Kim jest człowiek? : Wydanie drugie

Autorzy

Abraham Joshua Heschel
Katarzyna Wojtkowska

Słowa kluczowe:

Heschel Abraham Joshua, człowiek, człowieczeństwo, byt, sens życia, egzystencja

Streszczenie

Abraham Heschel w przystępny, lecz pozbawiony uproszczeń sposób pokazuje, że samo stawianie pytań o człowieczeństwo i cele ostateczne stanowi wartość – „tragedia człowieka współczesnego wynika z faktu, iż jest on bytem, który zapomniał o pytaniu: kim jest człowiek?”. Według niego nie doceniamy faktu, że zajmujemy szczególną pozycję w świecie. O istocie naszego bytu stanowi nie to, kim jesteśmy, ale to kim możemy być, a zatem nasza wyjątkowość polega na ciągłym stawaniu się i rozwijaniu świata wewnętrznego.

„Gdy pytamy o człowieka, problemem nie jest jego niepodważalna zwierzęcość, lecz zagadka, co właściwie on robi z powodu i pomimo swojej zwierzęcości, co robi z nią i co robi pomimo niej”.

Fragment książki "Kim jest człowiek?"

Biogram autora

Abraham Joshua Heschel

Abraham Joshua Heschel (1907-1972). Wybitny filozof religii XX wieku, klasyk współczesnej żydowskiej refleksji o Bogu, rabin i naukowiec, filozof i pisarz, mówca i poeta, nauczyciel i działacz społeczny. Pisał po niemiecku, hebrajsku, angielsku oraz w jidysz. Jego życie i myśli tworzyły spójną, nierozerwalną całość. W latach sześćdziesiątych – w trakcie pracy nad adaptacją własnego doktoratu na temat proroków – odkrył, że spoczywa na nim powinność zaangażowania się w sprawy innych ludzi, w ludzkie cierpienie. Organizował akcje przeciw wojnie wietnamskiej, wspierał Martina Luthera Kinga, działał na rzecz wolności Żydów w Związku Radzieckim. Odegrał istotną rolę w przygotowaniu deklaracji Nostra aeta te wydanej przez Sobór Watykański II.

okladka

Opublikowane

23 maja 2018

Kategorie

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-071-6

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-072-3