Podzielone społeczeństwo w obrazie mediów III i IV RP

Autorzy

Marcin Kotras
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Socjologii Polityki i Moralności, 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41
https://orcid.org/0000-0002-8939-3685

Słowa kluczowe:

podziały społeczne, media III i IV RP, tygodniki opinii, wywiady grupowe

Streszczenie

Książka dotyczy podziałów społecznych, w szczególności procesu ich konstruowania we współczesnych polskich tożsamościowych mediach. Wytwarzane w środkach masowego przekazu obrazy odnoszące się do stron politycznego sporu wzmacniają upraszczający, dychotomiczny wizerunek spolaryzowanego społeczeństwa. W publikacji znajdują się analizy prezentujące mechanizmy wykorzystywane w procesie dyskursywnego wytwarzania podziałów społecznych. Na przykładzie artykułów z polskich tygodników opinii omówiono stosowane w tożsamościowej prasie narracje, praktyki ramowania oraz kategoryzacje, służące do legitymizowania własnych opisów rzeczywistości i odmowy prawomocności dla wypowiedzi politycznych i medialnych oponentów. Dominacja dyskursu polaryzacyjnego w mediach skutkuje powstaniem obrazu podzielonego społeczeństwa, dla którego coraz bliższy wydaje się scenariusz długotrwałego rozłamu.

Publikacja jest adresowana do badaczy społecznych, a przede wszystkim socjologów i studentów socjologii zainteresowanych dyskursywnie konstruowanymi podziałami w polskim społeczeństwie, a także do osób, które chcą poznać mechanizmy wytwarzania podziałów społecznych w mediach.

Bibliografia

Alexander, Jeffrey C. 2010. Znaczenia społeczne: studia z socjologii kulturowej. Przekład Jacek Gądecki. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
Zobacz w Google Scholar

Alexander, Jeffrey. 2012. Performance and Power. Cambridge: Polity Press.
Zobacz w Google Scholar

Anderson, Benedict, O’Gorman, Richard. 1997. Wspólnoty wyobrażone: rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu. Przekład Stefan Amsterdamski. Kraków–Warszawa: Społeczny Instytut Wydawniczy, Fundacja im. Stefana Batorego.
Zobacz w Google Scholar

Antoszewski, Andrzej, Herbut, Ryszard. 2006. Systemy polityczne współczesnej Europy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Arendt, Hannah. 1998. O przemocy; Nieposłuszeństwo obywatelskie. Przekład Anna Łagocka, Wojciech Madej. Seria: Biblioteka Polityczna Aletheia, t. V, red. W. Madej. Warszawa: Fundacja Aletheia.
Zobacz w Google Scholar

Baczyński, Jerzy. 2014a. Dzieci prawdziwie resortowe. Polityka 3.
Zobacz w Google Scholar

Baczyński, Jerzy. 2014b. Z małą pomocą przyjaciół. Polityka 18.
Zobacz w Google Scholar

Baczyński, Jerzy. 2015. Słowa i melodia. Polityka 48.
Zobacz w Google Scholar

Baczyński, Jerzy. 2017. Nierzeczywistość. Polityka 34.
Zobacz w Google Scholar

Balcer, Adam, Buras, Piotr, Gromadzki, Grzegorz, Smolar, Eugeniusz. 2016. Polacy wobec UE: koniec konsensusu. Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego.
Zobacz w Google Scholar

Baranowska, Kamila. 2013. Zniewolona wolność uniwersytetów. Do Rzeczy 23.
Zobacz w Google Scholar

Baranowska, Kamila. 2014. Nie poddam się lewakom. Wywiad z księdzem Dariuszem Oko. Do Rzeczy 6.
Zobacz w Google Scholar

Barker, Chris. 2005. Studia kulturowe: teoria i praktyka. Przekład Agata Sadza. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Zobacz w Google Scholar

Bartolini, Stefano, Mair, Peter. 1990. Identity, competition and electoral availability. The stabilization of European electorates 1885–1985. Cambridge [England]–New York: Cambridge University Press.
Zobacz w Google Scholar

Bauman, Zygmunt. 2018. Retrotopia: jak rządzi nami przeszłość. Przekład Karolina Lebek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Beetham, David. 1995. Legitymizacja władzy. W: J. Szczupaczyński, red. Władza i Społeczeństwo. Antologia tekstów z zakresu socjologii polityki. Warszawa: Scholar. S. 288–301.
Zobacz w Google Scholar

Bell, Daniel. 2014. Kulturowe sprzeczności kapitalizmu. Przekład Stefan Amsterdamski. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
Zobacz w Google Scholar

Berger, Peter L., Luckmann, Thomas. 2010. Społeczne tworzenie rzeczywistości. Traktat z socjologii wiedzy. Przekład Józef Niżnik. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Bobrownicka, Maria. 2006. Patologie tożsamości narodowej w postkomunistycznych krajach słowiańskich. Uwagi o genezie i transformacjach kategorii tożsamości. Kraków: Universitas.
Zobacz w Google Scholar

Boni, Michał. 2021. Młodzi 2020 – w poszukiwaniu tożsamości. Fundacja im. Stefana Batorego.
Zobacz w Google Scholar

Bralczyk, Jerzy. 2006. Nowa władza mówi Konopnicką. Gazeta Świąteczna 18–19 lutego: 18–19.
Zobacz w Google Scholar

Brubaker, Rogers, Cooper, Frederick. 2000. Beyond „Identity”. Theory and Society 29(1): 1–47.
Zobacz w Google Scholar

Buden, Boris. 2012. Strefa przejścia: o końcu postkomunizmu. Przekład Michał Sutowski. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
Zobacz w Google Scholar

Budyta-Budzyńska, Małgorzata. 2018. Polskie banki gniewu. Podziały społeczne w Polsce w perspektywie teorii Petera Sloterdijka. Kultura i Społeczeństwo 1: 289–305.
Zobacz w Google Scholar

Burszta, Wojciech. 2013. Kotwice pewności. Wojny kulturowe z popnacjonalizmem w tle. Warszawa: Wydawnictwo Iskry.
Zobacz w Google Scholar

Burszta, Wojciech, Jasiecki, Krzysztof, Kolasa-Nowak, Agnieszka, Mrozowicki, Adam. 2017. Modernizacja, praca, przedsiębiorczość w polskich dyskursach (post)transformacyjnych. Dyskusja. Władza Sądzenia 11: 13–30.
Zobacz w Google Scholar

Castells, Manuel. 2013a. Społeczeństwo sieci. Przekład Mirosława Marody. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Castells, Manuel. 2013b. Władza komunikacji. Przekład Jakub Jedliński, Paweł Tomanek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Cenckiewicz, Sławomir. 2014a. Jak zostałem resortowym wnukiem. Do Rzeczy 4.
Zobacz w Google Scholar

Cenckiewicz, Sławomir. 2014b. Raczkujący przemysł pogardy. Do Rzeczy 17.
Zobacz w Google Scholar

Ciołkiewicz, Paweł. 2014. Trudna misja czy ucieczka z tonącego okrętu? Dyskusja wokół wyboru Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej. Władza Sądzenia 4: Rozważania nad kulturą polityczną.
Zobacz w Google Scholar

Coicaud, Jean-Marc. 2002. Legitimacy and politics: a contribution to the study of political right and political responsibility. Translator David Ames Curtis. Cambridge: Cambridge University Press.
Zobacz w Google Scholar

Cybulska, Agnieszka. 2010. Społeczny portret prezydenta Lecha Kaczyńskiego w roku wyborczym. Komunikat z Badań CBOS, BS/35/2010.
Zobacz w Google Scholar

Cześnik, Mikołaj, Grabowska, Mirosława. 2017. Popękane polskie społeczeństwo jako pole badawcze – dane, fakty, mity. Przegląd Socjologiczny 66(3): 9–43. https://doi.org/10.26485/PS/2017/66.3/1
Zobacz w Google Scholar

Czyżewski, Marek. 2008a. Debata na temat Jedwabnego oraz spór o „politykę historyczną” z punktu widzenia analizy dyskursu publicznego. W: S. Nowinowski, J. Pomorski, R. Stobiecki, red. Pamięć i polityka historyczna. Doświadczenia Polski i jej sąsiadów. Łódź: Wydawnictwo IPN. S. 117–140.
Zobacz w Google Scholar

Czyżewski, Marek. 2008b. Elementy i całości. O niektórych dylematach analizy dyskursu. W: A. Horolets, red. Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. S. 19–29.
Zobacz w Google Scholar

Czyżewski, Marek. 2017. Czy opozycja musi być bezsilna? Model MAP, polityka sporu, ramowanie i sprawa polska. Władza Sądzenia 13: Polityka. Praca. Moralność.
Zobacz w Google Scholar

Czyżewski, Marek, Franczak, Karol, Nowicka, Magdalena, Stachowiak, Jerzy, red. 2014. Dyskurs elit symbolicznych: próba diagnozy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.
Zobacz w Google Scholar

Dahrendorf, Ralf. 2008. Klasy i konflikt klasowy w społeczeństwie przemysłowym. Przekład Renata Babińska. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
Zobacz w Google Scholar

Dijk, Teun Adrianus van. 1998. Ideology. Multidisciplinary approach. London–Thousand Oaks–New Delhi: Sage Publications.
Zobacz w Google Scholar

Dijk, Teun Adrianus van. 2001. Dyskurs jako struktura i proces: praca zbiorowa. Przekład Grzegorz Grochowski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Dijk, Teun Adrianus van. 2006. Discourse, context and cognition. Discourse Studies 8(1): 159–177. https://doi.org/10.1177/1461445606059565
Zobacz w Google Scholar

Domańska, Ewa. 1994. Biała Tropologia: Hayden White i teoria pisarstwa historycznego. Teksty Drugie: teoria literatury, krytyka i interpretacja 2(26): 159–168.
Zobacz w Google Scholar

Drogosz, Marek, Bilewicz, Michał, Kofta, Mirosław, red. 2012. Poza stereotypy: dehumanizacja i esencjalizm w postrzeganiu grup społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Zobacz w Google Scholar

Drozda, Łukasz. 2015. Lewactwo: historia dyskursu o polskiej lewicy radykalnej. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.
Zobacz w Google Scholar

Durkheim, Émile. 2010. Elementarne formy życia religijnego: system totemiczny w Australii. Przekład Anna Zadrożyńska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Dziedzic, Malwina. 2013. Resortowe dzieci. Polityka 5.
Zobacz w Google Scholar

Easton, David. 1975. A re-assessment of the concept of political support. British Journal of Political Science 5(4): 435–457.
Zobacz w Google Scholar

Eco, Umberto. 1979. The role of the reader: explorations in the semiotics of texts. Bloomington: Indiana University Press.
Zobacz w Google Scholar

Eribon, Didier. 2019. Powrót do Reims. Przekład Maryna Ochab. Kraków: Wydawnictwo Karakter.
Zobacz w Google Scholar

Fedyszak-Radziejowska, Barbara. 2014a. Kijów Warszawa wspólna sprawa. wSieci 11.
Zobacz w Google Scholar

Fedyszak-Radziejowska, Barbara. 2014b. O rocznicy Okrągłego Stołu. wSieci 8.
Zobacz w Google Scholar

Feliksiak, Marek. 2010. Oceny instytucji publicznych. Komunikat z Badań CBOS BS/39/2010.
Zobacz w Google Scholar

Feliksiak, Michał. 2014. Upadek komunizmu i geneza przemian w pamięci zbiorowej. Komunikat z Badań CBOS 63/2014.
Zobacz w Google Scholar

Fish, Stanley. 2002. Interpretacja, retoryka, polityka: eseje wybrane. Przekład Krzysztof Arbiszewski i in. Kraków: Universitas.
Zobacz w Google Scholar

Fisher, Walter. 1984. Narration as a human communication paradigm: the case of public moral argument. Communication Monographs 1(51): 1–22. https://doi.org/10.1080/03637758409390180
Zobacz w Google Scholar

Forst, Rainer. 2017. Normativity and power: analyzing social orders of justification. New York, NY: Oxford University Press.
Zobacz w Google Scholar

Foucault, Michel. 1980. The confession of the flesh. W: C. Gordon ed. Power/knowledge. Selected interviews and other writings 1972–1977. New York: Pantheon Books. S. 194–228.
Zobacz w Google Scholar

Foucault, Michel. 2002. Archeologia wiedzy. Przekład Andrzej Siemek. Warszawa: Altaya.
Zobacz w Google Scholar

Franczak, Karol. 2014a. Medialne objaśnienia kryzysu gospodarczego w perspektywie framing analysis. W: M. Czyżewski, K. Franczak, M. Nowicka, J. Stachowiak, red. Dyskurs elit symbolicznych: próba diagnozy, seria Biblioteka dyskursu publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno. S. 91–122.
Zobacz w Google Scholar

Franczak, Karol. 2014b. Perspektywa framing analysis – oferta analityczna dla badań nad dyskursem? Przegląd Socjologiczny 63(3): 135–156.
Zobacz w Google Scholar

Frank, Thomas, Kutyła, Julian, Żakowski, Jacek. 2008. Co z tym Kansas?, czyli Opowieść o tym, jak konserwatyści zdobyli serce Ameryki. Przekład Julian Kutyła. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
Zobacz w Google Scholar

Fromm, Erich. 2006. Rewizja psychoanalizy. Przekład Robert Saciuk. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Fukuyama, Francis. 2020. Tożsamość: współczesna polityka tożsamościowa i walka o uznanie. Przekład Jan Pyka. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
Zobacz w Google Scholar

Gadomski, Witold. 2002. Wyzwólcie się sami. Rozmowa z Ralphem Dahrendorfem. Gazeta Wyborcza 21–22 marca.
Zobacz w Google Scholar

Gamson, William A., Croteau, David, Hoynes, William, Sasson, Theodore. 1992. Media images and the social construction of reality. Annual Review of Sociology 18: 373–393.
Zobacz w Google Scholar

Gdula, Maciej. 2017. Dobra zmiana w Miastku. Neoautorytaryzm w polskiej polityce z perspektywy małego miasta. Warszawa: Instytut Studiów Zaawansowanych.
Zobacz w Google Scholar

Gill, Ann M., Whedbee, Karen. 2001. Retoryka. W: T.A. van Dijk, red. Dyskurs jako struktura i proces: praca zbiorowa. Przekład Grzegorz Grochowski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. S. 182–211.
Zobacz w Google Scholar

Giza, Anna. 2013. Dwie Polski o dwóch Polskach, czyli samoreprodukujący się dyskurs. W: Gabinet luster. O kształtowaniu samowiedzy Polaków w dyskursie publicznym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. S. 105–145.
Zobacz w Google Scholar

Gociek, Piotr. 2014. Niepokorni mimo woli. Do Rzeczy 20.
Zobacz w Google Scholar

Goodhart, David. 2017. The road to somewhere: the populist revolt and the future of politics. London: Hurst & Company.
Zobacz w Google Scholar

Goodrick-Clarke, Nicholas. 2010. Okultystyczne źródła nazizmu: tajemne kulty aryjskie i ich wpływ na ideologię nazistowską. Przekład Jerzy Prokopiuk. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
Zobacz w Google Scholar

Górny, Grzegorz. 2013. Apostołowie z Czerskiej. wSieci 34.
Zobacz w Google Scholar

Grabowska, Mirosława. 2004. Podział postkomunistyczny: społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Zobacz w Google Scholar

Grajewski, Andrzej. 1992. Bitwa o prasę. Krótki zarys likwidacji koncernu prasowego RSW. Więź 11(409): 43–60.
Zobacz w Google Scholar

Gursztyn, Piotr. 2014. Medialne gwiazdy grzmią. Do Rzeczy 4.
Zobacz w Google Scholar

Habermas, Jürgen. 1975. Legitimation crisis. Translator Thomas McCarthy. Boston: Beacon Press.
Zobacz w Google Scholar

Habermas, Jürgen. 2007. Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej. Przekład Wanda Lipnik, Małgorzata Łukasiewicz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Haidt, Jonathan. 2014. Prawy umysł: dlaczego dobrych ludzi dzieli religia i polityka? Przekład Agnieszka Nowak-Młynikowska. Sopot: Smak Słowa.
Zobacz w Google Scholar

Hallin, Daniel C., Mancini, Paolo. 2004. Comparing media systems: three models of media and politics. Cambridge–New York: Cambridge University Press.
Zobacz w Google Scholar

Hausner, Jerzy, Mazur, Stanisław, red. 2015. Państwo i My. Osiem grzechów głównych Rzeczypospolitej. Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej. Pobrano z: https://www.euroreg.uw.edu.pl/dane/web_euroreg_publications_files/5671/raport_pastwo_i_my.pdf [dostęp: 4.11.2022].
Zobacz w Google Scholar

Hobsbawm, Eric J. 2008. Wprowadzenie. Wynajdywanie tradycji. W: T.O. Ranger, E.J. Hobsbawm, red. Tradycja wynaleziona. Przekład Mieczysław Godyń, Filip Godyń. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Zobacz w Google Scholar

Honneth, Axel. 2012. Walka o uznanie: moralna gramatyka konfliktów społecznych. Przekład Jakub Duraj. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
Zobacz w Google Scholar

Horolets, Anna. 2006. Obrazy Europy w polskim dyskursie publicznym. Kraków: Universitas.
Zobacz w Google Scholar

Jakubowska-Branicka, Iwona. 2013. O dogmatycznych narracjach: studium nienawiści. Warszawa: Wydawnictwo Trio.
Zobacz w Google Scholar

Janicki, Mariusz. 2014. O wyższości świętości nad świętym spokojem. Polityka 25.
Zobacz w Google Scholar

Janicki, Mariusz. 2017. Elita znika. Polityka 27.
Zobacz w Google Scholar

Janicki, Mariusz, Władyka, Wiesław. 2012. Przywalić niepodległością. Polityka 45.
Zobacz w Google Scholar

Janicki, Mariusz, Władyka, Wiesław. 2014a. Codzienny stan wojenny. Polityka 50.
Zobacz w Google Scholar

Janicki, Mariusz, Władyka, Wiesław. 2014b. Stół wciąż stoi. Polityka 6.
Zobacz w Google Scholar

Janicki, Mariusz, Władyka, Wiesław. 2014c. Wredna mowa. Polityka 8.
Zobacz w Google Scholar

Janicki, Mariusz, Władyka, Wiesław. 2015a. Co zmienia Duda. Polityka 22.
Zobacz w Google Scholar

Janicki, Mariusz, Władyka, Wiesław. 2015b. Dziesięciu na jednego. Polityka 19.
Zobacz w Google Scholar

Janicki, Mariusz, Władyka, Wiesław. 2016a. Cham uskrzydlony. Polityka 36.
Zobacz w Google Scholar

Janicki, Mariusz, Władyka, Wiesław. 2016b. Rok prawdy. Polityka 1–2.
Zobacz w Google Scholar

Janicki, Mariusz, Władyka, Wiesław. 2018. Pokrętła prezesa. Polityka 7.
Zobacz w Google Scholar

Jarosz, Maria, red. 2005. Polska. Ale jaka? Warszawa: Oficyna Naukowa.
Zobacz w Google Scholar

Jasiewicz, Krzysztof. 2002. Portfel czy różaniec? Wzory zachowań wyborczych Polaków w latach 1995–2001. W: R. Markowski, red. System partyjny i zachowania wyborcze: dekada polskich doświadczeń. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Fundacja im. Friedricha Eberta.
Zobacz w Google Scholar

Jasińska-Kania, Aleksandra, Nijakowski, Lech M., Szacki, Jerzy, Ziółkowski, Marek, red. 2006. Współczesne teorie socjologiczne. T. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Zobacz w Google Scholar

Jedlicki, Jerzy. 1990. Poniedziałek po bitwie. Gazeta Wyborcza 19.11.1990, 436: 11.
Zobacz w Google Scholar

Kahneman, Daniel. 2012. Pułapki myślenia: o myśleniu szybkim i wolnym. Przekład Piotr Szymczak. Poznań: Media Rodzina.
Zobacz w Google Scholar

Kalukin, Rafał. 2016. Autokracja w sercu Europy. Rozmowa z Wojciechem Sadurskim. Newsweek 2.
Zobacz w Google Scholar

Kalukin, Rafał, Dąbrowska, Anna. 2018. Władcy przeszłości. Polityka 7.
Zobacz w Google Scholar

Kania, Dorota. 2013. Media. Resortowe dzieci. Warszawa: Fronda Pl.
Zobacz w Google Scholar

Karnowski, Jacek. 2017. Nie można się dziwić. Sieci prawdy 33.
Zobacz w Google Scholar

Kim, Renata, Lis, Ewelina, Bruździak, Weronika. 2016. Wiadomo, kto wróg. Newsweek 18.
Zobacz w Google Scholar

Kitschelt, Herbert. 1992. The formation of party systems in East Central Europe. Politics & Society 20(1): 7–50. https://doi.org/10.1177/0032329292020001003
Zobacz w Google Scholar

Kołakowski, Leszek. 2011. Moje słuszne poglądy na wszystko. Kraków: Wydawnictwo Znak.
Zobacz w Google Scholar

Kołodziejski, Konrad. 2017. Nurkowanie w błocie. Sieci prawdy 33.
Zobacz w Google Scholar

Kornai, János. 2014. Dynamizm, rywalizacja i gospodarka nadmiaru: dwa eseje o naturze kapitalizmu. Przekład Rafał Śmietana. Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej.
Zobacz w Google Scholar

Kotras, Marcin. 2013. Konstruowanie rzeczywistości politycznej. Analiza okładek tygodników „Uważam Rze” i „Polityka”. Politeja 25: 439–464.
Zobacz w Google Scholar

Kotras, Marcin. 2014. Społeczne reprezentacje chorób wenerycznych na plakatach z okresu I i II wojny światowej. W: T. Ferenc, P. Chomczyński, W. Dymarczyk, red. Wojna, obraz, propaganda. Socjologiczna analiza plakatów wojennych: zbiór tekstów. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Kotras, Marcin. 2016. Problem migracji na okładkach polskich tygodników opinii. Interdyscyplinarne Studia Społeczne 2(2): 57–84.
Zobacz w Google Scholar

Kotras, Marcin. 2017. Praktyki ramowania i przeramowania w dyskursie medialnym dotyczącym Okrągłego Stołu. Przegląd Socjologii Jakościowej XIII(3): 70–95.
Zobacz w Google Scholar

Kowalczuk, Katarzyna. 2016. Stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców. Komunikat z Badań CBOS 12/2016.
Zobacz w Google Scholar

Krasnodębski, Zdzisław. 1999. M. Weber. Warszawa: Wiedza Powszechna.
Zobacz w Google Scholar

Krasnodębski, Zdzisław. 2013. Zdrada „Solidarności”. wSieci 36.
Zobacz w Google Scholar

Krasowski, Robert. 2015. Państwo we mgle. Polityka 15.
Zobacz w Google Scholar

Krasowski, Robert. 2016. Czas Kaczyńskiego: polityka jako wieczny konflikt. Warszawa: Wydawnictwo Czerwone i Czarne.
Zobacz w Google Scholar

Krastev, Ivan. 2016. Wywiad z Iwanem Krastevem. Prowadząca Agnieszka Lichnerowicz. Światopodgląd. Audycja TOK FM, 18.11.2016.
Zobacz w Google Scholar

Król, Marcin. 2013. Bezradność lewicy. Wprost 17–18.
Zobacz w Google Scholar

Król, Marek. 2014a. Demokracja pomunistyczna. wSieci 5.
Zobacz w Google Scholar

Król, Marek. 2014b. Rzeczywistość fikcji III RP. wSieci 28.
Zobacz w Google Scholar

Kubala, Konrad. 2008. Obrazy Unii Europejskiej w polskim dyskursie prasowym. Analiza kompleksów dyskursywnych. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica 33: 7–55.
Zobacz w Google Scholar

Kwiatkowski, Jaromir. 2014. Genderem w czterolatki. wSieci 1.
Zobacz w Google Scholar

Lakoff, George. 2004. Don’t think of an elephant! Know your values and frame the debate: the essential guide for progressives. White River Junction, VT: Chelsea Green Pub. Co.
Zobacz w Google Scholar

Lasch, Christopher. 1997. Bunt elit. Przekład Dobrosław Rodziewicz. Kraków: Platan.
Zobacz w Google Scholar

Leder, Andrzej. 2014. Prześniona rewolucja: ćwiczenie z logiki historycznej. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
Zobacz w Google Scholar

Leudar, Ivan, Nekvapil, Jiří. 2004. Media dialogical networks and political argumentation. Journal of Language and Politics 3(2): 247–266. https://doi.org/10.1075/jlp.3.2.06leu
Zobacz w Google Scholar

Lilla, Mark. 2018. Koniec liberalizmu, jaki znamy. Requiem dla polityki tożsamości. Przekład Łukasz Pawłowski. Warszawa: Fundacja Kultura Liberalna.
Zobacz w Google Scholar

Lipset, Seymour Martin. 1995. Homo politicus: społeczne podstawy polityki. Przekład Grażyna Dziurdzik-Kraśniewska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Lisiecki, Paweł. 2013. Dekalog redaktora. Nowe Media 3.
Zobacz w Google Scholar

Lisiecki, Paweł. 2017. Polacy mieli rację. Do Rzeczy 34.
Zobacz w Google Scholar

Lisowski, Bartek, Żabicki, Michał. 2018. Prześniewana rewolucja. KrytykaPolityczna.pl. Pobrano z: https://krytykapolityczna.pl/kraj/przesniewana-rewolucja [dostęp: 14.07.2020].
Zobacz w Google Scholar

Łoś, Maria, Zybertowicz, Andrzej. 2000. Privatizing the police-state: The case of Poland. Basingstoke, Hampshire: Macmillan [u.a.].
Zobacz w Google Scholar

Łuczewski, Michał. 2017. Kapitał moralny: polityki historyczne w późnej nowoczesności. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej.
Zobacz w Google Scholar

Łysiak, Waldemar. 2016. Spisek przeciw Polsce. wSieci 2.
Zobacz w Google Scholar

MacIntyre, Alasdair C. 1996. Dziedzictwo cnoty: studium z teorii moralności. Przekład Adam Chmielewski, przekład przejrzał Jacek Hołówka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Maffettone, Sebastiano. 2010. Rawls: An introduction. Cambridge, UK–Malden, MA: Polity.
Zobacz w Google Scholar

Majmurek, Jakub. 2013. III RP, czyli dwie cele wstydu. Krytyka Polityczna 31–32.
Zobacz w Google Scholar

Mannheim, Karl. 2008. Ideologia i utopia. Przekład Jan Miziński. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
Zobacz w Google Scholar

Markowski, Radosław, Stanley, Ben. 2016. Rozłamy socjopolityczne w Polsce: iluzja czy rzeczywistość? Studia Socjologiczne 223(4): 17–40.
Zobacz w Google Scholar

Matyja, Rafał. 2018. Wyjście awaryjne. O zmianie wyobraźni politycznej. Kraków: Karakter.
Zobacz w Google Scholar

Mazurek, Robert. 2014. Resortowe poglądy. Rozmowa Mazurka. Dorota Kania, dziennikarka. Rzeczpospolita. Plus Minus. 10 stycznia 2014. Pobrano z: https://www.rp.pl/plus-minus/art5221351-resortowe-poglady [dostęp: 24.01.2014].
Zobacz w Google Scholar

McNair, Brian. 2011. An introduction to political communication. 5th ed. London–New York: Routledge.
Zobacz w Google Scholar

Meller, Marcin. 2014. Rzyg niepokornych. Newsweek 3.
Zobacz w Google Scholar

Messyasz, Karolina. 2013. Obrazy młodzieży polskiej w dyskursie prasowym: młodzież o sobie i rzeczywistości społecznej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Michalski, Cezary. 2011. Herezja smoleńska. Narodziny nowej religii. Newsweek 18.
Zobacz w Google Scholar

Michalski, Cezary. 2013. Toksyczny nacjonalizm. Tak kończy się naród. Polityka 49.
Zobacz w Google Scholar

Michalski, Cezary. 2016. Terror trumien. Newsweek 45: 14–17.
Zobacz w Google Scholar

Mielczarek, Tomasz. 2017. „Resortowe” i „posmoleńskie” dzieci. Konflikty i podziały w ilustrowanych magazynach społecznych. Polityka i Społeczeństwo 15(4): 31–44. https://doi.org/10.15584/polispol.2017.4.3
Zobacz w Google Scholar

Mishra, Pankaj. 2017. Age of anger: A history of the present. First American edition. New York: Farrar, Straus and Giroux.
Zobacz w Google Scholar

Modzelewski, Karol. 2013. Zajeździmy kobyłę historii: wyznania poobijanego jeźdźca. Warszawa: Wydawnictwo Iskry.
Zobacz w Google Scholar

Moscovici, Serge. 1984. The phenomenon of social representations. W: R.M. Farr, S. Moscovici, red. Social representations. European studies in social psychology. Cambridge [Cambridgeshire]–New York–Paris: Cambridge University Press; Editions de la Maison des Sciences de l’Homme.
Zobacz w Google Scholar

Mouffe, Chantal. 2013. Most countries in Europe are in a post-political situation. Social Europe Journal. Pobrano z: http://www.social-europe.eu/2013/09/most-countries-ineurope-are-in-a-post-political-situation [dostęp: 23.09.2013].
Zobacz w Google Scholar

Mrozowicki, Adam. 2016. Normalisation of precariousness? Biographical experiences of young workers in the flexible forms of employment in Poland. Przegląd Socjologii Jakościowej 2(12): 94–112.
Zobacz w Google Scholar

Mucha, Janusz. 1985. Jak badać dynamikę i konflikt w polskim społeczeństwie. Studia Socjologiczne 3–4(98–99): 137–151.
Zobacz w Google Scholar

Müller, Herta. 2017. Wolność jest czymś, czego jedni się boją, a inni nie. Polityka 7: 22–24.
Zobacz w Google Scholar

Nalaskowski, Aleksander. 2018. Wiatyk i arka. Sieci 8.
Zobacz w Google Scholar

Nowak, Andrzej. 2019. O historii nie dla idiotów: rozmowy i przypadki. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Zobacz w Google Scholar

Nowicka-Franczak, Magdalena. 2017. Niechciana debata: spór o książki Jana Tomasza Grossa. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.
Zobacz w Google Scholar

Nykiel, Marzena. 2013a. Awantura o zajęcia z gender. wSieci 26.
Zobacz w Google Scholar

Nykiel, Marzena. 2013b. Brunatne pióra. wSieci 41.
Zobacz w Google Scholar

O’Connor, James. 2002. The fiscal crisis of the state. New Brunswick, NJ: Transaction.
Zobacz w Google Scholar

Offe, Claus. 1992. Kapitalizm jako projekt demokratyczny? Teoria demokracji w obliczu potrójnego przejścia w Europie Środkowowschodniej. Dylemat jednoczesności. Puszka Pandory pełna paradoksów. Efekt tunelu a ekonomia polityczna cierpliwości. Studia Socjologiczne 3, 4.
Zobacz w Google Scholar

Omyła-Rudzka, Małgorzata. 2017. Ocena wiarygodności telewizyjnych programów informacyjnych i publicystycznych. Komunikat z Badań CBOS 52/2017.
Zobacz w Google Scholar

Ost, David. 2007. Klęska „Solidarności”: gniew i polityka w postkomunistycznej Europie. Przekład Hanna Jankowska. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza.
Zobacz w Google Scholar

Ost, David. 2009. Władza trochę od niechcenia. Dziennik 22–23.09.2009: 9–10.
Zobacz w Google Scholar

Pankowski, Krzysztof. 2014. Dwudziesta piąta rocznica obrad Okrągłego Stołu. Komunikat z Badań CBOS 16/2014.
Zobacz w Google Scholar

Pankowski, Krzysztof. 2017. Suweren podzielony – sympatycy rządzących versus sympatycy opozycji i publiczność. Komunikat z Badań CBOS 61/2017.
Zobacz w Google Scholar

Parsons, Talcott. 1963. On the concept of political power. Proceedings of the American Philosophical Society 107(3): 232–262.
Zobacz w Google Scholar

Pawlicki, Maciej. 2012. Ilu nas jest? Uważam Rze 35.
Zobacz w Google Scholar

Pawlicki, Maciej. 2016. Wyspa hańby. wSieci 2.
Zobacz w Google Scholar

Pawlicki, Maciej. 2017. Krzyk niewolników. Sieci prawdy 33.
Zobacz w Google Scholar

Pieczyński, Maciej. 2016. Młot nazizmu w rękach opozycji. Do Rzeczy 24.
Zobacz w Google Scholar

Piotrowski, Andrzej, Czyżewski, Marek, Kowalski, Sergiusz, red. 2010. Rytualny chaos: studium dyskursu publicznego. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
Zobacz w Google Scholar

Podgórecki, Adam. 2010. Kontrola społeczna trzeciego stopnia. Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji 15: 7–20.
Zobacz w Google Scholar

Podgórska, Joanna. 2017. Słownik fałszywego języka. Polityka 42.
Zobacz w Google Scholar

Pospieszalski, Jan. 2013. Tęczowa przemoc. wSieci 46.
Zobacz w Google Scholar

Potocki, Andrzej. 2014. Co chce ukryć Monika Olejnik. wSieci 14.
Zobacz w Google Scholar

Pyza, Marek. 2014. Strach i kontratak resortowych dzieci. wSieci 2.
Zobacz w Google Scholar

Rawls, John. 2012. Liberalizm polityczny, Przekład Adam Romaniuk. Wstęp Czesław Porębski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Reich, Robert B. 2000. Praca narodów: przygotowanie się do kapitalizmu XXI wieku. Przekład Lidia A. Zyblikiewicz. Toruń: Adam Marszałek.
Zobacz w Google Scholar

Reisigl, Martin. 2010. Dyskryminacja w dyskursach. Tekst i dyskurs – Text und Diskurs 3: 27–61.
Zobacz w Google Scholar

Ricoeur, Paul. 2015. Symbolika zła. Przekład Stanisław Cichowicz, Maria Ochab. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
Zobacz w Google Scholar

Rolicki, Janusz. 2014. Wkusny zakazany owoc. Wprost 6.
Zobacz w Google Scholar

Rose, Gillian. 2010. Interpretacja materiałów wizualnych: krytyczna metodologia badań nad wizualnością. Przekład Ewa Klekot. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Rychard, Andrzej, Sułek, Antoni. 1988. Legitymacja. Klasyczne teorie i polskie doświadczenia. Warszawa: Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Oddział Warszawski, Uniwersytet Warszawski. Instytut Socjologii.
Zobacz w Google Scholar

Rzeczkowski, Grzegorz. 2016. Prawda państwowa. Polityka 37.
Zobacz w Google Scholar

Savater, Fernando. 2003. Polityka dla syna. Gazeta Wyborcza 155.
Zobacz w Google Scholar

Scheufele, Dietram A. 1999. Framing as a theory of media effects. Journal of Communication 49(1): 103–122. https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1999.tb02784.x
Zobacz w Google Scholar

Schrag, Calvin O. 1980. Radical reflection and the origin of the human sciences. West Lafayette, Ind: Purdue University Press.
Zobacz w Google Scholar

Sekuła, Paulina. 2016. Niezadowoleni demokraci we współczesnej Polsce. Władza Sądzenia 10: 29–51.
Zobacz w Google Scholar

Sennett, Richard. 2010. Kultura nowego kapitalizmu. Przekład Grzegorz Brzozowski, Karol Osłowski. Warszawa: Wydawnictwo Literackie Muza.
Zobacz w Google Scholar

Sierakowski, Sławomir. 2010. Bo elita polityczna była za głupia. Rozmowa z Wiesławem Walendziakiem. Krytyka Polityczna 22.
Zobacz w Google Scholar

Sierakowski, Sławomir. 2017. Wojna trzydziestoletnia. Polityka 50.
Zobacz w Google Scholar

Skwieciński, Piotr. 2014. Aberracje i lęki lewicy. wSieci 17–18.
Zobacz w Google Scholar

Skwieciński, Piotr. 2015. Czarne helikoptery nad III RP. wSieci 26.
Zobacz w Google Scholar

Sloterdijk, Peter. 2011. Gniew i czas: esej polityczno-psychologiczny. Przekład Arkadiusz Żychliński. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Zobacz w Google Scholar

Słomczyński, Kazimierz, Janicka, Krystyna. 2005. Pęknięta struktura społeczeństwa polskiego. W: M. Jarosz, red. Polska. Ale jaka? Warszawa: Oficyna Naukowa.
Zobacz w Google Scholar

Sowa, Agnieszka. 2013. Tęcza na miarę naszych możliwości. Polityka 47.
Zobacz w Google Scholar

Stanisławczyk, Barbara. 2013. Postnowoczesny liberalizm. wSieci 30.
Zobacz w Google Scholar

Stanisławczyk, Barbara. 2014. Hunowie propagandy. wSieci 17–18.
Zobacz w Google Scholar

Staniszkis, Jadwiga. 2001. Postkomunizm: próba opisu. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.
Zobacz w Google Scholar

Staniszkis, Jadwiga. 2012. Zawładnąć! Zarys procesualnej teorii władzy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Zobacz w Google Scholar

Szacki, Wojciech. 2017. Siedem lat pod brzozą. Polityka 14.
Zobacz w Google Scholar

Szafraniec, Krystyna. 1991. Syndrom nienasycenia: antropologiczne aspekty socjalizacji pewnego pokolenia. Kultura i Społeczeństwo 35(1).
Zobacz w Google Scholar

Szahaj, Andrzej. 1997. Granice anarchizmu interpretacyjnego. Teksty Drugie 6: 5–33.
Zobacz w Google Scholar

Szawiel, Tadeusz. 2003. Podział lewica-prawica w polityce i w szerszym kontekście kulturowym. W: M. Grabowska, T. Szawiel, red. Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. S. 217–266.
Zobacz w Google Scholar

Szlendak, Tomasz. 2010. O stylach życia w mozaikowym społeczeństwie (od których zależeć będzie rozwój gospodarczy). W: B. Łaciak, red. Polskie style życia: między miastem a wsią . V Kongres Obywatelski. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkowa.
Zobacz w Google Scholar

Szostkiewicz, Adam. 2013. Czyje jest ciało. Polityka 40.
Zobacz w Google Scholar

Szostkiewicz, Adam. 2015. Pislamista, czyli Arab wyborczy. Polityka 39.
Zobacz w Google Scholar

Sztompka, Piotr. 2001. The ambivalence of social change triumph or trauma?, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung gGmbH (WZB).
Zobacz w Google Scholar

Śpiewak, Paweł. 2005. Pamięć po komunizmie. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.
Zobacz w Google Scholar

Śpiewak, Paweł. 2009. Kontrrewolucja po naszemu. Europa. Magazyn Idei „Newsweeka” 1: 10–11.
Zobacz w Google Scholar

Taibbi, Matt. 2020. Nienawiść sp. z o.o.: jak dzisiejsze media każą nam gardzić sobą nawzajem. Przekład Tomasz S. Gałązka. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.
Zobacz w Google Scholar

Tannen, Deborah. 2003. Cywilizacja kłótni: jak powstrzymać amerykańską wojnę na słowa. Poznań: Zysk i S-ka.
Zobacz w Google Scholar

Terlikowski, Tomasz. 2014a. Alfabet postępowców. Do Rzeczy 18.
Zobacz w Google Scholar

Terlikowski, Tomasz. 2014b. Genderyzm jak łysenkizm. Wywiad z prof. Legutko. Do Rzeczy 6.
Zobacz w Google Scholar

Terlikowski, Tomasz, Terlikowska, Małgorzata. 2013. Stop homoszkole. Do Rzeczy 45.
Zobacz w Google Scholar

Torańska, Teresa. 2012. My. Cz. 1: Jarosław Kaczyński, Leszek Balcerowicz, Wiktor Kulerski. Warszawa: Ringier Axel Springer Polska.
Zobacz w Google Scholar

Twenge, Jean M. 2019. iGen: dlaczego dzieciaki dorastające w sieci są mniej zbuntowane, bardziej tolerancyjne, mniej szczęśliwe – i zupełnie nieprzygotowane do dorosłości i co to oznacza dla nas wszystkich. Przekład Olga Dziedzic. Sopot: Smak Słowa.
Zobacz w Google Scholar

Walczak-Duraj, Danuta. 2006. Podstawy współczesnej socjologii. Pabianice: Omega-Praksis.
Zobacz w Google Scholar

Walewski, Paweł. 2014. Zakon szpitalników. Polityka 25.
Zobacz w Google Scholar

Walicki, Andrzej. 2013. Od projektu komunistycznego do neoliberalnej utopii. Kraków: Universitas.
Zobacz w Google Scholar

Walzer, Michael. 2007. Sfery sprawiedliwości: obrona pluralizmu i równości. Przekład Michał Szczubiałka. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Zobacz w Google Scholar

Warzecha, Łukasz. 2014. Patologie Okrągłego Stołu. Do Rzeczy 13.
Zobacz w Google Scholar

Wasilewski, Jacek. 1986. Społeczeństwo polskie, społeczeństwo chłopskie. Studia Socjologiczne 102(3): 39–56.
Zobacz w Google Scholar

Wasilewski, Jacek. 2012. Opowieści o Polsce: retoryka narracji. Warszawa: studio headmade.
Zobacz w Google Scholar

Wądołowska, Katarzyna. 2010. Ocena prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Komunikat z Badań CBOS BS/82/2010.
Zobacz w Google Scholar

Weber, Max. 2002. Gospodarka i społeczeństwo: zarys socjologii rozumiejącej. Przekład Dorota Lachowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

White, Hayden. 2014. Przeszłość praktyczna. Przekład Jan Burzyński i in. Kraków: Universitas.
Zobacz w Google Scholar

Whorf, Benjamin Lee. 1982. Język, myśl i rzeczywistość. Przekład Teresa Hołówka. Wstęp Adam Schaff. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
Zobacz w Google Scholar

Wildstein, Bronisław. 2013. Polskość jako los. Do Rzeczy 24.
Zobacz w Google Scholar

Wildstein, Bronisław. 2014. Kolorowa szara eminencja. Do Rzeczy 16.
Zobacz w Google Scholar

Wildstein, Bronisław. 2015. Bliski Wschód, Europa, Polska. wSieci 38.
Zobacz w Google Scholar

Wildstein, Bronisław. 2017a. Neutralne państwo. Sieci prawdy 45.
Zobacz w Google Scholar

Wildstein, Bronisław. 2017b. Postprawda czy walka o monopol. Sieci prawdy 47.
Zobacz w Google Scholar

Wodak, Ruth, Krzyżanowski, Michał, red. 2011. Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych. Przekład Danuta Przepiórkowska. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf.
Zobacz w Google Scholar

Wodecka, Dorota. 2012. Polacy to wieśniaki. Rozmowa z Jackiem Wasilewskim. Gazeta Wyborcza.
Zobacz w Google Scholar

Woźniak, Wojciech. 2013. Nierówności w publicznej debacie. Zmierzch neoliberalnej mitologii? Władza Sądzenia 2(2103): 44–54.
Zobacz w Google Scholar

Wóycicki, Kazimierz. 1990. Polskość jest zmęczona. Więź 1(375): 10–18.
Zobacz w Google Scholar

Zaremba, Piotr. 2014. Dotkliwa porażka mainstreamu. wSieci 26.
Zobacz w Google Scholar

Zarycki, Tomasz. 2002. Region jako kontekst zachowań politycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Zobacz w Google Scholar

Zarycki, Tomasz. 2005. Podział postkomunistyczny czy postkolonialny. O naturze polskich „podziałów historycznych”. Tygodnik Idei „Europa” 28(67): 11–13.
Zobacz w Google Scholar

Zarycki, Tomasz. 2007. W poszukiwaniu peryferii. Teoria podziałów politycznych Lipseta-Rokkana w kontekście polskim. Oblicze Polityczne Regionów Polski: 13–34.
Zobacz w Google Scholar

Zarycki, Tomasz. 2015. Modernizacja kulturowa i psychologiczna jako ideologia inteligenckiej hegemonii. Przegląd Socjologiczny LXIV, 64(2): 45–68.
Zobacz w Google Scholar

Ziemkiewicz, Rafał. 2013a. Atak barbarzyńców. Do Rzeczy 45.
Zobacz w Google Scholar

Ziemkiewicz, Rafał. 2013b. Bunt młodych. Do Rzeczy 44.
Zobacz w Google Scholar

Ziemkiewicz, Rafał. 2013c. Gejowskie maski. Do Rzeczy 33.
Zobacz w Google Scholar

Ziemkiewicz, Rafał. 2014a. Konserwatywny bunt. Do Rzeczy 24.
Zobacz w Google Scholar

Ziemkiewicz, Rafał. 2014b. Krytyka zjada Michnika. Do Rzeczy 10.
Zobacz w Google Scholar

Ziemkiewicz, Rafał. 2015a. Kwadratura imigracji. Do Rzeczy 37.
Zobacz w Google Scholar

Ziemkiewicz, Rafał. 2015b. To najeźdźcy, nie uchodźcy. Do Rzeczy 38.
Zobacz w Google Scholar

Ziemkiewicz, Rafał. 2017. Michnikowszczyzna. Niekończąca się historia. Do Rzeczy 36.
Zobacz w Google Scholar

Ziółkowski, Marek. 1999. Cztery funkcje przywracania pamięci. Studia Socjologiczne 4(155): 55–76.
Zobacz w Google Scholar

Znaniecki, Florian. 1971. Nauki o kulturze. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Zybertowicz, Andrzej. 1991. VIII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Toruń, 19–22 września 1990. Kultura i Społeczeństwo 35(1).
Zobacz w Google Scholar

Zybertowicz, Andrzej. 2013. Taniec na beczce z prochem. wSieci 34.
Zobacz w Google Scholar

Zybertowicz, Andrzej. 2014. Obnażeni. wSieci 5.
Zobacz w Google Scholar

Żakowski, Jacek. 2013a. Oni. Polityka 27.
Zobacz w Google Scholar

Żakowski, Jacek. 2013b. Życie pozaustrojowe. Polityka 47.
Zobacz w Google Scholar

Żakowski, Jacek. 2014a. Jak ze sobą wytrzymać? Polityka 29.
Zobacz w Google Scholar

Żakowski, Jacek. 2014b. Obóz wielkiego kłamstwa. Polityka 4.
Zobacz w Google Scholar

Żakowski, Jacek. 2016. Musimy się trochę zamknąć. Rozmowa z Andrzejem Zybertowiczem. Polityka 15.
Zobacz w Google Scholar

Okladka

Opublikowane

27 lutego 2023

Kategorie

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: książka

książka

ISBN-13 (15)

978-83-8331-050-3

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: e-book

e-book

ISBN-13 (15)

978-83-8331-051-0