Dobrowolne ujawnienia informacji finansowej

Autorzy

Ewa Śnieżek
Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości
https://orcid.org/0000-0003-0623-576X
Michał Wiatr
Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości
https://orcid.org/0000-0002-0554-8812

Słowa kluczowe:

raporty biznesowe, sprawozdawczość finansowa, teorie bilansowe, sprawozdania z przepływów pieniężnych, dobrowolne ujawnienia

Streszczenie

Celem publikacji jest przedstawienie propozycji doskonalenia dobrowolnych ujawnień informacji finansowej w sprawozdaniach podmiotów gospodarczych oraz podkreślenie ich znaczenia w raporcie biznesowym w XXI wieku, a więc wskazanie na potrzebę kształtowania nowego modelu sprawozdawczości. Monografia zawiera wieloaspektowe omówienie problematyki doskonalenia współczesnej sprawozdawczości finansowej poprzez dodatkowe, dobrowolne ujawnienia informacji analizowanej w kontekście nowoczesnych trendów raportowania biznesowego, sytuacji finansowej, dokonań i perspektyw rozwoju przedsiębiorstw.

Bibliografia

Adams C.A., Kuasirikun N. (2000), A comparative analysis of corporate reporting on ethical issues by UK and German chemical and pharmaceutical companies, „The European Accounting Review”, vol. 9(1), s. 53–79.
Zobacz w Google Scholar

Adelopo I. (2011), Voluntary Disclosure Practices Amongst Listed Companies in Nigeria, „Advances in Accounting”, vol. 27, no. 2, s. 338–345.
Zobacz w Google Scholar

Ahmad-Zaluki N.A.A., Wan-Hussin W.N. (2010), Corporate governance and earnings forecast accuracy, „Asian Review of Accounting”, vol. 18, s. 50–67.
Zobacz w Google Scholar

Ajdukiewicz K. (1985), Wartość nauki, [w:] tejże, Język i poznanie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Akerlof G.A. (1970), The Market for “Lemons”: Quality Uncertainty and the Market Mechanism, „The Quarterly Journal of Economics”, vol. 84, no. 3, s. 488–500.
Zobacz w Google Scholar

Akhtaruddin M., Haron H. (2010), Board ownership, audit committees’ effectiveness and corporate voluntary disclosures, „Asian Review of Accounting”, vol. 18, no. 1, s. 68–82.
Zobacz w Google Scholar

Alfraih M.M., Almutawa A.M. (2017), Voluntary disclosure and corporate governance: empirical evidence from Kuwait, „International Journal of Law and Management”, vol. 59, no. 2, s. 217–236.
Zobacz w Google Scholar

Al-Razeen A., Karbhari Y. (2004), Interaction between compulsory and voluntary disclosure in Saudi Arabian corporate annual reports, „Managerial Auditing Journal”, vol. 19, no. 3, s. 351–360.
Zobacz w Google Scholar

Anderson R., Epstein M. (1995), The Usefulness of Annual Reports, „Australian Accountant”, April, s. 25–28.
Zobacz w Google Scholar

Arnold A.G., Ellis R.B., Krishnan V.S. (2018), Toward Effective use of the statement of cash flows, „Journal of Business and Behavioral Sciences”, vol. 30, no. 2, s. 46–62.
Zobacz w Google Scholar

Arping S., Sautner Z. (2010), The effect of corporate governance regulation on transparency: evidence from the Sarbanes-Oxley Act of 2002, http://ssrn.com/abstract=1561619 (dostęp: 1.09.2019).
Zobacz w Google Scholar

Aupperle K.E., Carroll A.B., Hatfield J.D. (1985), An Empirical Examination of the Relationship Between Corporate Social Responsibility and Profitability, „Academy of Management Journal”, vol. 28, no. 2, s. 446–463.
Zobacz w Google Scholar

Ball R., Brown P. (1968), An empirical evaluation of accounting income numbers, „Journal of Accounting Research”, vol. 6, no. 2, s. 159–178.
Zobacz w Google Scholar

Barako D.G., Hancock P., Izan H.Y. (2006), Factors influencing voluntary corporate disclosures by Kenyan companies, „Corporate Governance: An International Review”, vol. 14, no. 2, s. 107–125.
Zobacz w Google Scholar

Bareja K. (2013), Główne wątki dyskusji nad stanem badań naukowych w rachunkowości w Stanach Zjednoczonych, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 71, s. 39–54.
Zobacz w Google Scholar

Bartlett S.A., Chandler R.A. (1997), The Corporate Report and The Private Shareholder: Lee and Tweedie 20 Years On, „British Accounting Review”, vol. 29, s. 245–261.
Zobacz w Google Scholar

Basu S. (2012), How can accounting researchers become more innovative?, „Accounting Horizons”, vol. 26, no. 4, s. 851–870.
Zobacz w Google Scholar

Beattie V. (2005), Moving the financial accounting research front forward: the UK contribution, „British Accounting Review”, vol. 37, no. 1, s. 85–114.
Zobacz w Google Scholar

Beattie V., Jones M.J. (1993), Graphs in Annual Reports: Benefits and Pitfalls, „Management Accounting”, vol. 71, no. 6, s. 38–39.
Zobacz w Google Scholar

Beattie V., Jones M.J. (2002), Measurement Distortion of Graphs in Corporate Reports: An Experimental Study, „Accountancy, Auditing & Accountability Journal”, vol. 15, no. 4, s. 546–564.
Zobacz w Google Scholar

Beaver W.H. (1968), The information content of annual earnings announcements, „Journal of Accounting Research”, vol. 6, no. 3, s. 67–92.
Zobacz w Google Scholar

Beekes W., Brown P.R., Chin G. (2007), Do better-governed firms make more informative disclosures?, Canadian evidence, http://ssrn.com/abstract=1328424 (dostęp: 1.09.2019).
Zobacz w Google Scholar

Bek-Gaik B. (2015), Sprawozdawczość zintegrowana – wybrane problemy, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 873(77), s. 479–491.
Zobacz w Google Scholar

Belgacem I., Omri A. (2014), The Value Relevance of Voluntary Disclosure: Evidence from Tunisia Stock Market, „International Journal of Management, Accounting and Economics”, vol. 1, no. 5, s. 353–370.
Zobacz w Google Scholar

Bengtsson C., Persson M., Willenhag P. (2005), Gender and Overconfidence, „Economic Letters”, vol. 86, no. 2, s. 199–203.
Zobacz w Google Scholar

Benjamin J.J., Stanga K.G. (1977), Differences in Disclosure Needs of Major Users of Financial Statements, „Accounting and Business Research”, vol. 7, no. 27, s. 187–192.
Zobacz w Google Scholar

Bhandari S.B., Iyer R., (2013), Predicting Business Failure Using Cash Flow Statement Based Measures, „Managerial Finance”, vol. 39, no. 7, s. 667–676.
Zobacz w Google Scholar

Bin Abdullah A., Nor Izah Ku Ismail K. (2008), Disclosure of Voluntary Accounting Ratios by Malaysian Listed Companies, „Journal of Financial Reporting and Accounting”, vol. 6, no. 1, s. 1–20.
Zobacz w Google Scholar

Binh T. (2012), Voluntary Disclosure Information in the Annual Reports of Nonfinancial Listed Companies: The Case of Vietnam, „Journal of Applied Economics and Business Research JAEBR”, vol. 2(2), s. 69–90.
Zobacz w Google Scholar

Boesso G., Kumar K. (2007), Drivers of corporate voluntary disclosure, „Accounting, Auditing & Accountability Journal”, vol. 20, no. 2, s. 269–296.
Zobacz w Google Scholar

Boland L.A., Gordon I.M. (1992), Criticizing positive accounting theory, „Contemporary Accounting Research”, vol. 9, no. 1, s. 142–170.
Zobacz w Google Scholar

Botosan C.A. (2006), Disclosure and the cost of capital: What do we know?, „Accounting and Business Research, International Accounting Policy Forum”, s. 31–40.
Zobacz w Google Scholar

Brzezin W. (1979), Teoria modeli ewidencyjnych, seria „Studia i Monografie”, nr 1, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie, Częstochowa.
Zobacz w Google Scholar

Brzezin W. (1987), Statyczne teorie bilansowe, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Ekonomia”, t. XI, s. 9–25.
Zobacz w Google Scholar

Brzezin W. (1998), Ważniejsze wydarzenia w historii rachunkowości jako bilans otwarcia następnego tysiąclecia, „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP”, t. 46, s. 14–20.
Zobacz w Google Scholar

Brzezin W. (1999), Paradygmaty współczesnej rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP”, t. 51, s. 11–28.
Zobacz w Google Scholar

Brzezin W. (2006), Ogólna teoria współczesnej rachunkowości, Częstochowskie Wydawnictwo Naukowe, Częstochowa.
Zobacz w Google Scholar

Brzóska J. (2009), Model biznesowy – współczesna forma modelu organizacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem, „Organizacja i Zarządzanie. Kwartalnik Naukowy”, nr 2(6), s. 2–24.
Zobacz w Google Scholar

Bueno G., Marcon R., Pruner-da-Silva A.L., Ribeirete F. (2018), The role of the board in voluntary disclosure, „Corporate Governance”, vol. 18, no. 5, s. 886–910.
Zobacz w Google Scholar

Campbell D., Shrives P., Saager H.B. (2001), Voluntary disclosure of mission statements in corporate annual reports: signaling what and to whom?, „Business and Society Review”, vol. 106(1), s. 65–87.
Zobacz w Google Scholar

Cardoso R.L., Leite R.O., Aquino A.C.B. de (2016), A Graph is Worth a Thousand Words: How Overconfidence and Graphical Disclosure of Numerical Information Influence Financial Analysts Accuracy on Decision Making, „PLoS ONE”, vol. 11, no. 8, s. 1–14.
Zobacz w Google Scholar

Catasús B. (2008), In search of accounting absence, „Critical Perspectives on Accounting”, vol. 19, no. 7, s. 1004–1009.
Zobacz w Google Scholar

Cazavan‐Jeny A., Jeanjean T, (2007), Levels of voluntary disclosure in IPO prospectuses: an empirical analysis, „Review of Accounting and Finance”, vol. 6, no. 2, s. 131–149.
Zobacz w Google Scholar

Chambers R.J. (1974), Accounting, Evaluation and Economic Behavior, 1966, rep. Scholars Book Co., Houston.
Zobacz w Google Scholar

Chatfield M. (1975), The accounting review’s first fifty years, „Accounting Review”, vol. 50, no. 1, s. 1–6.
Zobacz w Google Scholar

Chau G.K., Gray S.J. (2002), Ownership structure and corporate voluntary disclosure in Hong Kong and Singapore, „The International Journal of Accounting”, vol. 37, no. 2, s. 247–265.
Zobacz w Google Scholar

Chau G.K., Gray S.J. (2010), Family ownership, board independence and voluntary disclosure: evidence from Hong Kong, „Journal of International Accounting, Auditing and Taxation”, vol. 19, no. 2, s. 93–109.
Zobacz w Google Scholar

Chen S., DeFondb M.L., Park Ch.W. (2002), Voluntary disclosure of balance sheet information in quarterly earnings announcements, „Journal of Accounting and Economics”, vol. 33, s. 229–251.
Zobacz w Google Scholar

Choi F.D.S. (1973), Financial disclosure and entry to the European capital market, „Journal of Accounting Research”, vol. 11, no. 2, s. 159–175.
Zobacz w Google Scholar

Chow C.W., Wong-Boren A. (1987), Voluntary Financial Disclosure by Mexican Corporations, „The Accounting Review”, vol. 62, no. 3, s. 533–541.
Zobacz w Google Scholar

Christenson Ch. (1983), The methodology of positive accounting, „Accounting Review”, vol. 58, no. 1, s. 1–22.
Zobacz w Google Scholar

Colasse B., Durand R. (1997), Francuscy teoretycy rachunkowości dwudziestego wieku, „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP”, t. 41, s. 109–127.
Zobacz w Google Scholar

Deegan C., Rankin M. (1997), The Materiality of Environmental Information to Users of Annual Reports, „Accounting, Auditing & Accountability Journal”, vol. 10, no. 4, s. 562–583.
Zobacz w Google Scholar

Demski J.S. (2007), Is accounting an academic discipline, „Accounting Horizons”, vol. 21, no. 2, s. 153–157.
Zobacz w Google Scholar

Dhaliwal D.S., Li O.Z., Tsang A.H., Yang Y.G. (2009), Voluntary non-financial disclosure and the cost of equity capital: the case of corporate social responsibility reporting, http://ssrn.com/abst ract=134345 (dostęp: 1.09.2019).
Zobacz w Google Scholar

DiPiazza S.A., Eccles R.G. (2002), Building Public Trust, John Wiley & Sons, New York.
Zobacz w Google Scholar

Dolinšek T., Lutar-Skerbinjek A. (2018), Voluntary disclosure of financial information on the internet by large companies in Slovenia, „Kybernetes”, vol. 47, no. 3, s. 458–473.
Zobacz w Google Scholar

Drever M., Stanton P., McGowan S. (2007), Contemporary issues in accounting, Wiley, Australia.
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE.
Zobacz w Google Scholar

Dziawgo D. (2011), „Nowe” sprawozdanie finansowe – głos w dyskusji, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 62, s. 83–98.
Zobacz w Google Scholar

Edwards J.R. (ed.) (2000), The History of Accounting. Critical Perspective on Business and Management, Routledge, London–New York.
Zobacz w Google Scholar

Elliott W., Jackson K., Peecher M., White B. (2013), The Unintended Effect of Corporate Social Responsibility Performance on Investors’ Estimates of Fundamental Value, „The Accounting Review”, vol. 89, no. 1, s. 275–302.
Zobacz w Google Scholar

Encyklopedia zarzadzania, https://mfiles.pl/pl/index.php/Model (dostęp: 19.09.2019).
Zobacz w Google Scholar

Eng L.L., Mak Y.T. (2003), Corporate governance and voluntary disclosure, „Journal of Accounting and Public Policy”, vol. 22, no. 4, s. 325–345.
Zobacz w Google Scholar

Epstein M.J., Pava M.L. (1993), The Shareholder’s Use of Annual Corporate Reports, JAI Press, London.
Zobacz w Google Scholar

Evans L. (2010), Observations on the changing language of accounting, „Accounting History”, vol. 15, no. 4, s. 439–462, http://dspace.stir.ac.uk/bitstream/1893/8806/1/Observations%20on%20the%20changing%20language%20of%20accounting.pdf (dostęp: 1.05.2017).
Zobacz w Google Scholar

Fernando G.D., Giboney J., Schneible R.A. (2018), Voluntary disclosures and market response to earnings announcements, „Review of Accounting and Finance”, vol. 17, no. 1, s. 2–17.
Zobacz w Google Scholar

Fischer R. (1909), Über die Grundlagen der Bilanzwerte, Veit & Comp., Leipzig.
Zobacz w Google Scholar

Foil C.M., Huff A.S. (1992), Maps for Managers: Where Are We?, Where Do We Go From Here?, „Journal of Management Studies”, vol. 29, no. 3, s. 267–285.
Zobacz w Google Scholar

Francis J., Nanda D., Olsson P. (2008), Voluntary Disclosure, Earnings Quality, and Cost of Capital, „Journal of Accounting Research”, vol. 6, no. 1, s. 53–99.
Zobacz w Google Scholar

Freeman E. (1984), Strategic Management: A Stakeholder Approach, Cambridge University Press, New York.
Zobacz w Google Scholar

Frendzel M., Jaruga A., Szychta A. (2004), Zasady wyceny bilansowej w Polsce w okresie międzywojennym, [w:] M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska (red.), Polska szkoła rachunkowości, Szkoła Główna Handlowa – Oficyna Wydawnicza, Warszawa, s. 319–346.
Zobacz w Google Scholar

Gad J. (2013a), Cechy jakościowe informacji zawartych w raporcie biznesowym w świetle potrzeb informacyjnych dawców kapitału, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 62(766), s. 548–550.
Zobacz w Google Scholar

Gad J. (2013b), Sprawozdawczość biznesowa wobec założeń teorii agencji, „Zarządzanie i Finanse”, R. 11, nr 2, cz. 6, s. 172–185.
Zobacz w Google Scholar

Gaffikin M.J.R. (2005), Accounting research and theory: the age of neo-empiricism, Accounting and Finance Working Papers 05/07, University of Wollongong.
Zobacz w Google Scholar

Gawart M., Jezierska E. (2003), Bilans w praktyce rachunkowości od średniowiecza do XIX wieku, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 17(73), s. 66–87.
Zobacz w Google Scholar

Gietzmann M.B., Trombetta M. (2003), Disclosure interactions: accounting policy choice and voluntary disclosure effects on the cost of raising outside capital, „Accounting and Business Research”, vol. 33, no. 3, s. 187–205.
Zobacz w Google Scholar

Glautier M. (1999), Teoria rachunkowości w zmieniających się warunkach. Związek z realiami i przyciąganie mitów, „Monitor Rachunkowości i Finansów”, nr 12, s. 25–26.
Zobacz w Google Scholar

Glinkowska B. (2010), Modelowanie w procesach usprawniania organizacji – uwagi teoretyczno-metodyczne, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 234, s. 255–264.
Zobacz w Google Scholar

Gos W. (2001a), Przepływy pieniężne w systemie rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Zobacz w Google Scholar

Gos W. (2001b), Dynamiczne teorie bilansowe jako baza przepływów pieniężnych, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 2(58), s. 33–52.
Zobacz w Google Scholar

Graham J.R., Harvey C.R., Rajgopal S. (2005), The economic implications of corporate financial reporting, „Journal of Accounting and Economics”, no. 40, s. 3–37.
Zobacz w Google Scholar

Granof M.H., Zeff S.A. (2008), Research on accounting should learn from the past, „Chronicle of Higher Education”, vol. 54, no. 28, s. A34.
Zobacz w Google Scholar

Graves O., Flesher D., Jordan R. (1996), Pictures and the Bottom Line: The Television Epistemology of U.S. Annual Reports, „Accounting, Organizations and Society”, vol. 21, no. 1, s. 57–88.
Zobacz w Google Scholar

Griffin C.H., Williams T.H. (1960), Measuring adequate disclosure, „Journal of Accountancy”, no. 109, s. 43–48.
Zobacz w Google Scholar

Gruszczyński M. (2012), Empiryczne finanse przedsiębiorstw. Mikroekonometria finansowa, Wydawnictwo Diffin, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczykowa R. (2008), Wstęp do językoznawstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Guthrie J., Petty R., Ricceri F. (2006), The voluntary reporting of intellectual capital: Comparing evidence from Hong Kongand Australia, „Journal of Intellectual Capital”, vol. 7, no. 2, s. 254–271.
Zobacz w Google Scholar

Hauck W. (1933), Bilanztheorien – eine rechnerische Grundlegung, Konkordia, Bühl, Baden.
Zobacz w Google Scholar

Healy P. M., Palepu K.G. (2001), Information asymmetry, corporate disclosure, and the capital markets: a review of the empirical disclosure literature, „Journal of Accounting and Economics”, vol. 31(1/3), s. 405–440.
Zobacz w Google Scholar

Heinen E. (1958), Handelsbilanzen, Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler, Wiesbaden.
Zobacz w Google Scholar

Helweg‐Larsen R., Helweg‐Larsen E. (2007), Business Visualization: A New Way to Communicate Financial Information, „Business Strategy Series”, vol. 8(4), s. 283–292.
Zobacz w Google Scholar

Hendriksen E.A., Breda M.F. van (2002), Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Herath S.H., Altamimi S. (2017), Corporate Governance and Voluntary Disclosure: A Literature Review, „American International Journal of Humanities and Social Science”, vol. 3, no. 4, s. 34–45.
Zobacz w Google Scholar

Herman A., Szablewski A. (red.) (1999), Zarządzanie wartością firmy, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Hofstede G. (1983), The Cultural Relativity of Organizational Practices and Theories, „Journal of International Business Studies”, vol. 14, no. 2, s. 75–89.
Zobacz w Google Scholar

Hońko S. (2003), Znaczenie dorobku wybranych polskich teoretyków bilansowych okresu międzywojennego, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 13(69), s. 134–147.
Zobacz w Google Scholar

Hope O.K. (2003), Firm level disclosure and the relative roles of culture and legal origin, http://ss rn.com/abstract=380000 (dostęp: 1.09.2019).
Zobacz w Google Scholar

Hossain M., Adams M. (1995), Voluntary financial disclosure by Australian listed companies, „Australian Accounting Review”, vol. 5, no. 10, s. 45–55.
Zobacz w Google Scholar

Hronsky J.J.F. (1998), Signs, Codes and Communication: The Semiotics of Audit Reports, vol. 98, Research paper series, Victoria.
Zobacz w Google Scholar

Huanga P., Zhangb Y. (2008), Does enhanced disclosure really reduce agency costs? Evidence from the value of corporate cash holdings and dividends, China International Conference in Finance, www.ccfr.org.cn (dostęp: 1.09.2019).
Zobacz w Google Scholar

Hummel K., Schlick C. (2016), The Relationship Between Sustainability Performance and Sustainability Disclosure – Reconciling Voluntary Disclosure Theory and Legitimacy Theory, „Journal of Accounting and Public Policy”, vol. 35, no. 5, s. 455–476.
Zobacz w Google Scholar

IASB (2010), Conceptual Framework for Financial Reporting 2010.
Zobacz w Google Scholar

Iatridis G., Alexakis P. (2012), Evidence of voluntary accounting disclosures in the Athens Stock Market, „Review of Accounting and Finance”, vol. 11, no. 1, s. 73–92.
Zobacz w Google Scholar

Ijiri Y. (1965), Axioms and structures of conventional accounting measurement, „Accounting Review”, vol. 40(1), s. 35–53.
Zobacz w Google Scholar

Ijiri Y. (1978), Cash-Flow Accounting and Its Structure, „Journal of Accounting, Auditing & Finance”, vol. 1, no. 4, s. 331–348.
Zobacz w Google Scholar

Jacobson G. (1988), How valuable is the annual report?, „Management Review”, vol. 77, no. 10, s. 51–53.
Zobacz w Google Scholar

Jakobson R. (1989), O stosunku między znakami wizualnymi i audytywnymi, [w:] tegoż, W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jaruga A. (1986), Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jaruga A.A. (red.) (2002), Międzynarodowe regulacje rachunkowości. Wpływ na rozwiązania krajowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jarugowa A. (2000), Harmonizacja rachunkowości u progu XXI wieku (skrót wykładu), „Rachunkowość”, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Jarugowa A., Idzikowska G., Ignatowski R., Kopczyńska L., Owczarek Z., Szejna S., Szychta A., Walińska E. (1992), Rachunkowość finansowa, RAFiB, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Jensen M.C. (1976), Reflections on the state of accounting research and the regulation of accounting, Stanford University, Stanford.
Zobacz w Google Scholar

Jensen M.C., Meckling W.H. (1976), Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure, „Journal of Financial Economics”, vol. 3, no. 4, s. 305–360.
Zobacz w Google Scholar

Jiang H., Habib A. (2009), The impact of different types of ownership concentration on annual report voluntary disclosures in New Zealand, „Accounting Research Journal”, vol. 22, no. 3, s. 275–304.
Zobacz w Google Scholar

Jonas G.J., Blanchet J. (2000), Assessing Quality of Financial Reporting, „Accounting Horizons”, vol. 14, no. 3, s. 353–363.
Zobacz w Google Scholar

Jones M.J., Solomon J.F. (2013), Problematising Accounting for Biodiversity, „Accounting, Auditing & Accountability Journal”, vol. 26, no. 5, s. 668–687.
Zobacz w Google Scholar

Kang H., Gray S.J. (2011), The Content of Voluntary Intangible Asset Disclosures: Evidence from Emerging Market Companies, „Journal of International Accounting Research”, vol. 10, no. 1, s. 109–125.
Zobacz w Google Scholar

Karmańska A. (2006), Granice dążenia do dokładności informacyjnej sprawozdania finansowego na przykładzie odwracania dyskonta, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 32(88), s. 118–140.
Zobacz w Google Scholar

Kartikaningdyah E., Si M., Sakti B.H. (2018), Testing Bhandari Z-Score Model Bankruptcy Prediction Using Cash Flow, „Journal of Applied Managerial Accounting”, vol. 2, no. 1, s. 121–128.
Zobacz w Google Scholar

Kasperowicz A. (2015), Znaki i kody rachunkowości w procesie komunikacji, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 81, s. 107–122.
Zobacz w Google Scholar

Kawa M. (2002), Ewolucja pojęcia majątku jednostek gospodarczych, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 11(67), s. 54–89.
Zobacz w Google Scholar

Kawka M. (2016), Dyskurs multimodalny – nowa kategoria badawcza?, „Zeszyty Prasoznawcze”, t. 59, nr 2(226), s. 294–303.
Zobacz w Google Scholar

Kosiol E. (1938), Annual Financial Statements of German Corporations, „Accounting Review”, t. 13, nr 2, s. 183–191.
Zobacz w Google Scholar

Kosiol E. (1970), An axiomatic approach to the pagatoric theory of financial income determination, „International Journal of Accounting”, no. 2, s. 1–28.
Zobacz w Google Scholar

Kosiol E. (1978), Pagatoric Theory of Financial Income Determination, Center for International Education and Research in Accounting, Illinois.
Zobacz w Google Scholar

Kousenidis D.V., Negakis Ch.I., Floropoulos I.N. (2006), Disclosure requirements and voluntarily reporting of cash flow information in Greece, „Managerial Finance”, vol. 32, no. 8, s. 685–699.
Zobacz w Google Scholar

Kress G., Ogborn J. (1998), Modes of Representation and Local Epistemologies: The Presentation of Science in Education, Subjectivity in School Curriculum, University of London, London.
Zobacz w Google Scholar

Kruskal W.H. (1952), A nonparametric test for the several sample problem, „Annals of Mathematical Statistics”, no. 23, s. 525–540.
Zobacz w Google Scholar

Laidroo L. (2006), Review of empirical studies on disclosure and MBAR in European countries, Tallin University of Technology, Tallin.
Zobacz w Google Scholar

Lakhal F. (2008), Stock market liquidity and information asymmetry around voluntary earnings disclosures: New evidence from France, „International Journal of Managerial Finance”, vol. 4 no. 1, s. 60–75.
Zobacz w Google Scholar

Le Coutre W. (1956), Bilanztheorien, [w:] Handwörterbuch der Betriebswirtschaft, Bd I, Poeschel, Stuttgart.
Zobacz w Google Scholar

Lee T.A., Tweedie D.P. (1976), The Private Shareholder: His Sources of Financial Information and His Understanding of Reporting Practices, „Accounting and Business Research”, vol. 24, s. 304–314.
Zobacz w Google Scholar

Lee T.A., Tweedie D.P., (1981), The Institutional Investors and Financial Information, The Institute of Chartered Accountants in England and Wales, London.
Zobacz w Google Scholar

Leuz Ch., Wysocki P. D. (2008), Economic consequences of financial reporting and disclosure regulation. A review and suggestions for future research, http://ssrn.com/abstract=1105398 (dostęp: 1.09.2019).
Zobacz w Google Scholar

Lev B., Zarowin P. (1999), The Boundaries of Financial Reporting and How to Extend Them, „Journal of Accounting Research”, vol. 37, no. 2, s. 353–385.
Zobacz w Google Scholar

Li X., Yang H.I. (2016), Mandatory Financial Reporting and Voluntary Disclosure: The Effect of Mandatory IFRS Adoption on Management Forecasts, „The Accounting Review”, vol. 91, no. 3, s. 933–953.
Zobacz w Google Scholar

Lightstone K., Driscoll C. (2008), Disclosing elements of disclosure: a test of legitimacy theory and company ethics, „Canadian Journal of Administrative Sciences”, vol. 25, no. 1, s. 7–21.
Zobacz w Google Scholar

Lopes A.B., Alencar R.C. de (2008), Disclosure and cos of equity capital in emerging markets: the Brasilian Case, http://ssrn.com/abstract=1099900 (dostęp: 1.09.2019).
Zobacz w Google Scholar

Maćkiewicz J. (2016), Jak można badać przekazy multimodalne, „Język Polski”, t. 96, issue 2, s. 18–27.
Zobacz w Google Scholar

Magness V. (2006), Strategic posture, financial performance and environmental disclosure: an empirical test of legitimacy theory, „Accounting, Auditing and Accountability Journal”, vol. 19, no. 4, s. 540–563.
Zobacz w Google Scholar

Malek-Yonan J., Bakhtiar M., Rafsanjani M. (2016), Analytical Study on the Importance of Non-Financial Information in Company Reporting, „International Journal of Management and Business Studies”, vol. 6, no. 3, s. 251–255.
Zobacz w Google Scholar

Marcinkowska M. (2004), Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Martin R.D. (2000), Going concern uncertainty disclosures and Conditions: A comparison of French, German and US practise, „Journal of International Accounting, Auditing and Taxation”, vol. 9, s. 137–158.
Zobacz w Google Scholar

Masztalerz M. (2013), Rachunkowość w świetle językoznawstwa, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 71, s. 177–191.
Zobacz w Google Scholar

Maślanka T. (2008), Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Mattessich R. (1964), Accounting and Analytical Methods, R.D. Irwin, Inc., Homewood.
Zobacz w Google Scholar

Mattessich R. (1995), Critique of Accounting: Examination of the Foundations and Normative Structure of an Applied Discipline, Quorum Books, Westport.
Zobacz w Google Scholar

Mattessich R. (2011), Two Hundred Years of Accounting Research. An International Survey of Personalities, Ideas and Publications (from the beginning of the nineteenth century to the beginning of the twenty first century), Routledge, London–New York.
Zobacz w Google Scholar

Matuszak Ł. (2016), Czy sprawozdawczość zintegrowana stanie się nowym modelem sprawozdawczym przedsiębiorstwa?, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 284, s. 108–116.
Zobacz w Google Scholar

Mączyńska E. (2010), Ordo ustrój równowagi – poszukiwania i prognozy, [w:] E. Mączyńska, P. Pysz (red.), Idea Ordo i społeczna gospodarka rynkowa, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 179–194.
Zobacz w Google Scholar

McCarthy W.E. (2012), Accounting craftspeople versus accounting seers: exploring the relevance and innovation gaps in academic accounting research, „Accounting Horizons”, vol. 26, no. 4, s. 833–843.
Zobacz w Google Scholar

McKim R.H. (1972), Experiences in Visual Thinking, Wadsworth Publishing, Belmont.
Zobacz w Google Scholar

Md Zaini S., Samkin G., Sharma U., Davey H. (2018), Voluntary disclosure in emerging countries: a literature review, „Journal of Accounting in Emerging Economies”, vol. 8, no. 1, s. 29–65.
Zobacz w Google Scholar

Meek G.K., Roberts C.B., Gray S.J. (1995), Factors Influencing Voluntary Annual Report Disclosures by U.S., U.K. and Continental European Multinational Corporations, „Journal of International Business Studies”, vol. 26, no. 3, s. 555–572.
Zobacz w Google Scholar

Michalak J. (2012), Próba oceny korzyści zastosowania zbilansowanej karty wyników w szpitalach, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 263, s. 197–218.
Zobacz w Google Scholar

Michalewski K. (2009), Komunikaty mieszane, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. Monroe G.S. Woodliff D.R. (1993), The Effect of Education on the Audit Expectation Gap, „Accounting and Finance”, vol. 33, no. 1, s. 61–78.
Zobacz w Google Scholar

Morris R., Tronnes P. (2018), The determinants of voluntary strategy disclosure: an international comparison, „Accounting Research Journal”, vol. 31, no. 3, s. 423–441.
Zobacz w Google Scholar

Moser D.V. (2012), Is accounting research stagnant, „Accounting Horizons”, vol. 26, no. 4, s. 845– 850.
Zobacz w Google Scholar

Mulford Ch.W., Babinets A. (2019), Adjusting Free Cash Flow for Non-Cash Capital Expenditures, Capital Leases and the Capitalized Value of Operating Leases, College of Management, Georgia Institute of Technology, Atlanta, www.scheller.gatech.edu/centers-initiatives/financial-analysis-lab/index.html (dostęp: 23.09.2019).
Zobacz w Google Scholar

Mulford Ch.W., Comiskey E.E. (2002), The Financial Numbers Game. Detecting Creative Accounting Practices, Wiley, New York.
Zobacz w Google Scholar

Mulford Ch.W., Comiskey E.E. (2005), Creative Cash Flow Reporting. Uncovering Sustainable Financial Performance, Wiley, Hoboken.
Zobacz w Google Scholar

Mulford Ch.W., Ely M.L. (2003), Calculating Sustainable Cash Flow – A Study of the S&P 100 Using 2002 Data, Georgia Institute of Technology, Atlanta.
Zobacz w Google Scholar

Mulford Ch.W., Lakhotia L. (2019), The inclusion of short-term investments in operating cash flow, College of Management, Georgia Institute of Technology, Atlanta, www.scheller.gatech.edu/centers-initiatives/financial-analysis-lab/index.html (dostęp: 23.09.2019).
Zobacz w Google Scholar

Mulford Ch.W., Lopez de Mesa A. (2011), Cash Flow Trends and Their Fundamental Drivers: Comprehensive Industry Review, College of Management, Georgia Institute of Technology, Atlanta, www.scheller.gatech.edu/centers-initiatives/financial-analysis-lab/index.html (dostęp: 1.09.2019).
Zobacz w Google Scholar

Myburgh J.E. (2001), The informativeness of voluntary disclosure in the annual reports of listed industrial companies in South Africa, „Meditari Accountancy Research”, vol. 9, no. 1, s. 199–216.
Zobacz w Google Scholar

Myers S., Majluf N. (1984), Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have, „Journal of Financial Economics”, vol. 13, no. 2, s. 187–222.
Zobacz w Google Scholar

Nanda D.J., Nagar V., Wysocki P. (2003), Discretionary disclosure and stock-based incentives, „Journal of Accounting and Economics”, vol. 34(1/3), s. 283–309.
Zobacz w Google Scholar

Narayanan V.K., Pinches G.E., Kelm K.M., Lander D.M. (2000), The influence of voluntarily disclosed qualitative information, „Strategic Management Journal”, vol. 21, no. 7, s. 707–722.
Zobacz w Google Scholar

Naser K., Nuseibeh R. (2003), Users’ perceptions of corporate reporting: evidence from Saudi Arabia, „The British Accounting Review”, vol. 35, no. 2, s. 129–153.
Zobacz w Google Scholar

Naser K., Nuseibeh R., Al-Hussaini A. (2003), Users’ perceptions of various aspects of Kuwaiti corporate reporting, „Managerial Auditing Journal”, vol. 18, no. 6/7, s. 599–617.
Zobacz w Google Scholar

Nelson C. (1973), A priori research in accounting, [w:] N. Dopuch, L. Revsine (red.), Accounting Research 1960–1970: A Critical Evaluation, Centre for International Education and Research in Accounting, „Urbana”, no. 1, s. 1–29.
Zobacz w Google Scholar

Nobes Ch., Parker R. (2004), Comparative International Accounting, Prentice Hall, London.
Zobacz w Google Scholar

Nogalski B. (2009), Modele biznesu jako narzędzie reorientacji strategicznej przedsiębiorstw, „Master of Business Administration”, t. 17, nr 2, s. 3–14.
Zobacz w Google Scholar

Nyahas S.I., Ntayi J.P., Kamukama N., Munene J. (2018), Stakeholders influence on voluntary disclosure practices by listed companies in Nigeria: An investigation of managers’ perception, „International Journal of Law and Management”, vol. 60, no. 2, s. 267–283.
Zobacz w Google Scholar

Ober J. (2013), Funkcja i rola efektywnej komunikacji w zarządzaniu, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie”, nr 1987(65), s. 257–266.
Zobacz w Google Scholar

Oiu Y., Shaukat A., Tharyan R. (2016), Environmental and Social Disclosures: Link with Corporate Financial Performance, „The British Accounting Review”, vol. 48, s. 309–323.
Zobacz w Google Scholar

Oler D.K., Oler M.J., Skousen Ch.J. (2010), Characterizing accounting research, „Accounting Horizons”, vol. 24, no. 4, s. 635–670.
Zobacz w Google Scholar

Osbahr W. (1923), Die Bilanz vom Standtpunkt der Unternehmung. Die bisherige und zukünftige Gestaltung der Grundfragen des Bilanzproblems, Carl Ernst Poeschel, Berlin–Leipzig.
Zobacz w Google Scholar

Ousama A.A., Fatima A.H. (2010), Voluntary disclosure by Shariah approved companies: an exploratory study, „Journal of Financial Reporting and Accounting”, vol. 8, no. 1, s. 35–49.
Zobacz w Google Scholar

Owusu-Ansah S. (1997), The determinants of voluntary financial disclosure by Swiss listed companies: a comment, „The European Accounting Review”, vol. 6(3), s. 487–492.
Zobacz w Google Scholar

Owusu-Ansah S. (1998), The impact of corporate attributes on the extent of mandatory disclosure and reporting by listed companies in Zimbabwe, „The International Journal of Accounting”, vol. 33(5), s. 605–631.
Zobacz w Google Scholar

Parker L. (2014), Corporate Social Accountability Through Action: Contemporary Insights From British Industrial Pioneers, „Accounting, Organizations and Society”, vol. 39, no. 8, s. 632–659.
Zobacz w Google Scholar

Patel S.A., Dallas G. (2002), Transparency and disclosure: overview of methodology and study results – United States, Standard and Poor’s Transparency and Disclosure.
Zobacz w Google Scholar

Patelli L., Prencipe A. (2007), The Relationship between Voluntary Disclosure and Independent Directors in the Presence of a Dominant Shareholder’, „European Accounting Review”, vol. 16, no. 1, s. 5–33.
Zobacz w Google Scholar

Paton W.A., Littleton A.C. (1940), An Introduction to Corporate Accounting Standards, „Accounting Historians Journal”, no. 3, s. 45–67.
Zobacz w Google Scholar

Perrini F. (2005), Building a European Portrait of Corporate Social Responsibility Reporting, „European Management Journal”, vol. 23(6), s. 611–627.
Zobacz w Google Scholar

Pfaff J., Poniatowska L., Rówińska M. (2018), Wykorzystanie instrumentów polityki rachunkowości w wybranych obszarach sprawozdania finansowego, CeDeWu, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Piatti D. (2014), Operating cash flow and creditworthiness assessment, „Academy of Accounting and Financial Studies Journal”, vol. 18, no. 2, s. 1–16.
Zobacz w Google Scholar

Potocki A., Winkler R., Żbikowska A. (2003), Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Prince J.B., Dwivedi N. (2013), A third dimension to understanding voluntary disclosures, „Journal of Business Strategy”, vol. 34, no. 4, s. 48–54.
Zobacz w Google Scholar

Qu W., Leung F., Cooper B. (2013), A study of voluntary disclosure of listed Chinese firms – a stakeholder perspective, „Managerial Auditing Journal”, vol. 28, no. 3, s. 261–294.
Zobacz w Google Scholar

Reed S.K., (1972), Pattern Recognition and Categorisation, „Cognitive Psychology”, vol. 3, no. 3, s. 382–407.
Zobacz w Google Scholar

Renders A., Gaeremynck A. (2007), The Impact of Legal and Voluntary Investor Protection on the Early Adoption of IFRS, „De Ekonomist”, vol. 155, no. 1, s. 49–72.
Zobacz w Google Scholar

Riahi-Belkaoui A. (1992), Accounting Theory, University of Illinois, Chicago.
Zobacz w Google Scholar

Riegler Ch., Höllerschmid Ch. (2006), Voluntary disclosure on project intangibles from R&D in business reporting: A principles-based approach for R&D intensive companies, „Journal of Intellectual Capital”, vol. 7, no. 4, s. 511–528.
Zobacz w Google Scholar

Roberts C., Weetman P., Gordon P. (2008), International corporate reporting: A comparative approach, Prentice Hall, Harlow.
Zobacz w Google Scholar

Rudny W. (2013), Model biznesowy a tworzenie wartości, „Studia Ekonomiczne”, t. 141, s. 98–108.
Zobacz w Google Scholar

Russell M. (2015), Continuous disclosure and information asymmetry, „Accounting Research Journal”, vol. 28, no. 2, s. 195–224.
Zobacz w Google Scholar

Samelak J. (2004), Determinanty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw oraz kierunki jej dalszego rozwoju, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Samelak J. (2013), Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Scaltrito D. (2016), Voluntary disclosure in Italy: Firm-specific determinants an empirical analysis of Italian listed companies, „EuroMed Journal of Business”, vol. 11, no. 2, s. 272–303.
Zobacz w Google Scholar

Schaeffer Jr. H.A. (2002), Essentials of Cash Flow, Wiley, New York.
Zobacz w Google Scholar

Scheffs M. (1938), Oznaczenie wartości przedmiotów bilansowych, Wydawnictwo Związku Księgowych w Polsce, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Schmidt F. (1929), Die organische Tageswertbilanz, Gloeckner, Leipzig.
Zobacz w Google Scholar

Schneider G., Scholze A. (2015), Mandatory Disclosure, Generation of Decision-Relevant Information, and Market Entry, „Contemporary Accounting Research”, vol. 32, no. 4, s. 1353–1372.
Zobacz w Google Scholar

Schuster P., O’Connell V. (2006), The trend toward voluntary corporate disclosures, „Management Accounting Quarterly”, vol. 7, no. 2, s. 1–9.
Zobacz w Google Scholar

Schweitzer M. (1972), Struktur und Funktion Bilanz, Duncker & Humblot, Berlin.
Zobacz w Google Scholar

Schweitzer M. (1990), Financial Accounting Theories, [w:] E. Grochla, E. Gaugler (red.), Handbook of German Business Management, C.E. Poeschel, Stuttgart – Springer, Berlin–Heidelberg, s. 877–886.
Zobacz w Google Scholar

Schweitzer M. (1997), Eugen Schmalenbach jako prekursor rachunku kosztów w świecie niemieckojęzycznym, „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP”, t. 39, s. 122–135.
Zobacz w Google Scholar

Schweitzer M. (2000), Przydatność pagatorycznej teorii rachunkowości finansowej, „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP”, t. 55, s. 169–175.
Zobacz w Google Scholar

Sedlack R.P., Shwom B.L., Keller K.P. (2008), Graphics and Visual Communication for Managers, Thomson South-Western, Mason.
Zobacz w Google Scholar

Sewering K. (1925), Die Einheitsbilanz. Die Überbrückung des Gegensatzes zwischen statischer und dynamischer Bilanzlehre, Leipzig.
Zobacz w Google Scholar

Shehata N.F. (2014), Theories and Determinants of Voluntary Disclosure, „Accounting and Finance Research”, vol. 3, no. 1, s. 18–26.
Zobacz w Google Scholar

Singh S., Kansal M. (2011), Voluntary disclosures of intellectual capital: An empirical analysis, „Journal of Intellectual Capital”, vol. 12, no. 2, s. 301–318.
Zobacz w Google Scholar

Skowronek B. (2013), Mediolingwistyka. Wprowadzenie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Skowroński J. (1989), O modelu planu kont (artykuł dyskusyjny), „Rachunkowość”, nr 8–9, s. 247– 252.
Zobacz w Google Scholar

Slack R., Shrives P. (2010), Voluntary disclosure narratives: more research or time to reflect?, „Journal of Applied Accounting Research”, vol. 11, no. 2, s. 84–89.
Zobacz w Google Scholar

Smith E.E., Nielsen G.D. (1970), Representations and Retrieval Processes in STM Recognition and Recall of Faces, „Journal of Experimental Psychology”, vol. 85, no. 3, s. 397–405.
Zobacz w Google Scholar

Sommerfeld H. (1926), Bilanz (eudynamische), Poeschel, Stuttgart.
Zobacz w Google Scholar

Spence M. (1973), Job market signalling, „Quarterly Journal of Economics”, vol. 87 no. 3, s. 355– 374.
Zobacz w Google Scholar

Standard ISO 26000, Social responsibility, www.iso.org. (dostęp: 1.09.2019).
Zobacz w Google Scholar

Stępniewski J. (1987), Przyczynek do teorii rachunkowości zdarzeniowej, „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP”, t. 13, s. 39–53.
Zobacz w Google Scholar

Sterling R.R. (1990), Positive accounting: an assessment, „Abacus”, vol. 26, no. 2, s. 97–135.
Zobacz w Google Scholar

Sterling R.R. (red.) (1971), Asset Valuation and Income Determination: A Consideration of the Alternatives, Scholar Books Co., Houston.
Zobacz w Google Scholar

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (2014), Analiza ESG spółek w Polsce. Raportowanie danych niefinansowych ESG, a odpowiedzialne inwestowanie. Przewodnik dla spółek i inwestorów, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Surdykowska S. (1999), Rachunkowość międzynarodowa, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Sykora G. (1949), Die Kontenund Bilanztheorien – eine betriebswirtschaftlichhistorische Untersuchung, Industrieverlag Spaeth & Linde, Vienna.
Zobacz w Google Scholar

Szychta A. (2001), Zarys rozwoju planów kont w Polsce, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 6(62), s. 106–125.
Zobacz w Google Scholar

Szychta A. (2007), Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Śnieżek E. (1994), Rachunek przepływów pieniężnych w teorii i praktyce rachunkowości, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Śnieżek E. (2006), Przepływy pieniężne jako szczególny obszar sprawozdawczości finansowej, „Nasz Rynek Kapitałowy”, nr 5, s. 42–46.
Zobacz w Google Scholar

Śnieżek E. (2008), Sprawozdawczość przepływów pieniężnych. Krytyczna ocena i propozycja modelu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Śnieżek E. (2016), Raportowanie informacji o społecznej odpowiedzialności biznesu. Studium przypadku Lasów Państwowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Śnieżek E., Perlińska M. (2012), Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa w dobie zrównoważonego rozwoju, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 276, s. 203–215.
Zobacz w Google Scholar

Śnieżek E., Piłacik J. (2016), Raportowanie informacji pozafinansowych o społecznej odpowiedzialności w Lasach Państwowych w świetle niektórych koncepcji teoretycznych, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 284, s. 140–149.
Zobacz w Google Scholar

Śnieżek E., Wiatr M. (2011), Kreatywna czy oszukańcza sprawozdawczość finansowa? Sygnały, symptomy, diagnoza, „Przegląd Organizacji”, nr 11, s. 36–39.
Zobacz w Google Scholar

Śnieżek E., Wiatr M. (2016), Dobrowolne ujawnienia informacji jako kierunek doskonalenia sprawozdawczości finansowej, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 268, s. 206–216.
Zobacz w Google Scholar

Śnieżek E., Wiatr M. (2017), Interpretacja i analiza przepływów pieniężnych. Ujęcie sprawozdawcze i menedżerskie, Wolters Kluwer, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Świderska G.K. (1989), Bilans dynamiczny – teorie i aktualne znaczenie, Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Świderska G.K. (1998), Wpływ teorii dynamicznego bilansu na rozwiązania współczesnej rachunkowości, [w:] Rachunkowość u progu XXI wieku, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa, s. 113–121.
Zobacz w Google Scholar

Świderska G.K. (2008), Kapitał intelektualny w raporcie biznesowym, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 1(6), s. 15–22.
Zobacz w Google Scholar

Świderska G.K. (red.) (2010), Wpływ zakresu ujawnianych informacji na poprawę ochrony inwestorów oraz pozycję konkurencyjną emitentów papierów wartościowych/The Disclosure’ Impact Improving the Protection of Investors and the Competitive Position of the Issuers of Securities, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Tan K.H., Platts K.W. (2004), Strategy Visualisation: Knowing, Understanding and Formulating, „Management Decision”, vol. 42, no. 5, s. 667–676.
Zobacz w Google Scholar

Tang F., Hess T.J., Valacich J.S., Sweeney J.T. (2014), The Effects of Visualization and Interactivity on Calibration in Financial Decision-Making, „Behavioral Research in Accounting”, vol. 26, no. 1, s. 25–58.
Zobacz w Google Scholar

Tian Y., Chen J. (2009), Concept of Voluntary Information Disclosure and A Review of Relevant Studies, „International Journal of Economics and Finance”, vol. 1, no. 2, s. 55–59.
Zobacz w Google Scholar

Van Staden C.J., Hooks J. (2007), A Comprehensive Comparison of Corporate Environmental Reporting and Responsiveness, „British Accounting Review”, vol. 39, s. 197–210.
Zobacz w Google Scholar

Verrecchia R.E. (1983), Discretionary disclosure, „Journal of Accounting and Economics”, vol. 5(3), s. 179–194.
Zobacz w Google Scholar

Vessey I. (1991), Cognitive Fit: A Theory-Based Analysis of The Graphs Versus Tables Literature, „Decision Sciences”, vol. 22, no. 2, s. 219–240.
Zobacz w Google Scholar

Vogler G. (1977), Bilanzen, Kohlhammer, Stuttgart–Berlin–Köln–Mainz.
Zobacz w Google Scholar

Walińska E. (2004), Wartość bilansowa przedsiębiorstwa a alokacja podatku dochodowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Walińska E. (2007), Sprawozdawczość finansowa XXI wieku – bez granic?, [w:] Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa, s. 333–349.
Zobacz w Google Scholar

Walińska E., Gad J. (2017), Kluczowe narzędzia raportowania korporacyjnego w praktyce polskiego rynku kapitałowego – analiza przypadku, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 92(148), s. 207226.
Zobacz w Google Scholar

Wang K., Sewon O., Claiborne M.K. (2010), Determinants and consequences of voluntary disclosure in an emerging market: Evidence from China, „Accounting and Business Research”, vol. 40, no. 1, s. 14–30.
Zobacz w Google Scholar

Wang Z., Jahangir Ali M., Al‐Akra M. (2013), Value relevance of voluntary disclosure and the global financial crisis: evidence from China, „Managerial Auditing Journal”, vol. 28, no. 5, s. 444–468.
Zobacz w Google Scholar

Watts R.L., Zimmerman J.L. (1978), Towards a positive theory of the determination of accounting standards, „Accounting Review”, vol. 53, no. 1, s. 112–134.
Zobacz w Google Scholar

Watts R.L., Zimmerman J.L. (1979), The demand for and supply of accounting theories: the market for excuses, „Accounting Review”, vol. 54, no. 2, s. 273–305.
Zobacz w Google Scholar

Waymire G.B. (2012), Introduction for essays on the state of accounting scholarship, „Accounting Horizons”, vol. 26, no. 4, s. 817–819.
Zobacz w Google Scholar

Webb K.A., Cahan S.F., Sun J. (2008), The effect of globalization and legal environment on voluntary disclosure, „The International Journal of Accounting”, vol. 43, no. 3, s. 219–245.
Zobacz w Google Scholar

Wędzki D. (2003), Statystyczna weryfikacja istotności przepływów pieniężnych, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, nr 15(71), s. 103–119.
Zobacz w Google Scholar

Wiatr M. (2013), Koncepcja bilansu według teorii Wilhelma Osbahra jako kierunku doskonalenia sprawozdawczości finansowej – propozycja modelu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Wiatr M., Śnieżek E. (2012), Teoria bilansowa Wilhelma Osbahra jako reakcja na lukę informacyjną w sprawozdawczości finansowej XXI wieku, [w:] A. Szychta, E. Śnieżek (red.), Pomiar i sprawozdawczość dokonań podmiotów gospodarczych, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 263, s. 45–65.
Zobacz w Google Scholar

Witkowska D. (red.), Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo A.N.D., Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Wolk H.I., Francis J.R., Tearney M.G. (1992), Accounting Theory: A Conceptual and Institutional Approach, Kent, Boston.
Zobacz w Google Scholar

Zadroga S. (1981), Niemieckie teorie bilansowe, „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej”, t. 5, s. 83–96.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

30 lipca 2020

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-994-8

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-995-5

Inne prace tego samego autora