Poruszyć miliony: Kino Jerzego Bossaka

Autorzy

Marek Cieśliński

Słowa kluczowe:

kinematografia polska, Jerzy Bossak, kino polskie, film polski

Streszczenie

Książka Marka Cieślińskiego jest przykładem autorskich przemyśleń na temat człowieka – instytucji polskiego kina Jerzego Bossaka. Autor w oparciu o źródła archiwalne, filmy, teksty drukowane i wypowiedzi samego Bossaka, prasę filmową, literacko-kulturalną, wybrane tygodniki opinii i dzienniki ogólnopolskie, wywiady i wspomnienia przygotował ciekawą i oryginalną biografię tego niezapomnianego współtwórcy Polskiej Kroniki Filmowej, Przedsiębiorstwa Państwowego „Film Polski”, Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Zespołu Filmowego „Kamera”, dokumentalisty, publicysty, krytyka i recenzenta (…), animatora i ambasadora polskiej kultury filmowej, ale przede wszystkim profesora łódzkiej Filmówki i mentora.

dr hab. Barbara Lena Gierszewska, prof. UJK

Na kartach książki co rusz zostają przywołane mniej lub bardziej znane osoby z historii polskiego kina, których pojawienie się dopełnia nierzadko portret Bossaka, ale też same w sobie stają się istotnymi bohaterami, choć w tej akurat opowieści siłą rzeczy drugoplanowymi. Otrzymujemy więc książkę nie tylko o jednej z ważnych postaci polskiego kina, ale także o nim samym, o jego wielowymiarowości i skomplikowaniu.
Z pewnością książka ta w pełni uświadamia przestrzenie obecności Bossaka w polskim kinie, ale także jej intensywność. Nie chodzi bowiem tylko o funkcje, które sprawował (…), ale także piętno, które odcisnął zarówno na instytucjach, jak i na ludziach, z którymi przyszło mu pracować bądź ich uczyć.

prof. dr hab. Piotr Zwierzchowski

okladka

Opublikowane

12 września 2023

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8331-299-6

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN PWSFTviT

ISBN PWSFTviT

ISBN-13 (15)

978-83-67397-20-9

Inne prace tego samego autora