Biologia medyczna w ćwiczeniach

Autorzy

Joanna Kaźmierczak
Uniwersytet Łódzki, Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców
https://orcid.org/0000-0001-9960-0492
Dorota Michalska-Hejduk
Uniwersytet Łódzki, Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców
https://orcid.org/0000-0003-3135-4445

Słowa kluczowe:

cytologia, histologia, narządy zmysłów, genetyka klasyczna

Streszczenie

Biologia medyczna w ćwiczeniach to podręcznik przeznaczony dla cudzoziemców chcących studiować w Polsce na kierunkach medycznych i biologicznych, przede wszystkim dla słuchaczy kursów medycznych prowadzonych w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ.

Składa się z dwunastu rozdziałów, których tematyka jest skorelowana z przyjętym w tej jednostce autorskim programem nauczania. Zawarte w książce informacje umożliwiają utrwalenie wiedzy z zakresu biologii przy jednoczesnym rozwijaniu umiejętności językowych. Zaprezentowane zadania dotyczą zagadnień związanych z cytologią, histologią, odpornością, narządami zmysłów czy genetyką klasyczną, a także układami: ruchu, oddechowym, krążenia, pokarmowym, nerwowym, hormonalnym, moczowym i rozrodczym.

Ćwiczenia reprezentują różny poziom trudności i kształtują takie umiejętności, jak: tworzenie krótkich wypowiedzi na zadany temat, czytanie ze zrozumieniem, odczytywanie informacji z wykresów lub tabel czy wybór poprawnej odpowiedzi z kilku podanych możliwości. W każdym rozdziale znajduje się też co najmniej jedno zadanie o charakterze typowo językowym (oznaczone gwiazdkami).

Celem podręcznika jest podniesienie umiejętności językowych korzystających z niego słuchaczy do poziomu B2 z elementami C1, co jest warunkiem podjęcia studiów w języku polskim na uczelniach medycznych.

Bibliografia

https://pl.wikipedia.org/wiki/Cykl_pracy_serca
Zobacz w Google Scholar

https://pl.wikipedia.org/wiki/Enzymy
Zobacz w Google Scholar

https://pl.wikipedia.org/wiki/Komórki_glejowe
Zobacz w Google Scholar

https://pl.wikipedia.org/wiki/Skręcenie
Zobacz w Google Scholar

https://pl.wikipedia.org/wiki/Staw_łokciowy
Zobacz w Google Scholar

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwichnięcie
Zobacz w Google Scholar

https://www.mp.pl/pacjent/neurologia/choroby/151134,choroba-alzheimera
Zobacz w Google Scholar

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/arkusze/
Zobacz w Google Scholar

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-starej-formule/arkusze/
Zobacz w Google Scholar

Duława J., Czynniki rozwoju kamicy nerkowej, „Forum Nefrologiczne” 2009, t. 2, nr 3, s. 184–188.
Zobacz w Google Scholar

Góralski G., Hałdaś W., Kasza J., Kłyś A., Konieczny R., Osiołek M., Popielarska M., Wojtusiak A., Encyklopedia szkolna. Biologia, Zielona Sowa, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Hoser P., Fizjologia organizmów z elementami anatomii człowieka, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Jankowska A.K., Waszkiel D., Kowalczyk A., Ślina jako główny składnik ekosystemu jamy ustnej. Część I. Mechanizm wydzielania i funkcje, „Wiadomości Lekarskie” 2007, t. LX (3–4).
Zobacz w Google Scholar

Jaskólska A., Jaskólski A., Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego z zarysem fizjologii człowieka, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław 2006.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierczak J., Hrabec S., Wybór tekstów do nauki języka polskiego w zakresie biologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierczak J., Gosztowt I., Podstawy cytologii i genetyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
Zobacz w Google Scholar

McLaughlin D., Stamford J., White D., Fizjologia człowieka. Krótkie wykłady, przekł. zbiorowy pod red. J. Gromadzkiej-Ostrowskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Sawicki W., Histologia, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Opublikowane

24 lutego 2023

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8331-052-7

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8331-053-4