Film noir i kino braci Coen

Autorzy

Kamila Żyto
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Kultury Współczesnej, Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej
https://orcid.org/0000-0003-2822-8341

Słowa kluczowe:

Coen Ethan i Joel, noir, neo-noir, kino amerykańskie, kino francuskie

Streszczenie

Czym jest kino noir? Jakie relacje zachodzą między kinem noir a neo-noir? W jaki sposób bracia Coen czerpią z tradycji klasycznego filmu noir? Czy ich filmy jedynie „pasożytują” na historii kina, czy jednak stanowią coś więcej niż tylko próbę reanimacji nobliwego przodka? Czytelnik otrzymuje do rąk pierwszą polską monografię, w której tak gruntownie podejmuje się tematykę filmu noir i próbę doprecyzowania tego pojęcia. Zarówno w części pierwszej, dotyczącej rozważań teoretycznych na temat kina noir i neo-noir, jak i w drugiej, na którą składają się interpretacje wybranych filmów braci Coen (Śmiertelnie proste; Ścieżka strachu; Fargo; Człowiek, którego nie było), autorka stara się wypracować własne stanowisko.

W moim przekonaniu na szczególne podkreślenie i docenienie zasługuje teza autorki, w myśl której noir (w jej rozumieniu) nie mógł w okresie klasycznym, jako nurt historyczny w kinie amerykańskim lat czterdziestych, zrealizować w pełni swojego potencjału z racji ograniczeń narzuconych przez producentów, cenzurę i autocenzurę, limitujące to, co w kinie uznawano za dozwolone i eliminujące to, co zakazane. Tym samym późniejsze nawiązania do noir były nie tylko sui generis kontynuacjami tego, co zostało już zrealizowane i utrwaliło się w powszechnej świadomości jako noir właśnie, lecz także twórczym rozwijaniem niewykorzystanego potencjału. W tym duchu dr Kamila Żyto interpretuje fenomen twórczości Ethana i Joela Coenów.

Bibliografia

Abrams Jerold J., „A Homespun Murder Story”: Film Noir and the Problem of Modernity in „Fargo”, [w:] The Philosophy of the Coen Brothers, red. Mark T. Conard, The University Press of Kentucky, Lexington 2009.
Zobacz w Google Scholar

Abrams Jerold J., From Sherlock Holmes to the Hard-Boiled Detective in Film Noir, [w:] Philosophy of Film Noir, red. Mark T. Conard, University Press of Kentucky, Lexington 2007.
Zobacz w Google Scholar

Abrams Jerold J., Space, Time and Subjectivity in Neo-Noir Cinema, [w:] The Philosophy of Neo-Noir, red. Mark T. Conard, University Press of Kentucky, Lexington 2007.
Zobacz w Google Scholar

Acot-Mirande Pierre, Czarny film, „Kultura Filmowa” 1968, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Bazin André, Śmierć Humphreya Bogarta, [w:] Film i rzeczywistość, przeł. Bolesław Michałek, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1963.
Zobacz w Google Scholar

Bobowski Sławomir, Film noir – repetytorium (zamiast wstępu), „Studia Filmoznawcze” 2010, nr 31.
Zobacz w Google Scholar

Borde Raymond, Chaumeton Étienne, Towards a Definition of Film Noir, [w:] Film Noir Reader, red. Alain Silver, James Ursini, Limelight, New York 2000 (fragment z książki Panorama du film noir américain).
Zobacz w Google Scholar

Bordwell David, Narration in the Fiction Film, Methuen, London 1985.
Zobacz w Google Scholar

Bradshaw Peter, The Man Who Wasn’t There, [w:] Joel & Ethan Coen Blood Siblings, red. Paul A. Woods, Plexus, London 2003.
Zobacz w Google Scholar

Braunschweig Stephané, Blood Simple, [w:] Joel & Ethan Coen Blood Siblings, red. Paul A. Woods, Plexus Publishing Limited, London 2003.
Zobacz w Google Scholar

Cain James M., Listonosz zawsze dzwoni dwa razy, przeł. Magdalena Rychlik, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Camus Albert, Obcy. Upadek, przeł. Maria Zenowicz, Joanna Guze, PIW, Warszawa 1975.
Zobacz w Google Scholar

Camus Albert, Eseje, wyb. i przeł. Joanna Guze, PWN, Warszawa 1971.
Zobacz w Google Scholar

Chabrol Claude, The Evolution of the Crime Film, [w:] Film Noir Reader 2, red. Alain Silver, James Ursini, Limelight, New York 2003.
Zobacz w Google Scholar

Chartier Jean-Pierre, Americans Are Also Making Noir Films, [w:] Film Noir Reader 2, red. Alain Silver, James Ursini, Limelight, New York 2003.
Zobacz w Google Scholar

Chopra-Grant Mike, Hollywood Genres and Postwar America: Masculinity, Family and Nation in Popular Movies and Film Noir, I. B. Tauris, London 2005.
Zobacz w Google Scholar

Christopher Nicholas, Somewhere in the Night. Film Noir and American City, Shoemaker & Hoard, Emeryville 2006.
Zobacz w Google Scholar

Ciment Michel, Niogret Hubert, Closer to the Life Than the Conventions of Cinema. Interview with the Coen Brothers (przeprowadzony w Cannes 16 maja 1996, przedrukowano z „Positif”, wrzesień 1996), [w:] The Coen Brother’s „Fargo”, red. William G. Luhr, Cambridge University Press, New York 2004.
Zobacz w Google Scholar

Conard Mark T., „Reservoir Dogs: Redemption in a Postmodern World, [w:] The Philosophy of Neo-Noir, red. Mark T. Conard, University Press of Kentucky, Lexington 2007.
Zobacz w Google Scholar

Cotkin George, Existential America, The Johns Hopkins University Press, Baltimore–London 2003.
Zobacz w Google Scholar

Coughlin Paul, Acting for Real. Performing characters in „Miller’s Crossing” and „Fargo”, „Journal of Popular Culture” 2008, vol. 41, issue 2.
Zobacz w Google Scholar

Coursodon Jean-Pierre, A Hat Blown by the Wind, [w:] Joel & Ethan Coen Blood Siblings, red. Paul A. Woods, Plexus, London 2003.
Zobacz w Google Scholar

Crowther Bruce, Film Noir. Reflection in the Dark Mirror, Continuum Publishing Company, Lexington 1989.
Zobacz w Google Scholar

Damico James, Film Noir: A Modest Proposal, [w:] Film Noir Reader, red. Alain Silver, James Ursini, Limelight Edition, New York 2000.
Zobacz w Google Scholar

Doherty Thomas, Review of „Fargo” (przedruk z „Cineaste” 1996, vol. 22, no. 2), [w:] The Coen Brother’s „Fargo”, red. William G. Luhr, Cambridge University Press, New York 2004.
Zobacz w Google Scholar

Doom Rayan P., The Brothers Coen. Unique Characters of Violence, ABC Clio, Santa Barbara– Denver–Oxford 2009.
Zobacz w Google Scholar

Dromm Keith, The Facts Before Our Eyes: Wittgenstein and the Film Noir Investigator, „Film – Philosophy” 2013, 17.1.
Zobacz w Google Scholar

Durgnat Raymond, Paint It Black. The Family Tree of the Film Noir, [w:] Film Noir Reader, red. Alan Silver, James Ursini, Limelight, New York 2000.
Zobacz w Google Scholar

Ebert Roger, True Grit, http://www.rogerebert.com/reviews/true-grit-2010 (dostęp: 17.05.2017).
Zobacz w Google Scholar

Erickson Todd, Kill Me Again: Movement Becomes Genre, [w:] Film Noir Reader, red. Alain Silver, James Ursini, Limelight, New York 2000.
Zobacz w Google Scholar

Ewing Dale E., Jr., Film Noir: Style and Content, [w:] Film Noir Reader 2, red. Alain Silver, James Ursini, Limelight, New York 2003.
Zobacz w Google Scholar

Faison Stephen, Existentialism, Film Noir and Hard-Boiled Fiction, Cambria Press, New York 2008.
Zobacz w Google Scholar

Film Noir Reader 4, red. Alan Silver, James Ursini, Limelight, New Jersey 2004.
Zobacz w Google Scholar

Film Noir, red. Homer B. Pettey, R. Barton Palmer, Edinburgh University Press, Edinburgh 2014.
Zobacz w Google Scholar

Fluck Winfried, Crime, Guilt, and Subjectivity in Film Noir, „American Studies” 2001, no. 46 (3).
Zobacz w Google Scholar

Frank Nino, A New Kind of Police Drama: the Criminal Adventure, [w:] Film Noir Reader 2, red. Alain Silver, James Ursini, Limelight, New York 2003.
Zobacz w Google Scholar

French Philip, The Coens Raise Cain, „The Observer”, October 2001, http://www.theguardian.com/theobserver/2001/oct/28/features.review77 (dostęp: 17.05.2017).
Zobacz w Google Scholar

Fromm Erich, Anatomia ludzkiej destrukcyjności, przeł. Jan Karłowski, Dom Wydawniczy „Rebis”, Poznań 1999.
Zobacz w Google Scholar

Fromm Erich, Ucieczka od wolności, przeł. Olga i Andrzej Ziemilscy, Czytelnik, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Gaughran Richard, „What Kind of Man Are You?”. The Coen Brothers and Existential Role Playing, [w:] The Philosophy of the Coen Brothers, red. Mark T. Conard, University Press of Kentucky, Lexington 2009.
Zobacz w Google Scholar

Gene D. Phillips, Out of the Shadow. Expanding the Cannon of Classic Film Noir, The Scarecrow Press, Inc., Lanham–Toronto–Plymouth 2012.
Zobacz w Google Scholar

Grace Pamela, Motherhood, Homicide and Swedish Meatballs. The Quiet Triumph of the Maternal in „Fargo”, [w:] The Coen Brother’s „Fargo”, red. William G. Luhr, Cambridge University Press, New York 2004.
Zobacz w Google Scholar

Gromczyński Wisław, Egzystencjalizm Jean-Paul Sartre’a, [w:] Filozofia współczesna, red. Zbigniew Kuderowicz, t. 1, Wiedza Powszechna, Warszawa 1983.
Zobacz w Google Scholar

Hammett Dashiell, Krwawe żniwo, przeł. Paweł Lipszyc, Świat Książki, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Hammett Dashiell, Szklany klucz, przeł. Julita Wroniak-Mirkowicz, Świat Książki, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Heissenbüttel Helmut, Reguły gry powieści kryminalnej, przeł. Włodzimierz Bialik, „Teksty” 1973, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Helman Alicja, Film gangsterski, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1990.
Zobacz w Google Scholar

Helman Alicja, Opowieść o kobiecie domowej, [w:] taż, Twórcza zdrada. Filmowe adaptacje literatury, Ars Nova, Poznań 2014.
Zobacz w Google Scholar

Herling Bradley L., Ethics, Heart and Violence in the „Miller’s Crossing”, [w:] The Philosophy of the Coen Brothers, red. Mark T. Conard, The University Press of Kentucky, Lexington 2009.
Zobacz w Google Scholar

Hibbs Thomas S., The Human Comedy Perpetuates Itself: Nihilism and Comedy in Coen Neo-Noir, [w:] The Philosophy of Film Noir, red. Mark T. Conard, University Press of Kentucky, Lexington 2007.
Zobacz w Google Scholar

Higham Charles, Greenberg Joel, Hollywood in the Forties, Barnes & Corporation, London– New York 1968.
Zobacz w Google Scholar

Hinson Hal, Bloodlines, [w:] Joel & Ethan Coen Blood Siblings, red. Paul A. Woods, Plexus Publishing Limited, London 2003.
Zobacz w Google Scholar

Hirsch Foster, Detours and Lost Highways. A Map of Neo-Noir, Limelight, New York 1999.
Zobacz w Google Scholar

Hirsch Foster, The Dark Side of the Screen: Film Noir, Da Capo Press, San Diego 1981.
Zobacz w Google Scholar

Hoffman Karen D., Being the Barber. Kierkegaardian Despair in „The Man Who Wasn’t There”, [w:] The Philosophy of the Coen Brothers, red. Mark T. Conard, University Press of Kentucky, Lexington 2009.
Zobacz w Google Scholar

Hogan David J., Film Noir FAQ. All That’s Left to Know About Hollywood’s Golden Age of Dames Detectives, and Danger, Applause Theatre & Cinema Books, Milwaukee 2013.
Zobacz w Google Scholar

Hollinger Karen, Film Noir, Voice-Over and Femme Fatale, [w:] Film Noir Reader, red. Alain Silver, James Ursini, Limelight, New York 2000.
Zobacz w Google Scholar

Hrapkowicz Błażej, Bracia Coen: wątpiący relatywiści, http://www.dwutygodnik.com/artykul/1824-bracia-coen-watpiacy-relatywisci.html (dostęp: 17.05.2017).
Zobacz w Google Scholar

Hutcheon Linda, Historiograficzna metapowieść: parodia i intertekstualność historii, przeł. Janusz Margański, [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, red. Ryszard Nycz, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków 1998.
Zobacz w Google Scholar

International Noir, red. Homer B. Pettey, R. Barton Palmer, Edinburgh University Press, Edinburgh 2014.
Zobacz w Google Scholar

Irwin John T., Unless the Threat of Death Is Behind Them: Hard-Boiled Fiction and Film Noir, Johns Hopkins University Press, Baltimore 2006.
Zobacz w Google Scholar

Isenberg Noah, Detour, Palgrave Macmillan, New York 2008.
Zobacz w Google Scholar

Jameson Fredric, Postmodernizm i społeczeństwo konsumpcyjne, przeł. Przemysław Czapliński, [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, red. Ryszard Nycz, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków 1998.
Zobacz w Google Scholar

Jameson Fredric, Postmodernizm albo kulturowa logika późnego kapitalizmu, przeł. Katarzyna Malita, „Pismo Literacko-Artystyczne” 1988, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Januszkiewicz Michał, Antybohater: kategoria modernistycznej literatury i antropologii literatury, [w:] Dwudziestowieczność, red. Mieczysław Dąbrowski, Tomasz Wójcik, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Jaroszewski Tadeusz M., Propozycja krytyki egzystencjalnej, [w:] Jean-Paul Sartre, Czym jest literatura? Wybór szkiców krytycznoliterackich, wyb. Anna Tatarkiewicz, przeł. Janusz Lalewicz, PIW, Warszawa 1968.
Zobacz w Google Scholar

Jenkins Steve, Miller’s Crossing, [w:] Joel & Ethan Coen: Blood Siblings, red. Paul A. Woods, Plexus, London 2003.
Zobacz w Google Scholar

Joel & Ethan Coen: Blood Siblings, red. Paul A. Woods, Plexus, London 2003.
Zobacz w Google Scholar

Kaplan Ann E., Woman in Film Noir, British Film Institute, London 1996.
Zobacz w Google Scholar

Kempna-Pieniążek Magdalena, Neo-noir. Ciemne zwierciadło czasów kryzysu, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015.
Zobacz w Google Scholar

Kempna-Pieniążek Magdalena, Mroczne przejścia. O nieuchwytnych granicach w kinie neo-noir, [w:] Granice kultury, red. Andrzej Gwóźdź, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 2010.
Zobacz w Google Scholar

Kerr Paul, Out of What Past? Notes on the B-Film Noir, [w:] Film Noir Reader, red. Alain Silver, James Ursini, Limelight, New York 2000.
Zobacz w Google Scholar

Keesey Douglas, Neo-Noir. Contemporary Film Noir From „Chinatown” to „The Dark Knight”, Kamera Books, Harpenden 2010.
Zobacz w Google Scholar

Kopaliński Władysław, Słownik symboli, Oficyna Wydawnicza „Rytm”, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Kopaliński Władysław, Słownik symboli, Wiedza Powszechna, Warszawa 1990.
Zobacz w Google Scholar

Kossak Jerzy, Egzystencjalizm w filozofii i literaturze, Wydawnictwo „Książka i Wiedza”, Warszawa 1976.
Zobacz w Google Scholar

Kossak Jerzy, Klasyk tragicznego heroizmu, [w:] Albert Camus, Eseje, wyb. i przeł. Joanna Guze, PWN, Warszawa 1971.
Zobacz w Google Scholar

Kracauer Siegfried, Hollywood Terror Films: Do They Reflect American State of Mind, „New German Critique” 2003, no. 89.
Zobacz w Google Scholar

Krutnik Frank, In a Lonely Street: Film Noir Genre and Masculinity, Routledge, Florence 1991.
Zobacz w Google Scholar

Leitch Thomas, Noir at play, „Studia Filmoznawcze” 2010, nr 31.
Zobacz w Google Scholar

Lenzer Steven J., A Cinematic Call for Self-knowledge: An Interpretation of „Miller’s Crossing”, „Prespective on Political Science” 2001, vol. 30, issue 2.
Zobacz w Google Scholar

Levine Josh, The Coen Brothers: The Story of Two American Filmmakers, ECW Press, Toronto 2000.
Zobacz w Google Scholar

Levy Emanuel, Cinema of Outsiders: The Rise of American Independent Film, University Press, New York 2001.
Zobacz w Google Scholar

Levy Steven, Shot by Shot, [w:] The Coen Brothers: Interviews, red. William Rodney Allen, University Press of Mississippi, Jackson 2006.
Zobacz w Google Scholar

Loska Krzysztof, Joel i Ethan Coenowie. Kino i postmodernizm, [w:] Kino amerykańskie. Twórcy, red. Elżbieta Durys, Konrad Klejsa, Rabid, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Luhr William G., Film Noir, Wiley Blackwell, Chichester, West Sussex 2012.
Zobacz w Google Scholar

Luhr William G., Introduction, [w:] The Coen Brother’s „Fargo”, red. William G. Luhr, Cambridge University Press, New York 2004.
Zobacz w Google Scholar

Luhr William G., „Fargo”: «Far Removed from the Stereotypes of…», [w:] The Coen Brother’s „Fargo”, red. William G. Luhr, Cambridge University Press, New York 2004.
Zobacz w Google Scholar

Lyons Arthur, Death on the Cheap. The Lost B Movies of Film Noir, Da Capo Press, San Diego 2000.
Zobacz w Google Scholar

Lyotard Jean-François, Odpowiedź na pytanie: co to jest postmodernizm?, przeł. Michał Paweł Markowski, [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, red. Ryszard Nycz, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków 1998.
Zobacz w Google Scholar

Majewski Tomasz, Modernizmy i ich losy, [w:] Rekonfiguracje modernizmu. Nowoczesność i kultura popularna, red. Tomasz Majewski, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

McKenna Kristine, Joel and Ethan Coen, [w:] The Coen Brothers. Interviews, red. William Rodney Allen, University Press Mississippi, Jackson 2006.
Zobacz w Google Scholar

Morton Lisa, Adamson Kent, Savage Detours: The Life and Work of Ann Savage, McFarland & Co., Jefferson, North Carolina 2009.
Zobacz w Google Scholar

Mundhara Smriti, Interview with Joel Coen, [w:] Joel & Ethan Coen Blood Siblings, red. Paul A. Woods, Plexus, London 2003.
Zobacz w Google Scholar

Naremore James, More Than Night. Film Noir in Its Contexts, University of California Press, Berkeley–Los Angeles–London 2008.
Zobacz w Google Scholar

Neo-Noir, red. Mark Bould, Kathrina Glitre, Greg Tuck, Wallflower Press, London–New York 2009.
Zobacz w Google Scholar

O’Brien Geoffrey, Hardboiled America: Lurid Paperbacks and the Masters of Noir, Da Capo Press, b.m.w. 1997.
Zobacz w Google Scholar

Osteen Mark, Nightmare Alley. Film noir and the American Dream, The Johns Hopkins University Press, Baltimore 2012.
Zobacz w Google Scholar

Ostrowska Elżbieta, Przestrzeń filmowa, Rabid, Kraków 2000.
Zobacz w Google Scholar

Place Janey, Peterson Lowell, Some Visual Motifs of Film Noir, [w:] Film Noir Reader, red. Alan Silver, James Ursini, Limelight, New York 2000.
Zobacz w Google Scholar

Palmer R. Barton, Hollywood’s Dark Cinema. The American Film Noir, Twayne Publishers, London–Mexico City–New Delhi–Singapore–Sydney–Toronto 1994.
Zobacz w Google Scholar

Palmer R. Barton, Joel and Ethan Coen, University of Illinois Press, Urbana–Chicago 2004.
Zobacz w Google Scholar

Palmer R. Barton, The New Sincerity of Neo-Noir: Example of „The Man Who Wasn’t There”, [w:] The Philosophy of Neo-Noir, red. Mark T. Conard, The University Press of Kentucky, Lexington 2007.
Zobacz w Google Scholar

Palmer R. Barton, Thinking Beyond the Failed Community. „Blood Simple” and „The Man Who Wasn’t There”, [w:] The Philosophy of the Coen Brothers, red. Mark T. Conard, The University Press of Kentucky, Lexington 2009.
Zobacz w Google Scholar

Petit Chris, Big in thrillers, „The Guardian”, 4.08.2001, http://www.guardian.co.uk/books/2001/aug/04/fiction.reviews (dostęp: 1.05.2012).
Zobacz w Google Scholar

Pomian Krzysztof, Sarte – filozof ludzkiej egzystencji, [w:] Filozofia i socjologia XX wieku, red. Bronisław Baczko, cz. 2, Wiedza Powszechna, Warszawa 1965.
Zobacz w Google Scholar

Porfirio Robert G., Motywy egzystencjalne w hollywoodzkim „czarnym filmie”, przeł. Piotr Kamiński, „Dialog” 1977, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Preston Robertson William, Prince of Darkness, „The Guardian”, 13 April 2001, http://www.theguardian.com/film/2001/apr/13/features (dostęp: 17.05.2017).
Zobacz w Google Scholar

Pulver Andrew, Pictures That Do the Talking, [w:] Joel & Ethan Coen Blood Siblings, red. Paul A. Woods, Plexus, London 2003.
Zobacz w Google Scholar

Puszko Hanna, Sartre: filozofia jako psychoanaliza egzystencjalna, Uniwersytet Warszawski Instytut Filozofii, Warszawa 1993.
Zobacz w Google Scholar

Quinn Anthony, recenzja filmu Bracie, gdzie jesteś?, „Independent”, 15 września 2000.
Zobacz w Google Scholar

Richardson Carl, Autopsy: an element of realism in film noir, The Scarecrow Press, Inc., Metuchen–New York–London 1992.
Zobacz w Google Scholar

Robson Eddie, Coen Brothers, Virgin Books Ltd., London 2003.
Zobacz w Google Scholar

Rowell Erica, The Brothers Grim. The Films of Ethan and Joel Coen, The Scarecrow Press, Inc., Lanham–Maryland–Toronto–Plymounth, UK 2007.
Zobacz w Google Scholar

Sadowska Agnieszka, „As w potrzasku” Billy’ego Wildera. Traktat o mrocznej stronie ludzkiej natury, [w:] Billy Wilder. Mistrz kina z Suchej Beskidzkiej, red. Kamila Żyto, Marcin Pieńkowski, Trio, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Sanders Steven M., Film Noir and the Meaning of Life, [w:] Philosophy of Film Noir, red. Mark T. Conard, University Press of Kentucky, Lexington 2007.
Zobacz w Google Scholar

Sanders Steven M., Sunshine Noir: Postmodernism and „Miami Vice”, [w:] The Philosophy of Neo-Noir, red. Mark T. Conard, University Press of Kentucky, Lexington 2007.
Zobacz w Google Scholar

Sartre Jean-Paul, Czym jest literatura? Wybór szkiców krytycznoliterackich, wyb. Anna Tatarkiewicz, przeł. Janusz Lalewicz, PIW, Warszawa 1968.
Zobacz w Google Scholar

Sartre Jean-Paul, Mdłości, przeł. Jacek Trzynadel, PIW, Warszawa 1974.
Zobacz w Google Scholar

Schatz Thomas, Hollywood Genres. Formulas, Filmmaking and the Studio System, McGraw-Hill Inc., New York 1981.
Zobacz w Google Scholar

Schrader Paul, Uwagi o filmie noir, przeł. Kordian Bobowski, „Studia Filmoznawcze” 2010, nr 31.
Zobacz w Google Scholar

Schwartz Ronald, Noir Now and Then. Film Noir Originals and Remakes (1944–1999), Greenwood Press, Westport–Connecticut–London 2001.
Zobacz w Google Scholar

Sharrett Christopher, „Fargo”, or the Blank Frontier, [w:] The Coen Brother’s „Fargo”, red. William G. Luhr, Cambridge University Press, New York 2004.
Zobacz w Google Scholar

Silver Alan, Introduction, [w:] Film Noir Reader, red. Alan Silver, James Ursini, Limelight, New York 2000.
Zobacz w Google Scholar

Silver Alan, Ursini James, Film Noir Graphics: Where Danger Lives, Pendragon Books, b.m.w. 2012.
Zobacz w Google Scholar

Silver Alan, Ursini James, The Noir Style, The Overlook Press, New York 1999.
Zobacz w Google Scholar

Spicer Andrew, Film Noir, Pearson Education Limited, Essex 2002.
Zobacz w Google Scholar

Sterritt David, „Fargo” in Context: The Middle of Nowhere?, [w:] The Coen Brother’s „Fargo”, red. William G. Luhr, Cambridge University Press, New York 2004.
Zobacz w Google Scholar

Syska Rafał, Dekada cienia: amerykańskie kino lat czterdziestych, [w:] Historia kina. Kino klasyczne, t. 2, red. Tadeusz Lubelski, Iwona Sowińska, Rafał Syska, Universitas, Kraków 2011.
Zobacz w Google Scholar

Syska Rafał, Film i przemoc: sposoby obrazowania przemocy w kinie, Rabid, Kraków 2003.
Zobacz w Google Scholar

Telotte Jay P., Voices in the Dark: The Narrative Patterns of Film Noir, University of Illinois Press, Urbana–Chicago 1989.
Zobacz w Google Scholar

The Coen Brother’s „Fargo”, red. William G. Luhr, Cambridge University Press, New York 2004.
Zobacz w Google Scholar

The Coen Brothers: Interviews, red. William Rodney Allen, University Press of Mississippi, Jackson 2006.
Zobacz w Google Scholar

The Philosophy of Neo-Noir, red. Mark T. Conard, University Press of Kentucky, Lexington 2007.
Zobacz w Google Scholar

The Philosophy of the Coen Brothers, red. Mark T. Conard, University Press of Kentucky, Lexington 2009.
Zobacz w Google Scholar

Trzynadel Jacek, Wolność niezbędna i przeklęta, [w:] Jean-Paul Sartre, Mdłości, przeł. Jacek Trzynadel, PIW, Warszawa 1974.
Zobacz w Google Scholar

Tuck Greg, Laughter in the Dark: Irony, Black Comedy and Noir in the Films of David Lynch, the Coen Brothers and Quentin Tarantino, [w:] Neo-Noir, red. Mark Bould, Kathrina Glitre, Greg Tuck, Wallflower Press, New York–London 2009.
Zobacz w Google Scholar

Tuttle George, Noir fiction, http://noirfiction.info/what2.htm (dostęp: 17.05.2017).
Zobacz w Google Scholar

Vries de Ad, Dictionary of Symbols and Imagery, North Holland Publishing Company, Amsterdam–London 1974.
Zobacz w Google Scholar

Wagner Jans B., Dames in the Driver’s Seat: Rereading Film Noir, University of Texas Press, Austin 2005.
Zobacz w Google Scholar

Warshow Robert, Gangster as Tragic Hero, [w:] tenże, The Immediate Experience: Movies, Comics, Theatre, and Other Aspects of Popular Culture, Harvard University Press, Cambridge–London 2001.
Zobacz w Google Scholar

Włodek Patrycja, Czarny kryminał i nieklasyczna narracja, „Kwartalnik Filmowy” 2010, nr 71–72.
Zobacz w Google Scholar

Włodek Patrycja, „Świat był przemoczoną pustką”. Czarny kryminał Raymonda Chandlera w literaturze i filmie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2015.
Zobacz w Google Scholar

Woolfolk Alan, Deceit, Desire and Dark Comedy. Postmodern Dead Ends in „Blood Simple”, [w:] The Philosophy of the Coen Brothers, red. Mark T. Conard, The University Press of Kentucky, Lexington 2009.
Zobacz w Google Scholar

Zając Krystian, Ideologia i ikonografia w filmach retro-noir, „Studia Filmoznawcze” 2010, nr 31.
Zobacz w Google Scholar

Zając Krystian, Nic nie jest takie, jakie się wydaje. Narracja w filmach neo-noir, „Studia Filmoznawcze” 2010, nr 31.
Zobacz w Google Scholar

Zalewski Andrzej, Strategiczna dezorientacja. Perypetie rozumu w fabularnym filmie postmodernistycznym, Instytut Kultury, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Żyto Kamila, Klasyczny film noir, kino modernistyczne, modernité – czyli tam i z powrotem, „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna” 2014, nr 10/2.
Zobacz w Google Scholar

Żyto Kamila, Od kina noir do neo-noir – bezdroża i ślepe zaułki, [w:] Film i media – przeszłość i przyszłość. Kontynuacje, red. A. Gwóźdź, M. Kempna-Pieniążek, Biblioteka Kwartalnika Filmowego, IS PAN, Warszawa 2014 (e-book dostępny do pobrania na stronie internetowej „Kwartalnika Filmowego”: http://www.ispan.pl/pl/wydawnictwa/ksiazki).
Zobacz w Google Scholar

Żyto Kamila, „To nie jest kraj dla starych ludzi” Joela i Ethana Coenów: western noir jako współczesny moralitet, [w:] Adaptacje literatury amerykańskiej, red. Rafał Syska, Rabid, Kraków 2011.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

5 września 2017

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8088-528-8

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8088-529-5

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN PWSFTviT

ISBN PWSFTviT

ISBN-13 (15)

978-83-6550-122-6

Inne prace tego samego autora

  • Agnieszka Kłosińska-Nachin, Ewa Kobyłecka-Piwońska, Amán Rosales Rodríguez, Anna Wendorff, Maria Judyta Woźniak, Ewa Zuzanna Gomółka, Luis Miguel Rodríguez Díaz, Ewa Śmiłek, Julio Salvador Salvador, Marina Patrón Sánchez, Luis Melero Mascareñas, Irene G. Escudero, Anna Jamka, Natalia Szejko, Joanna Aleksandrowicz, Alejandro Melero, Manuel Palacio, Kamila Żyto, José Antonio Calzón García, Ewa Krystyna Kulak, Diana Nastasescu, Maksymilian Drozdowicz, Maria Rombel-Kuśmierska, Katarzyna Gutkowska-Ociepa, Carlos Cuadra, Natalia Sadowska, Djoko Luis Stéphane Kouadio, Jan Mlčoch, Raúl Enrique Asencio Navarro, Humberto López Cruz, Anna Gryglaszewska, Lucas Izquierdo, Marta E. Cichocka, Marta Kobiela-Kwaśniewska, Santiago Fortuño Llorens, Jerzy Achmatowicz, Edyta Kwiatkowska-Faryś, Małgorzata Kubala, Emilio Bayón, Entre la tradición y la novedad
  • Iza Desperak, Martyna Krogulec, Anna Deredas, Inga B. Kuźma, Alicja Piotrowska, Sylwana Borszyńska, Teresa Makowiec-Dąbrowska, Agata Zysiak, Daria Domarańczyk-Cieślak, Piotr Ossowski, Ewelina Wejbert-Wąsiewicz, Kamila Żyto, Anna Musiałowicz, Irena Hübner, Elżbieta Górnikowska-Zwolak, Miasto pracujących kobiet
  • Kamila Żyto, Film noir i kino braci Coen