Dekada Solidarności. Łódź w latach 1980–1989

Autorzy

Leszek Olejnik
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Katedra Historii Polski i Świata po 1945 r., 90-219 Łódź, ul. A. Kamińskiego 27a

Słowa kluczowe:

łódzki sierpień, związek zawodowy, Solidarność, strajk studencki, stan wojenny, KPN, NZS, MKO

Streszczenie

W książce przedstawiono wybrane aspekty życia społeczno-politycznego i kulturalnego w Łodzi w latach osiemdziesiątych XX wieku. Scharakteryzowano „rewolucję Solidarności” oraz dynamikę rozwoju tego ruchu społecznego. Opisano trudny okres stanu wojennego i jego konsekwencje dla życia codziennego łodzian. Podkreślono rolę, jaką odegrał Kościół katolicki w „dekadzie Solidarności”. Czytelnik ma również możliwość zapoznania się z życiem kulturalnym Łodzi – jego nurtem oficjalnym i niezależnym. 

Biogram autora

Leszek Olejnik - Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Katedra Historii Polski i Świata po 1945 r., 90-219 Łódź, ul. A. Kamińskiego 27a
Leszek Olejnik - profesor Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Historii Polski i Świata po 1945 roku. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na problematyce narodowościowej w Polsce po II wojnie światowej, prasie i dziennikarstwie łódzkim oraz najnowszych dziejach Polski Środkowej. Opublikował szereg wartościowych prac, m.in. monografie Polityka narodowościowa Polski w latach 1944-1960 i Zdrajcy narodu? Losy volksdeutschów w Polsce po li wojnie światowej.
okladka

Opublikowane

20 listopada 2020

Kategorie

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8220-126-0

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-127-7

Inne prace tego samego autora