Post-koiné: Studia o nieantropocentrycznych językach (poetyckich)

Autorzy

Anita Jarzyna
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Zakład Literatury i Tradycji Romantyzmu
https://orcid.org/0000-0001-7527-6085

Słowa kluczowe:

zagłada w poezji polskiej, zbrodnie w literaturze, zwierzęta w poezji, języki poetyckie

Streszczenie

Monografia daje wyraz autorskiej formule wspólnoty i komunikacji szerszej niż ludzka. Przedstawiona koncepcja wydobywa niesymboliczne sposoby reprezentowania zwierząt, formy osłabienia ludzkiej podmiotowości, problematyzuje mechanizm wytwarzania różnicy antropologicznej. Pozwala wykazać, że krytyczny namysł nad językiem konsolidującym wspólnotę redefiniuje stosunek do zwierząt. Anita Jarzyna odsłania emancypacyjny potencjał wierszy, projektuje możliwość lektury eksperymentalnej, w ramach której wykazuje, że poeci i poetki drugiej połowy XX i początku XXI wieku, opisując relacje międzygatunkowe, demaskują formy opresji, dyskursy przemocy (m.in. antysemicki, teologiczny, patriarchalny, łowiecki, rzeźnicki, medyczny, zoologiczny), a zarazem tematyzują swoje poszukiwania nieantropocentrycznego języka, tworzą alternatywne wizje międzygatunkowych aliansów, afirmatywnych więzi, powołują polemiczne, inkluzywne języki, dążą do tego, by równościowy stosunek do zwierząt przejawiał się we wszystkim, co mówią, nie tylko, kiedy odnoszą się do nich bezpośrednio. Odnajdując w wierszach rozmaite ujęcia nieantroponormatywnej perspektywy, autorka książki traktuje poezję jako wypowiedź równoprawną z wypowiedziami dyskursywnymi, upominającymi się o zniesienie ludzkiej dominacji; wskazuje przy tym, że konceptualizacje literaturoznawczych studiów nad zwierzętami można wyprowadzać z poetyckiej metarefleksji, formującej się w języku, którym posługują się ludzie, a który odtąd nie ma służyć im wyłącznie.

Bibliografia

Abadzis Nick, Laika, Square Fish, New York 2014.
Zobacz w Google Scholar

Ackerman Diane, Azyl. Opowieść o Żydach ukrywanych w warszawskim zoo, przeł. O. Zienkiewicz, Świat Książki, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Adamowicz Anna, Animalia, Biuro Literackie, Stronie Śląskie 2019.
Zobacz w Google Scholar

Baczyński Krzysztof Kamil, Utwory zebrane, t. 1–2, oprac. A. Kmita-Piorunowa, K. Wyka, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1979.
Zobacz w Google Scholar

Bargielska Justyna, Małe lisy, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2013.
Zobacz w Google Scholar

Bargielska Justyna, Obsoletki, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2011.
Zobacz w Google Scholar

Bargielska Justyna, Szybko przez wszystko, Biuro Literackie, Wrocław 2013.
Zobacz w Google Scholar

Benjamin Walter, Pasaże, red. R. Tiedemann, przeł. I. Kania, posł. Z. Bauman, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005.
Zobacz w Google Scholar

Bielska Magdalena, Czarna wyspa, Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Poznań 2015.
Zobacz w Google Scholar

Birenbaum Halina, Nadzieja umiera ostatnia. Wyprawa w przeszłość. Polska 1986, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Oświęcim 2001.
Zobacz w Google Scholar

Birnbaum Irena, Non omnis moriar. Pamiętnik z getta warszawskiego, Czytelnik, Warszawa 1982.
Zobacz w Google Scholar

Bolecka Anna, Leć do nieba, Wydawnictwo Szpak, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Borowiec Jarosław, Szare światło. Rozmowy z Krystyną Miłobędzką i Andrzejem Falkiewiczem, Biuro Literackie, Wrocław 2009.
Zobacz w Google Scholar

Brodski Josif, Części mowy, przeł. S. Barańczak, w: idem, Poezje wybrane, przeł. S. Barańczak, K. Krzyżewska, W. Woroszylski, wstęp C. Miłosz, Wydawnictwo Znak, Kraków 1996, s. 116–123.
Zobacz w Google Scholar

Brzechwa Jan, Brzechwa dzieciom. Dzieła wszystkie: wiersze, wstęp G. Leszczyński, il. A. Gulewicz, Nasza Księgarnia, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Bursa Andrzej, Dzieła (prawie) wszystkie, oprac. W. Bonowicz, Wydawnictwo Znak, Kraków 2018.
Zobacz w Google Scholar

Coetzee John Maxwell, Elizabeth Costello, przeł. Z. Batko, Wydawnictwo Znak, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Coetzee John Maxwell, Żywoty zwierząt, przeł. A. Dobrzańska-Gadowska, Świat Książki, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Combrzyńska-Nogala Dorota, Bezsenność Jutki, il. J. Rusinek, Wydawnictwo Literatura, Łódź 2012.
Zobacz w Google Scholar

Czechowicz Józef, Bez nieba, w: idem, Pisma zebrane, t. 3: Utwory dramatyczne, red. J. Nowakowska, J. Cymerman, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011, s. 79–97.
Zobacz w Google Scholar

Czechowicz Józef, Pisma zebrane, t. 1–2: Wiersze i poematy, oprac. J.F. Fert, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012.
Zobacz w Google Scholar

Czechowicz Józef, Pisma zebrane, t. 7: Utwory dla dzieci, oprac. E. Łoś, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013.
Zobacz w Google Scholar

Czechowicz Józef, Pisma zebrane, t. 8: Listy, oprac. T. Kłak, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011.
Zobacz w Google Scholar

Dagan Batszewa, Czika, piesek w getcie, przeł. S. Raczyńska, il. A. Katz, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Oświęcim 2012.
Zobacz w Google Scholar

Davey Owen, Laika the Astronaut, Templar Publishing, Dorking 2013.
Zobacz w Google Scholar

Dybczak Andrzej, Pan wszystkich krów. Opowiadania, Wydawnictwo Nisza, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Ficowski Jerzy, Amulety i definicje, Czytelnik, Warszawa 1960.
Zobacz w Google Scholar

Ficowski Jerzy, Czekanie na sen psa, Wydawnictwo Nisza, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Ficowski Jerzy, Dobrodziejstwo inwentarza, Pogranicze, Sejny 1999.
Zobacz w Google Scholar

Ficowski Jerzy, Inicjał, Galeria Browarna, Łowicz 1994.
Zobacz w Google Scholar

Ficowski Jerzy, Lewe strony widoków, wyb. i oprac. P. Sommer, Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Poznań 2014.
Zobacz w Google Scholar

Ficowski Jerzy, Lodorosty i bluszczary. Wiersze dla dzieci, wyb. i oprac. J. Borowiec, il. G. Herba, Wydawnictwo Wolno, Lusowo 2017.
Zobacz w Google Scholar

Ficowski Jerzy, Moje strony świata, Czytelnik, Warszawa 1957.
Zobacz w Google Scholar

Ficowski Jerzy, Pantareja, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Ficowski Jerzy, Pismo obrazkowe, Czytelnik, Warszawa 1962.
Zobacz w Google Scholar

Ficowski Jerzy, Po polsku, Czytelnik, Warszawa 1955.
Zobacz w Google Scholar

Ficowski Jerzy, Ptak poza ptakiem, Czytelnik, Warszawa 1968.
Zobacz w Google Scholar

Ficowski Jerzy, Śmierć jednorożca, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1981.
Zobacz w Google Scholar

Ficowski Jerzy, Zawczas z poniewczasem, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2004.
Zobacz w Google Scholar

Fik Ignacy, Tematy współczesne, w: J. Szczawiej, Poezja Polski walczącej 1939–1945. Antologia, t. 1, oprac. K. Rusinek, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1974, s. 154–155.
Zobacz w Google Scholar

Filipowicz Kornel, Egzekucja w ZOO, w: idem, Krajobraz, który przeżył śmierć, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1986, s. 386–411.
Zobacz w Google Scholar

Fink Ida, Pies, w: eadem, Odpływający ogród. Opowiadania zebrane, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2002, s. 98–104.
Zobacz w Google Scholar

Frank Anne, Dziennik (oficyna). 12 czerwca 1942–1 sierpnia 1944, red. O.H. Frank, M. Pressler, przeł. A. Oczko, Wydawnictwo Znak, Kraków 2015.
Zobacz w Google Scholar

Gdybym wiedział. Rozmowy z Ryszardem Krynickim, oprac. A. Krzywania, Biuro Literackie, Wrocław 2014.
Zobacz w Google Scholar

Ginczanka Zuzanna, Wiersze zebrane, oprac. I. Kiec, Pogranicze, Sejny 2014.
Zobacz w Google Scholar

Głąbiński Stanisław, Psy, ludzie, zwierzęta, Czytelnik, Warszawa 1986.
Zobacz w Google Scholar

Góra Konrad, Nie, Biuro Literackie, Stronie Śląskie 2016.
Zobacz w Google Scholar

Grabowski Andrzej Marek, Wojna na Pięknym Brzegu, il. J. Rusinek, Wydawnictwo Literatura, Łódź 2014.
Zobacz w Google Scholar

Greenlaw Lavinia, Night Photograph, Faber and Faber, London 1993.
Zobacz w Google Scholar

Grochowiak Stanisław, Poezja i… (Sarenka horacjańska), w: Pogranicza poezji, wyb. i oprac. J.Z. Brudnicki, J. Witan, Iskry, Warszawa 1983, s. 21–26.
Zobacz w Google Scholar

Grochowiak Stanisław, Polowanie na cietrzewie, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1972.
Zobacz w Google Scholar

Grochowiak Stanisław, Wybór poezji, oprac. J. Łukasiewicz, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2000.
Zobacz w Google Scholar

Groński Ryszard Marek, Szlemiel, il. K. Figielski, Nowy Świat, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Hartwig Julia, Mówiąc nie tylko do siebie. Poematy prozą, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Herbert Zbigniew, Wiersze zebrane, oprac. edytorskie R. Krynicki, Wydawnictwo a5, Kraków 2008.
Zobacz w Google Scholar

Herbert Zbigniew / Turowicz Jerzy, Korespondencja, z autografów odczytał, oprac., przypisami i posł. opatrzył T. Fiałkowski, Wydawnictwo a5, Kraków 2005.
Zobacz w Google Scholar

Hilsenrath Edgar, Baśń o myśli ostatniej, przeł. R. Wojnakowski, Książnica, Katowice 2005.
Zobacz w Google Scholar

Hirszfeld Ludwik, Historia jednego życia, Czytelnik, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Jastrun Mieczysław, Poezje zebrane, t. 1–2, Czytelnik, Warszawa 1984.
Zobacz w Google Scholar

Kafka Franz, Proces, przeł. B. Schulz, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Kamieńska Anna, W pół słowa. Wiersze z lat 1979–1980, Czytelnik, Warszawa 1983.
Zobacz w Google Scholar

Kapuściński Ryszard, Wiersze zebrane / Collected Poems, przeł. D. Kuprel, M. Kusiba, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Lublin 2012.
Zobacz w Google Scholar

Kent Roman, Mój pies Lala, przeł. K. Łaziuk, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Kielar Wiesław, Anus mundi. Wspomnienia oświęcimskie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1972.
Zobacz w Google Scholar

Klemperer Victor, Dziennik 1933–1945. Wybór dla młodych czytelników, przeł. A. i A. Klubowie, Universitas, Kraków 1999.
Zobacz w Google Scholar

Konopka Feliks, Skarbonki z rudej gliny. Wybór wierszy, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1981.
Zobacz w Google Scholar

Kopyt Szczepan, Kir, Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Poznań 2013.
Zobacz w Google Scholar

Kopyt Szczepan, możesz czuć się bezpiecznie, Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Poznań 2006.
Zobacz w Google Scholar

Kott Jan, Powiastki dla wnuczek, Fundacja Zeszytów Literackich, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Kronhold Jerzy, Epitafium dla Lucy, Fundacja Zeszytów Literackich, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Kronhold Jerzy, Skok w dal, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2016.
Zobacz w Google Scholar

Kronhold Jerzy, Wiek brązu, Wydawnictwo a5, Kraków 2000.
Zobacz w Google Scholar

Kronhold Jerzy, Wiersze wybrane, Wydawnictwo a5, Kraków 2014.
Zobacz w Google Scholar

Kruczyński Zbigniew, Farba znaczy krew, przedm. O. Tokarczuk, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2008.
Zobacz w Google Scholar

Krynicki Ryszard, Haiku. Haiku mistrzów, Wydawnictwo a5, Kraków 2014.
Zobacz w Google Scholar

Krynicki Ryszard, Wiersze wybrane, Wydawnictwo a5, Kraków 2009.
Zobacz w Google Scholar

Krzywicka Irena, Mieszane towarzystwo. Opowiadania dla dorosłych o zwierzętach, Czytelnik, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Książek Michał, Droga 816, Fundacja Sąsiedzi, Białystok 2015.
Zobacz w Google Scholar

Książek Michał, Jakuck. Słownik miejsca, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2013.
Zobacz w Google Scholar

Książek Michał, Nauka o ptakach, Fundacja Sąsiedzi, Białystok 2014.
Zobacz w Google Scholar

Książek Michał, Północny wschód, Fundacja Sąsiedzi, Białystok 2017.
Zobacz w Google Scholar

Landau Irena, Ostatnie piętro, il. J. Rusinek, Wydawnictwo Literatura, Łódź 2015.
Zobacz w Google Scholar

Lanzmann Claude, Zając z Patagonii (pamiętniki), przeł. M. Ochab, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2010.
Zobacz w Google Scholar

Leśmian Bolesław, Poezje zebrane, oprac. J. Trznadel, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Lipska Ewa, Wiersze wybrane, Wydawnictwo a5, Kraków 2015.
Zobacz w Google Scholar

Machej Zbigniew, Przygody przyrody, czyli swawole i niedole zwierząt w świecie ludzi i dalej, il. T. Broda, Biuro Literackie, Wrocław 2008.
Zobacz w Google Scholar

Matkowski Tomasz, Polowaneczko, Wydawnictwo Nowy Świat, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Matywiecki Piotr, Do czasu, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2018.
Zobacz w Google Scholar

Matywiecki Piotr, Zdarte okładki (1965–2009), Biuro Literackie, Wrocław 2009.
Zobacz w Google Scholar

Międzyrzecki Artur, Poezje wybrane, wyb. i wstęp autora, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1979.
Zobacz w Google Scholar

Międzyrzecki Artur, Ptaki. Wiersze z lat 1968–1970. Graficzny Album Poetycki, realizacja A. Graczykowski, Z. Janeczek, Z. Jaskuła, J.P. Tryzno, Correspondance des Arts, Łódź 1981.
Zobacz w Google Scholar

Mikołajewski Jarosław, Żebrak, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2016.
Zobacz w Google Scholar

Miłobędzka Krystyna, W widnokręgu Odmieńca. Teatr, dziecko, kosmogonia, Biuro Literackie, Wrocław 2008.
Zobacz w Google Scholar

Miłobędzka Krystyna, Zbierane 1960–2005, Biuro Literackie, Wrocław 2006.
Zobacz w Google Scholar

Mueller Joanna, Intima thule, Biuro Literackie, Wrocław 2015.
Zobacz w Google Scholar

Mueller Joanna, Powlekać rosnące (apokryfy prenatalne), Biuro Literackie, Wrocław 2013.
Zobacz w Google Scholar

Mueller Joanna, Wylinki, Biuro Literackie, Wrocław 2010.
Zobacz w Google Scholar

Mueller Joanna, Zagniazdowniki, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2005.
Zobacz w Google Scholar

Nałkowska Zofia, Dzienniki czasu wojny, wstęp, oprac. i przypisy H. Kirchner, Czytelnik, Warszawa 1972.
Zobacz w Google Scholar

Nałkowska Zofia, Medaliony, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1990.
Zobacz w Google Scholar

Nałkowska Zofia, Między zwierzętami. Opowiadania. Fragmenty, wstęp, wyb. i oprac. H. Kirchner, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Niewiadomski Andrzej, Kapsle i etykietki, Instytut Mikołowski, Mikołów 2013.
Zobacz w Google Scholar

Nowak Tadeusz, Jasełkowe niebiosa, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1957.
Zobacz w Google Scholar

Nowak Tadeusz, Modły jutrzenne – modły wieczorne, Oficyna Literacka, Kraków 1992.
Zobacz w Google Scholar

Nowak Tadeusz, Pacierze i paciorki, Czytelnik, Warszawa 1988.
Zobacz w Google Scholar

Nowak Tadeusz, Przebudzenia. W puchu alleluja, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1989.
Zobacz w Google Scholar

Nowak Tadeusz, Psalmy na użytek domowy, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1959.
Zobacz w Google Scholar

Nowak Tadeusz, Psalmy wszystkie, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1980.
Zobacz w Google Scholar

Nowak Tadeusz, Spowiedź wyobraźni (szkice i rozmowy), zebrała oraz wstępem i notą opatrzyła A. Jarzyna, Wydawnictwo Pasaże, Kraków 2014.
Zobacz w Google Scholar

Nowak Tadeusz, Ślepe koła wyobraźni, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1958.
Zobacz w Google Scholar

Nowak Tadeusz, W jutrzni, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1966.
Zobacz w Google Scholar

Nowosielski Jerzy, Sztuka po końcu świata. Rozmowy, wyb. i układ K. Czerni, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012.
Zobacz w Google Scholar

Orlev Uri, Wyspa na ulicy Ptasiej, przeł. L.J. Kern, il. O.E. Tchernov, Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań 2011.
Zobacz w Google Scholar

Pamuk Orhan, Stambuł. Wspomnienia i miasto, przeł. A. Polat, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2008.
Zobacz w Google Scholar

Papuzińska Joanna, Asiunia, il. M. Szymanowicz, Wydawnictwo Literatura, Warszawa–Łódź 2011.
Zobacz w Google Scholar

Patten Brian, Teraz będziemy spać, leżeć bez ruchu lub ubierzemy się na powrót, wyb., oprac., posł. J. Jarniewicz, przeł. J. Jarniewicz, T. Sławek, P. Sommer, A. Szuba, Biuro Literackie, Wrocław 2011.
Zobacz w Google Scholar

Piątkowska Renata, Wszystkie moje mamy, il. M. Szymanowicz, Wydawnictwo Literatura, Łódź 2013.
Zobacz w Google Scholar

Pietrek Kira, Język korzyści, Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Poznań 2010.
Zobacz w Google Scholar

Piętak Stanisław, Utwory poetyckie 1. Poezje zebrane, aneks, przypisy, przedm. S. Lichański, oprac. i słowo wstępne S. Nyczaj, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1986.
Zobacz w Google Scholar

Podgórzec Zbigniew, Rozmowy z Jerzym Nowosielskim. Wokół ikony – Mój Chrystus – Mój Judasz, oprac. i wstęp K. Czerni, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009.
Zobacz w Google Scholar

Podsiadło Jacek, A mój syn…, Wydawnictwo Znak, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Podsiadło Jacek, Kra, Wydawnictwo Znak, Kraków 2005.
Zobacz w Google Scholar

Podsiadło Jacek, Pippi, dziwne dziecko, Wydawnictwo Hokus-Pokus, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Podsiadło Jacek, Przedszkolny sen Marianki, il. D. de Latour, Biuro Literackie, Wrocław 2015.
Zobacz w Google Scholar

Podsiadło Jacek, Wiersze zebrane, Lampa i Iskra Boża, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Poetki z Wysp, wyb., tłum., oprac. krytyczne J. Jarniewicz, M. Heydel, posł. J. Jarniewicz, Biuro Literackie, Instytut Kultury Miejskiej, Wrocław–Gdańsk 2015.
Zobacz w Google Scholar

Poezja i łowy. Antologia, wyb. i oprac. W. Dynak, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1994.
Zobacz w Google Scholar

Pollakówna Joanna, Wiersze zebrane, zebrał, oprac. i przedmową opatrzył J. Zieliński, Instytut Mikołowski, Mikołów 2012.
Zobacz w Google Scholar

Rajkowska Joanna, Cichocki Sebastian, Psy z Üsküdar / Dogs from Üsküdar, Fundacja Sztuk Wizualnych, Kraków 2011.
Zobacz w Google Scholar

Ratajczak Józef, Wycieczka do zoo, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982.
Zobacz w Google Scholar

Roth Joseph, Hotel „Savoy”, przeł. I. Berman, Wist, Łódź 2012.
Zobacz w Google Scholar

Różewicz Tadeusz, Utwory zebrane, t. 9–10: Poezja. 3–4, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2006.
Zobacz w Google Scholar

Różewicz Tadeusz / Nowosielscy Zofia i Jerzy, Korespondencja, wstęp i oprac. K. Czerni, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2009.
Zobacz w Google Scholar

Rudniańska Joanna, Kotka Brygidy, Wydawnictwo Pierwsze, Żabia Wola 2007.
Zobacz w Google Scholar

Rudniańska Joanna, XY, il. J. Ambrożewski, Wydawnictwo Muchomor, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Sachs Nelly, Rozżarzone zagadki / Glühende Rätsel, wyb. i tłum. R. Krynicki, Wydawnictwo a5, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Sartorius Joachim, Zegar szronu i inne wiersze, wyb. i tłum. R. Krynicki, Wydawnictwo a5, Kraków 2017.
Zobacz w Google Scholar

Sartre Jean-Paul, Drogi wolności, przeł. J. Rogoziński, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2005.
Zobacz w Google Scholar

Saunders George, Cztery monologi instytucjonalne, przeł. J. Łoziński, w: Najlepsze opowiadania McSweeney’s, red. D. Eggersa, t. 1, przeł. J. Łoziński, M. Kaczyński, T. Rosiński, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2008, s. 23–40.
Zobacz w Google Scholar

Serraillier Ian, Srebrny miecz, il. na podstawie rysunków C.W. Hodgesa, przeł. J. Łoziński, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2014.
Zobacz w Google Scholar

Słownik subiektywny Krystyny Miłobędzkiej, spisał J. Borowiec, „Pro Arte” 2006, nr 23, s. 5.
Zobacz w Google Scholar

Sommer Piotr, Po ciemku też (wiersze z książek), Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Poznań 2013.
Zobacz w Google Scholar

Sommer Piotr, Ucieczka w bok (pytania i odpowiedzi), Biuro Literackie, Wrocław 2010.
Zobacz w Google Scholar

Suska Dariusz, Czysta ziemia 1998–2008, Biuro Literackie, Wrocław 2008.
Zobacz w Google Scholar

Suska Dariusz, Duchy dni, Biuro Literackie, Wrocław 2012.
Zobacz w Google Scholar

Suska Dariusz, Ściszone nagle życie, Wydawnictwo Znak, Kraków 2016.
Zobacz w Google Scholar

Suska Dariusz, W samym środku zimy. Wybór wierszy, Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Poznań 2018.
Zobacz w Google Scholar

Szczygielski Marcin, Arka czasu, czyli wielka ucieczka Rafała od kiedyś przez wtedy do teraz i wstecz, il. D. de Latour, Wydawnictwo Piotra Marciszuka Stentor, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Szlengel Władysław, Księgi dżungli, w: idem, Poeta nieznany. Wybór tekstów, wstęp i oprac. M. Stańczuk, Bellona, Warszawa 2013, s. 79–81.
Zobacz w Google Scholar

Szymborska Wisława, Lektury nadobowiązkowe, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1996. Szymborska Wisława, Wiersze wybrane, wyb. i układ autorki, wydanie nowe, uzupełnione, Wydawnictwo a5, Kraków 2010.
Zobacz w Google Scholar

Śliwiak Tadeusz, Poemat o miejskiej rzeźni, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1965.
Zobacz w Google Scholar

Świrszczyńska Anna, Poezja, zebrał i przedmową poprzedził C. Miłosz, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Thoreau Henry David, Walden, czyli życie w lesie, tłum., przedm. i przypisy H. Cieplińska, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1991.
Zobacz w Google Scholar

Tkaczyszyn-Dycki Eugeniusz, Nie dam ci siebie w żadnej postaci, Wydawnictwo Lokator, Kraków 2016.
Zobacz w Google Scholar

Tokarczuk Olga, Prowadź swój pług przez kości umarłych, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2009.
Zobacz w Google Scholar

Travers Pamela L., Mary Poppins. Opowieści zebrane, il. M. Shepard, przeł. I. Tuwim, S. Kroszczyński, Wydawnictwo Jaguar, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Vosganian Varujan, Księga szeptów, przeł. J. Kornaś-Warwas, Wydawnictwo Książkowe Klimaty, Wrocław 2015.
Zobacz w Google Scholar

Wawiłow Danuta, Wierszykarnia, il. J. Richter-Magnuszewska, Nasza Księgarnia, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Wilczyk Wojciech, Eternit, Lampa i Iskra Boża, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Wilczyk Wojciech, Realizm, Wydawnictwo a5, Kraków 2017.
Zobacz w Google Scholar

Winterson Jeanette, Brzemię, przeł. Z. Batko, Wydawnictwo Znak, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Wittrock Jeni, Laika the Space Dog: First Hero in Outer Space, il. Sh. Toth, Picture Window Books, North Mankato 2014.
Zobacz w Google Scholar

Włodek Adam, Kleksy, Czytelnik, Warszawa 1967.
Zobacz w Google Scholar

Włodek Adam, Wiersze wybrane, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1973.
Zobacz w Google Scholar

Zagajewski Adam, Wiersze wybrane, Wydawnictwo a5, Kraków 2010.
Zobacz w Google Scholar

Zmysły wypasam na łąkach. Z Michałem Książkiem rozmawia Adam Robiński, „Tygodnik Powszechny”, 9.04.2016.
Zobacz w Google Scholar

Żywulska Krystyna [Sonia Landau], Pusta woda. Wspomnienia z warszawskiego getta, dom wydawniczy tCHu, Warszawa 1989.
Zobacz w Google Scholar

Abramowska Janina, Pisarze w zwierzyńcu, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010.
Zobacz w Google Scholar

Adorno Theodor W., Minima moralia. Refleksje z poharatanego życia, tłum. i przypisy M. Łukasiewicz, posł. M.J. Siemek, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999.
Zobacz w Google Scholar

Agamben Giorgio, Co zostaje z Auschwitz. Archiwum i świadek (Homo sacer III), przeł. S. Królak, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Agamben Giorgio, The Open. Man and Animal, transl. K. Attell, Stanford University Press, Stanford 2002.
Zobacz w Google Scholar

Animals and Their People. Connecting East and West in Cultural Animal Studies, ed. by A. Barcz, D. Łagodzka, Brill, Leiden–Boston 2018.
Zobacz w Google Scholar

Antas Jolanta, Rozmowy z psem, czyli komunikacja międzygatunkowa, Iskry, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Araszkiewicz Agata, Wypowiadam wam moje życie. Melancholia Zuzanny Ginczanki, Fundacja OŚKa, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Armstrong Philip, What Animals Mean in the Fiction of Modernity, Routledge, London–New York 2008.
Zobacz w Google Scholar

Arystoteles, O duszy, w: idem, Dzieła wszystkie, t. 3, tłum., wstęp i kom. P. Siwek, PWN, Warszawa 1992, s. 8–146.
Zobacz w Google Scholar

Baier Walter, Schaetz Franz, Położnictwo weterynaryjne, przeł. S. Kowalczyk, przypisy do wydania polskiego R. Hoppe, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1976.
Zobacz w Google Scholar

Bakke Monika, Bio‑transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2012.
Zobacz w Google Scholar

Baratay Éric, Zwierzęcy punkt widzenia. Inna wersja historii, przeł. P. Tarasewicz, Wydawnictwo w Podwórku, Gdańsk 2014.
Zobacz w Google Scholar

Barcz Anna, Realizm ekologiczny. Od ekokrytyki do zookrytyki w literaturze polskiej, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 2016.
Zobacz w Google Scholar

Baron Marta, Grzebanie grzebania. Archeolog i grabarz w twórczości Jerzego Ficowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014.
Zobacz w Google Scholar

Bauman Zygmunt, Nowoczesność i Zagłada, przeł. T. Kunz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2012.
Zobacz w Google Scholar

Bauman Zygmunt, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Bednarek Joanna, Życie, które mówi. Nowoczesna wspólnota i zwierzęta, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Bekoff Marc, O zakochanych psach i zazdrosnych małpach. Emocjonalne życie zwierząt, przeł. M. Stasińska-Buczak, Wydawnictwo Znak, Kraków 2010.
Zobacz w Google Scholar

Bereszyński Andrzej, Wrońska Magdalena, Jan Bogumił Sokołowski – życie i dzieła, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2012.
Zobacz w Google Scholar

Bereś Witold, Burnetko Krzysztof, Duchowny niepokorny. Rozmowy z księdzem Stanisławem Musiałem, Świat Książki, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Bestie, żywy inwentarz i bracia mniejsi. Motywy zwierzęce w mitologiach, sztuce i życiu codziennym, red. P. Kowalski, K. Łeńska-Bąk, M. Sztandara, Uniwersytet Opolski, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Opole 2007.
Zobacz w Google Scholar

Błoński Jan, Biedni Polacy patrzą na getto, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2008.
Zobacz w Google Scholar

Bogalecki Piotr, Niedorozmowy. Kategoria niezrozumiałości w poezji Krystyny Miłobędzkiej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Brach-Czaina Jolanta, Szczeliny istnienia, Wydawnictwo eFKa, Kraków 1999.
Zobacz w Google Scholar

Braidotti Rosi, Po człowieku, przeł. J. Bednarek, A. Kowalczyk, przedm. do polskiego wydania J. Bednarek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Brown Laura, Homeless Dogs and Melancholy Apes. Humans and Other Animals in the Modern Literary Imagination, Cornell University Press, London 2010.
Zobacz w Google Scholar

Browning Christopher R., Zwykli ludzie. 101. Policyjny Batalion Rezerwy i „ostateczne rozwiązanie” w Polsce, przeł. P. Budkiewicz, Bellona, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Brudnicki Jan Zdzisław, Tadeusz Nowak, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1978.
Zobacz w Google Scholar

Burgess Colin, Dubbs Chris, Animals in Space. From Research Rockets to the Space Shuttle, Springer Praxis Books, New York 2007.
Zobacz w Google Scholar

Burt Jonathan, Szczur, przeł. A. Leśniak, Universitas, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Butler Judith, Ramy wojny. Kiedy życie godne jest opłakiwania?, przeł. A. Czarnacka, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Butler Judith, Walczące słowa. Mowa nienawiści i polityka performatywu, przeł. A. Ostolski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Campbell Clare, Bonzo’s War. Animals Under Fire 1939–1945, Constable, London 2013.
Zobacz w Google Scholar

Childhood and Pethood in Literature and Culture. New Perspectives in Childhood Studies and Animal Studies, ed. by A. Feuerstein, C. Nolte-Odhiambo, Routledge, New York–London 2017.
Zobacz w Google Scholar

Children’s Literature and the Posthuman. Animal, Environment, Cyborg, ed. by Z. Jaques, Routledge, New York–London 2015.
Zobacz w Google Scholar

Czaja Dariusz, Lekcje ciemności, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2009.
Zobacz w Google Scholar

Czapliński Przemysław, Bednarek Joanna B., Gostyński Dawid, Literatura i jej natury. Przewodnik ekokrytyczny dla nauczycieli i uczniów szkół średnich, Wydawnictwo Rys, Poznań 2017.
Zobacz w Google Scholar

Czerni Krystyna, Nietoperz w świątyni. Biografia Jerzego Nowosielskiego, Wydawnictwo Znak, Kraków 2011.
Zobacz w Google Scholar

Czwordon Paulina, Empatia i obserwacja. O poezji Jerzego Ficowskiego, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010.
Zobacz w Google Scholar

Czytanie menażerii. Zwierzęta w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej, red. A. Mik, P. Pokora, M. Skowera, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Darwin Karol, O wyrazie uczuć u człowieka i zwierząt, przeł. Z. Majlert, K. Zaćwilichowska, red. R.J. Wojtusiak, przedm. W. Szewczuk, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1988.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowska Anna, Eufemizmy współczesnego języka polskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1993.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowski Stanisław, Vox Humana. Biblia w liryce Tadeusza Nowaka. Studia i szkice, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1993.
Zobacz w Google Scholar

DeGrazia David, Prawa zwierząt. Bardzo krótkie wprowadzenie, przeł. P. Polak, Nomos, Kraków 2014.
Zobacz w Google Scholar

Didi-Huberman Georges, Kora, przeł. T. Swoboda, Wydawnictwo w Podwórku, Gdańsk 2013.
Zobacz w Google Scholar

Domańska Ewa, Nekros. Wprowadzenie do ontologii martwego ciała, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Duk Józef, Synkretyzm stylistyczny poezji Stanisława Grochowiaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.
Zobacz w Google Scholar

Durczak Joanna, Rozmowy z Ziemią. Tradycja przyrodopisarska w literaturze amerykańskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010.
Zobacz w Google Scholar

Dworniczak Agnieszka, Stanisław Grochowiak, Rebis, Poznań 2000.
Zobacz w Google Scholar

Dynak Władysław, Łowy, łowcy i zwierzyna w przysłowiach polskich, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław 1993.
Zobacz w Google Scholar

Dzieci Holocaustu mówią…, vol. 2, red. J. Gutenbaum, A. Latała, Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu w Polsce, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Emancypacja zwierząt?, red. E. Łoch, A. Trześniewska, D. Piechota, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 2015.
Zobacz w Google Scholar

Engelking Barbara, Jest taki piękny słoneczny dzień… Losy Żydów szukających ratunku na wsi polskiej 1942–1945, Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Ferry Luc, Nowy ład ekologiczny: drzewo, zwierzę i człowiek, przeł. H. i A. Misiowie, Centrum Uniwersalizmu przy Uniwersytecie Warszawskim, Polski Oddział Międzynarodowego Towarzystwa Uniwersalizmu, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Fiedorczuk Julia, Cyborg w ogrodzie. Wprowadzenie do ekokrytyki, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2015.
Zobacz w Google Scholar

Filipowicz Anna, (Prze)zwierzęcenia. Poetyckie drogi do postantropocentryzmu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017.
Zobacz w Google Scholar

Foer Jonathan Safran, Zjadanie zwierząt, przeł. D. Dymińska, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Kraków 2013.
Zobacz w Google Scholar

Fudge Erica, Animal, Reaktion Books, London 2002.
Zobacz w Google Scholar

Fudge Erica, Pets, Routledge, London 2014.
Zobacz w Google Scholar

Gadamer Hans-Georg, Czy poeci umilkną?, wyb. (według pomysłu A. Szlosarka) i oprac. J. Margański, przeł. M. Łukasiewicz, przekł. przejrzał i wstępem poprzedził K. Bartoszyński, Homini, Bydgoszcz 1998.
Zobacz w Google Scholar

Garber Marjorie, Dog Love, Touchstone, New York 1997.
Zobacz w Google Scholar

Gawron Agnieszka, Macierzyństwo. Współczesna literatura, kultura, etyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
Zobacz w Google Scholar

Głowacka Dorota, Po tamtej stronie: świadectwo, afekt, wyobraźnia, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Godlewski Stanisław, Vademecum myśliwego, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1989.
Zobacz w Google Scholar

Godzina dla Adama. Wspomnienia, wiersze, przekłady, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2000.
Zobacz w Google Scholar

Goffman Erving, Instytucje totalne. O pacjentach szpitali psychiatrycznych i mieszkańcach innych instytucji totalnych, przeł. O. Waśkiewicz, J. Łaszcz, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2011.
Zobacz w Google Scholar

Goldhagen Daniel J., Gorliwi kaci Hitlera. Zwyczajni Niemcy i Holocaust, przeł. W. Horabik, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Goldkorn Włodek, Dziecko w śniegu, przeł. J. Malawska, fot. N. De Benedetti, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2018.
Zobacz w Google Scholar

Goodall Jane, Przez dziurkę od klucza. 30 lat obserwacji szympansów nad potokiem Gombe, przeł. J. Prószyński, Prószyński i S-ka, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Goodall Jane, W cieniu człowieka, przeł. G. Bujalska-Grüm, L. Grüm, PWN, Warszawa 1974.
Zobacz w Google Scholar

Grabowski Jan, Judenjagd. Polowanie na Żydów 1942–1945. Studium dziejów pewnego powiatu, Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Grosz Elizabeth, The Nick of Time. Politics, Evolution, and the Untimely, Duke University Press, Durham 2004.
Zobacz w Google Scholar

Grosz Elizabeth, Time Travels. Feminism, Nature, Power, Duke University Press, Durham 2005.
Zobacz w Google Scholar

Gutorow Jacek, Niepodległość głosu. Szkice o poezji polskiej po 1968 roku, Wydawnictwo Znak, Kraków 2003.
Zobacz w Google Scholar

Gzyra Dariusz, Dziękuję za świńskie oczy. Jak krzywdzimy zwierzęta, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Kraków 2018.
Zobacz w Google Scholar

Haraway Donna J., When Species Meet, University of Minnesota Press, Minneapolis–London 2008.
Zobacz w Google Scholar

Heinrich Bernd, Wieczne życie. O zwierzęcej formie śmierci, przeł. M. Szczubiałka, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2014.
Zobacz w Google Scholar

Hitler’s Geographies. The Spatialities of the Third Reich, ed. by P. Giaccaria, C. Minca, The University of Chicago Press, Chicago 2016.
Zobacz w Google Scholar

Hołownia Szymon, Boskie zwierzęta, Wydawnictwo Znak, Kraków 2018.
Zobacz w Google Scholar

Hoppe Stanisław, Słownik języka łowieckiego, wyd. trzecie, poszerzone i poprawione, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1981.
Zobacz w Google Scholar

Horowitz Alexandra, Oczami psa. Co psy wiedzą, myślą i czują, przeł. M. Bugajska, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

How Green Were the Nazis? Nature, Environment, and Nation in the Third Reich, ed. by F.J. Brüggemeier, M. Cioc, T. Zeller, Ohio University Press, Athens 2005.
Zobacz w Google Scholar

Ingrao Christian, Czarni myśliwi. Brygada Dirlewangera, przeł. W. Gilewski, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2011.
Zobacz w Google Scholar

(Inne) zwierzęta mają głos, red. D. Dąbrowska, P. Krupiński, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.
Zobacz w Google Scholar

Ioannes Paulus Pp. II [ Jan Paweł II], Evangelium Vitae, http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25031995_evangelium-vitae_ pl.html (dostęp: 1.03.2014).
Zobacz w Google Scholar

Jarzyna Anita, Imaginauci. Pismo wyobraźni w poezji Bolesława Leśmiana, Józefa Czechowicza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Nowaka, Universitas, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Kraków–Łódź 2017.
Zobacz w Google Scholar

Jung Christoph, Pörtl Daniela, Człowiek i pies. O głaskaniu, stresie i oksytocynie, przeł. A. Haładyj, konsultacja merytoryczna Ł. Bożycki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Juszczak Wiesław, Poeta i mit, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2014.
Zobacz w Google Scholar

Kalchreuter Heribert, Rzecz o myślistwie. Za i przeciw, przeł. K. Kujawska, A. Grzegorczyk, B. Mirski, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1983.
Zobacz w Google Scholar

Kaliszewski Andrzej, Gry Pana Cogito, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1990.
Zobacz w Google Scholar

Kałuża Anna, Wola odróżnienia. O modernistycznej poezji Jarosława Marka Rymkiewicza, Julii Hartwig, Witolda Wirpszy i Krystyny Miłobędzkiej, Universitas, Kraków 2008.
Zobacz w Google Scholar

Katechizm Kościoła Katolickiego, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2012, http://www.katechizm.opoka.org.pl (dostęp: 11.01.2014).
Zobacz w Google Scholar

Kęskrawiec Marek, Czwarty pożar Teheranu, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Kiec Izolda, Ginczanka. Życie i twórczość, Obserwator, Poznań 1994.
Zobacz w Google Scholar

King Barbara J., How Animals Grieve, The University of Chicago Press, Chicago 2013.
Zobacz w Google Scholar

Kołodziejczyk Dariusz, Turcja, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Konecki Krzysztof Tomasz, Ludzie i ich zwierzęta. Interakcjonistyczno‑symboliczna analiza społecznego świata właścicieli zwierząt domowych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Korsak Włodzimierz, Rok myśliwego. Rzecz dla myśliwych i miłośników przyrody, przedm. Weyssenhoff, Książnica Narodowa M. Niemierkiewicza i Sp., Wielkopolska Księgarnia Nakładowa K. Rzepeckiego, Poznań 1922.
Zobacz w Google Scholar

Kowalska-Leder Justyna, Doświadczenie Zagłady z perspektywy dziecka w polskiej literaturze dokumentu osobistego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009.
Zobacz w Google Scholar

Krupiński Piotr, „Dlaczego gęsi krzyczały?” Zwierzęta i Zagłada w literaturze polskiej XX i XXI wieku, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Kuczyńska-Koschany Katarzyna, Interlinie w ciemności. Jednak interpretacja, Wydawnictwo Pasaże, Kraków 2012.
Zobacz w Google Scholar

Kuczyńska-Koschany Katarzyna, „Все поэты жиды”. Antytotalitarne gesty poetyckie i kreacyjne wobec Zagłady oraz innych doświadczeń granicznych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2013.
Zobacz w Google Scholar

Kwiatkowski Jerzy, Klucze do wyobraźni. Szkice o poetach współczesnych, wyd. drugie poszerzone, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1973.
Zobacz w Google Scholar

LaCapra Dominick, History and Its Limits. Human, Animal, Violence, Cornell University Press, Ithaca 2009.
Zobacz w Google Scholar

Lasota Ewelina, Majkowska-Szajer Dorota, Ślady, tropy, znaki, il. M. Sztyma, Wydawca Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie, Kraków 2017.
Zobacz w Google Scholar

Ligęza Wojciech, O poezji Wisławy Szymborskiej. Świat w stanie korekty, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002.
Zobacz w Google Scholar

Linzey Andrew, Teologia zwierząt, przeł. W. Kostrzewski, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010.
Zobacz w Google Scholar

Literatura polska wobec Zagłady (1939–1968), red. S. Buryła, D. Krawczyńska, J. Leociak, Fundacja Akademia Humanistyczna, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Ludzie i nie‑ludzie. Perspektywa socjologiczno‑antropologiczna, red. A. Mica, P. Łuczeczko, Wydawnictwo Orbis Exterior, Pszczółki 2011.
Zobacz w Google Scholar

Ludzie i zwierzęta, red. R. Chymkowski, A. Jaroszuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Łowiectwo w tradycji i kulturze. Międzynarodowe Sympozjum Pułtusk ′95, Łowiec Polski, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Łubieński Stanisław, Dwanaście srok za ogon, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2016.
Zobacz w Google Scholar

Majewski Paweł, Lew, który mówi. Esej o granicach językowego wyrazu doświadczenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Malamud Randy, Reading Zoos. Representations of Animals and Captivity, Macmillan Press, Basingstoke 1998.
Zobacz w Google Scholar

Małczyński Jacek, Krajobrazy Zagłady. Perspektywa historii środowiskowej, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Masson Jeffrey M., McCarthy Susan, Kiedy słonie płaczą. O życiu emocjonalnym zwierząt, przeł. Kozubal, Książka i Wiedza, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Matywiecki Piotr, Myśli do słów. Szkice o poezji, Biuro Literackie, Wrocław 2013.
Zobacz w Google Scholar

Mayer Jack, Życie w słoiku. Ocalenie Ireny Sendler. Jak nastolatki z Kansas odkryły i uratowały od zapomnienia polską bohaterkę Holokaustu, przeł. R. Stiller, Andrzej Findeisen / AMF Plus Group, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

McHugh Susan, Dog, Reaktion, London 2004.
Zobacz w Google Scholar

Melchior Małgorzata, Zagłada a tożsamość. Polscy Żydzi ocaleni „na aryjskich papierach”. Analiza doświadczenia biograficznego, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Metamorphoses of the Zoo. Animal Encounter after Noah, ed. by R.R. Acampora, Lexington Books, Lanham 2010.
Zobacz w Google Scholar

Midgley Mary, Beast and Man. The Roots of Human Nature, Routledge, London–New York 2002.
Zobacz w Google Scholar

Mollison James, James & Other Apes, introduction by J. Goodall, Chris Boot, London 2005.
Zobacz w Google Scholar

Mondry Henrietta, Political Animals. Representing Dogs in Modern Russian Culture, Brill, Leiden 2015.
Zobacz w Google Scholar

Morawiec Arkadiusz, Literatura polska wobec ludobójstwa. Rekonesans, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018.
Zobacz w Google Scholar

Mytych Beata, Poetyka i łowy. O idei dawnego polowania w literaturze polskiej XIX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004.
Zobacz w Google Scholar

Mytych-Forajter Beata, Czułe punkty Grochowiaka. Szkice i interpretacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010.
Zobacz w Google Scholar

Nancy Jean-Luc, Rozdzielona wspólnota, przeł. M. Gusin, T. Załuski, wstęp T. Załuski, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2010.
Zobacz w Google Scholar

Nawarecki Aleksander, Parafernalia. O rzeczach i marzeniach, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014.
Zobacz w Google Scholar

Nehring Halina, Kehl Jerzy, Łowiectwo oczami artystów, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1989.
Zobacz w Google Scholar

Noske Barbara, Beyond Boundaries. Humans and Animals, Black Rose Books, Montreal–London 1997.
Zobacz w Google Scholar

Nycz Ryszard, Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej, Universitas, Kraków 2001.
Zobacz w Google Scholar

Nycz Ryszard, Poetyka doświadczenia. Teoria – nowoczesność – literatura, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Olczak-Ronikier Joanna, Korczak. Próba biografii, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Pacewicz Krzysztof, Fluks. Wspólnota płynów ustrojowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Pasławski Tadeusz, Metody polowań. Myśliwskie rady i sposoby, Oficyna Edytorska „Wydawnictwo Świat”, Warszawa 1993.
Zobacz w Google Scholar

Patterson Charles, Wieczna Treblinka, przeł. R. Rupowski, Wydawnictwo „Vega!POL”, Opole 2003.
Zobacz w Google Scholar

Pies też człowiek? Relacje psów i ludzi we współczesnej Polsce, red. M.P. Pręgowski, J. Włodarczyk, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2014.
Zobacz w Google Scholar

Pinguet Catherine, Les chiens d’Istanbul. Des rapports entre l’homme et l’animal de l’Antiquité à nos Jours, Bleu autour, Saint-Pourçain-sur-Sioule 2008.
Zobacz w Google Scholar

Po humanizmie. Od technokrytyki do animal studies, red. Z. Ładyga, J. Włodarczyk, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2015.
Zobacz w Google Scholar

Pollack Martin, Skażone krajobrazy, przeł. K. Niedenthal, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2014.
Zobacz w Google Scholar

Probucka Dorota, Filozoficzne podstawy idei praw zwierząt, Universitas, Kraków 2013.
Zobacz w Google Scholar

Ptaki. Przeploty, red. B. Mytych-Forajter, K. Jaglarz, Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, Katowice 2015.
Zobacz w Google Scholar

Puste piekło? Spór wokół ks. Wacława Hryniewicza nadziei zbawienia dla wszystkich, red. J. Majewski, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Rejmer Małgorzata, Bukareszt. Kurz i krew, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2013.
Zobacz w Google Scholar

Renard Jules, Dziennik, wyb., tłum. i oprac. J. Guze, Wydawnictwo Krąg, Warszawa 1993.
Zobacz w Google Scholar

Rolin Jean, I ktoś rzucił za nim zdechłego psa, przeł. W. Dłuski, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2011.
Zobacz w Google Scholar

Rose Rosa S., Krytyczny słownik mitów i symboli nazizmu, wpr. R. Argullol, przeł. Z. Jakubowska, A. Rurarz, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Rosenfeld Alvin H., Podwójna śmierć. Rozważania o literaturze Holocaustu, przeł. B. Krawcowicz, Wydawnictwo „Cyklady”, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Rothberg Michael, Pamięć wielokierunkowa. Pamiętanie Zagłady w epoce dekolonizacji, przeł. K. Bojarska, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Rotzetter Anton, Głaskane, tuczone, zabijane. Dlaczego zwierzęta zasługują na lepsze traktowanie, współpr. A.M. Forster, przeł. K. Markiewicz, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań 2013.
Zobacz w Google Scholar

Roux Jean-Paul, Historia Turków, przeł. K. Dąbrowska, posł. D. Kołodziejczyk, Wydawnictwo Marbut, Gdańsk 2003.
Zobacz w Google Scholar

Salij Jacek, Gwiazdy, ludzie i zwierzęta. O godności człowieka i godności materii, Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów „W drodze”, Poznań 2009.
Zobacz w Google Scholar

Sax Boria, Animals in the Third Reich. Pets, Scapegoats, and the Holocaust, Continuum, New York 2000.
Zobacz w Google Scholar

Serpell James, W towarzystwie zwierząt. Analiza związków ludzie – zwierzęta, przeł. A. Alichniewicz, A. Szczęsna, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Shallcross Bożena, Rzeczy i Zagłada, Universitas, Kraków 2010.
Zobacz w Google Scholar

Singer Peter, Wyzwolenie zwierząt, przeł. A. Alichniewicz, A. Szczęsna, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Sławek Tadeusz, U‑chodzić, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015.
Zobacz w Google Scholar

Snyder Timothy, Czarna ziemia. Holokaust jako ostrzeżenie, przeł. B. Pietrzyk, Wydawnictwo Znak, Kraków 2015.
Zobacz w Google Scholar

Sokołowski Jan, Ptaki ziem polskich, t. 1–2, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1972.
Zobacz w Google Scholar

Sokołowski Jan, Tajemnice ptaków, Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia”, Warszawa 1986.
Zobacz w Google Scholar

Sokołowski Jan, Zwierzęta z mojego szkicownika, Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia”, Warszawa 1961.
Zobacz w Google Scholar

Stuart Tristram, Bezkrwawa rewolucja. Historia wegetarianizmu od 1600 roku do współczesności, przeł. J. Mikos, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Szałapak Edward, Tradycje i zwyczaje w kole łowieckim, Oficyna Wydawnicza „Alma Press”, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Ślady Holokaustu w imaginarium kultury polskiej, red. J. Kowalska-Leder, P. Dobrosielski, I. Kurz, M. Szpakowska, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Śmierć zwierzęcia. Współczesne zootanatologie, red. M. Kotyczka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014.
Zobacz w Google Scholar

Tabaszewska Justyna, Jedna przyroda czy przyrody alternatywne? O pojmowaniu i obrazach przyrody w polskiej poezji, Universitas, Kraków 2010.
Zobacz w Google Scholar

Ternon Yves, Ormianie. Historia zapomnianego ludobójstwa, przeł. W. Brzozowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
Zobacz w Google Scholar

The Animals Reader. The Essential Classic and Contemporary Writings, ed. by L. Kalof, A.J. Fitzgerald, Bloomsbury, Oxford 2007.
Zobacz w Google Scholar

Tokarczuk Olga, Moment niedźwiedzia, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Tomczok Marta, Czyja dzisiaj jest Zagłada? Retoryka – ideologia – popkultura, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Tryczyk Mirosław, Miasta śmierci. Sąsiedzkie pogromy Żydów, Wydawnictwo RM, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Turkina Olesya, Soviet Space Dogs, transl. I. Cannon, L. Wasserman, Fuel, London 2015.
Zobacz w Google Scholar

Tych Feliks, Długi cień Zagłady. Szkice historyczne, Żydowski Instytut Historyczny Instytut Naukowo-Badawczy, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Tymieniecka-Suchanek Justyna, Literatura rosyjska wobec upodmiotowienia zwierząt. W kręgu zagadnień ekofilozoficznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013.
Zobacz w Google Scholar

Urbański Jarosław, Społeczeństwo bez mięsa. Socjologiczne i ekonomiczne uwarunkowania wegetarianizmu, współautorka I. Rabizo, posł. A.W. Nowak, Wydawnictwo A+, Poznań 2016.
Zobacz w Google Scholar

W obronie zwierząt, red. P. Singer, przeł. M. Betley, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Wcielenia Jerzego Ficowskiego. Według recenzji, szkiców i rozmów z lat 1956–2007, wyb., oprac. i wstępem opatrzył P. Sommer, Pogranicze, Sejny 2010.
Zobacz w Google Scholar

Weil Kari, Thinking Animals. Why Animal Studies Now?, Columbia University Press, New York 2012.
Zobacz w Google Scholar

Westoll Andrew, Szympansy z azylu Fauna. O przetrwaniu i woli życia, przeł. M. Zawadzka, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2013.
Zobacz w Google Scholar

Wielogłos. Krystyna Miłobędzka w recenzjach, szkicach, rozmowach, wyb., oprac., red. J. Borowiec, Biuro Literackie, Wrocław 2013.
Zobacz w Google Scholar

Wiesenthal Szymon, Prawo, nie zemsta. Wspomnienia, przeł. A. Albrecht, Wydawnictwo Znak, Kraków 2010.
Zobacz w Google Scholar

Wilki i ludzie. Małe kompendium wilkologii, red. D. Wężowicz-Ziółkowska, E. Wieczorkowska, współpr. K. Jaglarz, Wydawnictwo grupakultura.pl, Katowice 2014.
Zobacz w Google Scholar

Winiecka Elżbieta, Z wnętrza dystansu. Leśmian – Karpowicz – Białoszewski – Miłobędzka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2012.
Zobacz w Google Scholar

Wolfe Cary, What is Posthumanism?, University of Minnesota Press, Minneapolis 2010.
Zobacz w Google Scholar

Wójcik-Dudek Małgorzata, (Prze)Trwać w okolicach mitu. Funkcje mityzacji w poezji Tadeusza Nowaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007.
Zobacz w Google Scholar

Wójcik-Dudek Małgorzata, W(y)czytać Zagładę. Praktyki postpamięci w polskiej literaturze XXI wieku dla dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016.
Zobacz w Google Scholar

Wróbel Karolina, Zwierzęta w getcie warszawskim. Inna wersja historii, Warszawa 2015 [praca magisterska, maszynopis w Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego].
Zobacz w Google Scholar

Wyrazy życia. Szkice o poezji Piotra Sommera, red. P. Śliwiński, Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Poznań 2010.
Zobacz w Google Scholar

Young Rosamund, Sekretne życie krów, przeł. P. Kaliński, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Zabawa Krystyna, Rozpoczęta opowieść. Polska literatura dziecięca po 1989 roku wobec kultury współczesnej, Akademia Ignatianum – Wydawnictwo WAM, Kraków 2013.
Zobacz w Google Scholar

Zagłada w „Medalionach” Zofii Nałkowskiej. Tekst i konteksty, red. T. Żukowski, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Zaleska Zofia, Przejęzyczenie. Rozmowy o przekładzie, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2015.
Zobacz w Google Scholar

Zaleski Marek, Echa idylli w literaturze polskiej doby nowoczesności i późnej nowoczesności, Universitas, Kraków 2007.
Zobacz w Google Scholar

Zawiszewska Agata, Życie świadome. O nowoczesnej prozie intelektualnej Ireny Krzywickiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
Zobacz w Google Scholar

Zazwierzęcenie. O zwierzętach w literaturze i kulturze, red. M. Pranke, Koło Lektury Filologiczno-Filozoficznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2018.
Zobacz w Google Scholar

Zwierzęta, gender i kultura. Perspektywa ekologiczna, etyczna i krytyczna, red. A. Barcz, M. Dąbrowska, E-naukowiec, Lublin 2014.
Zobacz w Google Scholar

Zwierzęta i ich ludzie. Zmierzch antropocentrycznego paradygmatu?, red. A. Barcz, D. Łagodzka, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Zwierzęta i ludzie, red. J. Kurek, K. Maliszewski, Miejski Dom Kultury „Batory”, Chorzów 2011.
Zobacz w Google Scholar

Zwierzęta na zakręcie, oprac. B. Mytych-Forajter, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Żukowski Tomasz, Wielki retusz. Jak zapomnieliśmy, że Polacy zabijali Żydów, Wielka Litera, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Żychliński Arkadiusz, Laboratorium antropofikcji. Dociekania filologiczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Żychowski Józef, Wpływ masowych grobów z I i II wojny światowej na środowisko przyrodnicze, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2008.
Zobacz w Google Scholar

Żygowska Joanna, Skrzydła dla dzieci. Teatr poetycki Krystyny Miłobędzkiej, Wydawnictwo Pasaże, Kraków 2018.
Zobacz w Google Scholar

Żylińska Joanna, Bioetyka w epoce nowych mediów, przeł. P. Poniatowska, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

„Bliza. Kwartalnik Artystyczny” 2013, nr 1: Animals.
Zobacz w Google Scholar

„Czas Kultury” 2002, nr 1: Pies w sztuce polskiej.
Zobacz w Google Scholar

„Czas Kultury” 2007, nr 6: ZO/Opozycje.
Zobacz w Google Scholar

„Er(r)go” 2014, nr 1: Konteksty ekokrytyki.
Zobacz w Google Scholar

„Ethos” 2013, nr 2: Nasi „Bracia mniejsi”.
Zobacz w Google Scholar

„Fragile” 2016, nr 2: Zwierzęta.
Zobacz w Google Scholar

„Jednak Książki. Gdańskie Czasopismo Humanistyczne” 2014, nr 2: Zwierzęcość.
Zobacz w Google Scholar

„Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2009, nr 4: Żywoty zwierząt.
Zobacz w Google Scholar

„Krytyka Polityczna” 2008, nr 5: Nie‑ludzka polityka.
Zobacz w Google Scholar

„Narracje o Zagładzie” 2017, nr 3: Zwierzęta/Zagłada.
Zobacz w Google Scholar

„Opcje” 2016, nr 1–2: Bio‑amatorzy.
Zobacz w Google Scholar

„Pogranicza” 2009, nr 2: Zwierzęta mają głos.
Zobacz w Google Scholar

„Polonistyka. Innowacje” 2017, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

„Przegląd Filozoficzny” 2015, nr 2: Ludzie i zwierzęta.
Zobacz w Google Scholar

„Teksty Drugie” 2013, nr 1/2: Pozaludzkie/arcyludzkie.
Zobacz w Google Scholar

„Tygodnik Powszechny” 2009, nr 50: I zwierzęta będą nas sądzić.
Zobacz w Google Scholar

„Wakat” 2015, nr 3: BioPolska.
Zobacz w Google Scholar

„Wielogłos” 2018, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

„Więź” 1998, nr 7: Zwierzęta, nasi mniejsi bracia.
Zobacz w Google Scholar

„Znak” 2008, nr 6: O cierpieniu zwierząt.
Zobacz w Google Scholar

„Znak” 2013, nr 3: Prawo do zabijania.
Zobacz w Google Scholar

„Znak” 2015, nr 5: Zwierzę, którym jesteś.
Zobacz w Google Scholar

A Short Interview with Nick Abadzis, “The Comics Reporter”, 1 September 2007, http://www.comicsreporter.com/index.php/resources/interviews/9884/ (dostęp: 23.09.2018).
Zobacz w Google Scholar

Agamben Giorgio, Otwarte ( fragmenty), przeł. P. Mościcki, „Krytyka Polityczna” 2008, nr 15, s. 124–138.
Zobacz w Google Scholar

Bakke Monika, Między nami zwierzętami. O emocjonalnych związkach między ludźmi i innymi zwierzętami, „Teksty Drugie” 2007, nr 1/2, s. 222–233.
Zobacz w Google Scholar

Bakke Monika, Studia nad zwierzętami: od aktywizmu do akademii i z powrotem?, „Teksty Drugie” 2011, nr 3, s. 193–204.
Zobacz w Google Scholar

Bakke Monika, Więź, „Czas Kultury” 2002, nr 1, s. 14–17.
Zobacz w Google Scholar

Balbus Stanisław, Nieśmiertelna choroba. O „Psalmach” Tadeusza Nowaka, w: Interpretować dalej. Najważniejsze polskie książki poetyckie 1945–1989, red. A. Kałuża, A. Świeściak, Universitas, Kraków 2011, s. 421–442.
Zobacz w Google Scholar

Balbus Stanisław, Poezja w czasie marnym. O metafizyce i historiozofii poezji Tadeusza Nowaka, w: T. Nowak, Modły jutrzenne – modły wieczorne, Oficyna Literacka, Kraków 1992, s. 97–303.
Zobacz w Google Scholar

Barcz Anna, Zwierzęta jako podmioty narracji wojennych. Literatura i jej wpływ na historię, w: Historie i narracje. Od historii lokalnej do opowieści postantropocentrycznej, red. R. Makarska, Universitas, Kraków 2019, s. 171–189.
Zobacz w Google Scholar

Berger John, Po cóż patrzeć na zwierzęta?, w: idem, O patrzeniu, przeł. S. Sikora, Fundacja „Aletheia”, Warszawa 1999, s. 5–39.
Zobacz w Google Scholar

Bujno Dawid, Krótko o Bargielskiej, Mueller i poezji kobiet, http://portliteracki.pl/przystan/teksty/krotko-o-bargielskiej-mueller-i-poezji-kobiet/ (dostęp: 8.05.2015).
Zobacz w Google Scholar

Buryła Sławomir, Topika Holocaustu. Wstępne rozpoznanie, „Świat Tekstów. Rocznik Słupski” 2012, nr 1, s. 131–151.
Zobacz w Google Scholar

Clark David L., „Ostatni kantysta w nazistowskich Niemczech”. Zwierzęta i ludzie po Lévinasie, przeł. A. Ostolski, w: Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki. Antologia, red. E. Domańska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010, s. 475–525.
Zobacz w Google Scholar

Cole Tim, „Przyroda nam pomagała”. Lasy, drzewa i historie środowiskowe Holokaustu, przeł. K. Dix, „Teksty Drugie” 2017, nr 2, s. 203–227.
Zobacz w Google Scholar

Czaja Dariusz, Przefarbowany świat. Mitologie polowania, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2009, nr 4, s. 110–126.
Zobacz w Google Scholar

Czaja Dariusz, Z życia nosorożców. Zoo‑logia Różewicza, w: Próba rekonstrukcji. Szkice o twórczości Tadeusza Różewicza, red. T. Kunz, J. Orska, Wydawnictwo EMG, Kraków 2014, s. 309–329.
Zobacz w Google Scholar

Czaja Dariusz, Zwierzęta w klatce (języków), „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2009, nr 4, s. 2–10.
Zobacz w Google Scholar

Czapliński Przemysław, Literatura i życie. Perspektywy biopoetyki, w: Teoria – literatura – życie. Praktykowanie teorii w humanistyce współczesnej, red. A. Legeżyńska, R. Nycz, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, Warszawa 2012, s. 63–93.
Zobacz w Google Scholar

Czapliński Przemysław, Poszerzanie pola Zagłady, „Teksty Drugie” 2017, nr 2, s. 7–17.
Zobacz w Google Scholar

Czapliński Przemysław, Prześladowcy, pomocnicy, świadkowie. Zagłada i polska literatura późnej nowoczesności, w: Zagłada. Współczesne problemy rozumienia i przedstawiania, red. P. Czapliński, E. Domańska, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2009, s. 155–183.
Zobacz w Google Scholar

Czesak Artur, Co i gdzie jeszcze powiedziały gwarą ptaki?, w: Rozmaitości językowe: ofiarowane prof. dr. hab. Januszowi Strutyńskiemu z okazji jego jubileuszu, red. M. Skarżyński, M. Szpiczakowska, Księgarnia Akademicka, Kraków 2002, s. 63–71.
Zobacz w Google Scholar

Derrida Jacques, Che cos’è la poesia?, przeł. M.P. Markowski, „Literatura na Świecie” 1998, nr 11–12, s. 155–161.
Zobacz w Google Scholar

Derrida Jacques, The Animal That Therefore I Am (More to Follow), transl. D. Wills, “Critical Inquiry” 2002, vol. 28, s. 369–418.
Zobacz w Google Scholar

Domańska Ewa, Historia ratownicza, „Teksty Drugie” 2014, nr 5, s. 12–26.
Zobacz w Google Scholar

Domańska Ewa, Historia w kontekście posthumanistyki, „Historyka. Studia Metodologiczne” 2015, t. 45, s. 5–21.
Zobacz w Google Scholar

Domańska Ewa, Historia zwierząt, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2016, nr 3–4, s. 322–331.
Zobacz w Google Scholar

Domańska Ewa, Humanistyka ekologiczna, „Teksty Drugie” 2013, nr 1/2, s. 13–33.
Zobacz w Google Scholar

Domańska Ewa, Muzułman: świadectwo i figura, w: Zagłada. Współczesne problemy rozumienia i przedstawiania, red. P. Czapliński, E. Domańska, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2009, s. 67–87.
Zobacz w Google Scholar

Domańska Ewa, Przestrzenie Zagłady w perspektywie ekologiczno‑nekrologicznej, „Teksty Drugie” 2017, nr 2, s. 34–61.
Zobacz w Google Scholar

Durczak Joanna, Ekohistoria w literaturze: trop amerykański i trop polski, w: Historie i narracje. Od historii lokalnej do opowieści postantropocentrycznej, red. R. Makarska, Universitas, Kraków 2019, s. 151–171.
Zobacz w Google Scholar

Dynak Władysław, O polskim języku łowieckim. Cz. II. Dzieje, refleksje nad jego genezą, charakterem i literackim funkcjonowaniem, „Literatura Ludowa” 1983, nr 4/5, s. 13–40.
Zobacz w Google Scholar

Engelking Anna, Istota i ewolucja eufemizmów (na przykładzie zastępczych określeń śmierci), „Przegląd Humanistyczny” 1984, z. 4, s. 115–129.
Zobacz w Google Scholar

Fiedorczuk Julia, Kto zabija psa?, „dwutygodnik.com” 2012, nr 89.
Zobacz w Google Scholar

Fiedorczuk Julia, Beltrán Gerardo, Języki nieludzi, „dwutygodnik.com” 2014, nr 12.
Zobacz w Google Scholar

Filipowicz Anna, Od beztroskiego małpiego ludku do mądrego pana Pongo. Strategie post‑ludzkie w późnej poezji Tadeusza Różewicza, „Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze” 2013, nr 2, s. 212–228.
Zobacz w Google Scholar

Foltz Richard C., Czy przyroda jest sprawcza w znaczeniu historycznym? Historia świata, historia środowiska oraz to, w jaki sposób historycy mogą pomóc ocalić Ziemię, przeł. A. Czarnacka, w: Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki. Antologia, red. E. Domańska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010, s. 631–661.
Zobacz w Google Scholar

Fox Frank, Żydzi i żubry. Ofiary nazistowskiej pseudo‑nauki, przeł. A. Kobos, „Zwoje”, 29 stycznia 2002, http://polish-jewish-heritage.org/pol/07-12_Zydzi_i_zubry.html (dostęp: 6.11.2015).
Zobacz w Google Scholar

Gondowicz Jan, Królewska wysokość, „dwutygodnik.com” 2011, nr 8.
Zobacz w Google Scholar

[Stanisław Grabowski], *** [komentarz do wiersza Jerzego Ficowskiego Do autora „Ptaków ziem polskich”], „Poezja i Dziecko” 2004, nr 3, s. 10–11.
Zobacz w Google Scholar

Gralewicz-Wolny Iwona, „Ubyliśmy zwierzętom / Kto ubędzie nam”. Posthumanizm Wisławy Szymborskiej, w: eadem, W cudzysłowie. O literaturze polskiej XX i XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, s. 101–133.
Zobacz w Google Scholar

Grosz Elizabeth, Darwin i gatunek ludzki, przeł. M. Rogowska-Stangret, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2011, nr 4, s. 47–64.
Zobacz w Google Scholar

Grosz Elizabeth, Sztuka i zwierzę, oprac. C. Podlaszewski, „Magazyn Sztuki” 2014, nr 5, s. 40–48.
Zobacz w Google Scholar

Grzenia Jan, „Wiersze naukowe”. Uwagi o wtórnym wykorzystaniu naukowych gatunków wypowiedzi w tekstach poetyckich, „Język Artystyczny” 1996, t. 10, s. 109–117.
Zobacz w Google Scholar

Haraway Donna, Manifest gatunków stowarzyszonych, przeł. J. Bednarek, w: Teorie wywrotowe. Antologia przekładów, red. A. Gajewska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2012, s. 241–261.
Zobacz w Google Scholar

Haraway Donna, Zwierzęta laboratoryjne i ich ludzie, przeł. A. Ostolski, „Krytyka Polityczna” 2008, nr 15, s. 102–116.
Zobacz w Google Scholar

Hoffmann Krzysztof, [hairi no ri], w: Miłobędzka wielokrotnie, red. P. Śliwiński, Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Poznań 2008, s. 72–84.
Zobacz w Google Scholar

Jaklewicz Tomasz, Kościół przeciw zwierzętom?, „Gość Niedzielny” 2010, nr 1, https://www.gosc.pl/doc/803234.Kosciol-przeciw-zwierzetom (dostęp: 1.03.2014).
Zobacz w Google Scholar

Jaroń Łukasz, Mamo, poczytaj mi o Holokauście, http://kulturaonline.pl/mamo,poczytaj,mi,o,holokauscie,tytul,artykul,15107.html (dostęp: 28.02.2016).
Zobacz w Google Scholar

Jarzyna Anita, Animal‑story, „Czas Kultury” 2016, nr 1, s. 204–216.
Zobacz w Google Scholar

Jarzyna Anita, Bilans albo „sprawozdanie dla akademii” (studia nad zwierzętami w polskim literaturoznawstwie), „Porównania” 2017, vol. 21, s. 285–305.
Zobacz w Google Scholar

Jarzyna Anita, Filologia doświadczalna, „Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze” 2015, z. 4, s. 313–331.
Zobacz w Google Scholar

Jarzyna Anita, Józef Czechowicz. Szkic dydaktyczny (dla Władysława Panasa), „Polonistyka” 2009, nr 7, s. 18–25.
Zobacz w Google Scholar

Jarzyna Anita, Nie‑stosow(a)ne analogie. „Lesbos” Renaty Lis jako narracja poszerzająca doświadczenie uchodźcze, „Polonistyka. Innowacje” 2017, nr 6, s. 25–44.
Zobacz w Google Scholar

Jarzyna Anita, Poza imaginarium. O miejscu zwierząt w narracjach o Zagładzie i Zagłady w narracjach o zwierzętach, „Narracje o Zagładzie” 2017, nr 3, s. 7–21.
Zobacz w Google Scholar

Jarzyna Anita, Rejestry przemocy. Usuwanie Żydów z języka Czechowicza, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2013, nr 22, s. 197–213.
Zobacz w Google Scholar

Jarzyna Anita, W oku konia. Horyzonty biografii, „Polonistyka. Innowacje” 2016, nr 3, s. 57–74.
Zobacz w Google Scholar

Jasnowski Paweł, Zagłada Żydów w najnowszej literaturze dziecięcej, „Ryms” 2013, nr 19, s. 6–7.
Zobacz w Google Scholar

Jaworski Marcin, Formy nieistnienia. O wierszach Dariusza Suski, w: Świat na językach, red. P. Śliwiński, Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Poznań 2015, s. 131–141.
Zobacz w Google Scholar

Johnson Jane, Vulnerable Cargo: The Sacrifice of Animal Astronauts, w: Commercial Space Exploration. Ethics, Policy and Governance, ed. by J. Galliott, Routledge, London 2015, s. 259–273.
Zobacz w Google Scholar

Karolak Sylwia, „Nadchodzi wielki tebk…” Edgara Hilsenratha opowieść o ludobójstwie, „Slavia Occidentalis. Litteraria” 2015, t. 72/2, s. 95–105.
Zobacz w Google Scholar

Katz Eric, Nature’s Healing Power, the Holocaust, and the Environmental Crisis, “Judaism: A Quarterly Journal of Jewish Life and Thought” 1997, vol. 46.1 (Winter), s. 79–91.
Zobacz w Google Scholar

Keff Bożena, Piotr Sommer jako kobieta, http://www.ha.art.pl/felietony/633-boena-keff-piotr-sommer-jako-kobieta.html (dostęp: 9.09.2018).
Zobacz w Google Scholar

Kłos Agnieszka, Zielona macewa, „Teksty Drugie” 2017, nr 2, s. 166–175.
Zobacz w Google Scholar

Kołodziej Dorota, (Nie)powinność wiersza – koncepcja poezji w utworze WIERSZ „POWINIEN” Krystyny Miłobędzkiej, „Polisemia” 2018, nr 1, https://sites.google.com/a/polisemia. com.pl/polisemia/numery-czasopisma/numer-1-2018-19---przyszlosc/-nie-powinnosc-wiersza (dostęp: 25.09.2018).
Zobacz w Google Scholar

Konończuk Wojciech, Są ofiary, nie ma winnych, http://tygodnik.onet.pl/sa-ofiary-nie-ma-winnych/x8bwn (dostęp: 4.04.2015).
Zobacz w Google Scholar

Kopacka Beata, Ogród zoologiczny. Topika i znaczenie, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2013, nr 2, s. 61–65.
Zobacz w Google Scholar

Kowalski Tomasz, Odzyskiwanie głosu. Ludobójstwo Ormian w „Księdze szeptów” Varujana Vosganiana, „Slavia Occidentalis. Litteraria” 2015, t. 72/2, s. 59–71.
Zobacz w Google Scholar

Krupa Bartłomiej, Relacja człowiek – pies w opowiadaniach Idy Fink, „Narracje o Zagładzie” 2017, nr 3, s. 139–161
Zobacz w Google Scholar

Krupiński Piotr, “Birdless Sky”. On one of the topoi in Lager literature (and its fringes), “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2017, nr 8, s. 167–185.
Zobacz w Google Scholar

Krupiński Piotr, Co się śni zwierzętom? Stefan Flukowski i psychoanaliza, „Pamiętnik Literacki” 2016, nr 2, s. 67–84.
Zobacz w Google Scholar

Krupiński Piotr, „Kiedy zniknęły psy?” Zwierzęta – literatura – powstanie warszawskie, w: Dyskurs powstańczy w kulturze polskiej, red. D. Dąbrowska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015, s. 167–191.
Zobacz w Google Scholar

Krupiński Piotr, Słoń a sprawa literaturoznawców, czyli o zoofilologii słów kilka. Rekonesans, “Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies” 2015, nr 1, s. 13–23.
Zobacz w Google Scholar

Kuczyńska-Koschany Katarzyna, Danuta Wawiłow: poetka (dziecięcej) wyobraźni, w: Wiersze‑Biedronki. Polska poezja dla dzieci pisana przez kobiety, red. A. Kwiatkowska, A. Wieczorkiewicz, J. Żygowska, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2018, s. 13–27.
Zobacz w Google Scholar

Kuczyńska-Koschany Katarzyna, „Kochają tylko psy”. Psia buda i ludzkie szczenię (w „Psich latach” Güntera Grassa i „Nakarmić kamień” Bronki Nowickiej), „Polonistyka. Innowacje” 2017, nr 5, s. 31–40.
Zobacz w Google Scholar

Kuczyńska-Koschany Katarzyna, Śmierć – a zwłaszcza śmierć zwierzęcia jako doświadczenie dziecka – w wierszach Dariusza Suski, w: Świat na językach, red. P. Śliwiński, Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Poznań 2015, s. 109–117.
Zobacz w Google Scholar

Kuczyńska-Koschany Katarzyna, Ważki i Zagłada, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria”, R. XVI: 2016, s. 94–107.
Zobacz w Google Scholar

Kuczyńska-Koschany Katarzyna, „Wiersz jako etymologiczna hipoteza świata” w twórczości przekładowej, (czyli) własnej Ryszarda Krynickiego, w: Pismo chmur. Studia i szkice o poezji Ryszarda Krynickiego, red. P. Próchniak, Wydawnictwo EMG, Kraków 2014, s. 189–206.
Zobacz w Google Scholar

Kulka Bronisława, Świat dziecięcych doznań w poezji Danuty Wawiłow, w: Dziecko i jego światy w poezji dla dzieci, red. U. Chęcińska, Książnica Szczecińska, Szczecin 1994, s. 257–274.
Zobacz w Google Scholar

Kwiatkowski Jerzy, Poeta telluryczny, „Życie Literackie” 1960, nr 47, s. 10.
Zobacz w Google Scholar

LaCapra Dominick, Powrót do pytania o to, co ludzkie i zwierzęce, przeł. K. Bojarska, w: Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki. Antologia, red. E. Domańska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010, s. 417–475.
Zobacz w Google Scholar

Leociak Jacek, Figura Zagłady (Wokół „śmierci” Józefa Czechowicza), w: Czytanie Czechowicza, red. P. Próchniak, J. Kopciński, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2003, s. 121–135.
Zobacz w Google Scholar

Leociak Jacek, „Jeśli zdążę, napiszę apologię wszy”. O insektach w tekstach Korczaka, „Res Publica Nowa” 2008, nr 1, s. 84–92.
Zobacz w Google Scholar

Lévinas Emmanuel, Pies albo prawo naturalne, w: idem, Trudna wolność. Eseje o judaizmie, przeł. Kuryś, współpr. J. Migasińskiego, wstęp M. Jędraszewski, posł. M. Czajkowski, Wydawnictwo Atext, Gdynia 1991.
Zobacz w Google Scholar

Lipski Jan Józef, Rekonesanse Grochowiaka, „Twórczość” 1972, nr 12, s. 96–98.
Zobacz w Google Scholar

Loba Mirosław, Zagłada, ofiara i zwierzęta w myśli Elisabeth de Fontenay, „Narracje o Zagładzie” 2017, nr 3, s. 42–51.
Zobacz w Google Scholar

Łubieński Stanisław, Niebiańskie lusterko, „Salamandra” 2016, nr 2, s. 12–15.
Zobacz w Google Scholar

Łukasiewicz Jacek, „Ów chłopiec niezwykły”, „Odra” 1976, nr 12, s. 55–63.
Zobacz w Google Scholar

Małczyński Jacek, Drzewa „żywe pomniki” w Muzeum – Miejscu Pamięci w Bełżcu, „Teksty Drugie” 2009, nr 1–2, s. 208–214.
Zobacz w Google Scholar

Małczyński Jacek, Historia środowiskowa Zagłady, „Testy Drugie” 2017, nr 2, s. 17–34.
Zobacz w Google Scholar

Małczyński Jacek, Jak drzewa świadczą? W stronę nie‑ludzkich figuracji świadka, „Teksty Drugie” 2018, nr 3, s. 373–386.
Zobacz w Google Scholar

Małczyński Jacek, Odwracanie krajobrazu. Rewitalizacja miejsc pamięci Holocaustu w sztuce współczesnej na przykładzie „Winterreise” Mirosława Bałki oraz Magdaleny Hueckel i Tomasza Śliwińskiego, w: Od pamięci biodziedzicznej do postpamięci, red. T. Szostek, R. Sendyka, R. Nycz, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, Warszawa 2013, s. 223–238.
Zobacz w Google Scholar

Małczyński Jacek, Polityka natury w Auschwitz‑Birkenau, „Teksty Drugie” 2014, nr 5, s. 141–158.
Zobacz w Google Scholar

Marcinkiewicz Paweł, Granice „communitas”. Podmiot w relacji do Innego/Obcego (na przykładzie wiersza „Trelinka, siekiera, puch”), „Fabularie” 2014, nr 1, s. 48–52.
Zobacz w Google Scholar

Marszałek Magdalena, Granice świadectwa w prozie Zofii Nałkowskiej (kilka uwag o „Medalionach”), w: Granice Nałkowskiej, red. A. Zawiszewska, Fundacja Feminoteka, Warszawa 2014, s. 313–323.
Zobacz w Google Scholar

Millet Kitty, Cezura, ciągłość i mit. Implikacje łączenia Holokaustu z historią niemieckiego kolonializmu, przeł. M. Żółkoś, „Narracje o Zagładzie” 2017, nr 3, s. 243–262.
Zobacz w Google Scholar

Mitek-Dziemba Alina, Przemoc i piękno. O teologii i estetyce zwierząt na marginesie pisarstwa Annie Dillard i Tadeusza Sławka, w: Polytropos. Na drogach Tadeusza Sławka / Tracing Tadeusz Sławek’s routes, red. P. Bogalecki, Z. Kadłubek, A. Mitek-Dziemba, K. Pospiszil, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, s. 228–251.
Zobacz w Google Scholar

Mitzner Piotr, Psi bracia Jarosława Iwaszkiewicza, w: idem, Jak znalazł, Wydawnictwo Pasaże, Kraków 2014, s. 240–247.
Zobacz w Google Scholar

Morawiec Arkadiusz, Na brzegu świata, „Nowe Książki” 2004, nr 12, s. 19.
Zobacz w Google Scholar

Mueller Joanna, Czy poniechała cię noc? O „wołaniach z głębokości” Justyny Bargielskiej, „FA-art” 2014, nr 3, s. 74–86.
Zobacz w Google Scholar

Mytych-Forajter Beata, Energia metamorfozy w prozie Joanny Rudniańskiej, w: I. Gralewicz-Wolny, B. Mytych-Forajter, Uwolnić Pippi! Twórczość dla dzieci wobec przemian kultury, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, s. 87–101.
Zobacz w Google Scholar

Mytych-Forajter Beata, Najmniejsze zwierzę Justyny Bargielskiej, w: Balaghan. Mikroświaty i nanohistorie, red. M. Jochemczyk, M. Kokoszka, B. Mytych-Forajter, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, s. 421–432.
Zobacz w Google Scholar

Mytych-Forajter Beata, Wychodzenie z klatki. Jana Kotta „Powiastki dla wnuczek”, w: Zamieranie fikcji, red. M. Ładoń, G. Olszański, Biblioteka Kwartalnika Kulturalnego „Opcje”, Katowice 2014, s. 63–82.
Zobacz w Google Scholar

Nagel Thomas, Jak to jest być nietoperzem?, w: idem, Pytania ostateczne, przeł. A. Romaniuk, Aletheia, Warszawa 1997, s. 203–219.
Zobacz w Google Scholar

Nawarecki Aleksander, „Ile zwierząt zabrał Mojżesz do swojej arki?” Zwierzęce, dziecięce i poetyckie według Justyny Bargielskiej, “Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies” 2015, nr 1, s. 263–270.
Zobacz w Google Scholar

Nelson Amy, A Hearth for a Dog: The Paradoxes of Soviet Pet Keeping, w: Borders of Socialism. Private Spheres of Soviet Russia, ed. by L.H. Siegelbaum, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2006, s. 123–145.
Zobacz w Google Scholar

Nelson Amy, Bringing the Beast Back In: The Rehabilitation of Pet Keeping in Soviet Russia, w: Companion Animals in Everyday Life. Situating Human‑Animal Engagement within Cultures, ed. by M.P. Pręgowski, Palgrave Macmillan, New York 2016, s. 43–58.
Zobacz w Google Scholar

Nelson Amy, Cold War Celebrity and the Courageous Canine Scout. The Life and Times of Soviet Space Dogs, w: Into the Cosmos. Space Exploration and Soviet Culture, ed. by J.T. Andrews, A.A. Siddiqi, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh 2011, s. 133–155.
Zobacz w Google Scholar

Nelson Amy, The Legacy of Laika. Celebrity, Sacrifice, and the Soviet Space Dogs, w: Beastly Natures. Animals and Humans and the Study of History, ed. by D. Brantz, University of Virginia Press, Charlottesville–London 2010, s. 204–224.
Zobacz w Google Scholar

Nelson Amy, The Music of Memory and Forgetting: Global Echoes of Sputnik II, w: Remembering the Space Age. Proceedings of the 50th Anniversary Conference, ed. by S.J. Dick, The NASA History Series, Washington (DC) 2008, s. 237–253.
Zobacz w Google Scholar

Nowacka-Rejzner Urszula, Planowanie przestrzenne a tereny cenne przyrodniczo w obszarach wybranych miast Małopolski, „Czasopismo Techniczne. Architektura” 2011, z. 1–A, s. 69–78.
Zobacz w Google Scholar

Nowosielski Jerzy, Ślepota chrześcijan [list w obronie zwierząt], w: idem, Zagubiona bazylika. Refleksje o sztuce i wierze, wstęp i red. K. Czerni, Wydawnictwo Znak, Kraków 2013, s. 337–341.
Zobacz w Google Scholar

O człowieku i zwierzęciu, Marksie i żałobie. Z Jacques’em Derridą rozmawiają Małgorzata Kowalska i Jerzy Niecikowski, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 1998, nr 1, s. 5–15.
Zobacz w Google Scholar

Pałys Andrzej, Oswoić bezdomnego psa, „MOCAK Forum” 2011, nr 1, s. 92–93.
Zobacz w Google Scholar

Paprocki Henryk, Czy tylko człowiek będzie zbawiony?, „Więź” 1998, nr 7, s. 95–105.
Zobacz w Google Scholar

Pietrych Krystyna, O czym mówią zwierzęta (u) Szymborskiej, w: Niepojęty przypadek. O poezji Wisławy Szymborskiej, red. J. Grądziel-Wójcik, K. Skibski, Wydawnictwo Pasaże, Kraków 2015, s. 281–301.
Zobacz w Google Scholar

Praczyk Małgorzata, Czy historia się ekologizuje? Polska historiografia współczesna wobec natury, „Historyka. Studia Metodologiczne” 2015, t. 45, s. 39–54.
Zobacz w Google Scholar

Promiński Marian, Z. Nałkowska „Medaliony”, „Twórczość” 1947, nr 4, s. 128–132.
Zobacz w Google Scholar

Przymuszała Beata, Spory o godność w dyskursie holokaustowym, „Polonistyka” 2012, nr 8, s. 12–15.
Zobacz w Google Scholar

Pszczołowska Lucylla, Jak się przekłada onomatopeje, „Teksty” 1975, nr 6, s. 87–98.
Zobacz w Google Scholar

Rąbkowska Ewelina, Dzieci, zwierzęta i wielka zabawa. Przekształcenia wątków zwierzęcego folkloru w polskiej literaturze dla dzieci i młodzieży w perspektywie kulturowych studiów nad zwierzętami (cultural animal studies), „Polonistyka. Innowacje” 2017, nr 5, s. 85–102.
Zobacz w Google Scholar

Rewers Ewa, Więcej niż „koiné”: Gianni Vattimo czyta Heideggera i co z tego dla filozofii oraz poezji wynika, w: Hermeneutyka i literatura – ku nowej „koiné”, red. K. Kuczyńska-Koschany, M. Januszkiewicz, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2006, s. 111–125.
Zobacz w Google Scholar

Roszak Joanna, Miłobczarnia, w: Miłobędzka wielokrotnie, red. P. Śliwiński, Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Poznań 2008, s. 84–94.
Zobacz w Google Scholar

Roszak Joanna, Musa Dah i bliżej. Zaczynając od powieści Franza Werfla, „Slavia Occidentalis. Litteraria” 2015, t. 72/2, s. 83–95.
Zobacz w Google Scholar

Roszak Joanna, Nelly Sachs: Ucieczka i przemiana. Wiersze z głębokiej nocy, w: Arcydzieła literatury niemieckojęzycznej. Szkice – komentarze – interpretacje, t. 2, red. E. Białek, G. Kowal, Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2011, s. 387–396.
Zobacz w Google Scholar

Rybak Agnieszka, Władza na rykowisku, „Polityka” 2001, nr 1, s. 28–33.
Zobacz w Google Scholar

Salij Jacek, W poszukiwaniu odrzuconej połowy. O teologii Jerzego Nowosielskiego, „Znak” 1982, nr 12, s. 73–93.
Zobacz w Google Scholar

Saturczak Łukasz, Szkoda psu białego chleba, http://tygodnik.onet.pl/szkoda-psu-bialego-chleba/82fvw (dostęp: 3.04.2015).
Zobacz w Google Scholar

Schollenberger Justyna, Rośliny w pędzie. Darwina myślenie o granicy roślina – zwierzę, „Teksty Drugie” 2018, nr 2, s. 102–120.
Zobacz w Google Scholar

Sebald Winfried Georg, Mały zajączek. O totemicznym zwierzęciu poety Ernsta Herbecka, w: idem, Campo Santo, przeł. M. Łukasiewicz, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2014, s. 195–207.
Zobacz w Google Scholar

Sendyka Roma, Nie‑miejsca pamięci i ich nie‑ludzkie pomniki, „Teksty Drugie” 2017, nr 2, s. 86–109.
Zobacz w Google Scholar

Sendyka Roma, Śledztwo i łowy. Nie‑miejsca pamięci i krajobraz cynegetyczny, w: Poetyki ekocydu. Historia, natura, konflikt, red. A. Ubertowska, D. Korczyńska-Partyka, E. Kuliś, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, Warszawa 2019, s. 87–111.
Zobacz w Google Scholar

Siwor Dorota, Taniec z obecnym i przeszłym (Jerzy Kronhold „Epitafium dla Lucy”), „Konteksty Kultury” 2013, nr 1–2, s. 147–154.
Zobacz w Google Scholar

Skowera Maciej, Polacy i Żydzi, dzieci i dorośli. Kto jest kim w „Kotce Brygidy” Joanny Rudniańskiej i „Bezsenności Jutki” Doroty Combrzyńskiej‑Nogali, „Konteksty Kultury” 2014, z. 1/2, nr 11, s. 57–72.
Zobacz w Google Scholar

Skrendo Andrzej, „Widokówki i podobizny różnych lemurów”: Różewicz i Nowosielski, w: idem, Przodem Różewicz, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, Warszawa 2012, s. 168–197.
Zobacz w Google Scholar

Skurtys Jakub, Zamiast Szymborskiej? Krystyna Miłobędzka i źródła współczesnej ekopoezji w Polsce, „Przestrzenie Teorii” 2017, nr 28, s. 203–219.
Zobacz w Google Scholar

Sławek Tadeusz, Blisko ziemi. Kilka lekcji jeża, “Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies” 2005, nr 1, s. 45–60.
Zobacz w Google Scholar

Smykowski Mikołaj, Eksterminacja przyrody w Lesie Rzuchowskim, „Teksty Drugie” 2017, nr 2, s. 61–86.
Zobacz w Google Scholar

Sobolczyk Piotr, „Ty jesteś krowa a ja Żyd”. Tadeusza Śliwiaka Holocaust zwierząt, „Pogranicza” 2009, nr 5, s. 28–40.
Zobacz w Google Scholar

Spivak Gayatri Chakravorty, Czy podporządkowani inni mogą przemówić?, przeł. E. Majewska, „Krytyka Polityczna” 2011, nr 24/25, s. 196–240.
Zobacz w Google Scholar

Strutyński Janusz, Sposoby naśladowania głosów ptaków w języku polskim, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Językoznawcze” 1965, z. 15, s. 85–117.
Zobacz w Google Scholar

Szaj Patryk, Niepokoje. Tadeusz Różewicz wobec tzw. zwierząt hodowlanych, „Narracje o Zagładzie” 2017, nr 3, s. 121–139.
Zobacz w Google Scholar

Szalewska Katarzyna, Przyroda i stygmat historii – o „Skażonych krajobrazach” Martina Pollacka, w: Poetyki ekocydu. Historia, natura, konflikt, red. A. Ubertowska, D. Korczyńska-Partyka, E. Kuliś, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, Warszawa 2019, s. 111–135.
Zobacz w Google Scholar

Szczepan Aleksandra, Krajobrazy postpamięci, „Teksty Drugie” 2014, nr 1, s. 103–126.
Zobacz w Google Scholar

Szewczyk-Haake Katarzyna, Portret rodzinny albo Jakub i Ezaw („Naprzód pies”), w: „Nie powinien przysyłać Syna”. Etyczne i metafizyczne aspekty twórczości Zbigniewa Herberta, red. J.M. Ruszar, JMR Trans-Atlantyk, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków 2018, s. 95–108.
Zobacz w Google Scholar

Sztybel David, Can the Treatment of Animals Be Compared to the Holocaust?, “Ethics & the Environment” 2006, vol. 11, no. 1, s. 97–132.
Zobacz w Google Scholar

Szymborska Karolina, W laboratorium children studies. Dziecko i dzieciństwo w nowoczesnym dyskursie naukowym, w: Nowe opisanie świata. Literatura i sztuka dla dzieci i młodzieży w kręgach oddziaływań, red. B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s. 181–193.
Zobacz w Google Scholar

Śniedziewska Magdalena, Miłosz i ptaki, „Teksty Drugie” 2018, nr 2, s. 235–255.
Zobacz w Google Scholar

Świtek Gabriela, Małpiarnia malarza. Darwinizm w twórczości Gabriela von Maxa, „Wiek XIX”, R. VII (XLIX): 2014, s. 311–323.
Zobacz w Google Scholar

Tindol Robert, The Best Friends of the Murderers: Guard Dogs and the Nazi Holocaust, w: Animals and War. Studies of Europe and North America, ed. by R. Hediger, Brill, Boston 2012, s. 105–123.
Zobacz w Google Scholar

Tokarska-Bakir Joanna, Książka wyjścia, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2015, nr 25, s. 67–92.
Zobacz w Google Scholar

Ubertowska Aleksandra, „Kamienie niepokoją się i stają się agresywne”. Holokaust w świetle ekokrytyki, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2015, nr 25, s. 93–111.
Zobacz w Google Scholar

Ubertowska Aleksandra, Krajobraz po Zagładzie. Pastoralne dystopie i wizje „terracydu”, „Teksty Drugie” 2017, nr 2, s. 132–147.
Zobacz w Google Scholar

Ubertowska Aleksandra, Natura u kresu (ekocyd). Podmiotowość po katastrofie, „Teksty Drugie” 2013, nr 1/2, s. 33–45.
Zobacz w Google Scholar

Widłak Stanisław, Tabu i eufemizm w językach nowożytnych, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” 1963, t. 22, s. 89–102.
Zobacz w Google Scholar

Wiegandt Ewa, „Po”, w: eadem, Niepokoje literatury. Studia o prozie polskiej XX wieku, Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Poznań 2010, s. 8–17.
Zobacz w Google Scholar

Wojtak Maria, Leksyka imitująca i nazywająca głosy ptaków w polifonicznym tekście, „Stylistyka” 2017, t. 26, s. 69–83.
Zobacz w Google Scholar

Wojtyła Konrad, Odcyfrowana katastrofa albo psia wędrówka w zaświaty, „Pogranicza” 2008, nr 3, s. 13–18.
Zobacz w Google Scholar

Wolfe Cary, Animal studies, dyscyplinarność i post(humanizm), przeł. K. Krasuska, „Teksty Drugie” 2013, nr 1/2, s. 125–154.
Zobacz w Google Scholar

Wolski Paweł, Wilk człowiekowi człowiekiem. Ludzkość jako holokaustowa metafora zwierząt, „Czas Kultury” 2010, nr 6, s. 12–20.
Zobacz w Google Scholar

Wróbel Szymon, Udomowienie zwierząt. Opis pewnego zakłócenia, „Teksty Drugie” 2013, nr 6, s. 152–169.
Zobacz w Google Scholar

Yılmaz Zümre Gizem, Who is afraid of “The Dark”. Familiarising the Unknown, w: Commercial Space Exploration. Ethics, Policy and Governance, ed. by J. Galliott, Routledge, London 2015, s. 47–61.
Zobacz w Google Scholar

Zabawa Krystyna, Historia we współczesnej literaturze dla dzieci, w: Pamięć – kultura – edukacja, red. A.P. Bieś SJ, M. Chrost, B. Topij-Stempińska, Akademia Ignatianum – Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, s. 309–329.
Zobacz w Google Scholar

Zajonc Robert B., Zoomorfizm ludzkiej zbiorowej przemocy, przeł. A. Czarna, w: Zrozumieć Zagładę. Społeczna psychologia Holokaustu, red. L.S. Newman, R. Erber, przeł. M. Budziszewska, A. Czarna, E. Dryll, A. Wójcik, red. naukowa przekładu M. Bilewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 197–211.
Zobacz w Google Scholar

„Zwierzęta musiały być czujne”. Joanna Bednarek w rozmowie z Arkadiuszem Gruszczyńskim, „Znak” 2017, nr 2, s. 100–106.
Zobacz w Google Scholar

Żółkoś Monika, Insektosemityzm, „Narracje o Zagładzie” 2017, nr 3, s. 51–66.
Zobacz w Google Scholar

Żółkoś Monika, Obrazy Zagłady w twórczości Tadeusza Różewicza w perspektywie „animal studies”, w: (P)o zaborach, (P)o wojnie, (P)o PRL. Polski dyskurs postzależnościowy dawniej i dziś, red. H. Gosk, E. Kraskowska, Universitas, Kraków 2013, s. 191–201.
Zobacz w Google Scholar

Żygowska Joanna, Dziwna wycieczka do zoo. W poszukiwaniu perspektywy, „Polonistyka. Innowacje” 2017, nr 5, s. 121–136.
Zobacz w Google Scholar

Żywiołek Artur, Pan Cogito w galerii cyników, w: „We mnie jest płomień, który myśli”. Glosy do Herberta (w 10. rocznicę śmierci Poety), red. M. Biernacki, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2009, s. 55–65.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

11 września 2019

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-426-4

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-427-1

Inne prace tego samego autora