A Vocabulary Companion to Practical English 1

Autorzy

Anna Ewa Wieczorek
University of Łódź, Faculty of Philology, Institute of English Studies
https://orcid.org/0000-0003-4936-051X

Słowa kluczowe:

ćwiczenia leksykalne, PNJA MA, słownictwo, filologia angielska

Streszczenie

A Vocabulary Companion to Practical English 1 stanowi zbiór ćwiczeń leksykalnych stworzony na potrzeby kursu Praktyczna Nauka Języka Angielskiego oferowanego studentom studiów magisterskich w semestrze zimowym przez Instytut Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego. Jego celem jest zapewnienie uczestnikom kursu materiałów przeznaczonych do pracy własnej, które wspomogą ich w procesie wzbogacania słownictwa i utrwalania treści omawianych w czasie zajęć.

Zagadnienia leksykalne na poziomie zaawansowanym zebrane w niniejszej publikacji dotyczą pięciu bloków tematycznych: Prejudice and Discrimination, The Culture of The Image, Marketing, Work and Success oraz Demography. Ćwiczenia koncentrują się na wykształceniu umiejętności praktycznego zastosowania kolokacji, idiomów, wyrażeń przyimkowych, słowotwórstwa oraz czasowników frazalnych.

okladka

Pobrania

Opublikowane

10 stycznia 2023

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8331-063-3

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8331-064-0