Teatr

Autorzy

Marvin Carlson
Uniwersytet Nowojorski
Krystyna Kujawińska Courtney
Uniwersytet Łódzki
Anna Jędrzejewska

Słowa kluczowe:

teatr klasyczny, opera chińska, teatr bunraku, religia i teatr, performans, twórcy teatru

Streszczenie

Teatr to przystępne omówienie najważniejszych zagadnień związanych z tą szczególną ludzką działalnością, która przybiera wiele form – począwszy od prezentacji tekstu literackiego do całkowicie improwizowanych działań. Co różni teatralne tradycje Zachodu i Wschodu? Co łączy teatr z religią, a co z literaturą? Jak powstał teatr lalkowy? Czym jest teatr postkolonialny?

 

Theatre: A Very Short Introduction was originally published in English in 2014. This translation is published by arrangement with Oxford University Press. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego is solely responsible for this translation from the original work and Oxford University Press shall have no liability for any errors, omissions or inaccuracies or ambiguities in such translation or for any losses caused by reliance thereon

Biogramy autorów

Marvin Carlson - Uniwersytet Nowojorski

Marvin Carlson profesor, wykłada teatr i literaturę porównawczą na Uniwersytecie Nowojorskim. Juror Międzynarodowego Festiwalu Teatru Eksperymentalnego w Kairze, założyciel czasopisma „Western European Stages”. Autor ponad 200 artykułów i 14 monografii.

Krystyna Kujawińska Courtney - Uniwersytet Łódzki

Krystyna Kujawińska Courtney anglistka, literaturoznawczyni, szekspirolog, profesor nauk humanistycznych. Prowadzi badania nad postacią i twórczością Williama Szekspira oraz jego recepcją w Polsce.

Anna Jędrzejewska

Anna Jędrzejewska absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego (z wykształcenia polonistka, anglistka i europeistka). Były wieloletni pracownik i zastępca dyrektora Instytutu Europejskiego w Łodzi. Zawodowo zajmuje się integracją europejską, ochroną danych osobowych i tłumaczeniami (w tym m.in. dla macierzystej uczelni i Muzeum Sztuki w Łodzi).

okladka

Opublikowane

17 kwietnia 2020

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN Oxford University Pres

ISBN Oxford University Pres

ISBN-13 (15)

978-0-19-966982-0

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

ISBN Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

ISBN-13 (15)

978-83-8142-398-4

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book) Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

ISBN (e-book) Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

ISBN-13 (15)

978-83-8142-399-1

Inne prace tego samego autora