Depresja

Autorzy

Mary Jane Tacchi
Jan Scott
Joanna Witkowska
Eleonora Bielawska-Batorowicz

Słowa kluczowe:

melancholia, depresja kliniczna, terapia, psychoterapia, choroba dwubiegunowa, schizofrenia

Streszczenie

Autorki przedstawiają podstawowe informacje na temat depresji. Wskazują, czym różni się kliniczna depresja od naturalnego ludzkiego doświadczenia smutku oraz od innych ciężkich zaburzeń, takich jak choroba dwubiegunowa czy schizofrenia. Czytelnik znajdzie tu także odpowiedzi na pytania: czy depresja istnieje, czy można zdiagnozować ją u dzieci, jak rozwijają się kategorie diagnostyczne, co oznacza depresja dla funkcjonowania współczesnych społeczeństw. Autorki nie ignorują trudnego zagadnienia zapobiegania samobójstwom, a także zwracają uwagę na kwestie, które ich zdaniem będą szerzej dyskutowane w ciągu najbliższych lat, np. czy psychoterapia zmienia funkcjonowanie mózgu.

 

Depression: A Very Short Introduction was originally published in English in 2017. This translation is published by arrangement with Oxford University Press. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego is responsible for this translation from the original work and Oxford University Press shall have no liability for any errors, omissions or inaccuracies or ambiguities in such translation or for any losses caused by reliance thereon.

Biogramy autorów

Mary Jane Tacchi

Konsultantka w zakresie psychiatrii dorosłych, specjalistka terapii kognitywnej. Inicjatorka i organizatorka zespołu leczenia domowego w Newcastle, wyróżniona za to nagrodą „Hospital Doctor of the Year Award” w 2002 r.

Jan Scott

Profesor medycyny behawioralnej na Uniwersytecie w Newcastle. Autorka ponad 200 publikacji – zarówno naukowych, kierowanych do specjalistów, jak i podręczników oraz poradników dla szerokiego kręgu odbiorców. Współautorka (z Mary Jane Tacchi) książki “Improving Adherence in Schizophrenia and Bipolar Disorders” (2005).

Joanna Witkowska

Magister filologii angielskiej, doktor psychologii. Pracuje w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego na stanowisku starszego wykładowcy. Jej zainteresowania obejmują psychologię rozwoju człowieka w cyklu życia, psychologię społeczną oraz zagrożenia rozwoju człowieka.

Opublikowane

30 lipca 2020

Kategorie

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

ISBN Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

ISBN-13 (15)

978-83-8142-952-8

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book) Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

ISBN (e-book) Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

ISBN-13 (15)

978-83-8142-953-5

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN Oxford University Press

ISBN Oxford University Press

ISBN-13 (15)

978-0-19-955865-0

Inne prace tego samego autora