Komunikacja we wspinaczce – analiza pragmatyczno-leksykalna

Autorzy

Krzysztof Sakowski
Universität Łódź, Philologische Fakultät, Institut für Germanistik, Abteilung für Deutsche Sprachwissenschaft, 90-236 Łódź, Pomorska 171/173
https://orcid.org/0000-0002-6929-214X

Słowa kluczowe:

socjolekt, języki specjalistyczne, komunikacja we wspinaczce, język specjalny

Streszczenie

W wyniku rosnącego zainteresowania alpinizmem, a w szczególności wspinaczką, które w ostatniej dekadzie można zaobserwować nie tylko na całym świecie, ale również w Niemczech i w Polsce, rozpowszechniła się również związana z tą dziedziną komunikacja. Celem niniejszej pracy jest zbadanie socjolektu wspinaczy zarówno pod względem pragmatycznym, jak i leksykalnym. Analiza wskazuje na występujące konteksty komunikacyjne, analizuje standaryzowane protokoły komunikacyjne, przedstawia jakościowe i ilościowe badanie leksyki wspinaczkowej, a także ujawnia motywacje nazewnicze stojące za badanymi terminami i omawia mechanizmy zapożyczeń, dzięki którym elementy te trafiły do języka niemieckiego i polskiego. W aneksie zamieszczono polsko-niemiecki glosariusz terminów wspinaczkowych.

okladka

Pobrania

Opublikowane

27 kwietnia 2023

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8331-106-7

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8331-107-4