Poetyka kulturowa a praktyka Joanny Bator

Autorzy

Angelika Siniarska-Tuszyńska
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Teorii Literatury
https://orcid.org/0000-0002-7148-305X

Słowa kluczowe:

poetyka kulturowa, praktyka kulturowa, pisarstwo zaangażowane, Joanna Bator, twórcze pisanie

Streszczenie

Książka poświęcona jest kulturowym praktykom Joanny Bator — kulturoznawczyni, badaczki zajmującej się pisarstwem artystycznym. Jej teksty, wpisujące się w nurt literatury zaangażowanej, zostały poddane procedurom analitycznym z obszaru poetyki kulturowej. Poetyka kulturowa, zwana też nowym historycyzmem, została zainicjowana przez Stephena Greenblatta w latach 80. XX wieku i do dziś stanowi wiodącą metodę odczytywania dzieł kultury, z uwzględnieniem tła historycznego. Jako wiązka interdyscyplinarnych dyskursów daje badaczom nieskończone możliwości interpretacyjne w dziedzinach sztuki czy nauki. Artyści z kolei czerpią z Greenblattowskiej koncepcji, kreując utwory. W tekstach Bator poetyka kulturowa pełni funkcję budulca wypowiedzi, stając się konsekwentnie powtarzaną praktyką. Konfrontacja teorii z praktycznymi sposobami ujmowania problemów przez artystkę rzuca nowe światło na współistnienie i przenikanie się terminów: poetyka i praktyka. Ponadto pozwala przyjrzeć się współczesnym trendom pisarskim. Poetyka a praktyka Joanny Bator zawiera uzupełnienie problematyki badań w obrębie studiów kulturowych, jak również rozszerza zagadnienie creative writing. Jest to pierwsza monografia poświęcona całościowo twórczości Joanny Bator, podejmująca kulturoznawcze tropy, takie jak: feminizm, Inny i Obcy, mikronarracje, miejsce i nie-miejsce, konflikty pokoleniowe oraz społeczne, traumy transgeneratywne, determinizm kulturowy, relacje z rodzicami, psychoanaliza, somatopoetyka, język konstruujący rzeczywistość, podróż jako terapia, konstruowanie tożsamości, pisanie – sposób na przetrwanie, terapeutyczna rola smutku, antropologia, autoetnografia, postmodernizm, rana, blizna, brak, utrata, konsumpcjonizm, trendy lifestylowe (wegetarianizm, minimalizm, wabi-sabi).

Bibliografia

Bator, J. (2013). Chmurdalia. Warszawa: W.A.B. [CH]
Zobacz w Google Scholar

Bator, J. (2013). Ciemno, prawie noc. Warszawa: W.A.B. [CN]
Zobacz w Google Scholar

Bator, J. (2020). Gorzko, gorzko. Kraków: Znak. [G]
Zobacz w Google Scholar

Bator, J. (2018). Japoński wachlarz. Powroty. Warszawa: W.A.B. [J]
Zobacz w Google Scholar

Bator, J. (2002). Kobieta. Warszawa: Twój Styl. [K]
Zobacz w Google Scholar

Bator, J. (2009). Piaskowa Góra. Warszawa: W.A.B. [PG]
Zobacz w Google Scholar

Bator, J. (2017). Purezento. Kraków: Znak. [P]
Zobacz w Google Scholar

Bator, J. (2014). Rekin z parku Yoyogi. Warszawa: W.A.B. [RY]
Zobacz w Google Scholar

Bator, J. (2016). Rok królika. Kraków: Znak. [RK]
Zobacz w Google Scholar

Bator, J. (2022). Ucieczka niedźwiedzicy. Kraków: Znak. [U]
Zobacz w Google Scholar

Bator, J. (2015). Wyspa Łza. Kraków: Znak. [WŁ]
Zobacz w Google Scholar

Domańska, E. (2003). Autofikcja Joanny Bator. Teksty Drugie, 2–3.
Zobacz w Google Scholar

Duda, M. (2021). Ciemne i jasne. Tożsamościowe zmagania straumatyzowanych bohaterek Joanny Bator. Czas Kultury, 4.
Zobacz w Google Scholar

Górecka, E. (2017). Kicz i marzenia. O „słodyczy” przestrzeni w prozie Joanny Bator. Prace Literaturoznawcze, 5.
Zobacz w Google Scholar

Juchniewicz, A. (2021). Z sagą jej do twarzy (Joanna Bator, „Gorzko, gorzko”). ArtPapier, 4.
Zobacz w Google Scholar

Karwowska, B. (2013). Druga płeć na wygnaniu. Doświadczenie migracyjne w opowieści powojennych pisarek polskich. Kraków: TAiWPN Universitas.
Zobacz w Google Scholar

Karwowska, M. (2016). Podróż nie tylko sentymentalna: „Japoński wachlarz” Joanny Bator w perspektywie antropologicznej. Prace Polonistyczne, LXXI.
Zobacz w Google Scholar

Kąkiel, M. (2009). Babel na piasku. Nowe Książki, 6.
Zobacz w Google Scholar

Konończuk, E. (2014). Przestrzeń „uzmysłowiona”. Psychogeografia miasta w „Japońskim wachlarzu” Joanny Bator. Białostockie Studia Literaturoznawcze, 5.
Zobacz w Google Scholar

Mizerkiewicz, T. (2009). Nowa zasada epickości. FA-art, 1–2.
Zobacz w Google Scholar

Mizerkiewicz, T. (2018). Pod słońcem Japonii. Nowe Książki, 4.
Zobacz w Google Scholar

Morawiec, A. (2015). Teaser. Nowe Książki, 5.
Zobacz w Google Scholar

Nęcka, A. (2016). „Grzeczne dziewczynki idą do nieba, niegrzeczne, gdzie chcą”: o powieściopisarstwie Joanny Bator. W Nęcka, A., Nowacki, D., & Pasterska, J. (Red.), Skład osobowy: szkice o prozaikach współczesnych, cz. 2.
Zobacz w Google Scholar

Ostaszewski, R. (2018). Spękana, stłuczona…. Nowa Dekada Krakowska, 1(35).
Zobacz w Google Scholar

Pustkowiak, P. (2012). Inne bajki. Lampa, 10.
Zobacz w Google Scholar

Siniarska-Tuszyńska, A. (2020). Amalgamacja jako wypatrywanie — na podstawie twórczości powieścio-wej Joanny Bator. W M. Wójcik-Dudek & E. Zygan (Red.), Wypatrywanie. Filozoficzne aspekty języka, literatury i edukacji.
Zobacz w Google Scholar

Siniarska-Tuszyńska, A. (2019). Teoria integracji pojęciowej jako narzędzie badania twórczości Joanny Bator. Zagadnienia Rodzajów Literackich, 62(4).
Zobacz w Google Scholar

Szewczyk, J. (2010). Historie podszyte mitem. O strategiach narracyjnych w powieściach Joanny Bator. Ruch Literacki, 6.
Zobacz w Google Scholar

Szybowicz, E. (2013). Od Zawrocia do Karpathos. PRL i uznanie w powieści kobiecej. Teksty Drugie, 3(141).
Zobacz w Google Scholar

Wierzejska, J. (2012). Śni mi się czarna woda [wywiad]. Nowe Książki, 5.
Zobacz w Google Scholar

Zatora, A. (2017). Kant i hejterzy. O krytycyzmie literackim w oparciu o powieść „Ciemno, prawie noc” Joanny Bator. W J. Dynkowska, N. Lemann, & M. Wróblewski (Red.), Hejterstwo — nowa praktyka kulturowa? Geneza, przypadki, diagnozy.
Zobacz w Google Scholar

Zatora, A. (2015). Użycie konwencji: instrumentarium grozy i jego misja w „Ciemno, prawie noc” Joanny Bator. Acta Humana, 6.
Zobacz w Google Scholar

Zatora, A. (2015). Współczesna (anty)saga rodzinna — nowy gatunek, nowe teorie? Szkic na przykładzie Piaskowej Góry Joanny Bator. W M. Błaszkowska, M. Kuster, & I. Pisarek (Red.), Literatura — kultura — lektura.
Zobacz w Google Scholar

Żynis, B. (2009). Opowiem ci, jak to było…. Portret, 1.
Zobacz w Google Scholar

Zagadnienia Rodzajów Literackich. (2017). Numer poświęcony twórczemu pisaniu, 60(1).
Zobacz w Google Scholar

Adamczewska, I. (2017). Granice kreatywności w reportażu. Zagadnienia Rodzajów Literackich, 60(1).
Zobacz w Google Scholar

Adamczewska, I. (2014). The Ecological Novel as Critical Genre. W Ch. Russell, A. Melberg, J. Płuciennik, & M. Wróblewski (Red.), Critical Theory and Critical Genres.
Zobacz w Google Scholar

Adamczewska-Baranowska, I. (2020). Łże-reportaże i prawdziwe fikcje. Powieść dziennikarska i reportaż w czasie postprawdy i zwrotu performatywnego.
Zobacz w Google Scholar

Adams, J.P. (2018). Żyj wabi-sabi. Kraków: Znak Literanova.
Zobacz w Google Scholar

Agamben, G. (1999). Poiesis and Praxis. W G. Agamben, The Man Without Content.
Zobacz w Google Scholar

Alford, C.F. (1989). Melanie Klein and Critical Social Theory. An Account of Politics, Art, and Reason Based on Her Psychoanalytic Theory.
Zobacz w Google Scholar

Althusser, L. (1971). Lenin and Philosophy and Other Essays.
Zobacz w Google Scholar

Ankersmit, F.R. (2004). Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Kraków: TAiWPN Universitas.
Zobacz w Google Scholar

Aronson, E. (2002). Człowiek istota społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Arystoteles. (1989). Poetyka. Wrocław: Ossolineum.
Zobacz w Google Scholar

Augé, M. (2012). Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Bachtin, M. (1970). Problemy poetyki Dostojewskiego. Warszawa: PIW.
Zobacz w Google Scholar

Badinter, E. (1993). XY. Tożsamość mężczyzny. Warszawa: W.A.B.
Zobacz w Google Scholar

Barker, Ch. (2005). Studia kulturowe. Teoria i praktyka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Zobacz w Google Scholar

Barthes, R. (2011). Fragmenty dyskursu miłosnego. Warszawa: Aletheia.
Zobacz w Google Scholar

Barthes, R. (1999). Śmierć autora. Teksty Drugie, 1/2.
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński, J. (2012). Stereotypy mieszkają w języku. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Zobacz w Google Scholar

Bator, J. (2001). Feminizm, postmodernizm, psychoanaliza. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.
Zobacz w Google Scholar

Bator, J. (1998). Wizerunek kobiety w reklamie telewizyjnej. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
Zobacz w Google Scholar

Bator, J. (2001). Z mlekiem matki lustro i lód. Twórczość, 8.
Zobacz w Google Scholar

Bator, J. (2015). Zahaczka. W G. Matuszek & H. Sieja-Skrzypulec (Red.), Twórcze pisanie w teorii i praktyce. Kraków: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Zobacz w Google Scholar

Bator, J., Łukasiewicz, K. (2013). Las latających wiewiórek. Kraków: Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, seria Małego Klubu Bunkra Sztuki.
Zobacz w Google Scholar

Bauman, Z. (1995). Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Zobacz w Google Scholar

Bauman, Z. (2012). Kultura jako praxis. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Bauman, Z. (2018). Retrotopia. Jak rządzi nami przeszłość? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Bauman, Z. (1995). Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna. Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Bednarek, M. (2020). Baśni przeobrażone. Transformacje bajki i baśni w polskiej epice po 1989 roku. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
Zobacz w Google Scholar

Benedyktowicz, D., & Benedyktynowicz, Z. (1990). Symbolika domu w tradycji ludowej. Polska Sztuka Ludowa: Konteksty, 3.
Zobacz w Google Scholar

Bennett, T. (1998). Culture: A Reformers Science. ST Leonards: Allen&Unwin.
Zobacz w Google Scholar

Benveniste, É. (1966). De la subjectivité dans le langage. W É. Benveniste, Problémes de la linguistique generale. Paryż: Gallimard.
Zobacz w Google Scholar

Bieńczyk, M. (2014). Melancholia: O tych, co nigdy nie odnajdą straty. Warszawa: Świat Książki.
Zobacz w Google Scholar

Biesaga, T. (2001). Dobro jako ratio cognitionis practicae i podstawa wyróżniania dziedziny praxis. W A. Maryniarczyk & K. Stępień (Red.), Osoba i realizm w filozofii. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.
Zobacz w Google Scholar

Blackledge, C. (2003). Wagina. Kobieca seksualność w historii kultury. Warszawa: Prószyński i S-ka.
Zobacz w Google Scholar

Borkowska, G. (1995). Metafora drożdży, co to jest literatura/poezja kobieca? Teksty Drugie, 3–4.
Zobacz w Google Scholar

Boros, L. (1985). Istnienie wyzwolone — Mysterium mortis. Warszawa: PAX.
Zobacz w Google Scholar

Bourbeau, L. (2012). Bądź sobą. Wylecz swoje 5 ran. Katowice: Wydawnictwo Kos.
Zobacz w Google Scholar

Brach-Czaina, J. (2018). Szczeliny istnienia. Warszawa: Dowody na Istnienie.
Zobacz w Google Scholar

Bronk, A. (1998). Zrozumieć świat współczesny. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
Zobacz w Google Scholar

Buczkowski, A. (2005). Społeczne tworzenie ciała. Płeć kulturowa i płeć biologiczna. Kraków: TAiWPN Universitas.
Zobacz w Google Scholar

Budrowska, K. (2000). Kobieta i stereotypy: obraz kobiety w prozie polskiej po roku 1989. Białystok: Trans Humana.
Zobacz w Google Scholar

Butler, J. (2008). Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
Zobacz w Google Scholar

Cahoone, E.L. (1988). The Dilemma of Modernity: Philosophy, Culture and Anti-Culture. Albany: State University of New York Press.
Zobacz w Google Scholar

Carroll, L. (1988). Alicja w Krainie Czarów. Warszawa: Nasza Księgarnia.
Zobacz w Google Scholar

Carroll, N. (2004). Filozofia horroru albo Paradoksy uczuć. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.
Zobacz w Google Scholar

Carter, J. (1993). Wredni ludzie. Warszawa: Jacek Santorski & Co.
Zobacz w Google Scholar

Chruszczewski, M.H. (2004). Kondycja uzdolnionych i społeczne warunki przejawiania się ich uzdolnień. Ruch Pedagogiczny, 5–6.
Zobacz w Google Scholar

Cieślikowska, T. (1995). „Punkt widzenia” jako kategoria antropologiczna i narracyjna w prozie niefikcyjnej. Teksty Drugie, 2–3.
Zobacz w Google Scholar

Człowiek i pustka. Problemy wakuumologii. (2000). Olsztyn: Wydawnictwo Olsztyńska Szkoła Wyższa.
Zobacz w Google Scholar

Daly, M. (1978). Gyn/Ecology. Londyn: Women’s Press.
Zobacz w Google Scholar

De Beauvoir, S. (2003). Druga płeć. Warszawa: Wydawnictwo Jacek Santorski.
Zobacz w Google Scholar

De Saussure, F. (1961). Kurs językoznawstwa ogólnego. Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Derrida, J. (2000). Marginesy filozofii. Warszawa: Aletheia.
Zobacz w Google Scholar

Derrida, J. (1999). O gramatologii. Warszawa: Wydawnictwo KR.
Zobacz w Google Scholar

Derrida, J. (2004). Pismo i różnica. Warszawa: Wydawnictwo KR.
Zobacz w Google Scholar

Derrida, J. (1978). Różnia (differance). W M. Siemek (Red.), Drogi współczesnej filozofii. Warszawa: Czytelnik.
Zobacz w Google Scholar

Derrida, J. (1975). Structure, Sign and Play in the Discourse of the Human Sciences. W R. Macksey & E. Donato (Red.), The Structuralist Controversy: the Languages of Criticism and the Sciences of Man. Baltimore–Londyn: Johns Hopkins University Press.
Zobacz w Google Scholar

Domańska, E. (2008). Humanistyka nie-antropocentryczna a studia nad rzeczami. Kultura Współczesna, 3(57).
Zobacz w Google Scholar

Domańska, E. (2005). Mikrohistorie: spotkania w międzyświatach. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
Zobacz w Google Scholar

Douglas, M. (2007). Czystość i zmaza. Warszawa: PIW.
Zobacz w Google Scholar

Douglas, M. (2004). Symbole naturalne. Rozważania o kosmologii. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Zobacz w Google Scholar

Dygat, S. (1983). Różowy kajecik. W S. Dygat, Upiór. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Zobacz w Google Scholar

Eliade, M. (2007). Kowale i alchemicy. Warszawa: Aletheia.
Zobacz w Google Scholar

Eliade, M. (1993). Sacrum, mit, historia. Warszawa: PIW.
Zobacz w Google Scholar

Fauconnier, G., & Turner, M. (2002). The Way We Think: Conceptual Blending and the Mind’s Hidden Complexities. New York: Basic Books.
Zobacz w Google Scholar

Foster, H. (1983). The Anti-Aesthetic: Essays on Postmodern Culture. Port Towsend: The New Press.
Zobacz w Google Scholar

Foucault, M. (2002). Archeologia wiedzy. Warszawa: DeAgostini.
Zobacz w Google Scholar

Foucault, M. (2010). Historia seksualności. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.
Zobacz w Google Scholar

Foucault, M. (2005). Inne przestrzenie. Teksty Drugie, 6(96).
Zobacz w Google Scholar

Foucault, M. (1998). Nadzorować i karać. Narodziny więzienia. Warszawa: Aletheia.
Zobacz w Google Scholar

Foucault, M. (1998). Trzeba bronić społeczeństwa. Wykłady w College de France. Warszawa: Aletheia.
Zobacz w Google Scholar

Freud, S. (2009). Dwie nerwice dziecięce. Warszawa: Wydawnictwo KR.
Zobacz w Google Scholar

Freud, S. (2015). Kobiecość. W S. Freud, Wykłady ze wstępu do psychoanalizy. Nowy cykl. Warszawa: Wydawnictwo KR.
Zobacz w Google Scholar

Freud, S. (1998). Kultura jako źródło cierpień. W S. Freud, Pisma społeczne, t. IV. Warszawa: Wydawnictwo KR.
Zobacz w Google Scholar

Freud, S. (2007). Objaśnienia marzeń sennych. Warszawa: Wydawnictwo KR.
Zobacz w Google Scholar

Freud, S. (2010). Wstęp do psychoanalizy. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.
Zobacz w Google Scholar

Freud, S. (2001). Życie seksualne. Warszawa: Wydawnictwo KR.
Zobacz w Google Scholar

Frye, N. (2012). Anatomia krytyki. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
Zobacz w Google Scholar

Gałczyński, K.I. (1962). Liryka, liryka, tkliwa dynamika. Warszawa: PIW.
Zobacz w Google Scholar

Gärdenfors, P. (2008). Evolutionary and Developmental Aspects of Intersubjectivity. W H. Liljenström & P. Ärhem (Red.), Consciousness Transitions. Phylogenetic, Ontogenetic and Physiological Aspects. Londyn–Amsterdam: Elsevier.
Zobacz w Google Scholar

Gąsiorowski, M.L. (2014). „Mistrzowie podejrzeń” według Ricoeura. Edukacja Filozoficzna, 57.
Zobacz w Google Scholar

Geertz, C. (2000). Zaświadczające Ja. Dzieci Malinowskiego. W C. Geertz, Dzieło i życie. Antropolog jako autor. Warszawa: Wydawnictwo KR.
Zobacz w Google Scholar

Genette, G. (2014). Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.
Zobacz w Google Scholar

Gilmore, D. (1991). Manhood in the Making: Cultural Concepts of Musculinity. New Haven: Yale University Press.
Zobacz w Google Scholar

Goffman, E. (2020). Człowiek w teatrze życia codziennego. Warszawa: Aletheia.
Zobacz w Google Scholar

Gombrich, E. (1997). O sztuce. Warszawa: Arkady.
Zobacz w Google Scholar

Gotycyzm i groza w kulturze. (2003). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Grabias, S. (2013). Analityczne kategorie obcości. "Studia Socjologiczne", nr 1, 2013.
Zobacz w Google Scholar

Greenblatt S. (2006). Poetyka kulturowa. Pisma wybrane. Przeł. i opatrzyła wstępem Kujawińska Courtney K. Universitas, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Grondin J. (1994). Introduction to Philosophical Hermeneutics. Przedm. Gadamer H.-G., przeł. Weinsheimer J. Yale University Press, New Haven–Londyn 1994.
Zobacz w Google Scholar

Grosz E. (1988). The In(ter)vention of Feminist Knowledges, [w:] Crossing Boundaries: Feminism and the Critique of Knowledges, red. Caine B., Grosz E., de Lepervanche M. Allen and Unwin, Sydney 1988.
Zobacz w Google Scholar

Grosz E. (1994). Volatile Bodies, Toward a Corporeal Feminism. Combined Academic Publishers, Bloomington 1994.
Zobacz w Google Scholar

Hall S. (1997). Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. Sage Publications & Open University, Londyn 1997.
Zobacz w Google Scholar

Halliwell S. (1998). Aristotle’s Poetics. University of Chicago Press, Chicago 1998.
Zobacz w Google Scholar

Handke K. (1994). Język a determinanty płci, [w:] Płeć w języku i w kulturze, red. Anusiewicz J., Handke K. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1994.
Zobacz w Google Scholar

Has-Tokarz A. (2010). Horror w literaturze współczesnej i filmie. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010.
Zobacz w Google Scholar

Hastrup K. (2008). Droga do antropologii. Między doświadczeniem a teorią. Przeł. Klekot E. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
Zobacz w Google Scholar

Hegel G.W.F. (2002). Przedmowa, [w:] Hegel G.W.F., Fenomenologia ducha. Przeł. Nowicki Ś.F. Aletheia, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Heidegger M. (1974). Budować, mieszkać, myśleć, „Teksty”, nr 6(18), 1974.
Zobacz w Google Scholar

Hejterstwo — nowa praktyka kulturowa? (2017). Geneza, przypadki, diagnozy, red. Dynkowska J., Lemann N., Wróblewski M., Zatora A. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017.
Zobacz w Google Scholar

Hekman S.J. (1990). Gender and Knowledge. Elements of a Postmodern Feminism. Polity Press, Cambridge 1990.
Zobacz w Google Scholar

Hemley R. (2012). A Field Guide for Immersion Writing: Memoir, Journalism, and Travel. University of Georgia Press, Georgia 2012.
Zobacz w Google Scholar

Herder J.G. (2009). Leksykon symboli. Przeł. Prokopiuk J. tCHu doM wYdawniczy, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Hilman J. (2016). Uzdrawiające fikcje: poetyka psychoterapii: Freud, Jung, Adler. Przeł Korpanty J. Laurum, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Holmer R. (2020). The Hottentot Venus. Bloomsbury Publishing PLC, Londyn 2020.
Zobacz w Google Scholar

Holokaust i Hiroszima w perspektywie porównawczej. Pamięć o II wojnie światowej w Polsce i Japonii, (2020) red. Katō A., Leociak J. Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2020.
Zobacz w Google Scholar

Inny — obcy — wróg. Swoi i obcy w świadomości młodzieży szkolnej i studenckiej, (1996) red. Nowicka E., Nawrocki J. Oficyna Naukowa, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Irigaray L. (2000). Ciało w ciało z matką. Przeł. Araszkiewicz A. eFKa, Kraków 2000.
Zobacz w Google Scholar

Irigaray L. (2001). I jedna nie ruszy bez drugiej, [w:] Ciało i tekst. Feminizm w literaturoznawstwie — antologia szkiców, red. Nasiłowska A. Instytut Badań Literackich PAN, Łódź 2001.
Zobacz w Google Scholar

Irigaray L. (1985). Speculum of the Other Woman. Przeł. Gill G.C. Cornell University Press, Ithaca–Nowy Jork 1985.
Zobacz w Google Scholar

Isaak J.A. (1996). Feminism and Contemporary Art.: Revolutionary Power of Women’s Laughter. Routledge, Cambridge 1996.
Zobacz w Google Scholar

Iwasiów I. (2003). Gender, tożsamość, stereotypy, [w:] Stereotypy w literaturze (i tuż obok), red. Bolecki W., Gazda G. Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Iwasiów I. (1998). Płeć jako niewyrażalne, niewypowiedzialne, niedefiniowalne, [w:] Literatura wobec niewyrażalnego, red. Bolecki W., Kuźma E. Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Izdebska A., Konończuk E. (2023). Przestrzeń i jej kulturowe reprezentacje, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, t. 66, z. 2, 2023.
Zobacz w Google Scholar

Jakowska K. (2011). O cyklu opowiadań. Z teorii i historii cyklu narracyjnego w Polsce. Trans Humana, Białystok 2011.
Zobacz w Google Scholar

Jakubowski J. (2012). Zagadka miłości Anny Kareniny (próba analizy egzystencjalnej), „Filo-Sofija”, nr 18, 2012.
Zobacz w Google Scholar

Jameson F. (1992). Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism. Blackwell Publishers, New Jersey 1992.
Zobacz w Google Scholar

Janion M. (1993). Niańka i kowboj, [w:] Badinter E., XY. Tożsamość mężczyzny, przeł. Przewłocki G., wstępem opatrzyła Janion M. W.A.B., Warszawa 1993.
Zobacz w Google Scholar

Janion M. (1972). Zbójcy i upiory, [w:] Janion M., Romantyzm, rewolucja, marksizm. Colloquia Gdańskie, Gdańsk 1972.
Zobacz w Google Scholar

Jung C.G. (2018). Człowiek i jego symbole. Przeł. Palusiński R. Wydawnictwo Kos, Katowice 2018.
Zobacz w Google Scholar

Jung C.G. (2011). O zjawisku ducha w sztuce i nauce. Przeł. Reszke R. Wydawnictwo KR, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Juniper A. (2018). Wabi-sabi. Japońska sztuka dostrzegania piękna w przemijaniu. Przeł. Usarzewicz W. Wydawnictwo Sensus, Gliwice 2018.
Zobacz w Google Scholar

Jurasz A. (1994). Lingwistyka feministyczna w RFN, [w:] Płeć w języku i w kulturze, red. Anusiewicz J., Handke K. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1994.
Zobacz w Google Scholar

Kant I. (1966). Co to jest Oświecenie? Przeł. Landman A., [w:] Kroński T., Kant. Wiedza Powszechna, Warszawa 1966.
Zobacz w Google Scholar

Karnawał. Studia historyczno-antropologiczne, red. Dudzik J. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Kiereś H. (1999). Postmodernizm — rzeczywistość czy kreacja? [w:] Poznanie bytu czy ustalanie sensów?, red. Maryniarczyk A., Gondek M.J. Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 1999.
Zobacz w Google Scholar

Klibański R., Panowsky E., Saxl F. (2009). Saturn i melancholia. Studia z historii, filozofii, przyrody, medycyny, religii oraz sztuki. Przeł. Kryczyńska A. TAiWPN Universitas, Kraków 2009.
Zobacz w Google Scholar

Kloch Z. (2000). Język i płeć: różne podejścia badawcze, „Pamiętnik Literacki”, nr 91(1), 2000.
Zobacz w Google Scholar

Kłocińska A. (2012). Karnawał wobec sacrum. O ludyczności kultury współczesnej, „Kultura i Wartości”, nr 3, 2012.
Zobacz w Google Scholar

Kłosińska K. (2006). Miniatury. Czytanie i pisanie kobiece. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006.
Zobacz w Google Scholar

Koczanowicz D. (2018). Pozycja smaku. Jedzenie w granicach sztuki. Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Kołos A. (2014). Inna maskarada. Kobiety w męskim przebraniu a nienormatywność płciowa, [w:] Tożsamość kobiet. Silne osobowości w literaturze, sztuce i religii, red. Walęciuk-Dejneka B., Posłuszna J. Aureus, Kraków 2014.
Zobacz w Google Scholar

Konończuk E. (2015). Czarne kobiety w narracjach, „Teksty Drugie”, nr 2(152), 2015.
Zobacz w Google Scholar

Korsmeyer C. (2008). Trudne przyjemności, [w:] Korsmeyer C., Gender w estetyce. Wprowadzenie, przeł. Nacher A. TAiWPN Universitas, Kraków 2008.
Zobacz w Google Scholar

Korwin-Piotrowska D. (2011). Poetyka. Przewodnik po świecie tekstów. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
Zobacz w Google Scholar

Kozicka D. (2005). Wołanie o kanon? Znamienne wątki dyskusji metakrytycznych na przełomie wieków, [w:] Kanon i obrzeża, red. Iwasiów I., Czerska T. TAiWPN Universitas, Kraków 2005.
Zobacz w Google Scholar

Kristeva J. (2007). Czarne słońce. Przeł. Markowski M.P., Ryziński R. TAiWPN Universitas, Kraków 2007.
Zobacz w Google Scholar

Kristeva J. (2007). Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie. Przeł. Falski M. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
Zobacz w Google Scholar

Kristeva J. (1983). Słowo, dialog i powieść, [w:] Bachtin Dialog — język — literatura, red. Czaplejewicz E., Kasperski E. PWN, Warszawa 1983.
Zobacz w Google Scholar

Księga tysiąca i jednej nocy, wybór dokonał i wstępem opatrzył Kubiak W. PIW, Warszawa 1976.
Zobacz w Google Scholar

Kujawińska Courtney K. (2006). Wprowadzenie. Stephen Greenblatt i poetyka kulturowa/nowy historycyzm, [w:] Greenblatt S., Poetyka kulturowa. Pisma wybrane, przeł. i wstępem opatrzyła Kujawińska Courtney K. TAiWPN Universitas, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Lacan J. (1975). Le Séminaire, red. J.-A. Miller Seuil, Paryż 1975.
Zobacz w Google Scholar

Lakoff G., Johnson M. (2020). Metafory w naszym życiu. Przeł. Krzeszowski T. Althea, Warszawa 2020.
Zobacz w Google Scholar

Lakoff R.T. (2004). Language and Woman’s Place. Text and Commentaries. Oxford University Press, Oxford 2004.
Zobacz w Google Scholar

Lasoń-Kochańska G. (2011). Gender, queer i dorastanie — baśnie Hansa Christiana Andersena, „Świat Tekstów. Rocznik Słupski”, nr 9, 2011.
Zobacz w Google Scholar

Lech J. (2015). Patrząc na mapę, spoglądam w nicość… Wokół melancholii i nudy w wybranych tekstach prozatorskich Andrzeja Stasiuka, „Tematy i Konteksty”, nr 5(10), 2015.
Zobacz w Google Scholar

Leffler Y. (2002). Współczesny horror jako gra satysfakcji, [w:] Wokół gotycyzmów, red. Gazda G., Izdebska A., Płuciennik J. TAiWPN Universitas, Kraków 2002.
Zobacz w Google Scholar

Leśmian B. (1992). Szczęście. Dom Wydawniczy Pergamon, Tychy 1992.
Zobacz w Google Scholar

Levinas E. (1994). O Bogu, który nawiedza myśl. Przeł. Kowalska M. Homini, Kraków 1994.
Zobacz w Google Scholar

Lévi-Strauss C. (2021). Antropologia strukturalna. Przeł. Pomian K. Aletheia, Warszawa 2021.
Zobacz w Google Scholar

Lévi-Strauss C. (2020). Smutek tropików. Przeł. Steinsberg A. Aletheia, Warszawa 2020.
Zobacz w Google Scholar

Libura A. (2007). Amalgamaty kognitywne. Powstanie i rozwój koncepcji integracji pojęciowej, [w:] Amalgamaty kognitywne w sztuce, red. Libura A. TAiWPN Universitas, Kraków 2007.
Zobacz w Google Scholar

Libura A. (2010). Teoria przestrzeni mentalnych i integracji pojęciowej. Struktura modelu i jego funkcjonalność. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010.
Zobacz w Google Scholar

Lilienfeld S.O., Rochat P., Wang S. (2019). Schadenfreude deconstructed and reconstructed: A tripartite motivational model, „New Ideas in Psychology”, nr 52, 2019.
Zobacz w Google Scholar

Lipsitz Bem S. (2000). Męskość i kobiecość. O różnicach wynikających z płci, przeł. Pikiel S. GWP, Gdańsk 2000.
Zobacz w Google Scholar

Lyotard J.-F. (1987). Judiciousness in Dispute or Kant after Marx, [w:] The Aim of Representation: Subject, Text, History, red. Kireger M. Stanford University Press, Stanford 1987.
Zobacz w Google Scholar

Lyotard J.-F. (1997). Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy, przeł. Kowalska M., Migasiński J. Aletheia, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Łebkowska A. (1998). Fikcja jako możliwość: z przemian prozy XX wieku. TAiWPN Universitas, Kraków 1998.
Zobacz w Google Scholar

Łebkowska A. (2011). Jak ucieleśnić ciało, o jednym z dylematów somatopoetyki, „Teksty Drugie”, nr 4, 2011.
Zobacz w Google Scholar

Łebkowska A. (2012). Somatopoetyka, [w:] Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki, interpretacje, red. Nycz R., Walas T. TAiWPN Universitas, Kraków 2012.
Zobacz w Google Scholar

Łyś G. (2021). Dzikie żądze. W.A.B., Warszawa 2021.
Zobacz w Google Scholar

Madison G.B. (1990). The Hermeneutics of Postmodernity. Figures and Themes. Indiana University Press, Bloomington–Indianapolis 1990.
Zobacz w Google Scholar

Malinowski B. (1986). Ogrody i ich magia na atolu koralowym, [w:] Malinowski B., Dzieła, t. 4, przeł. Bydłoń A., Paluch A.K. PWN, Warszawa 1986.
Zobacz w Google Scholar

Malinowski B. (2000). Problem znaczenia w językach pierwotnych, [w:] Malinowski B., Dzieła, t. 8, przeł. Szymura J., Paluch A.K. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Małyszek T. (2014). Romans Freuda i Gradivy. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014.
Zobacz w Google Scholar

Marcinów M. (2017). Historia polskiego szaleństwa. Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2017.
Zobacz w Google Scholar

Markiewicz H. (1989). Literaturoznawstwo i jego sąsiedztwa. PWN, Warszawa 1989.
Zobacz w Google Scholar

Markowski M.P. (2007). Przygoda ciała i znaków. Wprowadzenie do pism Julii Kristevej, [w:] Kristeva J., Czarne słońce. Depresja i melancholia, przeł. Markowski M.P., Ryziński R. TAiWPN Universitas, Kraków 2007.
Zobacz w Google Scholar

McHale B. (2012). Powieść postmodernistyczna, przeł. Płaza M. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.
Zobacz w Google Scholar

Melosik Z. (2006). Kryzys męskości w kulturze współczesnej. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Michalski M. (2010). Filozof jako pisarz. Kołakowski — Skarga — Tischner. Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010.
Zobacz w Google Scholar

Miller N.K. (2007). Arachnologie: kobieta, tekst i krytyka, [w:] Teorie literatury XX wieku. Antologia, red. Burzyńska A., Markowski M.P. Znak, Kraków 2007.
Zobacz w Google Scholar

Mipham S. (2013). Running with the Mind of Meditation: Lessons for Training Body and Mind. Harmony, Nowy Jork 2013.
Zobacz w Google Scholar

Mitchell J. (1975). Psychoanalisis and Feminism. Vintage Books, Nowy Jork 1975.
Zobacz w Google Scholar

Murakami H. (2020). Hear the Wind Sing. Vintage Books, Nowy Jork 2020.
Zobacz w Google Scholar

Murakami H. (2010). O czym mówię, kiedy mówię o bieganiu, przeł. Polak J. Wydawnictwo Muza, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Musiał Ł. (2016). Rozważanie pierwsze: Theatrum cierpienia (Arthur Schopenhauer), [w:] Musiał Ł., O bólu. Pięć rozważań w poszukiwaniu autora. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2016.
Zobacz w Google Scholar

Nancy J.-L. (2002). Corpus, przeł. Kwietniewska M. Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2002.
Zobacz w Google Scholar

Nazar R. (2000). Uwagi w sprawie statusu metodologicznego terminu pustka, [w:] Człowiek i pustka. Problemy wakuumologii, red. Hull Z., Tulibacki W. Wydawnictwo Olsztyńska Szkoła Wyższa, Olsztyn 2000.
Zobacz w Google Scholar

Newman Ch. (1985). The Post Modern Aura: The Act of Fiction in the Age of Inflation. Northwestern University Press, Evanston 1985.
Zobacz w Google Scholar

Nietzsche F. (1993). O prawdzie i kłamstwie w pozamoralnym sensie, [w:] Nietzsche F., Pisma pozostałe 1862–1875, przeł. Baran B. Wydawnictwo Inter Esse, Kraków 1993.
Zobacz w Google Scholar

Nycz R. (1990). Intertekstualność i jej zakresy: teksty, gatunki, światy, „Pamiętnik Literacki”, nr 81(2), 1990.
Zobacz w Google Scholar

Nycz R. (2012). KTL — wyjaśnienia i propozycje, [w:] Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. Nycz R., Markowski M.P. TAiWPN Universitas, Kraków 2012.
Zobacz w Google Scholar

Nycz R. (2017). Kultura jako czasownik. Sondowanie Humanistyki. Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Ortner S.B. (1982). Czy kobieta ma się tak do mężczyzny, jak „natura” do „kultury”?, [w:] Nikt nie rodzi się kobietą, red. Hołówka T. Czytelnik, Warszawa 1982.
Zobacz w Google Scholar

Pamuk O. (2016). Stambuł. Wspomnienia i miasto, przeł. Polat A. Wydawnictwo Literackie, Kraków 2016.
Zobacz w Google Scholar

Parandowski J. (2020). Alchemia słowa. Fundacja Instytut Reportażu, Warszawa 2020.
Zobacz w Google Scholar

Pekaniec A. (2022). Babizna? Babcie jako bohaterki rodzimej prozy kobiet po 2010 roku, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, t. 65, z. 2, 2022.
Zobacz w Google Scholar

Pennebaker W.J., Smyth J.M. (2018). Terapia przez pisanie, przeł. Haduła A. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018.
Zobacz w Google Scholar

Platon (2018). Państwo, przeł. Witwicki W. Onepress, Gliwice 2018.
Zobacz w Google Scholar

Płuciennik, J. (2002). Figury niewyobrażalnego. Kraków: TAiWPN Universitas.
Zobacz w Google Scholar

Płuciennik, J. (2000). Retoryka wzniosłości w dziele literackim. Kraków: TAiWPN Universitas.
Zobacz w Google Scholar

Potępa, M. (1994). "Problem podmiotu w filozoficznej hermeneutyce." Przekład Filozoficzny, (1).
Zobacz w Google Scholar

Pycia, P. (2007). Płeć w języku. Sosnowiec: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Zobacz w Google Scholar

Raczyńska, M. (2016). Czas uwarstwiony. Na gąsawskim poddaszu. Kraków: Wydawnictwo LIBRON.
Zobacz w Google Scholar

Radomski, A. (2005). Wielkie narracje a mikronarracje — etyczne dylematy współczesnego pisarstwa historycznego. Lublin: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.
Zobacz w Google Scholar

Rakoczy, M. (2012). Słowo — działanie — kontekst. O etnograficznej koncepcji języka Bronisława Malinowskiego. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Zobacz w Google Scholar

Reale, G. (2005). Historia filozofii starożytnej, t. 2. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Zobacz w Google Scholar

Rembowska-Płuciennik, M. (2005). "Ciało — tekst — poetyka. Szkic o motywie ciała w polskiej krytyce feministycznej i literaturze ostatniej dekady." In Durys, E., & Ostrowska, E. (Eds.), Gender. Wizerunki kobiet i mężczyzn w kulturze. Kraków: Wydawnictwo Rabid.
Zobacz w Google Scholar

Rembowska-Płuciennik, M. (2007). "Fokalizacja zmysłowa a literackie reprezentacje doświadczeń sensualnych." In Bolecki, W., & Nawrocka, E. (Eds.), Literackie reprezentacje doświadczenia. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.
Zobacz w Google Scholar

Rembowska-Płuciennik, M. (2006). "Nadkobieta. Problematyka etyczna we wczesnomodernistycznej twórczości Zofii Nałkowskiej." In Paczoska, E., & Ihnatowicz, E. (Eds.), Etyka i literatura. Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Zobacz w Google Scholar

Rembowska-Płuciennik, M. (2010). "Narracyjne modele intersubiektywności." Teksty Drugie, (124).
Zobacz w Google Scholar

Rembowska-Płuciennik, M. (2006). "W cudzej skórze. Fokalizacja zmysłowa a literackie reprezentacje doświadczeń sensualnych." Ruch Literacki, (6).
Zobacz w Google Scholar

Rembowska-Płuciennik, M. (2002). "…w samym środku swego bólu…”. O modelach doznawania cielesności w prozie W. Odojewskiego." Teksty Drugie, (6).
Zobacz w Google Scholar

Rembowska-Płuciennik, M. (2009). "Wizualne efekty i afekty: obrazowanie mentalne a emocjonalne zaangażowanie czytelnika." Teksty Drugie, (6).
Zobacz w Google Scholar

Ricoeur, P. (1985). "Objawienie a powiadomienie." In Ricoeur, P., Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie. Warszawa: DeAgostini.
Zobacz w Google Scholar

Ritzer, G. (1997). Makdonaldyzacja społeczeństwa. Warszawa: Wydawnictwo Literackie Muza.
Zobacz w Google Scholar

Riviere, J. (1929). "Womanliness as a Masquerade." International Journal of Psychoanalysis, (10).
Zobacz w Google Scholar

Rorty, R. (2003). Filozofia a zwierciadło natury. Warszawa: Wydawnictwo KR.
Zobacz w Google Scholar

Rorty, R. (2009). Przygodność, ironia, solidarność. Warszawa: W.A.B.
Zobacz w Google Scholar

Sánchez-Pardo, E. (2003). Cultures of the Death Drive: Melanie Klein and Modernist Melancholia. Durham–Londyn: Duke University Press.
Zobacz w Google Scholar

Schmeling, M. (1996). "Nie będziesz czynił żadnego obrazu…”. Obcość kulturowa jako dziedzina badań literaturoznawstwa porównawczego." In Cieśla-Korytowska, M. (Ed.), Narodowy i ponadnarodowy charakter literatury. Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Zobacz w Google Scholar

Schopenhauer, A. (2009). Świat jako wola i przedstawienie, t. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Segal, H. (2005). Teoria Melanie Klein w praktyce klinicznej. Psychoza i twórczość artystyczna i inne eseje. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Zobacz w Google Scholar

Sendyka, R. (2012). "W stronę kulturowej teorii gatunku." In Nycz, R., & Markowski, M.P. (Eds.), Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy. Kraków: TAiWPN Universitas.
Zobacz w Google Scholar

Sieja-Skrzypulec, H. (2018). Twórcze pisanie na gruncie polskim. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Zobacz w Google Scholar

Sieja-Skrzypulec, H. (2017). Wyobraźnia, empatia i twórcze pisanie. Zagadnienia Rodzajów Literackich, 60(1).
Zobacz w Google Scholar

Sierocka, B. (2003). Krytyka i dyskurs. Kraków: Aureus.
Zobacz w Google Scholar

Simmel, G. (2006). "Ruina. Próba estetyczna [1908]." In Simmel, G., Most i drzwi. Wybór esejów. Warszawa: Oficyna Naukowa.
Zobacz w Google Scholar

Sinko, Z. (1991). "Gotycyzm [hasło]." In Kostkiewiczowa, T. (Ed.), Słownik literatury polskiego oświecenia, wyd. 2. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Zobacz w Google Scholar

Skórzyńska, A. (2016). "Czy możliwe jest kulturoznawstwo aktywistyczne? Partycypacja w perspektywie filozofii praxis." Prace Kulturoznawcze, (19).
Zobacz w Google Scholar

Skórzyńska, A. (2016). "Sploty myślenia i działania. Francuski wariant filozofii praxis a współczesne dylematy badań kulturowych." Sensus Historiae, 22(1).
Zobacz w Google Scholar

Słownik rodzajów i gatunków literackich. (2012). Kraków: TAiWPN Universitas.
Zobacz w Google Scholar

Słownik rodzajów i gatunków literackich. (2006). Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Sommer, M. (2003). Zbieranie. Próba filozoficznego ujęcia. Warszawa: Oficyna Naukowa.
Zobacz w Google Scholar

Sontag, S. (2010). Widok cudzego cierpienia. Kraków: Karakter.
Zobacz w Google Scholar

Sowiński, R. (2018). Dyskursy kofeiny we współczesnych komunikatach reklamowych. Siemianowice Śląskie: Fundacja "Dzień dobry! Kolektyw Kultury".
Zobacz w Google Scholar

Starobinski, J. (1990). Psychoanalyse und Literatur. Frankfurt nad Menem: Suhrkamp Verlag AG.
Zobacz w Google Scholar

Starobinski, J. (1972). "Wskazówki do historii pojęcia wyobraźni." Pamiętnik Literacki, 63(4).
Zobacz w Google Scholar

Starobinski, J. (2006). Wynalezienie wolności 1700–1789. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.
Zobacz w Google Scholar

Szahaj, A. (1996). "Co to jest postmodernizm?" Ethos, (33–34).
Zobacz w Google Scholar

Szahaj, A. (2004). Zniewalająca moc kultury. Artykuły i szkice z filozofii kultury, poznania i polityki. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Zobacz w Google Scholar

Szewczyk, J. (2022). "Czułe narratorki. Cztery pokolenia kobiet i kobieca saga w najnowszej literaturze polskiej." Zagadnienia Rodzajów Literackich, 65(2).
Zobacz w Google Scholar

Sztompka, P. (2002). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Znak.
Zobacz w Google Scholar

Sztylka, A. (2020). "Etyka — pedagogika — prakseologia: refleksja z myśli Tadeusza Kotarbińskiego." In Sztobryn, S., & Dworakowska, K. (Eds.), Wielogłos w myśli o wychowaniu. 100 lat polskiej pedagogiki filozoficzne. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Zobacz w Google Scholar

Szubert, P. (1996). Sztuka świata. Warszawa: Wydawnictwo Arkady.
Zobacz w Google Scholar

Tannen, D. (1999). Ty nic nie rozumiesz! Kobieta i mężczyzna w rozmowie. Poznań: Zysk i S-ka.
Zobacz w Google Scholar

Tołstoj, L. (1954). "A światło świeci w ciemności." In Tołstoj, L., Utwory dramatyczne. Warszawa: PIW.
Zobacz w Google Scholar

Tołstoj, L. (1986). Anna Karenina. Warszawa: Wydawnictwo TPPR "Współpraca".
Zobacz w Google Scholar

Tuan, Y.-F. (1987). Przestrzeń i miejsce. Warszawa: PIW.
Zobacz w Google Scholar

Turner, V. (2010). Proces rytualny. Struktura i antystruktura. Warszawa: PIW.
Zobacz w Google Scholar

Matuszek, G., & Sieja-Skrzypulec, H. (Eds.). (2015). Twórcze pisanie w teorii i praktyce. Kraków: Księgarnia Akademicka.
Zobacz w Google Scholar

Tylikowska, A. (2018). "Rodzinna toksykologia." Ja, My, Oni. Poradnik Psychologiczny, 32(4).
Zobacz w Google Scholar

Ulicka, D. (2017). Literaturoznawcze dyskursy możliwe. Studia z dziejów nowoczesnej teorii literatury w Europie środkowo-wschodniej. Kraków: TAiWPN Universitas.
Zobacz w Google Scholar

Uniłowski, K. (2006). Granice nowoczesności. Proza polska i wyczerpanie modernizmu. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Zobacz w Google Scholar

Walczewska, S. (2006). Damy, rycerze i feministki. Kobiecy dyskurs emancypacyjny w Polsce. Kraków: Wydawnictwo eFKa.
Zobacz w Google Scholar

Walęciuk-Dejneka, B. (2018). "Kobiety-ryby: ludowe wyobrażenia syren." Radzyński Rocznik Humanistyczny, 16(2).
Zobacz w Google Scholar

Weininger, O. (1921). Płeć i Charakter. Łódź: Wydawnictwo Nakładem Księgarni L. Fiszera.
Zobacz w Google Scholar

Wellek, R. (1986). A History of Modern Criticism: 1750–1950: English Criticism, 1900–1950. New Haven: Yale University Press.
Zobacz w Google Scholar

Wellek, R. (1979). "Stylistyka, poetyka, krytyka." In Wellek, R., Pojęcia i problemy nauki o literaturze. Warszawa: PIW.
Zobacz w Google Scholar

Wieczorkiewicz, A. (2012). Czarna kobieta na białym tle. Dyptyk biograficzny. Kraków: TAiWPN Universitas.
Zobacz w Google Scholar

Willis, P. (2005). "Słowo wstępne." In Barker, Ch., Studia kulturowe. Teoria i praktyka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Zobacz w Google Scholar

Wittgenstein, L. (1980). Culture and Value. Oxford: Blackwell.
Zobacz w Google Scholar

Wittgenstein, L. (1972). Dociekania filozoficzne. Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Gazda, G., Izdebska, A., & Płuciennik, J. (Eds.). (2002). Wokół gotycyzmów. Kraków: TAiWPN Universitas.
Zobacz w Google Scholar

Wolynn, M. (2021). Nie zaczęło się od ciebie. Warszawa: Czarna Owca.
Zobacz w Google Scholar

Czapiga, M., & Konarska, K. (Eds.). (2014). Wszechświat, bezład, pustka. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
Zobacz w Google Scholar

Zajączkowski, A. (1973). "Obrazy świata białych." In Zajączkowski, A. (Ed.), Obrazy świata białych. Warszawa: PIW.
Zobacz w Google Scholar

Załuski, T. (2010). Sztuki w przestrzeni transmedialnej. Łódź: ASP.
Zobacz w Google Scholar

Zatora, A. (2022). Saga rodzinna [hasło]. Zagadnienia Rodzajów Literackich, 65(2).
Zobacz w Google Scholar

Zatora, A. (2022). Saga rodzinna w literaturze polskiej XXI wieku. Konwencja czy kontestacja? Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Zawadzki, A. (2012). Autor. Podmiot Literacki. W M.P. Markowski & R. Nycz (red.), Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy (str. [numer stron]). Kraków: TAiWPN Universitas.
Zobacz w Google Scholar

Zbrzeźniak, U. (2011). Ku historycznej ontologii nas samych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
Zobacz w Google Scholar

Znaniecki F., Studium nad antagonizmem do obcych, [w:] Znaniecki F., Współczesne narody, przeł. Dulczewski Z., PWN, Warszawa 1990.
Zobacz w Google Scholar

Żuławska-Umeda A., Alchemia słowa i obrazu: tradycje, dekonstrukcje i rekonstrukcje, Polska Fundacja Japonistyczna, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

5 rzeczy, na które wydaję pieniądze, https://simplicite.pl/5-rzeczy-ktore-wydaje-pieniadze/ [dostęp: 12.03.2023].
Zobacz w Google Scholar

Barejka P., Miasto, które jest podwójne [wywiad], https://wiadomosci.wp.pl/to-miasto-ktore-jest-podwojne-joanna-bator-walbrzych-to-lustro-6307262442854529a [dostęp: 24.04.2023].
Zobacz w Google Scholar

Bator: Wnuki dźwigają brzemię dziadów, trauma wojenna odpuszcza w trzecim pokoleniu [wywiad], https://www.wnp.pl/parlamentarny/spoleczenstwo/bator-wnuki-dzwigaja-brzemie-dziadow-trauma-wojenna-odpuszcza-w-trzecim-pokoleniu-wywiad,115888.html [dostęp: 4.06.2023].
Zobacz w Google Scholar

Bollin P., Joanna Bator: fikcja może być prawdziwsza od rzeczywistości [wywiad], https://kultura.onet.pl/film/wiadomosci/joanna-bator-fikcja-moze-byc-prawdziwsza-od-rzeczywistosci-wywiad/70m5ezx [dostęp: 17.08.2023].
Zobacz w Google Scholar

Borowiak R., Kotojady i babcyjki, https://tamaryszek.wordpress.com/2013/01/06/kotojady-i-babcyjki/ [dostęp: 1.09.2023].
Zobacz w Google Scholar

Chutnik S., Sulej K., Pierwsza powieść Joanny Bator po Nike, https://www.wysokieobcasy.pl/wysokieobcasy/1,96856,17292905,Pierwsza_powiesc_Joanny_Bator_po_Nike.html [dostęp: 21.09.2023].
Zobacz w Google Scholar

Cieślik M., Opowieść zaginiona bez śladu, https://www.rp.pl/Plus-Minus/301169853-Opowiesc-zaginiona-bez-sladu.html [dostęp: 21.09.2023].
Zobacz w Google Scholar

Cuber M., Saga o ludziach nawianych [recenzja], https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/ksiazki/281342,1,recenzja-ksiazki-joanna-bator-piaskowa gora.read [dostęp: 11.06.2023].
Zobacz w Google Scholar

Czapliński P., „Chmurdalia” Joanny Bator, http://www.instytutksiazki.pl/ksiazkidetal,literaturapolska,3098,chmurdalia.html [dostęp: 14.07.2023].
Zobacz w Google Scholar

Czechowicz J., Szarża narracyjna (recenzja książki Joanny Bator), http://krytycznymokiem.blogspot.com/2016/12/rok-krolika-joanna-bator.html [dostęp: 7.10.2023].
Zobacz w Google Scholar

Demski M., Ciemno, prawie noc: Scena, której zabrakło w filmie [wywiad], https://film.wp.pl/ciemno-prawie-noc-scena-ktorej-zabraklo-w-filmie-wywiad-6361829723420289a [dostęp: 31.08.2023].
Zobacz w Google Scholar

Duda M., Porządki w heterotopii, https://kwartalnikwyspa.pl/maciej-duda-porzadki--w-heterotopii/#more-3186 [dostęp: 20.12.2023].
Zobacz w Google Scholar

Dunin K., „Chmurdalia” Joanny Bator, https://www.dwutygodnik.com/artykul/1078-%20chmurdalia%20instrukcja%20obslugi.html?print=1?print= [dostęp: 21.07.2023].
Zobacz w Google Scholar

Engelking W., Koszmarny mięsopust. O „Roku królika” Joanny Bator, https://kulturaliberalna.pl/2016/12/20/wojciech-engelking-recenzja-rok-krolika-joanna-bator/
Zobacz w Google Scholar

[dostęp: 20.11.2023].
Zobacz w Google Scholar

Gadzinowska A., 20 najlepszych książek 2012 roku, https://ksiazki.wp.pl/20-najlepszych-ksiazek-2012-roku-literatura-polska-6145577948321409g/10 [dostęp: 11.08.2023].
Zobacz w Google Scholar

Gierbielińska I., Hetmanowska E., Pojedynek na opowieści [wywiad], https://www.dwutygodnik.com/artykul/1079-pojedynek-na-opowiesci.html [dostęp: 21.07.2023].
Zobacz w Google Scholar

Hudyma A., Recenzja książki Joanny Bator „Chmurdalia”, https://kultura.onet.pl/wiadomosci/recenzja-chmurdalia-joanna-bator/c5s52wz [dostęp: 12.12.2023].
Zobacz w Google Scholar

Joanna Bator: mam tendencję do samoograniczania się, http://sskpojezierze.olsztyn.pl/joanna-bator-mam-tendencje-do-samoograniczania-sie/ [dostęp: 29.06.2023].
Zobacz w Google Scholar

Knyszyński M., Zła opisanie, http://plejbekpisze.blogspot.com/2019/03/ciemno-prawie-noc.html [dostęp: 17.08.2023].
Zobacz w Google Scholar

Król Z., Joanna Bator, „Ciemno, prawie noc” [recenzja], https://www.dwutygodnik.com/artykul/4072-joanna-bator-ciemno-prawie-noc.html [dostęp: 17.10.2023].
Zobacz w Google Scholar

Kurkiewicz J., Joanna Bator: saga na opak [wywiad], https://wyborcza.pl/7,75410,7958784,joanna-bator-saga-na-opak.html [dostęp: 20.03.2023].
Zobacz w Google Scholar

Kurkiewicz J., Szostak N., Joanna Bator: „Wojna przeciw kobietom trwa, ale niektóre z nas mają ostre noże” [wywiad], https://wyborcza.pl/ksiazki/7,154165,26387108,joanna-bator-zbieralam-z-babcia-paprochy-z-dywanu.html [dostęp: 21.05.2023].
Zobacz w Google Scholar

Kuźma D., Jestem tą, która otwiera kryptę [wywiad], https://charaktery.eu/artykul/jestem-ta-ktora-otwiera-krypte [dostęp: 24.11.2023].
Zobacz w Google Scholar

Michalak A., Odyska [wywiad], materiał archiwalny – Archiwum „Gazety Wyborczej" [dostęp: 3.03.2024].
Zobacz w Google Scholar

Nogaś M., Zło nie jest pociągające. Jest głośne, hałaśliwe i śmierdzące. Nogaś rozmawia z Joanną Bator i Borysem Lankoszem o „Ciemno, prawie noc” [wywiad], https://wyborcza.pl/7,101707,24575863,zlo-nie-jest-pociagajace-jest-glosne-halasliwe-i-smierdzace.html [dostęp: 10.03.2023].
Zobacz w Google Scholar

Słoniawska Ż., Joanna Bator — Piszę, bo nie mam wyjścia… [wywiad], https://www.miastokobiet.pl/joanna-bator-pisze-bo-nie-mam-wyjscia/ [dostęp: 30.06.2023].
Zobacz w Google Scholar

Sobiechowska-Szuchta K., „Ciemno, prawie noc”. Filmowa baśń dla dorosłych, https://www.rmf24.pl/kultura/news-ciemno-prawie-noc-filmowa-basn-dla-doroslych,nId,2883702 [dostęp: 31.08.2023].
Zobacz w Google Scholar

Sobieralski J., Joanna Bator „Purezento” [recenzja], http://www.oczytanyfacet.pl/joanna-bator-purezento-recenzja/ [dostęp: 10.03.2023].
Zobacz w Google Scholar

Staniszewska M., Joanna Bator: „Ciemno, prawie noc” widziałam cztery razy. Zobaczyć swoją książkę na ekranie to percepcyjny rollercoaster [wywiad], https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,152731,24569429,joanna-bator-ciemno-prawie-noc-widzialam-cztery-razy-zobaczyc.html [dostęp: 11.08.2023].
Zobacz w Google Scholar

Szałagan A., Joanna Bator-Łukasiewicz [hasło], [w:] Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku, http://www.ppibl.ibl.waw.pl/mediawiki/index.php?title=Joanna_BATOR [dostęp: 24.04.2023].
Zobacz w Google Scholar

Szostak N., Joanna Bator o nowej książce „Purezento”: surfowanie na jasnej fali [wywiad], https://wyborcza.pl/7,75517,22789678,joanna-bator-o-nowej-ksiazce-purezento-surfowanie-na-jasnej.html [dostęp: 10.03.2023].
Zobacz w Google Scholar

Szot W., Joanna Bator, „Ucieczka niedźwiedzicy” [recenzja], https://zdaniemszota.pl/4795-joanna-bator-ucieczka-niedzwiedzicy [dostęp: 12.01.2023].
Zobacz w Google Scholar

Śliwa A., Alicja z krainy mroku [recenzja], http://tw-24.pl/alicja-z-krainy-mroku/ [dostęp: 11.08.2023].
Zobacz w Google Scholar

Winiarski J., Idealny sposób na kwietniową noc. Z Joanną Bator rozmawia Jakub Winiarski [wywiad], http://www.literaturajestsexy.pl/idealny-sposob-na-kwietniowa-noc-rozmowa-z-joanna-bator/ [dostęp: 11.12.2023].
Zobacz w Google Scholar

Zacharczuk T., Baśnie z tysiąca mrocznych nocy. Recenzja filmu „Ciemno, prawie noc”, https://kino.trojmiasto.pl/Basnie-z-tysiaca-mrocznych-nocy-Recenzja-filmu-Ciemno-prawie-noc-n132922.html [dostęp: 31.08.2023].
Zobacz w Google Scholar

Zwyczaje pisarzy. Joanna Bator: rytuał i kimono, https://wyborcza.pl/7,76842,13007776,zwyczaje-pisarzy-joanna-bator-rytual-i-kimono.html [dostęp: 24.04.2023].
Zobacz w Google Scholar

okladka

Opublikowane

9 kwietnia 2024

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8331-438-9

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8331-439-6

Inne prace tego samego autora