Inflacja bazowa w polityce pieniężnej: Analiza w świetle modelu DSGE

Autorzy

Agnieszka Leszczyńska-Paczesna
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Ekonometrii, Katedra Ekonometrii
https://orcid.org/0000-0002-4671-7168

Słowa kluczowe:

inflacja bazowa, polityka pieniężna, bank centralny, gospodarstwa domowe, dobra konsumpcyjne, model DSGE

Streszczenie

W książce podjęto tematykę polityki pieniężnej oraz omówiono teoretyczne przesłanki dotyczące szczególnej roli inflacji bazowej w jej prowadzeniu. O wartości tej monografii świadczy przede wszystkim zaproponowane narzędzie do modelowania gospodarki, w której polityka pieniężna uwzględnia m.in. inflację bazową. Autorka szczegółowo prezentuje kolejne kroki wyprowadzania modelu teoretycznego oraz przedstawia analizę empiryczną polityki prowadzonej przez Narodowy Bank Polski. Publikacja zainteresuje nie tylko badaczy biegłych w stosowanych tu metodach, lecz także praktyków, doktorantów oraz studentów kierunków ekonomicznych i ekonometrycznych.

okladka

Pobrania

Opublikowane

12 lutego 2021

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8220-286-1

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-287-8

Inne prace tego samego autora