Namiestnicy rzymskiej Syrii w czasach przełomu (324–361 n.e.): Nr XL

Autorzy

Paweł Filipczak
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Historii, Katedra Historii Bizancjum, ul. Kamińskiego 27A, 90-219 Łódź

Słowa kluczowe:

Syria, Antiochia, Konstantyn Wielki, Konstantyn I, Konstancjusz II, prowincja, namiestnik, administracja, cesarstwo rzymskie

Streszczenie

Książka poświęcona jest namiestnikom Syrii Coele za rządów Konstantyna I (od opanowania Wschodu w roku 324) i jego syna Konstancjusza II (337–361 n.e.), zatem w okresie szczególnie ważnych zmian, m.in. w administracji państwa i w polityce religijnej. Proponuję zweryfikowaną listę namiestników Syrii Coele znaną z PLRE I, koryguję i uzupełniam inne dane prozopograficzne: pochodzenie geograficzne oraz społeczne, tożsamość religijną, czas sprawowania namiestnictwa, wykształcenie, a tak-że charakter. Wskazuję także na rzeczywistą pozycję namiestników w lokalnym środowisku, w tym na wpływ prowincjonalnej elity na przebieg karier zarządców Syrii; charakteryzuję rolę namiestników Syrii w chrystianizacji tej prowincji. Wśród wielu analizowanych źródeł (retorycznych, apologetycznych, historii i historii Kościoła, kronik, konstytucji cesarskich, papirusów, inskrypcji i monet) szczególne znaczenie ma reinterpretacja Kroniki Jana Malalasa (XIII, 3) oraz korespondencji retora Libaniusza.

Pobrania

Opublikowane

21 grudnia 2020

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8220-213-7

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-214-4