Biografia duchowa i antropologia chrześcijańska metropolity Antoniego Blooma (1914–2003): Wydanie drugie poprawione i uzupełnione

Autorzy

Aleksy Kucy
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Rusycystyki, Zakład Językoznawstwa
https://orcid.org/0000-0001-6655-6886

Słowa kluczowe:

Antoni Bloom, emigracja rosyjska, rosyjska diaspora, prawosławie w Wielkiej Brytanii

Streszczenie

W swojej monografii Biografia duchowa i antropologia chrześcijańska metropolity Antoniego Blooma (1914-2003) autor prezentuje postać pierwszego zwierzchnika rosyjskiego prawosławia na terenie Wielkiej Brytanii. Książka jest nie tylko opisem życia i poglądów metropolity Antoniego, lecz także niezwykle ciekawą refleksją na temat losów współczesnego prawosławia i jego konfrontacji z nowożytnością i kulturą Zachodu. To bardzo ciekawe dzieło, które wykracza poza samą biografię prawosławnego hierarchy, ukazując tło historyczne opisywanych wydarzeń i odkrywając nową perspektywę interpretacyjną jego myśli.

Z recenzji prof. dr hab. Urszuli Pawluczuk
(Uniwersytet w Białymstoku)

Bibliografia

Митрополит Антоний Сурожский, Уверенность в вещах невидимых. Последние беседы (2001–2002), tłum. Садовникова Е., Москва 2012.
Zobacz w Google Scholar

Митрополит Антоний Сурожский, Может ли верить и молиться современный человек, Москва 2012.
Zobacz w Google Scholar

Митрополит Антоний Сурожский, Пастырство, Москва 2012.
Zobacz w Google Scholar

Митрополит Антоний Сурожский, Труды. Книга первая, Москва 2012.
Zobacz w Google Scholar

Митрополит Антоний Сурожский, Труды. Книга вторая, Москва 2007.
Zobacz w Google Scholar

Митрополит Антоний Сурожский, Человек перед Богом, Москва 2000.
Zobacz w Google Scholar

Митрополит Антоний Сурожский, Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Проповеди, Лондон 1995.
Zobacz w Google Scholar

Митрополит Антоний Сурожский, О встрече, Москва 1994.
Zobacz w Google Scholar

Митрополит Антоний Сурожский, Беседы о вере и Церкви, Москва 1991.
Zobacz w Google Scholar

Bóg i zło: pisma Bazylego Wielkiego, Grzegorza z Nyssy i Jana Chryzostoma, tłum. Kochańczyk K., Naumowicz J., Przyszychowska M., Kraków 2004.
Zobacz w Google Scholar

Filokalia: teksty o modlitwie serca, tłum. Naumowicz J., Kraków 2002.
Zobacz w Google Scholar

Św. Augustyn, Wyznania, Warszawa 1955.
Zobacz w Google Scholar

Św. Bazyli Wielki, Pisma ascetyczne, t. 1–2, tłum. Naumowicz J., Kraków 1997.
Zobacz w Google Scholar

Św. Grzegorz z Nyssy, O stworzeniu człowieka, wstęp, tłum., przypisy Przyszychowska M., Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Św. Jan Chryzostom, Dialog O kapłaństwie, tłum. Kania W., Św. Jan Chryzostom, Homilie na List św. Pawła do Rzymian, t. 1, cz. 2, tłum. Sinko T., Kraków 1995.
Zobacz w Google Scholar

Диспут с Пирром. Прп. Максим Исповедник и христологические споры VII столетия, Москва 2004.
Zobacz w Google Scholar

Памятники византийской литературы ІѴ–ІХ веков, red. Фрейберг Л., Москва 1968.
Zobacz w Google Scholar

Преподобный Максим Исповедник, О различных недоумениях у святых Григория и Дионисия (Амбигвы), Москва 2006.
Zobacz w Google Scholar

Cв. Григорий Богослов, Собрание творений, Свято-Троицкая Сергиева Лавра 1994, t. 2.
Zobacz w Google Scholar

Св. Ириней Лионский, Творения, Москва 1996.
Zobacz w Google Scholar

Святитель Григорий Палама, Об исхождении Святого Духа, Краснодар 2006.
Zobacz w Google Scholar

Святитель Григорий Богослов, Пять слов о богословии, Москва 2000.
Zobacz w Google Scholar

Святитель Игнатий (Брянчанинов), Отечник: Избранные творения, Москва 2010.
Zobacz w Google Scholar

Святитель Макарий Коринфский, Добротолюбие, Москва 2010, t. 1, 2, 3, 4, 5.
Zobacz w Google Scholar

Святитель Феофан Затворник, Начертание христианского нравоучения, Москва 2010.
Zobacz w Google Scholar

Святитель Феофан Затворник, Рукописи из кельи, Москва 2008.
Zobacz w Google Scholar

Святой Григорий Нисский, Творения. Часть седьмая, Москва 1868.
Zobacz w Google Scholar

Священномученик Ириней Лионский, Доказательство апостольской проповеди, Москва 2011.
Zobacz w Google Scholar

Слова прп. Симеона Нового Богослова, Москва 2001.
Zobacz w Google Scholar

Творения иже во святых отца нашего Святителя Игнатия епископа Ставропольского. Слово о смерти, Киево-Печерская Лавра 1996.
Zobacz w Google Scholar

Творения преподобного Максима Исповедника. Богословские и аскетические трактаты, Москва 1993, t. 1.
Zobacz w Google Scholar

Bautz F., Bodelschwingh, Friedrich von, [w:] Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, t. 1, Hamm 1990, s. 643–649.
Zobacz w Google Scholar

Bell G., Documents on Christian Unity: 1920–1924, London 1924.
Zobacz w Google Scholar

Biskup Jerzy (Pańkowski), Teologia kerygmatu, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Biskup Jerzy (Pańkowski), „Współczesna” antropologia chrześcijańska, „Elpis” 2012, nr 25–26, s. 117–132.
Zobacz w Google Scholar

Bourne V., La Divine contradiction, I l’Avenir catholique orthodoxe de la France, Paris 1975.
Zobacz w Google Scholar

Breck J., Scripture in Tradition, New York 2001.
Zobacz w Google Scholar

Cross F., The Oxford Dictionary of the Christian Church, London 1959.
Zobacz w Google Scholar

Crow G., This Holy Man: Impressions of Metropolitan Anthony, New York 2006.
Zobacz w Google Scholar

Darwall-Smith R., A History of University College, Oxford 2008.
Zobacz w Google Scholar

Filonenko A., The Russian Orthodox Church in Twentieth–Century Britain: Laity and «Openness to the World», „Religion, State and Society” 1999, t. 27, nr 1, s. 59–71.
Zobacz w Google Scholar

Hackel S., Paprocki H. (tłum.), Matka Maria: (1891–1945), Białystok– Gdańsk 2008.
Zobacz w Google Scholar

Istavridis V., Orthodoxy and Anglicanism in (the 20th century), London 1959.
Zobacz w Google Scholar

Jacob E., Theology of the Old Testament, London 1958.
Zobacz w Google Scholar

Laszczak W., Żyć znaczy „kroczyć po wodzie”. Studia o Matce Marii, cz. I, Opole 2007.
Zobacz w Google Scholar

Leśniewski K., Antropologia w pismach współczesnych teologów prawosławnych, „Elpis” 2012, nr 25–26, s. 71–95.
Zobacz w Google Scholar

Lubenow W., The Cambridge Apostles 1820–1914, Cambridge 1999.
Zobacz w Google Scholar

Mantzaridis G., Przebóstwienie człowieka. Nauka świętego Grzegorza Palamasa w świetle tradycji prawosławnej, tłum. Czaczkowska I., Lublin 1997.
Zobacz w Google Scholar

Maritain J., Łaska i człowieczeństwo Chrystusa, tłum. Ziernicki A., Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Meyendorff J., Małżeństwo w Prawosławiu. Liturgia, teologia, życia, Lublin 1995.
Zobacz w Google Scholar

Orthodox America 1794–1976: Development of the Orthodox Church in America, red. Tarasar C., Erickson J., New York 1975.
Zobacz w Google Scholar

Richardson A., An Introduction to the Theology of the New Testament, New York 1958.
Zobacz w Google Scholar

Ross N., Saint-Alexande-sur-Seine. L’église russe de Paris et ses fidèles des origines à 1917, Paris 2005.
Zobacz w Google Scholar

Sarni M., The Russian Church in London. From Peter the Great to the Present Day, London–Moscow 2012.
Zobacz w Google Scholar

Supa W., Biblia a współczesna proza rosyjska, Białystok 2006.
Zobacz w Google Scholar

Sеrgci H., Anthony, Metropolitan of Sourozh (1914–2003): Obituary, „Sobornost” 2003, nr 25 (2), s. 83–93.
Zobacz w Google Scholar

Van Taack E., La fondation de la paroisse des Trois Saints Hiérarques: Les fondements théologiques et spirituels du retour à l’icône (1925–1945), [w:] L’iconographie de l’eglisedes trois saints hiérarques et l’oeuvre de Léonide A. Ouspensky et du moine GrégoireKrug, oprac. Pardo B., Van Taack E., Philippenko-Bogenhardt A., Paris 2007, s. 5–38.
Zobacz w Google Scholar

Welch F., Metropolitan Anthony, „Portrait” 1986, October, s. 174–176.
Zobacz w Google Scholar

Woźniak A., Cerkiew na emigracji wobec Zachodu. Rosyjski Chrześcijański Ruch Studencki, [w:] „XIV Musica Antiqua Europae Orientalia. Acta Slavica”, red. Bezwiński A., Bydgoszcz 2006, s. 362–366.
Zobacz w Google Scholar

Zogas-Osadnik I., Przebóstwienie (theosis) jako kategoria antropologiczna w ujęciu św. Grzegorza Palamasa (1296–1359), Świdnica 2012.
Zobacz w Google Scholar

Γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου. Βίος και Λόγοι. Ιερά Μονή Χρυσοπηγής, Χανιά 2006.
Zobacz w Google Scholar

Σκιαδάς Ν., Το πρώτο Ελληνικό τυπογραφείο της Πόλης. Ο Πατριάρχης Κύριλλος Λόυκαρης και ο Νικόδημος Μεταξάς, Ateny 1967.
Zobacz w Google Scholar

Аверинцев C., По ту сторону «традиционализма» и «либерализма»: O новых публикациях бесед и проповедей митрополита Атония (Блума), „Континент” 1996, nr 87, s. 286–291.
Zobacz w Google Scholar

Аверинцев С., [Предисловие к:] Без записок, „Новый мир” 1991, nr 1, s. 212–213.
Zobacz w Google Scholar

Аверинцев С., Огонь остается огнем: Вступление к интервью, „Звезда” 1991, nr I, s. 120–121.
Zobacz w Google Scholar

Агеносов В., Литература Russkogo зарубежья, Москва 1998.
Zobacz w Google Scholar

Адамович Г., Одиночество и свобода, Санкт-Петербург 2006.
Zobacz w Google Scholar

Алексеев П., Философы России ХIХ – ХX столетий, Москва 2002. Андроников К., О церковном устройстве в Западной Европе, „Вестник Русского Студенческого Христианского Движения” Париж–Нью-Йорк 1970, nr 98, s. 47–52.
Zobacz w Google Scholar

Аржаковская E., O парижском Иоанно-Богословском приходе, Материалы Международной богословской конференции „Приход в Православной церкви” (октябрь 1994 г.), Mосква 2000, s. 82–88.
Zobacz w Google Scholar

Архиепископ Василий, Высокопреосвященный митрополит Николай, бывший Корсунский, Патриарший Экзарх Западной Европы, „Журнал Московской Патриархии” 1985, nr 12, s. 20.
Zobacz w Google Scholar

Архиепископ Сурожский Антоний: к назначению управляющим новообразованной епархией на Британских островах, „Журнал Московской Патриархии” 1962, nr 11, s. 12–13.
Zobacz w Google Scholar

Архимандрит Афанасий Нечаев, От Валаама до Парижа, Москва 2011.
Zobacz w Google Scholar

Архимандрит Киприан (Керн), Дореволюционное русское духовенство за границей, [w:] „Православная мысль” 1957, nr XI, s. 100–122.
Zobacz w Google Scholar

Асланова Е., Инок-иконописец Григорий (Круг), „Журнал Московской Патриархии” 1970, nr 3, s. 18.
Zobacz w Google Scholar

Асов А., Священные прародины славян, Москва 2008, s. 274–279.
Zobacz w Google Scholar

Беляева А., Из истории Русской Православной Церкви во Франции, [w:] Россия и Франция: XVIII–XX вв., Москва 2003.
Zobacz w Google Scholar

Бердяев Н., Самопознание, Москва 1990.
Zobacz w Google Scholar

Бобринский Б. (протопресвитер), Тайна Пресвятой Троицы. Очерк догматического богословия, Москва 2005.
Zobacz w Google Scholar

Бобринский Б. (протопресвитер), Троичное поклонение: О догмате троичности: Святоотеческое предание и современная гносеология, „Православная мысль” 1971 (Париж), nr 14, s. 24–29.
Zobacz w Google Scholar

Богословская энциклопедия, red. Глубоковский Н., Санкт-Петербург 1911, t. XII.
Zobacz w Google Scholar

Божко Л. (диакон), Юбилей Трёхсвятительского подворья Русской православной церкви в Париже, „Журнал Московской Патриархии” 1981, nr 7, s. 6–9.
Zobacz w Google Scholar

Варшавский B., Незамеченное поколение, Нью-Йорк 1956.
Zobacz w Google Scholar

Ведерников Н. (протоиерей), Мы называл его Апocтoлом Любви, „AO” 2004, nr 3(41), s. 253–259.
Zobacz w Google Scholar

Веселовский С., Ономастикон. Древнерусские имена, прозвища и фамилии, Москва 1974.
Zobacz w Google Scholar

Вздорнов Г., Залесская З., Общество «Икона» в Париже, Москва 2002, t. 1.
Zobacz w Google Scholar

Византийский И., Святейший Фотий, патриарх Константинопольский, „Церковные Ведомости” 1900, nr 5, s. 193–201.
Zobacz w Google Scholar

Встреча c владыкой Антонием: 14 «Записок православного» Алексия раба Божьего, „Русский дом” 2000, nr 11, s. 26–27.
Zobacz w Google Scholar

Гольденвейзер А., Из киевских воспоминаний, [w:] Революция на Украине по мемуарам белых, red. Алексеев С., Попов Н., Москва 1930, s. 38–44.
Zobacz w Google Scholar

Гуль Р., Я унес Россию. Том II. Россия во Франции, Москва 2001.
Zobacz w Google Scholar

Диаспора: новые материалы. Выпуск 1, red. Коростелёв О., Санкт-Петербург 2001.
Zobacz w Google Scholar

Дорохин А. (иерей), Поместная Церковь в Великобритании: шаг вперед или назад?, [w:] „Встреча” 2007, nr 1(24), s. 48–52.
Zobacz w Google Scholar

Ельцова M., Человек перед Богом: O судьбе книг митрополита Антония Сурожского в России, „ЦВ” 2001, nr 15–16, s. 14–15.
Zobacz w Google Scholar

Жития русских святых: Сентябрь-Февраль, red. Петрусенко Н., Москва 2011, t. 2.
Zobacz w Google Scholar

Зайцев А., Митрополит Антоний Сурожский. Жизнь, творчество, миссия, Москва 2009.
Zobacz w Google Scholar

Замалеев А., История русской культуры, Санкт-Петербург 2005.
Zobacz w Google Scholar

Зернов Н., Русское религиозное возрождение XX века, Paris 1991.
Zobacz w Google Scholar

Игумен Иларион (Алфеев), Жизнь и учение св. Григория Богослова, Москва–Нью-Йорк 2000.
Zobacz w Google Scholar

Игумен Петр (Мерещинов), Жизнь православного христианина в современном мире (на примере митрополита Антония), [w:] Духовное наследие митрополита Антония Сурожского. Материалы Первой международной конференции 28–30 сентября 2007 г. Москва, rada red. Майданович Е., Садовникова Е., Уманцева М., Москва 2008.
Zobacz w Google Scholar

Иеромонах Иларион (Алфеев), K 50-летию служения в священном сане митрополита Сурожского Антония, „ЦиВ” 1998, nr 3(6), s. 5–9.
Zobacz w Google Scholar

Иеромонах Иларион (Алфеев), Православное богословие на рубеже столетий, Москва 1999.
Zobacz w Google Scholar

Иеромонах Сергий (Рыбко), Возможно ли спасение в XXI веке?, Москва 2002.
Zobacz w Google Scholar

Ильин И., Кризис Безбожия, Москва 2005.
Zobacz w Google Scholar

К 100-летию со дня рождения и 40-летию со дня кончины архимандрита Киприана (Керна), „Церковь и время” 2000, nr 1(10), s. 154–156.
Zobacz w Google Scholar

Клепинина Е., Руки священника ему не принадлежат… Жизнь о. Дмитрия Клепина, Москва 2012.
Zobacz w Google Scholar

Клибанов А., Духовная культура средневековой Руси, Москва 1996. Кодзис Б., Литературные центры русского зарубежья 1918–1939. Писатели. Творческие объединения. Периодика. Книгопечатание, München 2002.
Zobacz w Google Scholar

Костиков В., Не будем проклинать изгнанье (Пути и судьбы русской эмиграции), Москва 1990.
Zobacz w Google Scholar

Кравецкий А., История церковнославянского языка в России (конец XIX–XX век), Москва 2001.
Zobacz w Google Scholar

Красноцветов П. (протоиерей), Ежегодный съезд клира и мирян Сурожской епархии, „Журнал Московской Патриархии” 1984, nr 12, s. 33.
Zobacz w Google Scholar

Круг. Альманах (в 3-х книгах), red. Бунаков-Фондаминский И., Берлин–Париж 1936–1938.
Zobacz w Google Scholar

Куцая З., Пути постижения святости в прозаическом наследии Бориса Зайцева (1922–1972), Люблин 2012.
Zobacz w Google Scholar

Кыpлeжeв A., Митрополит Антоний Сурожский – «заезжий православный миссионер» в России, „Континент” 1994, nr 82, s. 220–236.
Zobacz w Google Scholar

Кыpлежев A., Мистик в миру, „Континент” 2003, nr 117, s. 9, 10–13, 13–23.
Zobacz w Google Scholar

Лосский В., Боговидение, Москва 2006.
Zobacz w Google Scholar

Лосский В., Богословие и боговидение, Москва 2000.
Zobacz w Google Scholar

Лосский В., Личность и мысли Святейшего Патриарха Сергия, „Журнал Московской Патриархии” 1984, nr 11, s. 434–445.
Zobacz w Google Scholar

Макаров В., Историко-философский анализ внутриполитической борьбы начала 1920-х годов и депортация инакомыслящих из Советской России, Москва 2010.
Zobacz w Google Scholar

Макаров В., Христофоров В., Пассажиры «философского парохода» (судьбы интеллигенции, репрессированной летом – осенью 1922 г.), „Вопросы философии” 2003, nr 7, s. 113–137.
Zobacz w Google Scholar

Махрова Г., Из России в Россию, Санкт-Петербург 1998. Мейендорф И. (протоиерей), Византийское богословие, Минск 2007. Мейендорф И. (протоиерей), Проблемы современного богословия, „Вестник Православного Свято-Тихоновского богословского института” 1992, nr 1, s. 21–33.
Zobacz w Google Scholar

Менегальдо Е., Русские в Париже. 1919–1939, Москва 2001.
Zobacz w Google Scholar

Минин П., Главные направления древне-церковной мистики, [w:] Мистическое богословие, Киев 1991.
Zobacz w Google Scholar

Митрополит Евлогий (Георгиевский), Путь моей жизни. Воспоминания, Москва 1994.
Zobacz w Google Scholar

Митрофанов Г. (иерей), Русская Православная Церковь в России и в эмиграции в 1920-е годы, Санкт-Петербург 1995.
Zobacz w Google Scholar

Михайлов О., Литература русского зарубежья от Мережковского до Бродского, Москва 2001.
Zobacz w Google Scholar

Морозова E., O встречах c митpoполитoм Cуpожcким Антонием (1973–1990 годы), „Община ХХI век. Православное oбoзрениe” 2004, nr 3(40), s. 5–7.
Zobacz w Google Scholar

Моррис Л., Теология Нового Завета, Санкт-Петербург 1995.
Zobacz w Google Scholar

Назаров М., Миссия русской эмиграции, Москва 1994, t. 1.
Zobacz w Google Scholar

Наречение и хиротония архимандрита Антония (Блума), „Журнал Московской Патриархии” 1958, nr 2, s. 10–15.
Zobacz w Google Scholar

Наследие митрополита Антония (Блума). Глядя из Лондона, „Благодатный огонь” 2006, nr 15, s. 10–16.
Zobacz w Google Scholar

Нива Ж., Возвращение в Европу. Статьи о русской литературе, Москва 1999.
Zobacz w Google Scholar

Нимиц Ч., Поттер Э., Война на море (1939–1945), Смоленск 1999.
Zobacz w Google Scholar

Носик Б., На погосте XX века, Санкт-Петербург 2001.
Zobacz w Google Scholar

Носик Б., Прогулки по Парижу: Правый берег, Москва 2001, t. 2.
Zobacz w Google Scholar

Носик Б., Русский ХХ век на кладбище под Парижем, Санкт-Петербург 2005.
Zobacz w Google Scholar

О Митрополите Сурожском Антонии. Сборник материалов к 10-летию со дня преставления, Лондон 2013.
Zobacz w Google Scholar

Обоймина Е., Свет земной любви. Елизавета Кузьмина-Караваева – мать Мария, Москва 2009.
Zobacz w Google Scholar

Одерова М., Православная церковь при русском посольстве в Париже (1816–1917), Москва 2009.
Zobacz w Google Scholar

Одоевцева И., На берегах Сены, Москва 1998.
Zobacz w Google Scholar

Пак Н., Древнерусская культура в художественном мире Б. К. Зайцева, Калуга 2003.
Zobacz w Google Scholar

Папайотис Н., Обожение. Основы и перспективы православной антропологии, Москва 2011.
Zobacz w Google Scholar

Платонов О., История русского народа в XX веке, Москва 2009.
Zobacz w Google Scholar

Померанцев К., Сквозь смерть. Воспоминания, Лондон 1986.
Zobacz w Google Scholar

Поремский В., Политическая миссия русской эмиграции, Франкфуртна-Майне 1954.
Zobacz w Google Scholar

Поспеловский Д., Русская Православная церковь в XX веке, Москва 1995.
Zobacz w Google Scholar

Православные русские обители: Полное иллюстрированное описание православных русских монастырей в Российской Империи и на Афоне, Санкт-Петербург 1994.
Zobacz w Google Scholar

Преображенский C., Пребывание в Советском Союзе митрополита Сурожского Антония, Патриаршего Экзарха в Западной Европе, „Журнал Московской Патриархии” 1967, nr 3, s. 5–7.
Zobacz w Google Scholar

Присадский A. (иерей), O необходимости единения c Матерью Русской Православной Церковью, „Журнал Московской Патриархии” 1948, nr 4, s. 26–58.
Zobacz w Google Scholar

Протоиерей Михаил Андреевич Бельский (Некролог), „Журнал Московской Патриархии” 1963, nr 5, s. 26–27.
Zobacz w Google Scholar

Пушкарев С., Россия 1801–1917: власть, и общество, Москва 2001.
Zobacz w Google Scholar

Раев М., Россия за рубежом: История культуры русской эмиграции:1919–1939, Москва 1994.
Zobacz w Google Scholar

Российское зарубежье во Франции 1919–2000, red. Мнухин Л., Авриль М., Лосская В., Москва 2008, t. 1.
Zobacz w Google Scholar

Руденцова Ю., Блеск и нищета гостей непрошенных, [w:] Три столицы изгнания. Константинополь. Берлин. Париж, Москва 1999. Русская православная церковь за границей 1918–1968: В 2-х тт., red. Соллогуб А., t. 2, Нью-Йорк 1968.
Zobacz w Google Scholar

Русская православная церковь и коммунистическое государство 1917–1941. Документы и фотоматериалы, red. Щапов Я., Москва 1996.
Zobacz w Google Scholar

Саблина Э., 150 лет Православия в Японии. История Японской Православной Церкви и её основатель Святитель Николай, Москва 2006.
Zobacz w Google Scholar

Священный Собор Православной Российской Церкви 1917–1918 гг. Деяния, Москва 1918–2000, t. 1–11.
Zobacz w Google Scholar

Сергиевское Подворье в Париже. 1925–1935. K десятилетию co дня открытия, Париж 1935.
Zobacz w Google Scholar

Серков А., Русское масонство 1731–2000. Энциклопедический словарь, Москва 2001.
Zobacz w Google Scholar

Смолич И., История русской церкви, Москва 1996, t. 1.
Zobacz w Google Scholar

Стрельцов А., Гимназии русского зарубежья, „Вопросы образования” 2006, nr 2, s. 255–263.
Zobacz w Google Scholar

Струве П., Patriotica: Россия. Родина. Чужбина, Санкт-Петербург 2000.
Zobacz w Google Scholar

Терапиано Ю., Литературная жизнь русского Парижа за полвека, Париж–Нью-Йорк 1987.
Zobacz w Google Scholar

Трофимов C., Митрополит Сурожский Антоний – доктор богословия гонopиc кaуза Московской духовной Академии, „Журнал Московской Патриархии” 1983, nr 6, s. 18–20.
Zobacz w Google Scholar

Федотов Г., И. И. Фондаминский в эмиграции, „Вестник русского христианского движения” 2004, nr 187, s. 78–79.
Zobacz w Google Scholar

Филoнeнкo A., Встреча, уязвимость, ликoвaние: бoгocлoвиe митpoпoлитa Cypoжскогo Антoния, „Новая Европа” 2004, nr 17, s. 66–82.
Zobacz w Google Scholar

Флоровский Г., Пути русского богословия, red. Платонов О., Москва 2009.
Zobacz w Google Scholar

Хедли С. (протоиерей), Митрополит Антоний: проповедь евангельской простоты, [w:] Духовное наследие митрополита Антония Сурожского. Материалы Первой международной конференции 28–30 сентября 2007 г., s. 31–32.
Zobacz w Google Scholar

Цыпин B., (протоиерей), История Русской Православной Церкви: Синодальный и новейший период, Mосква 2006.
Zobacz w Google Scholar

Цыпин В. (протоиерей), Декларация 1927 года, „Журнал Московской Патриархии” 1994, nr 5, s. 107–118.
Zobacz w Google Scholar

Чех А., Николай-до. Святитель Николай Японский. Краткое жизнеописание. Выдержки из дневников, Санкт-Петербург 2001.
Zobacz w Google Scholar

Шаховская 3., Отражения, Москва 1991.
Zobacz w Google Scholar

Шмaина-Вeликaнoвa A., Встреча в богословии митрополита Cypoжcкoгo Антония. Категория живoтвopящero креста, [w:] Вера. Диалог. Общение. Проблемы диалога в Церкви. Материалы международной нayчнo-бoгocлoвскoй конференции. Москва, 24–26 сентября 2003 г., Mосква 2004, s. 432–440.
Zobacz w Google Scholar

Шмеман А. (протоиерей), Конец и начало, [w:] Шмеман А. (протоиерей), Собрание статей 1947–1983, Москва 2009.
Zobacz w Google Scholar

Шостаковский П., Путь к правде, Минск 1960.
Zobacz w Google Scholar

Шполянский М. (иерей), О братолюбии. К вопросу о предстоящей канонизации матери Марии (Скобцовой), „Вестник русского христианского движения” 2004, nr 187, s. 8–23.
Zobacz w Google Scholar

Эпиктетова Л., Предварительный список российских дипломатов, оставшихся в эмиграции после Октября 1917 года, Москва 2010.
Zobacz w Google Scholar

Южаков P., Русское православие в Англии: Николай Зернов и Антоний Сурожский, „Русский мир” 2000, nr 2, s. 219–228.
Zobacz w Google Scholar

Яровой О., Смирнова И., Валаамский монастырь и православная церковь в Финляндии, 1880–1930-е гг., Петрозаводск 1997.
Zobacz w Google Scholar

Encyclopaedia Britannica, London–Chicago–Geneva–Sydney–Toronto 1964, t. 22.
Zobacz w Google Scholar

Encyklopedia katolicka, red. Gryglewicz F., Łukaszyk R., Sułowski Z., Lublin 1985, t. 1.
Zobacz w Google Scholar

Encyklopedia katolicka, red. nacz. Migut B., Lublin 2000, t. 8.
Zobacz w Google Scholar

New Catholic Encyclopedia, red. Marthaler B., Washington 2003, t. 10.
Zobacz w Google Scholar

The Oxford Dictionary of the Christian Church, red. Cross F., Livingstone E., Oxford 2005.
Zobacz w Google Scholar

Sacramentum Mundi. An Encyclopedia of Theology, red. Rahner K., Ernst C., Smyth K., Darlap A., London 1970, t. 6.
Zobacz w Google Scholar

Енциклопедія історії України, red. Литвин В., Смолій В., Київ 2005, t. 3.
Zobacz w Google Scholar

Литературная энциклопедия русского Зарубежья, Москва 1998, 2000, t. 1–2.
Zobacz w Google Scholar

Мень А. (протоиерей), Библиологический Словарь, Москва 2002, t. 2.
Zobacz w Google Scholar

Нивьер А., Православные священнослужители, богословы и церковные деятели русской эмиграции в Западной и Центральной Европе 1920–1995. Биографический справочник, Москва 2007.
Zobacz w Google Scholar

Новая философская энциклопедия, Москва 2010, t. 1, 2, 3, 4.
Zobacz w Google Scholar

Православная богословская энциклопедия, red. Лопухин А., Петроград 1900–1911, t. I–XII.
Zobacz w Google Scholar

Православная энциклопедия, red. gł. Алексий II, патриарх Московский и всея Руси, Москва 2000–2008, t. I–XIX.
Zobacz w Google Scholar

Православная энциклопедия, red. gł. Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси, Москва 2009–2010, t. XX–XXIII.
Zobacz w Google Scholar

Русские писатели 20 века: библиографический словарь, red. Николаев П., Москва 2000.
Zobacz w Google Scholar

Русское Зарубежье. Золотая книга эмиграции. Первая треть XX века: Энциклопедический биографический словарь, Москва 1997.
Zobacz w Google Scholar

Творческие портреты композиторов. Популярный справочник, Москва 1990.
Zobacz w Google Scholar

Энциклопедический словарь, red. Арсеньев К., Петрушевский Ф., Санкт-Петербург 1895, t. XV.
Zobacz w Google Scholar

Вера. Диалог. Общение. Проблемы диалога в Церкви. Материалы международной нayчнo-бoгocлoвскoй конференции. Москва, 24–26 сентября 2003 г., Mосква 2004.
Zobacz w Google Scholar

Духовное наследие митрополита Антония Сурожского. Материалы Первой международной конференции 28–30 сентября 2007 г. Москва, rada red. Майданович Е., Садовникова Е., Уманцева М., Москва 2008.
Zobacz w Google Scholar

Материалы Международной богословской конференции „Приход в Православной церкви” (октябрь 1994 г.), Mосква 2000.
Zobacz w Google Scholar

„Messager de l’Exarchat du Patriarche Russe en Europe Occidentale”, Paris 1980–1981.
Zobacz w Google Scholar

„The Times” 1974.
Zobacz w Google Scholar

„Вестник Русского Западно-Европейского Патриаршего Экзархата” 1980–2004
Zobacz w Google Scholar

„Встреча” 2007
Zobacz w Google Scholar

„Журнал Московской Патриархи” 1963–1985
Zobacz w Google Scholar

„Запорожье православное” 1997
Zobacz w Google Scholar

„Православная мысль” 1928–1971
Zobacz w Google Scholar

„Современные записки” 1920–1940
Zobacz w Google Scholar

„Церковь и время” 2000
Zobacz w Google Scholar

Апостол любви: Сеятель, reż. Матвеева В., Санкт-Петербург 2008.
Zobacz w Google Scholar

Апостол любви: встречи в России, reż. Матвеева В., Санкт-Петербург 2007.
Zobacz w Google Scholar

Апостол любви: выбор пути, reż. Матвеева В., Санкт-Петербург 2005.
Zobacz w Google Scholar

Апостол любви: фильм первый, reż. Матвеева В., Санкт-Петербург 2005.
Zobacz w Google Scholar

Беседы Владыки Антония Сурожского. О встрече с Богом (беседа первая), reż. Матвеева В., Санкт-Петербург 1996.
Zobacz w Google Scholar

Беседы Митрополита Антония Сурожского. Русское рассеяние. О Сурожской Епархии, reż. Матвеева В., Санкт-Петербург 2006.
Zobacz w Google Scholar

Митрополит Сурожский Антоний, Беседы. Октябрь 1993.
Zobacz w Google Scholar

О своем духовнике, отце Афанасии Нечаеве, reż. Матвеева В., Санкт-Петербург 2006.
Zobacz w Google Scholar

Митрополит Сурожский Антоний, Беседы. Октябрь 1993.
Zobacz w Google Scholar

Почему я принадлежу к РПЦ, reż. Матвеева В., Санкт-Петербург 2006.
Zobacz w Google Scholar

Митрополит Сурожский Антоний, Беседы. Октябрь 1993.
Zobacz w Google Scholar

Царственное священство мирян, reż. Матвеева В., Санкт-Петербург 2006.
Zobacz w Google Scholar

Krioukov M., The Nature and Purpose of Marriage in Metropolitan Anthony (Bloom) of Sourozh, Saint Tikhon’s Orthodox Theological Seminary in South Canaan 2001, maszynopis.
Zobacz w Google Scholar

Rytsar R., The kenotic theology of Anthony Bloom metropolitan of Sourozh (1914–2003), in anthropological perspective, Ottawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Ковалев И., Проповеднические труды Митрополита Антония (Блума), Санкт–Петербургская духовная академия 2004, maszynopis. Макаров И., Пастырское служение по трудам митрополита Антония (Блума), Санкт–Петербургская духовная академия 2004, maszynopis.
Zobacz w Google Scholar

Романцев С., Четвероевангелие в гомилетическом наследии митр. Антония (Блума), Московская духовная академия 2008, maszynopis.
Zobacz w Google Scholar

Сташків І., Сотеріологія Антонія Митрополита Сурозького, Католицький університет у Львові 2004, maszynopis.
Zobacz w Google Scholar

Чуриков А., Митрополит Сурожский Антоний (Блум) как проповедник, Московская духовная академия 2008, maszynopis.
Zobacz w Google Scholar

Шубина Ю., Миссионерское значение трудов Митрополита Антония Сурожского для формирования мотивации на уроках Основ православной культуры, Свято–Тихоновский богословский университет 2003, maszynopis.
Zobacz w Google Scholar

Эрин Д., Духовно-нравственные идеалы христианской жизни по трудам митрополита Антония Сурожского (Блума), Санкт– Петербургская духовная академия 2004, maszynopis.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

26 kwietnia 2019

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-525-4

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-526-1

Inne prace tego samego autora