Chiny w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych w latach 1911–1918

Autorzy

Jan Pajor
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Historii
https://orcid.org/0000-0002-1674-1378

Słowa kluczowe:

polityka chińska, polityka USA, rewolucja w Chinach, Shikai Yuan, Republika Chińska, Daleki Wschód, I wojna światowa

Streszczenie

Książka dotyczy istotnej kwestii w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych – miejsca, jakie zajmowały w niej Chiny w latach 1911–1918. Autor przedstawia różne aspekty tego zagadnienia na tle przemian zachodzących w obu państwach oraz zmagań dyplomatycznych w dobie I wojny światowej. Bardzo oryginalne ujęcie tematu oparte na dokumentach z National Archives w College Park i Library of Congress w Waszyngtonie.

Bibliografia

British Documents on the Origins of the War 1898–1914, (opr.) G.P. Gooch, H. Temperley, t. 1–11, London 1926–1938.
Zobacz w Google Scholar

Butt A.W., Taft and Roosevelt: The Intimate Letters of Archie Butt, t. 1, Garden City 1930.
Zobacz w Google Scholar

The Collected Works of William Howard Taft, (opr.) D.H. Burton, t. 1–6, Athens 2001–2003.
Zobacz w Google Scholar

Conflict and Tension in the Far East: Key Documents, 1894–1960, (opr.) J.M. Maki, Seattle 1961.
Zobacz w Google Scholar

Conger S.P., Letters from China, with Particular Reference to the Empress Dowager and the Women of China, Chicago 1910.
Zobacz w Google Scholar

Congressional Records, t. 48–56, Washington 1912–1918.
Zobacz w Google Scholar

Documents Diplomatiques Français, 1871–1914, 2e série: 1901–1911, t. 14, 3e série: 1911–1914, t. 1–11, Paris 1929–1955.
Zobacz w Google Scholar

The Intimate Papers of Colonel House, (opr.) Ch. Seymour, t. 1–4, Boston–New York 1926–1928.
Zobacz w Google Scholar

Kajima M., The Diplomacy of Japan 1894–1922, t. 2–3, Tokyo 1978–1980.
Zobacz w Google Scholar

The Kuomintang: Selected Historical Documents, 1894–1969, (opr.) M.J.T. Shieh, New York 1970.
Zobacz w Google Scholar

The Letters of Franklin K. Lane: Personal and Political, (opr.) A.W. Lane, L.H. Wall, Boston–New York 1922.
Zobacz w Google Scholar

The Letters of Theodore Roosevelt, (opr.) E.E. Morison, t. 1–8, Cambridge 1951–1954.
Zobacz w Google Scholar

Manchuria. Treaties and Agreements, Washington 1921.
Zobacz w Google Scholar

The Papers of Woodrow Wilson, (opr.) A.S. Link, t. 23–53, Princeton 1977–1986.
Zobacz w Google Scholar

Papers Relating to the Foreign Relations of the United States 1899–1918, Washington 1901–1930.
Zobacz w Google Scholar

Papers Relating to the Foreign Relations of the United States 1914–1918, Supplement: The World War, Washington 1928–1933.
Zobacz w Google Scholar

Papers Relating to the Foreign Relations of the United States, The Lansing Papers, 1914–1920, t. 1–2, Washington 1939–1940.
Zobacz w Google Scholar

Prawo międzynarodowe i historia dyplomatyczna. Wybór dokumentów, wstęp i oprac. L. Gelberg, t. 1, Warszawa 1954.
Zobacz w Google Scholar

Shantung. Treaties and Agreements, Washington 1921.
Zobacz w Google Scholar

The Sino-Japanese Negotiations of 1915. Japanese and Chinese Documents and Chinese Official Statement, Washington 1921.
Zobacz w Google Scholar

Treaties and Agreements with and Concerning China, 1894–1919, zebrał i opracował J.V.A. MacMurray, t. 1–2, New York 1921.
Zobacz w Google Scholar

United States Policy Toward China. Diplomatic and Public Documents, 1839–1939, (opr.) P.H. Clyde, Durham 1940.
Zobacz w Google Scholar

V.K. Wellington Koo’s Foreign Policy. Some Selected Documents, zebrał W. King, Shanghai 1931.
Zobacz w Google Scholar

Bryan W.J., Bryan M.B., The Memoirs of William Jennings Bryan, Chicago 1925.
Zobacz w Google Scholar

The Cabinet Diaries of Josephus Daniels, (opr.) E.D. Cronon, Lincoln 1963. Grey E., Twenty-five Years 1892–1916, t. 1–2, New York 1925.
Zobacz w Google Scholar

Hoover H., The Memoirs of Herbert Hoover, t. 1: Years of Adventure, 1874–1920, New York 1952.
Zobacz w Google Scholar

Houston D.F., Eight Years with Wilson’s Cabinet, 1913 to 1920, t. 1–2, New York 1926.
Zobacz w Google Scholar

Koo Hui-Lan [Madame Wellington Koo], An Autobiography, New York 1943.
Zobacz w Google Scholar

Lansing R., The Big Four and Others of the Peace Conference, Boston–New York 1921.
Zobacz w Google Scholar

Lansing R., The Peace Negotiations: A Personal Narrative, Boston–New York 1921.
Zobacz w Google Scholar

Lansing R., War Memoirs of Robert Lansing, Secretary of State, Westport 1970.
Zobacz w Google Scholar

Phillips W., Ventures in Diplomacy, Boston 1953.
Zobacz w Google Scholar

Powell J.B., My Twenty-five Years in China, New York 1945.
Zobacz w Google Scholar

Pu Yi, Byłem ostatnim cesarzem Chin, przeł. J. Mach, t. 1, Łódź 1988.
Zobacz w Google Scholar

Reinsch P., An American Diplomat in China, Garden City 1922.
Zobacz w Google Scholar

Roosevelt T., An Autobiography, New York 1914.
Zobacz w Google Scholar

Sun Yat-sen, Memoirs of a Chinese Revolutionary: A Programme of National Reconstruction for China, New York 1970.
Zobacz w Google Scholar

Wilson Huntington F.M., Memoirs of an Ex-Diplomat, Boston 1945.
Zobacz w Google Scholar

Yen W.W., East-West Kaleidoscope, 1877–1946: An Autobiography, New York 1974.
Zobacz w Google Scholar

Allen H.C., Great Britain and the United States: A History of Anglo-American Relations (1783– 1952), New York 1955.
Zobacz w Google Scholar

Alvarez D.J., The Department of State and the Abortive Papal Mission to China, August, 1918, „The Catholic Historical Review” 1976, t. 62, nr 3, s. 455–463.
Zobacz w Google Scholar

Ambrosius L.E., Wilsonian Statecraft: Theory and Practice of Liberal Internationalism during World War I, Wilmington 1991.
Zobacz w Google Scholar

Ambrosius L.E., Woodrow Wilson and the American Diplomatic Tradition: The Treaty Fight in Perspective, Cambridge 1987.
Zobacz w Google Scholar

Armentrout Ma L.E., Revolutionaries, Monarchists, and Chinatowns: Chinese Politics in the Americas and the 1911 Revolution, Honolulu 1990.
Zobacz w Google Scholar

Bailey J., Great Power Strategy in Asia: Empire, Culture and Trade, 1905–2005, London 2007.
Zobacz w Google Scholar

Bailey T.A., The Lodge Corollary to the Monroe Doctrine, „Political Science Quarterly” 1933, t. 48, nr 2, s. 220–239.
Zobacz w Google Scholar

Baker R.S., Woodrow Wilson. Life and Letters, t. 1–5, Garden City 1927–1935, t. 6–8, New York 1946.
Zobacz w Google Scholar

Bartnicki A., Walka o Mandżurię. Z dziejów ekspansji kolonialnej na Dalekim Wschodzie, Warszawa 1965.
Zobacz w Google Scholar

Bau M.J., The Foreign Relations of China, New York 1921.
Zobacz w Google Scholar

Bau M.J., The Open Door Doctrine in Relation to China, New York 1923.
Zobacz w Google Scholar

Bayer J., Dziak W., Historia polityczna Chin 1839–2014. Kronika najważniejszych wydarzeń, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Bayer J., Problem chińskiego nacjonalizmu do chwili proklamowania Chińskiej Republiki Ludowej, „Azja-Pacyfik” 2011, t. 14, s. 70–86.
Zobacz w Google Scholar

Bazylow L., Historia Mongolii, Wrocław 1981.
Zobacz w Google Scholar

Bazylow L., Historia powszechna 1789–1918, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Beale H.K., Theodore Roosevelt and the Rise of America to World Power, Baltimore–London 1987.
Zobacz w Google Scholar

Beers B., Robert Lansing’s Proposed Bargain with Japan, „Pacific Historical Review” 1957, t. 26, nr 4, s. 391–400.
Zobacz w Google Scholar

Beers B., Vain Endeavor. Robert Lansing’s Attempts to End the American-Japanese Rivalry, Durham 1962.
Zobacz w Google Scholar

Bemis S.F., A Diplomatic History of the United States, New York 1955.
Zobacz w Google Scholar

Bianco L., Origins of the Chinese Revolution, 1915–1949, Stanford 1971.
Zobacz w Google Scholar

Blum J.M., Woodrow Wilson and the Politics of Morality, Boston 1956.
Zobacz w Google Scholar

Bonavia D., China’s Warlords, New York 1995.
Zobacz w Google Scholar

Braisted W.R., The United States and the American China Development Company, „The Far Eastern Quarterly” 1952, t. 11, nr 2, s. 147–165.
Zobacz w Google Scholar

British Foreign Policy under Sir Edward Grey, (red.) F.H. Hinsley, Cambridge 1977.
Zobacz w Google Scholar

Brogan H., Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, przeł. E. Macauley, Wrocław 2004.
Zobacz w Google Scholar

Brzeziński A.M., Międzynarodowy aspekt antagonizmu brytyjsko-rosyjskiego na przełomie XIX i XX w., „Acta Universitatis Lodziensis” 1979, seria I, nr 52, s. 31–43.
Zobacz w Google Scholar

Buehrig E., Woodrow Wilson and the Balance of Power, Bloomington 1955.
Zobacz w Google Scholar

Burk K., Great Britain in the United States, 1917–1918: The Turning Point, „The International History Review” 1979, t. 1, nr 2, s. 228–245.
Zobacz w Google Scholar

Burton D.H., Taft, Wilson and World Order, Madison 2003.
Zobacz w Google Scholar

Burton D.H., William Howard Taft: Confidential Peacemaker, Philadelphia 2004.
Zobacz w Google Scholar

The Cambridge History of China, t. 11: Late Ch’ing, 1800–1911, cz. 2, (red.) J.K. Fairbank, KwangChing Liu, Cambridge 1980.
Zobacz w Google Scholar

The Cambridge History of China, t. 12: Republican China, 1912–1949, cz. 1, (red.) J.K. Fairbank, Cambridge 1983.
Zobacz w Google Scholar

Cameron M.E., American Recognition Policy toward the Republic of China, 1912–1913, „Pacific Historical Review” 1933, t. 2, nr 2, s. 214–230.
Zobacz w Google Scholar

Campbell Ch.S., jr., American Business Interests and the Open Door in China, [w:] W.A. Williams (red.), The Shaping of American Diplomacy, Chicago 1956, s. 414–424.
Zobacz w Google Scholar

Challener R.D., Admirals, Generals, and American Foreign Policy, 1898–1914, Princeton 1973.
Zobacz w Google Scholar

Chan K.C., British Policy in the Reorganization Loan to China 1912–1913, „Modern Asian Studies” 1971, t. 5, nr 4, s. 355–372.
Zobacz w Google Scholar

Chan R.P.S., The Great Powers and the Chinese Revolution, 1911–1913, nieopublikowany doktorat, Fordham University, New York 1971.
Zobacz w Google Scholar

Ch’ên J., Yuan Shih-k’ai, 1859–1916: Brutus Assumes the Purple, London 1961.
Zobacz w Google Scholar

Chi M., Bureaucratic Capitalists in Operation: Ts’ao Ju-lin and His New Communications Clique, 1916–1919, „The Journal of Asian Studies” 1975, t. 34, nr 3, s. 675–688.
Zobacz w Google Scholar

Chi M., China Diplomacy, 1914–1918, Cambridge 1970.
Zobacz w Google Scholar

China in Revolution: The First Phase, 1900–1913, (red.) M.C. Wright, New Haven–London 1968.
Zobacz w Google Scholar

Chong K.R., Americans and Chinese Reform and Revolution, 1898–1922: The Role of Private Citizens in Diplomacy, Lanham 1984.
Zobacz w Google Scholar

Chu Ch. Chia-hwei, The China Policy of the Taft-Knox Administration, 1909–1913, nieopublikowany doktorat, The University of Chicago, Chicago 1956.
Zobacz w Google Scholar

Chu Pao-chin, V.K. Wellington Koo. A Case Study of China’s Diplomat and Diplomacy of Nationalism, 1912–1966, Hong Kong 1981.
Zobacz w Google Scholar

Chung H., The Oriental Policy of the United States, New York 1919.
Zobacz w Google Scholar

Chwalba A., Historia powszechna. Wiek XIX, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Chwalba A., Samobójstwo Europy. Wielka Wojna 1914–1918, Kraków 2014.
Zobacz w Google Scholar

Clements J., Wellington Koo: China, London 2008.
Zobacz w Google Scholar

Clements K.A., The Presidency of Woodrow Wilson, Lawrence 1992.
Zobacz w Google Scholar

Clements P.H., The Boxer Rebellion. A Political and Diplomatic Review, New York 1915.
Zobacz w Google Scholar

Clubb E., 20th Century China, New York 1972.
Zobacz w Google Scholar

Cohen P.A., History in Three Keys: The Boxers as Event, Experience and Myth, New York 1997.
Zobacz w Google Scholar

Cohen W.I., America’s Response to China: An Interpretative History of Sino-American Relations, New York 1971.
Zobacz w Google Scholar

Coletta P., The Presidency of William Howard Taft, Lawrence 1987.
Zobacz w Google Scholar

Coletta P., William Jennings Bryan, t. 1–3, Lincoln 1964–1969.
Zobacz w Google Scholar

A Companion to Theodore Roosevelt, (red.) S. Ricard, Chichester–Malden 2011.
Zobacz w Google Scholar

Connaughton R.M., The War of the Rising Sun and the Tumbling Bear: A Military History of the Russo-Japanese War 1904–5, London 1988.
Zobacz w Google Scholar

Cooper J.M., jr., Woodrow Wilson: A Biography, New York 2011.
Zobacz w Google Scholar

Craft S.G., Angling for an Invitation to Paris: China’s Entry into the First World War, „The International History Review” 1994, t. 16, nr 1, s. 1–24.
Zobacz w Google Scholar

Craft S.G., John Bassett Moore, Robert Lansing, and the Shandong Question, „Pacific Historical Review” 1997, t. 66, nr 2, s. 231–249.
Zobacz w Google Scholar

Craft S.G., V.K. Wellington Koo and the Emergence of Modern China, Lexington 2004.
Zobacz w Google Scholar

Crane D.M., Breslin T.A., An Ordinary Relationship: American Opposition to Republican Revolution in China, Gainesville 1986.
Zobacz w Google Scholar

Croly H., Willard Straight, New York 1924.
Zobacz w Google Scholar

Curry R.W., Woodrow Wilson and Far Eastern Policy, 1913–1921, New York 1968.
Zobacz w Google Scholar

Damski P.P., Dyplomacja brytyjska wobec zabiegów Rosji o wyłączne wpływy w Mandżurii (październik 1901 r. – sierpień 1903 r.), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 2012, t. 89, s. 23–52.
Zobacz w Google Scholar

Damski P.P., „Najbliższe narody”. Stosunki brytyjsko-amerykańskie w dobie prezydentury Theodore’a Roosevelta (1901–1909), Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Daniels J., The Life of Woodrow Wilson, 1856–1924, Westport 1971.
Zobacz w Google Scholar

Daniels J., The Wilson Era: Years of Peace, 1910–1917, Chapel Hill 1946.
Zobacz w Google Scholar

Daniels J., The Wilson Era: Years of War and After, 1917–1923, Chapel Hill 1946.
Zobacz w Google Scholar

Davis C.B., Limits of Effacement: Britain and the Problem of American Cooperation and Competition in China, 1915–1917, „Pacific Historical Review” 1979, t. 48, nr 1, s. 47–63.
Zobacz w Google Scholar

DeConde A., A History of American Foreign Policy, New York 1978.
Zobacz w Google Scholar

Dennett T., Americans in Eastern Asia: A Critical Study of the Policy of the United States with reference to China, Japan and Korea in the 19th Century, New York 1922.
Zobacz w Google Scholar

Dennett T., John Hay: From Poetry to Politics, New York 1934.
Zobacz w Google Scholar

Dennett T., The Open Door Policy as Intervention, „Annals of the American Academy of Political and Social Science” 1933, t. 168, s. 78–83.
Zobacz w Google Scholar

Dennett T., Roosevelt and Russo-Japanese War, Garden City 1925.
Zobacz w Google Scholar

Dennis A.L.P., Adventures in American Diplomacy, 1896–1906, New York 1928.
Zobacz w Google Scholar

Dmochowski T., Interwencja mocarstw na Syberii i Dalekim Wschodzie (1918–1922), Toruń 2002.
Zobacz w Google Scholar

Dmochowski T., Interwencje mocarstw w Chinach w 1900 roku, „Zeszyty Naukowe «Cywilizacje w Czasie i Przestrzeni»” 2000, nr 6, s. 87–100.
Zobacz w Google Scholar

Dmochowski T., Przystąpienie Stanów Zjednoczonych do walki o imperium mundi (doktryna „otwartych drzwi”), „Zeszyty Naukowe «Cywilizacje w Czasie i Przestrzeni»” 2000, nr 6, s. 81–85.
Zobacz w Google Scholar

Dmochowski T., Walka polityczna mocarstw o dominację w dorzeczu Amuru, Toruń 1999.
Zobacz w Google Scholar

Dobrzycki W., Historia stosunków międzynarodowych w czasach nowożytnych 1815–1945, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Dragon and Eagle: United States–China Relations: Past and Future, (red.) M. Oksenberg, R.B. Oxnam, New York 1978.
Zobacz w Google Scholar

Dulles F.R., America’s Rise to World Power, 1898–1954, New York 1963.
Zobacz w Google Scholar

Dulles F.R., China and America: The Story of their Relations Since 1784, Princeton 1946.
Zobacz w Google Scholar

Dutt V.P., The First Week of Revolution: The Wuchang Uprising, [w:] M.C. Wright (red.), China in Revolution: The First Phase, 1900–1913, New Haven–London 1968, s. 383–416.
Zobacz w Google Scholar

Dyskant J.W., Michałek A., Port Artur. Cuszima 1904–1905, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Edwards E.W., China and Japan, 1911–1914, [w:] F.H. Hinsley (red.), British Foreign Policy under Sir Edward Grey, Cambridge 1977, s. 368–381.
Zobacz w Google Scholar

Edwards E.W., Great Britain and China, 1905–1911, [w:] F.H. Hinsley (red.), British Foreign Policy under Sir Edward Grey, Cambridge 1977, s. 351–361.
Zobacz w Google Scholar

Elleman B., Wilson and China. A Revised History of the Shandong Question, Armonk 2002.
Zobacz w Google Scholar

Ellison D.C., The United States and China, 1913–1921: A Study of the Strategy and Tactics of the Open Door Policy, nieopublikowany doktorat, The George Washington University, Washington 1974.
Zobacz w Google Scholar

Emdad-ul Haq M., Drugs in South Asia: From the Opium Trade to the Present Day, Basingstoke 2000.
Zobacz w Google Scholar

Esherick J.W., The Origins of the Boxer Uprising, Berkeley 1987.
Zobacz w Google Scholar

Esthus R.A., The Changing Concept of the Open Door, „The Mississippi Valley Historical Review” 1959, t. 46, nr 3, s. 435–454.
Zobacz w Google Scholar

Esthus R.A., Double Eagle and Rising Sun: The Russians and Japanese at Portsmouth in 1905, Durham 1988.
Zobacz w Google Scholar

Esthus R.A., Taft-Katsura Agreement – Reality or Myth?, „The Journal of Modern History” 1959, t. 31, nr 1, s. 46–51.
Zobacz w Google Scholar

Fairbank J.K., Chinese-American Interactions: A Historical Summary, New Brunswick 1975.
Zobacz w Google Scholar

Fairbank J.K., Historia Chin: nowe spojrzenie, przeł. T. Lechowska, Z. Słupski, Gdańsk 1996.
Zobacz w Google Scholar

Fairbank J.K., The United States and China, Cambridge 1972.
Zobacz w Google Scholar

Fenby J., Chiny. Upadek i narodziny wielkiej potęgi, przeł. J. Wąsiński, J. Wołk-Łaniewski, Kraków 2009.
Zobacz w Google Scholar

Ferrell R.H., American Diplomacy. A History, New York 1975.
Zobacz w Google Scholar

Fifield R.H., Woodrow Wilson and the Far East. The Diplomacy of the Shantung Question, Hamden 1965.
Zobacz w Google Scholar

Fish C.R., The Path of Empire: A Chronicle of the United States as a World Power, New Haven 1919.
Zobacz w Google Scholar

Floto I., Colonel House in Paris: A Study of American Policy at the Paris Peace Conference 1919, Princeton 1980.
Zobacz w Google Scholar

Fung E.S.K., The Military Dimension of the Chinese Revolution: The New Army and its Role in the Revolution of 1911, Vancouver 1980.
Zobacz w Google Scholar

Gardner L.C., Safe for Democracy: The Anglo-American Response to Revolution, 1913–1923, New York 1984.
Zobacz w Google Scholar

Gawlikowski K., Cechy szczególne Rewolucji Xinhai i jej paradoksy, „Azja-Pacyfik” 2011, t. 14, s. 31–48.
Zobacz w Google Scholar

Gawlikowski K., Chiny wobec Europy. Reformy wojskowe XIX wieku, Wrocław 1979.
Zobacz w Google Scholar

Gerritsen J.-W., The Control of Fuddle and Flash: A Sociological History of the Regulation of Alcohol and Opiates, Boston 2000.
Zobacz w Google Scholar

Gould L., The Spanish-American War and President McKinley, Lawrence 1982.
Zobacz w Google Scholar

Gould L., The William Howard Taft Presidency, Lawrence 2009.
Zobacz w Google Scholar

Gowen R.J., Great Britain and the Twenty-One Demands of 1915: Cooperation versus Effacement, „The Journal of Modern History” 1971, t. 43, nr 1, s. 76–106.
Zobacz w Google Scholar

Góralczyk B., Rewolucja Xinhai w chińskich dziejach, „Azja-Pacyfik” 2011, t. 14, s. 11–30.
Zobacz w Google Scholar

Góralczyk Z., Komunistyczna Partia Chin a Stany Zjednoczone (lipiec 1921 – czerwiec 1950), Warszawa 1981.
Zobacz w Google Scholar

Gregory R., To Do Good in the World: Woodrow Wilson and America’s Mission, [w:] F.J. Merli, T.A. Wilson (red.), Makers of American Diplomacy. From Benjamin Franklin to Henry Kissinger, New York 1974, s. 359–383.
Zobacz w Google Scholar

Grenville J.A.S., Young G.B., Politics, Strategy, and American Diplomacy: Studies in Foreign Policy, 1873–1917, London–New Haven 1969.
Zobacz w Google Scholar

Griswold A.W., The Far Eastern Policy of the United States, New York 1938.
Zobacz w Google Scholar

Halik T., Powstanie Yihetuan (1898–1901), [w:] R. Sławiński (red.), Nowożytna historia Chin, Kraków 2005, s. 95–105.
Zobacz w Google Scholar

Hatch A., Edith Bolling Wilson: First Lady Extraordinary, New York 1961.
Zobacz w Google Scholar

Healy D., US Expansionism. The Imperialist Urge in the 1890s, Madison 1970.
Zobacz w Google Scholar

Heckscher A., Woodrow Wilson, New York 1991.
Zobacz w Google Scholar

Herrick G.F., Herrick J.O., The Life of William Jennings Bryan, Chicago 1925.
Zobacz w Google Scholar

Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, (red.) A. Bartnicki, D.T. Critchlow, t. 3: 1848–1917, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Hodgson G., Woodrow Wilson’s Right Hand: The Life of Colonel Edward M. House, New Haven 2006.
Zobacz w Google Scholar

Hoover H., The Ordeal of Woodrow Wilson, New York 1958.
Zobacz w Google Scholar

Hornbeck S., Contemporary Politics in the Far East, New York–London 1916.
Zobacz w Google Scholar

Hubbard G.E., British Far Eastern Policy, New York 1943.
Zobacz w Google Scholar

Hudson G., The Far East at the End of the First World War, „Journal of Contemporary History” 1969, t. 4, nr 2, s. 165–179.
Zobacz w Google Scholar

Hunt M.H., The American Remission of the Boxer Indemnity: A Reappraisal, „The Journal of Asian Studies” 1972, t. 31, nr 3, s. 539–559.
Zobacz w Google Scholar

Hunt M.H., Americans in the China Market: Economic Opportunities and Economic Nationalism, 1890s–1931, „The Business History Review” 1977, t. 51, nr 3, s. 277–307.
Zobacz w Google Scholar

Hunt M.H., Frontier Defense and the Open Door. Manchuria in Chinese-American Relations 1895– 1911, New Haven 1973.
Zobacz w Google Scholar

Hunt M.H., The Making of a Special Relationship: The United States and China to 1914, New York 1983.
Zobacz w Google Scholar

Ikei M., Japan’s Response to the Chinese Revolution of 1911, „The Journal of Asian Studies” 1966, t. 25, nr 2, s. 213–227.
Zobacz w Google Scholar

Iklé F.W., Japanese-German Peace Negotiations during World War I, „The American Historical Review” 1965, t. 71, nr 1, s. 62–76.
Zobacz w Google Scholar

Iriye A., Across the Pacific. An Inner History of American East Asian Relations, New York 1967.
Zobacz w Google Scholar

Iriye A., From Nationalism to Internationalism. US Foreign Policy to 1914, Boston 1977.
Zobacz w Google Scholar

Iriye A., Pacific Estrangement: Japanese and American Expansion, 1897–1911, Chicago 1994.
Zobacz w Google Scholar

Israel J., Progressivism and the Open Door: America and China, 1905–1921, Pittsburgh 1971.
Zobacz w Google Scholar

Jansen M.B., The Japanese and Sun Yat-sen, Cambridge 1954.
Zobacz w Google Scholar

Jiang A.X., The United States and China, Chicago 1988.
Zobacz w Google Scholar

Jessup P.C., Elihu Root, t. 1–2, New York 1938.
Zobacz w Google Scholar

Jones M.A., Historia USA, przeł. P. Skurowski, P. Ostaszewski, Gdańsk 2002.
Zobacz w Google Scholar

Joseph P., Foreign Diplomacy in China, 1894–1900: A Study in Political and Economic Relations with China, London 1928.
Zobacz w Google Scholar

Kahn H.D., Willard D. Straight and the Great Game of Empire, [w:] F.J. Merli, T.A. Wilson (red.), Makers of American Diplomacy. From Benjamin Franklin to Henry Kissinger, New York 1974, s. 333–358.
Zobacz w Google Scholar

Kański W., Chiny a świat zewnętrzny. Zarys stosunków handlowych z zagranicą, Warszawa 1979.
Zobacz w Google Scholar

Kaplan L., Homer Lea: American Soldier of Fortune, Lexington 2010.
Zobacz w Google Scholar

Kawamura N., Turbulence in the Pacific: Japanese-U.S. Relations during World War I, Westport 2000.
Zobacz w Google Scholar

Kazin M., A Godly Hero: The Life of William Jennings Bryan, New York 2007.
Zobacz w Google Scholar

Kent A.E., Down from the Ivory Tower: Paul Samuel Reinsch, Minister to China, „The Wisconsin Magazine of History” 1951, t. 35, nr 2, s. 114–118.
Zobacz w Google Scholar

King W., China at the Paris Peace Conference in 1919, New York 1961.
Zobacz w Google Scholar

King W., China at the Washington Conference, 1921–1922, New York 1963.
Zobacz w Google Scholar

Kissinger H., Dyplomacja, przeł. S. Głąbiński, G. Woźniak, I. Zych, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Kissinger H., O Chinach, przeł. M. Komorowska, Wołowiec 2017.
Zobacz w Google Scholar

Kiwerska J., Między izolacjonizmem a zaangażowaniem. Europa w polityce Stanów Zjednoczonych od Wilsona do Roosevelta, Poznań 1995.
Zobacz w Google Scholar

Konflikty kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji 1869–2006, (red.) P. Ostaszewski, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Lazo D.D., An Enduring Encounter: E.T. Williams, China, and the United States, nieopublikowany doktorat, University of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana 1977.
Zobacz w Google Scholar

LeMenager S., Manifest and Other Destinies: Territorial Fictions of the Nineteenth Century United States, Lincoln 2004.
Zobacz w Google Scholar

Li Tien-yi, Woodrow Wilson’s China Policy, 1913–1917, Kansas City 1952.
Zobacz w Google Scholar

Liew K.S., Struggle for Democracy: Sung Chiao-jen and the 1911 Chinese Revolution, Berkeley 1971.
Zobacz w Google Scholar

Link A.S., Wilson the Diplomatist: A Look at His Major Foreign Policies, Baltimore 1957.
Zobacz w Google Scholar

Link A.S., Wilson: Campaigns for Progressivism and Peace, 1916–1917, Princeton 1965.
Zobacz w Google Scholar

Link A.S., Wilson: Confusions and Crises, 1915–1916, Princeton 1964.
Zobacz w Google Scholar

Link A.S., Wilson: The New Freedom, Princeton 1956.
Zobacz w Google Scholar

Link A.S., Wilson: The Road to the White House, Princeton 1947.
Zobacz w Google Scholar

Link A.S., Wilson: The Struggle for Neutrality, 1914–1915, Princeton 1960.
Zobacz w Google Scholar

Link A.S., Woodrow Wilson and the Progressive Era, 1910–1917, New York 1954.
Zobacz w Google Scholar

Lorence J.L., Organized Business and the Myth of the China Market: The American Asiatic Association, 1898–1937, „Transcriptions of the American Philosophical Society” 1981, t. 71, cz. 4, s. 1–112.
Zobacz w Google Scholar

Lowe P., Great Britain and Japan 1911–1915: A Study of British Far Eastern Policy, London–New York 1969.
Zobacz w Google Scholar

Lowe P., Great Britain, Japan and the Fall of Yuan Shih-K’ai, 1915–1916, „The Historical Journal” 1970, t. 13, nr 4, s. 706–720.
Zobacz w Google Scholar

Luo Z., National Humiliation and National Assertion: The Chinese Response to the Twenty-One Demands, „Modern Asian Studies” 1993, t. 27, nr 2, s. 297–319.
Zobacz w Google Scholar

Łuczko M., Itō Hirobumi i Yamagata Aritomo. Czołowi politycy Japonii okresu Meiji (1868–1912), Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

MacKinnon S.R., Power and Politics in Late Imperial China: Yuan Shi-kai in Beijing and Tianjin, 1901–1908, Berkeley 1980.
Zobacz w Google Scholar

Madancy J., Unearthing Popular Attitudes towards the Opium Trade and Opium Suppression in Late Qing and Early Republican Fujian, „Modern China” 2001, t. 27, nr 4, s. 436–483.
Zobacz w Google Scholar

Mahan A.T., The Influence of Sea Power upon History 1660–1783, Boston 1890.
Zobacz w Google Scholar

Manchurian Railways and the Opening of China: An International History, (red.) B. Elleman, S. Kotkin, Armonk 2010.
Zobacz w Google Scholar

Mania A., Department of State 1789–1939. Pierwsze 150 lat udziału w polityce zagranicznej USA, Kraków 2011.
Zobacz w Google Scholar

Manifest Destiny and Empire: American Antebellum Expansionism, (red.) S.W. Haynes, Ch. Morris, College Station 1997.
Zobacz w Google Scholar

Marks F.W. III, Velvet on Iron: The Diplomacy of Theodore Roosevelt, Lincoln 1979.
Zobacz w Google Scholar

Materski W., Bolszewicy i samuraje. Walka dyplomatyczna i zbrojna o rosyjski Daleki Wschód (1917– 1925), Warszawa 1990.
Zobacz w Google Scholar

Matsuda T., Woodrow Wilson’s Dollar Diplomacy in the Far East: The New Chinese Consortium, 1917–1921, nieopublikowany doktorat, University of Wisconsin, Madison 1979.
Zobacz w Google Scholar

May E.R., American Policy and Japan’s Entrance into World War I, „Mississippi Valley Historical Review” 1953, t. 40, nr 2, s. 279–290.
Zobacz w Google Scholar

McCormick T.J., China Market. America’s Quest for Informal Empire, 1893–1901, Chicago 1970.
Zobacz w Google Scholar

Metallo M.V., American Missionaries, Sun Yat-sen, and the Chinese Revolution, „Pacific Historical Review” 1978, t. 47, nr 2, s. 261–282.
Zobacz w Google Scholar

Metallo M.V., The United States and Sun Yat-sen, 1911–1925, nieopublikowany doktorat, New York University, New York 1974.
Zobacz w Google Scholar

Michałek K., Amerykańskie stulecie: historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, 1900–2001, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Michałek K., Na drodze ku potędze. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, 1861–1945, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Michałek K., Poza granice kontynentu. Teoria pogranicza Fredericka Jacksona Turnera a idea ekspansji dalekowschodniej w amerykańskiej polityce zagranicznej 1893–1922, Warszawa 1992.
Zobacz w Google Scholar

Mierzejewski D., Wyzwania chińskiej dyplomacji u progu ery republikańskiej, „Azja-Pacyfik” 2011, t. 14, s. 131–150.
Zobacz w Google Scholar

Minger R.E., William Howard Taft and American Foreign Policy: The Apprenticeship Years, 1900– 1908, Urbana 1975.
Zobacz w Google Scholar

Morgan H.W., America’s Road to Empire: The War with Spain and Overseas Expansion, New York 1965.
Zobacz w Google Scholar

Munro D.G., American Commercial Interests in Manchuria, [w:] W.A. Williams (red.), The Shaping of American Diplomacy, Chicago 1956, s. 466–472.
Zobacz w Google Scholar

Munro D.G., Intervention and Dollar Diplomacy in the Caribbean, 1900–1921, Princeton 1964.
Zobacz w Google Scholar

Nakagawa R., Japan-U.S. Trade and Rethinking the Point of No Return toward the Pearl Harbor, „Ritsumeikan Annual Review of International Studies” 2010, t. 9, s. 101–123.
Zobacz w Google Scholar

Nimmo W.F., Stars and Stripes Across the Pacific: The United States, Japan and the Asia/Pacific Region, 1895–1945, Westport 2001.
Zobacz w Google Scholar

Nish I.H., Alliance in Decline: A Study in Anglo-Japanese Relations, 1908–1923, London 1972.
Zobacz w Google Scholar

Nish I.H., Great Britain, Japan and North-East Asia, 1905–1911, [w:] F.H. Hinsley (red.), British Foreign Policy under Sir Edward Grey, Cambridge 1977, s. 362–367.
Zobacz w Google Scholar

Nish I.H., Japan and China, 1914–1916, [w:] F.H. Hinsley (red.), British Foreign Policy under Sir Edward Grey, Cambridge 1977, s. 452–465.
Zobacz w Google Scholar

Nish I.H., The Origins of the Russo-Japanese War, London 1985.
Zobacz w Google Scholar

Notter H., The Origins of the Foreign Policy of Woodrow Wilson, New York 1965.
Zobacz w Google Scholar

Nowikiewicz M., Yuan Shikai jako reformator armii chińskiej u schyłku panowania dynastii Qing (1895–1908), [w:] J. Jędrysiak, D. Koreś, G. Strauchold, K. Widziński (red.), Kadry decydują o wszystkim. Studia z zakresu biografistyki wojskowej, Wrocław 2015, s. 423–448.
Zobacz w Google Scholar

Nowożytna historia Chin, (red.) R. Sławiński, Kraków 2005.
Zobacz w Google Scholar

Olender P., Wojna amerykańsko-hiszpańska na morzu 1898, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Olender P., Wojna rosyjsko-japońska 1904–1905. Działania na morzu, Kraków 2010.
Zobacz w Google Scholar

Opium Regimes: China, Britain, and Japan, 1839–1952, (red.) T. Brook, B.T. Wakabayashi, Berkeley 2000.
Zobacz w Google Scholar

Otte T.G., The China Question. Great Power Rivalry and the British Isolation 1894–1905, Oxford– New York 2007.
Zobacz w Google Scholar

Pajewski J., Historia powszechna 1871–1918, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Pajewski J., Pierwsza wojna światowa 1914–1918, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Pajor J., Memorandum Johna Haya z 1 lutego 1902 r. Kontynuacja i próba rozszerzenia zakresu polityki „otwartych drzwi” w Chinach, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 2012, t. 88, s. 161–175.
Zobacz w Google Scholar

Pajor J., Okoliczności zawarcia i próba oceny porozumienia Lansing-Ishii, [w:] R.P. Żurawski vel Grajewski, D. Jeziorny, S.M. Nowinowski (red.), Politycy, dyplomaci i żołnierze. Studia i szkice z dziejów stosunków międzynarodowych w XX i XXI wieku ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Maciejowi Brzezińskiemu w 70. rocznicę urodzin, Łódź 2017, s. 53–66.
Zobacz w Google Scholar

Pajor J., Stanowisko USA wobec Chin podczas powstania Yihetuan, „Azja-Pacyfik” 2011, t. 14, s. 183–210.
Zobacz w Google Scholar

Pajor J., Waszyngton wobec „Drugiej Rewolucji” w Chinach i wzrostu dążeń autorytarnych Yuan Shikaia (marzec–grudzień 1913), „Dzieje Najnowsze” 2014, R. 46, nr 4, s. 55–72.
Zobacz w Google Scholar

Pajor J., Wielka Brytania wobec kształtowania się amerykańskiej polityki „otwartych drzwi” w Chinach (1898–1900), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 2012, t. 89, s. 7–21.
Zobacz w Google Scholar

Pałasz-Rutkowska E., Cesarz Meiji (1852–1912). Wizerunek władcy w modernizowanej Japonii, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Pałasz-Rutkowska E., Starecka K., Japonia, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Panikkar K.M., Azja w dominacji zachodu. Epoka Vasco da Gamy w dziejach Azji 1498–1945, przeł. K. Kęplicz, Warszawa 1972.
Zobacz w Google Scholar

Pash S., The Currents of War: A New History of American-Japanese Relations, 1899–1941, Lexington 2014.
Zobacz w Google Scholar

Pastusiak L., Droga Stanów Zjednoczonych do mocarstwowości, Łódź 2007.
Zobacz w Google Scholar

Pastusiak L., Dyplomacja Stanów Zjednoczonych (XVIII–XIX w.), Warszawa 1978.
Zobacz w Google Scholar

Pastusiak L., Pół wieku dyplomacji amerykańskiej 1898–1945, Warszawa 1974.
Zobacz w Google Scholar

Pastusiak L., Prezydenci Stanów Zjednoczonych Ameryki, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Peffer N., The Far East: A Modern History, Ann Arbor 1958.
Zobacz w Google Scholar

Pletcher D.M., The Diplomacy of Involvement: American Economic Expansion Across the Pacific, 1784–1900, Columbia 2001.
Zobacz w Google Scholar

Polit J., Chiny, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Polit J., Dyplomacja brytyjska, japońska i amerykańska w Chinach, 1895–1949, „Dzieje Najnowsze” 2010, R. 42, nr 1, s. 19–40.
Zobacz w Google Scholar

Polit J., Japonia, Anglosasi i interwencja na Syberii, 1917–1925, „Arcana” 1999, nr 26, s. 168–181.
Zobacz w Google Scholar

Polit J., Japońska polityka zagraniczna 1895–1945, Kraków 2015.
Zobacz w Google Scholar

Polit J., Mocarstwa wobec Rewolucji Xinhai, „Azja-Pacyfik” 2011, t. 14, s. 87–106.
Zobacz w Google Scholar

Polit J., Odwrót znad Pacyfiku? Wielka Brytania wobec Dalekiego Wschodu (1914–1922), Kraków 1999.
Zobacz w Google Scholar

Polit J., Pod wiatr. Czang Kaj-szek 1887–1975, Kraków 2008.
Zobacz w Google Scholar

Polit J., Wojny chińskich warlordów 1916–1928, Zabrze–Tarnowskie Góry 2017.
Zobacz w Google Scholar

Pomerantz-Zhang L., Wu Tingfang (1842–1922): Reform and Modernization in Modern Chinese History, Hong Kong 1992.
Zobacz w Google Scholar

Pringle H.F., The Life and Times of William Howard Taft: A Biography, t. 1–2, New York 1939.
Zobacz w Google Scholar

Pugach N., American Friendship for China and the Shantung Question at the Washington Conference, „The Journal of American History” 1977, t. 64, nr 1, s. 67–86.
Zobacz w Google Scholar

Pugach N., Embarrassed Monarchist: Frank J. Goodnow and Constitutional Development in China, 1913–1915, „Pacific Historical Review” 1973, t. 42, nr 4, s. 499–517.
Zobacz w Google Scholar

Pugach N., Keeping an Idea Alive: The Establishment of a Sino-American Bank, 1910–1920, „The Business History Review” 1982, t. 56, nr 2, s. 265–293.
Zobacz w Google Scholar

Pugach N., Making the Open Door Work: Paul S. Reinsch in China, 1913–1919, „Pacific Historical Review” 1969, t. 38, nr 2, s. 157–175.
Zobacz w Google Scholar

Pugach N., Paul S. Reinsch: Open Door Diplomat in Action, Millwood 1979.
Zobacz w Google Scholar

Pugach N., Standard Oil and Petroleum Development in Early Republican China, „The Business History Review” 1971, t. 45, nr 4, s. 452–473.
Zobacz w Google Scholar

Purcell V., The Boxer Uprising: A Background Study, Cambridge 1963.
Zobacz w Google Scholar

Rauchway E., Willard Straight and the Paradox of Liberal Imperialism, „Pacific Historical Review” 1997, t. 66, nr 3, s. 363–397.
Zobacz w Google Scholar

Reed J., The Missionary Mind and American East Asia Policy, 1911–1915, Cambridge 1983.
Zobacz w Google Scholar

Reid J.G., The Manchu Abdication and the Powers, 1908–1912: An Episode in Pre-war Diplomacy, Westport 1973.
Zobacz w Google Scholar

Remer C.F., Foreign Investments in China, New York 1968.
Zobacz w Google Scholar

Rodziński W., Historia Chin, Wrocław 1992.
Zobacz w Google Scholar

Rojek W., Ekspansja mocarstw w Chinach i jej wpływ na rozwój stosunków międzynarodowych w latach 1895–1914, Kraków 1990.
Zobacz w Google Scholar

The Russo-Japanese War in Global Perspective: World War Zero, (red.) J.W. Steinberg, B.W. Menning, D. Schimmelpenninck van der Oye, D. Wolff, S. Yokote, Leiden–Boston 2005.
Zobacz w Google Scholar

Safford J.J., Wilsonian Maritime Diplomacy, 1913–1921, New Brunswick 1978.
Zobacz w Google Scholar

Saxon T.D., Anglo-Japanese Naval Cooperation, 1914–1918, online: https://digitalcommons.liberty.edu/hist_fac_pubs/5 (dostęp: 21.08.2018).
Zobacz w Google Scholar

Scanlan P.J., No Longer a Treaty Port: Paul S. Reinsch and China 1913–1919, nieopublikowany doktorat, University of Wisconsin, Madison 1973.
Zobacz w Google Scholar

Schiffrin H.Z., The Enigma of Sun Yat-sen, [w:] M.C. Wright (red.), China in Revolution: The First Phase, 1900–1913, New Haven–London 1968, s. 443–474.
Zobacz w Google Scholar

Schiffrin H.Z., Sun Yat-sen and the Origins of the Chinese Revolution, Berkeley–Los Angeles 1968.
Zobacz w Google Scholar

Scholes W., Scholes M., The Foreign Policies of the Taft Administration, Columbia 1970.
Zobacz w Google Scholar

The Shaping of American Diplomacy, (red.) W.A. Williams, Chicago 1956.
Zobacz w Google Scholar

Sheridan J.E., China in Disintegration: The Republican Era in Chinese History, 1912–1949, New York 1975.
Zobacz w Google Scholar

Smith D.M., Aftermath of War: Bainbridge Colby and Wilsonian Diplomacy, 1920–1921, Philadelphia 1970.
Zobacz w Google Scholar

Smith D.M., Robert Lansing and American Neutrality, 1914–1917, New York 1972.
Zobacz w Google Scholar

Steiger G.N., China and the Occident: The Origin and Development of the Boxer Movement, New Haven 1927.
Zobacz w Google Scholar

Straight W., China’s Loan Negotiations, „The Journal of Race Development” 1913, t. 3, nr 4, s. 369–411.
Zobacz w Google Scholar

Talbert B.W., The Evolution of John Hay’s China Policy, nieopublikowany doktorat, The University of North Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill 1974.
Zobacz w Google Scholar

Tan Ch., The Boxer Catastrophe, New York 1955.
Zobacz w Google Scholar

Thayer W.R., The Life and Letters of John Hay, t. 1–2, Boston–New York 1915.
Zobacz w Google Scholar

Tindall G.B., Shi D.E., Historia Stanów Zjednoczonych, przeł. A. Bartkowicz, H. Jankowska, J. Ruszkowski, Poznań 2002.
Zobacz w Google Scholar

Tomimas S., The Open-Door Policy and The Territorial Integrity of China, New York 1919.
Zobacz w Google Scholar

Trani E.P., The Treaty of Portsmouth: An Adventure in American Diplomacy, Lexington 1969.
Zobacz w Google Scholar

Trani E.P., Woodrow Wilson, China, and the Missionaries, 1913–1921, „Journal of Presbyterian History” 1971, t. 49, nr 4, s. 328–351.
Zobacz w Google Scholar

Tubielewicz J., Historia Japonii, Wrocław 1984.
Zobacz w Google Scholar

Tuchman B.W., Stilwell and the American Experience in China, 1911–1945, New York 1970.
Zobacz w Google Scholar

Tuchman B.W., Telegram Zimmermanna, przeł. M.J. i A. Michejdowie, Warszawa 1988.
Zobacz w Google Scholar

Turner F.J., The Frontier in American History, New York 1948.
Zobacz w Google Scholar

Valone S.J., “A Policy Calculated to Benefit China”: The United States and China Arms Embargo, 1919–1929, New York 1991.
Zobacz w Google Scholar

Varg P.A., The Making of a Myth: the United States and China, 1897–1912, Westport 1980.
Zobacz w Google Scholar

Varg P.A., Open Door Diplomat. The Life of W.W. Rockhill, Urbana 1952.
Zobacz w Google Scholar

Vevier Ch., The United States and China, 1906–1913: A Study in Finance and Diplomacy, New York 1968.
Zobacz w Google Scholar

Walker W.O. III, Opium and Foreign Policy: The Anglo-American Search for Order in Asia, 1912– 1954, Chapel Hill 1991.
Zobacz w Google Scholar

Walworth A., America’s Moment, 1918: American Diplomacy at the End of World War I, New York 1977.
Zobacz w Google Scholar

The Washington Conference, 1921–22: Naval Rivalry, East Asian Stability and the Road to Pearl Harbor, (red.) E. Goldstein, J. Maurer, London 2004.
Zobacz w Google Scholar

Weinberg A.K., Manifest Destiny: A Study of Nationalist Expansionism in American History, Baltimore 1935.
Zobacz w Google Scholar

Wheeler W.R., China and the World-War, New York 1919.
Zobacz w Google Scholar

White J.A., The Diplomacy of the Russo-Japanese War, Princeton 1964.
Zobacz w Google Scholar

Widenor W.C., Henry Cabot Lodge and the Search for an American Foreign Policy, Berkeley 1980.
Zobacz w Google Scholar

Williams W.A., The Tragedy of American Diplomacy, New York 1962.
Zobacz w Google Scholar

Winid B., Santiago 1898, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Woodrow Wilson and a Revolutionary World, 1913–1921, (red.) A.S. Link, Chapel Hill 1982.
Zobacz w Google Scholar

Wright M.C., Introduction: The Rising Tide of Change, [w:] M.C. Wright (red.), China in Revolution: The First Phase, 1900–1913, New Haven–London 1968, s. 1–63.
Zobacz w Google Scholar

Wu Tingfang, American Through the Spectacles of an Oriental Diplomat, New York 1914.
Zobacz w Google Scholar

Xu Guoqi, China and the Great War. China’s Pursuit of a New National Identity and Internationalization, Cambridge 2005.
Zobacz w Google Scholar

Yen Ching Hwang, The Overseas Chinese and the 1911 Revolution. With Special Reference to Singapore and Malaya, Kuala Lumpur 1976.
Zobacz w Google Scholar

Young E.P., Yuan Shih-k’ai’s Rise to the Presidency, [w:] M.C. Wright (red.), China in Revolution: The First Phase, 1900–1913, New Haven–London 1968, s. 419–442.
Zobacz w Google Scholar

Young M.B., The Rhetoric of Empire: American China Policy, 1895–1901, Cambridge 1968.
Zobacz w Google Scholar

Zabriskie E.H., American-Russian Rivalry in the Far East: A Study in Diplomacy and Power Politics, 1895–1914, Philadelphia 1946.
Zobacz w Google Scholar

Zaremba P., Demokracja w stanie wojny. Woodrow Wilson i jego Ameryka. Dzieje polityczne Stanów Zjednoczonych od roku 1900, t. 2, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Zaremba P., Uzbrojona demokracja. Theodore Roosevelt i jego Ameryka. Dzieje polityczne Stanów Zjednoczonych od roku 1900, t. 1, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Zyblikiewicz L., USA, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

16 stycznia 2019

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-086-0

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-087-7