Brudna praca w zawodach medycznych: Konteksty interakcji pacjent–personel medyczny w procesie leczenia

Autorzy

Michał Lesiak
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania

Słowa kluczowe:

podział pracy, brudna praca, zawody medyczne, personel medyczny, praca nad czystością, praca niewidzialna

Streszczenie

W publikacji dokonano analizy interakcji pomiędzy pacjentami i personelem medycznym, ze szczególnym uwzględnieniem obciążeń (społecznych, interakcyjnych, moralnych, fizycznych), które wiążą się z pracą lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych. Wykorzystując koncepcję Everetta Hughesa – dirty work (brudnej pracy), starano się pokazać trud związany z wykonywaniem zawodu medycznego.

Tekst monografii umożliwia Czytelnikowi zrozumienie specyficznego środowiska pracy w wyspecjalizowanych instytucjach (szpitale, domy pomocy społecznej, hospicja) odpowiedzialnych za takie aspekty życia, jak choroba, leczenie, umieranie. Starano się obiektywnie pokazać pracę zespołu medycznego. Zwrócono uwagę na rozbieżności między postrzeganiem lekarza przez pacjentów a jego rzeczywistymi obowiązkami. Wizja lekarza ubranego w nieskazitelnie biały fartuch, przechadzającego się po salach chorych to tylko niewielki ułamek zadań, które musi on wykonać podczas dnia pracy. Trudne decyzje (obciążające moralnie), skomplikowane sytuacje podczas operacji i kontakt z wydzielinami ludzkiego ciała (obciążenia fizyczne), kontakt z osobami roszczeniowymi, które uważają, że zasługują na wyjątkowe traktowanie (obciążenia interakcyjne), kontakt z osobami naznaczonymi społecznie (obciążenia społeczne) to codzienność dla lekarza pracującego w placówce medycznej.

Książka jest adresowana do osób zainteresowanych współczesnymi teoriami socjologicznymi i interakcjonistycznym ujęciem pracy – zwłaszcza do lekarzy, osób zarządzających zespołami medycznymi oraz pacjentów, którzy chcą dowiedzieć się, jak wyglądają kulisy pracy medycznej.

Bibliografia

Ashforth Blake E., Kreiner Glen E. (1999), “How can you do it?”: Dirty work and the challenge of constructing a positive identity, “The Academy of Management Review”, vol. 24 (3), s. 413–434.
Zobacz w Google Scholar

Ashforth Blake E., Kreiner Glen E., Clark Mark A., Fugate Mel (2007), Normalizing dirty work: Managerial tactics for countering occupational taint, “Academy of Management Journal”, vol. 50, s. 149–174.
Zobacz w Google Scholar

Augustyńska Danuta, Kaczmarska Anna, Mikulski Witold, Radosz Jan (2012), Ocena narażenia na hałas nauczycieli na przykładzie trzech szkół podstawowych w Warszawie, „Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka”, nr 2, s. 16–19.
Zobacz w Google Scholar

Baszanger Isabelle (1998), The work sites of an American interactionist: Anselm L. Strauss, 1917–1996, “Symbolic Interaction”, vol. 21 (4), s. 353–376.
Zobacz w Google Scholar

Blanz Mathias, Mummendey Amélie, Mielke Rosmarie, Klink Andreas (1998), Responding to negative social identity a taxonomy of identity management strategies, “European Journal of Social Psychology”, vol. 28, s. 697–729.
Zobacz w Google Scholar

Bolton Sharon C. (2000), Who cares? Offering emotion work as a ‘gift’ in the nursing labour proces, “Issue Journal of Advanced Nursing Journal of Advanced Nursing”, vol. 32 (3), s. 580–586.
Zobacz w Google Scholar

Bolton Sharon C. (2005), Women’s work, dirty work: the gyna ecology nurseas ‘other’, “Gender, Work and Organization”, vol. 12 (2), s. 169–186.
Zobacz w Google Scholar

Burbank Patricia M., Martins Diane C. (2009), Symbolic interactionism and critical perspective: divergent or synergistic?, “Nursing Philosophy”, vol. 11, s. 25–41.
Zobacz w Google Scholar

Burke Ronald J., Ng Eddy W. S., Wolpin Jacob (2011), Nursing staff work experiences, work outcomes and psychological well-being in difficult times: implications for improving nursing staff quality of work life and hospital, “Is, Guc. Industrial Relations and Human Resources Journal”, vol. 13, s. 9–22.
Zobacz w Google Scholar

Bushmann Richard L. (1995), Coming Clean, “New Republic”, vol. 213 (1), s. 39–41.
Zobacz w Google Scholar

Casper Monica J. (1998), Negotiations, work objects, and the unborn patient: the interactional scaffolding fetal surgery, “Symbolic Interaction”, vol. 21 (4), s. 379–400.
Zobacz w Google Scholar

Chyc Marek, Burzała Bogna, Szczygłowska Renata (2012), Zagrożenia pyłami w zawodzie kominiarza, „Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka”, nr 7, s. 12–14.
Zobacz w Google Scholar

Corbin Juliet, Strauss Anselm (1990), Grounded theory research: procedures, canons, and evaluative criteria, “Qualitative Sociology”, vol. 13 (1), s. 3–21.
Zobacz w Google Scholar

Crocker Jennifer, Major Brenda (1989), Social stigma and self-esteem: the self-protective properties of stigma, “Psychological Review”, vol. 96 (4), s. 608–630.
Zobacz w Google Scholar

Czyżewski Marek (1981), Miejsce analizy ramowej w socjologii Ervinga Goffmana, „Przegląd Socjologiczny”, t. 33, s. 195–215.
Zobacz w Google Scholar

Denzin Norman K. (1969), Symbolic interactionism and ethnomethodology: a proposed synthesis, “American Sociological Review”, vol. 34 (6), s. 922–934.
Zobacz w Google Scholar

Deręgowska Justyna (2015), Profesjonalna komunikacja w opiece zdrowotnej jako element wsparcia pracowników zawodów medycznych i pacjentów – oczekiwania i potrzeby, „Studia Edukacyjne”, nr 35, s. 349–366.
Zobacz w Google Scholar

Dick Penny (2005), Dirty work designations: how police officers account for their use of coercive authority, “Human Relations”, vol. 58, s. 1363–1390.
Zobacz w Google Scholar

Domański Wojciech, Makles Zbigniew (2011), Zagrożenia czynnikami chemicznymi na niektórych stanowiskach pracy przemysłu obuwniczego, „Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka”, nr 1, s. 18–21.
Zobacz w Google Scholar

Emerson Robert M. (1981), Observational field work, “Annual Review of Sociology”, vol. 7, s. 351–378.
Zobacz w Google Scholar

Emerson Robert M., Pollner Melvin (1976), Dirty work designations: their features and consequences in a psychiatric setting, “Social Problems”, vol. 23, s. 243–254.
Zobacz w Google Scholar

Fine Gary Alan (1984), Negotiated orders and organizational cultures, “Annual Review of Sociology”, vol. 10, s. 239–262.
Zobacz w Google Scholar

Frąckowiak Aleksandra (2010), Zagrożenia w pracy pielęgniarki środowiskowej, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach”, nr 1 (6), s. 53–70.
Zobacz w Google Scholar

Galton D. J. (2016), Is medicine still a profession?, “QJM Advance Access”, vol. 1, s. 3–6.
Zobacz w Google Scholar

Gałuszka Mieczysław (2012), Nowe zjawiska w relacji lekarz – pacjent w kontekście rozwoju Internetu, „Przegląd Socjologiczny”, t. 61, nr 2, s. 119–154.
Zobacz w Google Scholar

Glaser Barney B., Holton Judith (2004), Remodelowanie teorii ugruntowanej, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 6, nr 2, s. 81–102.
Zobacz w Google Scholar

Gold Raymond L. (1958), Roles in sociological field observations, “Social Forces”, vol. 36 (3), s. 217–223.
Zobacz w Google Scholar

Gorzko Marek (2010), „Drugie pokolenie” teoretyków grounded theory, „Studia Sociologica”, nr 20, s. 27–43.
Zobacz w Google Scholar

Gorzko Marek (2013), Teoria ugruntowana jako „rodzina metod”?, „Opuscula Sociologica”, nr 4, s. 5–16.
Zobacz w Google Scholar

Gorzko Marek (2016), Problem twórczości w generowaniu pojęć wprost z danych w świetle metodologii teorii ugruntowanej, „Roczniki Nauk Społecznych”, t. 8, nr 4, s. 95–119.
Zobacz w Google Scholar

Hochschild Arlie Russell (1979), Emotion work, feeling rules, and social structure, “American Journal of Sociology”, vol. 85 (3), s. 551–575.
Zobacz w Google Scholar

Huber Joan (1973), Symbolic interaction as a pragmatic perspective: the bias of emergent theory, “American Sociological Review”, vol. 38 (2), s. 274–284.
Zobacz w Google Scholar

Hughes Everett Cherrington (1962), Good people and dirty work, “Social Problems”, vol. 10 (1), s. 3–11.
Zobacz w Google Scholar

Jeon Yun Hee (2004), The application of grounded theory and symbolic interactionism, “Scandinavian Journal of Caring Sciences”, vol. 18, s. 249–256.
Zobacz w Google Scholar

Katz Pearl (1981), Ritual in the operating room, “Ethnology”, vol. 20 (4), s. 335–350.
Zobacz w Google Scholar

Konecki Krzysztof T. (1988), Praca w koncepcji socjologii interakcjonistycznej, „Studia Socjologiczne”, nr 1, s. 225–245.
Zobacz w Google Scholar

Konecki Krzysztof T. (2005), Wizualne wyobrażenia. Główne strategie badawcze socjologii wizualnej a metodologia teorii ugruntowanej, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 1, nr 1, s. 42–63.
Zobacz w Google Scholar

Konecki Krzysztof T. (2008), Wizualna teoria ugruntowana. Rodziny kodowania wykorzystywane w analizie wizualnej, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 4, nr 3, s. 89–115.
Zobacz w Google Scholar

Konecki Krzysztof T. (2010), Wizualna teoria ugruntowana. Nauczanie teorii ugruntowanej przy pomocy obrazów i analizy wizualnej, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 6, nr 2, s. 1–35.
Zobacz w Google Scholar

Konecki Krzysztof T. (2011), Visual grounded theory: a methodological outline and examples from empirical work, „Revija za sociologiju”, vol. 41 (2), s. 131–160.
Zobacz w Google Scholar

Konecki Krzysztof T. (2016), O socjologii jakościowej, „Roczniki Nauk Społecznych”, t. 8 (44), nr 4, s. 7–34.
Zobacz w Google Scholar

Kowalczuk Krystyna, Krajewska-Kułak Elżbieta, Ostapowicz-Vandame Katarzyna, Kułak Wojciech (2010), Narażenie na czynniki niebezpieczne i szkodliwe w pracy pielęgniarek i położnych, „Problemy Pielęgniarstwa”, t. 18, z. 3, s. 353–357.
Zobacz w Google Scholar

Kowalczuk Krystyna, Krajewska-Kułak Elżbieta, Jankowiak Barbara, Klimaszewska Krystyna, Rolka Hanna, Kondzior Dorota, Kowalewska Beata (2008), Zagrożenia zawodowe pielęgniarek, położnych i lekarzy w środowisku pracy, „Problemy Higieny i Epidemiologii”, nr 89 (2), s. 211–215.
Zobacz w Google Scholar

Kozinets Robert V. (1998), On netnography: initial reflections on consumer research investigations of cyberculture, “Advances in Consumer Research”, vol. 25 (1), s. 366–371.
Zobacz w Google Scholar

Lawton Julia (1998), Contemporary hospice care: the sequestration of the unbounded body and ‘dirty dying’, “Sociology of Health and Illness”, vol. 20 (2), s. 121–143.
Zobacz w Google Scholar

Lopina Erika C., Rogelberg Steven C., Howell Brittany (2012), Turnover in dirty work occupations: a focus on pre-entry individual characteristics, “Journal of Occupational and Organizational Psychology”, vol. 85, s. 369–406.
Zobacz w Google Scholar

Łuczak Anna, Zużewicz Krystyna (2006), Zmęczenie kierowców a bezpieczeństwo pracy, „Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka”, nr 4, s. 20–23.
Zobacz w Google Scholar

McCormick Donald W. (2007), Dramaturgical analysis of organizational change and conflict, “Journal of Organizational Change Management”, vol. 20 (5), s. 685–699.
Zobacz w Google Scholar

Miller Piotr (2012) Wprowadzenie do obserwacji online: warianty i ograniczenia techniki badawczej, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 8, nr 1, s. 76–97.
Zobacz w Google Scholar

Nieporowski Piotr (2015), Etyka niejawnej obserwacji uczestniczącej jako metody badawczej stosowanej w naukach społecznych, „Rocznik Lubuski”, t. 41, cz. 1, red. Marcin Szumigraj, Ewa Trębińska-Szumigraj, Daria Zielińska-Pękał, s. 67–76.
Zobacz w Google Scholar

Nowacka Maria (2014), Rozwój medycyny a poziom świadomości zdrowotnej w XVII wieku, „Roczniki Filozoficzne”, t. 62, nr 4, s. 103–120.
Zobacz w Google Scholar

O’Brien John (2011), Spoiled group identities and backstage work: a theory of stigma management rehearsals, “Social Psychology Quarterly”, vol. 74 (3), s. 291–209.
Zobacz w Google Scholar

Pellegrino Edmund D. (2001), The internal morality of clinical medicine: a paradigm for the ethics of the helping and healing professions, “Journal of Medicine and Philosophy”, vol. 26 (6), s. 559–579.
Zobacz w Google Scholar

Pepłońska Beata, Szeszenia-Dąbrowska Neonila (2002), Choroby zawodowe pracowników szpitali 2001, „Medycyna Pracy”, nr 53 (5), s. 369–374.
Zobacz w Google Scholar

Piątkowski Włodzimierz, Nowakowska Luiza (2012), System medyczny w Polsce wobec wyzwań XXI wieku. Perspektywa krytycznej socjologii zdrowia i choroby, „Przegląd Socjologiczny”, t. 61, nr 2, s. 11–29.
Zobacz w Google Scholar

Rivera Kendra Dyanne, Tracy Sarah J. (2014), Embodying emotional dirty work: a messy text of patrolling the border, “Qualitative Research in Organizations and Management: An International Journal”, vol. 9 (3), s. 201–222.
Zobacz w Google Scholar

Sanders Clinton R. (2010), Working out back: the veterinary technician and “dirty work”, “Journal of Contemporary Ethnography”, vol. 39, s. 243–272.
Zobacz w Google Scholar

Sandvoll Anne Marie, Grov Ellen Karine, Kristoffersen Kjell, Hauge Solveig (2015), When care situations evoke difficult emotions in nursing staff members: an ethnographic study in two Norwegian nursing homes, “BMC Nursing”, vol. 14, s. 1–6.
Zobacz w Google Scholar

Scheff Thomas J., Retzinger Suzanne M. (2000), Shame as the master emotion of everyday life, “Journal of Mundane Behavior”, vol. 1 (3), s. 303–324.
Zobacz w Google Scholar

Shott Susan (1979), Emotion and social life: a symbolic interactionist analysis, “The American Journal of Sociology”, vol. 84 (6), s. 1317–1334.
Zobacz w Google Scholar

Siedlecka Jadwiga (2006), Wybrane problemy zdrowotne związane z pracą kierowców pojazdów komunikacji miejskiej, „Medycyna Pracy”, nr 57 (1), s. 47–52.
Zobacz w Google Scholar

Skórska Anna (2014), Praca w gospodarce postindustrialnej – zatrudnienie w sektorze usług w Polsce, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 167, s. 249–258.
Zobacz w Google Scholar

Star Susan L., Strauss Anselm (1999), Layers of silence, arenas of voice: the ecology of visible and invisible work, “Computer Supported Cooperative Work”, vol. 8, s. 9–30.
Zobacz w Google Scholar

Stefaniak Łukasz (2014), Teoretyczne perspektywy socjologii w analizie zjawiska lecznictwa niemedycznego, „Konteksty Społeczne”, t. 4, nr 2, s. 21–34.
Zobacz w Google Scholar

Strauss Anselm, Fagerhaugh Shizuko, Suczek Barbara, Wiener Carolyn (1988), Sentimental work in the technologized hospital, “Sociology of Health and Illness”, vol. 4 (3), s. 254–278.
Zobacz w Google Scholar

Strong Paul M. (1980), Doctors and dirty work: the case of alcoholism, “Sociology of Health and Illness”, vol. 2, s. 24–47.
Zobacz w Google Scholar

Szewczyńska Małgorzata, Dobrzyńska Elżbieta, Pośniak Małgorzata (2010), Zagrożenia chemiczne w środowisku pracy personelu sprzątającego, „Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka”, nr 2, s. 7–9.
Zobacz w Google Scholar

Szewczyńska Małgorzata, Dobrzyńska Elżbieta, Pośniak Małgorzata, Jeżewska Anna (2011), Czynniki chemiczne w zakładach fryzjerskich – zagrożenia i profilaktyka, „Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka”, nr 1, s. 14–17.
Zobacz w Google Scholar

Szubert Zuzanna, Sobala Wojciech (2005), Zdrowotne przyczyny niezdolności do pracy wśród kierujących pojazdami komunikacji miejskiej, „Medycyna Pracy”, nr 56 (4), s. 285–293.
Zobacz w Google Scholar

Ślęzak Izabela (2008), Od Redakcji: Oblicza socjologii jakościowej – wielowątkowość problemów badawczych i zróżnicowanie wykorzystywanych procedur, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 4, nr 1, s. 1–3.
Zobacz w Google Scholar

Świątkowska Beata (2010), Zagrożenia zawodowe pracowników opieki zdrowotnej: Co wiemy i co możemy zrobić?, „Problemy Higieny i Epidemiologii”, nr 91 (4), s. 522–529.
Zobacz w Google Scholar

Tomaszewska Monika, Cieśla Danuta, Czerniak Jolanta, Dykowska Grażyna (2008), Możliwości doskonalenia zawodowego pielęgniarek – potrzeby a rzeczywistość, „Problemy Pielęgniarstwa”, nr 16 (1–2), s. 40–47.
Zobacz w Google Scholar

Twigg Julia (2000), Carework as a form of bodywork, “Ageing and Society”, vol. 20, s. 389–411.
Zobacz w Google Scholar

Twigg Julia, Wolkowitz Carol, Cohen Rachel Lara, Nettleton Sarah (2011), Conceptualising body work in health and social care, “Sociology of Health and Illness”, vol. 33 (2), s. 171–188.
Zobacz w Google Scholar

Tyler Melisa (2011), Tainted love: from dirty work to abject labour in Soho’s sex shops, “Human Relations”, vol. 64, s. 1477–1500.
Zobacz w Google Scholar

Urick Michael (2014), The presentation of self: dramaturgical theory and generations in organizations, “Journal of Intergenerational Relationships”, vol. 12 (4), s. 398–412.
Zobacz w Google Scholar

Włoszczak-Szubzda Anna, Jarosz Mirosław J. (2012), Rola i znaczenie komunikacji w relacji lekarz – pacjent – rodzina, „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu”, t. 18, nr 2, s. 206–211.
Zobacz w Google Scholar

Zdrojewicz Zygmunt, Witkiewicz Wojciech, Dołowiec Anna, Głód Jakub (2014), Robotyka w medycynie, „Chirurgia Polska”, nr 16 (2), s. 84–90.
Zobacz w Google Scholar

Ziółkowski Marek (2012), Kapitały społeczny, kulturowy i materialny i ich wzajemne konwersje we współczesnym społeczeństwie polskim, „Studia Edukacyjne”, nr 22, s. 7–27.
Zobacz w Google Scholar

CBOS 2013, Prestiż zawodów. Komunikat z badań, Warszawa 2013, http://www.cbos.pl (dostęp: 10.03.2015).
Zobacz w Google Scholar

Dant Tim, Bowels David (2003), Dealing with dirt: servicing and repairing cars, “Sociological Research Online”, vol. 8 (2), http://www.socresonline.org.uk/8/2/dant.html (dostęp: 9.09.2017).
Zobacz w Google Scholar

Dutton Jane E., Debebe Gelaye, Wrzesniewski Amy (2012), Being valuated and devaluated at work: a social valuing perspective to appear in qualitative organizational research, “Best Papers from the Davis Conference on Qualitative Research”, vol. 3, http://www.bus.umich.edu (dostęp: 8.02.2013).
Zobacz w Google Scholar

Kler Mariola (2015), Komunikacja interpersonalna pracowników medycznych z pacjentem, http://www.nipip.pl (dostęp: 5.07.2016).
Zobacz w Google Scholar

http://gruparx.com.pl
Zobacz w Google Scholar

http://www.konsylium24.pl
Zobacz w Google Scholar

http://www.nil.org.pl
Zobacz w Google Scholar

http://www.who.int
Zobacz w Google Scholar

http://www.zawodowe.com
Zobacz w Google Scholar

Aiello Allison E., Larson Elaine L., Sedlak Richard (2007), Against Disease the Impact of Hygiene and Cleanliness on Health. The Soap and Detergent Association, JMH Education Marketing, New York.
Zobacz w Google Scholar

Babbie Earl (2008), Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (wyd. pierwsze 1999).
Zobacz w Google Scholar

Barański Jarosław (2012), Komunikowanie się z pacjentem w podeszłym wieku, [w:] Andrzej Steciwko, Jarosław Barański (red.), Porozumiewanie się lekarza z pacjentem i jego rodziną, Edra Urban and Partner, Wrocław, s. 94–103.
Zobacz w Google Scholar

Becker Howard S., Geer Blanche, Hughes Everett C., Strauss Anselm L. (1961), Boys in White: Student Culture in Medical School, University of Chicago Press, Chicago.
Zobacz w Google Scholar

Blumer Herbert (2007), Interakcjonizm symboliczny, Nomos, Kraków (wyd. pierwsze 1969).
Zobacz w Google Scholar

Bujanowska-Fedak Maria Magdalena (2012), Wybrane sposoby porozumiewania się lekarza z pacjentem, [w:] Andrzej Steciwko, Jarosław Barański (red.), Porozumiewanie się lekarza z pacjentem i jego rodziną, Edra Urban and Partner, Wrocław, s. 13–28.
Zobacz w Google Scholar

Byczkowska Dominika (2012), Ciało w tańcu. Analiza socjologiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Campkin Ben, Cox Rosie (2007), Introduction: materialities and metaphors of dirt and cleanliness, [w:] Ben Campkin, Rosie Cox (eds), Dirt. New Geographies of Cleanliness and Contamination, I.B. Tauris, London, s. 1–8.
Zobacz w Google Scholar

Charmaz Kathy (2009), Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (wyd. pierwsze 2006).
Zobacz w Google Scholar

Chomczyński Piotr (2012a), hasło: Interakcja, [w:] Krzysztof Konecki, Piotr Chomczyński (red.), Słownik socjologii jakościowej, Difin, Warszawa, s. 114–117.
Zobacz w Google Scholar

Chomczyński Piotr (2012b), hasło: Triangulacja, [w:] Krzysztof Konecki, Piotr Chomczyński (red.), Słownik socjologii jakościowej, Difi Warszawa, s. 308–309.
Zobacz w Google Scholar

Clarke Adele E., Star Susan L. (2003), Science, technology, and medicine studies, [w:] Larry T. Reynolds, Nancy J. Herman-Kinney (eds), Handboook of Symbolic Interactionism, Alta Mira Press, New York, s. 539–574.
Zobacz w Google Scholar

Collins Randal (2014), Interaction Ritual Chains. Princeton Studies in Cultural Sociology, Princeton University Press, Princeton (wyd. pierwsze 2004).
Zobacz w Google Scholar

Denzin Norman K. (2009), A Theoretical Introduction to Sociological Methods, Transaction, New Jersey (wyd. pierwsze 1970).
Zobacz w Google Scholar

Dingwall Robert (2008), Essays on Professions. Ashgate Classics in Sociology, Ashgate, Aldershot.
Zobacz w Google Scholar

Elias Norbert (1980), Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa (wyd. pierwsze 1939).
Zobacz w Google Scholar

Ferenc Tomasz (2012), hasło: Metody wizualne, [w:] Krzysztof Konecki, Piotr Chomczyński (red.), Słownik socjologii jakościowej, Difi Warszawa, s. 185–188.
Zobacz w Google Scholar

Garcia Pablo (2011), Telemedicine for the Battlefield. Present and Future Technologies, [w:] Jacob Rosen, Blake Hannaford, Richard M. Satava (eds), Surgical Robotics. System Applications and Visions, Springer, New York, s. 33–68.
Zobacz w Google Scholar

Giermanowska Ewa (2015), Sytuacja zawodowa niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych, [w:] Ewa Giermanowska, Agnieszka Kumaniecka-Wiśniewska, Mariola Racław, Elżbieta Zakrzewska-Manterys, Niedokończona emancypacja. Wejście niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych na rynek pracy, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 87–121.
Zobacz w Google Scholar

Giermanowska Ewa, Kumaniecka-Wiśniewska Agnieszka, Racław Mariola, Zakrzewska-Manterys Elżbieta (2015), Niedokończona emancypacja. Wejście niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych na rynek pracy, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Glaser Barney G., Strauss Anselm L. (2005), Awareness of Dying, Transaction, New Jersey (pierwsze wyd. 1965).
Zobacz w Google Scholar

Glińska Jolanta, Lewandowska Małgorzata, Urbańska Agnieszka (2008), Skrypt do ćwiczeń z podstaw pielęgniarstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Goffman Erving (2005), Piętno, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk (wyd. pierwsze 1963).
Zobacz w Google Scholar

Goffman Erving (2006), Porządek interakcyjny, [w:] Aleksandra Jasieńska-Kania, Lech M. Nijakowski, Jerzy Szacki, Marek Ziółkowski (wybór i oprac.), Współczesne teorie socjologiczne, Scholar, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Goffman Erving (2008), Człowiek w teatrze życia codziennego, Aletheia, Warszawa (wyd. pierwsze 1956).
Zobacz w Google Scholar

Gorer Geoffrey (1965), Death, Grief and Mourning in Contemporary Britain, Cresset Press, London.
Zobacz w Google Scholar

Graf Eva-Maria, Sator Marlene, Spranz-Fogasy Thomas (2014), Discourses of helping professions: concepts and contextualization, [w:] Eva-Maria Graf, Marlene Sator, Thomas Spranz-Fogasy (eds), Discourses of Helping Professions, John Benjamins Publishing, Amsterdam–Philadelphia, s. 1–12.
Zobacz w Google Scholar

Hałas Elżbieta (2012), Interakcjonizm symboliczny. Społeczny kontekst znaczeń, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (wyd. pierwsze 1987).
Zobacz w Google Scholar

Hochschild Arlie Russell (2009), Zarządzanie emocjami. Komercjalizacja ludzkich uczuć, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (wyd. pierwsze 1979).
Zobacz w Google Scholar

Hughes Everett Cherrington (1964), Men and Their Work, The Free Press of Glencoe, London (wyd. pierwsze 1958).
Zobacz w Google Scholar

Hughes Everett Cherrington (1994), On Work, Race, and the Sociological Imagination, The University of Chicago Press, Chicago.
Zobacz w Google Scholar

Hughes Everett Cherrington (2009), The Sociological Eye. Selected Papers, Transaction, New Brunswick–London (wyd. pierwsze 1971).
Zobacz w Google Scholar

Israel Joachim (1969), Socjopsychiczne środowisko szpitala, [w:] Magdalena Sokołowska (red.), Badania socjologiczne w medycynie, Książka i Wiedza, Warszawa, s. 372–386.
Zobacz w Google Scholar

Janes Dominic (2007), Spiritual cleansing: priests and prostitutes in early Victorian London, [w:] Ben Campkin, Rosie Cox (eds), Dirt. New Geographies of Cleanliness and Contamination, I.B. Tauris, London, s. 113–122.
Zobacz w Google Scholar

Kacperczyk Anna (2006), Wsparcie społeczne w instytucjach opieki paliatywnej i hospicyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź (wyd. pierwsze 2001).
Zobacz w Google Scholar

Karkowska Dorota (2012), Zawody medyczne, Wolters Kluwer, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Konecki Krzysztof T. (2000), Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Konecki Krzysztof T. (2007a), Kulturowe uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi. Sprzężenia zwrotne w działaniu, [w:] Krzysztof Konecki, Piotr Chomczyński (red.), Zarządzanie organizacjami. Kulturowe uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 11–29.
Zobacz w Google Scholar

Konecki Krzysztof T. (2007b), Nowi pracownicy a kultura organizacyjna przedsiębiorstwa, „Przegląd Socjologii Jakościowej. Monografie”, nr 1, t. 3.
Zobacz w Google Scholar

Konecki Krzysztof T. (2012a), hasło: Metodologia teorii ugruntowanej – strategie analiz i badań jakościowych, [w:] Krzysztof Konecki, Piotr Chomczyński (red.), Słownik socjologii jakościowej, Difin, Warszawa, s. 176–180.
Zobacz w Google Scholar

Konecki Krzysztof T. (2012b), Wprowadzenie do słownika socjologii jakościowej, [w:] Krzysztof Konecki, Piotr Chomczyński (red.), Słownik socjologii jakościowej, Difin, Warszawa, s. 9–11.
Zobacz w Google Scholar

Konecki Krzysztof T. (2015), Is the Body the Temple of the Soul? Modern Yoga Practice as a Psychosocial Phenomenon, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź–Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kowal Katarzyna (2015), Rekonstrukcja ciała i tożsamości cielesnej u biorców kończyny górnej – studium socjomedyczne, [w:] Antonina Ostrowska, Michał Skrzypek (red.), Socjologia medycyny w Polsce z perspektywy półwiecza. Nurty badawcze, najważniejsze osiągnięcia, perspektywy rozwoju, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa, s. 269–308.
Zobacz w Google Scholar

Kowalczuk Krystyna (2012), Postępowanie z pacjentem agresywnym, [w:] Andrzej Steciwko, Jarosław Barański (red.), Porozumiewanie się lekarza z pacjentem i jego rodziną, Edra Urban and Partner, Wrocław, s. 104–112.
Zobacz w Google Scholar

Kozek Wiesława (2013), Rynek pracy. Perspektywa instytucjonalna, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kozinets Robert V. (2012), Netnografia. Badania etnograficzne online, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (wyd. pierwsze 2009).
Zobacz w Google Scholar

Kulpińska Jolanta, Mazálková Ivana (1995), Uczestnictwo pracownicze, [w:] Hans Moerel (red.), Zbiorowe stosunki pracy w procesie przemian, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kurpas Donata, Hans-Wytrychowska Anna, Drabik-Danis Ewa (2012), Emocje w relacji lekarz – pacjent: jak sobie z nimi radzić, [w:] Andrzej Steciwko, Jarosław Barański (red.), Porozumiewanie się lekarza z pacjentem i jego rodziną, Edra Urban and Partner, Wrocław, s. 38–49.
Zobacz w Google Scholar

Kyro Selket (2012), Bring home the dead: purity and filth in contemporary funeral homes, [w:] Ben Campkin, Rosie Cox (eds), Dirt. New Geographies of Cleanliness and Contamination, I.B. Tauris, London, s. 49–59.
Zobacz w Google Scholar

Lawler Jocalyn (1991), Behind the Screens: Nursing, Somology and the Problem of the Body, Churchill Livingstone, Melbourne.
Zobacz w Google Scholar

Lesiak Michał (2012), Wizualizacja pracy kelnerskiej, praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Krzysztofa Koneckiego, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Lesiak Michał (2016), Zarządzanie emocjami w sejmie. Rola marszałków, [w:] Krzysztof Konecki (red.), Emocje i polityka. Sceny z życia polskiego parlamentu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 55–75.
Zobacz w Google Scholar

Leszniewski Tomasz (2007), Moda i tożsamość – dylematy współczesnego człowieka w świecie konsumpcji, [w:] Tomasz Szlendak, Krzysztof Pietrowicz (red.), Rozkoszna zaraza. O rządach mody i kulturze konsumpcji, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 49–61.
Zobacz w Google Scholar

Lutyńska Krystyna (1983), Warunki i „atmosfera” wywiadu jako czynniki sytuacji społecznej. Osoby trzecie i miejsce wywiadu, [w:] Krystyna Lutyńska, Andrzej P. Wejland (red.), Wywiad kwestionariuszowy. Analizy teoretyczne i badania empiryczne, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, PAN, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Lutyński Jan, Lutyńska Krystyna (1994), Metody badań społecznych. Wybrane zagadnienia, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Maciąg Agnieszka (2008), Komunikacja interpersonalna a jakość świadczeń zdrowotnych: istota relacji lekarz – pacjent w medycynie, „Studia i Materiały. Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski”, nr 1, Warszawa, s. 125–133.
Zobacz w Google Scholar

Marciniak Łukasz (2012), hasło: Klasyczna teoria ugruntowana, [w:] Krzysztof Konecki, Piotr Chomczyński (red.), Słownik socjologii jakościowej, Difin, Warszawa, s. 127–130.
Zobacz w Google Scholar

Morgan Gareth (1997), Obrazy organizacji, PWN, Warszawa (wyd. pierwsze 1986).
Zobacz w Google Scholar

Ogryzko-Wiewiórowska Mirona (2010), Szaleństwa ponowoczesności ze śmiercią w tle, [w:] Włodzimierz Piątkowski (red.), Socjologia z medycyną. W kręgu myśli naukowej Magdaleny Sokołowskiej, Instytut Filozofi i Socjologii PAN, Warszawa, s. 110–130.
Zobacz w Google Scholar

Olechnicki Krzysztof (2012), hasło: Antropologia wizualna/socjologia wizualna, [w:] Krzysztof Konecki, Piotr Chomczyński (red.), Słownik socjologii jakościowej, Difin, Warszawa, s. 23–28.
Zobacz w Google Scholar

Parsons Talcott (1969), Struktura społeczna a osobowość, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa (wyd. pierwsze 1964).
Zobacz w Google Scholar

Pawłowska, Beata (2012), hasło: Kultura organizacji, [w:] Krzysztof Konecki, Piotr Chomczyński (red.), Słownik socjologii jakościowej, Difi Warszawa, s. 158–160.
Zobacz w Google Scholar

Piątkowski Włodzimierz (2002), Lecznictwo niemedyczne w społeczeństwie pluralistycznym. Wybrane aspekty socjologiczne, [w:] Jarosław Barański, Włodzimierz Piątkowski (red.), Zdrowie i choroba. Wybrane problemy socjologii medycyny, Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław, s. 235–242.
Zobacz w Google Scholar

Piątkowski Włodzimierz (2009), Lecznictwo niemedyczne – perspektywa socjologiczna, [w:] Antonina Ostrowska (red.), Socjologia medycyny. Podejmowane problemy, kategorie, analizy, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa, s. 311–338.
Zobacz w Google Scholar

Piątkowski Włodzimierz (2010), Badania socjologiczne nad inną medycyną, [w:] Włodzimierz Piątkowski (red.), Socjologia z medycyną. W kręgu myśli naukowej Magdaleny Sokołowskiej, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa, s. 131–143.
Zobacz w Google Scholar

Pink Sarah (2009) Etnografia wizualna. Obrazy, media i przedstawienie w badaniach, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków (wyd. pierwsze 2001).
Zobacz w Google Scholar

Pyfel Łukasz (2016), Odgrywanie roli, negocjowanie i zaprzyjaźnianie się. Analiza procesu przyjmowania pacjenta stomatologicznego, Łucja Lange, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Satava Richard M. (2011), Future directions in robotic surgery, [w:] Jacob Rosen, Blake Hannaford, Richard M. Satava (eds), Surgical Robotics. System Applications and Visions, Springer, New York, s. 3–11.
Zobacz w Google Scholar

Schultz Duane P., Schultz Sydney Ellen (2006), Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (wyd. pierwsze 2002).
Zobacz w Google Scholar

Sciulli David (2009), Professions in Civil Society and the State: Invariant Foundations and Consequences. International Studies in Sociology and Social Anthropology, Brill, Leiden.
Zobacz w Google Scholar

Shoham Moshe (2011), Robotic surgery: enabling technology?, [w:] Jacob Rosen, Blake Hannaford, Richard M. Satava (eds), Surgical Robotics. System Applications and Visions, Springer, New York, s. 247–255.
Zobacz w Google Scholar

Słońska Zofia (2010), Społeczna natura zdrowia: teoria i praktyka, [w:] Włodzimierz Piątkowski (red.), Socjologia z medycyną. W kręgu myśli naukowej Magdaleny Sokołowskiej, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa, s. 64–83.
Zobacz w Google Scholar

Słońska Zofia (2015), Wkład polskiej socjologii w rozwój promocji zdrowia. Od socjologii medycyny do socjologii w promocji zdrowia, [w:] Antonina Ostrowska, Michał Skrzypek (red.), Socjologia medycyny w Polsce z perspektywy półwiecza. Nurty badawcze, najważniejsze osiągnięcia, perspektywy rozwoju, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa, s. 105–130.
Zobacz w Google Scholar

Sochocka Lucyna, Grad Iga, Wojtal Mariola, Krzyżanowski Dominik (2012), Komunikowanie się w różnych sytuacjach w zależności od typu pacjentów, [w:] Andrzej Steciwko, Jarosław Barański (red.), Porozumiewanie się lekarza z pacjentem i jego rodziną, Edra Urban and Partner, Wrocław, s. 113–124.
Zobacz w Google Scholar

Sokołowska Magdalena (1969), Wstęp, [w:] Magdalena Sokołowska (red.), Badania socjologiczne w medycynie, Książka i Wiedza, Warszawa, s. 25–34.
Zobacz w Google Scholar

Sokołowska Magdalena (1980), Granice medycyny, Wiedza Powszechna, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Steciwko Andrzej, Mastalerz-Migas Agnieszka (2012), Komunikowanie się z pacjentem przewlekle chorym, [w:] Andrzej Steciwko, Jarosław Barański (red.), Porozumiewanie się lekarza z pacjentem i jego rodziną, Edra Urban and Partner, Wrocław, s. 125–130.
Zobacz w Google Scholar

Strauss Anselm L. (1993), Continual Permutation of Action, Aldine De Gruyter, New York. Strauss Anselm L., Corbin Juliet (1990), Basics of Qualitative Research, Sage, London.
Zobacz w Google Scholar

Strauss Anselm L., Corbin Juliet (1994), Grounded theory methodology: an overview, [w:] Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, Handbook of Qualitative Research, Sage, Thousand Oaks.
Zobacz w Google Scholar

Strauss Anselm L., Corbin Juliet (1997), Grounded Theory in Practice, Sage, Thousands Oaks. Strauss Anselm L., Fagerhaugh Shizuko, Suczek Barbara, Wiener Carolyn (1997), Social Organization of Medical Work, Transaction Publishers, London (wyd. pierwsze 1985).
Zobacz w Google Scholar

Styhre Alexander (2011), Knowledge Sharing in Professions: Roles and Identity in Expert Communities, Gower, Farnham.
Zobacz w Google Scholar

Taranowicz Iwona (2015), Między racjonalnością modelu profesjonalnego a racjonalnością laicką. Wyzwania socjologii medycyny, [w:] Antonina Ostrowska, Michał Skrzypek (red.), Socjologia medycyny w Polsce z perspektywy półwiecza. Nurty badawcze, najważniejsze osiągnięcia, perspektywy rozwoju, Instytut Filozofi i Socjologii PAN, Warszawa, s. 131–158.
Zobacz w Google Scholar

Thorwald Jürgen (2010), Stulecie chirurgów, Znak, Kraków (wyd. pierwsze 1956).
Zobacz w Google Scholar

Tkacz Anatolij (2007), Ekonomia wiedzy i społeczeństwo postindustrialne – scenariusze rozwoju, [w:] Michał G. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Gospodarka oparta na wiedzy, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, s. 71–78.
Zobacz w Google Scholar

Turner Jonathan H. (2008), Struktura teorii socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (wyd. pierwsze 1974).
Zobacz w Google Scholar

Vigarello Georges (2012), Historia czystości i brudu, Aletheia, Warszawa (wyd. pierwsze 1985).
Zobacz w Google Scholar

Wengler Lubomira, Zimmermann Agnieszka, Adamska-Pietrzak Ewa, Pawłowski Leszek, Popowski Piotr, Jędrzejczyk Tadeusz, Pietrzak Piotr (2011), Regulacje prawne dotyczące zawodów medycznych, stan prawny na dzień 31 grudnia 2011 roku, Polskie Towarzystwo Programów Zawodowych, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Wielecki Krzysztof (2003), Podmiotowość w dobie kryzysu postindustrializmu. Między indywidualizmem a kolektywizmem, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wolkowitz Carol (2006), Bodies at Work, Sage, Thousand Oaks.
Zobacz w Google Scholar

Wolkowitz Carol (2007), Linguistic leakiness or really dirty? Dirt in social theory, [w:] Ben Campkin, Rosie Cox (eds), Dirt. New Geographies of Cleanliness and Contamination, I.B. Tauris, London, s. 15–24.
Zobacz w Google Scholar

Woroniecka Grażyna (2003), Interakcja symboliczna a hermeneutyczna kategoria przed-rozumienia, Oficyna Naukowa, Warszawa (wyd. pierwsze 1998).
Zobacz w Google Scholar

Woroniecka Grażyna (2007), Interakcja a świat społeczny. O programie metodologicznym Herberta Blumera, [w:] Herbert Blumer, Interakcjonizm symboliczny, Nomos, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Wróblewska Izabela (2012), Przekazywanie informacji pacjentowi z chorobą nowotworową, [w:] Andrzej Steciwko, Jarosław Barański (red.), Porozumiewanie się lekarza z pacjentem i jego rodziną, Edra Urban and Partner, Wrocław, s. 140–155.
Zobacz w Google Scholar

Zakrzewska-Manterys Elżbieta (2010), Upośledzeni umysłowo. Poza granicami człowieczeństwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, Dz. U. z 2013 r., poz. 26.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, Dz. U. z 2013 r., poz. 1562.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych, Dz. U. z 2009 r., nr 105, poz. 869.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera, Dz. U. z 1950 r., nr 36, poz. 336.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, Dz. U. z 1991 r., nr 91, poz. 408.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Dz. U. z 1997 r., nr 28, poz. 152.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej, Dz. U. z 2001 r., nr 100, poz. 1083.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, Dz. U. z 2001 r., nr 126, poz. 1381.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Dz. U. z 2006 r., nr 191, poz. 1410.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dz. U. z 2015 r., nr 618.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, Dz. U. z 2011 r., nr 174, poz. 1039.
Zobacz w Google Scholar

Rowe Mike (2005), Brudna robota, USA, Discovery Channel (emitowany 2005–2012).
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

15 listopada 2019

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-615-2

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-616-9

Inne prace tego samego autora