Aleksandra Piłsudska (1882–1963)

Autorzy

Marta Sikorska
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Katedra Historii Polski XIX wieku

Słowa kluczowe:

Aleksandra Piłsudska, niepodległość Polski, II RP, Józef Piłsudski, II wojna światowa, I wojna światowa

Streszczenie

[…] historia nie zapomni Aleksandry Piłsudskiej, a nie zapomni z wielu przeróżnych racyj. Jeśli kiedyś pisać się będzie dzieje kobiety polskiej, te dzieje, które rozpoczną na poły święte księżne-ksienie polskiego średniowiecza – Jolanty, Kingi, Jadwigi, przez które przejdą renesansowe cienie mądrej Bony i kochliwej Barbary, barokowe, sarmackie Reginy Żółkiewskiej, Barbary Chrzanowskiej, jeśli znajdą się tu i wielkie damy romantyzmu polskiego z tą, która była „polskim mariażem” Napoleona i z tą, dla której zrzekł się największej korony świata kałmucki cesarzewicz z Belwederu, jeśli zapamięta się kobiety w czerni 1863 roku i te, co za zesłańcami ciągnęły na Sybir, to historia do tego wspaniałego albumu, tak wspaniałego, że nie posiada takiego niejeden wielki naród, wniesie jeszcze wizerunek czarno ubranej pani Aleksandry Piłsudskiej.

Bibliografia

Archiwum Akt Nowych, Adiutantura Belwederu, sygn. 1/30; 1/31; 1/34
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Akt Nowych, Akta J. i A. Piłsudskich:
Zobacz w Google Scholar

– Akta prywatne A. Piłsudskiej, sygn. 3/2; 3/3
Zobacz w Google Scholar

– Korespondencja, sygn. 3/4; 3/5; 3/6
Zobacz w Google Scholar

– Sekretariat Osobisty Ministra Spraw Wojskowych, sygn. 2/32
Zobacz w Google Scholar

– Varia, sygn. 4/29; 4/30
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Akt Nowych, Akta Zofii i Jędrzeja Moraczewskich, sygn. 71/III-9
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Akt Nowych, Federacja Polskich Związków Obrońców Ojczyzny, sygn. 138; 380
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Akt Nowych, Instytut Badania Najnowszej Historii Polski, sygn. 367
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Akt Nowych, Konstancja Jaworowska. Spuścizna, sygn. 330/I-1
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Akt Nowych, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Belwederze, sygn. 109/1; 109/ 2/; 109/6; 109/ 8; 109/11
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Akt Nowych, Naczelny Komitet Uczczenia Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego, sygn. 2
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Akt Nowych, Stowarzyszenie Rodzina Policyjna, sygn. 2/88/32
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Akt Nowych, Towarzystwo „Nasz Dom”, sygn. 2/88/ 58
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Emigracji w Toruniu, Kolekcja Składkowski Felicjan Sławoj
Zobacz w Google Scholar

Archiwum PAN, Materiały Rodziny Baudouin de Courtenay, sygn. III–298/34
Zobacz w Google Scholar

Archiwum Państwowe w Suwałkach, Akta m. Suwałki, sygn. 1215
Zobacz w Google Scholar

Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej, Archiwum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej, Służby Polek, teczka 268/WSK, Aleksandra Piłsudska
Zobacz w Google Scholar

Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Londynie, Archiwum Aleksandry Piłsudskiej, sygn. 2
Zobacz w Google Scholar

Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Londynie, Legiony, sygn. 22
Zobacz w Google Scholar

Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Londynie, Wanda Pełczyńska, sygn. 202
Zobacz w Google Scholar

Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Protokół z Zebrania Zarządu Zw. B. Kurierek, kol. 399
Zobacz w Google Scholar

Wojskowe Biuro Historyczne, Kolekcja Akt Personalnych i Odznaczeniowych, sygn. I.480.734
Zobacz w Google Scholar

Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu. Dział Rękopisów, A. Zagórska, Wspomnienia, sygn. 13177/II
Zobacz w Google Scholar

Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu. Dział Rękopisów, Papiery Kazimierza Sosnkowskiego. Korespondencja prywatna, sygn. 16581/II
Zobacz w Google Scholar

„Biuletyn Informacyjny i Prasowy FPZOO” 1933
Zobacz w Google Scholar

„Bluszcz” 1938
Zobacz w Google Scholar

„Czas” 1916, 1921, 1936
Zobacz w Google Scholar

„Federacja” 1931
Zobacz w Google Scholar

„Gazeta Lwowska” 1936, 1939
Zobacz w Google Scholar

„Gazeta Polska” 1935–1937
Zobacz w Google Scholar

„Gazeta Poranna 2 grosze” 1918
Zobacz w Google Scholar

„Głos Kobiet” 1938
Zobacz w Google Scholar

„Głos Kobiet” (Londyn) 1963
Zobacz w Google Scholar

„Głos PPSD” 1912
Zobacz w Google Scholar

„Głos Rodziny Policyjnej” 1939
Zobacz w Google Scholar

„Ilustrowany Kurier Codzienny” 1921
Zobacz w Google Scholar

„Kobieta Współczesna” 1927–1929
Zobacz w Google Scholar

„Kurier Warszawski” 1925, 1938
Zobacz w Google Scholar

„Lekarz Kolejowy” 1937
Zobacz w Google Scholar

„Naprzód” 1921
Zobacz w Google Scholar

„Naród i Wojsko” 1934, 1935, 1937, 1938
Zobacz w Google Scholar

„Nowa Reforma” 1915, 1921
Zobacz w Google Scholar

„Nowe Słowo” 1902
Zobacz w Google Scholar

„Ochotnik” 1938
Zobacz w Google Scholar

„Pion” 1936
Zobacz w Google Scholar

„Polska Zbrojna” 1928, 1939
Zobacz w Google Scholar

„Rodzina Wojskowa” 1937–1939
Zobacz w Google Scholar

„Światowid” 1931, 1938
Zobacz w Google Scholar

„Tydzień Polski” 1961–1963
Zobacz w Google Scholar

„Tygodnik Polski” 1913
Zobacz w Google Scholar

„Warszawianka” 1928
Zobacz w Google Scholar

„Wiadomości Literackie” 1924
Zobacz w Google Scholar

„Wiadomości Polskie” 1941, 1961
Zobacz w Google Scholar

Aldona, Wywiad w Karpackiej Brygadzie, [w:] Wierna służba. Wspomnienia uczestniczek walk o niepodległość 1910–1915, red. A. Piłsudska, M. Rychterówna, W. Pełczyńska, M. Dąbrowska, Warszawa 1927.
Zobacz w Google Scholar

Alf-Tarczyński T., Wspomnienia oficera I Brygady, Londyn 1979.
Zobacz w Google Scholar

Asz M., Marszałek Józef Piłsudski. Mąż opatrzności, [w:] Jednodniówka z okazji imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego, Stanisławów 1935.
Zobacz w Google Scholar

Bagiński H., Utworzenie organizacji skautowej w Sokole, [w:] Zarzewie 1909–1920. Wspomnienia i materiały, red. A. Garlicka, Warszawa 1973.
Zobacz w Google Scholar

Barthel de Weydenthal J., Sekcja wywiadowcza POW, [w:] Wierna służba. Wspomnienia uczestniczek walk o niepodległość 1910–1915, red. A. Piłsudska, M. Rychterówna, W. Pełczyńska, M. Dąbrowska, Warszawa 1927.
Zobacz w Google Scholar

Bebel A., Kobieta i socjalizm, Kraków 1907.
Zobacz w Google Scholar

Beck J., Kiedy byłam Ekscelencją, Warszawa 1990.
Zobacz w Google Scholar

Benedekówna J., Za Bug, [w:] Wierna służba. Wspomnienia uczestniczek walk o niepodległość 1910–1915, red. A. Piłsudska, M. Rychterówna, W. Pełczyńska, M. Dąbrowska, Warszawa 1927.
Zobacz w Google Scholar

Beylin K., W Warszawie w latach 1900–1914, Warszawa 1972.
Zobacz w Google Scholar

Brzęk-Osiński M., Ze wspomnień legionisty i piłsudczyka, red. P. A. Tusiński, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Chcemy całego życia. Antologia polskich tekstów feministycznych z lat 1870–1939, oprac. A. Górnicka-Boratyńska, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Chmieleńska M., Wrażenia z rewolucji w 1905 r. w „Serbii”, „Niepodległość” 1933, t. 8, z. 2.
Zobacz w Google Scholar

Chmieleńska M., Z moich wspomnień, [w:] Księga Pamiątkowa PPS, Warszawa 1923.
Zobacz w Google Scholar

Daniłowski G., Wrażenia więzienne, [w:] Bandyci z Polskiej Partii Socjalistycznej, Lwów 1924.
Zobacz w Google Scholar

Daszyński I., Pamiętniki, cz. 1, oprac. K. Piskała, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowska M., Aleksandra Piłsudska, „Kobieta Współczesna” 1928, nr 46.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowska M., Dzienniki 1914–1925, t. 2, oprac. T. Drewnowski, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowska M., Kobieta a czyn polski, „Tygodnik Polski” 1913, nr 11.
Zobacz w Google Scholar

Dehnel W., „Odessa” (Karta z dziejów przemytnictwa rewolucyjnego), „Niepodległość” 1935, t. 11, z. 2.
Zobacz w Google Scholar

Diamand H., Pamiętnik Hermana Diamanda zebrany z wyjątków listów do żony, Kraków 1932.
Zobacz w Google Scholar

Drymmer W. T., W służbie Polsce, oprac. J. Łukasiewicz, P. Juzwa, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Dudziński L., Ofiarny stos. Dziennik legionisty, oprac. G. Waliś, Kalisz 2006.
Zobacz w Google Scholar

Dunin-Wąsowiczowa J., Na straży spuścizny po Wielkim Marszałku, „Naród i Wojsko” 1937, nr 50.
Zobacz w Google Scholar

Dunin-Wąsowiczowa J., Wspomnienia, red. K. Dunin-Wąsowicz, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Dziennik czynności Prezydenta RP Władysława Raczkiewicza 1939–1947, oprac. J. Piotrowski, t. 1–2, Wrocław 2004.
Zobacz w Google Scholar

Flekówna S. (Fanka), Administracja „Rządu i Wojska”, [w:] Wierna służba. Wspomnienia uczestniczek walk o niepodległość 1910–1915, red. A. Piłsudska, M. Rychterówna, W. Pełczyńska, M. Dąbrowska, Warszawa 1927.
Zobacz w Google Scholar

Furgalski T. „Wyrwa”, Dziennik 1913–1916, oprac. P. Cichoracki, Kraków 2011.
Zobacz w Google Scholar

Gawroński W., Wspomnienia z okresu walki z caratem, „Niepodległość” 1939, t. 19, z. 1.
Zobacz w Google Scholar

Giza S., Na ekranie życia. Wspomnienia z lat 1908–1939, Warszawa 1972.
Zobacz w Google Scholar

Grabiec J., Czerwona Warszawa przed ćwierć wiekiem, Poznań 1925.
Zobacz w Google Scholar

Grabowski Z., Pamiętnik Aleksandry Piłsudskiej, „Wiadomości Polskie” 1941, nr 17.
Zobacz w Google Scholar

Gruber H., Wspomnienia i uwagi, cz. 1 i 2, oprac. W. Suleja, Warszawa 2020.
Zobacz w Google Scholar

Grzędziński J., Maj 1926, Paryż 1965.
Zobacz w Google Scholar

Hłasko J., Wspomnienia, oprac. M. Sikorska-Kowalska, Łódź 2016.
Zobacz w Google Scholar

Hrabyk K., Wspomnienia, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1973, t. 12, z. 2.
Zobacz w Google Scholar

Hrynkiewicz A., Dziennik adiutanta marszałka Józefa Piłsudskiego, „Zeszyty Historyczne” 1988.
Zobacz w Google Scholar

Hutten-Czapski B., Sześćdziesiąt lat życia politycznego i towarzyskiego, t. 2, Warszawa 1936.
Zobacz w Google Scholar

Iłłakowiczówna K., Ścieżka obok drogi, Warszawa 1939.
Zobacz w Google Scholar

Jaworowska K., W niewoli niemieckiej, [w:] Za kratami więzień i obozów. (Wspomnienia i notatki więźniów ideowych z lat 1914–1921), red. W. Lipiński, R. Śliwa, B. Kusiński, Warszawa 1927.
Zobacz w Google Scholar

Jędrzejewicz J., W służbie idei. Fragmenty pamiętnika i pism, Londyn 1972.
Zobacz w Google Scholar

Jędrzejewicz W., Rola Józefa Piłsudskiego w odbudowie i umacnianiu państwa polskiego. Skrypt wykładów w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Ameryce w latach 1981–1982, red. D. Koreś, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Jędrzejewicz W., Wspomnienia, oprac. J. Cisek, Warszawa 1993.
Zobacz w Google Scholar

Jędrzejowski B. A., Co to jest socyalizm?, Warszawa 1905.
Zobacz w Google Scholar

Kaden-Bandrowski J., Piłsudczycy, Białystok 1990.
Zobacz w Google Scholar

Kirkor-Kiedroniowa Z., Wspomnienia, Warszawa 1988.
Zobacz w Google Scholar

Kobiety niepodległości. Wspomnienia z lat 1910–1918, oprac. K. Piskała, M. Sikorska-Kowalska, Warszawa 2019.
Zobacz w Google Scholar

Koc A., Wspomnienia, oprac. J. Mierzwa, Wrocław 2005.
Zobacz w Google Scholar

Korwin-Sokołowski A. L., U boku Marszałka. Wspomnienia szefa gabinetu, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Krakowska Z., Ze wspomnień Peowiaczki, „Niepodległość” 1935, t. 11, z. 2.
Zobacz w Google Scholar

Krok-Paszkowski H., Krok ku niepodległości. Zapiski z dziejów mojej służby wojskowej (1908–1949), oprac. J. Masłowski, Lublin 2019.
Zobacz w Google Scholar

Kruszewska Z., Życie i muzyka więzienia (1906–1907), „Niepodległość” 1937, t. 15, z. 1.
Zobacz w Google Scholar

Krzesławski J., Dzieje PPS od 1904 roku do wybuchu wojny światowej w roku 1914, [w:] Księga Jubileuszowa PPS 1892–1932, Warszawa 1933.
Zobacz w Google Scholar

Krzesławski J., Przed i po Grzybowie, „Kronika Ruchu Rewolucyjnego w Polsce” 1935, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Krzesławski J., Wsypa na Szpitalnej. Kartka z dziejów PPS za okupacji niemieckiej, „Kronika Ruchu Rewolucyjnego w Polsce” 1937, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Krzywicki L., Wspomnienia, t. 3, Warszawa 1959.
Zobacz w Google Scholar

Lepecki M. B., Droga rewolucyjna Aleksandry Szczerbińskiej, „Naród i Wojsko” 1938, nr 50.
Zobacz w Google Scholar

Lepecki M. B., Pamiętnik adiutanta Marszałka Piłsudskiego, Warszawa 1987.
Zobacz w Google Scholar

Laroche J., Polska lat 1926–1935, oprac. S. Zabiełło, Warszawa 1966.
Zobacz w Google Scholar

Latarnik [F. Perl], Glossy. „Stronnictwo jutra”, „Głos PPSD” 1912, nr 21.
Zobacz w Google Scholar

Lechoń J., Dziennik, t. 1, Londyn 1967.
Zobacz w Google Scholar

Lechoń J., Dziennik, t. 2, Londyn 1970.
Zobacz w Google Scholar

Lechoń J., Portrety ludzi i zdarzeń, oprac. P. Kądziela, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Lechoń J., U Marszałka Piłsudskiego w Sulejówku, „Wiadomości Literackie” 1924, nr 40.
Zobacz w Google Scholar

Lederowie S. i W., Czerwona nić. Ze wspomnień i prac rodziny Lederów, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Lednicki A., Pamiętnik 1914–1918, oprac. Z. Koziński, Kraków 1994.
Zobacz w Google Scholar

Lenkszewicz K., Wspomnienia Belwederskie, „Zeszyty Historyczne” 1984.
Zobacz w Google Scholar

Lepecki M., Pamiętnik adiutanta Marszałka Piłsudskiego, Warszawa 1987.
Zobacz w Google Scholar

Lipiński W., Kobieta polska w walce o niepodległość, „Niepodległość” 1929, t. 1.
Zobacz w Google Scholar

Lipiński W., Walka zbrojna o niepodległość Polski 1905–1918, oprac. M. Gałęzowski, Łomianki 2016.
Zobacz w Google Scholar

Loewenstein S., Młodzież Promienista w Galicji, „Niepodległość” 1934, t. 10.
Zobacz w Google Scholar

Lubomirska M., Pamiętnik 1914–1918, oprac. J. Pajewski, A. Kosicka-Pajewska, Poznań 2002.
Zobacz w Google Scholar

Lutze-Birk A., Dzieje laboratorium pirotechnicznego OB PPS w czasie rewolucji w latach 1905–1907, „Rocznik Warszawski” 1970.
Zobacz w Google Scholar

Marschak L., Byłem przy tym, Warszawa 1976.
Zobacz w Google Scholar

Miedziński B., Ze wspomnień o Walerym Sławku, „Zeszyty Historyczne” 1973.
Zobacz w Google Scholar

Mitkiewicz L., Wspomnienia Kowieńskie 1938–1939, Warszawa 1990.
Zobacz w Google Scholar

Moraczewska Z., Listy do siostry 1896–1933. Dziennik 1891–1895 (1950), oprac. J. Dufrat, P. Cichoracki, Łomianki 2018.
Zobacz w Google Scholar

Mościcki I., Autobiografia, oprac. M. M. Drozdowski, Warszawa 1993.
Zobacz w Google Scholar

Nałkowska Z., Dzienniki, t. 3: 1918–1929, oprac. H. Kirchner, Warszawa 1980.
Zobacz w Google Scholar

Nowikow J., Wyzwolenie kobiety, Warszawa 1905.
Zobacz w Google Scholar

Osiedle 1928–1929. Komitet Opieki nad Najbiedniejszymi Mieszkańcami Miasta Warszawy i Podmiejskich Okolic, Warszawa 1938.
Zobacz w Google Scholar

Pawłowski F., Wspomnienia legionowe, Kraków 1994.
Zobacz w Google Scholar

Pelczarski T., Komisariaty Wojskowe Rządu Narodowego w Królestwie Polskim 6 VIII – 5 IX 1914. (Geneza i działalność), Warszawa 1939.
Zobacz w Google Scholar

Piekarska W., Z Kielc do Zagórza, [w:] Wierna służba. Wspomnienia uczestniczek walk o niepodległość 1910–1915, red. A. Piłsudska, M. Rychterówna, W. Pełczyńska, M. Dąbrowska, Warszawa 1927.
Zobacz w Google Scholar

Pigoń S., Z przędziwa pamięci. Urywki wspomnień, Warszawa 1968.
Zobacz w Google Scholar

Piłsudska A., Oddział żeński „Strzelca” w sierpniu 1914 r., [w:] W czterdziestolecie wymarszu Legionów. Zbiór wspomnień, Londyn 1954.
Zobacz w Google Scholar

Piłsudska A., Przedmowa, [w:] F. Demel, W. Lipiński, Pułkownik Leopold Lis-Kula, Warszawa 1932.
Zobacz w Google Scholar

Piłsudska A., Udział kobiet w walkach o niepodległość, „Niepodległość” [Londyn] 1955, t. 5.
Zobacz w Google Scholar

Piłsudska A., Wspomnienia, Dziekanów Leśny 2004.
Zobacz w Google Scholar

Piłsudski J., Pisma wybrane, Londyn 1946.
Zobacz w Google Scholar

Piłsudski J., Pisma zbiorowe. Uzupełnienia, red. A. Garlicki, R. Świętek, t. 2, Warszawa 1993.
Zobacz w Google Scholar

Piłsudski J., Wspomnienie o Grzybowie (z 9 XI 1929 r.), [w:] J. Piłsudski, Pisma zbiorowe, t. 9.
Zobacz w Google Scholar

Piskor T., Myśl manewru znad Wieprza, „Niepodległość” 1951, t. 3.
Zobacz w Google Scholar

Płoski E., Ostatnie wycieczki tatrzańskie Marszałka Piłsudskiego, „Czas” 1936, nr 78.
Zobacz w Google Scholar

Posner S., „Gintra”, [w:] Życie i praca. Księga Pamiątkowa, red. L. Wasilewski, Warszawa 1929.
Zobacz w Google Scholar

Przewrót majowy 1926 r. w relacjach świadków i uczestników. Materiały Instytutu Józefa Piłsudskiego, red. A. Adamczyk, Piotrków Trybunalski 2003.
Zobacz w Google Scholar

Raczyński E., W sojuszniczym Londynie, Londyn 1997.
Zobacz w Google Scholar

Radek S., Rewolucja w Warszawie 1904–1909, Warszawa 1938.
Zobacz w Google Scholar

Radoń S., Listy Marii Piłsudskiej z roku 1915, „Niepodległość” 1992, t. 45.
Zobacz w Google Scholar

Rataj M., Pamiętniki 1918–1927, oprac. J. Dąbski, Warszawa 1965.
Zobacz w Google Scholar

Rogowska-Falska M., Zakład wychowawczy „Nasz Dom”. Szkic informacyjny, Warszawa 1928.
Zobacz w Google Scholar

Romeyko M., Przed i po maju, Warszawa 1967.
Zobacz w Google Scholar

Rychterówna M., Listopad w Zagórzu, [w:] Wierna służba. Wspomnienia uczestniczek walk o niepodległość 1910–1915, red. A. Piłsudska, M. Rychterówna, W. Pełczyńska, M. Dąbrowska, Warszawa 1927.
Zobacz w Google Scholar

Rychterówna M. (Marta), Na posterunku. Z pracy niepodległościowej PPS (1915–1916), [w:] Wierna służba. Wspomnienia uczestniczek walk o niepodległość 1910–1915, red. A. Piłsudska, M. Rychterówna, W. Pełczyńska, M. Dąbrowska, Warszawa 1927.
Zobacz w Google Scholar

Rychterówna M., Nasz oddział macierzysty we Lwowie, [w:] Wierna służba. Wspomnienia uczestniczek walk o niepodległość 1910–1915, red. A. Piłsudska, M. Rychterówna, W. Pełczyńska, M. Dąbrowska, Warszawa 1927.
Zobacz w Google Scholar

Rychterówna M., Poczta listów prywatnych, [w:] Służba ojczyźnie. Wspomnienia uczestniczek walk o niepodległość 1915–1918, red. M. Rychterówna, Warszawa 1929.
Zobacz w Google Scholar

Rychterówna M., Z dala od frontu, [w:] Wierna służba. Wspomnienia uczestniczek walk o niepodległość 1910–1915, red. A. Piłsudska, M. Rychterówna, W. Pełczyńska, M. Dąbrowska, Warszawa 1927.
Zobacz w Google Scholar

Rzepecka H., Z pracy w Komisji Wojskowej Tymczasowej Rady Stanu, [w:] Służba ojczyźnie. Wspomnienia uczestniczek walk o niepodległość 1915–1918, red. M. Rychterówna, Warszawa 1929.
Zobacz w Google Scholar

Rżewski A., W walce z trójzaborcą o Polskę niepodległą. Wspomnienia, Łódź 1931.
Zobacz w Google Scholar

Sempołowska S., W więzieniach, Warszawa 1960.
Zobacz w Google Scholar

Składkowski F. S., Moja służba w brygadzie, t. 1, Warszawa 1990.
Zobacz w Google Scholar

Składkowski F. S., Nie ostatnie słowo oskarżonego. wspomnienia i artykuły, oprac. A. Adamczyk, Łomianki 2003.
Zobacz w Google Scholar

Składkowski F. S., Pęk kluczy. Relacje i opowiadania, oprac. S. M. Nowinowski, Łomianki 2008.
Zobacz w Google Scholar

Sławek W., Wspomnienia (1895–1910), „Niepodległość” 1989, t. 22.
Zobacz w Google Scholar

Służba ojczyźnie. Wspomnienia uczestniczek walk o niepodległość 1915–1918, red. M. Rychterówna, Warszawa 1929.
Zobacz w Google Scholar

Sobótka S., Wspomnienia Żyrardowiaka, „Niepodległość” 1934, t. 9.
Zobacz w Google Scholar

Sokolnicki M., Pani Piłsudska, „Wiadomości Polskie” 1961.
Zobacz w Google Scholar

Sokolnicki M., Rok czternasty, Londyn 1961.
Zobacz w Google Scholar

Solek W., Pamiętnik legionisty, red. W. Budzyński, Warszawa 1988.
Zobacz w Google Scholar

Sosnkowska J., Kowalski W. T., W kręgu mitów i rzeczywistości, Warszawa 1988.
Zobacz w Google Scholar

Sosnkowski K., Materiały historyczne, Londyn 1966.
Zobacz w Google Scholar

Sprawozdania Towarzystwa „Opieka” za czas od 1-go kwietnia 1936 r. do 31-go marca 1937 r., Warszawa 1937.
Zobacz w Google Scholar

Stachiewicz B., Generał Wacław Stachiewicz. Wspomnienia, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Starzyński R., Cztery lata wojny w służbie Komendanta. Przeżycia wojenne, Warszawa 1937.
Zobacz w Google Scholar

Strug A., Wiekopomny dzień 6 sierpnia 1914, Warszawa 1926.
Zobacz w Google Scholar

Sujkowska H., Moje wspomnienia z Zagłębia, [w:] Wierna służba. Wspomnienia uczestniczek walk o niepodległość 1910–1915, red. A. Piłsudska, M. Rychterówna, W. Pełczyńska, M. Dąbrowska., Warszawa 1927.
Zobacz w Google Scholar

Szczawińska M., Bursa w Spale, [w:] Michalina Mościcka, red. Z. Moraczewska, Warszawa 1933.
Zobacz w Google Scholar

Szczerbińska A., Oddział Wywiadowczy I Brygady, [w:] Wierna służba. Wspomnienia uczestniczek walk o niepodległość 1910–1915, red. A. Piłsudska, M. Rychterówna, W. Pełczyńska, M. Dąbrowska, Warszawa 1927.
Zobacz w Google Scholar

Szembek J., Diariusz. Wrzesień – grudzień 1939, oprac. B. Grzeloński, Warszawa 1989.
Zobacz w Google Scholar

Szembek J., Diariusz i teki (1935–1945), t. 4, oprac. J. Zarański, Londyn 1972.
Zobacz w Google Scholar

Świrski C., Wyjaśnienia, „Zeszyty Historyczne” [Paryż] 1965, z. 7.
Zobacz w Google Scholar

Taboryska M., Pan Doktor w Naszym Domu, [w:] Wspomnienia o Januszu Korczaku, oprac. L. Barszczewska, B. Milewicz, Warszawa 1981.
Zobacz w Google Scholar

Terpiłowska-Woźnicka L., W Pruszkowie i na Krochmalnej, [w:] Wspomnienia o Januszu Korczaku, oprac. L. Barszczewska, B. Milewicz, Warszawa 1981.
Zobacz w Google Scholar

Thugutt S., Przewodnik po Warszawie z planem miasta, Warszawa 1912.
Zobacz w Google Scholar

Turzyma M., Dobra i zła wola, „Nowe Słowo” 1902.
Zobacz w Google Scholar

Wachowiak S., Czasy które przeżyłem, Warszawa 1991.
Zobacz w Google Scholar

Walewska C., W walce o równe prawa. Nasze bojownice, Warszawa 1930.
Zobacz w Google Scholar

Wasilewski L., Józef Piłsudski jakim go znałem, Warszawa 1935.
Zobacz w Google Scholar

Wielopolska M. J., Pliszka w jaskini lwa, Warszawa 1939.
Zobacz w Google Scholar

Wielopolska M. J., Więzienne drogi Komendanta, Warszawa 1935.
Zobacz w Google Scholar

Wieniawa-Długoszowski B., Wymarsz i inne wspomnienia, Warszawa 1992.
Zobacz w Google Scholar

Wierna służba. Wspomnienia uczestniczek walk o niepodległość 1910–1915, red. A. Piłsudska, M. Rychterówna, W. Pełczyńska, M. Dąbrowska, Warszawa 1927.
Zobacz w Google Scholar

Wójcik Z., Z listów Józefa Piłsudskiego do Aleksandry Szczerbińskiej, „Tygodnik Powszechny” 1988, nr 46.
Zobacz w Google Scholar

Władysław Pobóg-Malinowski. Wacław Jędrzejewicz. Listy 1945–1962, oprac. S. M. Nowinowski, R. Stobiecki, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Wycech C., Wspomnienia 1905–1939, Warszawa 1969.
Zobacz w Google Scholar

Wyjątki z listów marszałka Józefa Piłsudskiego (niewydanych) łaskawie udzielonych wydawnictwu przez panią Aleksandrę Piłsudską, „Niepodległość” [Londyn] 1948, t. 1.
Zobacz w Google Scholar

Zagórska A., Obiad w Sulejówku, „Tydzień Polski” 1962.
Zobacz w Google Scholar

Zagórska A., Poranek w Sulejówku, „Tydzień Polski” 1962.
Zobacz w Google Scholar

Zagórska A., Wieczór w Sulejówku, „Tydzień Polski” 1962.
Zobacz w Google Scholar

Zamorski K. J., Dzienniki (1930–1938), oprac. R. Litwiński, M. Sioma, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Zawiszanka Z., Do historii drużyn strzeleckich, „Niepodległość” 1930, t. 2, z. 2.
Zobacz w Google Scholar

Zawiszanka Z., Poprzez fronty. Pamiętnik wywiadowczyni 1 pułku piechoty Legionów z 1914 roku. Na podstawie notatek spisanych w lutym–marcu 1915 r., Warszawa 1928.
Zobacz w Google Scholar

Zbyszewski W., Gawędy o ludziach i czasach przedwojennych, oprac. A. Garlicki, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Żongołłowicz B., Dzienniki 1930–1936, oprac. D. Zamojska, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Żukowski B., Pamiętnik bojowca, „Niepodległość” 1933, t. 1, z. 2.
Zobacz w Google Scholar

Adamczyk A., Bogusław Miedziński. Biografia polityczna, Toruń 2000.
Zobacz w Google Scholar

Adamczyk A., Piłsudczycy w izolacji (1939–1954). Studium z dziejów struktur i myśli politycznej, Bełchatów 2008.
Zobacz w Google Scholar

Adamczyk D., Wydawnictwo „Życie (1906–1914). Z dziejów wydawnictw Polskiej Partii Socjalistycznej, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny” 1987, z. 110. Prace Bibliotekoznawcze.
Zobacz w Google Scholar

Adamczyk-Garbowska M., Marszałek Józef Piłsudski w oczach Żydów – wybór tekstów (Szalom Asz, Mojżesz Schorr, Majer Bałaban, Isaac Bashevis Singer i inni), [w:] Żar niepodległości. Międzynarodowe aspekty życia i działalności Józefa Piłsudskiego, red. L. Maliszewski, Lublin 2004.
Zobacz w Google Scholar

Ajnenkiel A., Polska po przewrocie majowym. Zarys dziejów politycznych Polski 1926–1939, Warszawa 1980.
Zobacz w Google Scholar

Ankersmit F., Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii, red. E. Domańska, Kraków 2004.
Zobacz w Google Scholar

Arendt H., Kondycja ludzka, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Bailey J., Some Meanings of „the Privat” in Sociological Thought, „Sociology” 2002, vol. 34, No 3.
Zobacz w Google Scholar

Bardwick J. M., Douvan E., Ambiwalencja: socjalizowanie kobiet, [w:] Nikt nie rodzi się kobietą, red. T. Hołówka, Warszawa 1982.
Zobacz w Google Scholar

Barthes R., Mitologie, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Beauvoir S. de, Druga płeć, Kraków 1972.
Zobacz w Google Scholar

Bem S. L., The Lenses of Gender. Transforming the Debate on Sexual Inequality, New Haven–London 1993.
Zobacz w Google Scholar

Benhabib S., Feministic Theory and Hannah Arendt’s Koncept of Public Space, London 1993.
Zobacz w Google Scholar

Błachnio A., Psychologia zdrady, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Bokszański Z., Tożsamość. Integracja. Grupa. Tożsamość jednostki w perspektywie teorii socjologicznej, Łódź 1989.
Zobacz w Google Scholar

Bourdieu P., Męska dominacja, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Brittan A., The Privatized World, London 1977.
Zobacz w Google Scholar

Bruchnalska M., Ciche bohaterki. Udział kobiet w powstaniu styczniowym, t. 1, Miejsce Piastowe 1933.
Zobacz w Google Scholar

Całek A., Biografia naukowa: od koncepcji do narracji. Interdyscyplinarność, teorie, metody badawcze, Kraków 2013.
Zobacz w Google Scholar

Cassirer E., Esej o człowieku, Warszawa 1977.
Zobacz w Google Scholar

Cassirer E., Wprowadzenie, [w:] Filozofia form symbolicznych. Część Pierwsza. Język, Kęty 2018.
Zobacz w Google Scholar

Ceranka P., Piłsudscy w Sulejówku 1923–1926, „Niepodległość i Pamięć” 1997, nr 9.
Zobacz w Google Scholar

Chałasiński J., Młode pokolenie chłopów. Procesy i zagadnienia kształtowania się warstwy chłopskiej w Polsce, t. 1–4, Warszawa 1938.
Zobacz w Google Scholar

Chwalba A., 1919. Pierwszy rok wolności, Wołowiec 2019.
Zobacz w Google Scholar

Chwalba A., Legiony Polskie 1914–1918, Kraków 2018.
Zobacz w Google Scholar

Chwalba A., Samobójstwo Europy, Kraków 2014.
Zobacz w Google Scholar

Cichoracki P., Legenda i polityka. Kształtowanie się wizerunku Marszałka Józefa Piłsudskiego w świadomości zbiorowej społeczeństwa polskiego w latach 1918–1939, Kraków 2005.
Zobacz w Google Scholar

Cichoracki P., Naczelny Komitet Uczczenia Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego 1935–1939 – mechanizmy działania, „Dzieje Najnowsze” 2002, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Cichoracki P., Władysław Pobóg-Malinowski. Biograf Marszałka, [w:] W. Pobóg-Malinowski, Józef Piłsudski 1867–1914, Łomianki 2015.
Zobacz w Google Scholar

Cichoracki P., Z nami jest On. Kult Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wojsku Polskim w latach 1926–1939, Wrocław 2001.
Zobacz w Google Scholar

Ciećkowska I., Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa” 1925–1939, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1996, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Cieślikowa A., Udział Polek w pierwszej wojnie światowej, [w:] Kobiety w konspiracji pierwszej i drugiej wojny światowej. Materiały z sesji popularnonaukowej w Krakowie w dniu 18 maja 2005 roku, red. K. Minczykowska, J. Sziling, Toruń 2006.
Zobacz w Google Scholar

Cieślikowa A., Wspomnienia kobiet żołnierzy, [w:] Służba Polek na frontach II wojny światowej, cz. 9, red. K. Minczykowska, J. Sziling, Toruń 2006.
Zobacz w Google Scholar

Cisek J., Józef Piłsudski w Krakowie, Kraków 2003.
Zobacz w Google Scholar

Cisek J., O dacie śmierci Marii Piłsudskiej, „Niepodległość” 1989, t. 22.
Zobacz w Google Scholar

Chojnowski A., Aktywność kobiet w życiu politycznym, [w:] Równe prawa i nierówne szanse. Kobiety w Polsce międzywojennej, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Cyrulnik B., Anatomia uczuć, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Cywiński B., Rodowody niepokornych, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Czermińska M., Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Kraków 2000.
Zobacz w Google Scholar

Czubiński A., Przewrót majowy 1926 roku, Warszawa 1989.
Zobacz w Google Scholar

Czy wiesz kto to jest?, red. S. Łoza, Warszawa 1938.
Zobacz w Google Scholar

Dajnowicz M., Poglądy ideowe i działalność polityczna elit (nie)prowincjonalnych Narodowej Demokracji zachodniej części województwa białostockiego (1919–1939), Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowska G., Kobieta w sferze życia rodzinnego, [w:] Kobiety i ich mężowie. Studium porównawcze, red. J. Sikorska, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Dilthey W., Rozumienie i życie, [w:] Wokół rozumienia: studia i szkice z hermeneutyki, oprac. G. Sowiński, Kraków 1993.
Zobacz w Google Scholar

Domańska E., Historia feminizmu i feministyczna historia, „Odra” 1994, nr 7/8.
Zobacz w Google Scholar

Droga K., Kobieta, którą pokochał Marszałek. Opowieść o Oli Piłsudskiej, Kraków 2018.
Zobacz w Google Scholar

Drozdowski M., Naczelny Komitet Narodowy (1914–1918). Polityczne i organizacyjne zaplecze Legionów, Kraków 2017.
Zobacz w Google Scholar

Duber P., Kulisy ustąpienia Aleksandra Prystora ze stanowiska premiera w maju 1933 r., „Dzieje Najnowsze” 2018, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Dufrat J., Kobiety w kręgu lewicy niepodległościowej. Od Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego do Ochotniczej Legii Kobiet (1908–1918/1919), Toruń 2001.
Zobacz w Google Scholar

Dufrat J., W służbie obozu marszałka Józefa Piłsudskiego. Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet (1928–1939), Kraków 2013.
Zobacz w Google Scholar

Dufrat J., Wpływ wojny na załamanie się stereotypów społecznych ról mężczyzn i kobiet, [w:] Kobieta i małżeństwo. Społeczno-kulturowe aspekty seksualności. Wiek XIX i XX, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 2004,
Zobacz w Google Scholar

Dumała K., Centrum Warszawy w dobie zaborów, [w:] Historyczne centrum Warszawy, red. B. Wierzbicka, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Durschmied E., Bohaterowie bez sławy, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Dworecki Z., Poznańskie i Piłsudski, Poznań 2008.
Zobacz w Google Scholar

Dżadżyk Z., Pantarka i pliszka. (Broszura pani Wielopolskiej oraz polemika wokół wspomnień Kazimiery Iłłakowiczówny w zwierciadle satyry), „Ruch Literacki” 1990, nr 4/5.
Zobacz w Google Scholar

Fastyn A., Przeszkoda katolicyzmu (impedimentum catholicismi) w prawie województw południowych II Rzeczypospolitej, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2014.
Zobacz w Google Scholar

Fiktus P., Aleksandra Piłsudska, [w:] Leksykon piłsudczykowski, t. 2, Słownik biograficzny M–Ż, red. J. H. Szlachetko, K. Dziuda, K. Piskała, Gdański 2017.
Zobacz w Google Scholar

Filipowicz J., Pojęcie pamięci społecznej w nauce polskiej, „Kultura i Historia” 2002, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Filipowicz Z., Suwalskie lata Marii Konopnickiej, Suwałki 2010.
Zobacz w Google Scholar

Fischer W., Struktur und Funktion erzählter Lebensgeschichten, [w:] Sociologie des Lebenlaufs, Hrsg. M. Kholi, Darmstadt 1978.
Zobacz w Google Scholar

Florczak I., Zofia Moraczewska (1873–1958). Kobieta-polityk II Rzeczypospolitej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 2003, nr 77.
Zobacz w Google Scholar

Foucault M., Historia seksualności, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Friszke A., Józef Piłsudski, [w:] KSAP XX lat, red. H. Samsonowicz, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Friszke A., Życie polityczne emigracji, Warszawa 1991.
Zobacz w Google Scholar

Fromm E., Ucieczka od wolności, Poznań 1996.
Zobacz w Google Scholar

Gałęzowski M., „Wzór Piłsudczyka”. Wacław Lipiński 1896–1949. Żołnierz, historyk, działacz polityczny, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Gałka A., Krawczak T., Kardynał Kakowski o Naczelniku Państwa, „Drogowskazy” 1988, nr 11–12.
Zobacz w Google Scholar

Garlicki A., Aleksandra Piłsudska, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 26, Wrocław 1981.
Zobacz w Google Scholar

Garlicki A., Józef Piłsudski 1867–1935, Kraków 2008.
Zobacz w Google Scholar

Garlicki A., Piękne lata trzydzieste, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Garlicki A., Przewrót majowy, Warszawa 1979.
Zobacz w Google Scholar

Garlicki A., Władysława Poboga-Malinowskiego przygody z historią, [w:] W. Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia polityczna Polski 1864–1945, t. 1, Paryż 1953.
Zobacz w Google Scholar

Gaul J., Na tajnym froncie. Działalność wywiadowczo-informacyjna obozu niepodległościowego w latach 1914–1918, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Gaul J., Polityczne aspekty uwolnienia Józefa Piłsudskiego z Magdeburga w listopadzie 1918 roku, „Dzieje Najnowsze” 2006, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Gawin M., Spór o równouprawnienie kobiet (1864–1919), Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Gładys-Jakóbik J., Kobiety w przestrzeni publicznej, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2012, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Gmochowska K., „Szklane domy”. Żoliborska WSM. Miejsce uwikłane w historię, „Konteksty” 2008, nr 3–4.
Zobacz w Google Scholar

Gołąb S., Polskie prawo małżeńskie w kodyfikacji, Warszawa 1932.
Zobacz w Google Scholar

Górnicka-Boratyńska A., Stańmy się sobą. Cztery projekty emancypacji (1863–1939), Izabelin 2001.
Zobacz w Google Scholar

Grabowska B., Ciało upolitycznione – feministyczne dyskusje wokół problemu płci w polityce, [w:] Terytorium i peryferia cielesności. Ciało w dyskursie feministycznym, red. A. Kiepas, E. Struzik, Katowice 2010.
Zobacz w Google Scholar

Grata P., Polityka społeczna Drugiej Rzeczypospolitej. Uwarunkowania, instytucje, działania, Rzeszów 2013.
Zobacz w Google Scholar

Grzesik P., Zbiór akt dotyczących Legionów Polskich 1914–1918 w zasobach Centralnego Państwowego Historycznego Archiwum Ukrainy we Lwowie, [w:] O wojnę powszechną za wolność ludów…, I wojna światowa na ziemiach polskich – aspekty społeczne, polityczne, i militarne, red. R. Kotowski, L. Michalska-Bracha, M. Przeniosło, Kielce 2014.
Zobacz w Google Scholar

Grzywacz M., Okupnik M., Wstęp, [w:] Kobiety i/a doświadczenie wojny 1914–1945 i później, red. M. Grzywacz, M. Okupnik, Poznań 2015.
Zobacz w Google Scholar

Gurwitsch A., The Field of Consciousness, Pittsburgh 1964.
Zobacz w Google Scholar

Habermas J., Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Habielski R., Aleksandra Piłsudska na emigracji 1939–1963, [w:] A. Piłsudska, Wspomnienia, oprac. A. Adamczyk, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Halbersztadt J., Aleksander Prystor, premier Rzeczypospolitej 27 V 1931 – 9 V 1933, [w:] Prezydenci i premierzy Drugiej Rzeczypospolitej, Wrocław 1992.
Zobacz w Google Scholar

Halicki K., Działalność Stowarzyszenia Rodzina Policyjna na Pomorzu w okresie międzywojennym, [w:] Człowiek w społeczeństwie – Človek v spoločnosti, t. 3, Edukacja, działania społeczne, rodzina, red. W. Wójcik, E. Lalíková, Bielsko-Biała 2008.
Zobacz w Google Scholar

Hartman H., The Unhappy Mariage of Marxism and Feminism, [w:] Women and Rewolution. A Discussion of the Unhappy Mariage of Marxism and Feminism, ed. L. Sargent, London 1986.
Zobacz w Google Scholar

Hein-Kircher H., Kult Piłsudskiego i jego znaczenie dla państwa polskiego 1926–1939, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Heller W., Trudne porozumienie feminizmu z filozofią polityczną Hannah Arendt. Humanistyka i płeć. Publiczna przestrzeń kobiet: obrazy dawne i nowe, Poznań 1999.
Zobacz w Google Scholar

Herbst S., Ulica Marszałkowska, Warszawa 1978.
Zobacz w Google Scholar

Hoffman J., Helena Radlińska jako łączniczka, „Zeszyty Historyczne” 1971, nr 19.
Zobacz w Google Scholar

Janicka I., Kohabitacja a małżeństwo w perspektywie psychologicznej. Studium porównawcze, Łódź 2006.
Zobacz w Google Scholar

Janicki K., Niepokorne damy. Kobiety, które wywalczyły niepodległą Polskę. Prawdziwe historie, Kraków 2018.
Zobacz w Google Scholar

Janion M., Kobiety i duch inności, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Janion M., Żmigrodzka M., Romantyzm i historia, Warszawa 1978.
Zobacz w Google Scholar

Jankowski S. M., Dziewczęta w maciejówkach, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Jędrzejewicz W., Cisek J., Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego, t. 1–3, Wrocław 1994.
Zobacz w Google Scholar

Jodko-Kula E., Ostatnia miłość Marszałka. Eugenia Lewicka, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Johnson P., Bohaterowie, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Julkowska V., Kreacja bohaterów historycznych w pracach Karola Szajnochy, [w:] Historia – Mentalność – Tożsamość. Miejsce i rola historii oraz historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego w XIX i XX wieku , red. J. Pisulińska, P. Sierżęga, L. Zaszkilniak, Rzeszów 2008.
Zobacz w Google Scholar

Julkowska V., Królowa Jadwiga i strażnicy prawdy. Praktyki kulturowe wobec tematu tabu, [w:] Historia – Mentalność – Tożsamość. Studia z historii, historii historiografii i metodologii historii, red. K. Polasik-Wrzosek, W. Wrzosek, L. Zaszkilniak, Poznań 2010.
Zobacz w Google Scholar

Kaczyńska E., Gubernia suwalska w świetle oficjalnych danych statystycznych w latach 1866–1914, [w:] Studia i materiały do dziejów Suwalszczyzny, red. J. Antoniewicz, Białystok 1965.
Zobacz w Google Scholar

Kaliszewski A., Gustaw Daniłowski – zapomniany pionier nowoczesnego polskiego reportażu wojennego, „Naukowy Przegląd Dziennikarski” 2013, nr 4 (8).
Zobacz w Google Scholar

Kałwa D., Kobieta aktywna w Polsce międzywojennej. Dylematy środowisk kobiecych, Kraków 2001.
Zobacz w Google Scholar

Kałwa D., Model kobiety aktywnej na tle sporów światopoglądowych. Ruch feministyczny w dwudziestoleciu międzywojennym, [w:] Równe prawa i nierówne szanse. Kobiety w Polsce międzywojennej. Zbiór studiów, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Kancewicz J., Estera i Jan Strożeccy, „Rocznik Warszawski” 1969, t. 9.
Zobacz w Google Scholar

Kancewicz J., Krystalizowanie się lewicowego nurtu w PPS w toku rewolucji 1905–1907 roku, „Przegląd Nauk Historycznych i Społecznych” 1955, t. 5.
Zobacz w Google Scholar

Kaschak E., Nowa psychologia kobiety, Gdańsk 1996.
Zobacz w Google Scholar

Kasprzakowa J., Maria Koszutska, Warszawa 1988.
Zobacz w Google Scholar

Kawalec K., Narodowa Demokracja wobec kryzysu państwowości rosyjskiej w latach 1905–1907. Koncepcje, plany, rzeczywistość, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Kępa E., Historie wydobyte z cienia, Kraków 2012.
Zobacz w Google Scholar

Kienzler I., Kobiety niepodległości. Bohaterki, żony, powiernice, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Kienzler I., Kobiety w życiu Marszałka Piłsudskiego, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Kiepurska H., Warszawa w rewolucji 1905–1907, Warszawa 1974.
Zobacz w Google Scholar

Klich-Kluczewska B., Przez dziurkę od klucza. Życie prywatne w Krakowie (1945–1989), Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Kłoskowska A., Teoria socjologiczna Pierre’a Bourdieu. Wstęp do wydania polskiego, [w:] P. Bourdieu, J. C. Passeron, Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, Warszawa 1990.
Zobacz w Google Scholar

Kochański J., Wyznawcy niepodległej. Piłsudscy, Moraczewscy. Przed Sulejówkiem. W Sulejówku, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Kocot J., Juzistki, [w:] Służba Polek na frontach II wojny światowej, cz. 2, red. E. Zawacka, Toruń 1998.
Zobacz w Google Scholar

Kohli M., Biografia: relacja, tekst, metoda, [w:] Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów, red. K. Kaźmierska, Kraków 2012.
Zobacz w Google Scholar

Kolbuszewska J., Bohaterowie narodowi w twórczości Tadeusza Korzona. Uwagi na marginesie „Doli i niedoli Jana Sobieskiego 1629–1674”, [w:] Historia – Mentalność – Tożsamość. Miejsce i rola historii oraz historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego w XIX i XX wieku, red. J. Pisulińska, P. Sierżęga, L. Zaszkilniak, Rzeszów 2008.
Zobacz w Google Scholar

Kolbuszewska J., Historia codzienności i prywatności jako perspektywa badawcza w historii i historii historiografii, [w:] Życie prywatne Polaków w XIX wieku, red. M. Korybut-Marciniak, M. Zbrzeźniak, Olsztyn 2013,
Zobacz w Google Scholar

Kolmasiak M., Belweder 1818–2018, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Kolmasiak M., „Król żandarmów”. Biografia Walentego Wójcika, przybocznego Marszałka Piłsudskiego, Radomsko 2013.
Zobacz w Google Scholar

Kolmasiak M., Pułkownik Adam Borkiewicz – konspirator, żołnierz, historyk, „Niepodległość” 2015, t. 64.
Zobacz w Google Scholar

Kołodziej E., Muzeum Józefa Piłsudskiego w Belwederze 1936–1939. Organizacja i działalność, „Niepodległość i Pamięć” 1997, nr 9.
Zobacz w Google Scholar

Kopciewicz L., Polityka kobiecości jako pedagogika różnic, Kraków 2003.
Zobacz w Google Scholar

Kornat M., Wołos M., Józef Beck. Biografia, Warszawa 2021.
Zobacz w Google Scholar

Kossewska E., Związek Legionistów Polskich, 1922–1939, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Kotowski R., Michalska-Bracha L., Sanktuarium Józefa Piłsudskiego w Kielcach. Między pamięcią a polityką historyczną II Rzeczypospolitej, Kielce 2018.
Zobacz w Google Scholar

Krasowski K., Próby unifikacji prawa małżeńskiego, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1994, z. 3.
Zobacz w Google Scholar

Król M., Manipulacje władzy, [w:] Pamięć jako przedmiot wiedzy, red. P. Kosiewski, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Królikowski L., Warszawskie adresy Marszałka, Warszawa 1990.
Zobacz w Google Scholar

Królikowski L., Oktabiński K., Warszawa 1914–1920. Warszawa i okolice w latach walk o niepodległość i granice Rzeczypospolitej, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Krzystek T. J., Personel Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii w latach 1940–1947 łącznie z Pomocniczą Lotniczą Służbą Kobiet (PLSK-WAFF), Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Krzyżanowska N., Kobiety w (polskiej) sferze publicznej, Toruń 2012.
Zobacz w Google Scholar

Kuciel-Frydryszak J., Iłła. Opowieść o Kazimierze Iłłakowiczównie, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Kusiak-Brownstein A., Płeć kulturowa, „doświadczenie” i wojna – kilka metodologicznych uwag o wykorzystaniu relacji wspomnieniowych, [w:] Kobieta i rewolucja obyczajowa. Społeczno-kulturowe aspekty seksualności. Wiek XIX i XX, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, t. 9, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Langowski K., „O honor i sztandar, który nas skupia”. Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce (1943–2013), Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Lejeune Ph., „Drogi zeszycie…”, „Drogi ekranie”. O dziennikach osobistych, oprac. P. Rodak, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Lejeune Ph., Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii, red. R. Lubas-Bartoszyńska, Kraków 2001.
Zobacz w Google Scholar

Leksykon piłsudczykowski. Słownik biograficzny A–Ł, t. 1, Gdańsk 2015.
Zobacz w Google Scholar

Lindesmith A. R., Strauss A. L., Denzin N. K., Social Psychology, Illinois 1975.
Zobacz w Google Scholar

Ładyka T., Polska Partia Socjalistyczna (Frakcja Rewolucyjna) w latach 1906–1914, Warszawa 1972.
Zobacz w Google Scholar

Maciejewski S., Romans z Suwalszczyzną, Suwałki 2008.
Zobacz w Google Scholar

Mackiewicz S., Klucz do Piłsudskiego, Warszawa 1984.
Zobacz w Google Scholar

Majchrowski J. M., Pierwsza Kompania Kadrowa. Portret oddziału, Kraków 2014.
Zobacz w Google Scholar

Majchrowski J. M., Silni – zwarci – gotowi. Myśl polityczna Obozu Zjednoczenia Narodowego, Warszawa 1985.
Zobacz w Google Scholar

Malczewska-Pawelec D., Bogusław Miedziński. Polityk i publicysta, Łódź 2002.
Zobacz w Google Scholar

Malinowski L., Miłości Marszałka Piłsudskiego, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Marcinkiewicz-Gołaś A., Ochotnicza Legia Kobiet (1918–1922), Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Martynowski S., Polska bojowa, Łódź 1937.
Zobacz w Google Scholar

Maternicki J., Świadomość historyczna jako przedmiot badań historycznych, [w:] Świadomość historyczna jako przedmiot badań historycznych, socjologicznych i historyczno-dydaktycznych, red. J. Maternicki, Warszawa 1985.
Zobacz w Google Scholar

Matusiewicz A., Pierwsze stulecie, [w:] Suwałki miasto nad Czarną Hańczą, red. J. Kopciał, Suwałki 2005.
Zobacz w Google Scholar

Matysek-Imielińska M., Miasto w działaniu. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa – dobro wspólne w epoce nowoczesnej, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Męczkowska T., Z dziejów szkolnictwa żeńskiego w Warszawie, Warszawa 1938.
Zobacz w Google Scholar

Miąso J., Szkolnictwo handlowe w Królestwie Polskim (1855–1914), „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 1965, nr 8.
Zobacz w Google Scholar

Michalska-Bracha L., Między pamięcią a historiografią. Lwowskie debaty o powstaniu styczniowym (1864–1939), Kielce 2011.
Zobacz w Google Scholar

Michalska-Bracha L., Weterani w II Rzeczypospolitej – struktury organizacyjne – system opieki, [w:] „Ojczyzna obrońcy swemu”. Weterani i kombatanci jako problem społeczny w Polsce w XX wieku, red. M. Kornat, M. Kruszyński, T. Osiński, Lublin–Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Michalski Z. J., Józef Piłsudski. Kobiety, które kochał, Łódź 1992.
Zobacz w Google Scholar

Michalski Z. J., Szary strzelca strój – rzecz o Józefie Piłsudskim, Warszawa 1988.
Zobacz w Google Scholar

Micińska M., Między Królem Duchem a mieszczaninem. Obraz bohatera narodowego w piśmiennictwie polskim przełomu XIX i XX w. (1890–1914), Wrocław 1995.
Zobacz w Google Scholar

Mierzwa J., Pułkownik Adam Koc. Biografia polityczna, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Mill J. S., O wolności, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Modelski Ł., Dziewczyny wojenne, Kraków 2017.
Zobacz w Google Scholar

Morawski R., Kolej i przemysł na Pradze do 1914 roku, [w:] Warszawskiej Pragi dzieje dawne i nowsze, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Nałęcz D. i T., Józef Piłsudski – legendy i fakty, Warszawa 1986.
Zobacz w Google Scholar

Nałęcz T., Polska Organizacja Wojskowa 1914–1918, Warszawa 1984.
Zobacz w Google Scholar

Narodowa Demokracja. Antologia myśli politycznej „Przeglądu Wszechpolskiego” 1895–1905, oprac. B. Toruńczyk, Warszawa 1981.
Zobacz w Google Scholar

Niewęgłowska A., Federacja Polskich Związków Obrońców Ojczyzny (1928–1939), Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Niklewska J., Być kobietą pracującą – czyli dola warszawskiej nauczycielki na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Zbiór studiów, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, t. 2, cz. 2, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Nittman T. M., Mały Piłsudczyk, Warszawa 1939.
Zobacz w Google Scholar

Nowicka-Kuczyńska I., Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”, [w:] Służba Polek na frontach II wojny światowej, cz. 4, red. M. Golon, K. Minczykowska, Toruń 2000.
Zobacz w Google Scholar

Nowinowski S. M., Prezydent Ignacy Mościcki, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Nowinowski S. M., Przedmowa, [w:] Sławoj Składkowski, Pęk kluczy. Relacje i opowiadania, oprac. S. M. Nowinowski, Łomianki 2008.
Zobacz w Google Scholar

Oettingen U., Kielce w 1914 roku – „Miasto Legionów”, [w:] O wojnę powszechną za wolność ludów…, I wojna światowa na ziemiach polskich – aspekty społeczne, polityczne, i militarne, red. R. Kotowski, L. Michalska-Bracha, M. Przeniosło, Kielce 2014.
Zobacz w Google Scholar

Ossibach-Budzyński A., Pawiak. Więzienie polityczne 1880–1915, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Pacholczykowa A., Maria Chmieleńska, [w:] Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego, t. 1, Warszawa 1978.
Zobacz w Google Scholar

Pająk J., Organizacje bojowe partii politycznych w Królestwie Polskim 1904–1911, Warszawa 1985.
Zobacz w Google Scholar

Pałaczewska M., Imieniny Marszałka, „Niepodległość i Pamięć” 1997, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Parafianowicz H., Amerykańskie echa zamachu majowego, [w:] Zamach stanu Józefa Piłsudskiego 1926 roku, red. M. Sioma, Lublin 2007.
Zobacz w Google Scholar

Paruch W., Kreowanie legendy Józefa Piłsudskiego w II Rzeczypospolitej – wybrane aspekty, [w:] Piłsudski na łamach i opiniach prasy polskiej 1918–1989, red. M. Jabłonowski, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Pawłowski I., Geneza i działalność Organizacji Spiskowo-Bojowej PPS 1904–1905, Wrocław 1976.
Zobacz w Google Scholar

Pelczarski T., Instytut Badania Najnowszej Historii Polski. Zarys działalności (1923–1936), „Niepodległość” 1939.
Zobacz w Google Scholar

Pelczarski T., Komisariaty wojskowe Rządu Narodowego w Królestwie Polskim: 6 VIII – 5 IX 1914. (Geneza i działalność), Warszawa 1939.
Zobacz w Google Scholar

Piątek K., Rodzina w ponowoczesności. Refleksja socjologiczna na temat przemian modelu rodziny, [w:] Pułapki (po)nowoczesności. Rodzina, płeć i role społeczne w oglądzie socjologicznym, red. K. Piątek, A. Barabasz, Bielsko-Biała 2009.
Zobacz w Google Scholar

Piątek K., Barabasz A., Doksa. Analiza socjologiczna, [w:] Pułapki (po)nowoczesności. Rodzina, płeć i role społeczne w oglądzie socjologicznym, red. K. Piątek, A. Barabasz, Bielsko-Biała 2009.
Zobacz w Google Scholar

Piotrowski J., Aleksander Prystor. Zarys biografii politycznej, Wrocław 1994.
Zobacz w Google Scholar

Piotrowski J., Generał Stefan Hubicki. Żołnierz, polityk, lekarz (1877–1955), Wrocław 2009.
Zobacz w Google Scholar

Piotrowski J., Piłsudczycy bez lidera (po 1 września 1939 roku), Toruń 2004.
Zobacz w Google Scholar

Piskała K., Konstancja Jaworowska, [w:] Leksykon piłsudczykowski. Słownik biograficzny A–Ł, t. 1, Gdańsk 2015.
Zobacz w Google Scholar

Piskała K., Trybun. Ignacy Daszyński i jego pamiętniki, [w:] Ignacy Daszyński, Pamiętniki, cz. 1, oprac. K. Piskała, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Piskała K., Sikorska-Kowalska M., „Ciche bohaterki”. Kobiety w walce o niepodległość 1910–1918, [w:] Kobiety niepodległości. Wspomnienia z lat 1910–1918, oprac. K. Piskała, M. Sikorska-Kowalska, Warszawa 2019.
Zobacz w Google Scholar

Piwońska H., Ruch przysposobienia wojskowego kobiet 1922–1930, [w:] Służba Polek na frontach II wojny światowej, cz. 8, red. E. Zawacka, Toruń 1999.
Zobacz w Google Scholar

Pobóg-Malinowski W., Akcja bojowa pod Bezdanami, 26 IX 1908, Warszawa 1933.
Zobacz w Google Scholar

Pobóg-Malinowski W., Laboratoria Organizacji Bojowej PPS, „Niepodległość” 1934, t. 10.
Zobacz w Google Scholar

Pobóg-Malinowski W., Najnowsza historia polityczna Polski, t. 2, 1919–1939, Londyn 1956.
Zobacz w Google Scholar

Pobóg-Malinowski W., Narodowa Demokracja 1887–1918. Fakty i dokumenty, Londyn 1998.
Zobacz w Google Scholar

Potkański W., Odrodzenie czynu niepodległościowego PPS w okresie rewolucji 1905 roku, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Prezydenci i premierzy Drugiej Rzeczypospolitej, red. A. Chojnowski, P. Wróbel, Wrocław 1992.
Zobacz w Google Scholar

Prokopiak-Lewandowska A., Władysław Pobóg-Malinowski (1899–1962). Życie i dzieła, Warszawa–Bełchatów 2012.
Zobacz w Google Scholar

[Próchnik A.] R. Halny, Aleksandra Piłsudska komendantka wywiadu kobiecego, Warszawa 1934.
Zobacz w Google Scholar

Próchnik A., Akcja bojowa pod Rogowem. Studium historyczne, „Niepodległość” 1931, t. 3.
Zobacz w Google Scholar

Próchnik A., Kobieta w polskim ruchu socjalistycznym, Warszawa 1948.
Zobacz w Google Scholar

Prusiński T., Z badań nad przyjaźnią. Kompetencje społeczne a jakość relacji przyjacielskich, „Studia Psychologica UKSW” 2017, nr 17.
Zobacz w Google Scholar

Ptaszyńska E., Alfred Wierusz-Kowalski 1849–1915, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Radek S., Rewolucja w Warszawie 1904–1909, Warszawa 1938.
Zobacz w Google Scholar

Radzik T., Z dziejów społeczności polskiej w Wielkiej Brytanii po drugiej wojnie światowej (1945–1990), Lublin 1991.
Zobacz w Google Scholar

Renzetti C. M., Curran D. J., Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Rodak M., Kolonia dla bezdomnych na Żoliborzu 1923–1939, „Praca Socjalna” 2011, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Rodak M., Schroniska dla bezdomnych w międzywojennej Warszawie, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusja” 2011, nr 15.
Zobacz w Google Scholar

Rodak M., Zjawisko bezdomności w Drugiej Rzeczypospolitej (ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy), [w:] Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku, red. P. Grata, Rzeszów 2013.
Zobacz w Google Scholar

Rosenthal G., Badania biograficzne, [w:] Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów, red. K. Kaźmierska, Kraków 2012.
Zobacz w Google Scholar

Rudnicki S., Falanga. Ruch Narodowo-Radykalny, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Ryba M., Ksiądz arcybiskup Józef Teodorowicz – Ormianin i polski patriota, „Niepodległość i Pamięć” 2018, nr 25/3.
Zobacz w Google Scholar

Sacewicz K., Kilka uwag na temat stosunku KPRP/KPP do PPS w międzywojennej Warszawie, [w:] Komuniści w międzywojennej Warszawie, red. E. Kowalczyk, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Samuś P., Instytut Badania Najnowszej Historii Polski; Instytut Józefa Piłsudskiego – wydawca „Niepodległości” (1923–1939), [w:] „Niepodległość” (1929–1939). Pismo. Środowisko. Twórcy, red. P. Samuś, Płock 2007.
Zobacz w Google Scholar

Samuś P., Socjalistki w Królestwie Polskim przełomu XIX i XX w. Szkic do portretu zbiorowego, [w:] Kobieta i świat polityki. Polska na tle porównawczym w XIX i w początkach XX wieku. Zbiór studiów, red. A. Żarnowska i A. Szwarc, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Samuś P., Walery Sławek. Droga do niepodległej Polski, Płock 2002.
Zobacz w Google Scholar

Serwatka T. , Kazimierz Świtalski (1886–1962). Biografia polityczna, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Sierakowska K., Rodzice, dzieci, dziadkowie… Wielkomiejska rodzina inteligencka w Polsce 1918–1939, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Sierakowska K., Śmierć, wygnanie, głód w dokumentach osobistych. Ziemie polskie w latach Wielkiej Wojny 1914–1918, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Sikora D., Nagrody i kary w wychowaniu rodzinnym a sytuacja szkolna uczniów gimnazjum, Lublin 2010.
Zobacz w Google Scholar

Sikorska-Kowalska M., Dlaczego kobiety nie mają swojej historii? Wspomnienia Aleksandry Piłsudskiej i ich rola w budowaniu legendy Józefa Piłsudskiego, „Forum Socjologiczne” 2016, nr 7.
Zobacz w Google Scholar

Sikorska-Kowalska M., Feministyczne poglądy i patriotyczna działalność. Aleksandra Piłsudska w orbicie wielkiej polityki, [w:] Kobiety niepokorne. Reformatorki, buntowniczki, rewolucjonistki. Herstorie, red. I. Desperak, I. B. Kuźma, Łódź 2017.
Zobacz w Google Scholar

Sikorska-Kowalska M., Józef Piłsudski w relacjach pamiętnikarek z okresu pierwszej wojny światowej, [w:] Życie prywatne Polaków, t. 6: O mężczyźnie (nie)zwyczajnie, red. J. Kita, M. Korybut-Marciniak, Łódź–Olsztyn 2019.
Zobacz w Google Scholar

Sikorska-Kowalska M., Kobiety z PPS (1892–1918), [w:] O niepodległość i socjalizm. Studia i szkice z dziejów Polskiej Partii Socjalistycznej, red. K. Piskała, M. Żuczkowski, Warszawa 2020.
Zobacz w Google Scholar

Sikorska-Kowalska M., Okruchy życia intymnego w świetle listów wojennych Józefa Piłsudskiego do Aleksandry Szczerbińskiej z lat 1914–1918, [w:] Życie prywatne Polaków, t. 7: Prywatne światy zamknięte w listach, red. J. Kita, M. Korybut-Marciniak, Łódź–Olsztyn 2018.
Zobacz w Google Scholar

Sikorska-Kowalska M., „Polskie Marianny”. Udział kobiet w rewolucji 1905–1907 roku w świetle wydarzeń w Łodzi, [w:] Rewolucja 1905–1907 w Królestwie Polskim i w Rosji, red. M. Przeniosło, S. Wiech, Kielce 2005.
Zobacz w Google Scholar

Sikorska-Kowalska M., Rok 1918 w osobistej relacji Aleksandry Piłsudskiej, [w:] Pierwsze dni niepodległości. Materiały z konferencji naukowej Białystok 14–16 marca 2018 r., Białystok 2018.
Zobacz w Google Scholar

Sioma M., Polityczne i zdrowotne aspekty pobytu marszałka Józefa Piłsudskiego na Maderze, [w:] Żar niepodległości. Międzynarodowe aspekty życia i działalności Józefa Piłsudskiego, red. L. Maliszewski, Lublin 2004.
Zobacz w Google Scholar

Siwiec A., Izabeli Moszczeńskiej przepis na Nową Kobietę, [w:] Nowa Kobieta – figury i figuracje, red. I. Iwasiów, A. Krukowska, A. Zawiszewska, Szczecin 2017.
Zobacz w Google Scholar

Słownik biograficzny kobiet odznaczonych orderem wojennym Virtuti Militari, t. 3, red. E. Zawacka, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Snopko J., Operacja wileńska w kwietniu 1919 roku. Józefa Piłsudskiego błyskotliwy sukces wojskowy i niepowodzenie polityczne, [w:] Żar niepodległości. Międzynarodowe aspekty życia i działalności Józefa Piłsudskiego, red. L. Maliszewski, Lublin 2004.
Zobacz w Google Scholar

Snopko J., Szczypiorno 1917 – drugie San Domingo?, „Dzieje Najnowsze” 2008, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Solak Z., Krakowskie obchody rocznicy powstania Legionów Polskich w dziennikach Michała Romera, „Rocznik Krakowski” 1994, t. 60.
Zobacz w Google Scholar

Stańczak-Wiślicz K., „Lektura nieporządku”: kilka przykładów narracji autobiograficznych z okresu Zagłady, [w:] Dokumenty osobiste w doświadczeniach badawczych – od (auto)biografii do fikcji (nie)literackiej, red. W. Doliński, M. Stabrowski, J. Żurko, „Forum Socjologiczne” 2016.
Zobacz w Google Scholar

Stola D., Uwagi o powojennej emigracji politycznej (1945–1947), [w:] Warszawa nad Tamizą. Z dziejów polskiej emigracji politycznej po drugiej wojnie światowej, red. A. Friszke, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Strauss A. L., Mirror and Masks. The Search for Identity, „The Sociology Press” 1969.
Zobacz w Google Scholar

Strinati D., Wprowadzenie do kultury popularnej, Poznań 1995.
Zobacz w Google Scholar

Stobiecki R., Józef Piłsudski i jego miejsce w narodowym imaginarium Polaków, [w:] Mity i stereotypy w dziejach Polski i Ukrainy w XIX i XX wieku, red. A. Czyżewski, R. Stobiecki, T. Toborek, L. Zaszkilniak, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Suleja W., Józef Piłsudski, Wrocław 2007.
Zobacz w Google Scholar

Suleja W., Tymczasowa Rada Stanu, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Suwalczanki. Historie opowiedziane szeptem zachwytu…, oprac. M. Wołowska-Rusińska, K. Skłodowski, Suwałki 2013.
Zobacz w Google Scholar

Szacka B., Miejsce historii w świadomości współczesnego człowieka, „Kwartalnik Historyczny” 1973, t. 80, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Szacka B., Społeczna pamięć polskiej przeszłości narodowej w latach 1965–1988, [w:] B. Szacka, A. Sawisz, Czas przeszły i pamięć społeczna, Warszawa 1990.
Zobacz w Google Scholar

Szacka B., Świadomość historyczna. Wnioski z badań empirycznych, „Studia Socjologiczne” 1977, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Szacki J., Trzy pojęcia tradycji, „Studia Socjologiczne” 1970, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Szarota P., Przyjaźń pod mikroskopem. Problemy metodologiczne w badaniach nad funkcjonowaniem relacji przyjacielskich, „Psychologia Społeczna” 2014, t. 9.
Zobacz w Google Scholar

Szymański J. A., Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa 1921–1970, Warszawa 1989.
Zobacz w Google Scholar

Śmiałowski P., Pan Tadeusz 1928 r., „Kino” 2012, nr 11.
Zobacz w Google Scholar

Śreniowska K., Kościuszko bohater narodowy. Opinie współczesnych i potomnych 1794–1946, Warszawa 1973.
Zobacz w Google Scholar

Środa M., Indywidualizm i jego krytycy, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Świętek R., Lodowa ściana. Sekrety polityki Józefa Piłsudskiego 1904–1918, Kraków 1998.
Zobacz w Google Scholar

Taylor Ch., Źródła współczesnej tożsamości, [w:] Tożsamość w czasach zmiany. Rozmowy w Castel Gandolfo, red. K. Michalski, Kraków 1995.
Zobacz w Google Scholar

Tischner J., Spór o istnienie człowieka, Kraków 2011.
Zobacz w Google Scholar

Titkow A., Kobiety pod presją? Proces kształtowania się tożsamości, [w:] Co to znaczy być kobietą w Polsce?, red. A. Titkow, H. Domański, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Titkow A., Tożsamość polskich kobiet. Ciągłość, zmiana, konteksty, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Tomasik K., Homobiografie, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Tomicki J., Polska Partia Socjalistyczna 1892–1948, Warszawa 1983.
Zobacz w Google Scholar

Topolski J., Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Poznań 2008.
Zobacz w Google Scholar

Tych F., Przedmowa, [w:] Róża Luksemburg, O rewolucji. Rosja 1905, 1917, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Tyszel Z. J., Piłsudski, Warszawa 1939.
Zobacz w Google Scholar

Uljasz A., Myśl polityczna Feliksa Perla, Lublin 2005.
Zobacz w Google Scholar

Uljasz A., Teresa Perlowa (1871–1939). Bojowniczka o niepodległość Polski, „Przegląd Nauk Historycznych” 2005, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Walawender D., „Wojna bab-ińska na pióra” – spór o kult Marszałka Józefa Piłsudskiego Marii Jehanne Wielopolskiej i Kazimiery Iłłakowiczówny i jego oddźwięk w ówczesnej prasie, „Kwartalnik Prawo – Społeczeństwo – Ekonomia” 2015.
Zobacz w Google Scholar

Walczewska S., Damy, rycerze i feministki. Kobiecy dyskurs emancypacyjny w Polsce, Kraków 2000.
Zobacz w Google Scholar

Waliś G., Wstęp, [w:] L. Dudziński, Ofiarny stos. Dziennik legionisty, Kalisz 2006.
Zobacz w Google Scholar

Whittel G., Kobiety w kokpicie. Zapomniane bohaterki drugiej wojny światowej, Gdańsk 2014.
Zobacz w Google Scholar

Wojtasik J., Aspekty militarne rewolucji 1905–1907 – między mitem a rzeczywistością, [w:] Dziedzictwo rewolucji 1905–1907, red. A. Żarnowska, A. Kołodziejczyk, A. Stawarz, P. A. Tusiński, Warszawa–Radom.
Zobacz w Google Scholar

Wojtasik J., Idea walki zbrojnej o niepodległość Polski 1864–1907, Warszawa 1987.
Zobacz w Google Scholar

Woźniczek A., Rozbiór krytyczny małżeństwa. Spory o kodyfikację prawa małżeńskiego w II RP, „Więź” 2011, nr 5–6.
Zobacz w Google Scholar

Wójcik W., Legenda Piłsudskiego w polskiej literaturze międzywojennej, Katowice 1986.
Zobacz w Google Scholar

Wróbel P., Stanisław Wojciechowski, prezydent Rzeczypospolitej 20 XII 1922 – 14 V 1926, [w:] Prezydenci i premierzy Drugiej Rzeczypospolitej, red. A. Chojnowski, P. Wróbel, Wrocław 1992.
Zobacz w Google Scholar

Wrzosek M., Polski czyn zbrojny podczas pierwszej wojny światowej, Warszawa 1990.
Zobacz w Google Scholar

Wywiał P., Obchody imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego w II Rzeczypospolitej, „Biuletyn Informacyjny” 2012, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Załęczny J., Kult Piłsudskiego przed i po maju, „Niepodległość i Pamięć” 2016, nr 23/3 (55).
Zobacz w Google Scholar

Załęczny J., Tradycje patriotyczne elementem kształtowania zbiorowej świadomości historycznej w II Rzeczypospolitej, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Zawiszewska A., Nowa Kobieta – anglosaska figura i polskie figuracje, [w:] Nowa Kobieta – figury i figuracje, red. I. Iwasiów, A. Krukowska, A. Zawiszewska, Szczecin 2017.
Zobacz w Google Scholar

Zielińska J., Motywy rodzime w twórczości Alfreda Wierusza-Kowalskiego, [w:] Studia. Szkice. Wspomnienia. O Alfredzie Wieruszu-Kowalskim. Materiały z sesji popularnonaukowej w 150-lecie urodzin Artysty, Suwałki 1999.
Zobacz w Google Scholar

Zielone berety z „koniczynką”. Dzieje szkół Fundacji im. Wandy z Posseltów Szachtmajerowej 1905–1948, red. J. Niklewska, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Zuziak A., Dzieje Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie 1947–1997, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Żar niepodległości. Międzynarodowe aspekty życia i działalności Józefa Piłsudskiego, red. L. Maliszewski, Lublin 2004.
Zobacz w Google Scholar

Żarnowska A., Obywatelki II RP, [w:] Równe prawa i nierówne szanse. Kobiety w Polsce międzywojennej, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszaw 2000.
Zobacz w Google Scholar

Żarnowska A., Prywatna sfera życia rodzinnego i zewnętrzny świat życia publicznego – bariery i przenikanie (przełom XIX i XX w.), [w:] Kobieta i świat polityki. Polska na tle porównawczym w XIX i początku XX w. Zbiór studiów, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Żarnowska A., Drozdowski M., Rewolucja 1905. Wspomnienia uczestników, „Współczesność” 1965, nr 9.
Zobacz w Google Scholar

Okladka

Opublikowane

30 grudnia 2021

Kategorie

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8220-508-4

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-517-6

Inne prace tego samego autora

  • Katarzyna Badowska, Tomasz Cieślak, Krystyna Pietrych, Krystyna Radziszewska, Kamil Śmiechowski, Inga B. Kuźma, Tomasz Ferenc, Marta Sikorska, Rafał Matyja, Przemysław Waingertner, Marcin Szymański, Ewelina Maria Kostrzewska, Grażyna Ewa Karpińska, Krzysztof Stefański, Aleksandra Sumorok, Małgorzata Nieszczerzewska, Elżbieta Rybicka, Wojciech Browarny, Dorota Samborska-Kukuć, Kamil Piskała, Tomasz Wójcik, Tomasz Majewski, Elżbieta Umińska-Tytoń, Aneta Pawłowska, Leszek Karczewski, Agnieszka Karpowicz, Irmina Gadowska, Piotr Olkusz, Karolina Prykowska-Michalak, Monika Wąsik-Linder, Karolina Kołodziej, Łukasz Biskupski, Przemysław Owczarek, Łódź. Miasto modernistyczne
  • Jarosław Kita, Krzysztof Paweł Woźniak, Wiesław Puś, Kamil Śmiechowski, Violetta Wiernicka, Ewelina M. Kostrzewska, Marzena Iwańska, Grażyna Ewa Karpińska, Marta Sikorska, Krzysztof Stefański, Irmina Gadowska, Daria Rutkowska-Siuda, Piotr Gryglewski, Joanna Sosnowska, Grzegorz Markiewicz, Karolina Kołodziej, Anna Śmiechowicz, Katarzyna Orszulak-Dudkowska, Elżbieta Umińska-Tytoń, Marek Adamczewski, Łódź poprzez wieki. Historia miasta, tom 2: 1820-1914
  • Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, Katarzyna Orszulak-Dudkowska, Jacek Jan Pawlik, Krystian Darmach, Katarzyna Kaniowska, Marek Krajewski, Tomasz Ferenc, Ewa Nowina-Sroczyńska, Róża Godula-Węcławowicz, Tomasz Węcławowicz, Renata Hołda, Anna Kurpiel, Sebastian Latocha, Anna Weronika Brzezińska, Mariola Tymochowicz, Marta Sikorska, Monika Kucner, Blanka Soukupová, Božidar Jezernik, Sławomir Sikora, Grzegorz Markiewicz, Kamil Śmiechowski, Rafał Stobiecki, Anna Deredas, Miasto mozaika
  • Marta Sikorska, Aleksandra Piłsudska (1882–1963)
  • Kamil Śmiechowski, Tadeusz Markowski, Przemysław Żurawski vel Grajewski, Jarosław Kita, Krzysztof Lesiakowski, Marta Sikorska, Monika Kucner, Anna Warda, Dariusz Dekiert, Krystyna Radziszewska, Elżbieta Umińska-Tytoń, Julia Sowińska-Heim, Paulina Bunio-Mroczek, Jolanta Wojciechowska, Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Łodzi. Tom 1