11, s. 1081–1098. DOI: 10.1016/S0360-5442(03)00091-4.
Zobacz w Google Scholar

Woźniak L., Strojny J., Wojnicka E. (2010). Ekoinnowacje w praktyce funkcjonowania MŚP. Pobrano z: https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/ekoinnowacje--w-praktyce--funkcjonowania-msp (dostęp: 4.08.2020).
Zobacz w Google Scholar

Zhou L., Li J., Li F., Meng Q., Li J., Xu X. (2016). Energy consumption model and energy efficiency of machine tools: a comprehensive literature review. Journal of Cleaner Production, vol. 112, Part 5, s. 3721–3734. DOI: 10.1016/j.jclepro.2015.05.093
Zobacz w Google Scholar

Okladka

Opublikowane

30 grudnia 2021

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

ISBN Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

ISBN-13 (15)

978-83-8220-558-9

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book) Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

ISBN (e-book) Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

ISBN-13 (15)

978-83-8220-559-6

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN AGENT PR

ISBN AGENT PR

ISBN-13 (15)

978-83-64462-91-7

Inne prace tego samego autora