Konflikt palestyńsko-izraelski

Autorzy

Martin Bunton
Paulina Matera

Słowa kluczowe:

konflikt palestyńsko-izraelski, Bliski Wschód, Palestyna, Izrael

Streszczenie

Konflikt palestyńsko-izraelski to przystępne wyjaśnienie istoty rozgrywającego się współcześnie i silnie obecnego w mediach sporu międzynarodowego. Jakie były źródła i przebieg tego konfliktu? Gdzie leży jego sedno? Czy rozwiązanie dwupaństwowe jest możliwe do zrealizowania? Jak światowe mocarstwa rywalizowały o wpływy w regionie?

 

The Palestinian-Israeli Conflict: A Very Short Introduction was originally published in English in 2013. This translation is published by arrangement with Oxford University Press. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego is solely responsible for this translation from the original work and Oxford University Press shall have no liability for any errors, omissions or inaccuracies or ambiguities in such translation or for any losses caused by reliance thereon

Biogramy autorów

Martin Bunton

Martin Bunton – profesor University of Victoria w Kanadzie. Zajmuje się historią najnowszą Środkowego Wschodu. Autor kilkunastu książek, m.in. A History of the Modern Middle East (2016).

Paulina Matera

Paulina Matera – politolog, profesor UŁ w Katedrze Amerykanistyki i Mass Mediów na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych. Zajmuje się międzynarodowymi stosunkami politycznymi i kwestiami bezpieczeństwa międzynarodowego

Opublikowane

12 września 2017

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

ISBN Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

ISBN-13 (15)

978-83-8088-601-8

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book) Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

ISBN (e-book) Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

ISBN-13 (15)

978-83-8088-602-5

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN Oxford University Press

ISBN Oxford University Press

ISBN-13 (15)

978-0-19-960393-0

Inne prace tego samego autora