Arthur Greiser: Biografia i proces namiestnika III Rzeszy w Kraju Warty

Autorzy

Dieter Schenk
Witold Kulesza
Uniwersytet Łódzki
Ewa Bluszcz
Uniwersytet Łódzki
Grzegorz Bluszcz

Słowa kluczowe:

nazizm, III Rzesza, Kraj Warty, II wojna światowa, NSDAP, Arthur Greiser, ludobójstwo, Mieczysław Siewierski, Najwyższy Trybunał Narodowy

Streszczenie

Artur Greiser był modelowym funkcjonariuszem narodowosocjalistycznej partii, kierownikiem politycznym (gauleiter) tzw. Kraju Warty i namiestnikiem państwa (Reichsstatthalter) w części okupowanej Polski, włączonej do Rzeszy. Jego kariera rozpoczęła się od wstąpienia do NSDAP – jak sam powiedział – dla „chleba i pracy”. Przeszedł wszystkie szczeble awansu, do kręgu zaufanych Hitlera, wykazując własną inicjatywę w realizacji zbrodniczego planu likwidacji wszystkiego, co świadczyło o polskości ziemi, którą miał zniemczyć.

Książka ukazuje szczegółowo etapy rozpoczętej w Gdańsku kariery oraz kształtowanie się osobowości nazistowskiego władcy, odpowiedzialnego za ludobójstwo dokonane na Polakach i Żydach. Przedstawione zostały w niej dowody zbrodni oraz złożone zagadnienia historyczne i prawne.

Proces Greisera był pierwszym, jaki przeprowadzony został przed Najwyższym Trybunałem Narodowym w 1946 r. Prekursorko określone zostały w nim zasady odpowiedzialności karnej ludobójcy, który sam, własnoręcznie nikogo nie uśmiercił. Przed Trybunałem oskarżony nie przyznał się do winy twierdząc, że nie wiedział o zarzucanych mu zbrodniach, za których dokonanie – wywodził – odpowiedzialni byli tylko Hitler i Himmler. W uczciwym procesie ważną rolę odegrał prokurator, dr Mieczysław Siewierski, profesor UŁ.”

Biogramy autorów

Dieter Schenk

urodził się14 marca 1937 roku We Frankfurcie nad Menem. Kryminolog, prawnik, publicysta, pisarz . Autor wielu książek na temat narodowego socjalizmu oraz dziewięciu utworów scenicznych.
W Niemczech i w Polsce stał się znany jako kontynuator wątków badawczych i naukowych dotyczących zasad odpowiedzialności karnej za zbrodnie popełnione przez nazistów w Polsce w czasie li wojny światowej. Od 1989 roku jest autorem wykładów na temat historii narodowego socjalizmu na Uniwersytecie Łódzkim, a w roku 2017otrzymał na tym uniwersytecie tytuł doktora honoris causa. Za książkę o obronie Poczty Polskiej miasto Gdańsk nadało mu tytuł honorowego obywatela.
Jako członek Amnesty International współtworzył grupę współpracy „Policja i tortury". Jest autorem niemieckiego i polskiego wydania biografii gdańskiego gauleitera Alberta Forstera oraz generalnego gubernatora Hansa Franka. Polska odznaczyła Dietera Schenka Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, a Niemcy - Orderem Zasługi Republiki Federalnej Niemiec na Wstędze. Oprócz tego otrzymał w Polsce, m.in. za książkę o mordzie na lwowskich profesorach, tytuł Kustosza Pamięci Narodowej.

Witold Kulesza - Uniwersytet Łódzki

od 1973 roku zatrudniony w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na prawnokarnej ochronie czci i godności jednostki, wolności wypowiedzi oraz zbrodni systemów totalitarnych i odpowiedzialności karnej ich sprawców, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności sędziów i prokuratorów za zbrodnie sądowe.
Od początku pracy zawodowej współpracownik Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, od 1994 roku jej przewodniczący. W latach 1998-2006 dyrektor Głównej Komisji Badania - a następnie - Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie, wiceprezes IPN. Współautor projektu ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia 18 grudnia 1998 roku, którą wprowadził do polskiego prawa karnego pojęcie i karalność „kłamstwa oświęcimskiego". Członek-kurator Międzynarodowego Kuratorium Badania Powojennego Wymiaru Sprawiedliwości w Wiedniu. Stypendysta Fundacji im. Alexandra von Humboldta.

Bibliografia

Bundesarchiv Bayreuth, Ost-Dok.
Zobacz w Google Scholar

Bundesarchiv Berlin – Berlin Document Center – BAB – BDC; Nürnberg-Dok et al.
Zobacz w Google Scholar

Bundesarchiv Berlin – Zeitungsarchiv.
Zobacz w Google Scholar

Bundesarchiv Koblenz.
Zobacz w Google Scholar

Bundesarchiv Ludwigsburg – BAL.
Zobacz w Google Scholar

Bundesarchiv-Militärarchiv, Potsdam.
Zobacz w Google Scholar

Institut der Zeitgeschichte, München.
Zobacz w Google Scholar

Instytut Pamięci Narodowej (IPN), Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (GK), Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Instytut Zachodni Poznań – Documenta Occupationis Band V (1952); Band VII (1981); Band VIII (1969), Band IX (1975), Band X (1976), Band XI (1983), Band XII (1986), Band XVII (2019), Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Akten zur deutschen auswärtigen Politik 1918–1945 [ADAP], Serie C, Göttingen 1950.
Zobacz w Google Scholar

Alberti Michael, Die Verfolgung und Vernichtung der Juden im Reichsgau Wartheland 1939–1945, Wiesbaden 2006.
Zobacz w Google Scholar

Aly Götz, Das Posener Tagebuch des Anatomen Hermann Voss, [w:] Götz Aly et al. (Hg.), Biedermann und Schreibtischtater, Berlin 1989.
Zobacz w Google Scholar

Amnesty International, Wenn der Staat tötet, AI-Berichte Stand 24.11.2020 u. Stand 23.07.2021; vgl. Sumit Bhattacharyya, Die Todesstrafe war nie farbenblind, „AI Journal Vereinigte Staaten von Amerika”, 21.08.2020.
Zobacz w Google Scholar

Andrzejewski Marek, Opposition und Widerstand in Danzig 1933 bis 1939, Bonn 1994.
Zobacz w Google Scholar

Andrzejewski Marek, Rinklake Hubert, Erich Brost. Danziger Redakteur, Mann des Widerstandes, Verleger und Chefredakteur der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung, Bonn 1997.
Zobacz w Google Scholar

Arendt Hannah, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Antisemitismus, Imperialismus, totale Herrschaft, München 1986 [wydanie polskie: Korzenie totalitaryzmu, tłum. Daniel Grinberg, Mariola Szawiel, Warszawa 2014].
Zobacz w Google Scholar

Bajohr Frank, Parvenüs und Profiteure. Korruption in der NS-Zeit, Frankfurt am Main 2001.
Zobacz w Google Scholar

Bartoszewski Władysław, Europäer sein, „DIALOG. Deutsch-Polnisches Magazin/ Magazyn Polsko-Niemiecki” 2019, Nr. 128.
Zobacz w Google Scholar

Bartoszewski Władysław, Herbst der Hoffnungen. Es lohnt sich anständig zu sein, Freiburg 1983.
Zobacz w Google Scholar

Bartoszewski Władysław, Wer ein Leben rettet, rettet die ganze Welt, Freiburg 1986.
Zobacz w Google Scholar

Bauer Fritz, Die Humanität der Rechtsordnung. Ausgewählte Schriften, Frankfurt am Main 1998.
Zobacz w Google Scholar

Bauer Fritz, Zu den Naziverbrecher-Prozessen, „Stimme der Gemeinde” 1963, Heft 18.
Zobacz w Google Scholar

Baumann Imanuel et al., Schatten der Vergangenheit. Das BKA und seine Gründungsgeneration in der frühen Bundesrepublik, Köln 2011.
Zobacz w Google Scholar

Beevor Antony, D-Day. Die Schlacht um die Normandie, München 2010.
Zobacz w Google Scholar

Benz Wolfgang, Die Protokolle der Weisen von Zion. Die Legende von der jüdischen Weltverschwörung, München 2007.
Zobacz w Google Scholar

Benz Wolfgang, Feindbild und Vorurteil, München 1996.
Zobacz w Google Scholar

Benz Wolfgang et al. (Hg.), Enzyklopädie des Holocaust, München 1997.
Zobacz w Google Scholar

Berendt Grzegorz, Żydzi na terenie Wolnego Miasta Gdańska, Gdańsk 1997.
Zobacz w Google Scholar

Boberach Heinz (Hg.), Meldungen aus dem Reich. Die geheimen Lageberichte des Sicherheitsdienstes der SS 1938–1945, Register-Band u. Band 1–19, Herrsching 1984/1985.
Zobacz w Google Scholar

Böhler Jochen, Auftakt zum Vernichtungskrieg. Die Wehrmacht in Polen 1939, Frankfurt am Main 2006.
Zobacz w Google Scholar

Böhler Jochen, Der Überfall. Deutschlands Krieg gegen Polen, Frankfurt am Main 2009.
Zobacz w Google Scholar

Bömelburg Hans-Jürgen, Eine kosmopolitische Stadt mitten in Europa. Die Geschichte von Lodz, „DIALOG. Deutsch-Polnisches Magazin/ Magazyn Polsko-Niemiecki” 2001, Nr. 130.
Zobacz w Google Scholar

Boppe Dominika et al. (Hg.), Die Enzyklopädie des Gettos Lodz/Litzmannstadt, Göttingen 2020.
Zobacz w Google Scholar

Borodziej Włodzimierz, Der Wahrschauer Aufstand 1944, Frankfurt am Main 2001.
Zobacz w Google Scholar

Broszat Martin, Nationalsozialistische Polenpolitik 1939–1945, Stuttgart 1961.
Zobacz w Google Scholar

Broszat Martin, Polenpolitik, Kirchenpolitik der Nationalsozialisten im Warthegau 1939–1945, „Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte” 1959, Nr. 1.
Zobacz w Google Scholar

Browning Christopher, Die Entfesselung der „Endlösung”. Nationalsozialistische Judenpolitik 1939–1942, München 2003 [wyd. polskie: Geneza „ostatecznego rozwiązania”.
Zobacz w Google Scholar

Ewolucja nazistowskiej polityki wobec Żydów. Wrzesień 1939 – marzec 1942, tłum. Barbara Gutowska-Nowak, Kraków 2012].
Zobacz w Google Scholar

Browning Christopher, Ganz normale Männer. Das Reserve-Polizeibataillon 101 und die „Endlösung” in Polen, Reinbek 1993.
Zobacz w Google Scholar

Buchheim Hans, Anatomie des SS-Staates Band 1, München 1967.
Zobacz w Google Scholar

Bundesamt für Verfassungsschutz (Hg.), Lagebild Antisemitismus, BMI, Berlin 2020.
Zobacz w Google Scholar

Burckhardt Carl J., Meine Danziger Mission 1937–1939, München 1960.
Zobacz w Google Scholar

Carl-Schirren-Gesellschaft e.V. (Hg), Jahrbuch des baltischen Deutschtums, Lüneburg–München 1995.
Zobacz w Google Scholar

Charisius Albrecht, Mader Julius, Nicht länger geheim. Entwicklung, System u. Arbeitsweise des imperialistischen deutschen Geheimdienstes, Militärverlag der DDR, Ost-Berlin 1969.
Zobacz w Google Scholar

Chiari Bernhard, Kochanowski Jerzy (Hg.), Die polnische Heimatarmee. Geschichte und Mytos der Armia Krajowa seit dem Zweiten Weltkrieg, Schriftenreihe des MFG, München 2003.
Zobacz w Google Scholar

Conze Eckart, Frei Norbert, Hayes Peter, Zimmermann Moshe, Das Amt und die Vergangenheit.
Zobacz w Google Scholar

Deutsche Diplomaten im Dritten Reich und in der Bundesrepublik, München 2010.
Zobacz w Google Scholar

Diederich Reiner, Löhlein Gerhard (Hg.), Entfesselte Wirtschaft. Gefesselte Demokratie, Frankfurt am Main 2019.
Zobacz w Google Scholar

Diner Dan, Gegenläufige Gedächtnisse. Über Geltung und Wirkung des Holocaust, Göttingen 2007.
Zobacz w Google Scholar

Domarus Max (Hg.), Hitler. Reden 1932–1945. Kommentiert von einem deutschen Zeitgenossen, Band 1–4, Wiesbaden 1943.
Zobacz w Google Scholar

Du Prel Max, Das Generalgouvernement, Würzburg 1942.
Zobacz w Google Scholar

Eichmüller Andreas, Die Strafverfolgung von NS-Verbrechen durch westdeutsche Justizbehörden seit 1945. Eine Zahlenbilanz, „Vierteljahreshefte der Zeitgeschichte” 2008, Heft 4.
Zobacz w Google Scholar

Epstein Catherine, Model Nazi. Arthur Greiser and the Occupation of Western Poland, New York 2010.
Zobacz w Google Scholar

Estreicher Karol jr., Straty kultury polskiej pod okupacją niemiecką 1939–1944 wraz z oryginalnymi dokumentami grabieży = Cultural losses of Poland during the German occupation 1939–1944: with original documents of the looting, Kraków 2003.
Zobacz w Google Scholar

Evans Richard J., Der Dritte Reich und seiner Verschwörungstheorien. Wer sie in die Welt gesetzt hat und wem sie nutzen, München 2020.
Zobacz w Google Scholar

Feuchert Sascha et al. (Hg.), Die Chronik des Gettos Lodz/Litzmannstadt, 3052 Seiten, 5 Bände, Göttingen 2007.
Zobacz w Google Scholar

Frank Hans, Diensttagebuch, 26. Oktober 1939 – 3. April 1945, 40 Bände einschl. Register-Bände, 11 367 Schreibmaschinenseiten; Original im IPN-Zentralarchiv Warschau, Kopien: Bundesarchiv Berlin u. Institut der Zeitgeschichte München.
Zobacz w Google Scholar

Frank Niklas, Bruder Normann! „Mein Vater war ein Verbrecher, aber ich liebe ihn”, Bonn 2013.
Zobacz w Google Scholar

Frank Niklas, Der Vater. Eine Abrechnung, München 1993 [wyd. polskie: Mój ojciec Hans Frank, tłum. Ewa Kacprzycka, Janusz Kwiatkowski, Warszawa 1991].
Zobacz w Google Scholar

Frank Niklas, Meine deutsche Mutter, München 2005 [wyd. polskie: Moja niemiecka matka, tłum. Jadwiga Wolska-Stefanowicz, Warszawa 2006].
Zobacz w Google Scholar

Frank Niklas, Meine Familie und ihre Henker, Bonn 2021.
Zobacz w Google Scholar

Frei Norbert, 1945 und wir. Das Dritte Reich im Bewusstsein der Deutschen, München 2009.
Zobacz w Google Scholar

Frei Norbert, Karrieren im Zwielicht, Frankfurt am Main 2001.
Zobacz w Google Scholar

Frei Norbert, Vergangenheitspolitik. Die Anfänge der Bundesrepublik und die NS-Vergangenheit, München 1999.
Zobacz w Google Scholar

Frei Norbert (Hg.), Transnationale Vergangenheitspolitik. Der Umgang mit deutschen Kriegsverbrechern in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg, Göttingen 2006.
Zobacz w Google Scholar

Friedländer Saul, Jahre der Vernichtung. Das Dritte Reich und die Juden 1939–1945, München 2006.
Zobacz w Google Scholar

Fröhlich Elke (Hg.), Die Tagebücher von Joseph Goebbels, München 1987.
Zobacz w Google Scholar

Gańczak Filip, Jan Sehn und die Ahndung der Verbrechen von Auschwitz, Göttingen 2022.
Zobacz w Google Scholar

Geiss Immanuel, Jacobmeyer Wolfgang, Aus dem Diensttagebuch Hans Frank, Generalgouverneur in Polen, Opladen 1980.
Zobacz w Google Scholar

Gerwarth Robert, Biographie Heydrich, München 2011 [wyd. polskie: Kat Hitlera. Biografia Reinharda Heydricha, tłum. Andrzej Wojtasik, Kraków 2013].
Zobacz w Google Scholar

Giordano Ralph, Die zweite Schuld oder Von der Last ein Deutscher zu sein, Köln 2000.
Zobacz w Google Scholar

Gniazdowski Mateusz, Menschenverluste in Polen, [w:] Historie. Jahrbuch des Zentrums für Historische Forschung Berlin der polnischen Akademie der Wissenschaften, Folge „Krieg u. seine Folgen”, Leverkusen 2008.
Zobacz w Google Scholar

Görtemaker Manfred, Safferling Christoph, Die Akte Rosenburg. Das Bundesministerium der Justiz und die NS-Zeit, München 2016.
Zobacz w Google Scholar

Gottwald Alfred, „Eisenbahner gegen Hitler”, Wiesbaden 2009.
Zobacz w Google Scholar

Grafe Maria et al. (Hg.), Quellen zur Geschichte Thuringens, cz. II, Erfurt 2006.
Zobacz w Google Scholar

Greiner Bettina, Verdrängter Terror. Geschichte und Wahrnehmung sowjetischer Speziallager in Deutschland, Hamburg 2010.
Zobacz w Google Scholar

Groscurth Helmuth, Tagebücher eines Abwehroffiziers 1939–1940, Stuttgart 1940.
Zobacz w Google Scholar

Haffner Sebastian, Anmerkungen zu Hitler, München 1978.
Zobacz w Google Scholar

Hartmann Christian et al. (Hg.), Hitler, Mein Kampf. Eine kritische Edition, Band II 1927, München–Berlin 2016.
Zobacz w Google Scholar

Herbert Ulrich, Best. Biographische Studien über Radikalismus, Weltanschauung und Vernunft 1903–1989, Bonn 1996.
Zobacz w Google Scholar

Herbert Ulrich, Fremdarbeiter. Politik und Praxis des „Ausländer-Einsatzes” in der Kriegswirtschaft des Dritten Reichs, Bonn 1999.
Zobacz w Google Scholar

Herwig Malte, Die Flakhelfer. Wie aus Hitlers jüngsten Parteimitgliedern Deutschlands führende Demokraten wurden, München 2013.
Zobacz w Google Scholar

Hilberg Raul, Die Vernichtung der europäischen Juden, 3 Bände, Frankfurt am Main 1982 [1961 – rok publikacji oryginalnej w USA; wyd. polskie: Zagłada Żydów europejskich, tłum. Jerzy Giebułtowski, Warszawa 2014].
Zobacz w Google Scholar

Himmler Katrin, Wild Michael, Himmler privat: Briefe eines Massenmörders, München 2014 [wyd. polskie: Himmler. Listy ludobójcy, tłum. Sławomir Kupisz, Warszawa 2015].
Zobacz w Google Scholar

Historische Forschung der Polnischen Akademie der Wissenschaften Berlin, Krieg und seine Folgen. Folge 1, Berlin 2007/2008.
Zobacz w Google Scholar

Hitler Adolf, Mein Kampf. Eine kritische Edition, München–Berlin 2016.
Zobacz w Google Scholar

Hofer Walther (Hg.), Der Nationalsozialismus. Dokumente 1933–1945, Frankfurt am Main 1957.
Zobacz w Google Scholar

Hoffmann Heinrich (Hg.), Deutscher Osten. Land der Zukunft, München 1942.
Zobacz w Google Scholar

Hohenstein Alexander, Wartheländisches Tagebuch aus den Jahren 1941/42, Hg. Institut für Zeitgeschichte, Stuttgart 1961.
Zobacz w Google Scholar

Hohlmann Susanne, Pfaffenwald. Sterbe und Geburtenlager 1942–1945, Schriften zur Regionalen Zeitgeschichte, Heft 2, Gesamthochschule Kassel, Kassel 1988.
Zobacz w Google Scholar

Horn Eva, Hagemeister Michael (Hg.), Die Fiktion von der jüdischen Weltverschwörung, Göttingen 2012.
Zobacz w Google Scholar

Jäckel Eberhard et al. (Hg.), Enzyklopädie des Holocaust. Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden, München 1989.
Zobacz w Google Scholar

Jüdisches Historisches Institut Warschau (Hg.), Faschismus – Getto – Massenmord, Berlin (Ost)–Frankfurt am Main 1961.
Zobacz w Google Scholar

Jungbluth Rüdiger, Die Quandts. Ihr leiser Aufstieg zur mächtigsten Wirtschaftsdynastie Deutschlands, Frankfurt am Main 2002.
Zobacz w Google Scholar

Jungbluth Uli, Paul-Dickopf-Str. Ein Westerwälder Gemeinderat ehrt einen NS-Verbrecher, Paul Dickopf (1910–1973), Selters 2021.
Zobacz w Google Scholar

Kaden Helma (Hg.), Dokumentenedition Österreich und Tschechoslowakei, Köln 1988.
Zobacz w Google Scholar

Kellmann Klaus, Dimensionen der Mittäterschaft. Die Europäische Kollaboration mit dem Dritten Reich, Wien 2019.
Zobacz w Google Scholar

Kershaw Jan, Arthur Greiser – Ein Motor der „Endlösung”, [w:] Die braune Eliten II, Hg. Roland Smelser et al., Darmstadt 1993.
Zobacz w Google Scholar

Kershaw Jan, Das Ende. Kampf bis in den Untergang. NS-Deutschland 1944/45, München 2011.
Zobacz w Google Scholar

Kershaw Jan, Der NS-Staat. Geschichte, Interpretation u. Kontroversen im Überblick, Hamburg 1994.
Zobacz w Google Scholar

Kershaw Jan, Hitler 1889–1936, Band 1, Stuttgart 1989.
Zobacz w Google Scholar

Kiessling Friedrich, Safferling Christoph, Staatsschutz im Kalten Krieg: Die Bundesanwaltschaft zwischen NS-Vergangenheit, Spiegel-Affare u. RAF, München 2021.
Zobacz w Google Scholar

Klee Ernst, Auschwitz, die NS-Medizin und ihre Opfer, Frankfurt am Main 2004.
Zobacz w Google Scholar

Klee Ernst, Das Kulturlexikon zum Dritten Reich. Wer war was vor und nach 1945, Frankfurt am Main 2007.
Zobacz w Google Scholar

Klee Ernst, Das Personenlexikon zum Dritten Reich. Wer war was vor und nach 1945, Frankfurt am Main 2003.
Zobacz w Google Scholar

Klee Ernst, Deutsche Medizin im Dritten Reich. Karrieren vor und nach 1945, Frankfurt am Main 2001.
Zobacz w Google Scholar

Klee Ernst, Persilscheine und falsche Pässe. Wie die Kirchen den Nazis halfen, Frankfurt am Main 1991.
Zobacz w Google Scholar

Klein Peter, Die „Gettoverwaltung Litzmannstadt” 1940–1944, Hamburg 2009.
Zobacz w Google Scholar

Klemperer Victor, Das Tagebuch 1933–1945, Berlin 1995 [wydanie polskie: Chcę dawać świadectwo aż do końca. Dzienniki 1933–1945, tłum. Anna i Antoni Klubowie, Kraków 2000].
Zobacz w Google Scholar

Kleßmann Christoph, Die Selbstbehauptung einer Nation. NS-Kulturpolitik und polnische Widerstandsbewegung, Düsseldorf 1971.
Zobacz w Google Scholar

Koch Peter-Ferdinand, Die Geldgeschäfte der DDR. Wie deutsche Banden den schwarzen Terror finanzierten, Hamburg 2000.
Zobacz w Google Scholar

Kogon Eugen, Der SS-Staat. Das System der deutschen Konzentrationslager, München 1946.
Zobacz w Google Scholar

König Helmut, Politik und Gedächtnis, Weilerswirst 2008.
Zobacz w Google Scholar

Krakowski Shmuel, Das Todeslager Chelmno/Kulmhof, Göttingen 2007.
Zobacz w Google Scholar

Krausnick Helmut, Hitlers Einsatzgruppen. Die Truppen des Weltanschauungskrieges 1938–1942, Stuttgart 1981.
Zobacz w Google Scholar

Krausnick Helmut et al. (Hg.), Tagebuch eines Abwehroffiziers 1938–1940, Stuttgart 1970.
Zobacz w Google Scholar

Kulesza Witold, Crimen laesae iustitiae. Odpowiedzialność karna sędziów i prokuratorów za zbrodnie sądowe według prawa norymberskiego, niemieckiego, austriackiego i polskiego, Łódź 2013.
Zobacz w Google Scholar

Leide Henry, NS-Verbrecher und Staatssicherheit. Die geheime Vergangenheitspolitik der DDR. Wissenschaftliche Reihe des BStU, Göttingen 2005.
Zobacz w Google Scholar

Lesser Gabriele, Leben als ob. Die Untergrunduniversität Krakau im Zweiten Weltkrieg, Freiburg 1988.
Zobacz w Google Scholar

Lichtenstein Erwin, Bericht an meine Familie. Ein Leben zwischen Danzig und Israel, Darmstadt 1985.
Zobacz w Google Scholar

Lichtenstein Erwin, Die Juden der Freien Stadt Danzig unter der Herrschaft des Nationalsozialismus, Tübingen 1973.
Zobacz w Google Scholar

Löbsack Wilhelm, Albert Forster – Gauleiter und Reichsstatthalter im Reichsgau Danzig-Westpreußen, Danzig 1940.
Zobacz w Google Scholar

Longerich Peter, Heinrich Himmler. Biographie, München 2008 [wyd. polskie: Himmler.
Zobacz w Google Scholar

Buchalter śmierci, tłum. Sebastian Szymański, Jarosław Skowroński, Warszawa 2014].
Zobacz w Google Scholar

Loose Ingo, Kredite für NS-Verbrechen. Die deutschen Kreditinstitute in Polen und die Ausraubung der polnischen und jüdischen Bevölkerung 1939–1945, München 2007.
Zobacz w Google Scholar

Löw Andrea, Litzmannstadt: Die Geschichte des Gettos, „DIALOG. Deutsch-Polnisches Magazin/ Magazyn Polsko-Niemiecki” 2020, Nr. 130.
Zobacz w Google Scholar

Lwiw – Lemberg – Lwów, „DIALOG. Deutsch-Polnisches Magazin/ Magazyn Polsko-Niemiecki” 2020–2023, t. 4, Nr. 142.
Zobacz w Google Scholar

Madajczyk Czesław, Die Okkupationspolitik Nazideutschlands in Polen 1939–1945, Berlin 1987.
Zobacz w Google Scholar

Majewski Piotr M., Wnuk Rafał, Das Museum des Zweiten Weltkriegs in Danzig, „DIALOG.
Zobacz w Google Scholar

Deutsch-Polnisches Magazin/ Magazyn Polsko-Niemiecki” 2017, Nr. 121.
Zobacz w Google Scholar

Mallmann Klaus-Michael, Böhler Jochen, Matthäus Jürgen, Einsatzgruppen in Polen, Köln 2003.
Zobacz w Google Scholar

Mallmann Klaus-Michael, Angrick Andrej (Hg.), Die Gestapo, Darmstadt 2009.
Zobacz w Google Scholar

Mallmann Klaus-Michael, Paul Gerhard (Hg.), Karrieren der Gewalt. Nationalsozialistische Täterbiographien, Darmstadt 2004.
Zobacz w Google Scholar

Meindl Ralf, Ostpreußens Gauleiter: Erich Koch – eine politische Biographie, Osnabrück 2007.
Zobacz w Google Scholar

Messerschmidt Manfred, Wüllner Fritz, Die Wehrmachtsjustiz im Dienste des Nationalsozialismus, Baden-Baden 1987.
Zobacz w Google Scholar

Meyer Kurt, Das Leben ist nicht anderswo. Biebersteiner Jahre und Hermann Lietz. Eine Wiederbegegnung, Kassel 2016.
Zobacz w Google Scholar

Meyer Kurt, Geweint wird, wenn der Kopf ab ist. Annäherungen an meinen Vater „Panzermeyer”, SS-Brigadeführer und General der Waffen-SS, Kassel 2018.
Zobacz w Google Scholar

Meyer Kurt, Kommt, reden wir zusammen. Zwei Jahrzehnte „Gegen Vergessen – Für Demokratie” an der Jakob-Grimm-Schule Rotenburg an der Fulda, Kassel 2019.
Zobacz w Google Scholar

Meyer Kurt, Polnische Reise – eine Wiederbegegnung, Rotenburg/Gundelshausen, Herbst 2019.
Zobacz w Google Scholar

Mitscherlich Alexander, Mitscherlich Margarete, Die Unfähigkeit zu trauern. Grundlagen kollektiven Verhaltens, München 1967.
Zobacz w Google Scholar

Müller Ingo, Furchtbare Juristen, München 1987.
Zobacz w Google Scholar

Musial Bogdan, Deutsche Zivilverwaltung und Judenverfolgung im Generalgouvernement, Wiesbaden 1999.
Zobacz w Google Scholar

Nationalrat der Nationalen Front der DDR (Hg.), Braunbuch. Kriegs- und Naziverbrecher in der Bundesrepublik, Staatsverlag der DDR, Ost-Berlin 1965–1968 (3 Auflagen).
Zobacz w Google Scholar

Naumann Michael, Glück gehabt. Ein Leben (Autobiographie), Hamburg 2017.
Zobacz w Google Scholar

Nowack Sabrina, Sicherheitsrisiko NS-Belastung. Personalüberprüfungen im Bundesnachrichtendienst in den 1960er-Jahren, Berlin 2016.
Zobacz w Google Scholar

Nowak-Far Artur, Zamęcki Łukasz (Hg.), Die fehlerhaften Gedächtnis-Codes. Die Verunstaltung der Erinnerung an die internationalen Verbrechen im öffentlichen Dienst, Warschau 2016.
Zobacz w Google Scholar

Nuhn Heinrich, Sie waren unsere Nachbarn. Hersfelder jüdische Familien, Rotenburg 2020.
Zobacz w Google Scholar

Piotrowski Stanisław, Dziennik Hansa Franka, Warszawa 1963.
Zobacz w Google Scholar

Pospieszalski Karol Marian, Aus dem Tagebuch eines Professors der Reichsuniversität Posen, „Przegląd Zachodni” 1955, nr 1–2.
Zobacz w Google Scholar

Pro dignitate legis et maiestate iustitiae. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Witolda Kuleszy, red. Agnieszka Liszewska, Jan Kulesza, Łódź 2020.
Zobacz w Google Scholar

Ramonat Wolfgang, Der Völkerbund und die Freie Stadt Danzig 1920–1934, Osnabrück 1979.
Zobacz w Google Scholar

Rathkolb Oliver, Schirach: Eine Generation zwischen Goethe und Hitler, Wien 2020.
Zobacz w Google Scholar

Reimers Erich, Der Kampf um den deutschen Osten, Leipzig 1939/1940.
Zobacz w Google Scholar

Rogall Joachim, Die Räumung des „Reichsgaus Wartheland” vom 16. bis 26. Januar 1945 im Spiegel amtlicher Berichte, Sigmaringen 1993.
Zobacz w Google Scholar

Röger Maren, Kriegs Beziehungen. Intimität, Gewalt und Prostitution im besetzten Polen 1939–1945, Frankfurt am Main 2015.
Zobacz w Google Scholar

Röhr Werner et al. (Hg.), Dokumentenedition Nacht über Europa, Köln 1989.
Zobacz w Google Scholar

Röhr Werner et al. (Hg.), Der Krieg vor dem Krieg. Politik und Ökonomik der „friedlichen Aggressionen” Deutschlands 1938/39, Hamburg 2001.
Zobacz w Google Scholar

Rosenberg Alfred, Die Tagebücher von 1934 bis 1945. Herausgegeben und kommentiert von Jürgen Matthäus und Frank Bajohr, Frankfurt am Main 2015.
Zobacz w Google Scholar

Rosenberg Alfred, Spur der Juden, Deutscher Volksverlag 2020, Zentralverlag der NSDAP 1939.
Zobacz w Google Scholar

Roth Markus, Herrenmenschen. Die deutschen Kreishauptleute im besetzten Polen, Karrierewege, Herrschaftspraxis und Nachgeschichte, Göttingen 2009.
Zobacz w Google Scholar

Ruchniewicz Krzysztof, 1939–2019: Vor achtzig Jahren begann mit dem Angriff Nazideutschlands der Zweite Weltkrieg, „DIALOG. Deutsch-Polnisches Magazin /Magazyn Polsko-Niemiecki” 2019, Nr. 128.
Zobacz w Google Scholar

Ruchniewicz Krzysztof, Schauplatz Geschichte. Entdecken und Verstehen in den Deutsch-Polnischen Beziehungen, Berlin 2018.
Zobacz w Google Scholar

Rückerl Adalbert, Die Strafverfolgung von NS-Verbrechen 1945–1978, Heidelberg 1979.
Zobacz w Google Scholar

Rückerl Adalbert, Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei, Selbstschutz u. andere Formationen in der Zeit 1. September 1939 bis Frühjahr 1940, Ludwigsburg 1962.
Zobacz w Google Scholar

Rückerl Adalbert (Hg.), NS-Prozesse. Nach 25 Jahren Strafverfolgung. Möglichkeiten–Grenzen–Ergebnisse, Karlsruhe 1971.
Zobacz w Google Scholar

Rückerl Adalbert (Hg.), NS-Vernichtungslager im Spiegel deutscher Strafprozesse, München 1977.
Zobacz w Google Scholar

Sälter Gerhard, Phantome des Kalten Krieges. Die Organisation Gehlen und die Wiederbelebung des Gestapo-Feindbildes „Rote Kapelle”, Berlin 2016.
Zobacz w Google Scholar

Sandkühler Thomas, „Endlösung” in Galizien. Der Judenmord in Ost-Polen und die Rettungsinitiativen von Bertold Beitz 1941–1944, Bonn 1996.
Zobacz w Google Scholar

Sands Philippe, Rückkehr nach Lemberg, Frankfurt am Main 2018.
Zobacz w Google Scholar

Schanetzki Tim, Unternehmer: Profiteure des Unrechts, [w:] Karrieren im Zwielicht, Hg. Norbert Frei, Frankfurt am Main 2001.
Zobacz w Google Scholar

Schenk Dieter, BKA. Die Reise nach Beiru, Reinbek 1990.
Zobacz w Google Scholar

Schenk Dieter, Danzig 1930–1945. Das Ende einer Freien Stadt, Berlin 2013 [wyd. polskie: Gdańsk 1930–1945. Koniec pewnego Wolnego Miasta, tłum. Jerzy Wawrzyniec Sawicki, Gdańsk 2014].
Zobacz w Google Scholar

Schenk Dieter, Der Lemberger Professorenmord und der Holocaust in Ost-Galizien, Bonn 2007 [wyd. polskie: Noc morderców. Kaźń polskich profesorów we Lwowie i Holokaust w Galicji Wschodniej, tłum. Paweł Zarychta, Kraków 2011].
Zobacz w Google Scholar

Schenk Dieter, Die braunen Wurzeln des BKA, Köln 2001/Frankfurt am Main 2003.
Zobacz w Google Scholar

Schenk Dieter, Hans Frank. Hitlers Kronjurist und Generalgouverneur, Frankfurt am Main 2006 [wyd. polskie: Hans Frank. Biografia generalnego gubernatora, tłum. Krzysztof Jachimczak, Kraków 2009].
Zobacz w Google Scholar

Schenk Dieter, Hitlers Mann in Danzig. Gauleiter Forster und die NS-Verbrechen in Danzig-Westpreußen, Bonn 2000 [wyd. polskie: Albert Forster – gdański namiestnik Hitlera: zbrodnie hitlerowskie w Gdańsku i Prusach Zachodnich, tłum. i przyp. opatrzyli Wanda Tycner i Janusz Tycner; przedm. do wyd. pol. Witold Kulesza, Gdańsk 2002].
Zobacz w Google Scholar

Schenk Dieter, Krakauer Burg. Die Machtzentrale des Generalgouverneurs Hans Frank 1939–1945, Berlin 2010 [wyd. polskie: Krakauer Burg. Wawel jako ośrodek władzy
Zobacz w Google Scholar

Generalnego Gubernatora Hansa Franka w latach 1939–1945, tłum. Paweł Zarychta, Kraków 2013].
Zobacz w Google Scholar

Schenk Dieter, Wie ich Hitler Beine machte. Eine Danziger Polin im Widerstand, München 2003 [wyd. polskie: Jak pogoniłam Hitlera: Gdańszczanka – Polka w ruchu oporu, tłum. Henryk Kleinzeller, Gdańsk 2006].
Zobacz w Google Scholar

Scholtysek Joachim, Der Aufstieg der Quandts. Eine deutsche Unternehmerdynastie, München 2011.
Zobacz w Google Scholar

Schönebeck Karla et al., Landsberger Zeitgeschichte, Erinnern, Forschen, Dokumentieren, Europäische Holocaustgedenkstätte, Stiftung e.V., Landsberg 2020.
Zobacz w Google Scholar

Schramm Percy E. (Hg.), Kriegstagebuch des OKW. Eine Dokumentation 1940–1945, Band 4/Teilband 2, Augsburg 2005.
Zobacz w Google Scholar

Schriftenreihe des Reichskriminalpolizeiamtes Berlin, Loseblatt-Sammlung, Hg. RKPA Amt. V, 1937–1943 [Seria publikacji Urzędu Policji Kryminalnej Rzeszy w Berlinie].
Zobacz w Google Scholar

Schulz Andreas, Biographische Datensammlung Arthur Greiser, Berlin 2020.
Zobacz w Google Scholar

Schwendemann Heinrich, Dietsche Wolfgang, Hitlers Schloss. Die „Führerresidenz” in Posen, Berlin 2003.
Zobacz w Google Scholar

See Hans, Kapitalverbreche. Die Verwirtschaftung der Moral, Düsseldorf 1990.
Zobacz w Google Scholar

See Hans, Schenk Dieter (Hg.), Wirtschaftsverbrechen. Der innere Feind der freien Marktwirtschaft, Köln 1982.
Zobacz w Google Scholar

Sereny Gitta, Albert Speer. Das Ringen mit der Wahrheit und das deutsche Trauma, München 1995.
Zobacz w Google Scholar

Seul Michaela, Ein aufrechtes Leben. Heinrich von Trott zu Solz, München 2007.
Zobacz w Google Scholar

Siegler Hans Georg, Danzig Chronik, Düsseldorf 1991.
Zobacz w Google Scholar

Siegmund Harry, Rückblick. Erinnerungen eines Staatsdieners in bewegter Zeit, Kiel 1999.
Zobacz w Google Scholar

Smith Bradley F. et al. (Hg.), Himmlers Geheimreden 1933–1945, Frankfurt am Main 1974.
Zobacz w Google Scholar

Snyder Timothy, Bloodlands. Europa zwischen Hitler und Stalin, München 2013 [wyd. polskie: Skrwawione ziemie: Europa między Hitlerem a Stalinem, tłum. Bartłomiej Pietrzyk, Warszawa 2011].
Zobacz w Google Scholar

Speer Albert, Erinnerungen, Frankfurt am Main–Berlin–Wien 1969.
Zobacz w Google Scholar

Steinke Ronen, Fritz Bauer oder Auschwitz vor Gericht (Biographie), München 2013.
Zobacz w Google Scholar

Stiftung Topographie des Terrors (Hg.), Das Gesicht des Gettos. Bilder jüdischer Photographen aus dem Getto Litzmannstad 1940–1944, Katalog-Band, Berlin 2010.
Zobacz w Google Scholar

Strasas Michael, 4000 demonstrieren am Landsberger Hauptplatz, „Themenhefte zur Landsberger Zeitgeschichte” 1951 (1993), Heft 1.
Zobacz w Google Scholar

„Studia Prawno Ekonomiczne” 2017, t. 105.
Zobacz w Google Scholar

Szarota Tomasz, Stereotype und Konflikte. Historische Studien zu den deutsch-polnischen Beziehungen, Osnabrück 2010.
Zobacz w Google Scholar

Szarota Tomasz, Warschau unter dem Hakenkreuz, Paderborn 1985.
Zobacz w Google Scholar

Szpilman Władysław, Das wunderbare Überleben. Warschauer Erinnerungen, München 1998.
Zobacz w Google Scholar

Taguieff Pierre-André, Hitler, les Protocoles des Sages de Sion et Mein Kampf. Antisémitisme apocalyptique et conspiationnisme, Paris 2020.
Zobacz w Google Scholar

Teising Martin, Selbstbestimmung zwischen Wunsch und Illusion. Eine psychoanalytische Sicht, Göttingen 2007.
Zobacz w Google Scholar

Traba Robert, Die deutsche Besatzung in Polen, Berlin 2020.
Zobacz w Google Scholar

Traba Robert (Hg.), Historie. Jahrbuch des Zentrums für Historische Forschung Berlin der polnischen Akademie der Wissenschaften, Folge „Krieg und seine Folgen”, Leverkusen 2008.
Zobacz w Google Scholar

Ueberschär Gerd R., Vogel Winfried, Dienen und Verdienen. Hitlers Geschenke an seine Eliten, Frankfurt am Main 1999.
Zobacz w Google Scholar

Uhl Matthias et al. (Hg.), Die Organisation des Terrors, Der Dienstkalender Heinrich Himmlers 1943–1945, München 2020.
Zobacz w Google Scholar

Ullrich Volker, Adolf Hitler. Die Jahre des Untergangs, Frankfurt am Main 2018.
Zobacz w Google Scholar

Van der Vat Dan, Der gute Nazi. Leben und Lügen des Albert Speer, Berlin 1997.
Zobacz w Google Scholar

Vinke Hermann, „Ich sehe immer den Menschen vor mir”. Das Leben des deutschen Offiziers Wilm Hosenfeld. Eine Biographie, Zürich–Hamburg 2015.
Zobacz w Google Scholar

Vinke Hermann, Wunden die nie ganz verheilen. Das Dritte Reich in der Erinnerung von Zeitzeugen, Ravensburg 2010.
Zobacz w Google Scholar

Vogel Thomas [Militärgeschichtliches Forschungsamt] (Hg.), „Ich versuche jeden zu retten”. Das Leben eines deutschen Offiziers in Briefen und Tagebüchern, München 2004.
Zobacz w Google Scholar

Vollnhals Clemens (Hg.), Entnazifizierung. Politische Säuberung und Rehabilitierung in den vier Besatzungszonen, München 1991.
Zobacz w Google Scholar

Wagner Patrick, Hitlers Kriminalisten. Die deutsche Kriminalpolizei und der Nationalsozialismus, München 2002.
Zobacz w Google Scholar

Wagner Patrick, Volksgemeinschaft ohne Verbrecher. Konzeption und Praxis der Kriminalpolizei in der Zeit der Weimarer Republik und des Nationalsozialismus, Hamburg 1996.
Zobacz w Google Scholar

Weckbecker Arno, Jansen Christian, Der „Volksdeutsche Selbstschutz” in Polen 1939/40, Schriftenreihe Vierteljahreshefte Institut für Zeitgeschichte [Seria publikacji Kwartalnik Instytutu Historii Współczesnej], Band 64, München 1992.
Zobacz w Google Scholar

Weiss Peter, Die Ermittlung, Frankfurt am Main 1991.
Zobacz w Google Scholar

Weizsäcker Ernst von, Erinnerungen, München 1950.
Zobacz w Google Scholar

Welzer Harald, Täter. Wie aus ganz normalen Menschen Massenmörder werden, Frankfurt am Main 2005.
Zobacz w Google Scholar

Welzer Harald et al. (Hg.), „Opa war kein Nazi”, Nationalsozialismus und Holocaust im Familiengedächtnis, Frankfurt am Main 2002.
Zobacz w Google Scholar

Wildt Michael, Generation des Unbedingten. Das Führungskorps des Reichsicherheitshauptamtes, Hamburg 2002.
Zobacz w Google Scholar

Witte Peter et al. (Hg.), Der Dienstkalender Heinrich Himmlers 1941/42, Hamburg 1999.
Zobacz w Google Scholar

Wojak Irmtrud, Biographie Fritz Bauer, München 2009.
Zobacz w Google Scholar

Wulf Josef, Musik im Dritten Reich. Eine Dokumentation, Gütersloh 1963.
Zobacz w Google Scholar

Baranowski Julian, Hitlerowski aparat terroru, [w:] Łódź w planach eksterminacyjnych okupanta hitlerowskiego 1939–1945, Łódź 1986.
Zobacz w Google Scholar

Becker Maximilian, Mitstreit im Volkstumskampf. Deutsche Justiz in den eingegliederten Ostgebieten 1939–1945, München 2014.
Zobacz w Google Scholar

Becker Maximilian, Sądownictwo niemieckie i jego rola w polityce okupacyjnej na ziemiach polskich wcielonych do Rzeszy 1939–1945, Warszawa 2020.
Zobacz w Google Scholar

Bednarz Władysław, Obóz straceń w Chełmnie nad Nerem, Warszawa 1946.
Zobacz w Google Scholar

Brünneck Alexander v., Dreier Horst, Wildt Michael, ad Ernst Fraenkel. Der Doppelstaat, Hamburg 2021.
Zobacz w Google Scholar

Cyprian Tadeusz, Sawicki Jerzy, Nieznana Norymberga. Dwanaście procesów norymberskich, Warszawa 1965.
Zobacz w Google Scholar

Cyprian Tadeusz, Sawicki Jerzy, Oskarżamy, Kraków 1949.
Zobacz w Google Scholar

Cyprian Tadeusz, Sawicki Jerzy, Prawo norymberskie. Bilans i perspektywy, Warszawa–Kraków 1948.
Zobacz w Google Scholar

Eichmüller Andreas, Prawnokarne ściganie zbrodni narodowosocjalistycznych w Republice Federalnej Niemiec, [w:] Magdalena Bainczyk, Agnieszka Kubiak-Cyrul, Odpowiedzialność państwa za zbrodnie międzynarodowe. Refleksje wokół wystawy „Rosenburg”, Poznań 2021.
Zobacz w Google Scholar

Epstein Catherine, Wzorcowy Nazista. Arthur Greiser i okupacja Kraju Warty, Wrocław 2010.
Zobacz w Google Scholar

Fraenkel Ernst, Der Doppelstaat, Hamburg 2019.
Zobacz w Google Scholar

Friedrich Jörg, Freispruch für die Nazi-Justiz. Die Urteile gegen NS-Richter seit 1948. Eine Dokumentation, Berlin 1998.
Zobacz w Google Scholar

Gembicki J., Jak zachowywał się Greiser na sali, w której niedawno rzucał słowa groźby, „Życie Warszawy” z 22 czerwca 1946 r.
Zobacz w Google Scholar

Greiser słucha sam siebie. Spekulacje na głodzie jeńców polskich w Łodzi, „Życie Warszawy” z 3.07.1946 r.
Zobacz w Google Scholar

Gumkowski Janusz, Proces karny Artura Greisera, Namiestnika Rzeszy w Poznaniu, [w:] Janusz Gumkowski, Tadeusz Kułakowski, Zbrodniarze hitlerowscy przed Najwyższym Trybunałem Narodowym, Warszawa 1967.
Zobacz w Google Scholar

Gumkowski Janusz, Procesy oświęcimskie: 1) Komendanta obozu, Rudolfa Hössa, 2) 40 członków załogi, [w:] Janusz Gumkowski, Tadeusz Kułakowski, Zbrodniarze hitlerowscy przed Najwyższym Trybunałem Narodowym, Warszawa 1967.
Zobacz w Google Scholar

Himmler był mu za łagodny. 10 dzień procesu Greisera, „Rzeczpospolita” z 2.07.1946 r.
Zobacz w Google Scholar

Himmler nie godził się na politykę Greisera, „Głos Wielkopolski” z 3.07.1946 r.
Zobacz w Google Scholar

Hosenfeld Wilm, „Ich versuche jeden zu retten”. Das Leben eines deutschen Offiziers in Briefen und Tagebüchern, München 2004 [wyd. polskie: „Staram się ratować każdego”. Życie niemieckiego oficera w listach i dziennikach, tłum. Janusz Tycner i in., Warszawa 2007].
Zobacz w Google Scholar

Jak Greiser i Fischer spędzają czas w więzieniu mokotowskim, „Dziennik Powszechny” z 11.04.1946 r.
Zobacz w Google Scholar

Kandydaci do „poprzecznej belki”. Greiser i Fischer sądzeni będą przez „Trybunał siedmiu”, „Głos Wielkopolski” z 5.05.1946 r.
Zobacz w Google Scholar

Kat Wielkopolski na szubienicy, „Wola Ludu” z 24.07.1946 r.
Zobacz w Google Scholar

Kempner M.W. Robert, Trzecia Rzesza w krzyżowym ogniu pytań. Z nie opublikowanych protokołów przesłuchań, Kraków 1975.
Zobacz w Google Scholar

Klee Ernst, Das Personallexikon. Wer war was vor und nach 1945, Frankfurt a.M. 2003.
Zobacz w Google Scholar

Korespondent „Expressu Wieczornego” telefonuje z sali sądowej. Proces Greisera – „polska Norymberga” rozpoczął się dziś rano w auli Uniwersytetu Poznańskiego, „Express Wieczorny” z 21.06.1946 r.
Zobacz w Google Scholar

Koźniewski Kazimierz, Proces Greisera, „Przekrój” z 14–16.07.1946 r.
Zobacz w Google Scholar

Królikowski Michał, Odpowiedzialność karna jednostki za sprawstwo zbrodni międzynarodowej, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Kubicki Leszek, [w:] System prawa karnego. O przestępstwach w szczególności, t. 4, cz. 1, red. Igor Andrejew, Leszek Kubicki, Jan Waszczyński, Wrocław–Łódź 1985.
Zobacz w Google Scholar

Kulesza Witold, Crime of Bendig the law (Rechtsbeugung) by German special courts in occupied Poland. A contribution to research, [w:] State’s Responsibility for International Crimes. Reflections upon the Rosenburg Exhibition, red. Magdalena Bainczyk, Agnieszka Kubiak-Cyrul, Stuttgart 2021.
Zobacz w Google Scholar

Kulesza Witold, Crimen laesae iustitiae. Odpowiedzialność karna sędziów i prokuratorów za zbrodnie sądowe według prawa norymberskiego, niemieckiego, austriackiego i polskiego, Łódź 2013.
Zobacz w Google Scholar

Kulesza Witold, Denazification in the BRD/DDR: An Outline of the Legał Aspects, [w:] Post-totalitarian Societies in Transformation. From Systemic Change into European Integration, eds Elżbieta M. Mach, Grzegorz Pożarlik, Joanna Sondel-Cedarmas, Berlin 2022.
Zobacz w Google Scholar

Kulesza Witold, Odpowiedzialność karna za zbrodnie sądowe prokuratorów III Rzeszy w Niemczech Zachodnich i Wschodnich, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2021, t. 73, z. 1.
Zobacz w Google Scholar

Kulesza Witold, Odpowiedzialność karna za zbrodnie sądowe sędziów III Rzeszy w Niemczech Zachodnich i Wschodnich, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2021, t. 73, z. 2.
Zobacz w Google Scholar

Kulesza Witold, Polska godność narodowa w świetle prawa karnego, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2018, t. 70, z. 1.
Zobacz w Google Scholar

Kulesza Witold, „Polskie obchody” rocznicy urodzin Hitlera w świetle prawa karnego III Rzeszy, Republiki Federalnej Niemiec i Polski, „Państwo i Prawo” 2018, nr 7.
Zobacz w Google Scholar

Kulesza Witold, Przestępcze naginanie prawa przez niemieckie sądy specjalne w okupowanej Polsce, [w:] Odpowiedzialność państwa za zbrodnie międzynarodowe. Refleksje wokół wystawy „Rosenburg”, red. Magdalena Bainczyk, Agnieszka Kubiak-Cyrul, Poznań 2021.
Zobacz w Google Scholar

Kulesza Witold, Sąd Specjalny (Sondergericht) w Łodzi, [w:] Gmach i jego tajemnice. Sąd Okręgowy w Łodzi 1917–2017, Łódź 2017.
Zobacz w Google Scholar

Kulesza Witold, Sędziowie sądów specjalnych III Rzeszy i ich „zdrowe poczucie narodowe”, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, No 4069, „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” [Wrocław] 2021, t. 43, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Kulesza Witold, Wysiedlenia z Kraju Warty (Warthegau) w świetle procesu Gauleitera Artura Greisera, [w:] Ludność cywilna w łódzkich obozach przesiedleńczych, red. Joanna Żelazko, Łódź 2010.
Zobacz w Google Scholar

Kulesza Witold, Zbrodnia Katyńska jako akt ludobójstwa (geneza pojęcia), [w:] Zbrodnia Katyńska w kręgu prawdy i kłamstwa, red. Sławomir Kalbarczyk, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Kulesza Witold, Zgierska tragedia. Sprawa Józefa Mierzyńskiego, [w:] „Dziś za jednego Niemca śmierć poniesie 50 Polaków”, red. Janusz Wróbel, Łódź 2013.
Zobacz w Google Scholar

Kulesza Witold, Zgierska tragedia. Sprawa Józefa Mierzyńskiego, „Kronika Miasta Łodzi” 2011, nr 2 (54).
Zobacz w Google Scholar

Kulesza Witold, Kulesza Jan, „Bezprawna siła przed bezsilnym prawem”. Sędziowie w narodowosocjalistycznym „podwójnym państwie”, [w:] O wolność i prawo. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Rzeplińskiemu, red. nauk. Barbara Błońska, Łukasz Chojniak, Beata Gruszczyńska, Andrij Kosyło, Katarzyna Witkowska-Rozpara, Dagmara Woźniakowska-Fajst, Warszawa 2022.
Zobacz w Google Scholar

Kulesza Witold, Kulesza Jan, Przedawnienie jest niesprawiedliwe, [w:] Zbrodnia i kara. Refleksje o przeszłości teraźniejszości i przyszłości prawa karnego. Księga upamiętniająca Profesora Jarosława Warylewskiego, red. Wojciech Zalewski, Jacek Potulski, Tomasz Snarski, Gdańsk 2022.
Zobacz w Google Scholar

Kur Tadeusz, Sprawiedliwość pobłażliwa. Proces kata Warszawy Ludwiga Hahna w Hamburgu, Warszawa 1975.
Zobacz w Google Scholar

Laage Clea, Gesetzliches Unrecht: Die Bedeutung des Begriffs für die Aufarbeitung von NS-Verbrechen. Die Rezeption der Radbruchschen Formel in Rechtsprechung und Rechtslehre nach 1945, Frankfurt a.M. 2014.
Zobacz w Google Scholar

Lemiesz Wiktor, Paragraf i zbrodnia, Warszawa 1963.
Zobacz w Google Scholar

Loesch Karl C. v., Der polnische Volkscharakter: Urteile und Selbstzeugnisse aus vier Jahrhunderten, Berlin 1940.
Zobacz w Google Scholar

Lubecka Joanna, Niemiecki zbrodniarz przed polskim sądem. Krakowskie procesy przed Najwyższym Trybunałem Narodowym, Kraków 2021.
Zobacz w Google Scholar

Łuczak Czesław, Arthur Greiser, Poznań 1997.
Zobacz w Google Scholar

Madajczyk Czesław, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, t. 2, Warszawa 1970.
Zobacz w Google Scholar

Majer Diemut, „Narodowo obcy” w Trzeciej Rzeszy. Przyczynek do narodowosocjalistycznego ustawodawstwa i praktyki prawniczej w administracji i wymiarze sprawiedliwości, ze szczególnym uwzględnieniem ziem wcielonych do rzeszy i Generalnego Gubernatorstwa, Warszawa 1989.
Zobacz w Google Scholar

Małcużyński Karol, Zamach Artura Greisera na naród Polski. Trzy rozmowy w pokoju prokuratorów, „Robotnik” z 3.07.1946 r.
Zobacz w Google Scholar

Marcinko Marcin, The Concept of Genocide in the Trials of Nazi Criminals before the Polish Supreme National Tribunal, [w:] Historical Origins of International Criminal Law. Volume 2, eds Morten Bergsmo, Cheah Wui Ling, Yi Ping, Brussels 2014.
Zobacz w Google Scholar

Marxen Klaus, Schlüter Holger, Terror und „Normalität”. Urteile des nationalsozialistichen Volksgerichtshofs 1934–1945. Eine Dokumentation, „Juristische Zeitgeschichte Nordrhein-Westfalen”, Band 13, Recklinghausen 2004.
Zobacz w Google Scholar

Mazurkiewicz Maciej Jan, Ludobójstwo Niemiec na narodzie polskim (1939–1945). Studium historycznoprawne, Warszawa 2021.
Zobacz w Google Scholar

Mielcarek Tomasz, Ocena sprawności polskiego powojennego wymiaru sprawiedliwości w osądzaniu zbrodni prawa międzynarodowego na przykładzie prac wykonanych przez Główną Komisję Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce na terenie obozu karno-śledczego w Żabikowie i wykorzystaniu ich w procesie Arthura Greisera, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2019, t. 71, z. 1.
Zobacz w Google Scholar

Montague Patrick, Chełmno. Pierwszy nazistowski obóz zagłady, Wołowiec 2014.
Zobacz w Google Scholar

Müller Ingo, Furchtbare Juristen. Die unbewältigte Vergangenheit unserer Justiz, München 1989.
Zobacz w Google Scholar

Nawrocki Stanisław, Policja hitlerowska w tzw. Kraju Warty w latach 1939–1945, Poznań 1970.
Zobacz w Google Scholar

Ostatnie 24 godziny życia Greisera. Kilkudziesięciotysięczny tłum asystuje przy straceniu kata Polaków, „Dziennik Ludowy” z 24.07.1946 r.
Zobacz w Google Scholar

Ostatnie godziny Greisera, „Gazeta Lubelska” z 26.07.1946 r.
Zobacz w Google Scholar

Pawlicka-Nowak Łucja, Świadectwa Zagłady. Obóz w Chełmnie nad Nerem. Getto wiejskie Czachulec, Gdańsk 2014.
Zobacz w Google Scholar

Pawlicki Artur, Procesy osób oskarżonych o popełnienie zbrodni niemieckich w Kraju Warty przed polskimi sądami specjalnymi w latach 1945–1946, t. 1, Poznań–Warszawa 2019.
Zobacz w Google Scholar

Piotrowski Bernard, W służbie Rasizmu i Bezprawia. „Uniwersytet Rzeszy” w Poznaniu (1941–1945), Poznań 1984.
Zobacz w Google Scholar

Pleskaczyński Adam, Wartheland. Dzieje zbrodni, Poznań–Warszawa 2021.
Zobacz w Google Scholar

Płaczkowski Aleksander, Dla dzieła sprawiedliwości. W drodze po niemieckich zbrodniarzy, „Kurier Codzienny” z 2.04.1946 r.
Zobacz w Google Scholar

Płaczkowski Aleksander, Greiser „niewinny”. Fischer „kocha” Warszawę. Obaj struchleli na wieść o wydaniu ich Polsce, „Kurier Codzienny” z 3.04.1946 r.
Zobacz w Google Scholar

Podgóreczny Marian, Albert Forster, gauleiter i oskarżony, Gdańsk 1977.
Zobacz w Google Scholar

Pospieszalski Karol Marian, „To wszystko przeżyłem…” Wspomnienia, red. i oprac. Piotr Grzelczak, Bogumił Rudawski, Maria Wagińska-Marzec, Poznań 2019.
Zobacz w Google Scholar

Pospieszalski Karol Marian, Hitlerowskie „prawo” okupacyjne w Polsce. Wybór dokumentów, Poznań 1952.
Zobacz w Google Scholar

Pro dignitate legis et maiestate iustitiae. Księga Jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Witolda Kuleszy, red. Agnieszka Liszewska, Jan Kulesza, Łódź 2020.
Zobacz w Google Scholar

Proces Artura Greisera przed Najwyższym Trybunałem Narodowym, Warszawa 1946.
Zobacz w Google Scholar

Proces Ludobójcy Amona Leopolda Goetha przed Najwyższym Trybunałem Narodowym, Warszawa–Łódź–Kraków 1947.
Zobacz w Google Scholar

Przygotowania do procesu Greisera ukończone. Greiser czyta biblię i akt oskarżenia, „Ilustrowany Kurier Polski” z 20.06.1946 r.
Zobacz w Google Scholar

Romanowska Elżbieta, „Wkrótce już stanę przed innym sądem”. Prawnicy II Rzeczypospolitej represjonowani w Polsce w latach 1944–1956, Warszawa 2020.
Zobacz w Google Scholar

Rozmowa Greisera z adwokatem na kilkanaście godzin przed egzekucją, „Dziennik Ludowy” z 26.07.1946 r.
Zobacz w Google Scholar

Schenk Dieter, Albert Forster gdański namiestnik Hitlera, Gdańsk 2002.
Zobacz w Google Scholar

Schenk Dieter, Defective Codes of Memory versus Collective Memory as General Interest under the Protection of Criminal Law, [w:] Defective Codes of Memory. How the Memory of International Crimes is Distorted in Public Dicourse, eds Artur Nowak-Far, Łukasz Zamęcki, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Schenk Dieter, Der Lemberger Professorenmord und der Holocaust in Ostgalizien, Bonn 2007.
Zobacz w Google Scholar

Schenk Dieter, Die fehlerhaften Gedächtnis-Codes und das kollektive Gedächtnis als strafrechtlich geschütztes Gemeinschaftsgut, [w:] Die fehlerhaften Gedächtnis-Codes. Die Verunstaltung der Erinnerung an die internationalen Verbrechen im öffentlichen Diskurs, Hg. Artur Nowak-Far, Łukasz Zamęcki, Warschau 2016.
Zobacz w Google Scholar

Schenk Dieter, Wadliwe kody pamięci – złe nawyki, umyślne kłamstwa, niedbalstwo?, perspektywa prawa niemieckiego a rewizjonizm historyczny, [w:] Wadliwe kody pamięci, red. Artur Nowak-Far, Łukasz Zamęcki, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Schlüter Holger, „…für die Menschlichkeit im Strafmaβ bekannt…”. Das Sondergericht Litzmannstadt und sein Vorsitzender Richter, „Juristische Zeitgeschichte Nordrhein-Westfalen”, Band 14, Recklinhausen 2005.
Zobacz w Google Scholar

Serwański Edward, Wielkopolska w cieniu swastyki, Warszawa 1970.
Zobacz w Google Scholar

Siewierski Mieczysław, Mały Kodeks karny i ustawodawstwo przeciwfaszystowskie. Komentarz i orzecznictwo, Łódź 1949.
Zobacz w Google Scholar

Sipowicz Kasper, Prześladowania religijne w Kraju Warty. Represje wobec Polaków i duchowieństwa polskiego a polityka wyznaniowa rządu III Rzeszy 1939–1945, Łódź 2016.
Zobacz w Google Scholar

Speer Albert, Wspomnienia, tłum. Marek Fijałkowski, Warszawa 1973.
Zobacz w Google Scholar

Szulczyński J., Greiser jako bluźnierca, „Kurier Wielkopolski” z 2.07.1946 r.
Zobacz w Google Scholar

W niedzielę o 7-ej Artur Greiser zostanie stracony, „Robotnik” z 20.07.1946 r.
Zobacz w Google Scholar

Waszczyński Jan, Działalność hitlerowskiego sądu specjalnego w Łodzi w latach 1939–1945, [w:] Zbrodnie i sprawcy. Ludobójstwo hitlerowskie przed sądem ludzkości i historii, red. Czesław Pilichowski, Warszawa 1980.
Zobacz w Google Scholar

Waszczyński Jan, Z działalności hitlerowskiego Sądu Specjalnego w Łodzi (1939–1945), „Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce” [Warszawa] 1972, t. 24.
Zobacz w Google Scholar

Wołowski Jacek, Na chwilę przed procesem, „Życie Warszawy” z 21.06.1946 r.
Zobacz w Google Scholar

Wołowski Jacek, W więzieniu u Greisera i Fischera, „Życie Warszawy” z 5.04.1946 r.
Zobacz w Google Scholar

Zajadło Jerzy, Gustaw Radbruch. Ustawa i Prawo, „Ius et Lex” 2002, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Opublikowane

24 listopada 2023 — zaktualizowane 1 grudnia 2023

Wersje

Kategorie

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-775-3

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8088-956-9

Inne prace tego samego autora