Protestantyzm. Wydanie przejrzane

Autorzy

Mark A. Noll
Uniwersytet Notre Dame
Maciej Potz
Uniwersytet Łódzki
Jerzy Sojka
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Słowa kluczowe:

neuronauka, mózg, percepcja, pamięć, rozumowanie, podejmowanie decyzji

Streszczenie

Protestantyzm. Wydanie przejrzane to przystępne i atrakcyjne omówienie najważniejszych zagadnień związanych z historią protestantyzmu i jego rolą we współczesnym świecie. Początki i rozkwit protestantyzmu, zachodnie i wschodnie odmiany, zielonoświątkowcy i Kościoły niezależne – o tym wszystkim we wzbogaconym wydaniu Protestantyzmu!

 

Protestantism: A Very Short Introduction was originally published in English in 2011. This translation is published by arrangement with Oxford University Press. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego is solely responsible for this translation from the original work and Oxford University Press shall have no liability for any errors, omissions, or inaccuracies or ambiguities in such translation or for any losses caused by reliance thereon

Biogramy autorów

Mark A. Noll - Uniwersytet Notre Dame

Profesor historii, wykładowca Uniwersytetu Notre Dame. Autor wielu prac o protestantyzmie i historii religii.

Maciej Potz - Uniwersytet Łódzki

Doktor nauk politycznych, wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego. Autor prac o wolności religijnej i teokracji amerykańskiej, badacz shakerów i mormonów w USA. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Jerzy Sojka - Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Polski teolog protestancki, doktor habilitowany nauk teologicznych, profesor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

okladka

Opublikowane

14 kwietnia 2021

Kategorie

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

ISBN Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

ISBN-13 (15)

978-83-8220-040-9

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book) Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

ISBN (e-book) Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

ISBN-13 (15)

978-83-8220-041-6

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN Oxford University Press

ISBN Oxford University Press

ISBN-13 (15)

978-0-19-956097-4

Inne prace tego samego autora