Optymalizacja w logistyce, tom 2: Modelowanie przepływów w kanałach dystrybucji

Autorzy

Radosław Jadczak
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Logistyki i Informatyki, Katedra Badań Operacyjnych
https://orcid.org/0000-0002-2393-0329
Zbigniew Karwacki
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Logistyki i Informatyki, Katedra Badań Operacyjnych
https://orcid.org/0000-0001-9833-3767
Piotr Miszczyński
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Logistyki i Informatyki, Katedra Badań Operacyjnych
https://orcid.org/0000-0001-6959-9427

Słowa kluczowe:

centra logistyczne, sieć dystrybucji, transport, układanie tras pojazdów, szeregowanie zleceń, modelowanie symulacyjne

Streszczenie

W pracy Optymalizacja w logistyce. Modelowanie logistycznych procesów decyzyjnych (Iwona Konarzewska, Maciej Jewczak, Adam Kucharski, red. nauk. Iwona Konarzewska, Łódź 2020) przedstawiono podstawowe sposoby modelowania zagadnień logistycznych za pomocą wzorów programowania liniowego, przydziału oraz innych metod z zakresu badań operacyjnych. Omówiono także zagadnienia związane z planowaniem sieciowym, zarządzaniem projektami, modelowaniem zagadnień masowej obsługi i prognozowaniem popytu.

Książka Optymalizacja w logistyce. Modelowanie przepływów w kanałach dystrybucji kontynuuje postawione zadanie poszukiwania optymalnych rozwiązań w problemach logistycznych. Adresowana jest zarówno do logistyków, rozwiązujących w praktyce problemy zasygnalizowane w pracy w licznych przykładach, jak i do studentów logistyki, zarządzania oraz informatyki, pragnących poznać tajniki metod optymalizacyjnych stosowanych w zagadnieniach logistycznych.

Autorzy wzięli pod uwagę: zadania lokalizacji centrów dystrybucyjnych, szeroko rozumiane problemy transportowe i algorytmy ich rozwiązywania, problemy układania tras oraz optymalizacji w sieciach transportowych (w tym wyznaczania maksymalnego, a także najtańszego przepływu w sieci). Omówione zostały również sposoby klasyfikacji i analizy zapotrzebowania na produkty, a także modele wspomagające tworzenie strategii uzupełniania zapasów (wielkość dostawy, ustalanie momentu wykonania zamówienia). W publikacji przedstawiono algorytmy harmonogramowania zadań produkcyjnych i modelowania przepływów produkcyjnych oraz, w sposób syntetyczny, podstawowe metody modelowania symulacyjnego – metodę dynamiki systemów, symulacji zdarzeń dyskretnych, modelowania wieloagentowego.

Bibliografia

Agadaga G.O., Akpan N.P. (2017), Transshipment problem and its variants: A review, „Mathematical Theory and Modeling”, t. 7, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Ajili F., El Sakkout H. (2003), A probe-based algorithm for piecewise linear optimization in scheduling, „Annals of Operations Research”, t. 118, nr 1–4.
Zobacz w Google Scholar

Anholzer M. (2017), Optymalizacja przewozów produktów szybko tracących wartość – modele i algorytmy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Baran J., Maciejczak M., Pietrzak M., Rokicki T. (2008), Logistyka. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bojanowska A. (2011), Wspomaganie działań prognostycznych w logistyce, „Logistyka”, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Boruvka O. (1926), O Jistém Problému Minimálním, „Práce Moravské Přírodovědecké Společnosti”, t. 3, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Bozarth C., Handfield R.B. (2007), Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
Zobacz w Google Scholar

Brailsford S.C., Eldabi T., Kunc M., Mustafee N., Osorio A.F. (2018), Hybrid simulation modelling in operational research: A state-of-the-art review, „European Journal of Operational Research”, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Bresina J.L. (1996), Heuristic-biased stochastic sampling, „In AAAI/IAAI”, t. 1.
Zobacz w Google Scholar

Brucker P. (2007), Scheduling Algorithms, t. 3, Springer, Berlin–Heidelberg.
Zobacz w Google Scholar

Budner W. (1999), Lokalizacja przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Burke E.K., Petrovic S. (2002), Recent research trends in automated timetabling, „European Journal of Operational Research”, t. 140, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Busacker R.G., Gowen P.J. (1961), A procedure for determining a family of minimum-cost flow patterns. Operations Research Office Technical Report 15, John Hopkins University, Baltimore.
Zobacz w Google Scholar

Całczyński A. (1992), Metody optymalizacji w obsłudze transportowej rynku, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Całczyński A., Kędzierska-Stróż D., Orzechowska D., Śleszynski Z. (2000), Elementy badań operacyjnych w zarządzaniu, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom.
Zobacz w Google Scholar

Campbell H.G., Dudek R.A., Smith M.L. (1970), A heuristic algorithm for the ‘n’ job, ‘m’ machine sequencing problem, „Management Science”, t. 16, nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Charnes A., Cooper W., Henderson A. (1953), An Introduction to Linear Programming, John Wiley & Sons Inc., New York.
Zobacz w Google Scholar

Christofides N., Eilon S. (1972), Algorithms for large scale traveling salesman problems, „Operations Research Quarterly”, nr 23.
Zobacz w Google Scholar

Christopher M. (2000), Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Clarke G., Wright J.W. (1964), Scheduling of vehicles from a central depot to a number of delivery points, „Operations Research”, nr 12.
Zobacz w Google Scholar

Conway R.W., Miller L.W., Maxwell W.L. (2003), Theory of Scheduling, Dover Books, New York.
Zobacz w Google Scholar

Coyle J.J., Bardi E.J., Langley Jr. C.J. (2002), Zarządzanie logistyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Cyplik P., Krzyżaniak S. (2007), Zapasy i magazynowanie, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Dantzig G.B. (1951), Application of the simplex method to a transportation problem, [w:] T.C. Koopmans (red.), Activity Analysis of Production and Allocation, John Wiley & Sons Inc., New York.
Zobacz w Google Scholar

Dantzig G.B, Orden A. (1953), Duality Theorems. Rand Report RM-1265, The Rand Corporation, Santa Monica.
Zobacz w Google Scholar

Della Croce F., Tsoukias A., Moraitis P. (2002), Why is difficult to make decisions under multiple criteria?, [w:] B. Drabble, J. Koehler, I. Refanidis (red.), Planning and Scheduling with Multiple Criteria. Proceedings of the AIPS 2002, AAAI PRESS, California.
Zobacz w Google Scholar

Deo N. (1980), Teoria grafów i jej zastosowania w technice i informatyce, PWN, Warszawa. Diestel R. (2005), Graph Theory, Springer, Berlin–Heidelberg.
Zobacz w Google Scholar

Dijkstra E.W. (1959), A note on two problems in connexion with graphs, „Numerische Mathematik”, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Domański C. (1990), Testy statystyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Dorp C.V. (2003), A traceability application based on Gozinto graphs, [w:] Proceedings of the European Association for Information Technology in Agriculture, Food and The Environment (EFITA), EFITA 2003 Conference, July 7–9, Debrecen, Hungary.
Zobacz w Google Scholar

Edmonds J., Karp R. (1972), Theoretical improvements in algorithmic efficiency for network flow problems, „Journal of the ACM”, nr 19.
Zobacz w Google Scholar

Fertsch M. (red.), (2006), Podstawy logistyki, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Ford L.R., Fulkerson D.R. (1969), Przepływy w sieciach, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gajda J.B. (2017), Prognozowanie i symulacje w ekonomii i zarządzaniu, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gass S.I. (1976), Programowanie liniowe, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Giard V. (1988), Gestion de la production, Economica, Paris.
Zobacz w Google Scholar

Gillett B.E., Miller L.R. (1974), A heuristic algorithm for the vehicle dispatch problem, „Operations Research”, nr 22.
Zobacz w Google Scholar

Gillett B.E., Johnson J.G. (1976), Multi-terminal vehicle-dispatch algorithm, „Omega”, t. 4, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Gonzalez T., Sahni S. (1976), Open shop scheduling to minimize finish time, „Journal of the ACM (JACM)”, t. 23, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Gordon G. (1974), Symulacja systemów, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Grabowski W. (1982), Programowanie matematyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Graham R.L., Lawler E.L., Lenstra J.K., Kan A.R. (1979), Optimization and approximation in deterministic sequencing and scheduling: A survey, „Annals of Discrete Mathematics”, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Gupta J.N. (1971), A functional heuristic algorithm for the flow shop scheduling problem, „Journal of the Operational Research Society”, t. 22, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Hitchcock F.L. (1941), The distribution of a product from several sources to numerous localities, „Journal of Mathematics and Physics”, nr 20.
Zobacz w Google Scholar

Ignasiak E. (red.), (1996), Badania operacyjne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Iwanejko R., Rybicki S.M. (2008), Praktyczne aspekty stosowania metody hierarchicznego wyboru AHP w zagadnieniach zaopatrzenia w wodę, VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Zaopatrzenie w Wodę, Jakość i Ochrona Wód”, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Jadczak R. (2019), Układanie tras pojazdów w łańcuchach dostaw. Modele, metody, zastosowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Jaworski L., Zdunek R., Świątek A. (2015), Przeliczenia i transformacje współrzędnych, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jędrzejczyk Z., Kukuła K., Skrzypek J., Walkosz A. (2016), Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, wyd. 7, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jensen P.A., Bard J.F. (2003), Operations Research Models and Methods, John Wiley & Sons Inc., New York.
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarek M., Korzeniowski A., Skowroński Z.M., Weselik A. (1997), Zarządzanie gospodarką magazynową, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kalichman I.L. (1971), Algebra liniowa i programowanie, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kantorovich L. (1942), On the translocation of masses, „Doklady Akademii Nauk SSSR”, nr 7–8.
Zobacz w Google Scholar

Kendall G., Burke E.K., Petrovic S., Gendreau M. (red.), (2005), Multidisciplinary Scheduling: Theory and Applications: 1st International Conference, MISTA’03 Nottingham, UK, 13–15 August 2003. Selected Papers, Springer, Berlin–Heidelberg.
Zobacz w Google Scholar

Khurana A. (2015), Variants of transshipment problem, „European Transport Research Review”, nr 7.
Zobacz w Google Scholar

Klugl F., Bazzan A.L. (2012), Agent-based modeling and simulation, „AI Magazine”, t. 33, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Konarzewska I., Kucharski A., Jewczak M. (2020), Optymalizacja w logistyce. Modelowanie logistycznych procesów decyzyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Kordecki W., Łyczkowska-Hanćkowiak A. (2018), Matematyka dyskretna dla informatyków, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
Zobacz w Google Scholar

Kot S.M., Jakubowski J., Sokołowski A. (2007), Statystyka, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Krawczyk S. (2001), Metody ilościowe w logistyce (przedsiębiorstwa), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Krawczyk S. (2011), Logistyka: Teoria i praktyka 2, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kruskal J.B. (1956), On the shortest spanning subtree of a graph and the traveling salesman problem, „Proceedings of the American Mathematical Society”, nr 7.
Zobacz w Google Scholar

Kryński H., Badach A. (1976), Zastosowania matematyki do podejmowania decyzji ekonomicznych, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Krzyżaniak S. (2005), Podstawy zarządzania zapasami w przykładach, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Kurbel K.E. (2013), MRP: Material Requirements Planning, [w:] K.E. Kurbel, Enterprise Resource Planning and Supply Chain Management, Springer, Berlin–Heidelberg.
Zobacz w Google Scholar

Landa-Silva J.D., Burke E.K. (2004), A tutorial on multiobjective metaheuristics for scheduling and timetabling, [w:] X. Gandibleux, M. Sevaux, K. Sörensen, V. T'Kindt (red.), Metaheuristics for Multiobjective Optimisation, Springer, Boston.
Zobacz w Google Scholar

Lee C.Y., Lei L., Pinedo M. (1997), Current trends in deterministic scheduling, „Annals of Operations Research”, nr 70.
Zobacz w Google Scholar

Lee S.M. (1988), Introduction to Management Science, The Dryden Press, Chicago.
Zobacz w Google Scholar

Leung J.Y. (red.), (2004), Handbook of Scheduling: Algorithms, Models, and Performance Analysis, CRC Press Inc., Cleveland.
Zobacz w Google Scholar

Lin S. (1965), Computer solutions of the traveling salesman problem, „Bell System Computer Journal”, nr 44.
Zobacz w Google Scholar

Liu J., MacCarthy B.L. (1996), The classification of FMS scheduling problems, „International Journal of Production Research”, t. 34, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Longley P.A., Goochild M.L., Maguire D.J., Rhind D.W. (2008), GIS Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Łapińska-Sobczak N. (red.), (1998), Modele optymalizacyjne. Przykłady i zadania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Łatuszyńska M. (2011), Metody symulacji komputerowej – próba klasyfikacji logicznej, „Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management”, nr 41.
Zobacz w Google Scholar

Łatuszyńska M. (2020), Hybrid system dynamics – agent based simulation for research in economics and business, [w:] M. Łatuszyńska, K. Nermend, Experimental and Quantitative Methods in Contemporary Economics, Springer, Cham.
Zobacz w Google Scholar

Łukaszewicz R. (1975), Dynamika systemów zarządzania, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Mielczarek B. (2009), Modelowanie symulacyjne w zarządzaniu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Miszczyńska D., Miszczyński M. (2002), Wybrane metody badań operacyjnych, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Skierniewicach, Skierniewice.
Zobacz w Google Scholar

Monge G. (1781), Mémoire sur la théorie des déblais et de remblais, De l’Imprimerie Royale, Paris.
Zobacz w Google Scholar

Morton T., Pentico D.W. (1993), Heuristic Scheduling Systems: With Applications to Production Systems and Project Management, t. 3, John Wiley & Sons Inc., New York.
Zobacz w Google Scholar

Mulkens H. (1993), Revisiting the Johnson algorithm for flow-shop scheduling with genetic algorithms, [w:] E. Szelke, R.M. Kerr (red.), Proceedings of the IFIP TC5/WG5.7 International Workshop on Knowledge-Based Reactive Scheduling, North-Holland Publishing Co., Amsterdam.
Zobacz w Google Scholar

Naylor T.H. (1975), Modelowanie cyfrowe systemów ekonomicznych, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

NIMA Technical Report TR8350.2 (1984), Department of Defense World Geodetic System 1984, Its Definition and Relationships with Local Geodetic Systems, https://earth-info.nga.mil/GandG/publications/tr8350.2/tr8350_2.html (dostęp: 04.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

Niemiro W. (2013), Symulacje stochastyczne i metody Monte Carlo, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Orden A. (1956), Transshipment problem, „Management Science”, t. 2, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Paessens H. (1988), The savings for the vehicle routing problem, „European Journal of Operational Research”, nr 34.
Zobacz w Google Scholar

Pamuła T., Król A. (2013), Badania operacyjne w przykładach z rozwiązaniami w Excelu, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
Zobacz w Google Scholar

Pażus R. (2015), Państwowy system odniesień przestrzennych, http://www.asgeupos.pl/webpg/graph/img/_news/00051/w2k.pdf (dostęp: 4.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

Piasecka-Głuszak A. (2011), Metody planowania potrzeb MRP i Just in Time jako strategie wspomagające system logistyczny w przedsiębiorstwie produkcyjnym, „Zeszyty Naukowe”, nr 22.
Zobacz w Google Scholar

Pinedo M. (2008), Scheduling: Theory, Algorithms, and Systems, t. 3, Springer, Berlin–Heidelberg.
Zobacz w Google Scholar

Pinedo M. (2012), Scheduling: Theory, Algorithms, and Systems, t. 5, Springer, New York.
Zobacz w Google Scholar

Prim R.C. (1957), Shortest connection networks and some generalizations, „Bell System Technical Journal”, nr 36.
Zobacz w Google Scholar

Radzikowski W., Sarjusz-Wolski Z. (1994), Metody optymalizacji decyzji logistycznych, Toruńska Szkoła Zarządzania, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Régin J.C., Rueher M. (red.), (2004), Integration of AI and OR Techniques in Constraint Programming for Combinatorial Optimization Problems: First International Conference, CPAIOR 2004, Nice, France, April 20–22, 2004, Springer, Cham.
Zobacz w Google Scholar

Reinfeld N.V., Vogel W.R. (1958), Mathematical Programming, Prentice-Hall, New Jersey.
Zobacz w Google Scholar

Rogalska D. (red.), (1998), Programowanie liniowe. Algorytmy i zadania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Rosenkrantz D.J., Stearns R.E., Lewis P.M. (1977), An analysis of several heuristics for the traveling salesman problem, „SIAM Journal on Computing”, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Roy B. (1985), Méthodologie multicritère d’aide à la décision, Economica, Paris.
Zobacz w Google Scholar

Rutkowski K. (red.), (2005), Logistyka dystrybucji. Specyfika. Tendencje rozwojowe. Dobre praktyki, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Saaty T.L. (1980), The Analytical Hierarchy Process, McGraw Hill, New York.
Zobacz w Google Scholar

Saaty T.L. (1990), How to Make a Decision: The Analytic Hierarchy Process, „European Journal of Operational Research”, t. 48, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Sarjusz-Wolski Z., Skowronek C. (2008), Logistyka w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Schwarzfischer T. (2003), Quality and Utility – Towards a Generalization of Deadline and Anytime Scheduling, „In ICAPS”, June.
Zobacz w Google Scholar

Shetty C.M. (1959), A solution to the transportation problem with nonlinear costs, „Operations Research”, t. 7, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Shore H.H. (1970), The transportation problem and the Vogel approximation method, „Decision Sciences”, t. 1, nr 3–4.
Zobacz w Google Scholar

Sikora W. (red.), (2008), Badania operacyjne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Stoltmann A., Bućko P., Jaskólski M. (2019), Wielokryterialna analiza porównawcza lokalizacji źródeł. Aktualne problemy w elektroenergetyce, „Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej”, nr 63.
Zobacz w Google Scholar

Szymczak M. (red.), (2011), Decyzje logistyczne z Excelem, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Taha H. (1992), Operations Research. An Introduction, MacMillan Publishers Co., New York.
Zobacz w Google Scholar

T’kindt V., Billaut J.C. (2006), Multicriteria Scheduling: Theory, Models and Algorithms, Springer, Berlin–Heidelberg.
Zobacz w Google Scholar

Trzaskalik T. (2008), Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Trzaskalik T. (2014), Wielokryterialne wspomaganie decyzji. Metody i zastosowania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Vos S. (2001), Meta-heuristics: The state of the art, [w:] A. Nareyek (red.), Local Search for Planning and Scheduling, Springer-Verlag, Berlin–Heidelberg.
Zobacz w Google Scholar

Walsh T. (1997), Depth-bounded discrepancy search, „IJCAI”, nr 97.
Zobacz w Google Scholar

Walther H. (1984), Nonlinear transportation problems, [w:] J.R. Wilson (red.), Ten Applications of Graph Theory. Mathematics and Its Applications (East European Series), t. 7, Springer, Dordrecht.
Zobacz w Google Scholar

Wang X., Smith S.F. (2004), Generating schedules to maximize quality. Technical Report TR-04-25, Robotics Institute, Carnegie Mellon University, Pittsburgh.
Zobacz w Google Scholar

Waters D. (2001), Zarządzanie operacyjne. Towary i usługi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Watson J.P., Whitley D., Howe A. (2003), Empirical modeling and analysis of local search algorithms for the job-shop scheduling problem, Colorado State University (praca doktorska).
Zobacz w Google Scholar

West D.B. (2001), Introduction to Graph Theory, Prentice-Hall, New Jersey.
Zobacz w Google Scholar

Wilson R.J. (2007), Wprowadzenie do teorii grafów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Witkowski J. (2002), Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Wojciechowski J., Pieńkosz K. (2013), Grafy i sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Zeliaś A. (2000), Metody statystyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Zieliński R. (1972), Generatory liczb losowych. Programowanie i testowanie na maszynach cyfrowych, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

https://ec.europa.eu/transport/modes/road/studies/road_en (dostęp: 20.02.2020)
Zobacz w Google Scholar

https://geoforum.pl/gis/odwzorowania (dostęp: 02.04.2020)
Zobacz w Google Scholar

https://mapa.szukacz.pl/ (dostęp: 02.04.2020)
Zobacz w Google Scholar

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/transport-i-lacznosc/transport/transport-wyniki-dzialalnosci-w-2018-roku,9,18.html (dostęp: 20.02.2020)
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

18 stycznia 2021

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8220-165-9

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-166-6

Inne prace tego samego autora